Akarps antikvariat
Box 1129, SE-221 04 LUND, Sweden. Tel: Int. + 46 46 211 24 99 or 211 41 33            Email: info@akarpsantikvariat.se
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
10189: HIDAL , S. M.FL. ( RED. ): - Mellan tid och evighet. Festsskrift till Bo Johnson.
3512: HIESSLEITER , A. J.: - Praktisk Färgnings - Bok , med särskilt afseende på mindre färgerier och hushåll , innehållande Färgning , appretering , fintwättning , dekantering m. m., på alla slags garner och tyg , nytt och gammalt ; anwisning till färgstoffernas beödmande....
3513: HIGGINS , JACK: - Cold Habour.
3515: HIGMAN , BRYAN: - ApplIed Grouptheoretic and Matrix Methods.
3516: HILBERT , D. & ACKERMANN , W.: - Grundzüge der theoretischen Logik.
3517: HILBERT , DAVID: - Grundlagen der Geometrie.
3520: HILDEBRAND , EMIL: - Engelska samhällsförhållanden före den normandiska eröfringen.
3522: HILDEBRAND , HANS OL. HILDEBRAND: - Svenska folket under hednatiden. Akademisk afhandling.
3518: HILDEBRAND , BENGT: - C. J. Thomsen och hans lärda förbindelser i Sverige 1816 - 1837 I - II. Bidrag till den nordiska forn- och hävdaforskningens historia.
3521: HILDEBRAND , HANS: - Lifvet på Island under sagotiden.
11230: HILDEBRAND , F. B.: - Introduction to Numerical Analyssis.
3519: HILDEBRAND , BROR EMIL: - Svenska sigiller från medeltiden 1 - 2 ( serie I - III ).
3524: HILDEBRANDSSON , H. HILDEBRAND: - Rapport dur les observations internationales des nuages au Comité Internatinal Météorologique. I: Historique. Circulation générale de l´athmosphčre.
3526: HILDESHEIM: - Hildesheim.
3527: HILDING: - Ny Samling Sagor och Berättelser af Hilding.
11643: HILDUR ANDERSSON: - Priskurant från Hildur Andersson Ullspinneri, Väveri, Skönfärgeri.
3529: HILGEVOORD , JAN ( ED. ): - Physics and our view of the world.
3528: HILGEVOORD , JAN ( ED. ): - Physics and our view of the world.
8841: HILL , G. F.: - The Commemorative Medal in the Service of Germany.
11805: HILL , CARL JOHAN: - Elementära Regler för Rotutdragningen I - II.
3533: HILL , THOMAS E. HILL: - Autonomy and Self - Respect.
3530: HILL , TERRELL L.: - Thermodynamics of Small Systems- Part I.
3531: HILL , J. E.: - The Robinson Collection of Malaysian Mammals.
3534: HILL , CARL JOHAN D.: - Consectarium ex theoremate binomii petitum de serierum reversione.
3532: HILL , REGINALD: - Dödens bok.
11967: HILL , CARL JOH.: - Om inrättning , uträkning och bruk af en Reciprok - Tabell.
10859: HILL , STEPHEN: - Competition and control at work.
9872: HILLE , EINAR: - The Abstract Cauchy problem and Cauchy´s problem for parabolic differential equations.
3536: HILLE , EINAR & PHILLIPS , RALPH: - Functional Analysis and Semi-Groups.
11569: HILLEL , DANIEL: - Introduction to Soil Physics.
12385: HILLERDAL , GUNNAR: - Rason and Revelation in Richard <<<<
10190: HILLERDAL , GUNNAR: - Vägen från Eden.
10191: HILLERDAL , GUNNAR: - Gehorsam gegen Gott und Menschen Luthers Lehre von der Obrigkeit und die moderne evangelische Staatsethik.
3537: HIMMELSTRAND , JOHAN LUDVIG VICTOR: - Några ord om Stagnelii lyrik , med särskildt afseende på hans lärodikter. Afhandling.
8074: HINCKS , W. D.: - Dermaptera.
3538: HINDMARSH , W. R.: - Atomic Spectra.
8372: HINTERWALDNER, JOH. MAX: - Wegweiser für Naturaliensammler. Eine Anleitung zum Sammeln und Conservieren von Thieren , Pflanzen und Mineralien jeder Art , sowie zur rationellen Anlage und Plege von Terrarien , Aquarien , Voličren etc.
3539: HINTIKKA , JAAKKO: - Knowledge and Belief. An Introduction to the Logic of the two Notions.
3541: HINTON , CHARLES H.: - Speculations on the Fourth Dimension. Selected Writings.
3540: HINTON , CHARLES H.: - Speculations on the Fourth Dimension. Selected Writings.
3542: HINTZE , HANS OHLSSON: - Öfversigt af romerska folktribunalets historia intill första puniska kriget.
11219: HINZE , GUSTAV: - Der Biber.. Körperbau und Lebensweise , Verbreitung und Geschichte.
12531: HIRN , HANS: - Gustaf Dreseikk Stjernvall 1707 - 1815.Akademisk avhandling.
10192: HIRN , YRJÖ: - Det heliga skrinet. Studier i den katolska kyrkans poesi och konst.
11070: HIRSCHMAN, ALBERT O.: - Den reaktionära retoriken
3546: HIRSCHMAN , I. I. & WIDDER , D. V.: - The Convolution Transform.
3548: HIRST , PAUL H.: - Knowledge and the curriculum. A collection of philosophical papers.
3547: HIRST , P. H. & PETERS , R. S.: - The Logic of Education.
10474: HIRT , HERMANN: - Handbuch des Urgermanischen I - III.
3550: HISCOCK , ERIC C.: - Västlig horisont.
3549: HISCOCK , ERIC C.: - Cruising under Sail.
3552: HITLER , ADOLF M. FL.: - Kriget mot Sovjetrysland.
3551: HITLER: - Rikskansler Adolf Hitler Tal inför Tyska Riksdagen den 11 december 1941 om Franklin D. Roosevelts skuld till kriget.
3553: HJÄRNE , HARALD: - Karl XII. Omstörtningen i Östeuropa 1697 - 1703.
3554: HJÄRNE , RUDOLF: - Från det förflutna och det närvarande. Minnen och tankar 1: Teckningar från Uppsala akademi från 1839- och 40-talen.
3555: HJÄRNE , URBAN: - Den lilla Wattuprofwaren , hwarigenom De rätta och Hälsosamma Suurbrunnar ifrån de falska eller gemene Jernwatn som här och där...finnas..
10193: HJÄRPE , JAN: - Profetens mantel. Den muslimska världen 2001 - 2006.
3557: HJELMERUS , ALFRED: - Formella logiken baserad på idetitetsprincipen.Historisk - genetisk framställning.
3559: HJELMERUS , ALFRED: - Formella logiken baserad på idetitetsprincipen.Historisk - genetisk framställning.
3558: HJELMERUS , ALFRED: - Formella logiken baserad på idetitetsprincipen.Historisk - genetisk framställning.
3556: HJELMÉRUS: - Förteckning öfver Fil. Drt. A. Hjelmérus´ Bibliotek hvilket kommer att å offentlig auktion försäljas i Halmstad Onsdagen den 24 September och följande dagar 1900.
3563: HJELMQVIST , THEODOR: - Gustaf II Adolf såsom litterär personlighet. Föredrag i Lunds Universitets aula den 6 november 1909.
3562: HJELMQVIST , SVEN: - Långasjötraktens geologi.
3561: HJELMQVIST , BENGT: - En rimkrönika om Karl XII och desss författare.
3560: HJELMQVIST , BENGT: - Bibliotekskonsulterna. Småvers från tre decennier.
10407: HJELMQVIST , THEODOR: - Samknúta. Ett bidrag till tolkningen af Nesjavisur 10: 5 - 8.
12445: HJERPE , CONRAD TH.: - Historisk - kritisk undersökning aom äktheten af Jacobs bref.
3564: HJERTÉN , IVAR: - De loco poeticae Aristoteleae 1449 b. 13 - 16 cum tragoediis collato..
10354: HJERTONN , JOHN: - Linköping vid sekelskiftet. Några minnesanteckningar över stadens bebyggelse och mer bemärkta personliigheter bland stadens borgare och köpmän.
12386: HJERULFSDOTTER , RITWA: - Jungfru Maria möter ormen. Om formler tolkningar.
3565: HJO - JOHANSSON , HANS G.: - Beskrivning till jordartskartan Hjo NO + karta.
3566: HJO - SVANTESSON , SVEN - I.: - Beskrivning till jordartskartan Hjo SO + karta.
408: ( HJOLMAN , HJALMAR ): - Bilder från hembygden. Tolf berättelser.
8949: HJORD , BENGT ( RED. ): - Båtsmän , ryttare & soldater. Släktforskaren och de militära källorna.
3568: HJORT AF ORNÄS , ANDERS ( ED. ): - Camels in Devlopment. Sustainabled roduction in African Drylands.
3567: HJORT , ANDERS & SVEDIN , UNO ( RED. ): - Jord - Människa - Himmel.
11585: ( HJORT , PER ERIK ANDREAS G. ): - Vägledare för turister på Kinda kanal. ( Med en karta ).Af Cervus.
11682: HJORTH & CO.: - N:o 203. Katalog för lantmän. Aktiebolaget B.A. Hjorh & Co., Stockhoolm.
3569: HJORTSBERG LARSSON , J.: - Den Yttersta Domen, Med derpå följande Sälla och Osälla Ewigheten, Betraktad; Och till en Gudelig eftertanka På Swenska Rim Föreställd.
3570: HOBBS , GEORGE W. & ELLIOTT , BEN G.: - The Gasoline Motorcar. Prepared in the Extension Division of the University of Wisconsin.
