Akarps antikvariat
Box 1129, SE-221 04 LUND, Sweden. Tel: Int. + 46 46 211 24 99 or 211 41 33            Email: info@akarpsantikvariat.se
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
4278: LACHAT , D. P.: - Géométrie des opérateurs linéaires.
4279: LACHMANN , KARL: - De mensura tragoediarum liber singularis.
4280: LACROIX - DANLIARD: - Le poil des animaux et les fourrures. Histoire naturelle et industrie.
4281: LADDON , ELISABET: - Hollywood bag kulierna. En aaben hjertlig og liderlig beretning - skrivet af en und starlet of illutrered av Joyce Evans.
4282: LAEMMEL , RUDOLF: - Isaac Newton.
4283: LAESTADIUS , PETRUS: - Journal..... För första året af hans tjänstgöring såsom missionaire i Lappmarken + Fortsättningen af Journalen öfver missions - resor i Lappmarken.
430: ( LAESTADIUS , J. ): - Resan till helverer eller Djefvulens sista stunder. Af Jonas Trehörning.
11191: LAFONT , ROBERT: - La travail et la langue.
4284: LAGALLY , MAX: - Vorlesungen über Vektorrechnung.
4286: LAGAR: - Then Gambla Skåne Lagh , Som i forna Tijder Hafwer brukat warit + Dahle- Lagen. Then i forna Tijder brukat warit... + Calmare Recess.
9898: LAGAR - OLSON , EMIL ( UTG. ): - Östgötalagens 1300 - talsfragment.
4288: LAGAR - JÖRGENSEN , NILS: - Studier över syntax och textstruktur i nordiska medeltidslagar.
4287: LAGAR - EULER , GEORGE VON: - Västgöta Lagar och Lagböcker. Del I: Lagarna + Del II: Bjärköarätten Lagböckerna.
4285: LAGAR: - Dahle Laghen , Then i forna Tijder hafwer brukat warit öfwer alla Dalarna och them som in om Dala Råmärken bodde- Nylig igenfunnin uthi ett gammalt M. S. to, Sampt nu Medh Summarier och Cioncordantier Uplagd...
9899: LAGAR - PANELIUS , OLAV: - Ändelsevokalerna i Upplandslagen.
9900: LAGAR - SCHLYTER , C. J. ( UTG.): - Södermanna - Lagen / Codex iuris Sudermannici.
9901: LAGAR - THORSEN , P. G. ( UDG. ): - Valdemars Saellandske Lov og Absalons Saellandske Kirkelov + Eriks Saellandske Lov.
9903: LAGAR - WENDT , BO - A.: - Landslagsspråk och stadslagsspråk. Stilhistoriska undersökningar i Kristoffers landslag.
9902: LAGAR - WADSTEIN , ALBERT: - Kasusläran i äldre västgötalagen.
9726: LAGAR - KLOCKHOFF , OSKAR: - Relativsatsen i den äldre fornsvenskan med särskild hänsynt till de båda vestgötalagarna..
9896: LAGAR - KOCK , EBBE: - Om Skånelagen.
9897: LAGAR - KOLDERUP-ROSENVINGE, J. L. A. ( UDG. ): - Lex Scaniae antiqua latine reddita per Andream Sunonis. Med inledning og anmaerkninger udgivet.
4289: LAGBOK: - Sveriges Rikes Lag. Gillad och antagen på Riksdagen år 1734.
4290: LAGBOK: - Sveriges Rikes Lag. Gillad och antagen på Riksdagen år 1734.
4291: LAGBOK: - Sweriges Rikes Lag , Gillad och antagen På Riksdagen 1734.
4292: LAGERBERG , CARL PONTUS: - Kritisk framställning af Kants åsigt om Rum och Tid.
8654: LAGERBERG , KARL - ERIK: - Restaurangkökets ABC
4293: LAGERBORG , ROLF: - Das Gefühlsproblem.
4295: LAGERBRING , SVEN: - Historia Literaria, Eller Inledning Til Wetnskaps Historien, Uti hwilken korteligen anföres Wetnskapernas Tilstånd ifrån deras första början til närwarande Tid, Författad af Sven Bring.
4296: LAGERCRANTZ , INGEBORG: - Roslagskullahandskriften - ett aboensiskt koralboksförslag.
10007: LAGERGREN , KARL - AXEL: - Bilder ur bordellens konsthistoria.
4297: LAGERGREN , SÄÖREN & SUNDBERG , GUNNAR ( RED. ): - Tredje världen och den europeiska integrationen.
4298: LAGERGREN , STEN: - Über elektrische Energiausstrahlung.
4299: LAGERGREN , STEN: - Über elektrische Energiausstrahlung.
4300: LAGERHOLM , JOHN: - Kommunismens verkliga ansikte.
4305: LAGERKVIST , PÄR: - Järn och människor. Noveller.
4304: LAGERKVIST , PÄR: - Gaest hos vikligheden og Den svaere rejse.
4301: LAGERKVIST , JOHAN: - The Internet in China. Unlocking and Containg yhe Public Sphere.
11041: LAGERLÖF , SELMA: - L´adolecantino de Grandmarsho.
8374: LAGERLÖF , SELMA: - Gösta Berlings saga I - II.
4308: LAGERLÖF , BENGT CHRISTIAN: - Jemförelse emellan Cartesii medfödda idéer och Kants rena förståndsbegrepp.
4310: LAGERROTH , FREDRIK: - Akademiska lundainteriörer från tid då seklet var ungt.
4311: LAGERROTH , FREDRIK: - Sverige och Eidsvollsförfattningen.
10336: LAGERROTH , FREDRIK: - Minnen från Kristianstads skola.
4312: LAGERSTEDT ,, LOTTEN: - Kokbok för skolkök och enklare hem jämte korta anteckningar i huslig ekonomi.
4314: LAGERSTRÖM , GUSTAF OSCAR: - Om pligtbegreppet hos Kant enligt " Grundlegung zur Metaphysik der Sitten " och " Kritik der praktischen Vernunft ".
4313: LAGERSTRÖM , HUGO: - Lars Johan Hierta. Några anteckningar.
4315: LAGO , J. J. V.: - De Martiano Capella emendando.
4316: LAGRANGE , RODRIGUES , JACOBI UND GAUSS.: - Abhandlungen über Prinzipien der Mechanik.
8375: LAGUS , GABRIEL: - Riddar Unos Söner. En Romans.
4317: LAING , R. D.: - The Facts of Life.
4319: LAMB , HORACE: - Hydrodynamics.
4318: LAMB , HORACE: - The Dynamic Theory of Sound.
9026: LAMBERT , E. & PEI , M.: - The Book of Place-Names.
4321: LAMM , MARTIN: - Olof Dalin. En litteraturhistorisk undersökning af hans verk. Akademiskn afhandling.
4322: LAMOUCHE . ANDRÉ: - D´une morale de l´amour a une sociologie de la raison. Vol. I: Morale.
4323: LAMPA , SVEN: - Förteckning öfver Skandinaviens och Finlands Macrolepidoptera.
4324: LAMPÉN , ERNST: - När och fjärran.
4327: LANCZOS , CORNELIUS: - The Variational Prinicples of Mechanics.
4326: LANCZOS , CORNELIUS: - Linear Differential Operators.
11233: LANCZOS , CORNELIUS: - Tal i oändlighet.
4328: LAND´S END.: - Pictorial Post Cards of Land´s End. 12 in a set.
4330: LANDAU , OSCAR: - Mykenisch - griechische Personennamen.
4329: LANDAU , L D. & LIFSHITZ , E. M.: - Statistical Physics.
11528: LANDAU . EDMUND: - Grundlagen de Analysen. ( Das Rechnen mit ganzen , rationalen , Irrationalen , komplexen Zahlen ).
4331: LANDBERG , CARLO: - Världen bröllopsfest. Historiskt skådespel i fem akter.
4332: LANDÉ , ALFRED: - From dualism to unity om quantum physics.
4333: LANDEN , LEIF: - Gudmund öran Adlerbeth. En biografi.
4334: LANDÉN , BARBRO: - Form und Funktion der Redewiedergabe in einigen ausgewählten historischen Darstellungen.
4337: LANDERBECK, NICOLAUS: - Dissertatio de Aerarum curvilinearum expressionibus quando coordinatae a quadraturis pendeant.
4335: LANDERBECK , NICOLAUS: - De indole arcuum hyperbolae aequilaterae.
4336: LANDERBECK , NICOLAUS: - Propositiones quedam geometricae.
4338: LANDIN , BENGT - OLOF: - Coleoptera. Lamellicornia.
8247: LANDIN , BENGT - OLOF: - Lamellicorn Beetles from New Foundland and NNova Scotia.
8248: LANDIN , BENGT - OLOF: - Notes on Onthophagus fracticornis ( Preysler ) and O. similis ( Scriba ) ( Col. Scarab. )
8249: LANDIN , BENGT - OLOF: - Revision der Coleopterengruppe Lamellicorniam in Zetterstedts " Insecta Lapponica "
4339: LANDIN , BENGT - OLOF: - Insekter i färg.
4340: LANDQUIST , JOHN: - Filosofiska essayer.
4342: LANDQUIST , JOHN: - Tankar om den skapande individen.
4341: LANDQUIST , JOHN: - Människokunskap. En studie över den historiska och den konstnärliga kunskapen.
4343: LANDQUIST , JOHN ( UTG. ): - De filosofiska mästerverken. Del IV: 1600 - talstänkare.
4345: LANDSKRONA.: - Landskrona med omgifningar.
4344: LANDSKRONA: - Kongl. May.tz til Swerige Privilegier LandzCrona Stadh nådigts förunte. Den 14. Marii , Åhr 1663.
4346: LANDSTRÖM , GUSTAF: - Locke och Kant. Ett bidrag till utredningen af transscendtalfilosofiens historiska förutsättmingar.
4347: LANE , JAN - ERIK: - Constitutions and political theory.
11973: LANG , ANDREW: - Books and Bookmen.
4348: LANG , KARL: - Studien in der Gattung Epactophanes ( Copepoda Harpacticoid ).
10913: LANG , SERGE: - Algebra.
4350: LANG , KURT: - Studien in der Gattung Epactophanes ( Copepoda Harpacticoida ).
4349: LÅNG , HELMER ( RED. ): - Gräbbor , töer , kvingor , nådor.
8701: LANG , MARIA: - Ingen returbiljet.
4351: LANGE , H.: - Från mörker till ljus En skrift om blindheten i det praktiska lifvet.
4352: LANGE , MORTEN: - Svampe.
11192: LANGEFORS , BÖRJE: - Theoretical Analysis of Information Sysstems
10489: LANGEN , AUGUST: - Der Wortschatz des Deutschen Pietismus.
4353: LANGENBECK , CONRAD J. M.: - Anatomisk Handbok. Tabellariskt författad.
10402: LANGER , T. W.: - Insekter som menneskeföde. Maerkelige spisevaner i fremmende lande.
4354: LANGEVIN , PAUL: - La Physique depuis Vingt Ans.
4356: LANGLET, VALDEMAR: - Till häst genom Ryssland.
4355: LANGLET , MATHILDA: - Fru Langlets kokbok innehållande beskrifning på 1722 olika rätter.
4357: LANGSTED , ADOLF: - Robinson og andre börnekomedier.
4359: LANNÉR , ISRAËL: - Tankar Om Lands - Culturen , I anledning Af förefallne Hushållningsmål , Under någon tids boende I Cronobergs Lähn , Upwidinge Härad och Asheda Sockn.
4360: LANNERT , GUSTAF L.SON: - An Investigation into the Language of Robinson Crusoe as compared with that of othe 18th century works.
4361: LANTIER , ETIENNE - FRANCOIS: - Voyages d´Antenor en Grčce et en Asie, avec des notions sur l Egypte. 1 - 3.
4362: LANTZ , MONICA ( RED. ): - Emigrantvisor.
4364: LAO ZI: - Dao De Jing.
4363: LAO TZU: - Tao té ching.
4365: LARDNER , ( DIONYSIUS ): - Elementerna af differential- och integral - calculen.
8256: LARSÉN , OSSIAN: - Spezifische Mechanorezeptoren bei Aphelocheirus Aestivvalis Fabr. nebst Bemerkungen über die Respiration diezer Wanze.
8203: LARSEN, OSSIAN: - Untersuchungen über den Geschlechtsapparat der aquatilen Wanzen.
8255: LARSÉN , OSSIAN: - Truncale Scolopalorgane in den Pterothorakalen in den beiden ersten abdominalen Segmenten den aquatilen Heteropteren.
4367: LARSEN , C. F.: - Om Jeadertypen.
4369: LARSÉN , TAGE: - Zur Kenntnis der Refraktion und Dispersion vo Edelgasen und edelgasähnlichen Hydriden och Deutriden. Akademische Abhandlung.
4368: LARSEN , SOPHUS & KYSTER , AKER: - Danish Eighteenth Century Bindings 1730 - 1780.
4366: LARSEN , ARNE: - Bonrholms flora.
9697: LARSERICSDOTTER , HELÉN: - Macromolecules at Interfaces,
4370: LARSON , STEN: - The Suborder Charadrii in Arctic and Boreal Areas during the Tertiary and Pleistocen. A Zoogeographic Study.
9114: LARSON , GARY: - The far side gallery 2.
8574: LARSSON , SAM: - Det andra jaget vid manlig transvestism. Ett jagteoretiskt och kognitionspsykologiskt perspektiv.
8685: LARSSON , NILS: - Om staden Bremens ställning till Sveriges krona efter Westfaliska freden I.
11910: LARSSON , STIG: - ABC. Dikt.
4375: LARSSON , GUNILLA & TEDENMYR , EVA: - Svenskt tryck i Nordamerika. Katalog över Telll g. Dahllöfs samling.
4374: LARSSON , BJÖRN: - La place et le sens des adjectifs épithčtes de valorisation positive. Étude descriptive et théorique des 113 adjectifs d´emploi fréquent dans les textes touristiques et dans d´autres types de prose non - littéraire.
4388: LARSSON , MATS G.: - Runstenar och utlandsfärder. Aspekter på det senvikingatida samhället med utgångspunkt i de fasta fornlämningarna.
4385: LARSSON , BJÖRN: - La réception des Mandarines. Le roman de Simone de Beauvoir face ā la critique littéraire en France.
4381: LARSSON , RUNE: - Religion i radio och TV under sextio år.
4384: LARSSON , ANNA ( UTG-): - Vadstena klosters två äldsta jordeböcker med inledning och kommentar.
4380: LARSSON , ROBERT: - Bengt Lidforss 1868 - 1913.
4382: LARSSON , SV. G.: - Myrer ( Formicidae ).
4383: LARSSON , TORD: - God in the Fourth Gospel. A Hermeneutical Study in the History of Interpretations.
4379: LARSSON , P. J.: - Handbok i målning. Lättfattlig hjälpreda för den som själv önskar utföra sin målning eller reparera efter nya metoder.
4376: LARSSON , LARS J.: - Varg och vargfångst i Småland
4377: LARSSON , LUDVIG ( UTG. ): - Stockholms stads Tänkebok 1524 - 29. I - II + Register.
4373: LARSSON ( I DALA ) , NILS: - Snabbräkningens grunder. En lärobok för alla.
4372: LARSSON I DALA , NILS: - Sifferleken eller snabbräkningens grunder.
4371: LARSSON , AXEL: - Morbror Jonas sällsamma äventyr.
4389: LARSSON , RUNE: - Religion zwischen Kirche und Schule. Die Lehrpläne für den evangelischen Religionsunterricht in der Bundesrepublik Deutschland seit 1945.
4378: LARSSON , MATS G.: - Götarnas riken. Upptäcksfärder till Sveriges enande.
8484: LARSSON: - Liss Olof Larssons politiska verksamhet skärskådad af en Danneman.
4387: LARSSON , EVA: - La dislocation en francais. Étude de syntaxe générative.
4386: LARSSON , BRITA: - Johannes Magnus´ Latin Letters. A Critical Edition with Introduction and Commentary.
10490: LASCH , AGATHE: - " Berlinisch ". Eine berlinische Sprachgeschichte.
10491: LASCH , AGATHE: - Ausgewählte Schriften zur niederdeutschen Philologie.
4390: LASSBO , GÖRAN: - Mamma - ( pappa ) - barn. En utvecklingsekologisk studie av sociallisation i olika familjetyper.
4392: LATASTE , FERNAND: - Sur un rongeur noveau du Sahara Algérienne ( Ctenodactylus Mzabi n. sp.).
4391: LATASTE , FERNAND: - Étude de la faune des vertébrés de Barbarie ( Algérie , Tunisie et Maroc ). Catalogue provisoire des mammifčres apélagiques sauvaages.
4393: LÄTH , A. W.: - Konsten att uppträda eller hur man blir en angenäm sällskapsmänniska.
4394: LATTE , KURT: - De saltationibus graecorum armatis.
10679: LATTIMORE , ELEANOR HOLGATE: - Vi träffas i Turkestan.
10744: LATTIMORE , ELEANOR HOLGATE: - Vi träffas i Turkestan.
4395: LAU , ROBERT J. ( ED.): - The Abu Habba Cylinder of Nabauna´id ( V. Rawlinson Pt.64 ). Autographed text.
4396: LAUREL , LARS: - Åminnelse - Tal öfver Capitaine Mechanicus...Herr MÅRTEN TRIEWALD.
11193: LAURELL , HENRIK: - Victor Berglund , aeskulap och boheme.
4397: LAURELL , GEORG: - Oratio , in tertiam repurgatae religionis saecularem memoriam , Aboae celebratam anno MDCCCCXVIII , dicta die III novembris in schola urbis cathedrali.
4398: LAURELL , FREDRIK: - Genetivi latinorum, ad verba usurpati, quanam ratione explicari debeant, commentatio.
9795: LAUREMBERGS , HANS WILLUMSEN: - Fire skjaemtedigte i dansk oversaettelse fra 1652.
4400: LAURENT , H.: - Traité de mécanique rationelle 1 - 2.
4399: LAURENT , H.: - TraIté d´algčbre, a l´usage des candidats aux écoles du gouvernement. Partie I - II.
9671: LAURENT , VIVI: - En skolflicka berättar.
4401: LAURIKAINEN , K. V.: - Todellismus ja elämä.
4403: LAURIN , P. G.: - Sur la transformation isogonale définie par une fonction rationelle.
4402: LAURIN , P. G.: - Sur la transformation isogonale définie par une fonction rationelle.
4404: LAURIN , P. G.: - Sur la transformation isogonale définié par une fonction rationelle.
4405: LAUSANNA: - Guide-Souvenir de Lausanne et Environs.
4406: LAUTMAN , ALBERT: - Symétrie et dissymétrie en mathématiques et en physique , / Les probleme du temps.
4407: LAWRENCE , D. H.: - Lady Chatterley´s Lover Including my skirmish with Jolly Roger Written Especiallty and Exclusively as an Introduction to this Papilar Edition.
4411: LE GRAND , YVES: - Form and Space Vision.
4410: LE CHEVALIER , J. B.: - Resa till Propontiden och Svarta Hafvet 1 - 3.
11326: LE GOFF , JACQUES: - Time , Work , & Culture in the Middle Ages.
4412: LE VAILLANT: - Resa uti Södra Africa , Åren 1780 till 1783.
4413: LE VAILLANT , FRANCOIS: - Le Vaillants Sednare Resa uti Södra Africa , Åren 1784 och 1785 , från Goda Hopps Udden jämte Atlantiska Hafwet til och innom Wändkretsen I - II.
9236: LE BOURDELLES , HENRI: - Vie de St Josse. Édition et ommentaires.
9352: LE FEUVRE , GEORGE F.: - Jérri jadis. En jérrais.
4414: LEANDER , PONTUS: - Ueber die sumerischen Lehnwörter im assyrischen.
4415: LEANDER , PEHR JOHAN HERMAN: - Om Substansbegreppet hos Kant och de Tänkare, som från honom utgått.
9727: LEANDER , PONTUS: - Ordlista över Holsljungamålet ( i Kinds härad ,. Västergötland ).
4416: LEAR , EDWARD: - Nonsense Omnibus.
10030: LEAR , EDWARD: - Rim och oförnuft. A Book of Noinsense. Till svenska av Britt G. Hallqvist.
4417: LEATHEM , J. G.: - Volume and Surface Integrals used in Physics.
4418: LECAROS , CECILIA WADSÖ ( ED. ): - Nineteenth - Century Studies in Lund and Copenhagen. Proceedings of a Symposium organized by the Department of English , Lund University 9 - 10 November 2002.
9728: LECH , GILLIS: - Skånemålens böjningslära. Akademisk avhandling.
431: ( LECHAVALIER , JULES ): - Note sur la fondation d´une nouvelle colonie dans la Guyane francaise ou Premier apercu d´un nouveau mode de population et de culture pout l´éxploation des régions tropicales.
4419: LEDERMANN , WALTER: - Introduction to the Theory of Finitive Groups.
4421: LEE , WILLIAM: - Bränwin och Salt , ett läkemedel emot Gikt , Rheumatism , Andtäppa ,Lungsot och andra krämpor.
11888: LEE M T. S. & SILLÉN , L. GUNNAR: - Chemical Equilibrium in Analytical Chemistry.
4420: LEE , E. H. ( ED. ): - Transactions of the Society of Rheology. Volume 5, 1961.
11862: LEFFLER , YVONNE: - I skräckens lutgård. Skäckromantik i svenska 1800 - talsromander.
4422: LEFOLII , H. H.: - Gudalif och Gudatro i Nordens hednatid. Till läsning för ungdomen och folket.
4423: LEFSCHETZ , S. ( ED. ): - Contributions to the Theory of Nonlinear Oscillations.
10493: LEHMAN , JEAN - PIERRE: - Etude d´un Pachycormus du Lias de Normandie.
10492: LEHMAN , JEAN - PIERRE: - Description de quelques exemplaires de Cheirolepis Canadensis ( Whiteaves ).
4425: LEHMANN , O.: - Flüssige Kristalle und die Theorien des Lebens.
4424: LEHMANN , GUN: - L´emploi moderne de l´adverbe francais tellement , comparé a celui du si et du tant d´intensité.
10392: LEHNERT & LANDBROCK: - In the Land of the Pharaos. Cairo - Pyramids - Sakkara. 36 artistich views.
9353: LEHR - SPLAWINSKI , TADEUSZ , U. A.: - Przeglad i charakterystyka jezykow slowianskich.
4426: LEIB , OTTO: - Aerodynamik und ihre praktische Anwendung am Flugzeug.
4427: LEIBNIZ , G. W.: - Valda skrifter
4428: LEIDE , ARVID: - Experimentelle Untersuchungen über Röntgenspektra K - Serie. Akademische Abhandlung.
4430: LEIJONHUFVUD , KARRL K:SON: - Kyrkorna och prästerskapet i Strängnäs stift och krigsgärden 1710 och 1711.
8735: LEILER , TOR ERIK: - Sttudien über die Biologie und Beschrebung det Entwicklungsstadien einger schwedischer Caardiophorus - Artenn ( Col. Elateridae ) + Diachila arctica Gyll. ( Col. Carabidae ) i Lule Lap+pmark.
4431: LEINIÖ , TARJA - LIISA: - Finska invandrare i Sverige 1974. Förslag till konkretisering av idén om social rapportering om invandrarbnas förhållanden baserad på 1874 års levnadsnivåundersökning.
4432: LEIPZIG: - Album von Leipzig.
4433: LEIPZIG: - Album von Leipzig. 12 ausgewählte Anischten in Postkarten - Form in feinem Farbendruck.
4434: LEIPZIG: - Leipzig als Universitäts- , Kunst- und Musikstadt. ( 12 Ansichten ).
8121: LEIPZIG: - Album von Leipzig.
4437: LEKEBY , KJELL ( UTG. ): - Gustaf Adolf Reuterholms hemliga arkiv från 1780 - talet förtecknade.
4436: LEKEBY , KJELL: - Måns och Ingeborg Nilssons släkt i Långasjö. ( Byarna i Kallamåla och Ramsjö ).
4435: LEKEBY , KJELL: - Esoterica i Svenska Frimurarordens arkiv. 1776 - 1803.
4438: LEKEBY , KJELL ( UTG. ): - Gustaviansk mystik. Alkemister , kabbalister , magiker , andeskådare , astrolioger och skattgrävare io den esoteriska kretsen kring G. A. Reuterholm , hertig Carl och hertiginnan Charlotta 1776 - 1803.
4439: LEKSELL , ERIK - GUSTAF: - Från Österlen + Österlenteckningar 2 + Österlenteckningar 3.
4440: LEKSELL , ERIK - GUSTAF: - I Kivik + Vitemölle + otlandsbilder.
4441: LEMHAGEN , GUNNAR: - La concurrence entre l´infinitif et la subordonnée complétive introduite par que en francais contemporain. I: Introduction.
8204: LENANDER , JOHAN H. R.: - Observations sur les formes du verbe dans la chanson de geste de Gui de Bourgogne.
4445: LENGERTZ , WILLIAM: - Ystadiaden.En nyfunnen handskrift av litterärt - historiskt värde som autentiskt fastställer paskillens upphovsman.
4442: LENGERTZ , WILLIAM: - Prat om böcker på min hylla.
4443: LENGERTZ , WILLIAM: - Samlare i Skåne. Små glimtar ur samlares gömmor.
4444: LENGERTZ , WILLIAM: - Ystadiaden.En nyfunnen handskrift av litterärt - historiskt värde som autentiskt fastställer paskillens upphovsman.
4446: LENGERTZ , WILLIAM: - Bland bokskurkar och bibliofilurer.
10088: LENGQUIST , HANNA: - Sanningens Pärla. Botemedel för håravfall , tandröta , reumatism , gallsten och kräfta...
8665: LENIN: - Lenins kamp mot " ekonomisterna ".
4447: LENNON, JOHN: - A Spaniard in the Works / En spann jord i maskineriet.
8290: LENORMANT , FRANCOIS: - La Monnai dans l´antiquité. Tome I: Préface / Prolégoménes / La Matére dans les monnaies antiques.
4448: LÉNSTRÖM , CARL J.: - Lars Forselius , Sveriges första ästhetiker. I - II.
4449: LÉNSTRÖM , CARL JULIUS: - Om konstens förhållande till religionen 1 - 2.
4450: LENTIN , A. & RIVAUD , J.: - Éléments d´algébre moderne.
4451: LENZ , FRIEDRICH: - Politik und Rüstung der Vereinigten Staaten.
4452: LENZER , GERTRUD: - Auguste Comte and Positivism. The Essential Writings.
4453: LEO , ALLAN: - Astrologiscxhe Werke VII: Esoterische Astrologie.
4454: LEO , FRIEDRICH: - Plautinische Forschungen. Zur Kritik und Geschichte der Komödie.
9354: LEONARDSSON , SIGURD: - Den franska grammatikens historia i Sverige I. En översikt över perioden 1646 - 1866 och en antydan om den fortsatta utvecklingen + II: Histoire de la grammaire francaise en Sučde. Analyse systématique et méthodologique.
9355: LEONARDSSON , SIGURD: - Den franska grammatikens historia i Sverige I. En översikt över perioden 1646 - 1866 och en antydan om den fortsatta utvecklingen.
11194: LEPPÄNEN , VESA: - Structures of District Nurse - Patient Interaction.
11327: LERBET , GEORGES: - Piaget.
10914: LESINS , K. A. & I.: - Genus Medicago ( Leguminosae ). A Taxogeneric Study.
4455: LESSING , G.: - Emilia Balotti.
4456: LEUFVÉN , EDVARD J-SON: - Kritisk exposition af Benjamin Höijers konstruktionsfilosofi i relation till den samtida transscendentala spekulationen.
4457: LEUNG , KAM - TIM & CHEN , DORIS LAI - CHUE: - Elementary Set Theory parts I and II.
4458: LEUSDEN , JOHANNES: - Compendium Biblicum continens Ex 23202 versiculis totius Veteris Testamenti...
4459: LEUTHNER , FRANZ: - Die Mittelrhenische Fischfauna mit besonderer Berücksichtigung des Rheins bis Basel, nebst einer mit kurzen Diagnosen versehen systematischen Uebersicht zur Bestummung der rheinischen Fische.
9729: LEVANDER , LARS: - Till frågan om ordens död.
4460: LEVART , JOHAN: - Odensjöns saga. Dikter,
4461: LEVEQUE , WILLIAM J.: - Topics in Number Theory . Vol. 1.
8009: LEVERTIN , OSCAR: - Svenska gestalter.
8008: LEVERTIN , OSCAR: - Kung Salomo och Morolf . Dikter.
4462: LEVERTIN , OSCAR: - Johan Wellander. Litteraturhistorisk studie öffver skiftet mellan frihetstiden och dedn gustavianska åldern
4465: LÉVI - STRAUSS , CLAUDE: - The Savagge Min ( La Pensée Sauvages ).
4464: LEVI - CIVITA , TULLIUS: - The Absolute Differential Calculus ( Calculus of Tensors ).
4463: LEVI - CIVITA , TULLIO: - Caractéristiques des systčmes différentiels et propagation des ondes.
432: ( LEVIN , A. ): - Humoristiska skildringar ur Skånes fornttid rörande staden Wä´s anläggning och dess fyra Borgmästare.
4467: LEVINE , SUMNER N. ( ED. ): - Selected Papers on New techniques for Energy Conversion,
4466: LEVINE , RAPHAEL D.: - Quantum Mechanics of Molecular Rate Processes.
9270: LÉVY - STRAUSS , CLAUD: - Det vilda tänkandet.
4468: LÉVY BERNHARD - HENRI: - Reflexions sur la Guerre le Mal et la fin de l´Histoire précédé de Les Damnés de la guerre.
4469: LEVY , HEINRICH: - Hegel -Renaissance in der deutschen Philosophie.
4470: LEVY , PAIL: - Cours de mécanique professé a l´École supérieure des mines.
11447: LEVY , PIERRE: - Becoming virtual. Reality in the Digital age.
4471: LEWAN , AXEL: - Kring Kants " Tugendlehre ".
4472: LEWENHAUPT: - Till Öfverste - Kammarfherren , Kommendören m.m. Högvälborne Herr Grefve M. A. Lewenhaupt den 13 Mars 1839.
10614: LEWENHAUPT, C. A. C.: - Sicilien, Malta och Stromboli.
4473: LEWENHAUPT , GUSTAF C:SON: - Askegrevens katekes för unga jägare.
4474: LEWENSTEIN , ADOLF: - Friedrich Nietzsche im Urteil der Arbeiterklasse.
4475: LEWIS , CLARENCE IRVING & LANGFORD , COOPER HAROLD: - Symbolic Logic .
9418: LEWIS , H. L.: - Fjärilar från hela världen.
4476: LEWIS , SINCLAIR: - The Man who knew Coolidge. Being the Soul of Lowell Schmaltz.
8376: LEY , C. S. ( UTG. ): - Den Gammel - Danske Rimkrönike fra Soro - Kloster.
4477: LEY , WILLY: - The Lungfish and the Unicorn. An excursion into romantic zoology.
4478: LEYONHUFVUD , KNUT: - Tal vid Landshöfdingens öfver Östergöthlands och Vadstena Län......Herr Fredr, Ulric Reenstiernas , Graf, Den 14 Octob. 1783, då Vapnet söderslogs.
4479: LIAPOUNOFF , A.: - Problčme général de la stabilité du mouvemant.
4480: LICHTENBERG: - C. G. Lichtenberg föreläser. " Några strödda Adnotationer under Prof. Lichtenbergs föreläsningar uti Experimantal Physiquen 1781 ".
4481: LID , JOHANNES: - Norsk og svenska flora
4482: LIDBECK , ANDERS: - Anmärkningar angående ämnen ur Psychologien , Esthetiken och Svenska Synomiken.
11584: LIDÉN , E. O. R.: - Kölingaröd. Sockenbeskriving.
4487: LIDÉN , OLAVUS: - De similitudine geometrica dissertatio.
4491: LIDÉN , OSKAR: - Sydsvensk stenålder belyst av fynden på boplatserna i Jonstorp I - II.
4489: LIDÉN , OSKAR: - Hällgröpningsstudier i anslutning till nya sydsvenska fynd.
4490: LIDÉN , OSKAR: - Sydsvensk stenålder belyst av fynden på boplatserna i Jonstorp I - II.
4488: LIDÉN , OSKAR: - Från sagornas ö. Bilder från bondekulturens slutskede (på Island).
4484: LIDÉN , OSKAR: - Akademisk övertro. Kommentar till en studentafton.
4486: LIDÉN , A. J.: - Bidrag till kännedomen om skulderapparatens och vingens ben hos svenska roffåglar.
4485: LIDÉN , OSKAR: - De flinteggade benspetsarnas nordiska kulturfas. Studier i anslutning till nya sydsvenska fynd.
434: ( LIDFORSS , BENGT ): - Ur en prokanslärs tankevärld. Ett stycke modern urkristendom med orienternade översikter af S. R. K.
4492: LIDFORSS . WOLTER EDWARD: - A Survey of the English Conjugation.
4493: LIDSTRÖM , PER: - Equation of Balance and Related Problems in Continuum Fracture Mechanics.
4494: LIEBERATH , EBBE: - Pojkarna i fyran, En berättelse om fem pojkar som funno vägen till framgång.
4496: LIEBIG , BERNHARD: - Im alten Frankfurt am Main. 12 Original - Radierungen.
4495: LIEBIG , BERNHARD: - Der Rhein und seine Burgen. 12 Original - Radierungen.
11195: LIEDBECK , LARS: - De gravitate telluris.
4497: LIEDBECK , PER JACOB: - Om Kamfer - Sprit allena , ett bepröfvat Kolera - Medel. Folkskrift.
4498: LIEDMAN , SVEN - ERIC: - Den synliga handen. Anders Berch och ekonomiämnena vid 1700 - talets svenska universitet.
4499: LIEDMAN , ELVIR: - Amiralitetskonsistoriet i Karlskrona. En kyrkohistorisk undersökning.
11456: LIENER , IRVIN EGT ALT.: - The Lectins. Properties , Function , and Applications in Biology and Medicin.
11737: LIENER , IRVID E. ET ALTERA ( ED, ): - The Lectins. Properties , Functions and Applicationa in Biology and Medicine.
4500: LIESTÖL , KNUT: - Saga og folkeminde.
4501: LILIUS, ALEKO: - Äventyr bland kinesiska sjörövare.
4503: LILJA , EINAR: - Den svenska katekestradition mellan Svebilius och Lindblom. En bibliografisk och kyrkohistorisk studie.
4502: LILJA , SAARA: - The Roman Elegists´ Attitude to Women.
4504: LILJE , C. A.: - Tabeller öfver de astrologiska husen för Stockholm , latitud 59´20 N, Göteborg , latitud 57´42´N , Helsingborg , latitud 56´+ 3´N.
9419: LILJEBÄCK , ERIK N.SON: - Die Loccumer Historienbibel ( Die sog. Luccumer Erzählungen ). Eine mittelniederdeutshe Bibelparaphrase aus der Mitte des XV. Jhs. untersucht und herausgegeben.
4509: LILJEBLAD , RAGNAR: - Den svenska universitetsfilosofien och den fysikaliska värödsbilden.
4508: LILJEBLAD , MARTIN: - Livets mening , Dödens härlighet , Evighetens verklighet.
4506: LILJEBLAD , MARTIN: - Katolska katekesen. En kritisk studie.
4507: LILJEBLAD , MARTIN: - Landtlifvet det bästa och det härligaste lif på jorden.
4505: LILJEBLAD , JOHAN: - Phylogeny and Evolution of Gall Wasps ( Hyhmenoptera: Cynipidae ).
9571: LILJEBLAD , SAMUEL: - Utkast till en Svensk Flora , eller Afhandling om Svenska Växternas väsendteliga kännetecken och nytta.
10580: LILJEBORG , W.: - Sveriges och Norges fiiskar 1 - 3.
10801: LILJEGREN , J. G. & BRUNIUS , C. G.: - Nordiska Fornlemningar ( I - II ).
4510: LILJEGREN , S. B.: - A French Draft Constitution of 1792 modelled on James Harringstons Oceana. Théodore Lesueur: Idées sur l´espčce de gouvernement populaire qui pourroit convenir a un pays de l´étendue et de la population présumée de la France.
4511: LILJEGREN , S. B.: - The English Sources of Goethe´s Gretchen Tragedy. A Study on the Life and Fate of Literary Motives.
10557: LILJEGREN , JOH. G.: - Run - Lära.
4512: LILJEKRANTZ , BIRGER: - Höijers identitetsfilosofi i dess tidigaste stadium.
8151: LILJENROTH , AD.: - Om pharyngo - rhinoskopien.
9730: LILJENROTH , P. I.: - De VI Academiae Suecanae, in cultum lignuae vernaculae I ( allt som utkom).
11298: LILJEROTH , G.: - Solen och midsommarnatten vid Avasaksa.
4513: LILJESTÄNGEL , HERMAN ( = NILS FREDRIK WIPPERLING ): - Ny Brefställare för Älskande Jämte några Regler för Umgängeslivet samt verser till Album och Minnesböcker..
4515: LILJESTÄNGEL , HERMAN ( = NILS FREDRIK WIPPERLING ): - Ny Gratulationsbok. Verser , Tal och Skålar vod åtskilliga fester och glada tillställningar , såsom Namns- och Födelsedagar ; vid Förlofningar och Bröllop , m. m.
4514: LILJESTÄNGEL , HERMAN ( = NILS FREDRIK WIPPERLING ): - Ny Brefställare för Älskande Jemte några Regler för Umgängeslifwet samt Versar till Album och Minnesböcker..
11137: LILJESTRAND, JENS (RED): - Du tror väl att jag är död. Vilhelm Mobergs brev 1950-1973.
4516: LILJESTRÖM , RITA: - Det erotiska kriget.
4517: LILLIEHÖÖK , JOHN: - Tvenne år bland zouaverne. Minnen och anteckningar från fälttåget i Italien och expeditioner uti Afrika åren 1859 och 1860.
4518: LILLJEBJÖRN , HENRIK: - Ett och annat. Tidsfördrif på gamla dagar. + Spridda minnen från forna dagar.
9405: LILLJEBORG , W.: - Sveriges och Norges ryggradsdjur : Däggdjuren 1 - 2.
4519: LIMPERT , WILHELM: - Front am Polarkreis.
4520: LINCK , JOSEF: - Om Lars Johansson ( Lucidor den olycklige ). Litteraturhistoriskt utkast. Akademisk afhandling.
8848: LIND , LENNART: - Romerska denarer funna i Sverige.
4521: LIND , GUSTAV: - Landet , förfädren och vi. Dikt tillägnad Östergötlands museum vid invigningen av dess nya byggnad den 21 juni 1939.
4525: LINDAHL , PER - ERIK: - Från Braut - Anund till Vilhelm Ekelund. 12 otidsenliga studier.
4522: LINDAHL , PER - ERIK: - " Jag kan hvissla Beethovens sonater ! ". En biografi om Eric Hermelin del I: 1860 - 1909.
4523: LINDAHL , PER - ERIK: - " När man varit vagabond... ". En biografi om Eric Hermelin del II: 1909 - 1928..
4524: LINDAHL , PER - ERIK: - Ett "hospitalshjons" bibliotek - Eric Hermelin och böckerna.
4526: LINDAHL , PER - ERIK: - Gumlösa kyrka genom 800 år. En jubileumsskrift 1992.
4527: LINDAHL , PER - ERIK: - Att hylla boktryckare under 1600-talet och andra bokhistoriska studier.
11224: LINDAHL , PER - ERIK: - " Ångesthjuleets svängningar " - en biografi om Eric Hermelin.
11581: LINDAHL , EDWARD WALDEMAR: - Om Staden Carlshamn. Några historiska och statistiska anteckningar. Akademisk afhandling.
8670: LINDBERG , K.: - Cyclopides( Crustacés Copépodes ). Contributions ā l´etude de la faune d´Afghanistan 13.
8205: LINDBERG,HÅKAN: - Die Parasitismus der auf Chloriona-Arten (Homoptera Cicadina) lebenden Strepsitere Elenchinus Chlorionae N.SP. sowie die Einwirkung derselben auf ihren Wirt.
4533: LINDBERG , INGEGERD M. FL. ( RED. ): - Örtmedicin och växtmagi.
4534: LINDBERG , KNUT: - Recherches biospéléologquies en Afghanistan I - II.
4537: LINDBERG , ANDERS: - Småstat mot stormakt.Beslutssystemet vid tillkomsten av 1911 års svensk-tyska handels- och sjöfartstraktat.
4538: LINDBERG , OTTO: - Landsstaten i Malmöhus och Kristianstads län 1719 - 1917.
4531: LINDBERG , DAVID C. ( ED. ): - Science in the Middle Ages.
4532: LINDBERG , GERTRUD: - Studies in Hermogenes and Eustathios. The Theory of Ideas and its Application in the Commentaries of Eustathios on the Epics of Homer.
4530: LINDBERG , DAVID C.: - The Beginnings of Western Science. The European Scientific Tradition in Philosophical , Religious , and Institutional cONTEXT, 600 b.c. TO a.d. 1450.
4535: LINDBERG , STEN G.: - Hubert Johansson. Konstförvant och Hovboktryckare.
4536: LINDBERG , VILLE: - Ett femtioårsminne till Bror Gustaf Östberg. Av sann kärlek och tillgivenhet diktad och överlämnad på festdagen den 29 November 1925.
9731: LINDBERG , EBBA: - Beskrivande svensk grammatik.
10089: LINDBERG , S. O. & ARNELL , H. W.: - Musci Asiae borealis I - II. Beschreibung der von den schwedischen Expeditionen nach Sibirien in den Jahren 1875 und 1876 gesammelten Moose mit Berücksichtigung aller früheren bryologischen Angaben für das russische Nord-Asien.
4539: LINDBERGH , ANNE MORROW: - Norröver till orienten.
8291: LINDBLAD: - Bref till Adolf Fredrik Lindblad från Mendelssoh , Dohrn , Almquist , Atterrbom , Dohrn , Geijer , Fredrika Bremer , C. W. Böttiger m. fl.
10802: LINDBLAD , JOHAN CHRISTOPHER: - Samlingsband med juridiska skrifter.
9948: LINDBLAD , JOHAN CHRISTOFFER: - Om Dråp och Mord. Afhandling i Svenska Lagfarenheten. + Bihang till de af Herr Schlyter utgifna Bilagor till Afhandlingen om Dråp och Mord..
9732: LINDBLAD , GUSTAF: - Det isländska accenttecknet. En historisk-ortografisk studie.
4544: LINDBLOM , GERHARD: - The Akamba in British east Africa. An ethnological Monograph.
4541: LINDBLOM , JOH.: - A Study on the Immanuel Section in Isaiah. Isa.vii,1 - ix,6.
4542: LINDBLOM , JOH. & PLEIJEL , HILDING: - Observationes Strengnenses. Utgivna med inledning och kommentar.
4543: LINDBLOM , JOHANNES: - Erwägungen zur Herkunft der Josianischen Tempelurkunde.
4546: LINDBLOM , JOHANNES: - Gesichte und Offenbarungen. Vorstellungen von Göttlichen Weisungen und übernatürlichen Erscheinungen im ältesten Christentum.
4545: LINDBLOM , JOHANNES: - Gesichte und Offenbarungen. Vorstellungen von Göttlichen Weisungen und übernatürlichen Erscheinungen im ältesten Christentum.
4547: LINDBLOM , JOHANNES & PLEIJEL , HILDING ( UTG. ): - Observationes Stengnenses utgivna med inledning och kommentar.
4548: LINDBOM , OLOF: - En Christelig Högmässo Predikan, Föreställande Wår Dyre Frälsares Jesu Christi Sidsta Stunder, Hållen... i Fellingsbro...på Lång-Fredage n År 1748.
4554: LINDBORG , ROLF: - En fjärils vinge och ett kvalsters öga.
4552: LINDBORG , ROLF: - Anden i naturen. Naturfilosofen Hans Christian Örsted - experimentalfysiker.
4553: LINDBORG , ROLF: - Anden i naturen. Naturfilosofen Hans Christian Örsted - experimentalfysiker.
4555: LINDBORG , ROLF: - Mänskligt och naturligt. Uppsatser i filosofi- och vetenskapshistoria.
4549: LINDBORG: - I idéhistoriens virvlar. Festskriift till Rolf Lindborg.
4550: LINDBORG , CARL LAURENTIIS: - Om Kung Fjalar.
10828: LINDE , CARL: - Pojkarnas fotbollbok. Svenska Fotbollförbundets instruktionsbok.
4556: LINDE , LARS GUSTAF: - Systematisk framställning af svenska ekonomi - lagfarenheten.
4557: LINDE , SVEN: - Brefställaren. Affärs- och privatkorrespondens , platsansökningar , tjänste - och tjänstgöringsbetyg , affärs och rättshandlingar , pot- och telegrafiunderrättelser m.m.
4558: LINDE , LARS GUSTAF: - Sveriges ekonomirätt.
10450: ( LINDEBERG , ANDERS ): - Svenska Minnen Litographierade I - II.
4559: LINDEBERG , KNUT MAURITZ: - Historisk öfversigt af teorierna för Singulära solutioner till ordinära differantial eqvationer.
4561: LINDEBLAD , ASSAR: - Svenska Sången. Akademiska Föreläsningar I. ( Allt som utkom )
4560: LINDEBLAD , ASSAR: - Dikter. Första häftet.
4562: LINDEGÅRD , SVEN: - Consistorium regni och frågan om kyrklig överstyrelse. En studie i den svenska kyrkoförfattningens teori och praxis 1571- 1686.
8575: LINDEGREN , LENNART & LUNDSTRÖM , INGEMAR: - Lundaögon mot stjärnorna. Astronomin i Lund under fem sekler.
4564: LINDEGREN , ERIK: - Posthum ungdom. Dikter.
10226: LINDEGREN , ERIK: - mannen utan väg.
10355: LINDELL , THORD & WADENSTEIN , EVERT: - Skeninge. En liten stad med stora minnen.
4565: LINDELÖF , ERNST: - Einfīhrung in die höhere Analysis zum Selbststudium und für studierende der ersten semester.
11008: LINDELÖF , ERNST: - Le calcul des résids et ses applications a la théorie des fonction.
4566: LINDELÖF , L.: - Lärobok i analytisk geometri.
4567: LINDÉN , JITKA: - Handledning av doktorander.
4568: LINDEQVIST , JOHAN: - Våra bästa husdsjursracer. Aderton teckningar efter naturen af Kjörboe , Volkers , Voltz , Corbet , Davis och Ekeman - Alleson xylograferade...Med berskirfvande text..
4573: LINDER , THEODORUS: - De Anacreontis , quae feruntur , carminum indole atque aetate. I: De testatioribus Anacreontis poesis reliquiis. ( all published ).
4569: LINDER: - Verzeichniss der Bibliothek des D:r C. W. Linder / Förteckni8nhg öfver Domprosten m. m. D:r C. W. Linders efterlämnade boksamling som kommer att försäljas å Lunds Bokauktionskammare lördagen den27 september och följande auktionsdagar...
4570: LINDER , ALFRED: - Plainte de la vierge en vieux vénitien. Texte critique précédé d´une introduction linguistiquw et littéraire.. Thčse pour le doctorat.
4571: LINDER , C. W.1864 - 1865.: - Om grekernes theater och skådespel. Föreläsningar hållna i Stockholm under vintern
4572: LINDER , ERNST: - Mongolinvasionen i Central - Europa 1241.
11477: LINDER , THEODOR: - Vid Philosophie Magister - Promotionen i Upsla Domkyrka den 16 Juni 1845.
4574: LINDERER , ROBERT: - Ingenting att ta´ på mig ! Gammalt kändt Fruntimmers - uttryck. Humoristisk berättelse.
11275: LINDERHOLM , EMANUEL: - De stora häxprocesserna i Sverige. Del I: Inledning. Bohusläns. ( allt som utkom ).
4576: LINDERHOLM , EMANUEL: - Om kometernas religiösa tolkning i äldre tider. Studier rill 1500 - och 1600 - talets naturåskådning.
4575: LINDERHOLM , EM.: - Prosten Isak Strandh in memoriam.
436: ( LINDEROT , LARS ): - Christlig Predikan på 26:te Söndagen efter den Heliga Trefaldighetsdag , eller Försök till en lefwande målning af de stora händelserna på den yttersta dagen. Af en allmännare känd Predikant i Götheborgs Stift.
10270: LINDERSKÖLD , AX.: - Genealogiska tabeller över Europas furstehus och över familjerna Battenberg, Beauharnais-Leuchtenberg, Bonaparte, Conde, Murat, Orléans och Teck jämte förteckning över de mediatiserade furstefamiljerna och romerska-katolska kyrkans all påvar.
4577: LINDESBERG - MAGNUSSON , E.: - Beskrivning till jordartskartan Lindesberg SO + karta.
4578: LINDESBERG - MAGNUSSON , E.: - Beskrivning till jordartskartan Lindesberg SV + karta.
11863: LINDFORS , ANDERS OTTO: - Om verbernas genus och forma i latinska språket. Grammatiskt fragment , till hjelpreda för nybegynnare.
4581: LINDFORS , A. O.: - De studio classicae humanitatis vere aestimando.
4579: LINDFORS , ANDR. O.: - Deliciae Bibliothecae De La Gardianae in Löberöd.
4580: LINDFORS , JOH. O.: - De Accusativo Latinorum I - II.
11109: LINDGÄRDE , VALBORG M. FL. ( RED. ): - Wår lärda skalde - fru Sophia Elisabet Brenner och henns tid.
4582: LINDGÄRDE , VALBORG: - Jesu Christi Pijnosn Historia Rijmwis betrachtad.Svenska passionsdikter under 1600- och 1700- talet. Akademisk avhandling.
11448: LINDGREN , ASTRID: - Als Klein - Ida auch mal Unfug machen wollte.
11645: LINDGREN , MERETH: - Att lära och att pryda. Om eftereformatoriska kyrkmålningar i Sverige cirka 1530 - 1630.
11199: LINDGREN , ASTRID: - Pippi findet einen spunk.
11198: LINDGREN , ASTRID: - Pippi fährt nach Taaka - Tuka - Landd.
11197: LINDGREN , ASTRID: - Lustiges Bullerbü.
437: ( LINDGREN , HANS AXEL ): - Om Majestäts - Brott i Tal och Skrift.
9383: LINDGREN , ASTRID: - Anspräcen Anlässlich der Verleihung des Friedenspreises des deutsches Buchhandluung.
4584: LINDGREN , ASTRID: - Karlsson på taket flyger igen.
4586: LINDGREN , CARL A. ( UTG. ): - Örebro - Kuriren. Organ för arbetarepartiet inom Örebro Stad och län med närliggande orter.
4588: LINDGREN , AGNETA: - The Fallen World in Coleridge´s Poetry.
4591: LINDGREN , HJALMAR: - Studia Curtiana. Commentatio academica.
4587: LINDGREN , GUNNAR: - Mina lärare. Hågkomster och anekdoter.
4589: LINDGREN , ASTRID: - Vi på Saltkråkan.
4590: LINDGREN , CARL LUDVIG: - Om Gustaf II Adolfs regering , såsom epokgörande i afseende på representationen.
4592: LINDGREN , MARGARETA: - The People of Pylos. Prosopographical and Methodological Studies in the Pylos Archives P.II: The Use of Personal Deisgnations and Their Interpretation.
4594: LINDGREN , NILS GUSTAF: - Beitrag zur Kenntniss der Spongienfauna des Malayischen Archipels und der chinesischen Meere.
4583: LINDGREN , ASTRID: - Huvudsaken är att man är frisk. Kriminalkomedi.
4585: LINDGREN , BENGT GUSTAF: - Christelig Predikan vid Philosophie Magister - Promotionen i Upsala den 12 Junii 1824.
9247: LINDHÉ , CURT: - Hur man urar gäddor.
4595: LINDHOLM , EINAR: - Über die Verbreitung und Verschiebung von Spektrallinien. Experimenrelle und theoretische Beiträge.
4596: LINDHOLM , VALDEMAR: - Robinson på Lill - Fårö och andra norrländska äventyr berättade för ungdomar i alla åldrar.
4597: LINDHOLM , VALDEMAR: - Robinson på Lill - Fårö och andra norrländska äventyr berättade för ungdomar i alla åldrar.
4598: LINDHOLM , ELMO: - Stilistische Studien zur Erweiterung der Satzglieder im lateinischen.
9914: LINDKVIST , KARL - GUNNAR: - AT ersus ON , IN , BY: on the Early History of Spacial AT and Certain Primary Ideas Distinguishing AT from ON , IN , BY.
9027: LINDKVIST , HARALD: - Middle-English Place-Names of Scandinavian origin.
4599: LINDL , IGNAZ: - Ett alfwarsamt Ord till wår tid i anledning af Math. 12: 32. 33.
8378: LINDMAN , C. A. M.: - Ueber den floralen Syndimorphismus einiger Festuceen.
4600: LINDMAN , CHRISTER FR. & WIEMER , ANDREAS: - De differentia meridianorum ex observatis fixarum occultationibus determinanda dissertatio.
10381: LINDMAN , CHR.: - Sällskapet af den 18 februari 1862 Konkordia i Örebro. Återblick på sällskapets 50-åriga verksamhet.
10382: LINDMAN , CHR.: - Sällskapet af den 18 februari 1862 Konkordia i. Återblick på sällskapets 50-åriga verksamhet.
4601: LINDNER , THEODOR: - Historiens filosofi. Den historiska utvecklingens väsen.
4602: LINDORM , ERIK: - Från Delaware till Garbo.En bokfilm till Delawareminnet 1938.
4603: LINDORM , ERIK: - Bubblor från botten.
8984: LINDORM , ERIK ( RED. ): - Sångerna om Stockholm.
8486: LINDQIST , SUNE: - Den helige Eskils biskopsdöme. Några arkeologiska vittnesbörd om den kristna kyrkans första organisation inom mellerstsa Sverige. Akademisk avhandling
4609: LINDQUIST , DAVID: - Nattvarden i svenskt kultliv. En liturgihistorisk studie.
4610: LINDQUIST , DAVID: - Nattvarden i svenskt kultliv. En liturgihistorisk studie.
4605: LINDQUIST , IVAR: - Die Urgestalt der Havamal. Ein Verswuch zur Bestimmung auf synthetischm Wege.
4606: LINDQUIST , SIGURD: - Die Methoden des Yoga.
9926: LINDQUIST , HANS: - English Adverbials in Translatioon. A Corpus Study of Swedish Renderings.
9923: LINDQUIST , HANS: - English Adverbials in Translatioon. A Corpus Study of Swedish Renderings.
4608: LINDQUIST , DAVID: - Första-mässan i Stockholm. En liturgihistorisk studie.
4607: LINDQUIST , SIGURD: - Manikeismens religionshistoriska syällning I: Några orienterande synpunkter i fråga om dess förhållande till den historiska miljön. Akademisk afhandling.
4604: LINDQUIST , EMORY: - An Immigrant´s American Odyssey. A Biography of Ernst Skarstedt.
11954: LINDQVIST , HERMAN: - Våra kolonier. De vi hade och de som aldrig blev av.
9932: LINDQVIST , NATAN: - Sydväst - Sverige i språkgeografisk belysning 1 - 2 ( Text + kartor ).
4611: LINDQVIST , ÅKE: - Politiska förbindelser melan Sverige och Danmark 1648 - 1655. Akademisk avhandling.
4612: LINDQVIST , OLA: - Jakob Gylllenborg och reduktionen. Akademisk avhandling.
4613: LINDQVIST , SUNE: - Vendelkulturens ålder och ursprung.
4614: LINDQVIST , CHRISTINA: - L´emploi temporel dans la complčtive au subjonctif introduite par un temps du passé en francais contemporain.
9028: LINDROTH , HJALMAR: - En nordisk gudagestalt i ny belysning genom ortnamnen.
8250: LINDROTH , CARL H.: - Våra skalbaggar och hur man känner igen dem. Illustrerad fickbok. Del I : Markens och vattnets skalbaggar , jordlöpare , vattenbaggar och kortvingar
8251: LINDROTH , CARL H.: - Våra skalbaggar och hur man känner igen dem. Illustrerad fickbok. Del II: De växtätande skalbaggarna , långhorningar , bladbaggar , vivlar och barkborrar
8252: LINDROTH , CARL H.: - Interglacial Insect Remains from Sweden.
9030: LINDROTH , HJALMAR: - Vad ortnamnen lära oss om Värends bebyggande.
4620: LINDROTH , CARL H.: - Myror. 101 fotogarfier av Lennart Nilsson
9753: LINDROTH , CARL H.: - Entomologi.
9029: LINDROTH , HJALMAR: - Studier över ortnamnen på -lösa.
9733: LINDROTH , HJALMAR: - Ölands folkmål I: Inledningar, källöversikt, vokaler i starkton.
4615: LINDROTH , CARL H.: - Entomologi.
4619: LINDROTH , CARL H.: - Markens och vattnets skalbaggar , jordlöpare , vattenbaggar och kortvingar.
4618: LINDROTH , CARL H.: - Knäppare , nyckelpigor , bladhorningar och många andra.
4616: LINDROTH , CARL H.: - Ground Beetles ( Carabidae ) of Fennoscandia. A Zoogeographic Study. Pert II: Maps.
4617: LINDROTH , CARL H.: - Handledningför Insektsamlare.
4621: LINDROTH , HJALMAR ( UTG. ): - En bok om kyrkans ämbete.
4622: LINDROTH, CARL H.: - Våra skalbaggar och hur man känner igen dem.
9944: LINDSKOG , BENGT: - Evaluation of Operrative Cholangiography in Gall Stone Surgery.
8576: LINDSKOG , CLAES: - Quaestiones de parataxi et hypotaxi apud priscos latinos.
4626: LINDSKOG , BENGT M. FL. ( RED. ): - Svärdslukaren. Patienter och läkare berättar.
4627: LINDSKOG , CLAES: - De enuntiatis apud Plautum et Terentium condicionalibus.
4623: LINDSKOG , ERIK WILHELM: - Om Det Skönas Begrepp. Akademisk afhandling.
4624: LINDSKOG , BENGT: - Medicinsk miniordobok.
4625: LINDSKOG , BENGT M. FL.: - Medicinsk terminologi.
4628: LINDSKOUG , ANDERS: - Sven Speleman och Emma. Berättelse på vers.
438: ( LINDSTEDT , J, M. ): - Ölands och Borgholms slotts historia i sammandrag af J. M. L.
4629: LINDSTEDT , FOLKE: - Om mätning af främre ögonkammarens djup med ett nytt , för kliniskt bruk afsedt instrument.
4630: LINDSTEDT , KARL: - Svenska meterboken.
4631: LINDSTÉN M GUSTAF & KUYLENSTIERNA , NILS: - En återfunnen Viktor Rydbergs - handskrift.
4632: LINDSTRÖLM , NILS: - Malmö " Visförlags " nya och förträffliga Spå - Bok hwari en och hvar på flera olika sätt kan lära sig konsten att spå o kort...Dessutom ..uppgift på människans karaktär beroende på hvilken månad hon är född.
4633: LINDSTRÖM K.: - Finanssvindelaffären John Law ( 1718 - 1720 ) av P. A. Cochut ( 1853 ) jämte några ur finanslitteraturen hämtade bilder och profiler.
4640: LINDSTRÖM , SIGFRID: - Ramsor.
11900: ( LINDSTRÖM , BILS ? ): - N:o 4.
9871: LINDSTRÖM, ÅKE: - Stopover ecolog of migrating birds. Dissertation.
439: ( LINDSTRÖM , NILS ): - För unga husmödrar, Lilla kokboken.
8577: LINDSTRÖM , VIKTOR C:N: - Commentarii Plautini in Fabulas legendas et explicandas studia.
4637: LINDSTRÖM , N. J. O. H.: - De legis XII tabularum reliquiis.
4634: LINDSTRÖM , CARL F. ( UTG. ): - Wadstena Kloster - Reglor.
4636: LINDSTRÖM , JOHAN: - Folkskalden Pehr Thomasson. Lefnadsteckning.
4635: LINDSTRÖM , GUNNAR: - Vile Vikings Visor.
4638: LINDSTRÖM , SIGFRID: - Leksaksballonger.
4639: LINDSTRÖM , SIGFRID: - De besegrade, Dikter.
4641: LINDSTRÖM, M.: - Tectonic Transports in three small Areas in the Caledonides of Swedish Lapland.
4642: LINDSTRÖM, M.: - Tectonics of the Area between Mt. Keron and Lake Allesjaure in the Caledonides of Swedish Lapland.
10615: LINDVALL , AXEL E.: - Från en Pariserfärd.
4643: LINDVALL , LARS ( ÉD.): - Actes du X:e Congrčs des Romanistes Scandinaves Lund , 10 - 14 aout 1987.
8010: LING , P. H.: - Asarne.
8011: LING , PEHR HENRIK: - Eylif den Göthiske. Sorgspel.
8012: LING , PEHR HENRIK: - Ingjald Illråda och Ivar Vidfamne. Sorgspel.
8013: LING , PEHR HENRIK: - Styrbjörn Starke. Historiskt skådespel.
8380: LING , P. H.: - Bihang till Asarne.
8381: LING , P. H.: - Riksdagen 1527. Historiskt skådespel.
4644: LING , P. H.: - Den Heliga Birgitta. Sorgespel.
4645: LINGE , LARS: - Gränshandeln i svensk plitik under äldre Vasatid.
8578: LINK , F.: - Eclipse Phenomena in Astronomy.
8655: LINKLATER , ERIC: - The Pirates in the Deep Green Sea. A Story for Children.
4647: LINKLATER , ERIC: - Position at Noon. A Novel.
4646: LINKLATER , CLIVE: - Reflections from a bokshop window.
4648: LINKLATER , ERIC: - Position at noon.
4652: LINKÖPING - JOHANSSON , HANS G. & GORBATSCHEV , R.: - Beskrivning till jordartskartan Linköping SO + karta.
4649: LINKÖPING - FROMM , ERIK.: - Beskrivning till jordartskartan Linköping NO + karta.
4650: LINKÖPING - JOHANSSON , HANS G.: - Beskrivning till jordartskartan Linköping NV + karta.
4651: LINKÖPING - JOHANSSON , HANS G.: - Beskrivning till jordartskartan Linköping SV + karta.
4653: LINNAEUS , CARL: - Djur som faller från skyn / Om sjubben / Markattan Diana. Tre djurmonografier.
4654: LINNAEUS , CARL: - Natura Pelagi.
4655: LINNAEUS , CARL: - Natura Pelagi.
4656: LINNANIEMI , WALTER M. ( AXELSSON ).: - Die Apterygotenfauna Finlands. I: Allgemeiner Teil. Akademische Abhandlung.
9406: LINNARSSON , N. J.: - De illo codicis sacri libro qui Koheleth inscribitur quastione. Dissertatio academica.
4657: LINNARSSON , N. J.: - Om skapelsen och försynen Aforismer till diskussion vid prestmötet i Skara...1878.
9928: LINNARUD , MOIRA: - Lexis in Composition. A Performance Analysis of Swedish Learner´s English.
4662: LINNÉ , CARL VON: - Om Smålands Naturalhistoria.
4658: LINNÉ , CARL VON: - Dissertatio diaetica in qua Motus polychrestus , delineatur..
4659: LINNÉ , CARL VON: - Grönsakstorget ( Macellum Olitorium ).
4660: LINNÉ , CARL VON: - Linnés Dalaresa / Iter Dalecarliae / jämte Utlandsresan / Iter ad exteros / och Bergslagsresan / Iter ad fodinas /.
4663: LINNÉ , CARL VON: - Skånska resa.
11955: LINNÉR , STURE: - Hellenkt och romerskt. Essäer.
4664: LINNÉR , STURE: - Från Alexanders till Augustus. En glanstid i antikens kultur.
10294: LINNÉR , P.: - Minnesord vid framll. Contractsprosten och Kyrkoherden , Ledamoten af Kongl. Wasa - Orden , Jubel -Magistern Magnus Wahrstedt Jordfästning i Elghullts kyrka den 10 Mars 1865.
4665: LINNSTRÖM: - Förteckning öfver de Hjalmar Linnströms ( firma L. J. Hiertas föragsexpedition ) konkursbo tillhöriga bokförlag....hviklka försäljas å Stockholms Bokauktionskammare lördagen den 14 mars 1885.
4666: LINS , MARIO: - 5 papers presented at different conferences
4667: LINSÉN , J. G.: - Censura sententiarum de fide et caussis narrationis , qua colonia Trojana in Latium venisse traditur , allatarum.
9420: LINSKY , LEONARD ( ED. ): - Semantics and the Philosophy of Language.
4668: LINTON , MICHAEL: - Drottning Magareta , fullmäktig fru och rätt husbonde. Studier i kalmarunionens förhistoria.
4669: LIPPMANN , M.: - Cours de thermodynamique professé ā la Sorbonne.
4670: LIPSIUS , FR. R.: - Naturphilosophie und Weltanschauung..
4671: LISELL , ERIK: - Om tryckets inflytande på det elektriska ledningsmotståndet hos metaller samt en ny metod att mäta höga tryck.
8658: LISKA , HANS: - ( Blad ur frontskissböcker )
11583: LITTMARCK , HENRY: - Gefle fiskerskaps fångsfärder norrut i gångna tider. Föredrag vid fornminnesriksdagen i Gefle 1928.
4673: LITTROW , J. J. VON: - Vermischte Schriften 1 - 3.
4674: LIVIO - DON LIVIO IV. REICHFÜRST ODESCALCHI.: - Albanien , ein Hilfruf !
8686: LIVIUS , T.: - Titi Livii Ab urbe condita libri I - III et XXI.
440: ( LIVIUS ) - KOLMODIN , OL.: - Oratio Appii Claudii Crassi adversus tribunos Plebis iniquas patribus leges rogantes ex Liv. I:VI..suethicae reddita.
4676: LJUNG , SVEN: - Erik Jöransson Tegel. En biografisk - historiografisk studie. Akademisk avhandling.
4675: LJUNG , ERICUS PETRI: - Dissertatio theologica de decreto divino.
4677: LJUNG , SVEN ( UTG. ): - Enköpings stads tänkeböcker 1540 - 95. Häfte 1-3. ( Komplett ).
441: ( LJUNGBERG , NILS WILHELM ): - Professor Boström och representationsfrågan. : Bidrag till utredande af detta dagens twisteämne jämte en föregående blick på beskaffenheten af de medel (petitioner och reformsällskaper), som med afseende här på för närwarande äro gängse, af N.W.L
442: ( LJUNGBERG , NILS WILHELM ): - Professor Boström och representationsfrågan. : Bidrag till utredande af detta dagens twisteämne jämte en föregående blick på beskaffenheten af de medel (petitioner och reformsällskaper), som med afseende här på för närwarande äro gängse, af N.W.L
4678: LJUNGBERG , LEIF ( UTG. ): - Lyder van Fredens kämnärsräkenskaper för Malmö 1517 - 1520.
8475: LJUNGBERG , LARS M. FL. ( UTG. ): - Malmö Tingböger 1577 - 83 og 1588 - 90.
4679: LJUNGDAHL , JOHAN: - Malmöreformatorernas litterära verksamt.
11646: LJUNGDAL , ARNOLD: - Georg Lukács och marxismens estetik.
4680: LJUNGERUD , IVAR: - Zur Nominalflexion in der deutschen Literatursprache nach 1900.
4684: LJUNGFORS , VILHELM: - Helsingborgs - Landskrona Nation i Lund under professor Martin Weibulls inspektorat. Biografiska anteckningar.
4681: LJUNGFORS , ÅKE: - Biddrag till Svensk Diplomati före 1350. Akademisk avhandling.
4682: LJUNGFORS , ÅKE: - Biddrag till Svensk Diplomati före 1350. Akademisk avhandling.
4683: LJUNGFORS , VILHELM: - Helsingborgs - Landskrona nation i Lund under professor Martin Weibulls inspektorat. Biografiska anteckningar.
8382: LJUNGGREN , GUSTAF: - Svenska dramat intill slutet af sjuttonde århundradet.
4688: LJUNGGREN , NIC. GUIL.: - De linguae et litterarum latinorum studiis I - II:
10581: LJUNGGREN , C. J. F.: - N:o 1 - 1911. Meddeelandeen från Tekniska skolans i Kristianstad Handels- och Industrimmuseum Med populära uppsatsert af åtskilliga författare samt förord af professor Gnnar Andersson.
4689: LJUNGGREN , GUNILLA ( HRSG. ): - Der Leyen Doctrinal. Eine mittelniederdeutsche übersetzung des mittelniederländischen Lehrgedichts Dietsche Doctrinale.
4690: LJUNGGREN , GUSTAF: - Karta öfver staden CARLSTAD med dertill lydande egor upprättad...1857.
4691: LJUNGGREN , K. G. ( UTG. ): - En fornsvensk och några äldre danska översättningar av Guta saga.
443: ( LJUNGGREN , HELESINE ): - Till minnet av min farfar på 100 - årsdagen av hans död.
9735: LJUNGGREN , K. G.: - Studier över verbalsammansättningen i 1500-talets svenska.
9734: LJUNGGREN , C. A.: - Om bruket af sig och sin i svenskan.
4686: LJUNGGREN , GUSTAF: - Framställning af de förnämsta Esthetiska Systermerna I - II.
4687: LJUNGGREN , GUSTAF: - Några punkter ur Läran om om det natursköna I - II. Akademisk afhandling.
4685: LJUNGGREN , GUSTAF: - Inbjudningsskrifter...
256: ( LJUNGGREN , GUSTAF ): - Tre berättelser. ( av ) ----af ------en.
4693: LJUNGH , ANDERS THEODOR: - Über Isoptische und Othoptische Kurven. Dissertation.
4692: LJUNGH , ANDERS THEODOR: - Über Isoptische und Orthoptische Kurven. Dissertation.
4694: LJUNGMAN , AXEL VILHELM: - Bohus Läns hafsf isken och de vetenskapliga hafsfiskeundersökningarna I.
4697: LJUNGMAN , HENRIK: - Das Gesetz erfüllen. Matth. 5,17. und 3,15 untersucht.
4696: LJUNGMAN , HENRIK: - Pistis. A Study of its Presuppotions and its Meaning in Pauline Use.
4695: LJUNGMAN , HENRIK: - Das Gesetz erfüllen. Mayj. 3:17 ff und 3:15 untersucht.
4698: LJUNGMARK , LARS: - Svenskarna i Winnipeg. Porten till prärien 1872 - 1940.
11911: LJUNGQUIST , WALTER: - Memento.
4699: LJUNGSTRÖM , GEORG: - Den världsberömde siaren Nostradamus profetior om världens öden från år 1558 till år 3797.
4700: LJUNGSTRÖM , OSCAR: - Karma In Ancient and Modern Thought.
4701: LJUNGSTRÖM , OSCAR: - Tvenne världsreligioner. Tankar med anledning av det andliga nutidslivet och kyrkan: ( Omslagstitel:Tvenne Wärldsreligioner och Det Andliga Nutidsläget.)
4702: LJUNGVIK , HERMAN: - Studien zur Sprache der apokryphen Apostelgeschichten.
4703: LJUSTERNIK , L. A. & SOBOLEW , W. I.: - Elemente der Funktionsanalysis.
4704: LLAVADOR , YVONNE: - La poésie algérienne de langue francaise et la guerre d´Algérie.
4705: LLORENTE , JUAN ANTONIO: - Påfvarnes Historia Ifrån Den Heliga Stolens Upprättande i Rom till Närvarande Tid. I - III.
11200: LO - JOHANSSON , IVAR: - Genit. En roman om pubertet.
4706: LO - JOHANSSON , IVAR & JOHNSON , TORE: - Okänt Paris.
4707: LOCHE , ( VICTOR ): - Catalogue des mammifčres et des oiseaux observés en Algerie par le capitaine Loche ,..Chevalier de la Légion d´´honneur...et conservateur de l´éxposition permanente des produits de l´Algérie.
4708: LODGE , OLIVER: - Der Weltäther.
4709: LODGE , R. V.: - Plato´s Theory of Education. Wiith an Appendix on The Education of Women according to Plato by Rabbi Solomon Frank.
4710: LOEB , LEONARD B.: - Fundamentals of Electricity and Magnetism.
4711: LOEB , LEONARD S.: - The Kinetic Theory of Gases. Being a Text and eference Book Whose Purpose s to Combine the Classical Deductions with Recent Experimental Advances...
4712: LOEHRICH , ROLF R.: - Modus operandi. The Methods of Philosophical Engagements.
10577: LOESCHER , VALENIN ERNST: - Contra Criminationem neo - pelagianismi recens orthodoxis doctoribus impositam publice disseret simulque rem peligianam.
4713: LOČVE , MICHEL: - Probability Theory.
4714: LOČVE , MICHEL: - Probability Theory. Foundations , Random Sequences.
11328: LOF , ERIC AXEL: - Svenska Ingeniörsföreningen i Förenta Staterna / The American Society of Swedish Engineers 1888 - 1938. Historik över dess tillkomst och utveckling med anledning av dess femtio - åriga tillvaro.
4715: LÖFBERG , DAVID: - Det nationalekonomska motivet i svensk pedagogik under 1700 - talet.
11276: LÖFGREN , ORVAR: - Fiskarna vid båtfjorden. En studie av Värökustens näringsliv.
4717: LÖFGREN , NILS: - Till våra spelmanslärlingar. 32 Skånelåtar av enkel karaktär i lätt sättning för 2 fioler.
4718: LÖFGREN , TURE FR.: - Talets teori i enlighet med nyare åsigter.
10090: LÖFGREN , HJ.: - Kvacksalveriproblemet och dess behandling i Sveriges riksdag jämte förslag till ny lag + Varför? Ett bemötande av kungl. Medicinalstyrelsens utredning och förslag till ny lag om behörighet att utöva läkekonsten.
4719: LÖFGREN , TURE FR.: - Talets teori i enlighet med nyare åsigter.
4720: LÖFMARCK , JOHANNES MATTH.: - De proprietatibus nonullis geometricis & mechanicis epicycloidis planae. Dessertation acad.
4721: LÖFQUIST , H. & BENEDICKS , C.: - Det stora Nordenskiöldska järnblocket från Ovifak: Mikrostruktur och bildningssätt.
9736: LÖFQVIST , GERT: - The IEA Study of Written Composition In Sweden.
4722: LÖFSTEDT: - Eranos Löfstedtianus. Opuscula philologica Einaro Löfstedst a.d. XVIII kal. jul. anno MCMXLV dedicata.
4723: LÖFSTEDT , EINAR: - Philologischer Kommentar zur Peregrinatio Aeheriae. Untersuchungen zur Geschichte der Lateinischen Sprachhe.
4724: LÖFSTEDT , EINAR: - Syntactica I - II. Studien und Beiträge zur historischen Syntax des Lateins.
4725: LÖFSTEDT , EINAR: - Vermischte Studien zur lateinischen Sprachkunde und Syntax.
4726: LÖFSTEDT , EINAR: - Vermischte Studien zur lateinischen Sprachkunde und Syntax.
9422: LÖFSTEDT , ERNST: - Ostfälische Studien I: Grammatik des Mundart von Lesse im Kreise Wolfenbüttel ( Braunschweig ).
4727: LÖFSTEDT , INGA: - Zum Sekundärumlaut von germ. a im Bairischen.
8579: LÖFSTEDT , EINAR: - Beiträge zur Kenntnis der späteren Latinität.
4728: LÖFSTRÖ , REBACKA: - Kokbok efter praktiska inhemtade grunder.
10745: LÖFSTRÖM , TOMAS: - Transit. Reseberättelser.
