COUPERUS, LOUIS De stille kracht.
WIENER, L.H. De verering van Quirina T.
VERWEY, ALBERT De stijl van Hooft's Historiën. Opmerkingen over Kunst en Literatuur-onderwijs.
LÉAUTAUD, PAUL Particulier dagboek 1925-1950.
LEOPOLD, J.H. Omar Khayam.
BÜCH, BOUDEWIJN Eilanden.
BOON, L.P. Het nieuwe onkruid.
MULTATULI Brieven. Bydrage tot de kennis van zyn leven, deel 1, de Havelaar verschenen 1860.
GRASS, GÜNTER Oogst. Gedichten 1954-2007.
HESSE, HERMAN Klingsor's laatste zomer. Verhalen.
HAASSE & ALFRED KOSSMANN, HELLA Anna Blaman. Twee lezingen.
SLAUERHOFF, J. Het verboden rijk.
KOUSBROEK, RUDY Terug naar Negri Pan Erkoms.
WAGNER, RICHARD Geschriften over muziek.
BOLHUIS, AREND JAN De aarde dekt hem toe.
ZIKKEN, AYA Code voor Dander.
BLOK, F.F. Isaac Vossius en zijn kring. Zijn leven tot zijn afscheid van Koningin Christina van Zweden 1618-1655.
LENNEP E.A., JACOB VAN A-saga, E-legende, O-sprook.
MOORMANN, GEORGES Om zeep deel XXXIII.
VAN BELLE, HILDE Zichzelf kan hij niet zien - een lectuur van de roman Rituelen van Cees Nooteboom.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes