Akarps antikvariat
Box 1129, SE-221 04 LUND, Sweden. Tel: Int. + 46 46 211 24 99 or 211 41 33            Email: info@akarpsantikvariat.se
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
9827: MCCOY , NEAL H.: - Introduction to Modern Algebra.
5010: MCCREA , WILLIAM H.: - Analytical Geometry of three Dimensions.
5011: MCGOVERN, WILLIAM M.: - I förklädnad till Lhasa. Redogörelse för en hemlig resa genom det mystiska Tibet.
5012: MCGOWAN , ALAN: - Segelfartyg. En Pop-Up - bok med fakta.
5013: MCGUINESS , BRIAN: - Approaches to Wittgenstein. Collected papers.
5015: MCKELVEY , JOHN P.: - Solid State and Semiconductor Physics.
5014: MCKELVEY , JOHN P.: - Solid State and Semiconductor Physics.
5016: MCKENNA , N. A.: - Theoretical Electrochemistry.
9851: MCLAREN , K.: - The Colour Science of Dyes and Pigments.
5017: MCMYLOR , PETER: - Alasdair MacInryre - Critic of Modernity.
5018: MCNARRY , DONALD: - Shipbuilding in Miniature.
5019: MCNEILL, D. & FREIBERGER , P.: - Fuzzy Logic.
5020: MCSHANE , EDWARSD JAMES: - Integration.
5021: MEBIUS , C. A.: - Om gränsskiktet mellan en vätska och hennes mättade ånga.
5022: MEBIUS , CLAES A.: - Experimentell undersökning öfver elektriska induktions- och disjunktionsströmmar. Akademisk afhandling.
5023: MEDEN , CARL: - Om Grubbes deduktion af rättsbegreppet.
11332: MEDVEDEV , ZJORES: - Vetenskapernas i Sovjet.
5026: MEDWAY , LORD: - The Wild Mammals of Malaya and offshore Islands including Singapore.
5024: MEDWAY , LORD: - Mammals of Borneo. Field Keys and an Annotated checklist.
5025: MEDWAY , LORD: - Mammals of Borneo. Field Keys and an Annotated checklist.
9438: MEER , H. J. VAN DER: - Main Facts concerning the Syntax of Mandeville's Travels. MS. Cotton Titus cXVI, in the British Museum ( ed. by P.Hamelius ).
11073: MEIDNER, RUDOLF: - Manifest för full sysselsättning
5028: MEIJER , HANS: - Kommittépolitik och kommittéarbete. Det statliga kommitt'eväsendets utvecklingslinjer 1905 - 1954 samt nuvarande funktion och abetsformer
5029: MEIJER , FREDRIK CHR. G.: - Kommentarier till Tionde bokens första Kaptitel af M. Fabii Quintiliani Institutio Oratoria.
11651: MEILAND , JACK W.: - Talking About Particulars.
5030: MEINEL , FR.: - Die Schneckenfauna der umgebung von Schweinfurt.
5031: MEINERTZ , THYDSEN: - Storkrebs III: Ringkrebs 2: Baenkebidere ( Land- og ferskvandsisopoder ).
8389: MEISEN, V. (ED.): - Prominent Danish Scientists through the Ages. With facsimiles from their works.
5032: MEISSINGER , KARL AUGUST: - Erasmus von Rotterdam.
5033: MEJLAENDER , OTTO: - Samling af Love emanerede paa syttonde ordentligen Storthingh 1862 - 1863.Forsynet med henvisninger.
5038: MELANDER , ERIK: - De verborum apud Plautum et terentium ellipsis usu.
5039: MELANDER , SAMUEL EDV.: - De Anacoluthis Herodoteis.
5040: MELANDER , SAMUEL EDVARDUS: - De historia romanorum antiquissima quaestiones.
5034: MELANDER , HENNING: - Guds dårskap och mämmiskans visdom eller Några ord om krigstjänstvägran.
5035: MELANDER , KLAS: - En studie öfver de elliptiska funktionerna. Akademisk afhandling.
5036: MELANDER , TOINI: - Personskrifter hänförande sig till Finland 1562 - 1713. del 1 - 5
11553: MELANDER , T.: - Sjökalkningsboken. En bok om kalkning som åtgärd mot förssurning i våra sjöar och vattendrag.
450: ( MELANDER , RICHARD ): - En handfull vildblommor hopsamlade af T. M.
5037: MELANDER , CAROLUS ANTONIUS: - Carmina aliquot Catulli graece reficta.
5041: MELCHER , JAMES R.: - Field - Coupled Surface Waves: A Comparative Study of Surface - Coupled Electrohydrodynamic and Magnetohydrodynamic Sysrems.
5042: MELEFORS , EVERT: - Senmedeltda kopparutvining i Åtvidaberg speglad i räkenskaper från 1500-talets början.
5043: MELIN , K. A.: - Humleplockningen.
5044: MELIN , KARL ALFRED: - Om den tragiska skulden.
5045: MELIN , OLOF WERLING: - I Norra Afrika vintern 1930 - 31. 1:a häftet.
5046: MELLANDER , JONAS: - De oscillationibus conicis penduli diss. I - II.
10803: MELLBERG , J.: - Inför döden vid Getå. Med de förolyckade i Getå den 1 oktober 1918.
5047: MELLBOURN , GERT: - Speculum Ecclesiae. Eine frühmittelhochdeutsche Predigtsammmlung ( Cgm.39 ).
5048: MELLÉN , GUSTAV: - De Ius fabula capita selecta.
9739: MELLENIUS , INGMARIE: - The Acquisition of Nominal Compounding in Swedish.
5049: MELLIN , GUSTAF HENRIK: - Berättelse , huru Sweriges rike från utländskt wåld och förtryck , befriades af Rikshöfwitsmannen Engelbrekt Engelbrektsson och Swenska Allmogen.
5050: MELLIN , GUSTAF HENRIK: - Berättelse om Den Swenske Fältherren Måns Stenbocks Äfwentyr och Lefwerne.
5051: MELLIN , GUSTAF HENRIK: - Berättelse om Den Swenske Fältherren Måns Stenbocks Äfwentyr och Lefwerne.
5052: MELLOR , J. W.: - Higher Mathematics for Students of Chemistry and Physics with Special References to Practical Work.
5053: MELSKY , A.: - Hur Rysslands konst- och kyrkoskatter förstöras av bolsjevikerna.
5054: MELVINGER , ARNE: - Les premičres incursions des Vikings en Occident d´aprčs les sources arabes.
5055: MENANDER: - Menandri quattuor fabularum Herois , Disceptantium , Circumtonsae , Samiae fragmenta nuper reperta.
5056: MENANDER: - Menandri reliquiae in papyris et membranis servatae.
5057: MENANDER , JOHANNES: - Om införandet i Sverige af ett nytt system för mynt , mått ,mål och vigt. Akademisk afhandling.
11533: MENDELSON , NEIL H.: - Perfect Mistakes.
5058: MENDELSON , ELLIOTT: - Introduction to Mathematical Logic.
5059: MENDELSSOHN - BARTHOLDY , FELIX: - Paulus , Oratiorium satt i musik.
5060: MENDOZ , E. ( ED. ): - A Random Walk in Science,
5061: MENENDER: - Reliquiae selectae.
10558: MENLÖS , DANIEL: - Kort Beskrifning Af den Hydrostatiske Wåg - Balken , Samt Underrättelse Om dess Bruk och Nytta , Wid Allehanda Materiers pröfwande. Den Första Delen. ( allt som utkom ).
5062: MENNANDER , CARL FREDRIJK: - Åminnelse - Ral Öfver Kongl. Maj:ys Tro - Man... Anders Anton von Stiernmann, hålliy...14 Jan.1766.
5063: MENNANDER , CARL FRIDRIC: - Aminnelse - Tal öfver Kongl. Maj:ts Tro - Man, Archi - Biskop....Herr Doct. SAMUEL TROILIUS
5064: MENTZER , T. A. VON: - Res - Karta öfver Sverige, upptagande Jernvägs- och Telegraf - Linier, med Stationer, Postkontor, Gästgifvaregårdar...
5065: MENUHIN , YEHUDI: - Violin & Viola.
5066: MERCIER , ANDRE: - Principes de mécanique analytique.
5067: MERIAM , J. L.: - Dynamics.
5068: MERIAM , J. L.: - Statics.
10617: MERKEL , A.: - Juristische Encyclopaedie.
9909: MERKELBACH , R. & WEST , M. L. ( ED. ): - Fragmenta Hesiodea.
5069: MERLEAU - PONTY , MAURICE: - Adventures of the Dialectic.
10500: MERRILL, ELMER DREW: - Merrilleana. A Selection from the General Writings.
9439: MERX , ADALBERT: - Chrestomathia targumica quam collatis libris manu scriptis antiquissimis tiberiensibus editionibusque impressis celeberrimis ad codices vocalibus babylonics instructos.
5072: MESCHKOWSKI , HERBERT: - Einführung in die moderne mathematik.
11279: MESCHKOWSKI, HERBERT: - Mathematisches begriffswörterbuch
9908: MESSIAH , ALBERT: - Quantum Mechanics 1 - 2.
5073: MESSICK , S. & BRYANT , A. H. ( ED. ): - Decisision and Choice. Contributions of Sidney Siegel.
5074: METHNER , RUDOLF: - Untersuchungen zur lateinischen Tempus- und Moduslehre
5075: METTINGER , TRYGGVE N. D.: - A farewell to the servant song. A critical examination of an exegetical axiom.
451: ( MEULLER , A. F. ): - The Students Vademecum or Foundation to a Right Pronounciation of the English Language.
5076: MEURLING , ANNA CHRISTINA: - Svensk domstolsförvaltning i Livland 1634 - 1700. Akademisk avhandling.
9398: MEURLING , MÅRTEN: - Ica:s grönsaksbok. Moderna handbok i husbehovsodling av grönsaker , rotfrukter , potatis.
5079: MEYER , PAUL ( ÉD. ): - Recueil d´anciens textes bas latins , provenceaux et francais. 1:re partie: Bas - latins , Provencales.
5077: MEYER: - Deutsche Alpen, Erster Teil.Bayrisches Hochland , Algäu , Vorarlberg , NordTirol , Brennerbahn , Ötzthaler - , Stubaier- und Ortlergruppe , Bozen , Meran , Vintschgau , Sudtirol: Brenta- , Presanella- und Adamellogruppe , Gardasee.
5080: MEYER - ABICH , KLAUS MICHAEL: - Korrespondenz , Individualität und Komplementarität.Eine Studie zur Geistesgeschichten in den Beiträgen Nielks Bohrs.
8881: MEYER , KARL H. ( RSG. ): - Das Igorlied. Text mit Einleitung und Erklärungen für den Hochschulgebrauch.
8640: MEYER´S REISEFÜHRER: - Der Harz.
452: ( MEYER , ERNST ? ): - Tre splitter nya Wisor.
5078: MEYER , EDUARD: - Kleine Schriften zur Geschichtstheorie und zur wirtschaftlichen und politischen Geschichte des Altertums.
10688: MEYERS UNIVERSUM: - Dogernas palats i VENEDIG - VENICE
10692: MEYERS UNIVERSUM: - Ferdinands-Bron i WIEN
10693: MEYERS UNIVERSUM: - FORUM ROMANUM
10749: MEYERS UNIVERSUM: - CAP-STADEN på Goda-Hopps-udden
10695: MEYERS UNIVERSUM: - Heliga Grafven i JERUSALEM
10833: MEYERS UNIVERSUM: - DJERASCH i Syrien
10684: MEYERS UNIVERSUM: - CAP-STADEN på Goda-Hopps-udden
10830: MEYERS UNIVERSUM: - CARRICK-A-REDE i Irland
10759: MEYERS UNIVERSUM: - HAVRE DE GRACE
10757: MEYERS UNIVERSUM: - Ferdinands-Bron i WIEN
10756: MEYERS UNIVERSUM: - Engelska banken i LONDON
10755: MEYERS UNIVERSUM: - DRACHENFELS vid Rhen
10751: MEYERS UNIVERSUM: - CORINTH
10701: MEYERS UNIVERSUM: - LIEBENSTEIN och STERNFELS vid Rhen.
10758: MEYERS UNIVERSUM: - FORUM ROMANUM
10832: MEYERS UNIVERSUM: - Det Gyllene Tornet i SEVILLA
10831: MEYERS UNIVERSUM: - CONSTANTINE
10699: MEYERS UNIVERSUM: - KÖNIGSTEIN och LILLIENSTEIN i sachsiska Schweiz
10700: MEYERS UNIVERSUM: - LIBANON
10754: MEYERS UNIVERSUM: - Domkyrkan i ANTWERPEN
10691: MEYERS UNIVERSUM: - Engelska banken i LONDON
10829: MEYERS UNIVERSUM: - BETHLEHEM
10681: MEYERS UNIVERSUM: - Banken i PHILADELPHIA
10762: MEYERS UNIVERSUM: - INSPRUCK i Tyrolen
10747: MEYERS UNIVERSUM: - Berget CARMEL
10746: MEYERS UNIVERSUM: - Banken i PHILADELPHIA
10760: MEYERS UNIVERSUM: - Heliga Grafven i JERUSALEM
10761: MEYERS UNIVERSUM: - HOWARD-CASTLE i England
10774: MEYERS UNIVERSUM: - VERONA
10773: MEYERS UNIVERSUM: - Velinofallet vid TERNI
10772: MEYERS UNIVERSUM: - SYRACUSA (SIRAGOSA) på Sicilien
10771: MEYERS UNIVERSUM: - SULI
10770: MEYERS UNIVERSUM: - Staden BONN
10769: MEYERS UNIVERSUM: - Slottet BLENHEIM i England
10768: MEYERS UNIVERSUM: - Pyramiderna vid GIZEH
10763: MEYERS UNIVERSUM: - Kongliga Slottet i MÜNCHEN
10843: MEYERS UNIVERSUM: - TROSTBERG i Tyrolen
10842: MEYERS UNIVERSUM: - STOLZENFELS vid Rhen
10841: MEYERS UNIVERSUM: - Ruinerna af SLOTTET THEBEN i Ungern
10840: MEYERS UNIVERSUM: - ROUEN
10839: MEYERS UNIVERSUM: - PETERWARDEIN
10838: MEYERS UNIVERSUM: - ODESSA
10837: MEYERS UNIVERSUM: - Konungs-gatan i BRÜSSEL
10836: MEYERS UNIVERSUM: - HURDUWAR i Ostindien
10835: MEYERS UNIVERSUM: - DUBLIN
10834: MEYERS UNIVERSUM: - DRESDEN
10748: MEYERS UNIVERSUM: - Bron ST. LOUIS
10702: MEYERS UNIVERSUM: - NEGROPONTE
10703: MEYERS UNIVERSUM: - Pyramiderna vid GIZEH
10704: MEYERS UNIVERSUM: - Slottet BLENHEIM i England
10705: MEYERS UNIVERSUM: - Staden BONN
10706: MEYERS UNIVERSUM: - SULI
10707: MEYERS UNIVERSUM: - SYRACUSA (SIRAGOSA) på Sicilien
10767: MEYERS UNIVERSUM: - NEGROPONTE
10766: MEYERS UNIVERSUM: - LIEBENSTEIN och STERNFELS vid Rhen.
10765: MEYERS UNIVERSUM: - LIBANON
10764: MEYERS UNIVERSUM: - KÖNIGSTEIN och LILLIENSTEIN i sachsiska Schweiz
10694: MEYERS UNIVERSUM: - HAVRE DE GRACE
10685: MEYERS UNIVERSUM: - CORDOVA i Spanien
10686: MEYERS UNIVERSUM: - CORINTH
10687: MEYERS UNIVERSUM: - DAMASCUS
10696: MEYERS UNIVERSUM: - HOWARD-CASTLE i England
10697: MEYERS UNIVERSUM: - INSPRUCK i Tyrolen
10698: MEYERS UNIVERSUM: - Kongliga Slottet i MÜNCHEN
10752: MEYERS UNIVERSUM: - DAMASCUS
10750: MEYERS UNIVERSUM: - CORDOVA i Spanien
10689: MEYERS UNIVERSUM: - Domkyrkan i ANTWERPEN
10690: MEYERS UNIVERSUM: - DRACHENFELS vid Rhen
10708: MEYERS UNIVERSUM: - Velinofallet vid TERNI
10709: MEYERS UNIVERSUM: - VERONA
10753: MEYERS UNIVERSUM: - Dogernas palats i VENEDIG - VENICE
10682: MEYERS UNIVERSUM: - Berget CARMEL
10683: MEYERS UNIVERSUM: - Bron ST. LOUIS
5081: MEYERSON , ÉMILE: - La déduction relativiste.
10991: MICHAELIS , JOHAN DAVID: - Mosaiska lagen.
10971: MICHAELIS , JOHAN DAVID: - Mosaiska lagen.
9440: MICHAËLSSON: - Mélanges de philologie romane offert ā M. Karl Michaëlsson.
5082: MICHEL , CONCHA: - Cantos idigenas de Mexico.
5086: MICHELIN: - France 1983, ( Guides rouge ).
5084: MICHELIN: - Carta Michelin de la France en 48 feuilles. No: 16:TROYES.
5083: MICHELIN: - Arras , Lens - Douai et les batailles d´Artois.
5085: MICHELIN: - Carta Michelin de la France en 48 feuilles. No: 17:EPINAL.
5087: MICTHELL , EDWARD H. ( PUBL. ): - San Francisco View Book.
5088: MIE , GUSTAV: - Die Denkweise der Physik und ihr Einfluss auf die gesitige Einstellung des heutigen Menschen.
9075: MIELCHE , HAKON: - Brasilien , motsättningarnas land.
11229: MIESES , RICHARD VON: - Vorlesungen aus dem Gebiete der Angewandten Mathematik. Ban I: Wahrscheinlichkeitsrechnung und ihre Anwendng ijn derr Statistik und theoretischen Physik.
5089: MIKKOLA , KAURI & JALAS , ILKKA: - Suomen perhostutkijan seura: Yökköset 1 - 2., ( Finnish Lepidoptera : Noctuidae 1 -2 / Finlands fjärilar : Nattflyn 1 - 2 ).
5090: MILANO: - Milan , les trois lacs , la Brianza et la chartreuse prčs de Pavie.
5091: MILES , E. R. C.: - Supersonic Aerodynamics. A Theoretical Introduction.
5093: MILLBOURN , INRID: - Barn och muséer.
5092: MILLBOURN , INGRID: - " Rätt till maklighet ". Om den svenska socialdemokratins lärprocess 1885 - 1902.
5096: MILLER , HENRY: - Den luftkonditionerade mardrömmen.
11921: MILLER , MAX B.: - Flygande tefat. Fantasi eller verklighet ?
5095: MILLER , FRANKLIN: - College Physics.
11958: MILLER , HENRY: - Sexus I -II - III.
11957: MILLER , HENRY: - Max and the White Phagocytes..
5097: MILLER , JOHAN PETER: - Allmänna reglor för en god Predikan.
5098: MILLER , HENRY: - Plexus I.
10916: MILLER , HANRY: - Leendet vid stegens fot..
5094: MILLER , FRANKLIN: - College Physics.
10227: MILLER , MAGGIE ( RED. ): - 4:ans Pytt i Panna 1954.
5099: MILLIGAN , GEORGE: - Selections from the Greek Papyri edited with translations and notes.
10955: MILLOT , MAARIE - CLAUDE: - Les supports reactifs en biochromatographie: Exchanges par reaction thiol - dislfre et par formation de complexes metalliques.
5100: MILLOT , JACQUES - ANDR É: - Konst en att Under Samlaget bestämma det det blifvande Barnets Kön , jemte En förutgående kritisk Öfversigt af alla Aflelse - teorier. Öfversättning i sammandrag.
8849: MILLS, A. D.: - The Place-Names of Dorset. Part Two - The Hundreds of Cogdean, Loosebarrow, Rushmore, Combs Ditch, Pimperne, Badbury, Cranborne, Wimborne St. Giles, Knowlton, Monkton up Wimborne. (The Survey of English Place-Names, Volume LIII).
5101: MILNE , WILLIAM EDMUND: - Numerical Calculus. Approximations , Interpolation , Finete Differences , Numerical Integration, and Curve Fitting.
5102: MILNE - THOMSON , L. M.: - Theoretical Aerodynamics.
5103: MILNOR , JOHN W.: - Topology from the differentiable viewpoint..
5105: MILTON , JOHN: - The Poetical Works of John Milton, to which is prefixed of the Author.
5104: MILTON , JOHN: - Det förlorade paradiset. Poem i tolf sånger.
9740: MILTON , G. HARRY: - Zum niederdeutschen Lehngut in den Schwedischen Übersetzungen der Sprüche Salomos von den Jahren 1536 und 1541.
5106: MINA , DENISE: - Garnethill.
5107: MINAJEV , SERGEJ: - Moskva, jag älskar dig inte.
5108: MINNHAGEN , LENNART: - The Stark Effect on Certain Multiples. A Study based on Calcium and Barium Lines.
5109: MINNHAGEN , LENNART: - The Stark Effect on Certain Multiples. A Study based on Calcium and Barium Lines.
5110: MISZTAL , BARBARA A.: - Trust in modern ocietie. The Search ffo the Basess of Social Order.
11652: MITCHAM , CARL: - Thinking through Technology. The Path between Engineering and Philosophy..
5111: MITCHELL , A. D.: - British Chemical Nomenclature.
5112: MITRA , S. K.: - The Upper Atmosphere.
5113: MITTAG - LEFFLER , GÖSTA: - Om skiljandet af rötterna till en synektisk funktion af en variabel.
11896: MIUNSELL , ALBERT: - Munsell´s Soil Color Charts.
11074: MJÖBERG , JÖRAN: - Mexico - myternas land.
5114: MJÖBERG, ERIC: - I tropikernas villande urskogar. Äventyr och upplevelser i nederländska Indien. [Sammanbunden med]: De tusen templens ö. Studier och upplevelser på Bali.
9400: MJÖLKCENTRALEN: - Osten är serverad...
5117: MOBERG , CARL AXEL: - Benepuszta and Björkö 550.
5119: MOBERG , OVE: - Olav Haraldsson , Knut den store och Sverige.Studier i Olav den Heliges förhållanden ti de nordiska grannländerna. Akademisk avhandling.
5120: MOBERG , VILHELM: - A History of the Swedish People P: 1 :From Odin to Engelbrekt. + Part 2: From Engelbrekt to0 Dacke.
5121: MOBERG , VILHELM: - Den svenska tigern.
5116: MOBERG , AXEL: - Über einige christliche Legenden in der islamischen Tradition.
9995: MOBERG , VILHEELM: - Därfför är jag republikan.
5122: MOBERG , ADOLF: - Om ytspänningen hos vätskor.
5123: MOBERG, GÖSTA: - Bland tuareghövdingar och negersultaner.
5118: MOBERG , CARL - AXEL: - Studier i bottnisk stenålder I - V.
453: ( MODÉE , GUSTAF REINHOLD ) ( UTG. ): - Utdrag utur alla ifrån 1749 års slut ( till 1754 års slut ) Publique Handlingar, Placater, Förordningar, Resolutioner och Publicationer Som Riksens Styrsel samt Inwärtres Hushållning...jemwäl ock Stockholms Stad i synnerhet angå.
11449: MODÉER , KJELL: - Skånska advokater. Från prokuratorer till samfundsadvokater. Om advokater i Skåne i ett historiskt perspektiv.Lund
9741: MODÉER , IVAR: - Fornvästnordiska verbstudier I - II.
5128: MODÉER , KJELL Å.: - Rättvisa och trevnad. Om rättskultur i förändring. Julbok till släkt och vänne.
5125: MODÉER , KJELL Å.: - Europeiska vykort / Europäischen Ansichtskarten / Cartes postales européennes. Några rättshistoriska motiv / Einige rechtshistorische Motive / Quelques motifs d´histoire de droits.
5126: MODÉER , KJELL Å.: - Generalauditörer och militiefiskaler i Såneland 1658 - 1756.
5127: MODÉER , KJELL Å.: - Gerichtsbarkeiten der schwedischen Krone im deutschen Reichsterritorium. 1: Voraussetzungen und Aufbau 1630 - 1657.
5129: MODIN , CARL VIKTOR: - Om bruket af infinitiven i ny - franska. Akademisk afhandling.
5130: MODRZEJEWSKI , J.: - Polish Papyrology in the years 1945 - 1955.
5131: MOGREN, JAN: - Antik poesi i svensk översättning.
9698: MOHANTI , PRAFULLA: - Indian Village Tales.
5132: MOHLIN , ALLAN: - Kristoffer II av Danmark. Del I: Välmaktstiden. + Bilaga 1: Aktstycken ( Allt som utkom )
5133: MOHR , ERNA: - Glossarium Europae mammalium terrestrium.
5134: MOISEIWITSCH , B. L.: - Variational Principles.
5135: MOLANDER , BENGT: - Vetenskapsfilosofi. En bok om vetenskapen och den vetenskapande människan.
5138: MOLANDER , BERTIL: - Vetenskapsfilosofi. En bok om vetenskapen och den vetenskapande människan.
5136: MOLANDER , BERTIL: - Kunskap i handling.
5137: MOLANDER , BERTIL: - Räkna rätt pch tänka fritt. Rapport från projektet Utbildning för tillämpning av statistik : Kunskap och kunskapsyn.
10643: MOLBECH , CHRISTIAN: - Breve fra Sverrige i Aaret 1812. 1 - 3.
5139: MOLBECH , CHRISTIAN: - Forelaesninger over den nyere danske Poesie , foerdeles efter Digterne Evalds , Baggesens og Oehlenschlägers Vaerker 1 - 2.
5140: MÖLBJERG , HANS: - Aspects de l´esthétique de Diderot.
5141: MOLHEM , P.: - De augmenti apud Homerum Herodtotumque usu.
11723: MOLIERE: - Tartuffe. Svensk översättning av Allan Bergstrand.
8015: MOLIN , PELLE: - Ådalens poesi. Efterlämnade skrifter...utgifna och försedda med en lefnadsteckning af Gustaf af Geijerstam.
5142: MOLIN , OLOF: - Om prepositionen min i bibelhebreiskan. Akademisk afhandling.
10274: MOLIN , GÖSTA GIDEON & WILSTADIUS , PAUL: - Smolandi Upsaleinses I - III. Smålandsstudenter i Uppsala på 1500- och 1600 - talen 1593 - 1663.
5152: MÖLLER - CHRSTENSEN , V. & JÖRGENSEN , K. E.: - Bibelns djurvärld.
8206: MÖLLER , CARL AXEL FRITHIOF: - Quelques mots sur la passivité du participe passé francais ā la voix active.
9742: MÖLLER - HOLST,: - Landbrugs - ordbok for den praktiske Landmand 1 - 6.
8390: MÖLLER , CAROLUS OLAUS: - Hermocratis et Euphemi apud Camarinaeos orationes quae leguntur apud Thycudidem ( Lib. VI capp. LXXVI - LXXXVII ) illustratae. Latine redditae et annotionibus illusytaye.
5149: MÖLLER , SIGURD ( HRSG. ): - Greichische Papyri aus dem Berliner Museum.
5150: MÖLLER , SIGURD ( HRSG. ): - Griechische Papyri aus dem Berliner Museum.
5151: MÖLLER , DANA: - Levande trädgård.
5144: MÖLLER , DIDR. MAGN. AXEL: - Invesrigatio Orbitae Cokmetae die XXIV Juliii MDCCCLII Gottingae detecti.
5145: MÖLLER , F.: - Nyttan af vissa kroppsrörelser ända in senaste lefnadsåldern. Ett enkelt och naturenligt sätt att förebygga och fördrifva hårdnackade hemoroider, gikt , thematism , hypokondri , svindel , nervsvavghet , bröstlidande m. fl. genom stillasittande.....
8747: MÖLLER , CARL: - Grevens skomakarslott. En dunkel brottmålshistoria från den svenska landsbygde.
5147: MÖLLER , P. VON: - Från en resa jorden rundt 1900 - 1901.
8768: ( MÖLLER , FREDRIKA ): - Litet poesi och något industri. Julklapp åt Damerna jemte Skizzen 1:o Stjernbyhopp. Af F. B.....gh.
5143: MÖLLER , CARL AXEL FRITHIOF: - Quelques mots sur la passivité du participe passé francais ā la voix active.
8643: MÖLLER , P. VON ( UTG. ): - Anteckningar af och om Öfverste C. G. T. Westée.
5153: MOLLIEN , G(ASPARD).: - Resa i det inre Afrika , till Flodrtna Senegals och Gambias källor. På Franska Regeringens befallning företagen 1818,1819
5154: MOLLO , ANDRE: - Army Uniforms of World War 2.