8383: LÖFSTRÖM , SETH AXEL: - Über die Zusammensetzungen im Plattdeutschen.
10680: LÖFSTRÖM , TOMAS: - Transit. Reseberättelser.
4729: LOHMANDER , HANS: - Småkryp i Ekens skärgård vid Kållandsö.
8253: LOHMANDER , HANS: - Sveriges diplopoder..
4730: LOHR , ERWIN: - Vektor- und Duũadenrechnung für Physiker und Techniker.
4733: LOMBARD , ALF: - Le Verbe Roumain. Étude morphologique I - II.
9423: LOMBARD , ALF: - Le role des semi - voyelles et leur concurrence avec les voyelles correspondantes dans la prononciation parisienne.
9424: LOMBARD , ALF: - Les constructions nominales dans le francais moderne. Étude syntaxique et stylistique.
4731: LOMBARD: - Mélanges de philologie offerts a Alf Lombard.
4732: LOMBARD , ALF & GÂDEI , CONSTANTIN: - Dictionnaire morphologique de la langue rouamaine permettant de connaitre la flexion entičre des mots qui en possédent une: substantifs , adjectifs , pronons , verbes.
4735: LÖNBORG , SVEN ERIK: - Adam af Bremen och hans skildring af Nordeuropas länder och folk.
4734: LÖNBORG , SVEN ERIK: - Adam af Bremen och hans skildring af Nordeuropas länder och folk.
4736: LONDHOLM , VALDEMAR: - Robinson på Lill - Fårö och andra norrländska äventyr berättade för ungdom i alla åldrar.
4738: LÖNG ODD: - The Polar Bear ( Ursus maritimus Phipps ) in the Svalbard area .
8030: LONG , E. & ANDO , ALBERT: - Ondulation och damklippning.Stockholm , AS. Ando ,1927.
4737: LONG EARL G.: - The Serpent´s Tale. Reptiles and mphibias of St. Lucia.
4739: LONGFELLOW: - Poems.
4740: LONGWELL , PAIL A.: - Mechanics of Fluid Flow.
4742: LÖNNBERG , EINAR: - Ueber eine eigenthümliche Tetrarhynchidenlarve.
9261: LÖNNBERG , EINAR: - Ichtyologische Notizen.
4741: LÖNNBERG , EINAR: - Bidrag till vargens historia i Svedrige.
4743: LÖNNEGREN , AUG. VALFR.: - Quid sacra scriptura de immortalite, quid de aeterna beatitudine et infelicitate doceat ?.
9115: LÖÖF , JAN: - Felix och det stora upproret.
11150: LOOMIS , LYNN H.: - An Introduction to Abstract Harmonic Analysis.
4744: LOORITS , OSKAR: - Gedanken - , Tat- und Wortbau bei den estnischen Fischern.
4745: LOOS , WALTER: - Endlichkeitseffekte bei der Ausbreitung von Feldänderungen. Allhemeine Induktionstheorie.
4746: LOOSTRÖM , CARL LUDVIG: - Litteraturhistoriska studier rörande det gustavianska tidehvarfets dramatik till år 1800.
4747: LORENTS , YNGVE: - Efter Brömebrofreden. Svenska och danska förbindelser med Frankrike och Holland 1645 - 1649.
4748: LORENTZ , H. A. , EINSTEIN , A. , MINKOWSKI , H.: - Das Relativitätsprinzip. Eine Sammlung von Abbhandlungen.
4749: LORENTZ , H. A. , EINSTEIN , A. , MINKOWSKI , H. AND WEYL , H.: - 'The Principle of Relativity. A Collection of original memoirs..
4750: LORENZ , HANS: - Technische Hydromechanik.
11277: LORENZEN, PAUL & SCHWEMMER, OSWALD: - Konstruktive Logik, Ethik und Wissenschaftstheorie
4752: LORENZEN , POUL: - Vildt og vilddyr i dansk folketro.
4751: LORENZEN , PAUL: - Metamathematik.
9425: LORIOT , ROBERT: - La frontičre dialectale moderne en Haute - Normandie ( Pays de Bray , Vallée de la Breste , Forčt d´Ey , Yalou , Aliermont).
4753: LOSSIUS , KASPAR FRIEDRICH: - Gumal und Lina 1 - 3.. Eine Geschichte für Kinder , zum Unterricht und Vergnügen ,besonders mit ihnen die ersten Religionsbegriffe beizubringen.
4754: LOSTBOM , JOHAN: - De nexu inter emendationen morum et florem oeconomiae.
11138: LOTASS, LOTTA: - Den röda himlen
4755: LOTHIGIUS , STEN: - Esqusse d´une théorie nouvelle de la lumičre.
9737: LÖTMARKER , LENA: - Krian i förvandling. Uppsatsämnen och skrivanvisningar för läroverkets svenska uppsatsskrivning.
10642: LOTTAKÅR -RÅDET.: - Receptsamling.
11904: LOTTAKÅR - RÅDET: - Kokinstruktion i överenstämmelse med Kokinstruktion för Armén fasställd 1940.
4756: LOTZE , ALFRED: - Vektor- und Affinor - Analysis.
4757: LOUBIER , HANS: - Der Bucheinband von seinen Anfängen bis zum Ende des 18. Jahrhunderts.
9986: ( LOUIS XIII ): - Declaration du Roy , Publiée en Parlement , sa Majesté y estant presente , Le 18. Jannier , 1634.
10494: LÖVE , ASKELL AND DORIS: - Cromosome Numbers of Central and Northwest European Plant Species.
4758: LOVE , A. E. H.: - A Treatise on the Mathematical Theory of Elasticity.
4759: LOVELOCK , JAMES: - The Ages of Gaia. A biography of our living Earth.
10495: LOVÉN , PER MAGNUS: - Den ryggstrimmiga pelamiden Sarda sarda Bloch och dess förekomst i nordiska farvatten.
4761: LOVÉN , N. H.: - Öfversigt öfver Lunds stads medicinskt statistiska förhållanden i ädre tider.
4760: LOVÉN , FREDRIK AUGUST: - Om parasitsvamparna och deras inflytande på skogskulturen. Akademisk afhandling.
4762: LOVÉN , NILS HENRIK: - De Tragulo javanico Dissertatio zootomica.
4766: LOVÉN , PER: - Kontextuell IT - förståelse.
9984: LOVÉN , NILS HENRIK: - Syphilis, observerad under fem år inom Malmöhus län.Akademisk afhandling
444: ( LOVÉN , N. ): - Folklifwet i Skytts Härad i Skåne wid början af detta århundrade. Barndomsminnen.
4764: LOVÉN , NILS HENRIK: - Om Bröstkorgens Commotion belyst genom en Casus.
4765: LOVÉN , NILS HENRIK: - Om diagnosen af Haemorrhagia Cerebri.
4767: LÖVESTAM , EVALD: - Spiritus blasphemia. Eine Studie zu Mk 3,28f par Mt 12,31f, Lk 12,10.
4768: LOVITT , WILLIAM VERNON: - Linear Integral Equations.
4772: LÖWEGREN , YNGVE: - Zoologisk teknik I - II. i: Våra ryggradsdjur , hur man preparerar dem. Illustrerad fickboK med beskrivning av hur man konserverar och monterar däggdjur , fåglar , kräldjur , groddjur och fiskar. Del II: Ryggradslösa djur..
4773: LÖWEGREN , YNGVE: - Zoologisk teknik. I: Våra ryggradsdjur , hur man preparerar dem. Illustrerad fickbok med beskrivning av hur man konserverar och monterar däggdjur ., fåglar , kräldjur , groddjur och fiskar.,.
4770: LÖWEGREN , YNGVE: - Våra ryggradslösa djur. Hur man preparerar dem. ( Zoologisk teknik del II ). Illustrerad fickbok med beskrivning av hur man konserverar och monterar ryggradslösa djur.
4769: LÖWEGREN YNGVE: - Naturaliekabinett i Sverige under 1700 - talet. Ett bidrag till zoologiens historia.
9256: LÖWEGREN , YNGVE: - Ammodytes marinus Raitt , en för våra farvatten ny fiskart.
4774: LÖWENDAHL , GÖSTA: - Kärlek och svårmod hos Viktor Rydberg.
4775: LÖWENSTEIN , M. J.: - Official Guide to the Louisiana Purches Exposition at the city of St. Louis....april 30th to december 1st 1904.
10496: LÜBBEN , AUGUST: - Mittelniederdeutsches Handwörterbuch.
9098: LÜBECK: - Erinnerung an Lübeck.
4776: LUCE , R. DUNCAN & RAIFFA , HOWARD: - Games and Decisions. Introduction and critical SAurvey.
4777: LUCIDOR , LASSE: - Helicons blomster , plåckade ok vid åtskilliga tillfällen utdelte.
4779: LUCRETIUS: - De rerum natura . Liber I , III & V.
4781: LUDENDORFF , GENERAL: - Det totale krieg.
4783: LUDWIG , GÜNTHER: - Die Grundlagen der Quantenmechanik.
4782: LUDWIG , GUNTHER: - Einführung in die Grundlagen der Theoretischen Physik. Band 2: Elektrodunamik , Zeit , Raum ,Kosmos.
4784: LUDWIG , GÜNTHER: - Fortschritte der projektien Relativitätstheorie.
11669: LUKÁCS , GEORG: - Die Theorie des Romans. Ein geschichtsphilosophischer Versuch über die Formen der grossen Epik.
4785: LUMHOLTZ , CARL: - Bland Mexikos indianer 1 - 2. Fem års resa i Sierre Madre och andra föga kända delar av västra Mexiko.
11139: LUND, KRISTIAN: - Dagbok, och andra jävla tankar från Chile 1972-73
4788: LUND , EDGAR: - Korta bibliografier II: Hjalmar Bergman.
4787: LUND , AUG. W.: - Den lyckade talaren. Oumbärlig handbok vid Familjehögtider af alla slag. såsom förlofningar , lysningar , bröllop , födelse- och namnsdagar , barndop , sexor m.m.
4790: LUND - BAER , KERSTIN: - The Orphan. Tragic Form in Thomas Otway.
4786: LUND: - 1966 års taxeringskalender för Lunds stad.
4791: LUNDAHL , ANDERS: - Freges filosofi.
4792: LUNDAHL , ERNST: - Till Faraos Land.
4793: LUNDAL , AXEL EDVARD: - Bidrag till kännedomen om de fysiska egenskaperna hos kautschuck. Akademisk afhandling.
4794: LUNDBECK , WILLIAM: - Diptera Danica. Genera and Species of Flies hitherto found in Denmark I - VII.
4802: LUNDBERG , ERIK: - Om plana kurvors rullning.
4796: LUNDBERG , ERIK: - Om hyperogoniometriska funktioner af komplexa variabla samt om temperaturangifvelser äfvensom franska teser.
4795: LUNDBERG , BENGT: - Some Basic Problems in Percussive Rock Destruction.
4801: LUNDBERG , BIRGER: - Tröghblagh. Skogshushålling , territoriell indelning och skatt i Trögd under medeltiden.
10915: LUNDBERG , OLLE: - Den omjämlika ohälsan, Om klass- och könsskillnader i sjuklighet.
4799: LUNDBERG , PHILIP: - Om parallella kurvor.
4797: LUNDBERG , JOHN: - Förteckning öfver Sveriges och Norges Jernvägar samt vid dem anlagda stationer och hållplatser m. m. 1885.
4798: LUNDBERG , OSCAR: - Handledning vid Tekniska ritningars uppgörande, afsedd för Tekniska läroanstalter , Ritkontor och Sjelfstudium.
4800: LUNDBERG , TORSTEN: - Svensköps Sockens Minnesbok.
4803: LUNDBERGSON , J.: - Högmesso - Predikningar på Maria Bebådelse - Dag , hållen i :t Jacobs kyrka , Andra Lördagen , hållen i :t Clara kyrka , och Hel. Trefaldighets Södag , hållen i S:t Nicolai kyrka.
4809: LUNDBLAD , SVEN: - Tal vid inwigningen af Nya Gymnasii - och Schol - Huset i Skara den 31 augusti 1833.
4806: LUNDBLAD , JOHAN: - De Quaestionum apud rhetores in thesin et hypothesin divisione.
4805: LUNDBLAD , JOHAN: - De dicendo I - III.
4808: LUNDBLAD , RAGNAR: - Untersuchungen über die Optik der dispergierenden Medien vom molekulartheoretischen Standpunkte.
4804: LUNDBLAD , JOH.: - De stilo Luciio Annaei Senecae.
4810: LUNDBLAD , O. & OLSSON , AXEL: - Insektfaunan på Hallands Väderö.
4807: LUNDBLAD , JOHAN: - De umbratico dicendi genere.
4811: LUNDBLOM , ARTHUR: - Honungsbiet i saga och sanning.
11140: LUNDBORG, GÖRAN: - Handen och hjärnan. Från Lucys tumme till den tankestyrda robothanden.
4812: LUNDBORG , NILS: - Studi sul congiunctivo nella Divina Commedia.
4813: LUNDBY: - Kongl. Maj:ts Nådiga Kundgiörelse , Angående Then i Westmanland och Lundby Sockn år 1757 giorde Barnhus Inrättning.
11110: LUNDEBERG , MATS: - Handling Change Processes. A Systems Approach.
4814: LUNDELL , G. A.: - Modellbåtbygge.Handledning för amatörer.
4815: LUNDÉN , TRYGGVE: - Nikolaus Hermansson , biskop av Linköping. En litteratur- och kyrkohistorisk studie.
4816: LUNDEQUIST , N. W.: - Bondepraktika för Åker, Äng och Ladugård.
4817: LUNDEQUIST , N. W.: - Bondepraktika för Åker, Äng och Ladugård.
8384: LUNDGREN , MAGNUS FREDRIK: - Om substantivens stammar i de forngermanska språken.
4822: LUNDGREN , MAGNUS: - De Bello Theoderici , Regis Ostrogothorum , cum Odoacro , Rege Italiae, Dissertatio historica.
4821: LUNDGREN , SUNE: - Johan Adler Salvius. Problem kring freden , krigsekonomien och maktkampen. Akaemisk avhandling.
11072: LUNDGREN, BERNHARD: - Bidrag till Kännedomen om Saltholmskalkens Geologiska Förhållande. Akademisk afhandling.
9359: LUNDGREN , ALEXANDER: - Lärobok i biodling förut benämnd Råd och anvisningar i biskötsel.
9987: LUNDGREN , HJALMAR ( UTG. ): - Ur Stadsbibliotekets samlingar ( II ): Inkunabelsamlingen i Norrköpings stadsbibliotek av Isak Collijn + Förteckning över enskilda porträtt i den Wadströmska samlingen.,
4819: LUNDGREN , HJ. ( UTG. ): - Anecdota benzeliana. Eric Benzelius d.y:s anteckningar i svensk historia.
4818: LUNDGREN , GUSTAF: - Hur man blir minneskonstnär och sifferakrobat.
4823: LUNDH , CHRISTER: - Den svenska debatten om industriell demokrati 1919 - 1924- d. II: Utländska inspirationskällor.
8070: LUNDH: - Bilder från Kullen.
4824: LUNDH , HANS LENNART: - Från skandinavism till neutralitet. Utrikespolitik och utrikesdeatt under Carl XV:s sista år. Akademisk avhandling.
