Akarps antikvariat
Box 1129, SE-221 04 LUND, Sweden. Tel: Int. + 46 46 211 24 99 or 211 41 33            Email: info@akarpsantikvariat.se
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
6264: ROY , LOUIS: - Cours de mécanique rationelle I - III.
6265: ROZENTAL , STEFAN: - NB. Erindringer om Niels Bohr.
6266: RROSENBERG , ALFRED: - Protestantische Rompilger. Der Varat an Luther und der Mythus des 20. Jahrhunerts.
6267: RUBECK , JOHANNES: - Svenska bokband under nyare tiden. Bidrag till svensk bokbinderihistoria. En serie afbildningar af konstnäriga bokband samlade och utgifna. Del I -III.
6268: RUBIN , SVEN: - The Phonology of the Middle English Dialect of Sussex.
6269: RUBINOWICZ , A.: - Die Beugungswelle in der Kirchhoffschen Theorie der Beugung.
6270: RUDA , ELIAS WIHELM: - Aristomenes in Rhodos, Poëma Rudanum Latino carmine reflectum.
6272: RUDBECK , GUSTAF: - Skrifter till Sveriges historia tryckta före 1600. Med en inledande redogörelse. Akademisk avhandling.
6271: RUDBECK , GUSTAF: - Broderade bokband från äldre tid.
6273: RUDBECK , T. G.: - Forssell , den siste kopparstickaren eller en svensk konstnär i utlandet. Biografiskt utkast.
10384: RUDBECK , T. G.: - Femtiofyra minnen från en femtiofyra-årig lefnad I - II.
6274: RUDBECKIUS , JOHANNES: - Loci theologici. Föreläsningar vid Uppsala Universitet 1611 - 1613.
6276: RUDBERG , GUNNAR: - Forschungen zu Poseidonios.
6278: RUDBERG , STIG Y.: - L´homékie de Basile de Césarée sur le mot " Observe-toi toi-meme" Édition critique du texte grec et étude sur la tradition manuscrite.
6280: RUDBERG , AUGUST: - Förteckning öfver Västergötlands fanerogamer och kärlkryptogamer med uppgift om vextställen och frekvens efter kollega Ernst Linnarsson och lektor Bror Forssells medfleres anteckningar.
6275: RUDBERG , AUGUST: - Tre extrakt ur Botaniska notiser rörande Västergötlands flora.
6277: RUDBERG , GUNNAR: - Gedanke und Gefühl. Prolegomena zu einer Hellenischen Stilbetrachtung.
6279: RUDBERG , TURE: - Några bidrag till kännedomen om vätskors emission och reflexioner. Akademisk afhandling.
6281: RUDBERG , STEN: - Västerbottens berggrundsmorfologi. Ett försök till rekonstruktion av preglaciala erosionsgenerationer i Sverige.
6283: RUDEBECK , GUSTAF: - Studies on bird migration based on field studies in southern Sweden.
6282: RUDEBECK: - " Pass på ! ". Gustaf Rudebeck - ornitolog , forskare , inspiratör. En festskrift med anledning av Gustaf Rudebecks 80 - årsdag den 30 oktober 1993.
12163: RÜDEBERG , SVEN - INGVAR: - Morphogenetic studies on the cerebellar nuclei and ther homologization in different vertebrates including man.
6284: RUDELIUS , CARL - ELOF: - Sveriges utrikespolitik 1681 - 1684. Från garantitraktaten till stilleståndet i Regeneburg. Akademisk avhandling.
9988: RUDELIUS , CARL: - Platinapropylsulfinföreningar. Akademisk afhandling.
11225: RUDEMO, MATS & RÅDE , LENNART: - Sannolikhetslära och statistik med tekniska tillämpningar. Del 1:
9474: RUDZKA , BRYGIDA & GOCZOLOWA , ZOFIA: - Wsrķd Polakķw. Podrecznik jezyka polskiego dla cudzoziemcķw. Czesc I / Among Poles. Polish for foreign students part 1.
6287: RUE ( RUAEUS ) , TUSSANO DE LA: - Amoenae juris observationes ubi Nonulla CUJACI, & aliorum J.C. in melius redacta.
11353: RUFIN , JEAN - CHRISTOPHE: - La Dictature libérale. Le secret dela toute puissance des démocrties au 20:e sičcle.
10509: RUH , KURT: - Bonaventura deutsch. Ein Beitrag zur deutschen Franziskaner - Mystik und - Scolastik.
6289: RUHE , JOHAN: - Lantinska extemporalier Till Swenska Elementarlärowerkens tjenst.
11001: RUHE , AXEL: - Ab algorith for numerical deetermination of the structure of a general matrix
6291: RÜHLMANN , PAUL: - Europa am Abgrunde. Der wichtigsten Bestimmungen des Versailler Friedensvertrages in ihren wirkungen erläutert.
6293: RUIN , OLOF: - Kooperativa Förbundet 1899 -1929. En organisationsstudie.
6294: RUIN , WALDEMAR: - Om karaktärsbildningens didaktiska hjelpmedel.
6292: RUIN , HANS: - Erlebnis und Wissen. Kritischer Gang durch die englische Psychologie.
6295: RUNBLOM , HARALD & NORMAN , HANS ( ED. ): - From Sweden to America. A History of the Migration. A Collective Work of The Uppsala Migration Research Project.
6296: RUNCIMAN , STEVEN: - The Sicilian Vespers. A history of the mediterranean world in the later thirteenth century.
6297: RUNDLE , BEDE: - Perception , Sensation and Verification.
6298: RUNDLUND , CARL ANTON: - Om Robinsons Anemometer.
6299: RUNDQUIST , G. HILDING: - Två silverskatter från vikingatiden i småländsk jord. ( Kexås- och Torlarpsfynden )
6300: RUNG , FREDRIK G.: - William Pitt´s ministčre och Englands yttre förhållanden under denna tid. Akademisk afhandling.
6301: RUNGE , C.: - Vektoranalysis. Band I: Die Vektoranalysis des dreidimensionellen Raumes. ( alles erschienen ).
10855: RUNNQUIST , ÅKE ( RED. ): - DIktaren i dikten. En lyrisk litteraturhistoria.
11495: RUNNQVIST , ERNST: - Euphrosyne. En litteraturhistorisk studie. Akademisk afhandling.
6302: RUNOR - AGRELL , SIGURD: - Runornas talmystik och dess antika förebild.
6303: RUNOR - HJÄRNE , ERLAND: - Rod och runor.
6304: RUNQUIST , KJELL: - Rymdmått , vikter och kronovärderingsvärden i Kung Valdemars jordebok.
11758: RUNQUIST , CL. - G.: - Ettt falskt kombinationslås. Språkutredningen i Helandermålet.
8045: ( RUNSTEN , JONAS BERNHARD ): - Om tidsandan och dess syftemål. Påminnelser vid det från riksdagen 1862 - 63 hvilande förslag till nationalrepresentationens ombildning.
488: ( RUNSTEN , JONAS BERNHARD ): - Om Tidandan och dess syftemål. Påminnelser vid det från Riksdagen 1862 - 63 hvilande förslag till Nationalrepresentationens ombildning.
6305: RUNSTEN , JONAS BERNHARD & ANJOU , LARS ANTON: - Samlingsband rörande 4:e bönen.
487: ( RUNSTEN , JONAS BERNHARD ): - Om Tidandan och dess syftemål. Påminnelser vid det från Riksdagen 1862 - 63 hvilande förslag till Nationalrepresentationens ombildning.
6306: RUPE , ALANUS DE: - Jungfru Marie Psaltare ( Rosenkrans ).
6307: RUSÉN , L. E.: - De futuro indicativi ambigui linguae graece cum lingua latina comparatae.
6308: RUSÉN , L. E.: - Unde notiones modorum verbi sint repetendae.
6312: RUSSELL , IRWIN: - Poems.
11115: RUTBERG , HULDA: - Folkmålet i Nederkalix och Töre socknar. Akademisk avhandling.
6315: RUTHERFORD , D. E.: - Modular Invariants.
6313: RUTHERFORD , D. E.: - Fluid Dynamics.
11541: RUTHERFORD , D. E.: - Classical Mechanics.
6314: RUTHERFORD , D. E.: - Introduction to Lattice Theory.
6316: RUTHERFORD , DANIEL EDWIN: - Substitutional Analysis.
8409: RUYRA , JOAQUIM: - Les coses benignes.
6317: RUYSBROECK: - Franciskanermunken Vilhelms av Ruysbroeck Resa genom Asien 1253-1255.
8693: RYAN , MICHAEL ( ED. ): - The Illustrated Archaeology of Ireland.
6318: RYAN , ALAN: - The Philosophy of the Social Sciences.
6319: RYD , V. H.: - Bidrag til bestemmelse af meteorologiske elementers periode. ( Akademisk avhandling ).
6324: RYDBECK , OTTO: - Slutna mark - och mossfynd från stenålderna i Lunds Universitets historiska museum , deras tidsinställning och samband med religiösa föreställningar.
6321: RYDBECK , LARS: - Fachprosa , vermeintliche Volkssprache und Neues Testament. Zur Beurteilung der sprachlichen Niveauunterschiede im nachklassischen Griechisch.
6325: RYDBECK , OTTO: - Var Knut den heliges lundadom av anglosachsiskt ursprung , en granskning.
6327: RYDBECK , MONICA: - Valvslagning och kalkmålningar i skånska kyrkor.
6320: RYDBECK: - Från stenålder till rokoko. Studier tillägnade Otto Rydbeck den 25 augusti 1937.
6323: RYDBECK , OTTO: - Medeltida kalkmålningar i Skånes kyrkor.
6322: RYDBECK , OTTO: - Den medeltida borgen i Skanör. Historik , undersökningar och fynd.
11939: ( RYDBERG , VIKTOR )I: - Bibelns lära om Kristus. Samvetsgrann undersökning af V. R.
8017: RYDBERG , VIKTOR: - Vapensmeden.
12486: RYDBERG , JAN: - Introduktion till Kärnkemien.
6330: RYDBERG , J.OHANNES ROBERT: - Elektron. Der erste Grundstoff.
6333: RYDBERG , VIKTOR: - Urpatriarkernas slägttafla i Genesis och Tideräkningen hos " de sjutio uttolkare ".
6329: RYDBERG , JOHANNES ROBERT: - Konstruktioner af kägelsnitty i 3- och 4-punktskontakt. Akademisk afhandling.
11667: RYDBERG , VICTOR: - Dimmor , fantasier och historier I: Singoalla.
6331: RYDBERG , J.OHANNES ROBERT: - Elektron. Der erste Grundstoffe.
6332: RYDBERG , VIKTOR: - De vandrande djäknarne. Bondhistoria.
12546: RYDBERG , JAN: - Introduktion till Kärnkemien.
6334: RYDE , FOLKE: - Aspects of the greatest integer function. Part I: The greatest integer function ihe domain of the rational numbers.
491: ( RYDELIUS , JAN PETTER ).: - Kommunal - Tyranner. Grupper och personager från Småstaden- Spegelbilder , Typer och Interiörer af Sall. Crisp. Novissimus.
10395: RYDELIUS , JOHANNES: - Menniskans wansklighet och tidens obeständighet Betracktade då......Dr. Frans Hindr. Scheibers....Fru Margareta Ceciloiana Stobaeus...Till sin graf...den 16 Februari...i Kjärstorps Kiyrcka beledsagades.
6336: RYDELIUS , ELLEN: - Skånska slott på 8 dagar.
6335: RYDELIUS , ELLEN: - Pilgrim i Perien.. Skildringar från det moderna Iran, ett land i töpsleven.
490: ( RYDELIUS , JAN PETTER ): - Filosofen på Landsvägen. Folktankar och BrandröK Af Sall. Crisp. Novissimus.
6337: RYDELIUS , ELLEN: - Skånska slott på 8 dagar.
12199: RYDÉN , THOMAS: - Det anglosaxiska Köpenhamnsevangeliet. Det Kongelige Bibliotek Gl. Kongl. Saml. 10 2:o.
6339: RYDÉN , CARL GUSTAF FRITHIOF: - Ein Blick auf das Wachstum des deutschen Conjugationssystems.
6338: RYDÉN , STIG: - Andean Excavations II: Tupuraya and Cayhuasi: Two Tiahuanaco Sites.
12220: RYDÉN , MATS & BRORSTRÖM , SVERKER: - The Be/Have Variation with Intransitives in English.
6340: RYDGREN , GUNNAR: - Våra äldsta lageditioner i Rådman Manne Ulanders bibliotek.Landskapslagar samt lands- ochstadslagar.
6341: RYDH , HANNA: - Rang Mahal. The Swedish Archaeological Expedition to India 1952 - 1954.
6342: RYDHOLM , GÖRAN: - On Inequalities and Shakedown in Contact Problem.
8092: RYDIN , HERMAN LUDVIG: - Om 1809 - 10 års riksdags statsrättsliga betydelse för statsregleringen I - II.
492: ( RYDQVIST , CARL MAGNUS ): - Historisk - statistisk beskrifning öfver Göteborg från dess anläggning till närvarande tid.
8971: RYDQVIST , OSCAR: - Jeppe reser jorden runt. En Stockholmkatts ävetyr i fyra världsdelar berättade av Honom Själv.
6343: RYDQVIST , JOHAN ERIK: - Resa genem Tyskland , Frankrike och Italien. Första delen: Tyskland.
6344: RYDVING , HÅKAN ( RED. ): - Rus & Rit. Om droger och religioner.
12013: RYGH , O.: - Gamle bygdeborge i Norge.
11686: RYLANDER: - Priskurant utan förbindele från Gustaf E. Rylander Jern- , Metall- & Maskin - Affär Stockholm Juli 1893.
11050: RYLANDER , AXEL: - Lärbok i det internationella språket Ido.
12250: RYLANDER & CO.: - Priskurant å Jernrör , Kranar & Armatur.April 1886.
6345: RYLE , GILBERT: - Dilemmas.
8972: RYNELL , ALARIK: - Antedatings and Additions for OED from gthe Catalogue of Prints och Political and Personal Satire in the British Museum.
6346: RYPKA , J.: - Sabit´s Ramazantijje. Herausgegeben , übersetzt und erklärt.
6350: RYSTAD , GÖRAN ( ED. ): - Europe and Scandinavia. Aspects of the Process of Integration in the 17th Century.
6351: RYSTAD , GÖRAN ( ED. ): - Encounter with Strangers. Aspects of the American Experience.
6347: RYSTAD , GÖRAN: - Johan Gyllenstierna , rådet och kunamakten.
6353: RYSTAD , GÖRAN: - Prisoners of the past? The Munich Syndrome and Makers of American Foreign Policy in the Cold War Era.
6352: RYSTAD , GÖRAN: - Ambiguous Imperialism. American Foreign Policy and Domestic Politics at the Turn of the Century.
6348: RYSTAD , GÖRAN: - Johan Gyllenstierna.
6349: RYSTAD , GÖRAN: - Kriegsnachrichten und Prpoganda während der deissigjährigen Krieges.
10006: RYSTEDT , FOLKE: - Några glimtarr från det fornegyptiska lantbruket och trädgårdsskötseln. Häfte 2: Viktigaste gaagnväxter. Kortfattad beskrivning å deras härkomst , historia , utseende m.m. samt något om deras anäändning och betydelse i det forntida Egypten.
12267: S.BERENDT J.R & CO..: - Katalog från S. Berendt J:or & Co.,Drottningagatan 24, Stockhom.
11658: S.BERENDT J.R & CO..: - Katalog från S. Berendt J:or & Co.,Drottningagatan 24, Stockhom.
12266: S.BERENDT J.R & CO..: - ( Katalog från ) S. Berendt J:or & Co.,Drottningagatan 24, Stockhom.
6354: SAARNIO , UUNO: - Mitä tiedämme äärettömästä ?
6355: SABLIER , M.: - Särskilta Folkslags Tankar om Verldens daning , jälarnas odödlighet , och en Gud.
6356: SAEBY: - 10 udvalgte Billeder fra Saeby.
6357: SAELAN , TH.: - Minnestal öfver Sextus Otto Lindberg gållet på Sällskapets Pro Fauna et Flora Fennica årsdag den 13 maj 1889.
9700: SAENGER , WOLFRAM: - Principles of Nucleic Acid Structure.
8410: SÄFLUND , GÖSTA: - The Polyphemus and Scylla groups at Sperlonga.
6358: SAGAN , HANS: - Introduction to the Calculus of Variations.
8501: SAHLÉN , ANDERS: - Öfversigt af Samhällstillståndet i Frankrike under tiden närmast före Ludvig XIII:s tronbestigning. Akademisk afhandling.
6359: SAHLGREN , JÖRAN: - Vad ska villan heta ? Några råd för jord- och villaägare.
493: ( SAHLIN , C. Y. ): - Hvad är det högsta i historien ?
6361: SAHLIN , ENAR: - J. G. Fichtes idealism.
6362: SAHLIN , CARL YNGVE: - Om positiv och negativ lagbestämdhet.
7963: SAHLIN , CARL YNGVE: - Om subjektivt och objektivt betrakteklsesätt i filosofien.
7958: SAHLIN , CARL YNGVE: - Om grundformerna i logiken I.
6360: SAHLIN , ELISBAETH: - " Some " and " Any " in Spoken and Written English.
6364: SAHLIN, MICHAEL: - Neo-authoritarianism and the problem of legitimacy. A General Study and a Nigerian Example.
7959: SAHLIN , CARL YNGVE: - Om logiikens uppgift,
7960: SAHLIN , CARL YNGVE: - Om ministarne i dn konstitutionella monarkien enligt boströms statsläta.
7955: SAHLIN , CARL YNGVE: - Kants , Schleimachers och Boströms etika grundtankar.
7956: SAHLIN , CARL YNGVE: - Om bestämningsgrunders valbarhet.
7957: SAHLIN , CARL YNGVE: - Om det inre och det yttre.
7962: SAHLIN , CARL YNGVE: - Om personlig storhet..
7961: SAHLIN , CARL YNGVE: - Om naturens lif.
6363: SAHLIN , CARL YNGVE: - Om positiv och negativ lagbestämdhet.
7954: SAHLIN , CARL YNGVE: - Hvad är det högsta i historien ?
11051: SAHLIN , JOHAN: - Om kyrklundheten. Värde , kunskap och skrivande i Willy Kyrklunds Om godheten ",
7953: SAHLIN , CARL YNGVE: - Är det sköna rent?
11695: SAHLSTRÖMSKA FABRIKENS AKTEBOLAG JÖNKÖPING ( OMSLAGSTITEL ): - Vyer och uppgifter från Sahlströmska Fabriken Jönköping.
12251: SAHLSTRÖMSKA FABRIKENS AKTIEBOLAG: - ( Reklambroschyr )
11659: SAHLSTRÖMSKA FABRIKENS AKTIEBOLAG JÖNKÖPING.: - Vyer och uppgifter
10812: ( SAINT - AULAIRE , JEAN-YRIEX BEAUPOIL DE ): - Herr de La Tudes leefnadslopp , samt 39 åriga fägelse i Bastlillen och andra franska hakten ( sic ), utur hvilka han trenne gånger rymt.
6365: SAINT - FARGEAU , A. DE: - Le Cid Campeador ou le héros de Castille. Tiré fidélment des chroniques et histoires de temps , Espagnoles et Arabes.
6366: SAINT - PIERRE , JACQUES HENRI BERNARDIN DE: - La Chaumirere indienne suivie du Café de Surate, et du Voyage en Silésie.
6367: SAINTE - BEUVE: - Vie poésies et pensées de Joseph Delorme.
6369: SAINTINE , X. - B.: - Ensam.
6368: SAINTINE , X. - B.: - Alexander Selkirk eller den sande Robinson. Historisk skildring.
6370: SALBERGER - WITTENBERG , I. ET ALTERA: - The Emotional Experience of Learning and Teaching.
12164: SALINDER, NILS & SVENSSON, BÖRJE: - Om den högre vegetationen i och vid stranden av några småländska sjöar.
8264: SALLANDER , HANS: - Katalog derr Inkunabeln der Kgl. Universitätsbibliothek zu Uppsala. Neuerwerbungen seit dem Jahre 1907.
6371: SÄLLSTRÖM , ÅKE: - Bologna och Norden intill Avignonpåvedömets tid.
9057: SALLUSTIUS - LEEMAN , A. D.: - A Systematical Bibliography of Sallust ( 1879 - 1964 )
6373: SALLUSTIUS: - De bello Jugurtino liber.
6372: SALLUSTIUS: - Catilina Iugurthia ex historiis orationes et epistulae.
11210: SALM0N , GEORGE: - A Treatise of Conic Sections. An Acccount of some of the most iimportant modern algebraic and geometric methods.
6374: SALMION , GEORGE: - Analytische Geometrie der höheren ebenen Kurven.
6375: SALOMON: - Säkert och snabbt helande av ögonsjukdomar. Innehållande berättelser och intyg af ansedda personligheter i Sverige.
11660: SALOMON , KIM & BLOMQVIST , GÖRAN ( RED. ): - Det röda Lund. Beättelser om 1968 och studentrevolten.
12021: SALOMONSSON , GUNNAR: - Ordgrupper. Hjälpmedel för läsundervisningen I: Första skolåret.
12209: SALOMONSSON , KARIN: - Fattigdomens besvärjelser. Visionära ideal och vardagliga realiteter i socialt arfbete.
11077: SALOMONSSON, ANITA: - Vattenbärerskan
6376: SALTER , T. F.: - The Angler´s Guide , Being a Plain & Complete Practical Treatise on the Art of Angling for Sea, Rivers, and Pond Fish.....to which is added a Treatise on Trolling.
9381: SALWAY , LANCE ( ED. ): - A Peculiar Gift. Nineteenth Centurey Writings on Books for Children selected and introduced.
6377: SAMBERG , JOHAN MAGNUS: - Om Abscesser i Uteri Annexer. Akademisk afhandling.
8892: SAMFUNDET ÖREBRO STADS- OCH LÄNSBIBLIOTEKS VÄNNER: - Meddelande N:o III.
8893: SAMFUNDET ÖREBRO STADS- OCH LÄNSBIBLIOTEKS VÄNNER: - Meddelande N:o VI.
6378: SAMPSON , D. H.: - Radiative Contributions to Energy and Momentum Transport in a Gas.
6380: SAMSON , JACK: - The Bear Book.
6379: SAMSON , ISABELLE & RÉMY: - Bonsai. En handbok om arter, odling och skötsel.
6383: SAMUELSSON , JOAHN: - Studia in Valerium Flaccum.
8502: SAMUELSSON , ANDERS JOHAN: - Om Kalmare -Unionens betydelse i Svenska Folkets utvecklingshistoria. Akademisk afhandling.
6381: SAMUELSSON , KURT: - Minnen 1921 - 1958.
6382: SAMUELSSON , SVEN: - Den förträffeliga och tikförlitliga Häste - Boen...innehållande säkra uderrättelser om alla Hste - Kreaturen tiltötande Sjukdomar samt ofelbara praeservativer och botemedel deremot , samt tecken til rätta Sjukdomen. ...
12399: SAND , GEORGE: - Valentine 1 - 2.
6384: SANDBACKA , CAROLA: - Understanding other cultures.
12282: SANDBERG , JOHAN FREDRIK: - Om Sonaten och dess historiska utveckling.
6387: SANDBERG , VESTA: - Temps et traduction. Étude contrastive des temps de l´indicatif du francais et de sučdois.
6386: SANDBERG , ARNOLD: - Linköpings stifts kyrkoarkivalier till och med 1800.
6385: SANDBERG , ARNOLD: - Linköpings stifts kyrkoarkivalier till och med 1800.
12487: SANDBLAD , NILS: - Minnen från min första embetsverksamhet i Gnosjö i vestra Småland jeemte några reflexionedr öfver ett och annat.
6388: SANDELIUS , ELIAS: - Quae qualia sint in Genesi de origene rerum naturae , latine reddita et commentata.
8259: SANDELL , CECILIA: - Post tenebra lux.
6389: SANDELL , ARNE: - Geologi.
6390: SANDELL , ARNE: - Tektonik och morfologi inom Dalformationen med omgivande urbergsterräng.
12318: ( SANDELL , LINA ): - Bilder fråjn Guds rike nrs 1 - 12 samt 25 - 36.
9058: SANDER , FREDRIK: - Svenska dopnamn. Förslag till ändrigar i almanackans namnlängd.
6391: SANDER , MAX: - Der Sprachgebrauch des Rhetorsx Annaeus Seneca I - II.
6392: SANDER , S.: - Ny nyckel till almanackan. Oumbärlig hjälpreda för att rätt förstå de astronomiska företeelserna , tidräkningen , kyrkoåret och den nya almanackans namnlängd.
6393: SANDER , S.: - Ny nyckel till almanackan. Oumbärlig hjälpreda för att rätt förstå de astronomiska företelserna , tidräkningen , kyrkoåret och den nya almanackans namnlängd.
6394: SANDFORD , CRHISTOPHER: - Cockalorum. A Sequel to Chantileer and Pertelote. Being a Bibliography of The Golden Cockerel Press June 1943 - December 1948.
6395: SANDGREN , LENNART: - A Vibration Problem.
9996: SÄNDH , BENGT: - Handbok i olydnad.
6398: SANDHALL , ÅKE & OSSIANNILSSON , FREJ: - Skinnbaggar , bladlöss och andrasmåinsekter. Naturguide i färg.
6401: SANDHALL , ÅKE & DOUWES , PER: - Fjärilar.. Naturguide i färg.
6396: SANDHALL , ÅKE: - Trollsländor i Europa.
6402: SANDHALL , ÅKE & LINDROTH , CARL H.: - Skallbaggar.. Naturguide i färg.
6404: SANDKLEF , ALBERT M.FL.: - Carl XII:s död.
6405: SANDKLEF , ALBERT: - Kulknappen och Carl XII:s död. En fortsatt undersökning och ett genmäle.
6403: SANDKLEF , ALBERT: - De " oxfödda bina " och dansk folktro.
6407: SANDQVIST , SVEN: - Études syntaxiques sur la Chronique des Ducs de Normandie par Benoit.
6408: SANDQVIST , SVEN: - Notes textuelles sur le Roman de Tristan de Béroul.
9476: SANDQVIST , SVEN: - Le Tombel de Chartrose. Trois contes francais du XIV:e sičcle. Publiés avec introduction , notes et glossaire.
12198: SANDRED , KARL INGE: - A Middle English Version of the Gesta Romanorum edited from Gloucester Cathedral MS 22.
8852: SANDRED, KARL INGE (IN COLLABORATION WITH BARBARA CORNFORD, B. LINDSTROM, AND P. RUTLEDGE): - The Place-Names of Norfolk. Part Two - The Hundreds of East and West Flegg, Happing and Tunstead. (The Survey of English Place-Names, Volume LXXII).
6413: SANDSTRÖM , SVEN ( ED. ): - Intuitive Formation of Meaning. Symposium held in Stockholm , April 20 - 21 1998.
6409: SANDSTRÖM , SVEN: - Anchorage of Imagination.
6410: SANDSTRÖM , SVEN: - Dolda källor.
6412: SANDSTRÖM , SVEN: - Vekligheten är ett innANHAV.
6414: SANDVIKENS JERNVERKS AB ( UTG. ).: - Hemmet ocyh fritiden i Sandviken.
12202: SANNER , MARGARETA: - Den döda kroppen. Psykologiska och socialmedicoinska aspekter på organdonation , transplantaytion och dödskriterier.
6417: SANTESSON , HENRIK: - Kemiska bergartsanalyser I: Oneis , Hälleflintoneise ( Eurit ) och hälleflinta. Akademisk afhandling.
11762: SANTESSON , C. G.: - Några drag ur Emanuel Swedenborgs lif , särskilt om hans beydelse som anatomisk - fysiologisk forskare.
6415: SANTESSON , CARL: - Minnesteckning öfver Christopher Carlander föredragen på Kongl. Vetenskaps Akademiens högtidsdag den 4. april 1877.
6416: SANTESSON , FRITHIOF: - Kurre. Visor , Småberättelser och Reseminnen.
12201: SANTESSON , LILLEMOR: - Tryckt hos Salvius. En undersölkning om språkvården på ett 1700 - talstryckeri med särskild hänsyn till ortografi och morfologi.
9804: SANTINI , CARLO: - Tra testo e contesto. Studi di scandinavistica medievale.
9805: SAOB: - Handbok för redigeringen af Svenska Akademiens Ordbok.
11078: SARAMAGO, JOSÉ: - Klarsynen
6418: SARAUW , GEORGE F. L.: - Kongehöjene og runestenene i Jellinge.
11997: SARDINA , MAURICE: - Where Houdini was wrong.
10806: SARMATICUS ( = ED. VON LIEBERT ): - Der Polnische Kriegsschauplatz. Militär - geographische Studie I - II.
6419: SARTOIN , GEORGE: - The Study of the History of Mathemtics and The Study of the History of Science.
6423: SÄTHERBERG , HERMAN: - Lefnadsminnen. Berättelser , reseintryck och sedemålningar m.m. från min ungdomstid.
6422: SÄTHERBERG , HERMAN: - Lefnadsminnen. Berättelser , reseintryck och sedemålningar m.m. från min ungdomstid.
8051: SATIE , ERIK: - Rysk tennis. Små prosastycken i urval.
8514: SÄVE , TEOFRON ADOLF: - Kejsarvalet i Frankrike 1657 - 58 och Sveriges underhandlingar derunder. Akademisk afhandling.
6426: SÄVE , GUNNAR: - Om Ellipsen hänförd till polarkoordinater.
6424: SÄVE , HJALMAR: - De arkeopago et hydiciis heliasticis apud athenienses quaestiiones.
6427: SAVICKIS , JURGIS: - Lysskaer. En samling politiske og ökonomiske afhandliger om Litauen.
6428: SAWICKI , STANISLAW: - Die Eufemiavisor. Stilstudien zur nordischen Reimliteratur des Mittelalters.
11517: SAXE , JOSEPH: - Bernard Shaw´s Phonetics. A Comparative Study of Cockney Sound - Changes.
10886: SAXOV , SVEND: - Gravity in Western Greenland from 66o N to 69o N.
6430: SAYERS , DOROTHY: - Oskuld och arsenik.
11961: SAYERS , DOROTHY: - On the Case with Lord Peter Wimsey. Three complete novels: Strong Poison , Have his Carcase , Unnatural death.
6431: SAYERS , DOROTHY: - Pinsamt intermezzo på Bellonaklubben.
6432: SCARRON ( = LUNDBERG , JOHAN FREDRIK ): - Sarksamer till Dagskrönikan.
6433: SCHAAR , CLAES: - On the Motif of Death in 16th Century Sonett Poetry.
6436: SCHAAR , CLAES: - Some types of Narrative in Chaucer´s Poetry.
6434: SCHAAR , CLAES: - Marino and Crashaw: Sospetto d´Herode. A Commentary.
12214: SCHAAR , CLAES: - Critical Studies in´the Cynewuld Group.
9930: SCHAAR , CLAES: - An Elizabethan Sonnet Problem. Shakespeare´s Sonnets , Daniel´s Delia , and their Literary Background.
6435: SCHAAR , CLAES: - The Golden Mirror. Studies in Chaucer´s descriptive technique and its literary background.
12221: SCHAAR , CLAES: - Notes on Thomas Usk´s Tesxtament of Love.
12212: SCHAAR , CLAES: - The Full Voic´d Quiere Below. Vertical Context Systems in Paradise Lost.
6437: SCHAEFER , CLEMENS: - Einführung in die Maxwellsche Theorie der Elektrizität und des Magnetismus.
6438: SCHÄFER , TH.: - Meinholds Führer dur die Sächsisch - Bömische Schweiz in 8 Touren.
6439: SCHÄFER , TH.: - Meinholds Führer durch Dresden zu seinen Kunstschätzen , Umgebungen und in die Sächsich-Böhmische Schweiz.
9875: SCHÄFFER , D. F.: - Der Weltumsegler. Oder Reise durch alle fünf Theile der Erde mit vorzuglicher Hinsiicht auf ihre Bewohner , auf die Schönheiten und Merkwürdigkeiten der Natur und Kunst. Fünfter Band: Das europäischen Russland.
6440: SCHAFFER , J. F.: - Geometrische Aufgaben mit volltändigen Auflösungen zum Selbstunterricht.
6441: SCHAGERSTRÖM , AUGUST: - Om tyska lånord med kt i medeltidssvenskan.
494: ( SCHANTZ , GUSTAF VON ): - Något om Stora Ord och Tomma Meningar i Politiken.
6442: SCHAPER , G.: - Eiserne Brücken. Ein Lehr- und Nachschlagebuich.
6443: SCHARFFENBERG , GUSTAF HENRIK: - Commentatio acaemica De Justino , Tertulliano et Cypriano adversos Judaeos disputantibus.
6447: SCHARTAU , HENRIC: - Evangeliepostilla.
6445: SCHARTAU , HENRIC: - Försök att till det mesta med alternativa frågor frågor bibringa det aldanödwändigaste af Christendoms - kunskapen.... Å nyo uplagdt, Och nu åtföljdt af Särskilda Stycken af Catechesen...
6446: SCHARTAU , SIGURD: - Förhållandet mellan Sverige och Hannover 1709 - 1715. Akademisk afhandling.
6444: SCHARTAU , E.: - Predikan hållen vid f.d. Ryttmästaren vid Lifgardet till Häst , ... Friherre Jules von Schwerins jordfästning i Skarhults kyrka den 8 Juli 1880 jemte personalier.
495: ( SCHARTAU , IVAR EJLERT ( ( UTG.): - Bidrag till Konung Gustaf:III:s Historia innehållande hans tillärnade Expedition mot Frankrike 1792 , hans underhandlingar i Aachen och Brefvexling med Marquis de Bouillé samt den senares reflexioner öfver Konungens egenskaper , karaktär och död..
6448: SCHARY , DORE: - Sunrise at Campobello. A Play in three acts.
6449: SCHAUMAN , GEORG: - Studier i frihetstidens nationaleknomiska litteratur. Idéer och strömningar 1718 - 1740. Akademisk avhandling.
6452: SCHÉELE , K. H. GEZELIUS VON: - Rationalismens förberedelser.
6451: SCHÉELE: - Till Franz von Schéele på hans sextioårsdag den 31 juli 1913 av vänner och lärjungar.
8217: SCHEERPELTZ , OTTO: - Coleoptera , Staphylinidae 116:: Beitrag zur kenntnis der paläarktischen Staphyliniden. ( Contruibutions ā l´Étude de la faune d´Afghanistan 80 ).
6453: SCHEFFERS , GEORG: - Einführung in die Teorie der Kurven in der Ebene und im Raume.
6454: SCHEFFERS , GEORG: - Einführung in die Theorie der Flächen.
6455: SCHEFFLER , ISRAEL: - Beyond the Letter. A Philosophical Inquiry into Ambiguity , Vagueness , and Metaphor in Language.
6456: SCHELER , MAX: - Vom Umsturz der Werte.
6457: SCHELL , WILHELM: - Theorie der Bewegung und der kräfte . I - II.
11773: SCHELLER , J. J. G.: - Latinska och Swenska och Swenska och latinska Lexicon för skolor.
6458: SCHENSTRÖM , CARL FREDRIK: - Stockholm - Dalarna öfver Gefle.
6459: SCHERER , CHRISTIAN: - Technik und Geschichte der Intarsia.
6460: SCHERRER , P. U. A.: - Physikalische Vorträge für Ingenieure veranstaltet von der Physikalischen Gesellschaft Zürich in der Eidgenössischen Teknischen Hochschule.
11894: SCHEUER , GUILELMUS: - De Iuonene Attica. Dessertatio inaugeralis mythologia et archaeologica
8894: SCHEUERMANN , WILHELM: - Woher kommt das Hakenkreuz ? dazu: WILJER , L.: Das Hakenkreuz nach Ursprung...
8412: SCHEUTZ , N. J.: - Conspectus florae Smolandicae. P. I.
6461: SCHEUTZ , N. J.: - Conspectus florae Smolandicae.
6462: SCHIFF . LEONARD: - Quantum Mechanics.
6463: SCHILDT , RUNAR: - Perdita och andra noveller.
7992: SCHILDT . RUNAR: - Häxskogen.
6464: SCHILPP , PAUL ARTHUR: - Albert Einstein: Philosopher - Scientist.
6465: SCHINER , E. R.: - Diptera.
8077: SCHIÖTT , EMIL: - L´amour et les amoureux dnas les Lais de Marie de France.Dissertation.
6466: SCHIRACH , BALDUR VON: - Das Lied der Getruen. Verse ungennanter österreichischer Hitler - Jugend aus den Jahren der Verfolgung 1933 - 37 herausgeben und eingeleitet.
9477: SCHISCHKOW , ALEXANDER: - Untersuchungen über die Sprache. Theil III.
6467: SCHLADEBACH , JULIUS: - Ganz Dresden und die sächsische Schweiz. Wegweiser für Fremde und Einheimische , in alphabetischer Ordnung..
9478: SCHLAUCH , MARGARET: - The English Language in Modern Times ( since 1400 ).
6468: SCHLAUG , WILHELM: - Die altsächsischen Personennamen vor dem Jahre 1000.
6469: SCHLAUG , WILHELM: - Studien zu den altsächsischen Personennamen des 11. und 12. Jahrhunderts.
6470: SCHLEE , DIETER: - Das Bernstein - Kabinett. Begleitheft xur Bernsteinsausstellung im Museum am Löwentor , Stuttgart.
6471: SCHLEIERMACHER , FRIEDR.: - Über die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern.
6474: SCHLYTER , HERMAN: - Krl Gützlaff als Missionär in China. Inaugeral Dissertation.
6473: SCHLYTER , GUST. MAGN.: - Latinska språklärans grundelementer. Första kursen af en lärobok i den Latinska grammatiken.
6472: SCHLYTER , G. R.: - De initio capitis qvinti Platonis Apologia Socratis ( greek text on ttile) recte constituendo.
6475: SCHLYTER , KERSTIN: - Les énumérations des personnages dans la chanson de Roland.
6476: SCHMID , HEINRICH .: - Lärobok uti dogmhistorien.
496: ( SCHMID , CHRISTOPH VON ): - Genoveva , en av de skönaste och mest rörande berättelser från forntiden , framställd till ett bildande tidsfördrif för alla goda menniskor , men isynnerhet för mödrar och barn.
9059: SCHMIDT , TOM: - Norsk Stadnamnarkiv 75 år. 1921 - 1996.
8100: SCHMIDT - PHSELDECK , KAY: - Aitia. Historia og kausalaenkning,
6477: SCHMIDT , CARL: - Om Begreppet såsom systematiskt. Academisk afhandling.
7977: SCHMIDT , HUGO LEONARD: - Om riksdagen år 1689. Akademisk afhandling.
8094: SCHMIDT - PHSELDECK , KAY: - Niels Treschows historiefilosofi
8102: SCHMIDT - PHSELDECK , KAY: - Theoriaq Historiae. To forelaesninger
8095: SCHMIDT - PHSELDECK , KAY: - Nomos. Nogle prolegomena til en historieteori.
6480: SCHMIDT , WERNER: - Kommunismens rötter i första världskrigets historisk rum. En studie kring arbetarrörelsens historiska misslyckande.
8101: SCHMIDT - PHSELDECK , KAY: - Elementa historica. Skizzer og bidrag til den historieteoretiske diskussion.
6478: SCHMIDT , KARL AF: - Anteckningar om Röne härad I: Alla Helgona kyrka.
497: ( SCHMITERLÖW , A.DAM BONAPARTE ): - Teckning öfver Sveriges Nöd orsakerna dertill samt medel deremot.
6481: SCHMITZ , J. W.: - Astronomi för alla. Förklaring af de märkvärdigaste Fenomener och Rörelser i Verlrdsrymden, enligt Namnkunnige Astronomers Verk.
6482: SCHMITZ - KAIRO , PAUL: - Englands Gewaltpolitik am Nil.
6483: SCHMUCKER , JOSEF: - Das Problem der Kontingenz der Welt. Versuch einer positiven Aufarbeitung der kritik Kants am kosmologischen Argument.
498: ( SCHNABEL , J. G. & LAPPE , KARL ): - Ön Klippenborg. En Robinsonad. Bearbetad för Ungdomen.
8413: SCHNEER , CECIL J.: - Mind and Matter. Man´s Changing Concepts of the Material World.
10510: SCHNEIDER , GUIDO: - Ichtyologische Beiträge III: Uber die in den Fischen des finnischen Meerbusens vorkommenden Endoparasiten.
6484: SCHNEIDER , E.: - Führer durch Marnburg und seine Umgebung. 1. Teil: Marburg und nächste Umgebung.
8218: SCHNELL , K. S.: - Om Medborgerliga Inrättningar för allmän och enskild nytta, jemte urwal af , för sådana , antagna Reglementen.
6487: SCHÖLDSTRÖM , BIRGER: - I kikaren. Minnen och anteckningar.
6490: SCHÖLDSTRÖM , BIRGER ( UTG. ): - Klockar Liljas skånska historier.
6486: SCHÖLDSTRÖM , BIRGER: - Damer och knektar. Minnen och anteckningar.
6489: SCHÖLDSTRÖM , BIRGER: - Zigzag. Minnen och anteckningar.
6485: SCHÖLDSTRÖM , BIRGER: - Bakom fäld ridå. Minnen och anteckningar.
6488: SCHÖLDSTRÖM , BIRGER: - Mörkt och ljust. Minnen och anteckningar.
6491: SCHOLZ , MICHEL F.: - Herbert Wehner in Schweden 1941 - 1946.
9957: SCHÖNBECK , HENRIK: - Personal - och kulturbilder. Första häftet. ( allt som utkom ).
10033: SCHÖNBECK , C. G.: - Till Kongl. Maj:ts Tro - Man , Kammarherre.....Gustaf Philip Adam Toll och....Fröken MarieLouise Gyllenstjerna på deras förmälningsdag.
6492: SCHÖNBECK , CHRISTIAN: - Minne af Kontrakts - Prosten öfwer Luggude Härad , Kyrkoherden wid Norra Wrambs och Bjufs Församlingar....Herr Lars Anders Palm uppläst wid Dess begrafing i Norra Wrambs Kyrka den 27 Jan. 1826.
6494: SCHONBERG , ANDERS: - Åminnelse - Tal öfver Kongl. Maj:ts Tro - Man.....Herr JACOB von EGGERS..
6493: SCHONBERG , ANDERS: - Åminnelse - Tal öfver Framledne....Grefve CARL GUSTAF LÖWENHIELM.
6495: SCHÖNBERG , ANDERS: - Åminnelse-Tal öfver...Carl Fredric Scheffer, Hållet för Kongl. Vetenskarps-Academien Den 16 Apris 1788.
6496: SCHONEBOHM , MANFRED: - Wortbildung, Text ung Pragmatik. Am Beispiel der Teil - von - Relation im bereich der deutschen Nominalkomposition..
6497: SCHOPENHAUER: - Schopenhauer i urval ( och med inledning ) av Thomas Mann.
6498: SCHOPENHAUER , JOHANNA: - Resa i England och Skottland I - II.
6500: SCHÖTT , HARALD: - Zur Systematik und Verbreitung palaearktischer Collembola. Akademische Abhandlung.
6499: SCHÖTT , HARALD: - Über zwei Gattungen der apterygoten Insecten.
10286: SCHOUG , ERNST: - 2. Några blad ur vår veterinärhistoria tillegnade Svenska Veterinärläkareföreningen vid dess årsmöte i Stockholm den 14 september 1897.
6501: SCHOUG , ERNST: - Handledning i Hästskötseln.
6503: SCHREIBER: - Schreibers kleiner Atlas der Säugetiere . Heft 1 - 2.
6502: SCHREIBER: - Schreibers kleiner Atlas der Mineralogie I - II.
10400: SCHREIBER: - Schreibers kleiner Atlas der einheimischen Vögel I - II.
6504: SCHREIER , O. & SPERNER , E.: - Introduction to Modern Algebra and Matrix Theory.
10781: SCHREWELIUS , FREDRIK ( UTG. ): - Lunds Akademis Constitutioner , med Öfwersättning , Anmärkningar och Samling af sådane till efterlefnad gällande Författningar och Stadgar , hvilka ändra eller förklara dem....
10716: SCHREWELIUS , FREDRIK ( UTG. ): - Lunds Akademis Constitutioner , med Öfwersättning , Anmärkningar och Samling af sådane till efterlefnad gällande Författningar och Stadgar , hvilka ändra eller förklara dem....
12296: SCHRÖDER , JOH. HENR.: - Riksrådet Frih. Bengt Skytte och hans förhållande till reductionen.
8219: SCHRÖDER , JOH. HENR.: - Riks-Rådet Frih. Bengt Skytte och hans förhållande till reductionen.
6515: SCHRÖDER . JOH. HENR.: - Utkast till en Historisk - Antiqvarisk Beskrifning öfver Westra Winåkers Socken i Södermanland. 1. Del. ( allt som utkom ).
6513: SCHRÖDER , JOH. HENR.: - Konunga - Balken af år 1696. På Carl XI:s befallning , uppsatt af Lag-Commissionen.
6514: SCHRÖDER , JOH. HENR.: - Eric Sparre pro Rege Lege et Grege I - III.
6512: SCHRÖDER , WILHELM: - John Locke und die mekanische Naturauffassung. Eine kritische-philosophische Untersuchung.
6510: SCHRÖDER , JOH. HENR.: - Upsala , dess uppkomst och framfarna öden tecknade med afseende på urkunder i stadens Privilegiibok. Academisk afhandling.
6509: SCHRÖDER , JOH. HENR.: - Andreas Johannis , episcopus strengnensis a. MCDIX - MCDXIX ejusque sub schismate occidentali aerumnae.
6507: SCHRÖDER , J. H.: - De Paroeciae Fjerdhundriae Simtuna. Dissertatio historico - topographico.
6506: SCHRÖDER , HEINRICH: - Ablautstudien.
6505: SCHRÖDER , ERIK AUGUST & BORELIUS , JOHAN JAKOB: - Om motsägelsen och dess lösning enligt den dialektiska Methoden.
6508: SCHRÖDER , J. H.: - Glossarii Latino - Suethici specimen vetustum I - II. E codice mscr. Bibliothecae Reg. Acads.
11473: SCHRÖDER , JOH. HENR.: - Stjernnhjelms Hercules. Dramatiserad och på Svenska Skådebanan uppförd år 1669. Academisk afhandling.
8653: SCHRÖDER , JOH. HENR.: - Om krigsföretagen inom Sverie straxt efter Carl XII:s död.
12275: SCHRÖDER , JOH. HENR.: - Axelii Sparre , lib.Bar. R. Suec.Senatoris legatio im Poloniam a. MDCXLV ejusque de statu Poloniae relatio. I - III.
10341: SCHRÖDER ,, J H.: - Dissertatio topographica de parecia Haraker ii Westmannia. P.I. ( Alllt som utkom ).
12446: SCHRÖDER , JOH. HENR.: - Supplement ylll biskop Hans Brasks brefväxling 1527 - 1528.
12274: SCHRÖDER , JOH. HENR.: - Stjernhjelms Hercules. Dramatiserad och på Svenska Skådebanan uppförd år 1669.
8652: SCHRÖDER , JOH. HENR.: - Några drag ur Andreas Petter Bernstorff´s lif såsom Statsman. Historisk afhandling.
12439: SCHRÖDER , JOH. HENR.: - Legend om Påfven Gregorius den store. Akademisk afhandling.
10347: SCHRÖDER , JOH. HENR.: - De paroecia uplandiae Wiksta I - II.
8855: SCHRÖDER , JOH. HENR.: - Observationes circa educationem regis Caroli XI.
8853: SCHRÖDER , JOH. HENR.: - De ordine sacro militari cruciferorum s. teutonicorum ejusque in Suecia possesionibus.
8043: SCHRÖDER , JOH. HENR.: - Riks - Rådet Frih. Christer Bondes Ambassad till England 1655. Akademisk afhandling.
9479: SCHRÖDER , HEINRICH: - Streckformen. Ein Beitrag zur Lehre von der Wortentstehung und der germanistischen Wortbetonung.
11243: SCHRÖDER , J. H.: - Stjerhhjelms Hercules. Dramatiserad och på Svenska Skådebanan uppförd år 1869.
6517: SCHRÖDINGER , ERWIN: - Expanding Universes. Expanding Universes.
6518: SCHRÖDINGER , ERWIN: - Statistische Thermodynamik.
6516: SCHRÖDINGER & PLANCK & EINSTEIN & LORENTZ: - Briefe zur Wellenmechanik.
9480: SCHROEDER , OTTO: - Vom papiernen Stil.
6519: SCHROEDER: - Jugoslawisches Küstenland. Istrien - Kroatien - Dalmatien - Adria Inseln - Sarajevo - Montenegrische Riviera.
9481: SCHUBART , WILHELM: - Paleographie 1: Griechische Palaeographie.
8595: SCHUBART , WILHELM: - Einführung in die Papyruskunde.
11413: SCHUBERT , HORST: - Kategorien I - II.
9482: SCHUCHHARDT , WOLFGANG: - Studien zu Grimmelshausen inbesondere sein Sprachstil.
12438: SCHUCHT , J.: - Andrew Johnson , Förenta Staternas president och striderna på hans tid.
6526: SCHÜCK, ADOLF: - Handel och samfärdsel under medeltiden. Nordisk Kultur XVI.
6524: SCHÜCK , HENRIK: - Ett porträtt från Frihetstiden. Carl Reinhold Berch.
6525: SCHÜCK , HENRIK: - Från campagnan och sierran.
6523: SCHÜCK , HENRIK: - Shaksperes skaldeindividualitet. Inträdesföreläsning hållen den 5 februarí i Lunds Universitets aula.
6521: SCHÜCK , HENRIK: - Den nya teorien om uppkomsten af Chanson de Geste.
6522: SCHÜCK , HENRIK: - Engelbrekt.
6527: SCHÜDDEKOPF: - Bücher - Sammlung des Herrn Professor Dr. Carl Schüddekopf , Sekretärs der Gesellschaft der Bibliophilen und Herausgebers der Zeitschrift für Bücherfreunde.
9511: SCHUG , AALBERT ( HRSG. ): - Die Bilderrwelt im Kinderuch. Kinder- und Jugendbucher aus funf Jahrhunderten.
6528: SCHULBERG , BUDD & BREIT , HARVEY: - The Disenchanted. A Play.
6529: SCHULTÉN , NATHANAEL GERHARD: - Der första grunderna Til Mechaniken , sammandragne. At nyttjas vid föreläsningarne för de Kongl. Cadetterne på Carlberg.
11751: ( SCHULTHESS, PAUL F. ): - Förteckning över svennska skrifter och artiklar rörande stridenn i försoningsfrågan utgiven i anledning av lektor P. Waldenströms 75 - årsdag.
8220: SCHULTZ - STEINHEIL , H.: - Handbok över svenska tillfällighetpoststämplar 1866-1942.
500: ( SCHULTZ , JOHAN G. ): - Konstapel Batongs sägner. En samling parodier ( på sånger ur " Fänriks Ståls sägner "
499: ( SCHULTZ , JOHAN G. ): - Konstapel Batongs sägner. En samling parodier ( på sånger ur " Fänriks Ståls sägner "
6530: SCHULZE , JOHAN (N).: - Uplysnigar öfver Herr Professor Kants Critik af Rena Förnuftet.
8414: SCHULZE , WILLY: - Untersuchungen zur Eigenart der Tragödien Senecas.
9484: SCHULZE , ALFRED: - Der altfranzösische direkte Fragesatz. Ein Beitrag zur Syntax.
9483: SCHULZE , CARL: - Die biblischen Sprichwörter der deutschen Sprache.
6531: SCHUMACHER , ALEXANDER: - Dictionnaire des menus. Francais - English - Deutsch - Dansk og Dansk - Fransk.
9751: SCHUMANN , WALTER: - Minerals of the world.
11142: SCHUMANN, HARALD & GREFE, CHRISTIANE: - Global nedräkning
6532: SCHUSTER , AUGUST: - Mathematik für jerdermann. Leichtfatsliche Einfīhrung in die niedere und höhere Mathematik.
6533: SCHÜTZ , E. J. ( UTG. ): - Samling af författningar och cirkulär angående landtmäteriet och allmänna skiftesverket m.m. i Sverige.
11290: SCHWABHÄUSER, WOLFRAM: - Modelltheorie I
11291: SCHWABHÄUSER, WOLFRAM: - Modelltheorie II
6534: SCHWANTES , G. ( HRSG. ): - Urgeshichtsstudien beiderseits der Niederelbe K. H. Jacob -Friesen gewidmet.
6538: SCHWARTZ , MELVIN: - Principles of Electrodynamics.
6536: SCHWARTZ , JOSEPH & MCGUINNESS , MICHAEL: - Einstein för envar.
6537: SCHWARTZ , LAURENT: - M'ethodes mathématiques pour les sciences physiques.
6535: SCHWARTZ , G. M.: - Beskrifning på en ny Linberednings - Machin , uppå hvilken Linet kan , med ens , både bråkas , skäktas och borstas.
6539: SCHWARZ , H.: - Einführung in die moderne Systemtheorie.
6540: SCHWARZ , A.: - Hesten , dens bygning og indre Organer.
6541: SCHWEBER , SILVA S. ET ALIA: - Mesons and Fields.Vol.1: Fields.
6543: SCHWEIZ: - Automobilkarte " Universal " Serie Centralschweiz.
6547: SCHWERIN , H. H. VON: - Skånska herrgårdar under svensk tid. En konsthistorisk undersökning av den skånska herrgårdsarkitektuens utveckling eftter provinsens övergång till Sverige och det nittonade seklets inbrott.
6546: SCHWERIN , H. H. VON: - Filipinerna. Kort historisk sammanfattning.
6545: SCHWERIN , H. H. VON: - Filipinerna. Kort historisk sammanfattning.
6544: SCHWERIN , H. H. VON: - Burman - Fischers skånska prospekter , Gustaf Fredrik Feldts Suecia-supplement och de "Rålambska akvarellerna".
8415: SCHWERIN , HANS HUGOLD VON: - Herodots framställning af Europas geografi.
10385: SCHWERIN , HERMANN VON: - Liste der Angehörigen des Geschlechts von Schwerin die während des Krieges 1914/19 im Dienste des Herres, der Marine und der Schutztruppen gestanden haben.
6549: SCHWINGER , JULIAN ( ED. ): - Selected Papers on Quantum Electrodynamics
6548: SCHWINGER , J. ET ALTERA.: - Classical Electrodynamics.
6551: SCHYBERGSON, M. G.: - Underhandlingarna om en evangelisk allians åren 1524 - 1625. Ett bidrag till trettioåriga krigets historia.
6550: SCHYBERGSON , M. G.: - Underhandlingarna om en evangelisk allians allians åren 1624 - 1625. Ett bidrag till Trettioåriga krigets historia.
11360: SCOPES , ROBERT: - Protein Purification. Principles and Practice.
9960: SCOPES , ROBERT: - Protein Purification. Principles and Practice.
11527: SCOTT , W. R.: - Group Theory,
6553: SCOTT , WALTER: - Then Poetical Works.
11235: SCOTT , DANA: - Notes on the Formalizationj of Logic.
6554: SCRIBE , ( EUGENE ) & MELESVILLE: - Första mötet. Komedi uti två akter.
12335: SCRIBE & S.T GEORGES: - Kronjuvelerna. Komedi med sång i tre akter.
12324: SCRIBE & DUVEYRIER: - Den scilianska aftonsången. Stor opera i fem akter.
8273: SCRÖDER , JOH. HENR.: - Om De äldsta Ståndsförhållandena i Skandinavien 1 - 2.
6555: SCUTENAIRE , LOUIS: - Ancre pique et aoleil.
6556: SEAMUS 0 HAODHA: - Uaigneas.
8761: SEAR , DAVID R.: - Roman Silver Coins. Vol. IV: Gorddian iii to postumus.
6557: SEARLE , G. F. C.: - Experimental Elasticity. A Manual for the Laboratory.
6558: SEARS , FRANCIS WESTON: - Electricity and Magnetism.
6559: SEBESTA . E.: - Prag.
12207: SEBRO , LOUISE: - Mellem afrikander og kreol. Etnisk identitet og social navigation i Dansk Vest9indien.1730 - 1770.
9103: SEDIVY , FRANZ: - Möens Klint.
6560: SEDSTRÖM , ERNST: - Einige physikalische Eigenschaften metallischer Mischkristalle. Eine Experimentaluntersuchung.
6561: SEEFELD , ( ALFRED) VON: - Kreta förr och nu.
6562: SEELEY , H. G.: - Dragons of the Air. An Account of Extinct Flying Reptiles.
6563: SEELIGER , RUDOLF: - Angewandte Atomphysik. Eine Einfīurung in die theoretischen Grundlagen.
6564: SEEMANN - DEUTELMOSER , ARNO: - England im skandinavischen Urteil.
8416: SEEMANN , OTTO: - Die Götter und Heroen nebst einer Übersicht des Cultusstätten und Religionsbebräuche der grichen. Eine Vorschule der Kunstmythologie.
6565: SEFSTRÖM , N. G.: - Om Geodetiska Instrument beskaffenhet och justering; med hufvudsakligt afseende på deras begagnade uti Markschideriet och Geognosien.
6566: SEGAL , IRVING E.: - Mathematical Problems of Relativistic Physics.
6567: SEGELBERG: - Filosofiskt herbarium tillägnat Ivar Segelberg på hans 60-årsdag.
11692: SEGERBANK , CATHARINA: - Evighetslängtan och dygdeförkunnelse i några av Johan Olof Wallins hymnologiska diktverk och predikningar på temat Dödens ängel.
6568: SEGERBERG , KARL OTTO: - De anomura och brachyura Dekapoderna inom Skandinaviens yngre krita.
6569: SEGERMAN , L.: - Femhundrade - åriga Minnen , eller En tydlig Beskrifning öfwer de säkra preservatif för Helsans behållande, och kraftiga medel hwarigenom ... Digerdöden upplöstes...samt...wid alla Farsoter..blifwit begagnade....Derfetr Några säkra Huskurer...
6573: SEGERSTEDT , TORGNY T.: - Value and Reality in Bardley´s Philosophy.
6572: SEGERSTEDT , TORGNY T.: - Nils von Rosenstein. Samhällets människa.
6574: SEGERSTEDT , J. U.: - Disciplinae Theologicae Hegelianae primae lineae. I - III.
6570: SEGERSTEDT , ALB. JUL: - Lärobok uti Medicin , Innehållande Kort underrättelse Om De almännaste Sjukdomars Kännetecken , Skötsel och enklaste Botningssätt.
6571: SEGERSTEDT , TORGNY: - Det religiösa sanningsproblemet.
8417: SEGERSTEDT , PER: - Studier öfver buskartade stammars skyddsväfnader.
6575: SEGLATIONSORDNING: - Kongl. Maj:ts Förnyade Nådiga Seglations - Ordning.
6577: SÉGUIN , ALFRED: - Den svarte Robinson.
6578: SÉGUIN , ALFRED: - Den svarte Robinson. En negergosses öden och äventyr.
6576: SÉGUIN , ALFRED: - Den svarte Robinson.
6579: SÉGUY , E.: - Diptčres Anthpmyides.
8018: SELANDER , STEN: - Vers och visor.
6582: SELANDER , K. E. I.: - Historik öfver Ludolphska talet.
6583: SELANDER , SVEN-ÅKE: - " Den nya sången ". Den anglosachiska väckelsesångens genombrott i Sverige.
6581: SELANDER , K. E. I.: - Studier i tangent-theorien.
6580: SELANDER , EINAR: - En bok om vår flotta.
10240: SELBY , W.: - The Great Handcuuff and Gaol Breaking Mystery Exposed.
9955: SÉLÉGNY , ERIC ( ED. ): - Polyelectrolytes. Papers Initiated by a NAO Advanced Study Institute on Charged and Reactive Polymers held 9in France , june 1972.
11749: SELLÉN , JONA: - De vita et scriptis Anichi Manlii Torq. Severini Boethii dissertatio..
12276: SELLÉN , JONAS: - De vita et scriptis Anich. Manlii Torq. Severinii Boethius.
6585: SELLING , OLOF H.: - On the Late Quaternary History of the Hawaiian Vegetation.
9407: SELSAM , G. & E.: - Fågelbröstben med typbestämning av överarmsben och bäckenben hos svenska fåglar.
6589: SELTÉN , BO: - The Anglo - Saxon Heritage in Middle English Personal Names East Anglia 1100 - 1399. Part II.
6587: SELTÉN , BO: - Early east-anglian nicknames. Bahuvrihi names.
6588: SELTÉN , BO: - The Anglo - Saxon Heritage in Middle English Personal Names East Anglia 1100 - 1399. Part I.
6586: SELTÉN , BO: - Early east-anglian nicknames. " Shakespeare " names.
6590: SEMPERS , FRANK W.: - Injurious Inscets and the Use of Insecticides. A New Descriptive Manuel on Noxious Insects with Methods for their Repression.
6591: SENÁN , R. (N FOTOGRAFO ).: - Cķrdoba. 20 tarjetas postales.
6592: SENART , ÉMILE: - Brhad - Aranyaka - Upanisad.
12348: SENECA: - Opera quae supersunt I: 1 -2 . II - IIII.
12349: SENECA: - Tragoediae.
9806: SERECH , JURY: - Probleme der Bildung des Zahlwortes als Redeteil in den slavischen Sprachen.
6593: SERLACHIUS , ALLAN: -
8596: SERNANDER, R.: - Uppsala Kungsäng.
6594: SERNANDER , RUTGER: - Entwurf einer Monographie der europäischen Myrmekochoren.
6595: SERNER , GUNNAR ( FRANK HELLER ): - On the Language of Swinburne´s Lyrics and Epics. A Study.
6596: SERPE , J.: - Les lois de conservation en physique des particules élémentaire.
9843: SETÄLÄ, E. N.: - Zur Geschichte der Tempus- und Modusstammbildung in der finnisch-ugrischen Sprachen.
6598: SETO , WILLIAM W.: - Theory and Problems of Mechanical Vibrations inluding 225 solved problems. Completely Solved in Detail.
6599: SETRÉUS , OLAUS: - De genetivo commentatio.
11212: SETTERBERG , GÖSTA: - Siffror , som tala sanning - och ljuga.
12056: SETTERGRE N , A. G.: - Redogörelse för en i juni 1933 företagen studieresa.
6600: SEUREN , PIETER A. M. ( ED. ): - Semantic Syntax.
6601: SEVERIN , FRANS: - Storfinansens välde.
10718: ( SEYDLITZ ): - Den stora stråkvägen jorden rundt. Efter Seydlitz´ Geografi.
10653: ( SEYDLITZ ): - Den stora stråkvägen jorden rundt. Efter Seydlitz´ Geografi.
6602: SEYMOUR , FREDERICK: - Roosevelt i Afrika jämte bilder ur dess djurvärld. Målande skildring af världens mest beryktade jägare i Afrikas vildmark. Hans utomordentliga träffsäkerhet och skicklighet som skytt. Hns sammandrabbnigar med lejon , tigrar och elefanter...
9608: SEYMOUR , M. C. ( ED. ): - The Bodley Version of Mandeville´s Travels.
8082: SGU: - Kvartärgeoloisk karta över Stockholmstrakten. Skala 1:50.000.
6603: SHACKLETON , ERNEST ET AL.: - Aurora Australis. The British Antarctic Expedition 1907 - 1909.
6604: SHADOWITZ , ALBERT: - Special relativity.
6605: SHAHN, BEN: - The Cherry Tree Legend.
8418: SHAK(E)SPEARE , WILLIAM: - Trettondagsafton eller Hvad ni vill + Antonius och Cleopatra + Konung Richard den Andre.
8420: SHAK(E)SPEARE: - Othello , mohren i Venedig + Romeo och Julia.
8982: SHAKESPEARE , WILLIAM: - En midsommarnattsdröm.
8419: SHAKLEY , MYRA: - Finns snömannen? En studie i mänsklig överlevnad.
6607: SHAPIRO , LOUIS: - Introduction to Abstract Algebra.
6608: SHAPLEN, ROBERT: - A Forest of Tigers. A Novel.
6609: SHÁRENGRAD: - Konsul W. de Schárengrads bibliotek. Lunds Bokauktionkommares Kataloger 1956 , nr. 5.
12285: SHARMA , A. & VERMEER , H. J.: - Einführung in die Hindi - Grammatik.
9609: SHARMA , A. & VERMWEER , H. J.: - Hindi- deutsches Wörterbuch Band 4 -5 .
9965: SHARON , NATHAN: - Complex Carbohydrates. Their Chemistry , Biosynthesis , and Functions.
9786: SHARPE , A. G.: - Inorganic Chemistry.
9674: SHAW , BERNHARD: - Min kära Dorothea. En praktisk metod för moralisk uppfostran av kvinnor , utformad i ett brev till en person av detta kön.
10320: SHAW , DUNCAN J.: - Colloid & Surface Chemistry.
6610: SHELDON , CHARLES: - The Wilderness of the North Pacific Coast Island. A Hunters Experiiences While Searching for Wapiyi , Bears , and Caribou on the Larger Coastal Islands of British Columbia and Alaska.
9380: SHERCLIFF , W. H.: - Morality to Adventure: Manchester Polytecnic´s Collection of Children´s Books 1840 - 1939.
11116: SHERMAN , PHILIP: - Emulsion Science.
6612: SHERRIFF , R. C.: - Resans slut.
6611: SHERRIFF , R. C.: - Journey´s End. A Play in Three Acts.
6613: SHIRLEY TEMPLE: - Hvorledes Dagen Gryr for Shirley Temple.
6614: SHIRLEY TGEMPLE: - Hvorledes Dagen Gryr for Shirley Temple.
6615: SHIVELY , LEVI S.: - Modern geometri. De första grunderna.
10650: SHVARTZ , ANATOLY: - Michail Bulgakovs liv och död. Utdrag ur dagboksanteckningar och brev av Michail Bulgakovs och av Jelen Sergejevna Bulgakova.
6616: SIBELIUS , PATRICK: - Natural Contradictions and the Concept of Action in Mechanics.
6622: SIBYLLA: - Sibyllae Prophetia , ställd på Rim. Denn högst märckwärdiga förutsägelse har under en lång följda af år tilldragit sig..uppmärksamhet... Så ock Goda ochGamla Wäderleksmärken...
6619: SIBYLLA: - En mäckta skiön och härlig Profetia Sibyllae stält på rim...
6617: SIBYLLA: - En mächta skiön och härlig Profetia Sibyllae stält på rijm...
6620: SIBYLLA: - Sibyllae Profetsia ställd på rim jämte en tillförlitlig Bond - praktika...
6623: SIBYLLOR: - En ganska trowärdig Propetia Sibyllae , Ställd ut Rim på Salig Gubbens wis....Samt Om den yttersta Dagen...Jämte ock Några Märke - Tecken på Juldagare...
11687: SIDENHUSET: - Mode - Katalog för Vår och sommarsäsongen 1907 från A. B. Sidenhuset.
6624: SIDRÉN , JONAS: - Morborum casus.
9611: SIEBS: - Deutsche Hochsprache. Bühnenaussprache.
6625: SIEBS , THEODOR ( HRSG. ): - Sylter Lustspiele. Mit Übersetzung , Erläuterungen und Wörterbuch.
6626: SIEGEL , HARVEY: - Educating Reason. Rationality , Critical Thinking , and Education.
6627: SIERTSEMA , B.: - A Study of Glossematics. Critical Survey of its Fundamental Cocepts.
6628: SIFVERT , ANNE SOFIE: - Crķnica de las monjas de la Ciudad de México.
6629: SIGURBJÖRNSSON, EINAR: - Ministry Within the People of God. The Development of the Doctrines on the Church and on Ministry in the Second Vatican Council´s De Ecclesia.
9952: SIGURD , BENGT: - Sjötermen sardin.
9807: SIGURD , BENGT: - Phonotactic Structures in Swedish.
6630: SIGURDSON , OLA: - De prudentia. Om principer och personer i etiken.
10847: SIGURDSSON , A.: - Verldens störste brottsling, hans gripande, rannsakning och dom. Föredrag.
6631: SIGWARD , S.: - Hur man vinner på roulette och Trente-et-quarante jämte regler för Baccara..
6632: SIGWART , H. C. W.: - Geschichte der Philosophie I - III.
6633: SIIVONEN , LAURII: - Nordeuropas däggdjur.
12351: SILIUS ITALICUS: - ( Opera ) i - ii.
6635: SILJESTRÖM , F. A.: - Preliminära försök till utrönande af förhållandet mellan gaser täthet och elasticitets - förändringar vid lägre pressioner än en atmosfär + Den Mariotteska lagen ( tillägg till förf:s afhandling om gasers elasticitet ).
501: ( SILJESTRÖM , P.ER A.: - Tretton aftnar hos en Spiritist eller Spiritistisk resa genom Zodiaken och något längre. Ur en afliden spiritits efterlemnade papper.
6636: SILLÉN , LARS GUNNAR M. FL.: - Fysikalisk - kemiska räkneuppgifter.
6637: SILLÉN , G. PR. AF: - Författnings - Sammandrag eller Handbok för Sockne - Nämnderne och öfrige Sockne - Menighets - Styrelserna å landet.
6638: SILVERSTLPE , G. A.: - Den Svenska Stats - Författningens Historia.
6639: SILVERSTOLPE , G. A.: - Läro - Bok o den Allmänna Verldshistoriens Chronologi , Jämte Synchronistiska Tabeller ....
10858: SILVERSTOLPE , GUNNAR MASCOLL: - Mina böcker och andra uppsatser.
6640: SIM , T. R.: - Check List of the Bryophyta of South Africa.
10386: SIMA , ADOLPH: - Ljusdals municipalsamhälle och ljusdals köping. Ett stationssamhälles historia.
9506: SIMITIS , SPIRO UND AND. ( HERAUSG. ): - Materialien ur Rechtsinformatik. Folke 1: Länderberichte: USA , Schweden. Dokumentationssysteme. Bibliographie.
6641: SIMMONS , HENRY M. & JANSON , KRISTOFER: - Studier over Skabelsehistorien.
6642: SIMMS , D. J.: - Lie Groups and Quantum Mechanics.
6643: SIMON , ALBERT ( ED. ): - Advances in Plasma Physics volume 5.
9808: SIMONSEN , HANNE GRAM: - En norsk femårings språkbruk. Syntaktiske mönstre - struktur og funksjon.
8421: SIMONSSON , TORD: - Face to Face with Darwinism. Critical Analysis of the Christian Front in Swedish Discussion of the Later Nineteenth Century.
6645: SIMONSSON , TORD: - Kyrkomötet argumenterar. Kritisk analys av argumenttyper i diskussionerna vid 1957 och 1958 års kyrkomöten om " Kvinnan behörighet till prästerlig tjänst
6644: SIMONSSON , N. THEOD.: - Aphorismi Pedagogici.
8973: SIMONSSON , IVAR: - Erik Dahlbergs arkiv.
9060: SIMS , CLIFFORD S.: - The Origin and Signification Scottish Surnames with a Vocabulary of Christian Names.
6648: SINGER , CHARLES ( ED. ): - Studies in the History and Method of Science Vol. II.
6647: SINGER , CHARLES: - Naturvetenskapens historia.
6649: SINGER , ISAAC BASHEVIS: - Passions and other stories.
6646: SINGER , CHARLES: - A Short History of Scientific Ideas to 1900.
6650: SITTIG , ERNESTUS: - De graecorum nominibus Theophoris.
11574: SIUZDAK , GARY: - Mass Spectrometry for Biotechnology.
6651: SIVANANDA , SRFI SWAMI: - Brahma Sutras I - II .
6653: SIWERTZ, SIGFRID: - En färd till Abessinien.
6652: SIWERTZ , SIGFRID: - Margot med flera berättelser.
11422: SJÖBBERG , LENNART ET ELT. ( ED. ): - Human decision making.
6654: SJÖBECK , MÅRTEN: - Bondskogar , deras vård och utnyttjande.
7993: SJÖBERG SVEN G.: - Christopher Rostius 1620 - 187. Läkare , polyhistor , professor i Lund och Bibliotheca Rostiana , ett rekonstruktionsförsök.
12217: SJÖBERG , KATARINA: - Mr. Ainu, Cultural Moblii
8651: SJÖBERG ALFRED: - Om de Tyska städernas uppkomst och Ursprunget till deras författning. Akademisk afhandlin.
502: ( SJÖBERG , ERIK ) VITALIS: - Samlade skrifter.
6656: SJÖBERG , ERIK: - Der verborgene Menschensohn in den Evangelien.
6655: SJÖBERG , EMIL: - Tillståndet i Dödsriket eller Vad vi kunna veta om människans tillvaro mellan döden och uppståndelsen.
6658: SJÖBLOM , SVEN LUDV.: - Elegiae quaedam Propertii suethicis expressae annotationibus que instructae.
6657: SJÖBLOM , SVEN: - Prästerskapets Privilegier af år 1650 och 1723. Ett bidrag till det svenska prästerskapets historia under storhetstiden och början af frihetstiden. Akademisk afhandling.
6660: SJÖBORG , N. H.: - Dissertatio historica de schola Helsingburgensi. P. I.
6666: SJÖBORG , NIC. HENR.: - De America , Norvegis ante tempora Columbi adita.
6667: SJÖBORG , NIC. HENR.: - Dissertatio de vi musicae in homines.
6665: SJÖBORG , NILS HENRIK: - Uppgift på Fornlemningars Kännetecken. Enligt Kongl. Maj:ts Nådiga Befallning författad.
6663: SJÖBORG , NIC. HENR.: - Momenta quaedam historiam lecturo observanda.
6661: SJÖBORG , NIC. HENR.: - De archiepiscopo Johanne VI bened. filio Oxenstierna.
6659: SJÖBORG , N. H.: - Diss. hist. De Altenavia Danorum, incendio a. MDCCXIII exhausta.
6664: SJÖBORG , NILS HENRIK: - Försök till en Nomenklatur för Nordiska Fornlemningar.
10300: SJÖBRING: - Vid Professoren och Riddaren Herr Magister Pehr Sjöbrings Graf Den 20 Januari 1842 av Smålands nation.
6668: SJÖDELL , ULF: - Infödda svenska män av ridderskapet och adeln. Kring ett tema i Sveriges historia under 1500- och 1600 - talen.
11744: SJÖGREEN , ERIK: - Jahjâ bin 'Abd-el-mu' tî EZ-zâwawî s´ Kitâb el-fu sûl : Kap. 1-2. Akad. afh.
8597: SJÖGREN , F. AUG.: - Lösning av Problemen Trisectio anguli , Cirkelbågens riktifikation och Kvadratura circuli.
6674: SJÖGREN , IVAR WILHELM: - Rätthistoriska studier angående ogulden köpeskillings rätt vid föryttring av fast egendom.
6673: SJÖGREN , H.: - De particulis copulatiuis apud Plautum et terentium quaestiones selecta.
6672: SJÖGREN , ALBERT: - Les parlers Bas-Normands de l ´ile de Guernesey I: Lexique Francais - Guernesiais.
6669: SJÖGREN , JOSEF: - Kyrkor och kapell i Malung. En historik.
6670: SJÖGREN , OTTO: - Abisko med omgivningar. Riksgränsbanan - Kebnekaise - Torne Träsk. Längre och kortare utflykter.
6671: SJÖGREN , TAGE: - Minnen från en resa till berlin under spartakist - upproret jamuari 1919.
251: (SJÖGREN , TURE & HJELMQVIST , BENGT ): - Tusses visbok. Lundensisk festkalender.
8669: SJÖGREN , GUNNAR: - Från Blekinges skogar tlll Tiberns stränder. Fyra uppsatser.
10299: SJÖGREN: - Vid Fru Anna Margareta Sjögrens född Vetterbrunn Begrafning den 24 Febr. 1854. Till den sörjande Maken af Grannar.
6675: SJÖHOLM , CARL: - Illustrerad Visbok.
6676: SJÖLIN , INGEGERD ( RED. ): - Eukaristin som livstolkning- 11 ariklar om eukaistin skrivna för prästmötet i 2003.
6677: SJÖLINDER , ROLF: - Prebyterian reunion in Scotland 1907 - 1921.. Its background and development.
6678: SJÖMAN , VILGOT: - Surdegen. Svårt med könet , Gud , dikten. Essäer m. m..
6679: SJÖRS , HUGO: - Ekologisk botanik.
10093: SJÖSTEDT , YNGVE: - Monographie der Termiten Afrikas + Nachtrag.
8245: SJÖSTEDT , YNGDE ( RED. ): - Insektsfaunan inom Abisko Naturpark IIi..
8244: SJÖSTEDT , YNGDE ( RED. ): - Insektsfaunan inom Abisko Naturpark II: 5. Växtsteklar - Tenthredinidae ( av René Malaise ).
6681: SJÖSTEDT , YNGVE: - Insektfaunan inom Abisko nationalpark 1 - 3.
6682: SJÖSTEDT , LENNART: - Krisen inom det svensk - skåndska väldet 1356 -1359. Akademisk avhandling.
9809: SJÖSTEDT , GÖSTA: - Studier över r-ljuden i sydskandinaviska mål.
6683: SJÖSTRAND , NILS: - Quibus temporibus modisqve quamvis , nescio an , forsitan , similes vocesutantur ?
6684: SJÖSTRAND , WILHELM: - Grunddragen av den militära undervisningens uppkomst- och utvecklingshistoria till år 1792.
6688: SJÖSTRAND , NILS: - Loci nonnulli grammaticae latinae examinati.
6685: SJÖSTRAND , NILS: - De futuri infinitivi usu latinorum qvaestiones duae.
6686: SJÖSTRAND , NILS: - De oratorum Atticorum in oratione obliqua temporum et modorum usu.
6687: SJÖSTRAND , NILS: - De vi et usu supini secundi latinorum.
6689: SJÖSTRAND , WILHELM: - Freedom and Equality as fundamental Educational Principles in Western Democracy. From John Locke to Edmund Burke.