11045: MOLONIÉ , GEORGES: - Sémiostylistique. L´eeffet de l´art.
9963: MOLYNEUX , PHILIP: - Water - Soluble Synthetic Polymers : Properties and Behovior Volume I.
11333: MONNOYEUR: - Infini des Philsophes, infini des astronomes.
5155: MONOD , THEDORE: - Sphaeromatide. ( Tanaicides et isopodes aqutique de l´Afrique occidentale et septentrionale 8:e parte ).
5156: MONROE , KRISTEN RENWICK ( ED. ): - The Economic Approach to Politics. A Critical Reassessment of the Theory of Rational Action.
5157: MONT , J. DU: - 200 miniature games of chess. Combinations in the openings.
5158: MONTAGUE , EDWARD WORTLEY: - Reflections on the Rise and Fall of the Ancient Republics. Adapted to the Present state of Great Britain.
5159: MONTAHN , E. C.: - Samlingar Till en Historisk Afhandling om Säteriet Stora Edh 1 - 3.
5160: MONTAN , ERIK VILHELM: - Bidrag till Gustaf III:s historia , särskildt o konstitutionellt hänseende.I. ( Allt som utkom ).
454: ( MONTAN , ERIK WILHELM ): - Vid skiljovägen.
5161: MONTEFIORE , ALAN: - A Modern Introduction to Moral Philosophy.
5162: MONTEIL, VINCENT: - Le persan contemporain. Textes et vocabulaires.
5163: MONTELL, GÖSTA: - Våra vänner på stäppen. Genom Mongoliet till torgoterna vid Etsingol. Illustrerad med 67 fotografier av författaren och Georg Söderbom samt med teckningar av Sven Hedin.
8479: MONTELL , GÖSTA: - Dress and Onraments in Ancient Peru. Archaeological and Historical Studies.
5164: MONTÉN , KARIN CARSTEN: - Zur Rezeptionsgeschichte Fredrika Bremers in Deutschland. Verlag , Übersetzung , Publikum.
5165: MONTÉN , FRITZ: - Om tryckets inflytande på det elektriska ledningsmotståndet hos selen och svavelsilver.
11202: MONTGOMERY , SCOTT L.: - Science in Translation. Movements of knowledge through cultures and times.
5166: MONTGOMERY AV ALAMEIN: - Fram till segern. Budskap till hans arméer från El Alamein till Östersjön jämte hans båda tal : Den brittiske soldaten och Armén och nationen.
5167: MONTLONTAIN , F. M. ( = EINAR YTTERBERG ): - Vocabulaire diplomatique.
5168: MOONEY , H. E.: - A Glossary of Ethiopian Plant Names.
8583: MOORE , PATRICK: - Guide to Mars.
8391: MOORE , THOMAS: - Englarnes kärlek.
8392: MOORE , THOMAS: - Irländska melodier.
5173: MOORE , THOMAS: - Änglarnes kärleksöden.
5169: MOORE , G. E.: - Philosophical Pepers.
5170: MOORE , G. E.: - Philosophical studies.
5172: MOORE , WALTER J.: - Physical Chemistry.
5176: MOORE , THOMAS: - Några dikter.
5174: MOORE , THOMAS: - Epikuréen.
5175: MOORE , THOMAS: - Några dikter.
5171: MOORE , GEORGE EDWARD: - Commonplace Book 1919 - 1953.
8584: MOORE , PATRICK: - The Planet Venus.
10441: MOOREHEAD , ALAN: - Darwin and the Beagle.
5177: MORA: - Vyer från Mora.
5178: MORAN , P. A. P.: - An Introduction to Probability Theory.
5179: MÖRBYLÅNGA: - Kongl. Maj:ts Nådiga Reglement för Köpingen Mörby - långa på Ölamd: Gifwet Stockholms Slott den 27. April 1825.
5180: MORÉN , F. W.: - Kring 1812 års politik. Studier i svensk och dansk utikespolitik från Pommerns ockupering 1812 till vapenvilan i Poischwitz 1813.
10351: MORÉN , JOHN: - Skeningeboken. Historiska och romantiska skildringar jämte vägledning i Skeninge tillo turisters tjänst.
5181: MORENO , JOSE MANUEL: - Guia de las aves de las Islas Canarias.
11334: MORGAN , GARETH: - Images of Organization.
5182: MORGAN , BYRON J. T.: - Elements of Simulation.
10501: MORICE JEAN: - Catalogue descriptive des poissons veneneux du banc de Saint - Berthélemy ( Antilles francaises ).
5183: MÖRIKE , EDUARD: - Sämtliche Werke.
5184: MORISON , STANLEY: - Officina Bodoni Verona. Catalogue of Books printed on the Hand Press MCMXXIII - MCMLIV. Exhibition at the British Museum September - October 1954.
11959: MORITA , AKIO: - Made in Japan. Akio Morita och Sony Corporation.
10844: MORITTU , GUISEPPE: - Guerre e Decorazioni 1849 - 1945.
5185: MORITZ: - Logik , rätt och moral. Filosofiska studier tillägnade Manfred Moritz.
5186: MORITZ , MANFRED: - Inledning i värdeteori. Värdesatsteori och värdeontologi.
5187: MORITZ , MANFRED: - Kans Einteilung der Imperative.
5188: MORITZ , MANFRED: - Über Hohfelds System der juridischen Grundbegriffe.
5189: MORITZ , MANFRED: - Studien zum Pflichtbegriff in Kants kritischer Ethik.
5190: MÖRK , JACOB HENDRIK: - Åminnelse - Tal öfver Framl. Theologie Doctoren och Kyrko - Herden i Bolstad...Herr NILS BRELIN.
5191: MÖRK , JACOB HENR.: - Åminnelse - Tal öfver Assesoren och Provincial - Medicus i Nerike och Vermeland...H. Doct. JOHAN HESSELIUS
5192: MÖRK , JACOB HENRIC: - Åminnelse - Tal öfver Kongl. Maj:ts framl. Tro - Man.....Herr THOMAS CUNNINGHAME.
5193: MÖRK , JACOB HINDRIK: - Åminnelse - Tal öfver Slotts - Byggmästaren...Herr CLAES ELIANDER
5194: MORLEY , JOHN: - Rousseau 1 - 2.
5195: MÖRNE , HÅKAN: - Ärans vinter.
8024: MÖRNE , ARVID: - Från fjärdarna. Noveller. ( NYbyggaröden III ).
10005: MÖRNER , CARL TH.: - Några råd och upplysnningar om margarin.
10845: MÖRNER , CARL: - Framställning af Paraguays och dithörande Jesuitermissoners Historia från landets upptäckande till 1813.
5196: MÖRNER , BIRGER: - Juda. Dramatisk Dikt i En Actus.
5197: MÖRNER , BIRGER: - Miniatyrer. Valda prosastycken.
8631: MORRIS , LOYD: - The Poetry of Edwin Arlington Robinson. An Essay in Appreciation.
10618: MORTENSEN , JOHAN ( RED. ): - Sverige i England. Anteckningar samlade inom den svenska kolonien.
9743: MORTENSEN , KARL: - Studier over aeldre dansk versbygning. I: Stavrim og episke rim.
8489: MORTENSEN , TH.: - Piighude ( Echinodermer ).
5198: MORUS , SAM. FRID. NATHAN: - Epitome Theologiae Christianae.
11457: MOSBACH , ROLF: - The Utilization of Acrylic Polymers For Separation of Biological Materials and as a Matrix for Enzymes.
5199: MOSSBERG , BO & STENBERG , LENNART: - Vårfloran.
9864: MOSTELLER , FREDERICK: - Fifty challenging problems in probability with solutions.
10205: MOTALA: - Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse , angående bestämmande af den valkrets för riksdagsmannaval , till hvilken staden Motala ska hänyras:;gifven Stockholms slott den 30 April 18881.
5200: MOTO CROSS: - Officiellt program för Moto Cross des Nations på Skillingaryds skjutfält söndagen den 23 augusti 1953.
10644: MOTOKOV LIMITED: - Operator s Manual JAWA 500 c.c. Four stroke twins. Svept Volume: 488 c.c.
5201: MOTT , N. F. & MASSEY , H. S. W.: - The Theory of Atomic Collisions.
8736: MOUCHAMPS , RAYMOOND: - Contribution a la systématique des coléoptrčres Gyrinides 1: Dineutus ( Spinosodineutes ) Hatch.
5202: MOUFANG , CHRISTOPH: - Katholische Katechetismen des sechzehnten Jahrhunderts in deutscher Sprache.
5203: MOUNTENEY - JEPSON , A. J.: - Emin Pascha och de upproriske i Sudan.
5204: MOUNTENEY - JEPSON , A. J.: - Emin Pascha och de upproriske i Sudan.
5205: MOZART: - Sonates pour piano ( 1 - 18 ).
5206: MOZUMDAR , A. K,.: - Den Segrande Människan.
5208: MÜHLOW , J. & STYLVÉN , E.: - Oljeväxternas skadedjur.
9501: MUIR , PERCY: - English Chrildren´s Books. 1600 -to 1900.
5210: MUIRHEAD , L. RUSSELL ( ED. ): - Ireland.
5209: MUIRHEAD , FINDLAY ( ED. ): - London and its environs.
9441: MÜLLENHOFF , KARL: - Altdeutsche Sprachproben.
5212: MÜLLER , HANS: - Beiträge zur Charakleristik der Dichtungen Johs. Ewalds.
5219: MÜLLER - POUILLET: - Lehrbuch der Physik ( 11. Aufl. ).. Band I: Teil 1: Mechanik punktförmiger Massen und starrer Körper.
5218: MÜLLER , WILHELM: - Mathematische Strömungslehre.
5220: MÜLLER - WILLE , MICHAEL: - Death and Burial in Medieval Europe.
9572: MÜLLER , DANIEL: - Trädgårdskonst. Anvisning att anlägga och underhålla trädgårdar jeemte tabellarisk sammanställning af park- och fruktträd , buskar och blomsterväxter , samt anteckningar om deras höjd , varaktighet , utseende , bllomningstid , läge och den jordmån...
5221: MÜLLER - WILLE , MICHAEL: - Death and Burial in Medieval Europe.
5211: MÜLLER , ALOYS: - Das Problem des absoluten Raumes und seine Beziehung zum allgemeinen Raumproblem.
5215: MÜLLER , LUDV. CHR.: - Udtog af den islandske Formlaere med Nögle til Knytlinga Saga.
5217: MÜLLER , MAX: - Ueber den Buddhistischen Nihilismus. Vortrag gehälten in der allgemeinen Sitzung der deutschen Philologen - Versammlung in Kiel.
5214: MÜLLER , JOH.: - Beiträge zur Kritik und Erklärung de Caronelius Tacitus. Erstes Heft; Historiarum I - II. ( alles erschienen) (.
5216: MÜLLER , MAX: - Ueber den Buddhistischen Nihilimis. Vortrag gehalten in der allgemeinen Sitzung der deitschen Philologen Versammlimg in Kiel am 28. September 1869.
5222: MÜLLERTZ , MOGENS: - En bogelskers rerflektioner.
5223: MUMFORD , LEWIS: - Calibans uppror. Mänsklighet kontra omänsklighet i politik och kultur.
5224: MÜNCHHAUSEN: - Baron von Münchhausens sällsamma resor och äfventyr till lands och vatten.
5226: MUNCK AF ROSENSCHÖLD , PETER SAMUEL: - De Principio Integrationis Functionum Differentialium, Undiu Quantitatiae Variabiklis , Alegraicae. I - III.
5225: MUNCK AF ROSENCHÖLD, EBERHARD: - Algunas cartas del naturalista sueco Don Eberhard Munck af Rosenschöld escritas durante su estadia en el Parugauay 1843 - 1869.
5227: MÜNGER , ANN - CHARLOTTE: - Stadens barn på landet. Stockholms sommarlovskolonier och den moderna välfärden.
10619: MUNIER , LUCIEN & LECUIVRE , CLAUDE: - Charleville ā la Belle Epoque.
5228: MUNITZ , MILTON K. ( ED. ): - Identity and Individuation. Studies in Contemporary Philosophy.
10865: MUNKHAMMAR , LARS: - Silverbibeln. Theoderiks bok.
5229: MUNKTELL , HENRIK: - Bergsmans- och bruksförlag intill 1748 års förlagsförordning. Akademisk avhandling.
11685: MUNKTELLS: - Katalog öfver Munktells värmeledningar och torkanläggningar m. m.
9878: MUNTHE , HENR.: - Sveriges raukar jämte exempel på pseudoraukar. Naturskyddsutredning.
5230: MUNTHE , HENRIK: - Exempel på ovanligt skarpt glacialräfflad kalkstenshäll från Gotland.
455: ( MUNTHE , GUSTAF ): - ABC - bok för en snäll gosse gemenligen kallad Cletus.
5232: MUNTHE, AXEL: - Boken om San Michele.
5231: MUNTHE , HENRIK: - Några glaciofluviala erosiionsformer på Gottland.
5233: MÜNTZING , ARNE: - Darwins uppfattning om husdjurens och kulturväxternas uppkomst och variation.
5234: MURASAKI: - Genjis roman. En japansk Don Juan för 1000 år sedan.
5235: MURBECK , SV.: - Studier öfver kritiska kärlväxtformer III: De nordeuropeiska formerna af slägtet Cerastium.
5237: MURÉN , P.: - Om rigtningen af Norra Stambanan.
5236: MURÉN , OLAUS: - Diss.pol. De Cura Principis circa Educationem Juventutis. P. I.
5239: MURNAGHAN , FRANCIS D.: - Introduction to Applied Mathematics.
5238: MURNAGHAN , FRANCIS D.: - Finite Deformation of an Elastics Solid.
5240: MURNAGHAN , FRANCIS D.: - The Theory of Group Representations.
5243: MURRAY, HUGH: - Berättelse om upptäckter och äfventyr i Afrika ifrån de äldsta tider till den närvarande.
5241: MURRAY , ROBERT: - Stockholms Kyrkostyrelse intill 1630-talets mitt.
5242: MURRAY , WILLIAMSON: - The Luftwaffe , 1933 - 45. Strategy for Defeat.
5244: MUSAIOS GRAMMTICUS: - Carmen Musei de Hedro et Leandro bresibus hexametris latinis redditum.
5245: MUSIL , ROBERT: - Tagebücher , Aphorismen. Essays und Reden.
5246: MUSKHELISHVILI , N. I.: - Singular Integral Equations. Boundary problems of function theory and their application to mathematical physics.