4826: LUNDHOLM , KJELL - GUNNAR: - Sten Sture den äldre och stormännen- Akademisk avhandling-
4825: LUNDHOLM , ERNST: - Spektrofotometriska undedrsökningar öfver diffusa ämnens absotpyion. Akademisk avhanling.
4829: LUNDIN , HANS: - Joannes Baazius´ kyrkliga reformprogram.
4830: LUNDIN , HANS: - Joannes Baazius´ kyrkliga reformprogram.
4827: LUNDIN , CLAĘS: - Oxygen och Aromasia. Bilder från år 2378 efter en fremmande idé.
4828: LUNDIN , ERIK: - Schackparad 1. Erik Lundin låter schackvänner möta jubilerande Wasa Schackklubb , Sveriges Schackförbund , Stockholms Schacksällskap.
8580: LUNDMARK , KNUT: - Dagmörkret över Sydsverige den 30 juni 1954.
11432: LUNDMARK , KNUT: - Tycho Brahes astronomiska reformation.
11431: LUNDMARK , KNUT: - Tre vikingaskildrare. August Strindberg , Verner von Heidenstam och Frans G. Bengtsson.
4831: LUNDMARK , LENNART: - Uppbörd , utarmning, utveckling. Det samiska fångstsamhällets övergång till rennomadism i Lule lappmark.
4834: LUNDQUIST , EVA RODHE: - La mode et son vocabulaire. Quelques termes de la mode féminine au moyen age suivis dans leur évolution sémantique.
4836: LUNDQUIST , OSVALD: - Experimentelle Studien über das K-Röntgenemissionsspektrum des Schwefels.
4833: LUNDQUIST , CARL GUSTAF: - Undersökning af några vätskors ledningsförmåga för värme.
9426: LUNDQUIST , EVA RODHE: - Saladin and the Crusaders. Selected annals from Masalik al-absar fí mamalik al amsar by al-Amin. Edited with Introduction, translation and commentary.
10977: ( LUNDQUIST , AURORA ): - Folklifsbilder från Södermanland tecknade af Lisseg.
10957: ( LUNDQUIST , AURORA ): - Folklifsbilder från Södermanland tecknade af Lisseg.
4832: LUNDQUIST , A. B.: - De Orthotomia Verbi Dei eclesiae ministro in cura animarum speciali rite observanda dissertatio I - II.
4835: LUNDQUIST , EVA RODHE: - Saladin and Richard the Lionhearted.. Selected annals from Masalik al-absar fí mamalik al amsar by al-Amin. Edited with Introduction, translation and commentary.
4838: LUNDQVIST , JEAN ELOF: - Om Elephantiasis Arabum. Akademisk afhandling.
4837: LUNDQVIST , ALEX. ( RED. ): - Båstad - Malen. Ortsbeskrivning , vandrings- och bilturer.
4839: LUNDQVIST , THOMAS: - Petrological map + Precambrian Geology of the Los - Hamra Region Central Sweden.
8687: LUNDQVIST , K. G.: - Hertig Karl af Södermanland. En studie vid 200-års-minnet af slaget vid Stångebro.
8899: LUNDS NATION: - Visor sjungna vid fester inom Lunds Nation 1926 -1929 + Visor och annat från fester inom Lunds Nation 1929 - 1931.
9271: LUNDS BEVARINSPROGRAM: - Lunds stadskärna: Clemens och Drottens rotar.
11748: LUNDS BOKAUKTIONSKAMMARES KATALOGER 1953: NR 1.: - Förteckning över en samliig böcker som tillhört Sigurd Pira i Tranås.
4843: LUNDS BEVARINGSPROGRAM.: - Lunds stadskärna: Vårfru Clemens och rottens rotar.
4842: LUNDS BEVARINGSPROGRAM.: - Lunds stadskärna: Krafts rote.
4844: LUNDS BEVARINGSPROGRAM.: - Lunds stadskärna: Vårfru rote.
4845: LUNDSTEDT , VILHELM: - När klubban föll i riksdagen. Mina uttalanden dikterade av omsorg om rättrådighet i samhällsförvaltningen.
4858: LUNDSTRÖM, SVEN: - Studien zur lateinischen Irenäusübersetzung.
4849: LUNDSTRÖM , NILS: - De Cornu Ljungby´ano.
4850: LUNDSTRÖM , VILHELM: - Anecdota Byzantina e codicibus Upsaliensibus cum aliis collatis.
8503: LUNDSTRÖM , SVEN: - Sv en Lundströms praktiska Bref- och Formulärbok. Allmäns hjälpreda...vid aftattandet af affärs- , bjudnings- , kärleks- och lyckönskningsbref....
4859: LUNDSTRÖM, SVEN: - Zur Historia Tripartita des Cassiodor.
4857: LUNDSTRÖM, SVEN: - " Sprach´s " bei Silius Italicus.
4851: LUNDSTRÖM , VILHELM: - Prolegomena in Eunapii vitas philosophorum et sophistarum.
4853: LUNDSTRÖM , SVEN: - Abhinc und ante. Studien zur Geschichte der lateinischen Zeitdifferenzbestimmungen.
4856: LUNDSTRÖM , VILHELM: - Undersökningar i Roms topografi.
4852: LUNDSTRÖM , C. E.: - Utkast till isoperimetriska problemers fullständiga solution.
4847: LUNDSTRÖM , HERMAN: - Fynd och forskningar 1 - 2. Kritiska utflykter på den svenska kyrkohistoriens område.
4848: LUNDSTRÖM , HERMAN: - Skisser och kritiker. En samling kyrkohistoriska uppsatser och föredrag,
11404: LUNDSTRÖM , PATRIK: - Normal Bases in Infinite Galois Extensions and Generalised Brauer Algebras. Doctoral Thesis.
4855: LUNDSTRÖM , VILHELM: - Undersökningar i Roms topografi.
11042: LUNDVALL , ANN: - Till det omöjligas konst bekänner jag mig. Gunnar Ekelöfs konstsyn.
10950: LUNELL , EINAR: - Liniengeometriche Studien, mit besonderer Rücksicht auf Regelflächen mit vollständigem Zerfalole der Doppelkurve. Inaugeral Diertation..
4860: LUNELUND , HARALD: - Über die Struktur einiger Spektrallinien und ihren Zeeman-Effekt in schwachen Magnetfeldern.
4861: LUOJALA , YRJÖ: - Baruch Spinozan teologisen ajattelun filosofinen perusta.
4862: LUPTON , ROSAMUND: - Genom elden.
8581: LUTH , OLOF: - Nogre stykker aff thenn frije konst astronomia ( Cod. Holm. D. 77 ).
4863: LUTHER: - Huspostilla.
4864: LUTHER: - Te Deewa kalpa Mahrtina Luttera Masais Katkismis
4865: LUTHER M.FL.: - Bönen Fader Wår framställd i Åtta Lithografierade Planscher , jemte förklaring af Luther , Wallin m. fl.
445: ( LÜTKEN , FREDERIK. ): - Udkast til et Repertorium paa hellige og moralske Tanker. Af F.L.
4866: LYBECK , MIKAEL: - Dikter. Andra samlingen.
4867: LYKOW , A. W.: - Transporterscheinungen in Kapillarporösen Körpern.
4868: LYLY , JULIUS ANSELM: - Plootinos sielun substanstiaalisuudesta.
4869: LYNEBORG , LEIF: - Alverdens insekter.
4870: LYNEBORG , LEIF: - Hvad finder jeg i klit og hede,
4872: LYNGBY , HELGE: - Beiträge zur Topographie des Forum - Boarium - Gebietes in Rom. Testimonien nebst Kommentar und kritischem Apparat.
4871: LYNGBY , K. J.: - Om nordfrisisk.
4874: LYON , W. P.: - Homo contra Darwin : Rättslig undersökning af Några nyligen af hr. Darwin framställda satser rörande " Människans härledning ".
4873: LYON , DAVID: - Postmodernitet
4875: LYONS: - Lyons Guide Book.
4877: LYSANDER , A. T.: - Quaestiones criticae ac grammaticae.
4879: LYSIAS: - Orationes XVI .
4878: LYSIAS: - ( Workws ).
10990: LYTTKENS , RAGNAR ( UTG. ): - Ön i Stora Skjärsjön 1923 - 1933.
10970: LYTTKENS , RAGNAR ( UTG. ): - Ön i Stora Skjärsjön 1923 - 1933.
9738: LYTTKENS , I. A. & WULFF , F. A.: - Svensk Uttals - Ordbok.
4945: MÅNSARP: - Collect- och Stambok för Kyrkobyggnad i Månsarps Församling af Wexjö Stfíft.
8582: MABEY , RICHARD: - The Frampton Flora.
4880: MACAN , T. T.: - A Key to the Nymphs of British Species of Ephemeroptera with notes on their Ecology.
4881: MACCIAVELLI , NICCOLO: - The Prince and other political writing.
4882: MACDONALD , JAMES: - Resa geneom en del af Sverige , vårtiden 1809.
4883: MACFARLANE , A. G. J.: - Engineering System Analysis.
4884: MACGREGOR , JOHN: - En flodfärd i Europa med kanoten Rob Roy.
4885: MACH , E.: - Populär - Wissenschaftliche Vorlesungen.
4886: MACINNES , DUNCAN: - The Principles of Electrochemistry.
11956: MACINTYRE , BEN: - Agent Zigzag. En sann historia om kontraspionage , kärlek och svek.
11647: MACINTYRE , ALASDAIR: - Three reval versions of moral enquiry. Encyclopaedia , Genealogy , and Tradition being Gilford Lecture delivered in the University of Edinburgh in 1988.
11648: MACINTYRE , ALISDAIR: - Whose Justice ? Which Nationality ?
4887: MACKAIL , J. W.: - Select Epigrams from the Greek Anthology.
8385: MACKAY , JAMES A.: - East Africa. The Story of East Africa and its Stamps. A Collectors Handbook.
4888: MACKAY , MALCOM: - En lönnmördare tar farväl.
9427: MACKENZIE , W. MACKAY: - The Kingis Quair.
4889: MACKEY , GEORGE W.: - The Mathematical Foundations of Quantum Mechanics. A Lecture - Note Volume.
11004: MACLANE , S. & BIRKHOFF , G.: - Algébre 1 - 2.
9905: MACLANE , S. & BIRKHOFF , G.: - Algébre. Solutions développées des exercices par D. Allouch , A. Mezard , J-C. Vailliant et J. Weil. 2:e Parte: Algébre linéaire.
4891: MACLEAN , ALISTAIR: - The Guns of Navarone.
4890: MACLEAN , ALISTAIR: - Caravan to Vaccarčs.
4892: MADEIRA - LACERDA CASTELO BLANCO , HUGO DE: - Le climat de Madčre. Ébauche d´une étude comparative.
4893: MADERIA - NUNES , ADAO A.: - Peixes da Madeira.
4894: MADOC , G. C.: - An introduction to Malayan Birds.
8876: MAËL , PIERRE: - Den franske Robinson.
4896: MAETERLINCK , MAURICE: - Visheten och ödet.
4895: MAETERLINCK , MAURICE: - De ringes rikedomar.
4897: MAGEE , BRYAN: - Karl Popper.
9428: MÄGISTE , JULIUS: - Woten erzählen. Wotiche Sprachproben gesammelt und herausgegeben.
4899: MAGNUS , K.: - Schwingungen. Eine Einführung in die theoretische Behandlung von Schwingnungfsproblemen.
4898: MAGNUS , ERIK L.: - Bondegården.
4902: MAGNUSSON, MARTIN: - Der Begriff "Verstehen" in Exegetischem Zusammenhang unter besonderer Berücksichtigung der paulinischen Schriften.
4900: MAGNUSSON , GUSTAF ADOLF: - Om utveckling.
4901: MAGNUSSON , ERIK RUDOLF: - Syntax des Prädikatverbums im Mittelniederdeutschen von den ältesten Zeit bis zum Anfang des fünfzehnten .
11463: MAHLER , KURT: - Lectures on Diophantine Approximations. Part 1: g-adic numbers and Roth´s theorem. Prepared from the Notes by R. P. BBambah of my lectures ggiven at the University of Notre Damed in the Fall of 1957..
4903: MAHMOUD , YAGIA M.: - Chinese Development Assistance and West African Agriculture: A Shifting Approach to Foreign Aid ?
4905: MAINZ: - Mainz am Rhein. 20 ausgewaählte Ansichten in feinem Farbendruck.
4904: MAINZ: - Album von Mainz. Handkoloriert. 20 der schönstens Ansichten auch als Postkarten verwendbart.
4906: MAITLAND , PETER .S. & LINSELL , KEITH: - Europas sötvattensfiskar. En fälthandbok.
11971: MAITLAND , F. L.: - Berättelse om Buonapartes ankomst och vistande ombord på Engelska Linieskeppet Bellerophon , jemte underrättelse om de vigtigaste händelser som timade på detta skepp emellan den 24 Maj och den 8 Augusti 1815.
11043: MAL´CEV , A. L.: - Algebraic Systems.
8387: MALAISE , RENÉ: - Atlantis. En geologisk verklighet. Jordskorpans rörelser , deras orsaker och verkningar . Nya rön och åsikter.
4907: MALAMUD , BERNARD: - A New Life.
9964: MALCOLM , ALAN D. B. ( ED. ): - Molecular Medicin. Volume 1.
446: ( MALLANDER , GUSTAF RICHARD ): - Mötesvisa af Malle.
4908: MALLES DE BEAULIEU ( ELISABETH ): - Den tolfårige Robinson eller Historien om en fransk skeppgosse som i sex år vistades på en obebodd ö.
9116: MALLING , MATHILDA: - Karl Skyttes hustru.
4909: MALM , GUSTAF: - Några såpbubblor- Till fägnad för stora och små.
10271: MALM , A. & WILNER , P.: - Lunds universitets matrikel läsåret 1924 - 1925.
10272: MALM , A. & WILNER , P.: - Lunds Universitets matrikel 1913.
4910: MALMBERG , TORSTEN: - Human Territoriality. Survey of behavioural territories in man with a preliminary analysis and discussion of meaning.
4911: MALMBERG , TORSTEN: - Guman Territoriality.. Survey pf behavioural territories in man with preliminary anlysis and disuussion of meaning.
9429: MALMBERG , BERTIL: - Le systčme consonantique du francais moderne. Čtudes de phonétique et de phonologie.
9430: MALMBERG , BERTIL: - Signes et symboles. Les bases du langage humain.
8388: MALMBERG , TEODOR: - Le Passe-Temps Michault. Fransk dikt från det femtonde århundradet efter tvenne handskrifter i Kongl. Biblioteket i Stockholm för första gången utgifven.
4912: MALMBERG , BERTIL: - Études sur la phonétique de l´espagnol parlé en Argentine.
4913: MALMBERG , BERTIL: - Le roman du Comte de Poitiers. Počme francais du XIII:e sičcle. Publié avec introduction , notes et glossaire.
4914: MALMBORG , ANDREAS AF & HUSBERG , OLA: - Träbåtar. Om konsten att älska och vårda en träbåt.
9259: MALME , GUST. O. A..: - Studien über das Gehirn der Knochenfische. Inaugeral - Dissertation.
10497: MALMER , NILS: - Studies on Mire Vegetation in the Archean Area of Southwestern Götaland (South Sweden ) 1 - 2.
4915: MALMGREN , ANDERS JOHAN: - Kritisk öfversigt af Finlands Fsik - Fauna. Akademisk afhandling.