6699: SJÖSTRÖM , CARL: - Smålands nation i Lund 1668 - 1921. Biografiska och genealogiska anteckning.Efter författarens död genomgångna och med tillägg försedda av Vilhelm Ljungfors.
6700: SJÖSTRÖM , CARL: - Vermlands nation i Lund 1682 - 1907. Biografiska och genealogiska anteckningar jemte historik.
6690: SJÖSTRÖM , AXEL GABRIEL: - Olympiorum ex indaro adumbratio + De ethicis in Pindaro monitionibus.
6702: SJÖSTRÖM , JÖRGEN: - Newton och gravitationen. På himmelen och på jorden.
6701: SJÖSTRÖM , CARL: - Vestgtöta nation i Lund 1683 - 1910. Biografiska och genealogiska anteckningar jemte historik.
6697: SJÖSTRÖM , CARL: - Skånska nationen före afdelningarnes tid ( 16321 - 1832 ).
6698: SJÖSTRÖM , CARL: - Skånska nationen före afdelningarnes tid ( 16321 - 1832 ).
6694: SJÖSTRÖM , CARL: - S:t Knutsgillets i Lund matrikel 1656 - 1886. Förteckning på dess medlemmar under nämnda tidsrymd med biografiska anteckningar.
6695: SJÖSTRÖM , CARL: - S:t Knutsgillets i Lund matrikel 1656 - 1886. Förteckning på dess medlemmar under nämnda tidsrymd med biografiska anteckningar.
6696: SJÖSTRÖM , CARL: - S:t Knutsgillets i Lund matrikel 1887 - 1896.
6692: SJÖSTRÖM , CARL: - Göteborgs nation i Lund 1669 - 1906. Biografiska och genealogiska anteckningar jemte historik.
6691: SJÖSTRÖM , CARL: - Blekingska nationen 1697 - 19000. Biografiska och genealogiska anteckningar jemte historik.
10281: SJÖSTRÖM , CARL: - Kalmar Nation i Lund 1670 - 1914. Biografiska och genealogiska anteckningar jemte historik.
6703: SJÖVALL , MALTE: - Studien über Sexualität , Vererbrung und Zytologie bei einigen diözischen Mucoraceen. Akademische Abhandlung.
6704: SJÖVALL , HARALD: - Zeus im altgreichischen Hauskult.
7964: SJÖWALL , MAJ & WALHÖÖ , PER: - Romanen om ett brott d. 4- 10.
11890: SKAGERHOLM , LENNERT: - Det vita kriget. Fikter
6705: SKALA , HEINZ J. ET ALT. ( ED. ): - Aspects of Vagueness.
10807: SKÅNBEERG , C. & GEGGEN , B.: - Handbok för motorcyklister.
6706: SKANDIA.: - Nordisk National -Kalender för år 1849
503: ( SKARSTEDT , C. W. ? ): - Ett tjugofemsårs gymnasiiminne från Göteborg 1821 - 1845.
504: ( SKARSTEDT , CARL WILHELM ): - Det lärda Uddevalla. Ett utkast 1892.
6711: SKARSTEDT , ERNST: - Svensk - amerikanska folket i helg och söcken. Strödda blad ur svenskamerikanernas historia , ders öden och bedrifter , nederlag och segar , livsintrssen och förströelser jämte biografiskia uppgifter om ettr antal märkesmän.
6708: SKARSTEDT , C. W.: - De ecclesia ante Christum ejusque explicatione, sapeciatim ex crisi trihaeresis, quam dicunt, judaicae consideranta I - II.
6710: SKARSTEDT , CARL WILHELM: - Böne - och tacksägelse - ord wid Philosophie Doctors - promotionen den 23 Juni 1853.
6713: SKARSTEDT , ERNST: - Svensk - amerikanska folket i helg och söcken. Strödda blad ur svenskamerikanernas historia , ders öden och bedrifter , nederlag och segar , livsintrssen och förströelser jämte biografiskia uppgifter om ettr antal märkesmän.
6714: SKARSTEDT , J. H.: - Nidvisa om 1871 års män. Föredragen av Carlbaum och Skarsedt på jubileumsfesten den 21 maj 1921.
10993: SKARSTEDT, ERNST: - Vagabond och Redaktör. Lefnadsöden och Tidsbilder
6709: SKARSTEDT , C. W.: - Predikan hållen wid Contractsprosten Nils Theodor Simonsson Jordfästning i Örtofta kyrka den 24 januari 1873.
6712: SKARSTEDT , ERNST: - Svensk - amerikanska folket i helg och söcken. Strödda blad ur svenskamerikanernas historia , ders öden och bedrifter , nederlag och segar , livsintrssen och förströelser jämte biografiskia uppgifter om ettr antal märkesmän.
6715: SKF: - Katalog nr 2000. Kullager - rullager.
11697: SKF: - Kullager och nafv för vagmar. ( Kat-122 ).
6731: SKILLINGTRYCK: - Lilla Alfred. / En Söndag på Lanet. / Skepps - Farten.
6730: SKILLINGTRYCK: - Kom Bröder ! samlons kring en bål !.
6720: SKILLINGTRYCK: - Fem alldeles nya och lutiga Wisor. 1.Första klassens bewäringsvisa. 2. Pelles stockholmsresa. 3:Andra klassens bewäringswisa. 4: Norrland. 5:En ynglings glada tidsffördrif.
6724: SKILLINGTRYCK: - Fyra alleles Ny Wisor, Den Första: Landsmamsellen. Den Andra: Hungersnöden. Den Tredje: Enslingen. Den Fjerde: Isfarten..
6754: SKILLINGTRYCK: - Wisa om Wrangel och Lejonhufvud , twenne olika Generaler.
6753: SKILLINGTRYCK: - Wårens Herrlighet.
6752: SKILLINGTRYCK: - Waggwisor.
6751: SKILLINGTRYCK: - Visor. Flickan i Telefonen Med stort bifall föredragen av Hansy Petra. Den stora ofreden. " Tess lördan ". När Petter dråsa från kyrktaket. Dans på logen.
6750: SKILLINGTRYCK: - Visor. Arholma- valsen / Vitsar / Den utestängde / Dansen på logen.
6749: SKILLINGTRYCK: - Visor. 1: Beväringsvisa ( Så träffas vid då..). 2: Visperdalen. 3: Strömpater´ns Gudinnor. 4: Krigarens dröm. 5: Sjömansvisa.
6748: SKILLINGTRYCK: - Twenne mycket märkväriga Wisor , Den Första : Pigan som trampade på Brödet. Den Andra: Den förlorade Sonen.
6747: SKILLINGTRYCK: - Twenne alldeles nya och utsökt wackra Kärleks - Wisor, Den Första: En ung Drängs Klagesångs öfwer sin förlorade Fästemö...Den Andra: En Kärleks-Förklaring emellan Hans och Malin.......
6746: SKILLINGTRYCK: - Två nya och vackra Sjömans -Visor. Den första: Skeppet Skulda, som förliste på Doggers bank i Nordsjön. Den andra: Anton eller ödets underbara skickelse.
6745: SKILLINGTRYCK: - Tre stycken mycket wackra och utmärkta Wisor , 1: Kom Eremit , och om du hyser.../ 2: Goda Gosse ! laset töm.../ 3: Det är ej wärdt att nöta bort..
6744: SKILLINGTRYCK: - Tre Julsånger. 1: Sång på Julafton , Re´n tändas derute..2: Julsång, Guds Son är född...3: Minnens I wäl....4: I Dag, Hwad godt du kan göra...
6742: SKILLINGTRYCK: - Snillet eller Anden i Glaset. Därefrter följer En mycket wacker Wisa, Elias afsked till Robert...
6741: SKILLINGTRYCK: - Sju nya och mycket roliga Wisor. 1: Flickornas swaga sida./ 2:Från den bortreste. / 3: Nordbons hemlängtan. / 4: Bonden och Räfwen. / 5: Calle Wallins sång om skeppet Ressant. / 6: Bonde-Lyckan./ 7: Bonddrängens wisa.
6740: SKILLINGTRYCK: - Sex wackra och alldeles Nya Wisor, Den Första: Krigare-wisa... ( 2): Krigarens Dröm..(3): Framåt...(4): Gökottan...(5): Signalen..(6): Flicka du i barmen hyser...
6739: SKILLINGTRYCK: - Sex Visor. 1: Beväringsvisa ( Ett härligt liv..). 2: En ny och nöjsam kärleksvisa. 3: Den kära Marua. 4: Sommarvis. 5: De lycklige sjömannen. 6: Kärlekssång.
6738: SKILLINGTRYCK: - Sånger ur Wermlänningarna samt En Söndag på Amager och Aprilnarri.
6737: SKILLINGTRYCK: - Nyaste Visor. Kvinns - Visan / Andersson / Johanna / De första 14 da´rna.
6735: SKILLINGTRYCK: - Nya visor. Under Paris Broar. Barndomshemmet eller Emigrantens hemlängtan. Om skalkar locka , så följ icke. 12 små negerbarn.
6736: SKILLINGTRYCK: - Nya Visor: Freds - Visan. Bondedottern och Torpargossen. I väntan på Far. Blomstgerflickan.
6734: SKILLINGTRYCK: - Nya visor. Järnvägsolyckan vid Holmsveden. Den italienska flickan- Obehörigt vittne. Tusen röda rosor. Topsy. En vårvals.
6732: SKILLINGTRYCK: - Maj - Sång / Herrman och Hilma.
6726: SKILLINGTRYCK: - Fyra mycjet nöjsamma Visor. 1: Beväringsvisa ( Wi samlas för att möta..I). 2: Rekryt - Exercisen. 3: Edvin och Emma. 4: Några flickors snmärkningar.
6721: SKILLINGTRYCK: - Fem Nya Wisor. 1: Bonden på Herrskapsbal / 2: Klockaren. / 3: Afskedet. / 4: Afsskedet. / 5: Chor af drömmar.
6719: SKILLINGTRYCK: - En mycket nöjsam Historia om Den narrade Munken , och Qwinnans sintlighet.
6717: SKILLINGTRYCK: - 4 skllingtryck sammanhäftade.
6729: SKILLINGTRYCK: - I skogar och täckaste lunder ! / Då jag war liten.
6718: SKILLINGTRYCK: - En Fång - Wisa : Statt stilla du Yngling , etc. Sjunges på sin egen bekanta melodi.
6722: SKILLINGTRYCK: - Fem Wisor. 1: Kaffetåren. 2: Necken. 3: O, Hanno, O Hanna. 4: Blinka till mig.
6723: SKILLINGTRYCK: - Fyra alldeles nya visor. Den första: Mossbelupen hydda. Den andra: Paradis - Stenen. Den tredje: Två glada systrar. Den fjärde: O, stanna, O stanna du vind !
6725: SKILLINGTRYCK: - Fyra andeliga Wisor: Den första: Den florade sonen.Långt från min fader..Den Andra: Hudas Dufwa...Den Tredje: Trones Lampa...Den Fjerde: Gången till Himmelen...Den Femre : Yttersta Dagen.
6755: SKIRBEKK , GUNNAR & GILJE , NILS: - Filosofins historia.
11223: SKJÖLDEBRAND , A. F.: - Histoire militaire et6 politique des Rois de Sučde de la Maison Palatine de Deux - Ponts. Tome premier.
6757: SKJÖLDEBRAND , A. F.: - Description des Cataractes et de Canal de Trollhätta...,
6756: SKJÖLDEBRAND: - Excellensen Grefve A. F. Skjöldebrand memoarer 1 - 5
6758: SKLAR , LAWRENCE: - Space , Time , and Spacetime.
6761: SKOGEKÄR BERGBO: - Venerid.
6760: SKOGEKÄR BERGBO: - Fyratijo Små Wijsor.
6762: SKOGMAN , C. J. A.: - Minnesteckning öfver Gustaf af Klint.
6763: SKOGMAN , C. J. A.: - Minnesteckning öfver Gustaf af Klint.
6764: SKÖLD , ÅER EDVIN: - Södersklätts förhistoria.
6765: SKÖLD , HANNES: - The Nirukta , its place in old indian literature , its etymologies.
6766: SKÖLD , KRISTIAN: - Schackpärlor.
6767: SKÖLD , PER EDVIN: - Bättre bärgning åt den fattiga jordbruksbefolkningen. Ett avsnitt av socialdemokratisk socialpolitik.
10282: SKOLKATALOGER: - Malmö Högre Allmäna Läroverk och Lunds Privata Elementarskola
6768: SKRACH , HANS: - Die Wiener Konditorei. Fach. und Rezeptenbuch.
11774: SKRIFTER UTG. AF DE SKÅNSKA HUSHÅLLNINGSSÄLLSKPEN.: - III: Husdjursskötsel 3:Avel av svin , får getter, fjäderf'än och bin
6770: SKUHRAVD , M. & SKUHRAVY , V.: - Bejlomorky.s
11518: SKUM , NILS NILSSON: - Same Sita - lappbyn. Bilder och lapsk text.
9061: SLATER , J. HERBERT: - Robert Louis Stevenson, A Bibliography och his complete works.
6771: SLAVEJKOV , PENTJO: - Hymner vid övermänniskans död.
11661: SLÖÖR: - Redskap för kommuner m.m. från Aktiebolaget Julius Slöörs Jern & Redskapshandel, Stockholm.
6772: SLOTTE , K. F.: - Undersökningar angående den inre friktionen hos vätskor. Akademisk afhandling.
9062: SLYNGSTAD , ARNFRED: - Skjergardsnamn frå Sunnmöre.
6773: SMEDBERG , GUNNAR: - Nordens första kyrkor. En kyrkorättslig studie.
6774: SMIRNOW , W. L.: - Lehrgang der höheren Mathematik. Teil III: 1 - 2.
9612: SMIT , MERLIJN DE: - Language contact and Structural change. An Old Finnish case study.
8856: SMITH, A. H.: - The Place-Names of the East Riding of Yorkshire and York. (The Survey of English Place-Names, Volume XIV).
6778: SMITH , JOHN R.: - Beskrivelse over Reisen gjennem Europa , det störste bevaegerlige Panorma i hela Verden.. Tegnet og malet paa 30,000 Qvadrotfod Laerred.
9064: SMITH , ELSDON C.: - The first skilled craftsman, the smith. Smith Ubiquitous - Such A Name.
8513: SMITH , JOHN: - Om Sveriges Underhandlingar med Frankrike 1792 - 96. Akademisk afhandliing..
9063: SMITH , ARVID J. M.: - On Names of Things as Designations for Human Beings in English. A sematological Study.
8861: SMITH, A. H.: - The Place-Names of the West Riding of Yorkshire. Part Seven - Introduction, Bibliography, River-Names & Road-Names Analyses. (The Survey of English Place-Names, Volume XXXVI).
11469: SMITH , G. D.: - Numerical Solution of Partial Differential Equations.
8858: SMITH, A. H.: - The Place-Names of the West Riding of Yorkshire. Part Five - The Wapentakes of Upper & Lower Claro. (The Survey of English Place-Names, Volume XXXIV).
8598: SMITH , G. ELLIOT: - Tutankhamen and the Discovery of his tomb by the late Earl of Carnarvon and Mr. Howard Carter.
6781: SMITH , NORMAN: - A History of Dams.
8865: SMITH, A. H.: - The Place-Names of Westmorland. Part Two - Westmorland Barony, Analyses, Index, Distribution Maps. (The Survey of English Place-Names, Volume XLIII).
8857: SMITH, A. H.: - The Place-Names of the West Riding of Yorkshire. Part Eight - Index (Including the East and North Ridings). (The Survey of English Place-Names, Volume XXXVII).
6777: SMITH , J. E. SHARWOOD: - On Teaching Classics.
6784: SMITH , GERTRUDE ELIZABETH: - The Administration of Justice from Hesiod to Solon.
6779: SMITH , M. G.: - Introduction to the Theory of Partial Differential Equations.