5247: MUSSCHENBROEK , PETER VAN: - Inledning Til Naturkunnigheten , Den Academiska Ungdomen Til tienst , Sammanskrefwen... och nu på Swenska öfwersatt , Samt Med Autorens egna Tilsatser förökt. Jemte bifogade Anmärkningar Af Herr S. Klingenstierna.
5248: MUSSET, ALFRED DE: - Historien om en vit trast.
5249: MUSTELIN , OLOF: - de nordiska universietsadresserna 1934.
5250: MYCOLOGY - REICHERT , ISRAEL: - Studies on Mushroooms and other Fungi of the Forests of Palestine I: , Boletus Boudieri Quel. and B. Bellini Inzenga.
5251: MYNT: - Lag angående Myntbestämningen ; Gifwen Stockholms Slott å Rikssalen den 1 Martii 1830.
5252: MYRBERG , OTTO FERDINAND: - De schismate donatistarum dissertatio historico - dogmatico.
5253: MYRDAL , GUNNAR: - Value in Social Theory. A Selections of Essays on Methodology.
10647: MYRDAL , JAN: - I de svartare fanors tid. Texter om littertur , lögn och börbannad dikt.
10645: MYRDAL , JAN: - Avgörande år. Svenska frågor 1975 - 1977 i urvaal av Lars Åke Augustsson.
10646: MYRDAL , JAN: - Det odelbara ordet. Texter om yttrande- och tryckfrihet och rasism.
5254: N GILES , P.: - Vergleichende Grammatik der Klassischen Sprachen. Ein kurzes Handbuch für Studierende der klassischen Philologie.
11523: NACHBIN , LEPOLDO: - Topology and Order.
5255: NACHTIGAL , GUSTAV: - Sahara och Sudan.
8393: NADAL , RAFAEL MARTINEZ: - El público. Amor , teatro y caballos en la obra de Federico Garcia Lorca.
11152: NADKARNI , M. G.: - Spectral Theooy of Dynamical Systems.
11203: NAESS , ARNE: - Vitenskapsfilosofi. En innföring.
9992: NAEZÉN , DAN. ERIK: - Beskrifning på några vid Umeå fundne Inseecter , dels okände , dels förut otydeligen bem'ärkte och i Fauna Svecica ej uptagne.
5258: NAGEL , THOMAS: - Vad är meningen med alltihop ?
5259: NAGEL . ERNEST: - The Structure of Science. Problems in the Logic of Scientific Explanation.
5257: NAGEL: - Italien.
11144: NAGELL , TRYGVE: - Lärobok i algebra.
11145: NAGELL , TRYGVE: - Elementär talteori.
9032: NAGL , J. W.: - Geographische Namenkunde
5260: NAHIN , PAUL J.: - Oliver Heaviside. The Life , Work , and Times of an Electrical Genius of the Victorian Age.
5261: NAĪMARK , N. A.: - Les représentations linéaires du groupe de lorentz.
11464: NAKANO , HIDEGORO: - Spectral Theory ijn the Hilbert Space.
9443: NALEPA , JERZY: - Slowianszczyzna Polnocno - Zachodnia.
5262: NAMATIANUS , RUTILIUS CLAUDIUS: - Hemfärden / De reditu suo.
10992: NANSEN , FR.: - " Fram " polaarmeres.
10972: NANSEN , FR.: - " Fram " polaarmeres.
10620: NANSEN , FRIDTJOF: - Gjennom Armenia.
5263: NASH , JÖRGEN: - Her er jeg. Samlede digte 1942 - 1975.
5264: NASH , JÖRGEN: - Her er jeg. Samlede digte 1942 - 1975.
5265: NÄSMAN , GOTTLOB: - Det omgifvande mediets inflytande på galvaniska strömmar i isolerade ledningstrådar. Akademisk afhandling.
5266: NATHORST , A. G.: - Polarforskningens bidrag till forntidens vextvärld.
5267: NATHORST , RUTH: - Kinas kvinna i forntid och nutid.
11802: ( NAUMACHIUS ) - TRANÉR , JOHANNES: - Naumachii , graecanici poëtae , Monita nuptialia , didacticum carmen.
5268: NAUMANN , C. F.: - Några ord om byggnaden af främre extremiteten hos slägtet Vespertilio.
5269: NAUSS , A. W.: - Mechanical Principles of Tectonics.
8714: NAUUMANN , EINAR: - Untersuchungen über einige Gallerführennde Tiere des Limnoplanktons.
5270: NAUWERCK , ARNOLD: - Zur Systematik und Ökologie Portugiescher Planktonalgen.
5271: NEAL , B. G.: - The Plastic Methods of Structural Analysis.
456: ( NEANDER , JOHN ): - Folkskalden Pehr Thomasson , Hans lif och författareskap. Strödda anteckningar för folket.
5272: NEANDER , ALVAR: - Bak ärjekrok och klävaharv. ( Dikter från Dackebygden ).
5273: NEANDER , JOHN: - Folkskalden Pehr Thomasson , hans lif och författareskap. Strödda anteckningar för folket.
8660: NEBE , HERMANN: - Die Wartburg. Amtlicher Führer.
5274: NEEDHAM: - Not Without Cause. Philosophical Essays Dedicated to Paul Needham on the Occasion of His Fiftieth Birthday.
5275: NEEDHAM , JOSEPH: - Within the Four Seas. The Dialogue of East and West.
5276: NEHRING , ALFRED: - Ein Spermophilus - Skelet aus dem Diluvius des Galgenberges bei Jena.
5278: NEHRMAN , DAVID: - Föreläsningar öfwer Giftermåls Balken, Hålne wid Kongl. Academioens i Lund + dito öfwer Ärfda - Balken.
5277: NEHRMAN , DAVID: - Inledning Til Thenb Swenska Iurisprudentiam Cevilem 1729 + Then Swenska Juriisprudentia Cuvilis 1746.
5281: NEIKTER , JACOB FREDR.: - Disquisitiones chronologicae de anno , quo obiit Ericus Edmundi, Rex Svecorum.
8647: NEIKTER , JAC. FR.: - De Colonia Svecorum in Helvetia egressa.
10356: NEIKTER , JAC. FR.: - Dissertatio de Skeningia , Ostrogothiae oppido.
5279: NEIKTER , JACOB FREDR.: - Disquisitio chronologica de Erico Upsaliensi rege Sveciae.
5280: NEIKTER , JACOB FREDR.: - Disquisitiones chronologicae de anno , quo obiit Ericus Edmundi, Rex Svecorum.
5282: NEKLUDOFF , A.: - Souvenirs diplomatique. En Sučde pendant la guerre mondiale.
5287: NELSON , EDWARD: - Dynamical Theories of Brownian Motion.
5288: NELSON , GARETH & PLATNICK , NORMAN: - Systematics and Biogeography. Cladistics and Vicariane.
5284: NELSON , AXEL: - Bibliographia Collijniana. Förteckning öfver Isak Collijns intill den 17 juli 1915 utgifna skrifter.
5285: NELSON , AXEL: - Eric Benzelius´ Anteckningar till J. Schefferus Svecia Litterata.
9097: NELSON , HELGE: - The Swedes and the Swedish Settlements in North America 1 - 2.
5289: NELSON , HELGE: - Canada , nybyggarlandet.
8969: NELSON , C. , BILLGREN , OLA M.FL.: - Anita Nilsson.
5290: NELSON , HENRIK: - Studier i förkunnelsens hemeneutik.
5291: NEOVIUS , ARVID: - Om luttryckvärdets reduktion till hafsytan.
8016: NEOVIUS , E. R.: - Kurvor af tredje och fjerde graden betraktade såsom alster af tvänne projektiviska involutioner.
5292: NEOVIUS , OTTO: - Om skiljandet af kväfvets och syrets linier i luftens emissions - spektrum.
11141: NERMAN, BENGT: - Massmedieretorik
5293: NERMAN , TURE M. FL.: - Oslarshamns - Bladets Boktryckeri 50 år.
5294: NERMAN, BIRGER: - Studier över Svärges Hedna Litteratur.
10213: NERVAL , GÉRARD DE: - Aurelia.
5295: NESBÖ , JO: - Sonen.
11111: NETER , JOHN ET ALT.: - Applied Linear Regression Models.
5296: NETTO , EUGENE: - Die Dertiminanten.
11046: NEUGEBAUER , O.: - The Exact Sciences in Antiquity.
5297: NEUMAN , LEOPOLD M.: - Kort lärobok i Botanik för de allmänna läroverkens och flickskolornas lägre klasser.
8688: NEUMAN , CARL JULIUS: - Bidrag till kännedomen om Sveriges Hydrachnider I.
5299: NEUMANN , SVEN - GÖSTA: - Recherches sur le francais de XV:e et XVI:e sičcles et sur sa codification par les théoriciens de l´époque.
5298: NEUMANN , JOHANN VON: - Mathematische Grundlagen der Quantenmechanik.
5300: NEUMARK , M. A.: - Lineare Differentialoperationen.
5301: NEVANLINNA , ROLF: - Rum , tid och relativitet.
5302: NEVSTEN: - Technica & Humaniora. Festskrift till Anders Nevsten 1885 - 18/3 - 1950.
5304: NEWMAN , JOHN HENRY: - Apologia pro vita sua.
5305: NEWMAN , TOM: - Billiards Do´s and Dont´s.
5303: NEWMAN , JAMES R.: - The World of Mathematics 1 - 4. A small library of the literature of mathematics from A´h - mosé to the Scribe of Albert Einstein.
5307: NEWTON , ISAAC: - Ûber die Gravitation....Texte zu den philosophischen Grundlagen der klassischen Mechanik.
5306: NEWTON , ISAAC: - Texts , Background , Commentaries.
5308: NEYBER , FREDRIK SOCAR CASIMIR: - Om Pemphigus. Akademisk afhandling.
5309: NIAL: - Festskrift till Håkan Nial. Studier i civilrätt och internationell rätt.
5310: NIBELIUS , G.: - Predikan hållen vid Riksdagens öppnande i Stockholm d.23 Januari 1840.
5311: NICHOLS , SHAUN & STICH , STEPHEN: - Mindreading. An Integrated Account of Preference , Self - Awareness , and Understanding other Minds.
5312: NICKELSEN , ROBERT: - Tusenkonstnären. En bok för händiga personer.
5313: NICLASEN , TOVE & SVENSSON , JOHANNA: - Fabula. En berättelse från kejsartidens Rom. Latin A med allmän språkkunskap.
11654: NICOLAI HANSEN: - Nicolai Hansen. Papirforretning en gros en detaqil. Kjöbmagergade 52, Köbenhavn.
5314: NICOLLE , JACQUES: - Die Symmetrie und ihre Anwendungen.
5315: NICOLSON , M. M.: - Fundamentrals & Techniques of Mathematics for Scientists.
5316: NIEBUHR , CARSTEN: - Voyage de M. Niebuhr en Arabie et en d´autres Pays de l´Orient. Avec l´extrait de sa descrption de l´Arabie & des observations de Mr. Forskal. I - II.
5317: NIEDERWALD: - Erinnerung an das National - Denkmal Noederwald.
10917: NIELSEN , BETH GROTHE SNARE , ANNIKA: - Viktimologi. Om forbrydelsens ofre: teori og praksis.
8207: NIELSEN,I.C.: - Iagttagelser over entoparasitiske muscidelarver hos arthropoder.
5321: NIELSEN, AAGE KRARUP: - Bland huvudjägare i Ecuador. Översättning av Robert Larsson.
5319: NIELSEN , BIRGER FRANK: - H. C. Andersen bibliografi. Digterens danske vaerker 1822 - 1875.
5320: NIELSEN , CARL P. & BERG , R.: - Danmarks bogbindere gennem 400 aar.
5318: NIELSEN & LUNDBECL ( UTTG. ): - Svensk - Engelsk och Engelsk - Svensk Ordbok och Språklära..
458: ( NIELSEN , FREDRIK ): - Vejledning for unge Haandvaerkere , som ville rejse til Utlandet for at söge faglig Uddanelese. ( Omslagstitel: Rejsehaandbog for unge Haandvaerkere ).
8689: NIELSEN , KARL & KRARUP , PER: - Latinsk laesebog for gymnasiet. Den romerske guldalder i tekst og billeder.
5322: NIEMÖLLER, M.: - Från U-båt till predikstol.
10417: NIETLISPACH , F.: - 200 Mittagessen mit farbigen Abbildungen von 66 Esssen , 12 Vorspeisen und 12 Desertplatten und Ratgeber für richtige Ernährung sowie andere praktische Fragen.
5330: NIETZSCHE , FRIEDRICH: - Werke in zwei Bänden.
5328: NIETZSCHE , FRIEDRICH: - Sålunda talade Zarathustra. En bok för alla och för ingen. / Sju ensamheter. Dikter.
5326: NIETZSCHE , FRIEDRICH: - Så sjöng Zarathustra. Dikter och fragent i tolkning av Tage Thiel.
5325: NIETZSCHE , FRIEDRICH: - Om moralens härstamning. En stridsskrift.
5323: NIETZSCHE , FR.: - Morgenröthe. Gedanken über die moralischen Borurtheile.
5329: NIETZSCHE , FRIEDRICH: - Weisheit für Übermorgen. Unterstreichungen aus dem Nachlass ( 1869 - 1889 ) von Heinz Friederich.
5332: NILÉHN , LARS H.: - Det kollektiva flertalet. En aspekt på mänskligt handlande med utgångspunkt i den aktiva människan.
8394: NILÉN , NILS FREDRIK: - Luciani Cidex Mutinensis
5333: NILÉN , NILS FREDRIK: - Priscianea.
5334: NILÉN , NILS: - Adnotationes Lucianeae.
5335: NILENIUS , JÖNS NILSSON: - Om den Betydelse , i hvilken Kant och Jacobi fatta Förståndet och Förnuftet.
5336: NILSON , ANDERS: - Studier öfver Foglarnes Käkmuskler I.
9444: NILSSON , BIRGIT: - Case Marking Semantics in Turkish.
5358: NILSSON , ALBERT: - Guyaus estetik. En kritisk studie.
5359: NILSSON , ARVID: - Landskronas parker och planteringar. Dendrologiska anteckningar från Landskrona.
5360: NILSSON , BENGT: - Handelspolitik under skärp konkurrens. England och Sverige 1929 - 39. Akademisk avhandlig.
5355: NILSSON , TORSTEN ( UTG. ): - Sverige och Vietnamfrågan. Anföranden och uttalanden.
8954: NILSSON , MARTIN P..SON: - Akademiska tal.