4917: MALMÖ - RINGBERG , BERTIL: - Beskrivning till jordartskartan Malmö SO + karta.
8539: MALMÖ SOCIALFÖRVALTNING.: - Svarta affärer. Utredning om vissa klubbars och näringsstllens sociala betydelse och struktur.
4916: MALMÖ - RINGBERG , BERTIL: - Beskrivning till jordartskartan Malmö NV + karta.
4918: MALMQUIST , GUNNAR: - Carl Vilhelm Ludvig Charlier. Minnesteckning.
4919: MALMROTH , ANDERS: - Om förhållandet mellan"dynamiz " och " nomos ". ( Hebr. VII 16 ). Akademisk avhandling..
4923: MALMSTEN , CARL JOHAN: - Om upplösningen af fjerde gradens equationer I - III.
4926: MALMSTÉN , CARL JOHAN: - Om grunderna för Differentialkalkylen. Akademisk afhandling.
4922: MALMSTEN , CARL JOHAN: - Inledning till Mathematiken. Akademisk afhandling.
4925: MALMSTEN , CARL JOHAN: - Theoriae serierum infinitarum additamenta I - III.
4924: MALMSTEN , CARL JOHAN: - Specimen analyticum , theoremata quedam nova de integralöibus definitis , summatione serierum earumque in alias series transformatione exhíbens p. 1 - 8.
4921: MALMSTEN , CARL JOHAN: - In solutionem aequationum algebraicarum I - VII.
4920: MALMSTÉN , CARL JOHAN: - Bidrag till läran om continuerliga bråk I - VIII. Akademisk afhandling.
4930: MALMSTRÖM , SOCAR: - Samuel Pufendorf och hans arbeten i Sveriges historia.
4931: MALMSTRÖM , ANDERS: - De verbis hebraeorum concavis quaestiones.
4929: MALMSTRÖM , PETRUS ( PEHR ): - Exercitationes in locum Corani , Sr.2: V.253 - 256..I.
4935: MALMSTRÖM , OSCAR: - Högmålsprocessen mot Nils Bielke.
8715: MALMSTRÖM . C. G.: - Handlingar rörande Öfversten C. O. Lagercrantz och Finska kriget 1741 och 1742. I - III.
4936: MALMSTRÖM , OSCAR: - Magnus Stenbock i fångenskapen.
4927: MALMSTRÖM , B. E.: - Minnestal öfver Pehr Daniel Amad. Atterbom , på Student - Carpsens i Upsala vägnar hållet den 9 Maj 1856.
4928: MALMSTRÖM , JOHAN J.SON: - Försök till Pastoral - Calender för Lunds Stift
4933: MALMSTRÖM , BERNHARD ELIS: - Dikter 1 - 2. Uppsala
10575: MALMSTRÖM , M.: - De origine et natura satirae 1 - 2.
4932: MALMSTRÖM , ANDERS MAGNUS: - De Punicis Plautinis.
4934: MALMSTRÖM , OSCAR: - Bidrag till Svenska Pommerns historia.
4937: MALNES , R. & MIDGAARD, K.: - De politiska idéernas historia.
4938: MANCHE: - La Manche. Nature du sol et populations , agriculture , mines , industrie , communications et commerce , histoire , art , archéologie , tourisme.
4939: MANDAHL - BARTH , G. & BONDESEN , PAUL: - Blöddyr III: Ferskvandsblöddyr och Ferskvandssneglenes aegkapsler.
4940: MANDAHL - BARTH , GEORG: - Systematische Untersuchungen über die Heliciden - Fauna von Madeira.
248: MANDELLÖF , VERA & RENFORS , ESKIL: - Morgonväkten. Evangeliska sånger för det kristliga troslifvet samlade och utgivna.
9393: MANINIBIGDINAPI ( BELISARION GUERRERO ): - Inatoipippiler or The Adventures of Three Cuna Boys.
4941: MANKELL, J.: - Fälttåget i Norge år 1814. Kritisk belysning.
4943: MANN , THOMAS: - Schopenhauer.
11405: MANNA , ZOHAR: - Mathematical Theory of Computation.
4944: MANNING , HENRY P. ( ED. ): - The Fourfth Dimension Simply Explained. A collection of essays selected from those submitted in The Scientific American´s prize compettion.With an introduction and editorial notes.
9074: MÅNSSON , ANNA: - Becoming Muslim.Meanings of Conversion.
4947: MAO TSE - TUNG: - Om praktiken. / Om motsättningarna.
4948: MARBURG: - Plan der Stadt Marburg. Aufgestellt im Stadt Bauamt mit ausführlichem Verzeichnis der Strassen , Plätze , Institute......
8119: MARBURG: - Albuma von Marburg.
9431: MARCHELLO - NIZIA , CHRISTIANE: - Histoire de la langue francaiser aux XIVe et XVe sičcles.
4949: MARCK , SIEGFRIED: - Hegelianismus und Marxismus.
4950: MARCOLONGO , ROBERT: - Theoretische Mechanik I - II.
4951: MARCUS , MARVIN MINC , HENRYK: - Introduction to Linear Algebra.
11329: MARCUSE , HERBERT: - Sovjetmarxismen - en kritisk analys.
4952: MARCUSE , HERBERT: - Den estetiska dimensionen.
9683: MARCUSSON , OLOF: - Prosules de la mess I: Tropes de l´alleluia. Édittion critique des textes.( Corpus troporrm II ).
4953: MARDER , L.: - Vector Algebra.
4954: MARDERSTIEG , GIOVANNI: - The Officina Bodoni. An Account of the Work of a Hand Press 1923 - 1977.
9078: MARDIN , YUSUF: - Coloquial Turkish.
9117: MARE , WALTER DE LA: - Desert Islands and Robinson Crusoe.
4955: MARGARIT , ANTONIO M. BADIA: - Fisiognomia comparada de las lenguas ctalan y castellana.
4956: MARGENAU , HENRY & MURPHY , GEORGE MOSELEY: - The Mathematics of Physics and Chemistry.
4957: MARGOLIS , JOSEPH: - Values and Conduct.
11330: MARGULIS , LYNN & SAGAN , DORION: - Slanted Truths. Essays on Gaia , Symbiosis , and Eavolution.
4961: MARKEGÅNGS - TAXA: - 1817 Års Markegångs - Taxa För Kronobergs Län.
4962: MARKEGÅNGS - TAXA: - 1845 Års Markegångs - Taxa För Kronobergs Län.
4960: MARKEGÅNGS - TAXA: - 1816 Års Markegångs - Taxa För Kronobergs Län.
8727: MARKEGÅNGSTAXOR: - 1812 Års Markegångs - Taxe för Christianstads Län ( med ) Båtsmans Beklädnads Persedlar.
8724: MARKEGÅNGSTAXOR: - 1807 Års Markegångs - Taxe för Christianstads Län ( med ) Båtsmans Beklädnads Persedlar.
8725: MARKEGÅNGSTAXOR: - 1809 Års Markegångs - Taxe för Christianstads Län ( med ) Båtsmans Beklädnads Persedlar.
8726: MARKEGÅNGSTAXOR: - 1810 Års Markegångs - Taxe för Christianstads Län ( med ) Båtsmans Beklädnads Persedlar.
8720: MARKEGÅNGSTAXOR: - 1854 år Markegångs - Taxa för Malmöhus Län.
8723: MARKEGÅNGSTAXOR: - 1848 år Markegångs - Taxa för Malmöhus Län.
8722: MARKEGÅNGSTAXOR: - 1805 år Markegångs - Taxa för Malmöhus Län.
4963: MARKGREN , MARTIN: - Geomorphological Studies in Fennoscandia II: Chute slopes in Norhern Fennoscandia A - B.
11415: MARKOV , A. A.: - Theory of Algorithms.
4964: MARKS VON WÜRTEMBERG: - Festskrift tillägnad presidenten juris doktor herr friherre Erik Marks von Würtemberg den 11 maj 1931 av nordiska jurister
11425: MARKSTRÖM , KLAS: - There and back again. On cycles in graphs and physics. Doktorsavhandling.
4972: MARRYAT , ( FR. ): - Styrman Ready eller Pacifics Skeppsbrott.
11968: MARRYAT , FREDERICK: - Den nye Robinson eller Pacifics skeppsbrott.
4969: MARRYAT , FR.: - Sigismond Rustig ou le naufrage du Pacific. Noveau Robinson.
4966: MARRYAT , EMILIE: - I kvälsskymningen. Berättelser fört mina små vänner.
448: ( MARRYAT , FR. ) & PANNWITZ , MAX: - Sigismund Rüstig. Eine Robinsonade.
447: ( MARRYAT , FR. ) & CHRISTAN , W.: - " Pacifics " Stranding. En fortaelling for Ungdomen. Paany bearbejdet efre Kaptajn Marryat.
4967: MARRYAT , FR.: - Den lille vilden.
4968: MARRYAT , FR.: - Den lille vilden. Berättelse för ungdom af Kapten Marryat.
4970: MARRYAT , KAPTEN: - Japhet eller hittebarnet..
4971: MARRYAT , ( FR. ): - Masterman Ready.
4973: MARSDEN , JERROLD E. & HUGHES , THOMAS: - Mathematical Foindations of Elasticity.
8706: MARSH , NGAIO: - Förrädisk doft.
9508: MARSH , R. E.: - Pubic Poliicy Toward Private Forest Land in Sweden , Norway and Finland.
8704: MARSH , NGAIO: - Heta källor.
4975: MARTA , CLAUDIO: - A Group of Lovara Gypsies Setttle down i Sweden.
4977: MÅRTENSSON , OLLE: - Ett bidrag till kännedomen ommossfloran i svenska Neadalen med omnejd.
4978: MARTIALIS: - Epigram i urval.
4979: MARTIALIS: - Epigrammata.
4980: MARTIN , CARL ROLAND: - Behandling af teoremer angående de plana räta liniers sammanträffande i en punkt , såsom bidrag till jemförelse mellan olika geometriska metoder.
4981: MARTIN , CARL ROLAND: - Behandling af teoremer angående de plana räta liniers sammanträffande i en punkt , såsom bidrag till jemförelse mellan olika geometriska metoder.
4982: MARTIN , ELIAS: - Teckningar till Sveriges historia.
4983: MARTIN , ROLAND: - Läkare - Grunder Til biträde för Styresmän och Domare , Ifrån Kunskapen om Människans kropp och allmänna Naturläran. Efter...J. Ern. Hebenstreits Anthropologia Forensis.
4984: MARTLING , CARL HENRIK: - Nattvardskrisen i Karlstads stift under 1800-talets senare hälft.
4985: MARWOOD , ALEX: - Granne med döden.
4986: MARX , WILHELM: - Funktion und Form der Chorlieder in den Seneca - Tragoedien.
11649: MASKINKOMPANIET STOCKHOLM.: - Katalog 1903.
11650: MASKINKOMPANIET STOCKHOLM.: - Katalog n:R 2 1903 om Star Vindturbiner från Flint & Valing Mig. Co, Kendallville , Ind.
4987: MASO, SALUSTIANO: - Amor y viceversa.
9433: MASTRELLI , CARLO ALBERTO: - La lingua di Alceo.
9434: MATHIS , GIOVANNES: - Amicizia ed amur. Costums , modas , usuanza , superstiziuns e linguach in l`Engiadina del 18vel secul.
8540: MATSSON , EMANUEL: - Etudes phonologiques ur le dialecte arabe vulgaire de Beyrouth.
4988: MATTHES , K. ( RED. ): - Sowjetische Arbeiten zu Funktionsanalysis.
4989: MATTHEWS , MICHAEL R. ( ED. ): - The Scientific Background to Modern Philosophy.
4990: MATTHEWS , P. T.: - Introduction to Quantum Mechanics.
9435: MATTHIAS , THEODOR: - Sprachleben und Sprachschäden. Ein Führer durch die Schwankungen und Schwierigkeiten des deutschen Sprachgebrauch.
4992: MATTHIAS , JOHN: - Bathory & Lermontov.
4991: MATTHIAS , KLAUS: - Thomas Mann und Skandinavien.
9031: MATTISSON , ANN - CHRISTIN ( RED. ): - Ortnamnsvård och ortnamnsplanering. Handlingar från LMV:s symposium i Gävle 1982.
9436: MATTSSON , ANNA FLYMAN: - Teaching , Learning , and Student Output. A study of French in classroom.
4993: MATTSSON , MAY: - Five Plays about King John.
4994: MATZ , RICHARD: - Skott och revor. Impulser till förnyelse av vår centrala orientering.
10498: MAURER , FR. & STROH , FR.: - Deutsche Wortgeschichte 1 - 3.
10499: MAURER , FR. & STROH , FR.: - Deutsche Wortgeschichte 1 - 3.
11278: MAURER, H: - Theoretische grundlagen der programmiersprachen
4995: MAURER , KONRAD: - Udsigt over de nordgermaniske retskilders historie.
4996: MAURITZON, PEDER & CHATRIN: - Stora boken om Modesty Blaise
4997: MAURY , LUCIEN: - Les scandinaves et nous. Essai d´éplication des rélations littéraires franco - scandinaves.
10616: MAUS , BERTRAND: - Les réserves dans les déclarations d´acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour Internationale de Justice.
4999: MAXWELL , JAMES CLERK: - Theory of Heat.
4998: MAXWELL , JAMES CLERK: - An Elementary Treatise on Electricity. Second edition-
5001: MAXWELL , JAMES CLERK: - A Treatise on Electricity and Magnetism I - II.
5002: MAXWELL , JAMES CLERK: - Über physikalischen Kraftlinien.
5003: MAY , PETER: - Lewismannen.
5004: MAYER , E. W.: - Machiavellis Geschichtsauffassunf und sein Begriff virtú. Studien zu seiner Historik.
5005: MAYER , IO. FRIDERICI: - De morte Catoli V. Imper. evangelica dissertatio.
5006: MAYER , RAINER: - Christus wirklichkeit. Grundlagen , Entwicklung und Konsequenzen der Theologie Dietrich Bonhoeffers.
449: ( MAYHEW ) QUENNELL , PETER ( ED. ): - London´s Underworld Being Selectiions from " Thoose thar will not work ", the fourth volumer of of " London labur and the London poor " ( 1862 ). .
5007: MAYOR , MATHIAS: - Medicinska Bad utan Badkar. Det verksammaste , enklaste och pålitligaste botemedel mot ett stort antal sjukdomar. Uppfinning av Mathias Mayor.
9437: MAYR , MAX: - Das Wienrische.
11331: MAYR , ERNST & PROVINE , WILLIAM H. ( ED. )HARVARD . ): - The Evolutionary Synthsis. Perspectives on the Umnification of Biology.
5008: MAYSON , JOHN SCHOFIELD: - The Malays of Capetown.
9782: MCCAMMON , J. ANDREW & HARVEY , STEPHEN.: - Dynamics of Proteins and Nucleic acids.
5009: MCCARTHY , THOMAS: - Ideals and Illusions. On Reconstruction and Deconstruction in Contemporary Critical Theory.

Next 1000 books from Akarps antikvariat


Hundreds of the world's finest antiquarian and used booksellers offer their books on Antiqbook. They offer full satisfaction and normal prices - no markups, no hidden costs, no overcharged shipping costs. 8 million books at your fingertips!
Search all books at Antiqbook

12/15