8863: SMITH, A. H.: - The Place-Names of the West Riding of Yorkshire. Part Two - The Wapentake of Osgoldcross and Agbrigg. (The Survey of English Place-Names, Volume XXXI).
6782: SMITH , R. A.: - Semiconductors.
6785: SMITH , HELMER: - Saddanti. La grammaire palie d´ Aggavamsi I - V:1 - 2.
8860: SMITH, A. H.: - The Place-Names of the West Riding of Yorkshire. Part One - The Wapentakes of Lower & Upper Strafforth and Staincross. (The Survey of English Place-Names, Volume XXX).
8859: SMITH, A. H.: - The Place-Names of the West Riding of Yorkshire. Part Four - The Wapentakes of Barkston Ash, Skyrack and Ainsty. (The Survey of English Place-Names, Volume XXXIII).
8862: SMITH, A. H.: - The Place-Names of the West Riding of Yorkshire. Part Three - The Wapentake of Morley. (The Survey of English Place-Names, Volume XXXII).
6775: SMITH , GUDMUND: - Psychology : A scientific or humanistic endeavour ?
6776: SMITH , GUDMUND & DANIELSSON , ANNA: - From open flight top symbolic and perceptual tactics. A study of defense in preschool children.
6780: SMITH , MUNROE: - Militär strategi versus diplomati under och efter Bismarcks tid.
10566: SMITHERS , REAY H. N.: - The Mammals of Botswana.
10511: SMITT , FREDRIK ADAM: - Bidrag till kännedomen om Hafs - Bryozernas utveckling. Akademisk afhandling-
6786: SNELL , F. W. D.: - Inledning till Trigometria Plana , Grundad på Läran om Chorderne , til tjenst för Nybegynnare och dem , som icke känna theorien om Logaritmerne.
11117: SNELL , FRED M. ET ALT. ( ED. ).: - Biophysical Principles of Structure and Function.
6787: SNIDERMAN , PAUL M. ET AL.: - Reasoning and Choice. Explorations in Political Psychology.
6788: SNÖBERG: - Två sorgemeddelanden från familjen Snöberg
6789: SNOGERUP , SVEN & JÖRGENSEN , MATZ: - Från Skånska Resa till Skånes Flora.
505: ( SNOILSKY , EBBA ): - Ögonblicksbilder från Nord - Afrika och Syd - Italien.
506: ( SNOILSKY , CARL ): - Orchidéer. Af Sven Tröst.
11565: SOBOLEV , S. L.: - Partial Differential Equations of Mathematical Physics.
6791: SOCIETAS GEOGRAPHICA FENNIAE: - Acta Geographica II.
6793: SÖDERBAUM . HILMER ( UTG. ): - Svensk bokhandelsmatrikel 1931. Åttonde årgången.
6794: SÖDERBAUM . HILMER ( UTG. ): - Svensk bokhandelsmatrikel 1940. Tionde årgången.
6795: SÖDERBAUM . HILMER ( UTG. ): - Svensk bokhandelsmatrikel 1943. Elfte årgången.
6792: SÖDERBAUM . HILMER ( UTG. ): - Svensk bokhandelsmatrikel 1927. Sjunde årgången.
9165: SÖDERBERG , HJALMAR: - Den talangfulla draken. Historier.
8422: SÖDERBERG , HJALMAR: - Det mörknar öfver vägen.
10567: SÖDERBERG , LASSE: - Gemensamma nämnare. Essäer.
12241: SÖDERBERG , H. A..: - Illustrerad priskurant No 4 , H. A. Söderberg , Skeppsbron 86 , Stockholm.
6798: SÖDERBERG , J. T.: - Deduktion af nödvändiga och tillräckliga vilkoret för möjligheten af algebraiska eqvationers solution med radikaler. >Akademisk afhandling.
6799: SÖDERBERG , JOHN EDVARD: - Utskottsmötet 1651 och riksdagen 1652.
6800: SÖDERBERG , RUDOLF: - Våra tropiska rumsfåglar och några andra. Illustrerad handbok ,med korta beskrivningar av deras utseende ,, förekomst och levnadsförhållanden i hemlandet samt en vägledning vid deras skötsel.
6796: SÖDERBERG , CARL FR.: - Fullständigaste Reskarta öfver Norra Sverige upptagande alla järnvägar , större och mindre landsvägar , by- och och gångvägar , herregårdar , sågverk , bruk , lastage- och hamnplatser , gästgifvaregårdar , byar , enstaka gårdar och fjällstugor..
6797: SÖDERBERG , E. & KÖKERITZ , K - G.: - Våra vilda växter och hur man känner igen dem. Del II: Öländska och gotländska växter.
11666: SÖDERBERG , HJALMAR: - Förvillelser.
8983: SÖDERBERG , HJALMAR: - Förvillelser.
6801: SÖDERBLOM , AXEL: - Om algebraiska equationer och equationscurvor.
6802: SÖDERBORG , BENKT: - Eine Untersuchung bezüglich des Zusammenhänges zwischen Absorpyion , Dispersion und Fluoreszenz des Licjtes. Iaugeral - Fissertation.
6803: SÖDERGÅRD , ÖSTEN: - Chronique des Ducs de Normandie par Benoit. Publiée par Carin Fahlin. Tome III: Glossaire.
6804: SÖDERGÅRD , ÖSTEN: - Essais sur la création littéraire de George Sand d´aprčs un roman remanié : Lélia.
6806: SÖDERGÅRD , ÖSTEN: - La Chirurgie de l´Abbe Poutrel. Text Picard de 1300 environ.
9613: SÖDERGÅRD , ÖSTEN: - La Vie Seinte Audree. Počme anglo-normand du XIII:e sičcle.
9614: SÖDERGÅRD , ÖSTEN: - Une lettre d´Hippocrate d´aprčs un manuscrit inedit.
6805: SÖDERGÅRD , ÖSTEN: - Exercices de Bel Esprit. Recueil collectif de pieces fugitives de XVII:e sičcle. Texte établi , présente et annoté.
507: ( SÖDERGREN , JOHAN AUGUST ): - Satser angående det från riksdagen 1862 - 1863 hwilande förslag till representationens ombildning.
6807: SÖDERHOLM , LARS: - Mechanics and Thermodynamics of Continua.
6808: SÖDERMARK , ANDREAS: - Corani suram LXXVIII, eamque Svetice P. I.
10397: SÖDERWALL , K. F.: - Minnesteckning öfver Theodor Wisén. Inträdestal i Svenska Akademien.
9810: SÖDERWALL , K. F.: - De nordiska språkens uttryck för sedliga begrepp. Inträdesföreläsning.
9811: SÖDERWALL , K. F.: - Hufvudepokerna af svenska språkets utbildning.
6810: SOFIA: - Reiseführer.
6811: SOHLBERG , KNUT HERMAN: - Studier i den allmänna storhetsläran och taltheorien.
6812: SOHM , RUDOLPH: - Der Procesz der Lex Salica.
6813: SOKAL , ROBHERT R. & SNEATH , PETER H. A.: - Principles of Numerical Taxonomy.
6814: SOLANDER , HERMAN: - Theistiska esthetiken i Tyskland. Akad. afhandling.
8127: SOLDERS , S. & ROMSON , J.: - Folkundervisning i Älvdalen och Mora.
8423: SOLIN , HEIKKI: - Beiträge zur kenntnis der griechischen Personennamen in Rom I.
12343: SOLMSEN , F. & FRAENKEL, E. ( ED. ): - Inscriptiones graecae ad inlustrandas dialectos selectae.
12315: SOLOGUREN , JAVIER: - Antologia de la poesia sueca contemporanea.
6815: SOLSCHENIZYN. ALEXANDER: - Das Eiche und das Kalb. Skizzen aus dem literarischen Leben.
6816: SOLSO , ROBERT L.: - Cognitive Psychology.
6817: SOLZHENITSYN, ALEXANDER, ET.AL.: - From under the Rubble
6819: SOMBART , WERNER: - Kapitalismens anda. Bidrag till den moderna människansandliga utvecklingshistoria.
12325: SOMMA , N.: - En maskeradbal ( Un ballo in maschera ). Opera i 4 akter.
6820: SOMMARIN , EMIL: - Bidrag till kännedom om arbetareförhållanden vid svenska bergverk och bruk i äldre tid till omkring år 1720.
6821: SOMMELIUS , G. M.: - De Pronomine Reflexivo Latinorum commentatio.
8424: SOMMER , FERDINAND: - Handbuch der lateinischen Laut- und Formenlehre.
6823: SOMMER , F. L.: - Account of the Siege , Bombardment and Capitulation of Copenhagen In the year 1807.
6824: SOMMER , PAUL: - Deutschlands Erwachen. 100 Aufsatzthemen und -entwürfe über die jüngste nationale Erhebung zum Gebrauche für die deutsche Schule und die Hotler - Jugend.
6822: SOMMER , ANTON: - Thuringer Klänge. 1. Heft ( alles erschinen ? ).
6825: SOMMERFELD , ARNOLD: - Atombau und Spektralinien I - II.
6826: SOMMERVILLE , D. M. Y.: - Analytical Geometry of Three Dimensions.
6829: SONG , CHOAN - SENG: - The Compassionate God. An Exercise in the Theology of Transposition.
6828: SONG , T. T.: - Random Differential Equations in Science and Engineering.
10808: SONNENSTEIN WENDT , G.( UTG. ): - Malmö Kalender för 1861.
7969: SÖNNERBERG ,JACOB: - Observationes in Morbor quosdam tropicos.
7971: SÖNNERBERG ,JACOB: - De Nuce Vomica et Strychnino.
7966: SÖNNERBERG ,JACOB: - Ad Anginam Membranaceam epidemice in Scania grassantem Obsertvationes.
7968: SÖNNERBERG ,JACOB: - Dissertatio Medica de Phthisin Pulmonalem.
7967: SÖNNERBERG ,JACOB: - Myopathice periodicaen casus.
7970: SÖNNERBERG ,JACOB: - Myopathice periodicaen casus.
6830: SOPHOCLIS: - Fabulae.
508: ( SOPHOKLES ) - NYSTRÖM , JOH. ERIK: - Sophokles´ Antigone. Öfversättning och anmärkingar. I: Vers 1 - 383. Akademisk afhandling.
6831: SOPHOKLES: - Oidipus Kongen. Tragödie af Sophokles.
6833: SORANOS: - Kvinnolära. Om graviditet , förlossningskonst , spädbarnsvård och kvinnosjukdomar.
6837: SÖRENSEN , WILHELM: - Vem er opdagaren af steenalderens affaldsdynger ( kjökkenmöddingerne ) ?
6836: SÖRENSEN , WILHELM: - " De kompetente autoriteters bedste skjön ".Et Familiedrama fra vor naturhistorike Verden.
6835: SÖRENSEN , ÖYVIND: - 35 exlibris.
9120: SÖRENSEN , JOHN KOUSGÅRD: - Patronymer i Danmark 1: Runetid og middelalder.
9121: SÖRENSEN , JOHN KOUSGÅRD: - Patronymer i Danmark 2: Nyere tid og nutid.
10003: SÖRENSSON , PER: - Egil Skallagrimsspons Höfudlausn öfversatt och´förklarad. Akademisk afhandling.
6838: SÖRENSSON , PER: - Friskyttarna ( Snapphanarna ) under skånska kriget ( 1676 - 79 ). Deras organisation och mIlitära berydelse.
6839: SORÖ: - 10 billeder fra Sorö udfört i photogravure brilliante.
6840: SOTHEBY & CO.: - The Celebrated Library of Harrison D. Horblit Esq. Part 2: Early Science , Navigation & Travel including Americanawith a few medical Books. D - G.
6842: SOU: - Sjöfartsförbindelserna mellan Gotland och fastlandet. Utredning och förslag av 1945 års Gotlandskommitt'e.
8516: SOU: - Betänkande med förslag rörande skärgårdarnas behov av förbättradee kommunikationer. Avgivet av 1938 års skärgårdsutredning.. Del i.
9967: SÖVERTORP , JOHAN NICOLAI: - Skaedersvend Johan Nicolai Sövertorps Beretning om hans Besög hos Odin , og om den store Krig , som blev fört , samt andra maerkelige Begivvenheder paa hans Hen - og Tilbagefart.
8242: SPÅNGBERG , JACOB: - Om de Svenska och Norska arterna af Dagfjärilslägtet CUPIDO ( Schran ). Akademisk afhandling.
7995: SPEGEL , HAKVIN: - Dagbok.
6846: SPENCER , HERBERT: - Inledning till samhällsläran I - II.
6844: SPENCER , G. C.: - Introduction to Plasticity.
6845: SPENCER , HERBERT: - Inledning till samhällsläran I - II.
6847: SPENCER , HERBERT: - Uppfostran i intellektuelt , moraliskt och fysiskt afseende.
6848: SPENER , PIHLIP JACOB: - Om rwenne mot den sanna Rättfärdigheten stridande Hufwud - Willfarelser Werkligheten och Säkerheten.
6849: SPENGLER , OSWALD: - Der untergang des Abendlandes 1 - 2 +´Namen- und Sachverzeichnis.
11147: SPENSKY , J. V.: - Theory of Equations.
6850: SPERBER , ERIK: - Balances , Weights and Weighing on Ancient and Early Medieval Sweden.
6851: SPIESS , HENRIK: - De Alcmanis poetae dialecto.
6852: SPINDEN , HERBERT J.: - Mexican Calendars and the Solar Year.
6853: SPISANI , FRANCO: - Teoria generale dei numeri relativi / General Theory of Directed Numbers with introduction of multiplying and dividing numbers. Vol. 1.
6854: SPITZER , LYMAN: - Physics of Fully Ionized Gases.
6855: SPIVACK , KATHLEEN: - The Jane poems.
6856: SPONGBERG , JOHANNES: - Eligrammata quaedam antholgiae gracae svethice conversa.
9615: SPORE , PALLE: - La diphtongaison romane.
6857: SPÖRING , HERM. DIEDR.: - Johannis Moraei, Med. Doctor...i Stora Kopparbergs Höfdingedöme...Äre - Minne...Upprättadt...
6858: SPORSÉN , P.: - De Origine et Argumento Constituinum etr Canonum Asosolorum.
6860: SPORSÉN , PETRUS: - Amoris Platonici expositio I - IV.
6859: SPORSÉN , P.: - De Origine et Argumento Constituinum etr Canonum Asosolorum.
6861: SPRAGUE , ROLAND: - Underhållande matematik. Nya problem - överraskande lösningar.
6862: SPRENGEL , M(ATTHIAS) C(HRISTIAN): - Historia Om Förenta Amerikas Sjelfständighet och Frihetskrig mot England.
6864: SPRINGER , E. & HAHN , M.: - 101 sätt att tillaga svamp.
11662: SPRINGER , CARL T.: - Yumpin Yimmini. Skandinavian dialect selection.
11292: SPURGEON , C. H.: - Pilspetsar eller illustrationer för lärare och predikanter.
9065: STÅHL: - Nordiska namnstudier. Festskrift till Harry Ståhl 22 september 1985.
6865: STAAF , ALBERT WILHELM: - Om konfirmationens uppkomst och antagande i Sverige- Akademisk afhandling.
6866: STAAF , ERIK: - De origine gentium patriciarum.
9616: STAAFF , F. N. ( RED. ): - Urval ur franska litteraturen till dess vänners och den studerande ungdomens tjenst. I - II.
6867: STAAFF , PEHR: - Satirer i urval.
10289: STACKELBERG: - Vid grefvinnan Honorine Stackelbergs jordfästning i Ukna kyrka den 21 November 1891.
6868: STADE , ARNE: - Erik Dahlbergh och Carl X Gustafs krigshistoria.
6870: STADE , ARNE ( RED. ): - Carl X Gustaf och Danmark. Källkritik och krigshistoria.