5337: NILSSON , ALF: - Om Homo Psychicus uppkomst. en biopsykologisk fatasi.
8208: NILSSON , J. O.: - De mutationibus scenae quae sunt in fabulis graecorum.
11280: NILSSON, NILS GUNNAR: - " Ära och lof vare interviewandet ". Studier i tidningsinterljuvns historia,
5374: NILSSON - STJERNQUIST , NILS: - Ständerna , statsregleringen och förvaltningen. Akademisk avhandling.
5350: NILSSON , SVEN: - Prodromus Ichtyologiae Scandinavicae.
8128: NILSSON , SVEN: - Spår efter feniciska kolonier i Skandinavien.
8395: NILSSON , SVEN: - Skandinavisk Fauna. Foglarna I - II.
5345: NILSSON , MARTIN P.: - Opuscula selecta. Vol III.
5347: NILSSON , N. P.: - De Historia in Scholis patriae lecta et legenda
5348: NILSSON , S. BERTIL & HOLMBERG , BENGT: - Vektoranalys.
5370: NILSSON , N. J. A.: - De rerum dispositione apud Aeschinem , oratorem atticum , commentatio I. ( Orat. Ctesiphont.)
7983: NILSSON , L. G.: - Vid underrätttelsen om Teologie Doktorn Achatius Kahls död.
5340: NILSSON , IWAR: - J. A.Göth. Ett porträtt i miniatyr.
5363: NILSSON , JOSEPH: - Blick på Carl X Gustafs första regeringsår.
5364: NILSSON , MARTIN P.SON: - Die Entstehung und religiöse Bedeutung des griechischen Kalenders.
5338: NILSSON , GÖRAN B.: - Musikprocessen och andra historiska processer.
5339: NILSSON , HANS: - Trosa. Albert Engströms utkorade Kråkvinkel.
5367: NILSSON , MARTIN P.SON: - Studia de Dionysiis atticis.
5349: NILSSON , SVEN: - Petrificata Suecana Formationis Cretaceae, descripta er iconibus illustrata. Pars prior: Vertebrata et Mollusca sisten.
5375: NILSSON - STJERNQUIST , NILS: - Tillkomsten av 1866 års grundlov.
459: ( NILSSON , A. ): - En tripp till Lund eller Lund förr och nu. Af en f. d. Lundapojke.
460: ( NILSSON , G. ): - Stadskommunala Skuggsidor. Rapsodi af G. N.
8690: NILSSON , LARS: - Klosterväsendet inom Linköpings stift. Första hälften: Tiden till och med år 1344.
9958: NILSSON , STIG: - Terminologi och nomenklatur. Studier över begrepp och deras uttryck inom matematik , naturvetenskap och teknik.
5346: NILSSON , MARTIN P.: - Zur Geschichte des Bühnenspiels in der römischen Kaiserzeits.
5369: NILSSON , MARTIN P.SON: - The Minoan-Mycenaean Religion and its Survival in Greek Religion.
5365: NILSSON , MARTIN P.SON: - Primitive Time - Reckoning. A Study in the Origins and First Development of the Art of Counting Time among the Primitive and Early Culture People.
5376: NILSSON - EHLE , HANS: - Les adverbes en - ment compléments d´un verbe en francais moderne. Étude de classement syntaxique et sémantique.
5377: NILSSON - EHLE , HANS: - Les propositions complétives juxtaposées en italien moderne.
5343: NILSSON , J. E.: - Riksdagsmannavalen i Landskrona och Helsingborg under frihetstiden. Bidrag tlll ståndsrepresentationens historia.
7952: NILSSON , S. HJALMAR: - Dikotyla jhordstammar.
5351: NILSSON , SVEN A.: - Kampen om de adliga privilegierna 1526 - 1594.
10883: NILSSON , CARL GUSTAF: - Vill Nilsson följa med Andrées polarexpedition till Spetsbergen ? En timmermans anteckningar.
5352: NILSSON , SVEN A.: - Kampen om de adliga privilegierna 1526 - 1594.
5353: NILSSON , TAGE: - The Strucyure of the Cleithrum in Plagiosaurids and the Descent of Chelonina.
5354: NILSSON , TOMMY: - Från kamratföreningar till facklig rörelse. De svenska tjänstemännens organisationsutveckling 1900 - 1980.
5356: NILSSON , TROSTEN: - Lag eller näve.
5362: NILSSON , GEORGE W.: - Revitalizing Citisenship: A Citizen´s Duties to His country.
5342: NILSSON , IWAR: - Världens ände och landet där bortom. Fragment till en resbok för Trosatrakten.
5373: NILSSON , SVEN JOHAN: - Framställning af benbyggnaden hos Alauda ( lärkan ); dess kranium och skulderapparat jämrförda med närstälte foglars.
5378: NILSSON - PIRATEN , F.: - Piraten Sällskapets årsskrifter 1983 - 1997..
11335: NILSSON , SVEN: - Skandinavisk fauna. Del 3 - 4 ( Amfibioerna och Fiskarna )..
11554: NILSSON , KARL N. ALVAR: - Svensk överklass och högerextremism under 1900 - talet.+öp.
5371: NILSSON , RUTH: - Kvinnosyn i Sverige. Från drottning Kristina till Anna Maria Lenngren.
5372: NILSSON , SVEN: - Dagboksanteckningar under en resa från södra Sverige till Nordlanden i Norge 1816.
5357: NILSSON , ALBERT: - Guyaus estetik. En kritisk studie.
5341: NILSSON , IWAR: - Till Smålandsonen J. A. Göth 4/4 1934.
5361: NILSSON , ELSA: - Les termes relatifs et les propositions relatives en roumain moderne. Étude de syntaxe descriptive.
5368: NILSSON , MARTIN P.SON: - Studia de Dionysiis atticis.
10215: NILSSSON , ARVIID & GREEN , SVEN: - Sommarblommor på Weibullsholm.
5379: NILSTUN , TORE: - Aristotle on Freedom and Punishment.
5380: NILSTUN , TORE: - Moral Resoning. A Study in the Moral Philosophy of S. E. Toulmin.
5381: NISBETH, ROBERT: - The Social Philosophers.
7984: ( NISSON , L. G. ): - Vid Asserssorskan Maria E. Mecks jordfästning den 3 October 1860
5382: NITROGLYCERIN AKTIEBOLAGET: - Om Nobels extradynamit och dess anvädnimg jämte hanlednng i elektrisk tänding m.m.
8036: NIVANKA , E. & ÖBERG , D. ( RED. ): - Miscellanea Bibliographica VII.
5383: NIVANKA , E. & ÖLANNDER , D. ( RED. ): - Miscellanea bibliographica VII.
5384: NIXON , MARION: - The Illustrated Book of Vertrebrates. The Mammals, Fish, Reptiles and Amphibia of Britain.
9974: NKI: - Latinska språket för gymnasiet. Stilskriving 1 - 14
5385: NOBEL , AGNES: - Filosofens knapp. Om konst och kunskap och Waldorfpedagogikens okända bakgrund.
5386: NODERMANN , PREBEN: - Snöhvit. Sagospel för barn i tre bilder med vers.
5387: NODIER , CHARLES: - Den boggale.
9959: NOE - NYGAARD , ARNE: - Stenar på strand ch fält.
5388: NOE - NYGAARD , ARNE: - A Group of Liparite Occurences in Vatnajökull , Iceland.
5389: NOËL , ÉMILE ( RED. ): - Matematikens gryning. Från de gamla babylonierna och egyptierne till Oresme. Samtal om denäldsta matermatikens historia.
11047: NOETZLY , ALBERT & LILJEDAL , STEN: - Kort lärobok med läsövningar i det internationella hjälppråket Ido.
5391: NOHRSTÖM , HOLGER: - Boktryckarmärken i Finland.
5392: NÖKKENTVED , CHR.: - Teknisk statik I.
5393: NORBÄCK , O. GUSTAV: - Anteckningar om trädgårdsodling.
11864: NORBERG , DAG: - Epistulae S. Desiderii Cadurcensis. Sociis seminarii latini Stockholmiensis adjuvantibus edidit et commentario instruxit.
5395: NORBERG , ARVID: - Den kyrkliga väckelsen i Skara stift ( under 1800-talet ) I - II.
9445: NORBERG , DAG: - Au seuil du moyen age. Études linguistiques, métriques et littéraires publiées par ses collégque et élčves aā l´occasion de son 65:e anniversaire.
5398: NORBERG, DAG: - In registrum Gregorii Magni studia critica.
5397: NORBERG , ASTRID: - Uppfostran till underkastelse. En analys av normer för föräldra-barnrelationer i religiös litteratur om barnuppfostran i Sverige 1750-1809.
5396: NORBERG , ARVID: - Frikyrklighetens uppkomst med särskild hänsyn till Skara stift.
5399: NORBERG, DAG: - L´Olympinique , le poete et leur renom éternel. Cintribution a l´étude de l´ode 1:1 d´Horace.Uppsala
5394: NORBERG , ARVID: - Den kyrkliga väckelsen i Skara stift ( under 1800-talet ) I - II.
5401: NORDEN , A. P.: - Differentialgeometri I - II.
5402: NORDENMARK , N. V. E.: - Anders Celsius. Professor i Uppsala 1701 - 1744.
5403: NORDENMARK , N. V. E.: - Fredrik Mallet och Daniel Melanderhjelm. Två Uppsala-astronomer.
5406: NORDENSKIÖLD , ERLAND: - Indianlif i El Gran Chaco ( Syd - Amerika ).
8396: NORDENSKIÖLD , ERIK: - Biologins historia I - III. En översikt.
5407: NORDENSKIÖLD , ERLAND: - Modifications in Indian Culture ( in South America ) Through Inventions and Loans.
5409: NORDENSKIÖLD , ERLAND: - Östersjöns nutida sötvattensmolluskfauna jämförd med Ancylussjöns.
5405: NORDENSKIÖLD , ERLAND: - De sydamerikanska indianernas kulturhistoria.
5408: NORDENSKIÖLD , ERLAND: - Östersjöns nutida sötvattensmolluskfauna jämförd med Ancylussjöns.
5404: NORDENSKIÖLD , ERIK: - Beiträge zur Kenntnis der Morphologie und Systematik der Hydrachniden.
5410: NORDENSON , HARALD: - Einsteins relativitetsteori och den fyskilaiska verkligheten.
5411: NORDENSON , HARALD: - Relativity , Time and Reality. A critical investigation of the Einstein Theory of Relativity frm a loguical point of view.
5412: NORDENSTAM , E.: - Studia syntactica I : Syntaxis infinitivi Plotiniana. Commenattio acaemica.
5413: NORDENSTAM , ÅKE: - Marine Isopoda from professor Dr. Sixten Bock´s Pacific Expeidtion 1917 - 1918.
5415: NORDENSVAN , CARL OTTO: - På vägen till Sveriges stormaktsvälde. En tidsskildring från Karl XI:s tid.
5414: NORDENSVAN , CARL OTTO: - 1808. Synpunkter och betraktelser.
10918: NORDHAGEN , ROLF: - Norsk flora. Illustrasjonsbind 1 - 2.
10919: NORDHAGEN , ROLF: - Norsk flora.med kort omtala av innförte tresalg, pryd- og nytteplater. Tekstbind.
5420: NORDIN , SVANTE: - Frans G.Bengtsson ,förläggarna och förfaattarlivet.
5422: NORDIN , SVEN - ERIK: - Studier i den svenska kol- och kokstrafiken 1937.
5417: NORDIN , HJALMAR: - De ecklesiastika deputationerna under Fredrik I:s regering. Akademisk afhandling-
5418: NORDIN , RICHARD: - Studien in der Themistoklesfrage. Inaugeral Diss.
5421: NORDIN , SVANTE: - Romantikens filosofi. Svensk idealism från Höijer till heglianerna.
8041: NORDIN , ANDREAS: - Forum Latinum.
5423: NORDIN , SVEN - ERIK: - Sveriges varutrafik med utlandet i dess fördelning på viktigare hamnar och dess gränsbanor 1927 - 1934.
5424: NORDIN , PER GUNNAR: - Die Zusammensetzung von Adjektiv oder Adverb mit Adjektiv oder Partizip im Spätmittelhochdeutschen.
5419: NORDIN , SVANTE: - Från Hägerström till Hedenius. Den moderna svenska filosofin.
9033: NORDISK KULTUR V: - Stedsnavn / Ortnamn.
9034: NORDISK KULTUR VII - JANZEN , ASSAR: - Personnamn.
10127: NORDISK TURISTFORLAG: - Köpenamn kallar sina svenska vänner Vintersäsongen 1946 - 47.
5425: NORDISK RESEBUREAU´S RESEHANDBÖCKER 1.: - Berlin.
5426: NORDLINDH , ARVID: - Descartes´ lära om känslan. Akademisk afhandling.
5427: NORDLING , JOHAN: - På Lifvets Våg. En cykel dikter.
11204: NORDLING , CARL & ÖSTERMAN , JONNY: - Physics Handbook. Elementary Constants and units Tbles, Formulae ,and Diagrams and Mathematical Formulae.
5428: NORDLING , JOHAN: - På Lifvets Våg. En cykel dikter.
5429: NORDLUNDE , C. VOLMER: - William Morris. En biografi.
5430: NORDMANN , ALEXANDER VON: - Sydvestra Finlands Polyporeer. Akademisk afhandling.
5431: NORDMANN , V.: - Danmarks Pattedyr i Fortiden.
5432: NORDMARK , ZACHARIAS: - Disseratatio accessiones quasdam ad theoriam polygonorum sistens.
5436: NORDQVIST , SVEN: - Eine Geburtstagstortefür die Katze.
5437: NORDQVIST , SVEN: - Pettersson kriegt Weinachtsbesuch.
5435: NORDQVIST , SVEN: - Der Weinachtsbrei.
5434: NORDQVIST , SVEN: - Aufruhr im Gemüsenland.
5433: NORDQVIST , JOAKIM: - Climate Change and Industrial Technology Transfer. A Study of Chinese Conditions.
5440: NORDSTRANDH , OVE: - Den äldre svenska pietismens litteratur.
5439: NORDSTRANDH , IRIS: - Brennessel und Quecke. Studien zur deutschen Wort- und Lautgeographie.
5438: NORDSTRANDH , IRIS: - Brennessel und Quecke. Studien zur deutschen Wort- und Lautgeographie.
9446: NORDSTRÖM , TORSTEN: - Studien über die Ausbildung der neuhochdeutschen starken Präsensflexion. Ein Beitrag zur historischen Formenlehre.
5445: NORDSTRÖM ,. OLOF: - Glasbruk och och hyttor i Sverige 1555 - 1985.
5444: NORDSTRÖM , OLOF: - Relationer mellan bruk och omland i östra Småland 1750 - 1900.
5442: NORDSTRÖM , SIMON ERIK THEODOR: - Jemförelse emellan stashvälfningarne i Sverige 1680 och i England 1688. Akademiks afhandling.
5443: NORDSTRÖM , OLOF: - Befolkningsutveckling och arbetskraftsproblem i östra Småland 1800-1955.
5441: NORDSTRÖM , FRITHIOF: - Våra fjärilar och hur man känner igen dom I .- II. Illustrerad fickbok med korta beskrivningar av deras utseende och levnadssätt, deras larver och näringsväxter samt deras förekomst i landet.
5446: NORDVALL , A. L.: - Svar på Frih. v. Dübens skrift: " Kritik och upplysningar med anledning af motionen n:o 100 i Andra kammaren...om utfärdande af en lag till vivisektionens inskränkning ".
9745: NOREEN , ADOLF: - Svenska etymologier.
9746: NOREEN , ADOLF G.: - Fryksdalsmålets ljudlära.
9748: NOREEN , ERIK: - Smärre dikter av Lejonkulans dramatiker + Författarfrågor Lejonkulans dramatik.
9747: NOREEN , ERIK: - Ärtemarksmålets ljudlära I.
9744: NOREEN , ADOLF: - Om behandlingen af lång vokal i förbindelse med följande lång konsonant i de östnordiska språken.
5447: NOREEN , A. G. M. FL.: - Värmlands nations historia jämte förteckning öfver dess medlemmar från 1595 till 1877.
5450: NORELIUS , ERIK: - Kung , Damer och Knektar.
5449: NORELIUS , GUSTAF: - Grunddragen af Kants " Kritik der Urtheilskraft ".
5448: NORELIUS , ERIK: - Ur disparata manuskript. Noveller med Londonbakgrund.
11908: NORÉN , LARS: - Inledning nr: 2 till schizz.
8157: NORÉN , LARS: - Dagbok augusti - oktober 1975.
5451: NORÉN, E. E.: - De contractione verborum EO execuntium apud Herodotum commentatio.
461: ( NORFELIUS , KARL RUDOLF ): - Sammandrag af kameral-kunskapens hufvudsakligaste innehåll rörande allmänna onera och besvär, åliggande hemman å landet : nödigt att känna för en hvar, men i synnerhet lämpadt efter behofvet vid de i Kongl.Kammar-Collegii circulär d. 21 jan.1842 anbe
11282: NORGES TOPOGRAFISKE BESKRIVELSE: - Hefte 4: Topografisk bekrivelse til gradavdelingskart L 10 HAMARÖY..
11281: NORGES TOPOGRAFISKE BESKRIVELSE: - Hefte 3: Topografisk bekrivelse til gradavdelingskart M ii HELLEMOBOTN.
5452: NORIN , STIG I. L.: - Er spaltete das meer. Die Auszugsüberlieferung in Psalmen und Kult des alten Israel.
5453: NORING , ALEXIS ( URG. ): - Qvartalsskrift för Landtbruk och Husdjurs - Skötsel Årgång 1 - 6 ( 1836 - 1841 ). Allt som utkom .
5454: NORIS , HENRY: - Paraenesis ad v.c. Johannem Harduinum opus postumum
5455: NORLIN , THEDOR VALENTIN ARNOLD: - Johannes Rudbeckius, Biskop i Västeråw. En monografi I.
5456: NORLIND , ARNOLD: - Das Problem, des gegenseitigen Verhältnisses von Land und Wasser und seine Behandlung im Mittelalter.
5457: NORLIND , ARNOLD: - Einige Bemerkungen über das Klima der historischen Zeit nebst einem Verzeichnis mittelalterlicher Witterungserscheinungen.
10275: NORLIND , WILHELM & PERSSON , MAURITZ ( UTG. ): - Lunds Universitets matrikel 1949 - 1950.
10276: NORLIND , WILHELM & OLSSON , BROR: - Lunds Universitets matrikel 1939.
10277: NORLIND , WILHELM & PERSSON , MAURITS: - Lunds Universitets matrikel 1959 - 60..
10278: NORLIND , W. & PERSSON , M. ( UTG. ): - Lunds Universitets matrikel 1949 - 1950.
10502: NORLING , ERIK: - On the genus Ichtyolaria Wedekind 1937,
5458: NÖRLUND: - Festskrift til N. E. Nörlund i anledning af hans 60 aars födelsedag..fra danske matematiker , astronomer og geodeter. Del 2.
10126: NORMA: - Var när hur i Stockholm ? En vägvisare utgiven av Norma. 15:e årgången.
5460: NORMAN , JOHAN ALBERT: - Karta öfver Stockholms län utarbetad år 1868.
5459: NORMAN , HANS & RUNBLOM , HARALD: - Amerikaemigrationen i källornas belysning.
5461: NORMANN , CARL-E.: - Cleri Comitalis cirkulär 1723 - 1772.
5462: NORMANN , CARL-E.: - Prästerskapet och det karolinska enväldet. Studier över det svenska prästerskapets statsuppfattning under stormaktstidens slutskede.
9037: NORNA - NORNA-RAPPORTER 60.: - Den ellevte nordiske navneforskerkongressen Sundvollen 1994.
9035: NORNA - NORNA RAPPORTEN 35: - Nyere nordisk personnavnskikk. Rapport fra et symposium på Skammestein i Valdres 1985.
9036: NORNA - NORNA RAPPORTEN 56.: - Övriga namn. Handlingar från NORNA: s nittonde symposium i Göteborg 4-6 december 1991.
5463: NORRKÖPING - BERGSTRÖM , R. & KORNFÄLT , K - A.: - Beskrivning till geologiska kartbladet Norrköping NV + karta.
5464: NORRKÖPING - BERGSTRÖM , R. & WIKSTRÖM , A.: - Beskrivning till geologiska kartbladet Norrköping NO + karta.
5465: NORRLID , INGEMAR: - Demokrati , skatterättvisa och ideologisk förändring. Den kommunala självstyrelsen och demokratins genombrott i Sverige.
5466: NORRLID , INGEMAR: - Demokratri , skatterättvisa och ideologisk förändring. Den kommunala självstyrelsen och demokratins geneombrott i Sverige.
5469: NORSTRÖM , VITALIS: - Tankelinier.
5467: NORSTRÖM , VITALIS: - Grunddragen af Herbert Spencers sedelära. Kritisk framställning.
5468: NORSTRÖM , VITALIS: - Om viljans frihet.
5470: NORSTRÖM , VITALIS: - Om undersökningen af den gifna verklighetens form.
10238: NORSTRÖM , ISAK: - Tal vid Professorn , f.d. Lectorn , Prosten ledamoten af Kongl. Nordstjerne - Orden Högwördige och Widberömde Theologie Doctorn Herr A. H. Stambergs begrafning i Westerås Domkyrka den 8 Junii 1840.
11564: NORTHCOTT , D. G.: - An Introduction to Homological Algebra.
11419: NORTHCOTT, D. G.: - Ideal Theory.
11655: NOSS , AAGOT: - Laging av kvinne- og mannsbunader i Setesdal.
5475: NOTER - KELLER , MAX: - Jag kommer snart igen. Sjömansvals.
5472: NOTER - BROOMAN , HANNA: - Norrlänningens Hemlängtan. Romans för en röst vid piano.
5474: NOTER - HELLSTRÖM , DAVID: - Landsvägstrall. Gammal gånglåt upptecknad..
5480: NOTER - SANDBERG , SVEN OLOF & CERSTEN , BERNT: - I syrenernas tid. Sångvals.
5481: NOTER - SIBELIUS: - Blommans öde ( Op. 88, ( Sex Sånger ) nr 6.
5476: NOTER - KELLER , MAX: - Zalamba. Intermezzo.
5477: NOTER - NILSSON DE CASA MIRANDA , KRISTINA: - Ofelias klagan. Ord och musik.
5478: NOTER - NYBLOM , KNUT: - Knut Nybloms Visor "sjungna till luta".
5479: NOTER - ROSENFELD , LEOP.: - Sange.: Og drengen ligger paa Moders Sköd. ( Opus 49:5).
5473: NOTER - GRIEG , EDVARD: - An den frühling. ( Opus 43:6 ).
5485: NOTER - WALDAU , H. M.FL.: - Kalle Karlssons Visor.
5471: NOTER - ( MEISSNER ): - Flickan som gick i gröna skogen ( värmländsk melodi ). Med stort bifall sjungen af Emma Meissner.
5484: NOTER - SYLVAIN , JULES: - Nu är han där igen.
5482: NOTER - SINDING , CHRISTIAN: - Frühlingsrauschen. Klavierstück. ( Op.32:3 ).
5483: NOTER - SINDING , CHRISTIAN: - Serenade. Klavierstück. ( Op. 33:4 ).
11205: NÖTH , WINFRIED: - Handbook of semiotics.
5486: NOTINI , GÖSTA: - Biologiska undersökningar över grävlingenn( Meles meles ).
8691: NOUAROS , ANDRÉ M.: - Une fable grecque moderne. Structure - éléments originaux qui dénotent la mentalité particuličre du jeune Grec.
5487: NOUDELMANN , FRANCOIS: - Le toucher des philosophes. Sartre Nietzsche et Barthes au piano.
10648: NSU WERKE: - NSU Motorrad 251 OSL Ersatzteillisten.
5491: NÜRNBERG: - Nürnberg
8483: NÜRNBERG: - Erinneruung an Nürnberg / Souvenir of Nuremberg / Souvenir de Nurember. 15 Ansichten....
5488: NÛRNBERG: - Album von Nürnberg. 30 Ansichten nach Momentaufnahmen in Photographiedruck.
5489: NÜRNBERG: - Alt - Nürnberg
5490: NÜRNBERG: - Neuester Wegweiser durch die Stadt Nürnberg.
8081: NÜSSE , A.: - Orfix - Plan von Hamburg , Altona - Wandsbk und näschster Umgebung mit Anhang: Elbgemeinden.
5492: NYBELIN , O.: - Dictyocotyle Coeliaca n.g.n.sp. Ein Leibeshöhlebewohnender monogenetischer Trematode,
9447: NYBERG: - Donum natalicum H. S. Nyberg oblatum.
5494: NYBERG RAGNAR OCH ALVAR ZACKE.: - I Drakens farvatten. En sjömans äventyr i Fjärran Östern.
5493: NYBERG , LARS: - Unity and Coherance. Studies in Apollonius Rhodius´ "Argonautica" and the Alexandrian Epic Tradition.
5497: NYBLAEUS , AXEL: - Om Puffendorfs plats i nyare praktiska philosophiens historia.
5496: NYBLAEUS , AXEL: - Är en Practisk Philosophi möjlig efter Hegels Verldsåsigt ?
5499: NYBLAEUS , GUSTAF: - Harposlag.
5495: NYBLAEUS: - Verzeichniss der Bibliothek der Bibliothek des D:r Axel Nyblaeus / Förteckning öfver Professorn m. m. D_r Axel Nyblaeus efterlämnade boksamling som kommer att försäljas å Lunds Bokauktionskammarde ...6 - 7. Oktober 1899.
5498: NYBLAEUS , AXEL: - Om Religionens Betydelse och Förhållande till Philosophien.
5501: NYBLOM , KNUT ( RED. ): - Vår flagga. Historiska meddelanden och praktiska anvisningar..
5500: NYBLOM , GÖSTA ( ED. ): - Americans of Swedish Descent. How They Live and Work.
5502: NYBOM , JOHAN: - Sebastopol.
10503: NYCANDER , FREDRIK: - Varbergshus. En samling dikter.
5503: NYCANDER , FREDRIK: - Hembygd . Dikter.
10244: NYCANDER , FREDRIK: - Bohuslandia IV: Vandring och vila. Dikter.
5504: NYGAARD , MARIUS: - Sproget i Norge i fortid og nutid.
5506: NYGREN , GÖSTA: - Uppslagsbok o Matematik , Fysik , Kemo för elementarstadiet.
5507: NYGREN , GOTTHARD: - Das Prädestinationsproblem in der Theologie Augustins.Eine systematisch-theologische Studie.
5505: NYGREN , ANDERS: - Filosofi och Motivforskning.
5510: NYKÖPING - PERSSON , CHRISTER: - Beskrivning till jordartskartan Nyköping NO + karta.
5509: NYKÖPING - LUNDSTRÖM , I. & PERSSON , C.: - Beskrivning till jordartskartan Nyköping SV + karta.
5511: NYKÖPING - PERSSON , CHRISTER & LUNDSTRÖM , I.: - Beskrivning till jordartskartan Nyköping SO + karta.
5508: NYKÖPING - BERGH , G.: - Beskrivning till jordartskartan Nyköping NV + karta.
5512: NYLANDER , KARL UNO: - Om kaususändelserna i hebräiskan. Akademisk afhandling.
10621: NYLANDER , IVAR: - Studier rörande den svenska äktenskapsrättens historia. ( Studien zur Geschichte des schwedischen Eherechtes).
8097: ( NYLANDER , CONRAD WILHELM ): - Konung Salomo + Konungarne Rehabeam och Jerobeam.
5513: NYLÉN , PAUL & WIRGIN , NILS: - Kemiska räkneuppgifter. Med svar och räkneuppgifter.
5514: NYLÉN , BO: - Orkidéer i Norden.
11724: NYLÉN , ANNA - MAJA: - Broderier från herremanshem och borgarhm 1500 - 1800.
5515: NYMAN ALF: - Kring antinomierna. Teser och antiteser inom föraristotelisk filosofi.
5516: NYMAN , ALF: - Antinomierna i Aristoteles fysik. En Kantparallell.
5524: NYMAN , ALF: - Människor längs vägen. Profiler ur hågkomsten.
5525: NYMAN , ALF: - Schema och slutsats. En experimentallogisk undersökning.
9038: NYMAN , EVA: - Nordiska ortnamn på -und.
5530: NYMAN . ALD: - Évidence logique et évidence géométrique. Considérations de conceptuologie historique et de logique expérimentelle.
5529: NYMAN , ALF: - Sur les concepts descriptifs et les concepts construits, dits "décantés".
5528: NYMAN , ALF: - Metafor och fiktion. Ett bidrag tyill poetikens teori.
5527: NYMAN , ALF: - Experimentet , dess förutsättningar och gränser. En systematisk studie och en kommentar.