6869: STADE , ARNE ( RED. ): - Carl X Gustaf inför polska kriget. Kungamakt och statsfinanser 1655..
10512: STADGA: - Kongl. Maj:ts Nådige Stadga , För Nordsiö Fiske- och Salterierne uti Götheborgs och Bohus Län.
6871: STAËL VON HOLSTEIN , LAGE: - Der Norden und das neue Europa. Schwedischen Gedanken.
10923: STAF , NILS ( RED. ): - Stockholm stads tänkeböcker från år 1592. Del VII: 1608 1613.
6872: STAF , NILS: - Pietistisk kyrkokritik. En kyrkorätttslig undersökning.
11567: STAFFANSSON , EVE: - Fysik. Elektronhjöljen och atomkärnor.
6874: STAGNELIUS: - Personregister till Stagnelius´ Samlade Skrifter ( Vitterhetssamfundets utgåva ).
6876: STÅHL , MAGNUS LAUR.: - Minne af General - Lieutenanten och Commendeuren af Kongl. Svärds Orden och Korset Högvälborne Herr Grefve Johan Sparre.
6875: STÅHL , MAGNUS LAUR.: - Biographiske Underrättelser om Professorer vid Kungl. Universitetet i Lund, ifrån dess inrättning till närvarande tid.
11118: STÅHL , HARRY: - Ortnamnen i Kopparbergslagen.
6877: STÅHLBERG , GIDEON: - Slutspel i schack ( I ) + Slutspel i schack II: Tornslutspel + Slutspel i schack III: Damslutspel.
10011: STÅHLBERG , GIDEON: - Schack och schackmästare.
509: ( STÅHLSTRÖM , ROLF. ): - Det var en gång. En samling sagor av Merriman.
10094: STÅL , C.: - Enumeratio hemipterorum 1 - 5. Bidrag till en förteckning öfver alla hittills kända Hempitera jemte systematiska meddelanden.
10095: STÅL , C.: - Hemiptera Fabriciana 1 - 2. Fabricianska hemipterarter , efter de i Köpenhamn och Kiel förvarade typexemplaren granskade och beskrifne.
11998: STÅLBERG , WILHELMINA: - 100 gåtor på vers qf Wilhelmkna. För salongsbordet.
6878: STALL , SYLVANUS: - Mannens och Kvinnans Hygien. ( Vad en gift man bör veta ).
6879: STALS , E. L. P. ( ED. ): - The Commissions of W.C. Palgrave , special emissary to South West Africa 1876 - 1885.
6880: STANDAR , GUNNAR: - I örtagråden och andra dikter.
6883: STANLEY , HENRY M.: - I det mörkaste Afrika I - II. Emin Paschas uppsökande , befrielse och återtåg.
6882: STANLEY , HENRY M.: - My Dark Companions and their Strange Stories.
6881: STANLEY , HENRY M.: - Hur jag fann Livingstone. Resor , äfvertyr och upptäckter i Centralafrika jemte fyra månader s samvaro med dr Livingstone.
11738: STANLEY , LOUIS: - Swing to better gold With o Foreword by Johnnie White.
10389: STANNIUS , HERMANN: - Das peripherische Nervensyseem der Fische , anatomisch und physiologisch untersucht.
11206: STANOVICH , KEITH E.: - How to think straight about psychology.
6884: STAPELMOHR , G. H.. VON: - Principerna för Photometrar , som grunda sig på användandet af polariseradt ljus. Akademisk afhandling.
11775: STAPELMOHR , IVAR VON: - Ludolf von Sudheim Reise ins Heilige Land.
6885: STARBÄCK , KARL: - Ascomyceten der ersten Regnellschen WExpedition I - II.
6886: STARCK , MANFRED: - Lärobok i mekanik för de tekniska och allmänna läroverken.
6887: STARFELT, ERIC: - Studier i rabbinsk och nytestamentlig skrifttolkning.
6888: STARK , AUGUST: - Till Nyeds sockens historia. Några minnesord vid 350 - årsjubiléet i Nyeds kyrka den 31 oktober 1943.
9847: STARK , GEORG R. ( ED. ): - Biochemical Aspects of Reacions on Solid Supports.
11434: ( STARNBERG , MÄRTA ): - Hvad Anders lärde i Amerika. Hans egen berättelse upptecknad af M.
8770: ( STARNBERG , MÄRTA ): - Hvad Anders lärde i Amerika. Hans egen berättelse upptecknade af M.
6889: STARR , CHESTER G.: - The Emergence of Rome As Ruler of the Western World.
6890: STATIUS: - Thebais et Achilleis.
8221: STAUDINGER , O. & REBEL , H.: - Catalog der Lepidopteren des Palaearctischen Faunengebietes I-II.
10421: STAVEENOW , ÅKE: - Sven Arnne Gillgren. Från 25 års verksaamhet vid Guldsmedsakiebolaget i Stockholm..
6892: STAVIS , BARRIE: - The Man Who Never Died. A Play about Joe Hill. With Notes on Joe Hill and his Times.
6894: STECK , GEORGE P.: - Limit Theorems for Conditional Distributions.
8867: STEDNAVNEUDVALGET: - Fortegnelse over stednavne i amterne vest for Lillebaelt.
8866: STEDNAVNEUDVALGET: - Fortegnelse over stednavne i amterne öst for Lillebaelt.
6895: STEEDMAN , IAN: - Marx after Sraffa.
6896: STEENBERG , C. M.: - Blöddyr I : Landsnegle.
6899: STEENSEN , STEN: - Vore undervandsbåde gennem 50 aar ( 1909 - 1959 ).
6901: STEENSTRUP , JOHANNES.: - Tidsregning. En kort oversigt over kronologien till vejledning ved historisk studium.
6900: STEENSTRUP , JOHANNES.: - Historieskrivningen , dens udvikling gennem tiderne , dens vaesen og formaal.
8762: STEENSTRUP , JOH.: - Nogle hovedtaek af skriftarternes historie og diplomatiken samt laeren om vaabenmaerker , egl og mönter.
8868: STEENSTRUP , JOHANNES: - Inledende studier over de aeldste danske stednavnes bygning
6902: STEGMAYER , ( MATTHÄUS ): - Rochus Pumpernickel. Farcer med Sång , i Tre Akter. Musikaliskt Qvodlibet.
11293: STEHR , CARL: - Från flydda tider....Berättelser från skola och hem , anekdoter om kända kvinnor och män samt skrivarens egna upplevelser i Halland och Göteborg när seklet var ungt.
6903: STEIN , JOHANNES: - Beiträge zur Matrizenrechnung mit Anwendung sif die Relativitätstheorie. Inaugeral - Dissertation.
6905: STEINBERG , S. H.: - Historical Tables 58 B.C. - A.D. 1961.
8425: STEINBY , TORSTEN: - Romersk publicistik
6908: STEINER , RUDOLF: - Hur uppnår man kunskap om de högre världarna ?
6906: STEINER , GEORGE: - Martin Heidegger - introduktion.
6907: STEINER , GUSTAF FREDRIK: - Über die katakaistiken algebraischer ebenen Curven. Disseratation für der Erlangen der Doktorswürde.
12548: STEINER , RUDOLF: - The Gospel of St. Mark.A Course of ten Lectures given at Bale from 15th - w24th September 1912.
12473: STEINER , RUDOLF: - The Gospel of St. Mark.A Course of ten Lectures given at Bale from 15th - w24th September 1912.
6910: STEINGRIMSSON , SIGURDUR ÖRN: - Vom Zeichen zur Geschichte. Eine literatur- und formkritische Untersuchung von Ex 6,28 - 11,10.
6909: STEINGRÍMSSON: - Prosten Jķn Steingrimssons självbiografi.
6911: STEINMETZ , CHARLES PROTEUS: - Four Lectures on Relativity and Space.
10513: STELLER , WALTHER: - Abriss der altfriesischen Grammatik mit Berücksichtigung der westgermanischen Dialecte des Altenglischen , Altsächhsischen und Althochdeutschen.
11519: STEN , NELLY: - Min hemsocken.
8980: STEN , ANDERS: - Vad kostar åsnan ? Orientaliska bagateller.
6912: STENBÄCK , NIKLAS: - Människorna vid havet. Platser och keramik på Ålandsöarna peridoden 3500 - 2000 f. Kr.
6914: STENBECK , THOR: - Enkel och billig metod att på sekunden bestämma tiden.
6913: STENBECK , JOHAN: - Den uti Zion lagda Grundsten , Jesus Förestält , Uti En Christelig Predikan på Näste Söndagen efter Jul Hållen I Stockholms Stora Kyrka.
6915: STENBERG , SIGFRID: - Reformismen - sarbetarrörelsens skadegörare.
11079: STENBERG, BIRGITTA: - Alla vilda
6916: STENBERGER , MÅRTEN: - Ostkustbanan Gävle - Hänrösand.
6917: STENBERGER , MÅRTEN ( RED.): - Die Zeit der Stadtgründung im Ostseeraum.
6918: STENBORG , GUSTAF GÖRAN: - Det hebreiska språkets stafelsedelning.
6921: STENELO , LARS - GÖRAN: - The International Critic.
6920: STENELO , LARS - GÖRAN: - Mediation in International Negotiations.
6919: STENELO , LARS - GÖRAN: - Foreign Policy Predictions.
6922: STENFELT , GUSTAF: - Svenskt Nautiskt Lexikon.
6923: STENHAMMAR , EVALD H. T.: - Har Kant angifvit den rätta grunden för kunskapens allmängiltighet och nödvändighet?
8541: STENIJ , EDVARD: - De Syriaca libri Iobi interpretatione quae Peschîta vocatur. P. 1 ( all published )
11753: STENIUS , MARTINUS O.: - Disputation om de astrologiska förutsägelsernas osäkrehet och fåfänlighet.
6924: STENIUS: - Essays in philosophical analysis dedicated to Erik Stenius on the occasion of his 70th birthday.
10514: STENKLO , AINA: - Gårdar och hus i Wemmenhögs härad.
6925: STENKULA , ANDREAS ADOLF OSCAR: - Om Skånska Städernas Författning vid medlet av 17:e århundradet.
6926: STENMAN , KARI & KESEKINEN , KALEVI: - Finnish Aces of Worl War 2.
8599: STENNIS , MARY A.: - Florida Fruits and Vegetables in the Family Menu.
6927: STENQUIST , JOHN: - Kants religions-filosofi enligt " Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft ".
8600: STENSEN , NIELS ( NICOLAUS STENONIUS ): - Förelöbig meddelelse til en Afhandling om Faste Legemer, der findes naturlig indlejrede i andra faste legmer.
8547: ( STENSEN , NILS ): - Stenoniana . Bind I ( allt somutkom ).
8546: ( STENSEN , NIELS ) - POULSEN , J. E. & SNORRASON , E. ( ED.): - Nicolaus Steno 1638 - 1686. A Re - Consideration by Danish Scientists.
10515: STENSIÖ , ERIK A : SON: - Contributions to the knowledge of the Vertebrate Fauna of the Silurian and Devonian of Western Podolia II: Note on two Arthrodires from the Downtonian of Podolia.
6928: STENSLAND , SIGBJÖRN: - Ritus , Mythos , and Symbol in Religion. A Study in the Philosophy of Ernst Cassirer.
12415: STENSSON , RUNE: - Peder Jakobsson Sunnanväder och maktkampen i Sverige 1504 - 1527.
6931: STENSTRÖM , JOHAN & BENGTSSON , BENGT OLLE ( RED.).: - Konstellationer..
6930: STENSTRÖM , WILHELM: - Experimentelle Untersuchungen der Röntgenspektra.
6929: STENSTRÖM , WILHELM: - Experimentelle Untersuchungen der Röntgenspektra.
8426: STENSTRÖM , K. O. E.: - Värmländska archieracier. Anteckningar till Skandinaviens Hieracium-flora.
9812: STENSTRÖM , ANNA - BRITA M.FL. ( RED. ): - Ungdommers språkmöter..
6932: STENVALL , GUNNAR: - Kyrkligt fromhetsliv i gamla dagar.
6933: STEPANOV , B. I. & GRIBKOVSKII , V. P.: - Theory of Luminescence.
6934: STEPHEN , LESLIE: - The English Utilitarians 1 - 3.
6936: STEPHENS , G. ( UTG. ): - Svenska medeltidens kloster- och helgona-bok 1: S. Patriks-sagan, innehållande S. Patrik och hans järtecken, Nikolaus i S. Patriks skärseld och Tungulus.
6935: STEPHENS , G. ( UTG. ): - Svenska medeltidens kloster- och helgona-bok 1: S. Patriks-sagan, innehållande S. Patrik och hans järtecken, Nikolaus i S. Patriks skärseld och Tungulus.
6937: STERN , DANIEL .: - Ett litet barns dagbok.
6939: STERNE , LAURENCE: - A Sentimental Journey through France & Italy.
6940: STERNER , RIKARD: - The Continental Element in the Flora of South Swedebn
6941: STERZEL , FREDRIK: - Parlamentarismen i författningen.
11052: STEVENS , CHARLES F.: - The Six Core Theories of Modern Physics.
6943: STEVENSON , ROBERT LOUIS: - Sjöresa på landbacken.
6944: STEWART , ROBERT M. ( ED. ): - Readings in Social & Political Philosophy
10019: STEWART , IAN & GOLUBITSKY , MARTIN: - Fearful Symmetry. Is God a Geometer ?
10317: STEWART , IAN: - Life´s ther ecret. The New Matemaics and the Living World.
6945: STEYERN , NILS VON: - Bidrag till Svenska Riksdagens Historia 1600 - 1650.
6946: STF:S FJÄLLTURSBÖCKER: - Skidturer Jämtland - Härjedalen - Dalarna.
6947: STIEFEL , E. & FÄSSLER , A.: - Gruppentheoretische Methoden und ihre Anwendung.
6948: STIERNHIELM , GEORG: - Herkules nu med figurer förseddd av Sven Ljungberg och ånyo tryckt i Stockholm 1851.
6951: STILLE , ARTHUR: - De ledande idéerna i krigföringen i Norden 1563 - 1570.
6950: STILLE , ARTHUR: - De ledande idéerna i krigföringen i Norden 1563 - 1570.
12413: STILLE , ARTHUR: - Karolinska officerares tjänsteförteckningar.
11972: ( STILLE , ARTHUR M. FL. ): - Hemska Bilder. Något fritt efter en af de XVIII.
11995: STILPROV.: - Provblad från aktebolaget P. A. Norstedt & Söners Stilgjuteri.
12405: STJÄRNRESOR: - ( Katalog över ) Stjärnresor 1953.
6952: STJERNBERG: - Festsskrift tillägnad professor Nils Stjernberg.
6953: STJERNE , OSCAR: - Sång till Värmland vid Jubileumsutställningen i Karlstad 1903.
8427: STJERNHJELM , G.: - Samlade vitterhetsarbeten.
8277: STJERNHJELM , GÖRAN ( GEORG ): - Samlade Vitterhetsarbeeten.
6970: STJERNQUIST , PER: - Laws in the Forests. A Study of Public Direction of Swedish Private Forestry.
6969: STJERNQUIST , NILS: - Tvåkammartiden. Sveriges riksdag 1867 - 1970.
6967: STJERNQUIST , PER: - Poverty of the Outskirts. On cultural impoverishment and cultural integration.
6968: STJERNQUIST , BERTA: - Ciste a Cordoni ( Rippenzisten ) I - II. ( Textband + Katalog und Tafeln).
6966: STJERNQUIST , PER: - Organized Cooperation facing Law. An anthropological study.

Next 1000 books from Akarps antikvariat


Hundreds of the world's finest antiquarian and used booksellers offer their books on Antiqbook. They offer full satisfaction and normal prices - no markups, no hidden costs, no overcharged shipping costs. 8 million books at your fingertips!
Search all books at Antiqbook

6/1