5526: NYMAN , HILDING: - Kruspersilja ock Sillsallad. En samling teckningar.
5522: NYMAN , ALF: - Italiensk tankeliv genom tvenne århunrdraden 1760 - 1960.
5518: NYMAN , ALF: - Dissertationens Kant. Ett kapitel ur kriticismens utvecklingshistoria.
10559: NYMAN , OLLE: - Krisuppgörelsen mellan socialdemokraterna och bondeförbundet 1933.
5521: NYMAN , ALF: - Hobbes´ uppfattning av kunskapen.
5523: NYMAN , ALF: - Kunskapsbiologi och deskriptionsteori hos Richard Avenarius.
5519: NYMAN , ALF: - Exilens filosofi. En studie i Thomas Thorilds " Arkimetri ".
5520: NYMAN , ALF: - Gränsbegrepp och renodling inom vetenskapen. Exempel - analyser - teori.
5517: NYMAN , ALF: - Begreppet lyrisk erfarenhet. Kunskapsteoretiska och estetiskt - psykologiska studier i symbolistisk och realistisk diktning.
5531: NYNÄSHAMN - PERSSON , CHRISTER: - Beskrivning till jordartskartorna Nynsähamn NV/SV och Nynäshamn NO/SO + kartorna.
5532: NYRÉN , MAGNUS: - Försök till bestämning af precessionskonstanten medelst ljussvaga stjernor.
5535: NYSTRÖM , BENGT OLSSON , HJALMAR: - Funktionslära och Analytisk geometri.
5534: NYSTRÖM , ANTON: - Striderna om östra Europa mellan Ryssland , Polen och Sverige från äldsta tid till våra dagar.
9448: NYSTRÖM , SOLMU: - Die deutsche Schuldterminologie in der Periode 1300 - 1740. 1: Schulanstalten , Lehrer und Schuler.
9503: NYSTRÖM: - Jenny Nyström , målaren och illustratören
5533: NYSTRÖM , TEODOR: - Studier över Johannes Chrysostomi etik. Akademisk avhandling.
5549: O´DONNELL, PETER: - Modesty Blaise. Jag, Lucifer.
5550: O´DONNELL, PETER: - Modesty Blaise. Kvinna i silver.
5551: O´LEARY , DE DACY: - How Greek science passed to the Arabs.
5537: O´CONNOR , EDWARD M.: - Potentiality and Energy. A Dissertation.
5547: O´DONNELL, PETER: - Modesty Blaise. Drakklon.
11361: O´CONNOR . M-.: - Editing Scientific Books and Jornals. An ELSE - Ciba Foundation Guide for Editors.
5536: O´CONNOR , EDWARD M.: - Potentiality and Energy. A Dissertation.
5548: O´DONNELL, PETER: - Modesty Blaise. Duell på liv och död.
8850: OAKDEN, J. P.: - The Place-Names of Staffordshire. Part One - Cuttlestone Hundred. (The Survey of English Place-Names, Volume LV).
5552: ÖBERG , TORE: - Uppifter i fysik givna i provskrivningar vid tekniska läroverk.
8585: ÖBERG: - Symbolae Septentrionales. Latins Studies presented to Jan Öberg.
462: ( ÖBERG , LUDVIG TEODOR ): - Ungkarls - Mysterier , innehållande anekdoter , ordlekar , infall , kuriositeter , poemer , m. m. d. samlade af En Lustigkurre,
5555: ÖDBERG , FRIDOLF: - Om Den Svenske konungens Domsrätt före Svea Hofrätts inrättande år 1614. I.
5554: ÖDBERG , FRIDOLF: - Om prinsessan Cecila Wasa, Markgrefvinna af Baden - Rodemachern.
5556: ODD FELLOW: - Hvad är Odd fellow - Orden ? En kort framställning af Ordens historia , organisation , väsen och verksamhet.
5558: ODELBERG , WILHELM: - En kammarlärds äventyrligheter. Wilhelm Olelbergs skrifter 1940 - 1993.
5559: ODELSTIERNA , INGRID: - Invidia , indvidiosus , and invidiam facere. A semantic investigation.
8397: ODEMAN , HERTHA: - Av skånsk lera.
5560: ODEN , BIRGITTA: - Kopparhandel och statsmonopol. Studier i svensk handelshistoia under senare 1500- talet.
5561: ODEN , BIRGITTA: - Rikets uppbörd och utgift. Statsfinanser och finansförvalting uner senare 1500 -- talet.
5563: ODÉN , BIRGITTA: - Över gränser. Festskrift till Birgitta Odén.
5562: ODÉN , ISAK: - Mitt sätt att tämja ostyriga och istadiga hästar jämte anvisning till fölets lämpliga behandling behandling och skötsel samt grunderna för travkörning.
464: ( ODENCRATZ , JOHAN ): - Kongl. Götha Hofrättss Presidenter , ledamöter och Betjäning. Med någre Biographiske och Genealogiske Underrättelser.
5564: ODENDALL , GOTTFRIED: - Beträge zur Morphologie der BegonIaceenphyllome. Inaugeral Dissertation.
5565: ODENIUS , M. V.: - Salivkörtlarnas Anatomi hos menniskan. Akademiksk afhandling.
5566: ODHNER , C. T.: - Sveriges inre historia under drottning Christinas förmyndare.
5567: ODHNER , C. T.: - Till minne af Konung Karl XV. Tal vid Lunds Universitets sorgefest den 29 November 1872.
7981: ODHNER , CLAS THEODOR: - Bidrag till Svenska Städernas och Borgareståndets historia för 1633. Ademisk afhandling.
5568: ODHNER, C. T.: - Sveriges historia från äldsta till närvarande tid.
5569: ÖDMAN , NILS PETRUS: - Anmärkningar om det franskt - klassiska samt det Shakspeareska dramats uppkomst och allmäna karakter.
5570: ÖDMANN , SAMUEL: - Donald Campbells Land - Resa til Indien, och Fra Paolinos da San Bartolomeo Resa uti Indien. Sammandrag (av Sam. Ödmann).
5571: ÖDMANN , SAM.: - Hågkomster från Hembygden och skolan.
9983: ÖDMANSSON , ERNST L. W.: - Bidrag till kännedomen af urinsedimentet uti njurarnas sjukdomar. Akademisk afhandling.
5573: ODQVIST , FOLKE K. G.: - Mathematical Theory of Creep and Creep Rupture.
5572: ODQVIST , FOLKE K. G.: - Die Ranweraufgaben der Hydrodynamik zäher Flüssigkeiten. Inaugeral - Dissertation.
11725: ÖDUM , HILMAR: - Dee geologiska resultaten fån borrningarna i Höllviken vol.VI: The Macro-Fossils of yhe upper Cretacceous.
10884: ÖDUM , HILMAR & KOCH , ELSKE: - The Mesozoic Sediments of Qeqertarssuaq, Umanak District , West Greenland.
11974: OEHLENSCHLÄGER ( ADAM ): - Studenter - Foreningen den 30de September 1830. Skaal for de svenske Vennerne.
8398: OEHLENSCHLÄGER , A.: - Nordens Guder. Et episk Digt.
8399: OEHLENSCHLÄGER , ADAM: - Hakon Jarl. Sorgespel i fem Akter.
9449: OESCH , EMIL: - Das richtige Wort zur rechten Zeit. Ein kleiner Führer der Schlagfertigkeit in Form einer Auslese sinnverwandter Wörter.
5574: OETTINGEN , A. J. VON ( HRSG. ): - Abhandlungen über Thermometrie von Fahrenheit , Réamur , Celsius ( 1724, 1730 - 33, 1742 ).
5576: OFSTAD , ERNA & HARALD: - Val och värde.
5575: OFSTAD , HARALD: - Ansvar och handling. Inledning till moralfilosofiska problem.
5577: ÖHLANDER , ACRL: - Om den svenska kyrkoreformationen uti Ingermanland. Ett bidrag till svenska kyrkans historia åren 1617 - 1704.
9450: OHLANDER , URBAN ( ED. ): - A Middle English Metrical Paraphrase of the Old Testament. P. V: Glossary.
9451: OHLIN , BARBRO ( PUBL.): - Correspondence Littéraire Secrete. 29 juin - 28 décembre 1776. P. II: Notes.
5579: OHLMARKS , ÅKE: - Doktor i Lund. En bok om akademiska intriger.
5580: OHLMARKS , ÅKE: - Quelques aspects de l´identification de constellations sur les rochers sculptés par rapport ā l´histoire des religions.
5583: OHLMARKS , ÅKE: - Heimdalls Horn und Odins Auge. Studien zur nordischen und vergleichenden Religionsgeschichte. Erstes Buch ( I- II ). Heimdallr und das Horn.
5581: OHLMARKS , ÅKE: - Till frågan om det babyloniska sjutalets ursprung och därmed sammanhängande religionshistoriska problem.Lund 1946.
5582: OHLMARKS , ÅKE: - Alt - Uppsala und Arkona.
5584: OHLMARKS, ÅKE: - Gravskeppet. Studier i förhistorisk nordisk religionshistoria.
9699: OHLMARKS , ÅKE: - 100 svenska runinskrifter tolkade , kommenterade och delvis rekonstruerade.
5585: OHLON , EMANUEL: - Studier över katod- och kanalståleluminiscens med diskontinuerlig spektrum och därmed sammanhängande företeelser.. Akademisk avhandling.
5586: OHLSON , NILS G.: - Det pedagogiska problemet i Sverige unde frihetstiden och gustaviansk tiden. Akademisk avhandling.
5587: OHLSSON , ROLF: - Studier i efterkrigsimmigrationen till Sveriges.Lic. ahadling.
465: ( OHLSSON , LARS ): - Ungskog och vindfällen : några dikter av Rolf Märke.
9749: OHLSSON , STIG ÖRJAN: - Skånes språkliga försvenskning. Del 2: Blandspråksanalyser.
9257: OHM , OSCAR: - Grönlingen , Cobitis ( Nemachilus ) barbatulaa Linn.
5588: ÖHMAN , SVEN: - Svindlande perspektiv. En kritik av populärvetenskapen.
466: ( ÖHMAN , GEORG ): - Om telegrafen af G. Ö.
5589: ÖHMANN , EMIL: - Die Mittelhochdeutsche Lehnprägung nach altfranzösischem Vorbild.
9605: ÖHRLANDER , E. N.: - Praktisk Lärobok i Tyska Språket för Elementar - Scholor 1 - 2.
9606: ÖHRLANDER , C. N.: - Lärobok i tyska språket innehållande Språklära, Skrif- och Läsöfningar samt Ordbok, för Elementar-Skolor.
5590: ÖKLAND , FRIDTHJOF: - Insektstater.
5591: OKSALA , TEIVAS: - Religion und Mythologie bei Horaz. Eine literarhistorische Untersuchung.
5592: OLAFSON , GUDMUNDIR: - Thesaurus adagiorum. Linguae septentrionalis antique et moderna.
5593: OLAI , BENEDICTUS: - Een Nyttigh Läkere Book, ther uthinnan man finner rådh , hielp och Läkedom til allehanda mennoskiornes siukdomar bådhe inwertes och uthwertes.
5594: OLAI , H.: - Om Fadderinstitutionen.
5596: OLÁN , OLIVUS: - Om det komiskas väsen. Akademiska afhandling.
10885: OLAN , E. M. FL.: - Västkusten.
5595: OLÁN , OLIVUS: - Om det komiskas väsen. Akademiska afhandling.
5599: OLANDER , LARS - OLOF: - Staten , kommunerna och servicen. Tiden kring kommmunreformen i ett ekonomiskt - geografiskt perspektiv.
5598: OLANDER , LARS JOHAN: - Anteckningar till Q. Horatii Flacci Lib. 1 Od. 28.
8116: ÖLANDSKLUBBEN: - En Ölandsskald. Elbert Erikssons dikter i urval jämte levnadsteckning.
5600: OLAUSSON , DEBORAH S.: - Flint and Groundstone Axes in the Scanian Neolithic. An Evaluation of Raw Materials based on experiment.
5602: OLBERS , ERNST GUSTAF FREDRIK: - Nionde och tionde Sångerna af Nalaoch Damayanti från Sanskrit öfversatte och kommenterade.
5606: OLBERS , CARL: - Homiletikens Princip.
5607: OLBERS , CARL: - Montanismen. Kyrkhistorisk afhandling.
5608: OLBERS , CARL: - Montanismen. Kyrkhistorisk afhandling.
5601: OLBERS , ERNST GUSTAF FREDRIK: - Den evangelisk - lutherska kyrkans lära om boten. Akademisk afhandling.
5604: OLBERS , CARL: - De Sacramento dissertatio.
5603: OLBERS , CARL: - De Sacramento dissertatio.
5605: OLBERS , CARL: - Homiletikens Princip.
8769: ( OLDBERG , ANDERS FREDRIK NATHANAEL ): - Gamla näfrar hopsparda och utgifna af Ante.
8586: OLDE , E - M.: - De l´influence des idiomes gotho - germains et scandinaves sur la formation de la langue francaise , et de traces qu´on en retrouve encore dans la langue actuelle.
5609: OLDENBURG , HERMANN: - Vedaforschung + Indien und die Religionswissenschaft. Zwei Vorträge.
5610: OLDENDOW , KNUD: - Bogtrykkerkunsten i Grönland og maendene bag den. En boghistorisk oversigt.
9119: OLDENOW , KNUD: - Bogtrykkerkunsten i Grönland og maendene bag den. En boghisstorik oversigt.
5611: OLÉN , GUNNAR: - Boken om Häst - August.
5612: OLESEN , SÖREN GOSVIG ( RED. ): - At laese Heidegger.
11075: OLESEN, GUNNAR: - Chile og de multinationale
10846: OLFERS: - Dödsnatten i St. Francisko. Fortaelling.
5613: OLIN , J. A.: - Vid Rådmannen och Riddaren Henrik Jungbedcks jordfästning i Malmö St. Petri kyrka den 15 okt. 1878.
467: ( OLIVEIRA , JOSE ANTONIO DE ): - Comedia nova intitulada mayor extrem0 de amor , e lealdades de hum affecto.
5614: OLIVER , SAMUEL PASFIELD: - Madagascar. A Historical and Descriptive Account of the Island and Its Former Dependencies 1 - 2.
5615: OLLÉN , DAVID: - Drefusskandalen och Högsta Domstolen. En vidräkning med professor V. Lundstedt.
5616: OLLENDORFF , F.: - Elektronik des Einzelelektrons.
5618: OLLFORS, ANDERS: - Textkritische und interpretatorische Beiträge zu Lucan.
5617: OLLFORS, ANDERS: - Studien zum Aufbau des Hexameters Lucans.
5619: ÖLLGAARD , H.: - Bemaerkinger vedrörende Retsforholdet mellem Naboejendomme , foranledigede ved professor Aschehougs Afhandling angaaende denne Gjenstand.
5620: OLOFSSON , TOMMY: - Frigörelse eller sammanbrott. Stephen Dedalu , Martin Birck och psykologin.
5621: OLOFSSON , GUNNAR: - Mellan klass och stat. Om arbetarrörelse , reformism och socialdemokrati.
5622: OLROG , PEDER: - Afhandling om Psalmernes Fornödenhed.
5623: OLROG , ULF P.: - Rosenbloms viser. Med musik samt texter på svenska och på danska.
5624: OLSEN , JOHANNES: - Skånska skattehemman 1670 - 1672 och 1687 - 1688. Till frågan om skatteläggningarna i Skåne. + Skatteköpen i Skåne åren 1701 - 1725.
5625: OLSEN, ÖRJAN: - I Söderhavets paradis. Med 140 illustrationer.
8587: OLSEN , KARL ( RED. ): - Blomsterhåndbogen. Blomsterbindning og dekoration.
11283: OLSON , ERNST W.: - Augustana Book Concern 1884 - 1934. Fiftieth Annioversatry.
10504: OLSSON , PETER: - Entozoa , iakttagna hos skandinaviska hafsfiskar. Ptatyelminthes I.
5627: OLSSON , GUNNAR: - Sveriges och landet vid Göta älvs mynning under medeltiden.
5628: OLSSON , BROR: - Äldre andaktslitteratur. Bibliografisk hjälpreda.
5631: OLSSON , BROR: - Svenskt lärt namnskick. Hjälpreda vi släktforskning
5629: OLSSON , BROR: - Det mörkaste Småland. Ett politiskt slagord och dess historia.
5630: OLSSON , BROR: - Latinska yrkesnamn i äldre svenska urkunder.
5633: OLSSON , HARALD: - Johannes Messenius Scondia Illustrata. Studier i verkets tillkomsthistoria och medeltidspartiets källförhållanden.
5641: OLSSON , HENRIK A.: - Utrikesnämnden 1937 - 1953. En studie i rätt och praxis.
5634: OLSSON , HARALD: - Johannes Messenius Scondia Illustrata. Studier i verkets tillkomsthistoria och medeltidspatiets källförhållanden.
5637: OLSSON , K. G.: - Bestämning af definitiva banelement för komet VIII 1881,´Akademisk afhandling.
5635: OLSSON , HARLD: - Till diskussionen om Sturekrönikans indelning.
5636: OLSSON , INGVAR: - Annotationes criticae ad qvartum Horati Carminum librum, cum praefatione de interpolationibus ex ratione critica ab Horati Carminum explicatoribus adhibita.
5638: OLSSON , MATS: - Skatta dig lycklig. Jordränta och jordbruk i Skåne 1660 - 1900.
5639: OLSSON , PETER: - Berättelse om en zoologisk resa till Bohuslän och Skagerrack sommer,an 1868.
5643: OLSSON , INGVAR: - De locis tertii Horati carminum libri, qui interpolati esse feruntur. Adnotationes criticae.
5640: OLSSON , RAGNAR: - Kordatzoologi,
5642: OLSSON , HJALMAR: - Plan geometri för realskolor , mellannskolor ,högre folkskolor och därmed jämrförliga läroanstalter.
10920: OLSSON , FILIP: - Undersökningar över 4- och 4-värdig mangan samt 5-värdig krom. Akademisk avhandling.
468: ( OLSSON ) NILS LUDVIG: - Till Anders Österling på sextioårsdagen.
11048: OLSSON , ÅKE: - Resa till världens ände.En berättelse om ungdom och olycka.
9039: OLSSON , INGEMAR: - Ortnamn på Gotland.
11882: OLSSON , MATS: - Storgodsdrift. Godsekonomi och arbetsorganisation från dansk tid till mitten av 1800 - talet.
5644: OLSSON , PETER: - Iakttagelser öfver Matsmältningsorganerna hos några arter af slägtet Mus.
9041: OLSSON , INGEMAR: - Gotländska terrängord.
9040: OLSSON , INGEMAR: - Gotländsk natur och historia speglade i ortnamnen.
9936: OLSSON , YNGVE: - On the Syntax of the English Verb with special reference to HAVE A LOOK and similar complex structures.
5632: OLSSON , BROR: - Tegér som akademiker..
9796: OLSSON , BERNT ( UTG. ): - Bröllops Besvärs Ihugkommelse. Utgiven med inledning , kommentar ochordkonkordans I - II.
9797: OLSSON , MAGNUS: - Swedish numerals in an international perspective.
5645: OLSSSON , JAN OLOF ( JOLO ): - Mittåt.
10632: OLYMIADER: - Olmpische Soiele Berlin 1936.
5646: OLYMPIAD: - Vägvisare för XI Olympiaden i Berlin.
5648: OMAR KHAYYAM: - The Rubaiyyat .
5647: OMAR KHAYYAM: - Rubaiyat .
5649: OMBERG , MARGARET: - Scandinavian Themes in English Poetry , 1760 - 1800.
5650: ONNBY , ARTHUR: - Hummerhjelms dragon. En snapphaneroman från Göinge.
5651: ÖNNERFORS , ALF: - Das Waltharius - Epos. Probleme und Hypothesen.
8492: ÖNNERFORS , ALF: - In Medicinam Plinii studia philologica. De memoria et uerborum contestu opusculi , de clocutio9ne et aetate dweque iis operibus , quibus medio acuo conceptum est.
5652: OODSTEIN , DAVID L. & JUDITH R.: - Feynman s Lost Lecture. The Motion of Planets Around the Sun.
9042: OPPERMANN , EDMUND: - Geographisches Namebuch. Erklärung geographischer Namen und Aussprachebezeichnung. Nach Edrteilen und Ländern.
5653: ORCHOSKI , AL. VON: - Werldens snara undergång, eller philosophisk och litterair Afhandling öfwer den inträffade förändringen i Equatorns och jordaxelns rignting, de physiska orsakerna till wårt jordklots totala omstörtande.....
5655: ÖREBRO - MAGNUSSON , E.: - Beskrivning till jordartskartan Örebro NV + karta.
5657: ÖREBRO - MAGNUSSON , E. & LUNDEGÅRDH , PER H..: - Beskrivning till jordartskartan Örebro SO + karta.
5656: ÖREBRO - MAGNUSSON , E. & GORBATSCHEV , R.: - Beskrivning till jordartskartan Örebro NO + karta.
5654: ÖREBRO - FROMM , ERIK: - Beskrivning till jordartskartan Örebro SV + karta.
10522: ÖREBRTO.: - Örebro Vy Album.
5659: OREDSSON , SVERKER: - På historiens slagfält. En festskrift tillägnad Sverker Oredsson
5660: OREDSSON , SVERKER: - Gustav Adolf , Sverige och trettioåriga kriget. Historieskrivning och kult.
5658: OREDSSON , SVERKER: - Gustav Adolf , Sverige och trettioåriga kriget. Historieskrivning och kult..
5661: ORFALI , INGRID: - Fiction érogčne ā partir de Klossowski.
11656: ORIENTALISK TAEPPELAGER , KONSTANTINOPEL & KÖBENHAVN.: - Katalog.
5662: ÖRNMARK , ANTON HERMAN: - Om André Chéniers lif och poetiska verksamhet.
8630: ( ÖRNULF , GUNNAR ): - Djuren i Noaks ark. Barnvisa till en gamma känd melodi av Ebba Trahna.
10390: ÖRSTED , H. C.: - Luftskibet et Digt.
5663: ÖRSTRÖM , OLOF: - Sexualproportionen.
9046: ORTNAMNEN I GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN: - Del VII: Ortnamnen i Tjörns härad. Av Verner Ekenvall..
9043: ORTNAMNEN I GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN: - Del I: Ortnamnen i Sävedals härad jämte gårds- och kulturhistoriska anteckningar.
9044: ORTNAMNEN I GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN: - Del III: Ortnamnen i Askims härad och Mölndals stad jämte gårds- och kulturhistoriska anteckningar.
9045: ORTNAMNEN I GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN: - Del V: Ortnamnen i Inlands s. härad jämte Kungälvs och Marstrands städer.
9047: ORTNAMNEN I GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN: - Del XII: Ortnamnen i Lane härad 2: Bokenäs, Drafsmark, Jerrestads, Högås samt Skredviks socknar.
10505: ÖRVIG , TOR: - Remarks on the vertebrate fauna of the Lower Upper devonien of Escuminac Bay, P.Q.,Canada, with special reference to the Porolepiform Crossopterygians.
9376: ÖRVIG , MARY M. FL.: - Hur man hittar sagor.
9250: ÖRVIG , TOR: - Notes on some paleozoic lower vertebrates from Spitzbergen and North America.
5664: OSBORNE , HAROLD ( ED. ): - Aesthetics.
5666: OSEEN , C. W.: - Atomistiska föreställningar i nutidens fysik. Tid , rum och materia. Femton föreläsningar.
9387: OSEEN , C. W.: - Ueber die Fundamentalintegrale einiger wellenmekaniscen Differentialgleichungen.
5668: OSEEN , C. W.: - Deux remarques sur la méthode des perbutations dans la mécanique ondulatoire.
5670: OSEEN , C. W.: - Johan Carl Wilcke , experimentalfysiker.
5671: OSEEN , C. W.: - Le principe des Hugyens et les équations de Maxwell pour le vacuum.
5672: OSEEN , C. W.: - Om Dirichlets problem vid värmelednioner.
5673: OSEEN , C. W.: - Probleme für die Theorie der anisotropen Flüssigkeiten.
5674: OSEEN , C. W.: - Sur la représentation analytique de la vitesse dans certains problémes d´hydrodynamique.
5675: OSEEN , C. W.: - Sur la seconde approximation dans la théorie des fluides visqueux.
5678: OSEEN , C. W.: - Über die elektromagnetischen Schwingungen an dünnen Stäben.
5680: OSEEN , C. W.: - Über eine partielle Differentialgleichung vierter Ordnung in der Theorie der Plastizität.
5681: OSEEN , C. W.: - Ueber die endlichen , continuierlichen , irreduciblen Berührungstransformationengruppen im Raume. Dissertation.
5682: OSEEN , C. W.: - Une méthode nouvelle de l´optique géométrique.
5679: OSEEN , C. W.: - Über die Wechselströmwiderrstandkurzer Spulen.
5676: OSEEN , C. W.: - Sur une répresentation géométrique de la théorie des fonctions analytiques. ( Publié ā la mémoire de Léon Lichtenstein ).
5683: OSEEN , C. W.: - Versuch einer kinetischen Theorie des kristallinischen Flüsssigkeiten I - III.
5677: OSEEN , C. W.: - The Theory of Liquid Crystals.
5667: OSEEN , C. W.: - Beiträge zur geometrischen Optik I , II.
5665: OSEEN , C. W.: - Alvar Gullstrand. Minnesteckning.
5684: OSEEN , C. W.: - Zur Theorie des Flüssigkeitswiderstandes.
5669: OSEEN , C. W.: - Die anisotropen Flüsssigkeiten. Tatsachen und Theorien.
5685: OSKA R II: - Vers og Prosa 1872 - 1897
5686: OSSIANNILSSON , K. G.: - Den gamle och den unge. Nya dikter.
5688: ÖSTBERG , GUSTAF: - Om tvekan inför kunskap.
5689: ÖSTBERG , GUSTAF: - Om vanlig tillfällig dumhet.
11112: ÖSTBERG , GUSTAF: - Underförstådd kunskap.
5690: ÖSTER , HANS CHRISTIAN: - Ngewc , Allah and God. A Study in Contemporary Mende.
5691: ÖSTERBERG , EVA ( RED. ): - Socialt och politiskt våld. Perspektiv på svensk historia.
5692: ÖSTERBERG , P. I.: - De structura verborum cum praepositionibus compositorum quae exstant apud C. Valerium Flaccum , P. Papinium Statium , M.Valerium Martialem.
5693: ÖSTERBERG, EDVIN: - De Ephetarum atheniensium origine.
5694: ÖSTERGREN , CARL: - Om Vitalis , hans lif och dikting Akademisk afhandling.
5695: ÖSTERLIN , LARS: - Thomanders kyrkogärning.
5696: ÖSTERLIND , F. G.: - Tabell angivande antalet veckor och dagar från vilket datum som helst till vilket datum som helst under första och andra halvpter.
5697: OSTERMANN , FRIEDRICH: - Die Idée des schöpferischen in Herders Kalligone.
11578: ÖSTERSUNDS GYMANSIEFÖRBUND ( UTG. ).: - Från Storsjöns strand. Dikter..
5698: ÖSTHAMMAR - PERSSON , CHRISTER: - Beskrivning till jordartskartan Östhammar + karta.
8997: ÖSTMMAN , HANS: - George Crabbe och hans tid. Akademisk avhandling.
5699: ÖSTRAND , ERNESTUS JULIUS: - Sophoclis Antigonae versus 384 - 769 , suethicae redditi et annationibus illustrati.
8719: ÖSTREM , O. O.: - Amerikabrev og dagbok. Skrive sommaren 1857. Med en orientering av Svein Steinsnes.
5700: OSTWALD , W.: - Energi.
5701: OSTWALD , WILHELM: - Die Philosophie der Werte.
5702: OSTWALD , WILHELM: - Die Schule der Chemie. Erste Einführung in die Chemie für jedermann.
5703: OSTWALD - LUTHER: - Hand- und hilfsbuch zur Ausführung psysiko-chemischer Messungen.
5704: OSWALD , JAMES: - Flickoffret.
5705: OTT , HUGO: - Martin Heidegger. Unterwegs zu seiner Biographie.
9265: OTTERSTRÖM , C. V.: - Fisk III : Tvaermunde m. m.
9263: OTTERSTRÖM , C. V.: - Fisk I : Pigfinnefisk.
9264: OTTERSTRÖM , C. V.: - Fisk I i: Blödfinnefisk.

Next 1000 books from Akarps antikvariat


Hundreds of the world's finest antiquarian and used booksellers offer their books on Antiqbook. They offer full satisfaction and normal prices - no markups, no hidden costs, no overcharged shipping costs. 8 million books at your fingertips!
Search all books at Antiqbook

12/15