10535: HOBROH , GUNNAR: - Arbeten och näringsliiv hos en koltorpare åren 1771 - 1818.
3571: HOBSON , E. W.: - The Theory of Functions of a Real Variable & The Theory of Fourier´s Series. 1 - 2.
3572: HOCKING , WILLIAM ERNEST: - Present Status of the Philosophy of Law and Rights.
3573: HODELL , FRANS: - Visor och kupletter 1 - 2.
3574: HODGE , W. V. D.: - Theorie und Anwendunbgen harmonischer Integrale.
9779: HODGSON , ERNEST & LEVI , PATRICIA: - A Tetxbpok of Modern Toxicology.
8921: HOEL , KÅRE: - Studier over bustadnavn fra Östfold.
8942: HOEL , KÅRE: - Bustadnavn i Östfold 3: Våler.
3575: HOF: - Mystik och verklighet. En festskrift ill Hans Hof.
3576: HOFBERG , HERMAN: - Några drag ur det forna skogsbyggarlifvet i Halland. 1: Örkenfolket. 2. Knifvahäringarne.
9708: HOFBERG , HERMAN: - Allmoge - ord i vestra Nerikes bygdemål samlade.
3577: HOFF , DAVID: - Varför etiska kommittéer ?
3578: HÖFFDING , HARALD: - Den nyere Filosofis historie. En fremstilling af filosofiens historie fra renaissansens slutning til vore dage. Del 1 - 8.
3579: HOFFMANN , H.: - Malerische Ansichten von Baden - Baden.
3580: HOFFMANN , J. C. V. ( HRSG. ): - Sammlung der Aufgaben des Aufgaben - Repertoriums der ersten 25 Bände der Zeitscchrift für mathematischen und naturwissenschaftliuchen Unterricht.
3581: HOFFMANN , FR. & TRÄGER , OTTO: - Der Falkenstein. Die Burg als Bauwerk. geschichte und Sagen.
10194: HOFFMANN , DIETER: - Der Weg zur Reife. Eine religionspsychologische Untersuchung der religiösen Entwicklung Gerhard Tersteegens.
9709: HOFFORY , J.: - Oldnordiske consonantstudier.
3582: HOFMANN , JOSEPH E.: - Leibniz in Paris 1672 -1676. His Growth to Mathematical Maturrnity
11101: HOFSTADTER , DOUGAS R.: - Gödel , Escher , Bach: An external golden braid.
3583: HOFSTADTER , DOUGLAS & DENNETT , DNAIEL: - The Mind´s I. Fantasies and Reflections on Self and Soul.
11102: HOFSTADTER , DOUGAS R.: - Metamagical themas: Questing for the Essence of mind and Pattern.
3584: HOFSTEN , J. G. VON: - Från Ryssland. Historiska skildringar I - II.
12072: HOFSTRAND , G.: - The Seege of Troy. A Study in the Intertextual relations of the Middle English Romance The Seege or Battle of Troy.
3585: HOFSTRAND , G.: - The Seege of Troye. A Study in the Intertextual Relations of the Middle English Romance the " Seege or Batayle of Trye "
3586: HÖGANÄS - DANIEL , ESKO: - Beskrivning till jordartskartan Höganäs NO / Helsingborg NV + karta.
3587: HOGBEN , BERNARD: - Tekniska sagor.
9832: HOGBEN , LANCELOT: - Matematik för millioner. Populär framställning för självstudium 1 - 2.
9315: HÖGBERG , P.: - La caida del conde-duque de Olivares
8682: HÖGBERG , FRITHIOF: - Riksdagen i Norrköping år 1804.
9314: HÖGBERG , P.: - La rédaction des chroniques de S'ebastien, de Sampiro et de P'lage dans Sandoval I - III.
3588: HÖGBERG , ÅKE: - Der Vokalismus der Stammsilben in Johannes Marienwerders "Leben der heiligen Dorothea von Montau".
12103: HÖGBERG ANDERS: - Lithics in the Scandivian late Bronce Age. Socotechnichal chenche and periistenc,
8117: HOGGUER , D. A. VON: - Reise durch Lappland und dem nördlichen Schweden.
11270: HÖGLUND , LARS. ( RED. ): - Biblioteken, kulturen och den sociala intelligensen. Aktuell forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap.
8683: HÖGMAN , SAMUEL: - Jemförande framställning af skelettbyggnaden hos Colymbus och Podiceps ( doppingar ).
3591: HÖGMAN , BERTIL ( UTG. ): - Heliga Birgittas originaltexter.
12073: HÖGNÄS , STEN: - Människans nöjen och elände. Gyllenborg och upplysningen..
3592: HÖGSLUND , O. ( UDG.): - Dovrebanen og Tröndelag.
3593: HÖGSLUND , O. ( UDG.): - Dovrebanen og Tröndelag.
3594: HÖGSLUND , O. ( UDG.): - Vestbabene og Telemark med Haukeveien til Vestlandert.
3596: HOHMANN , CHRISTIAN HEINRICH: - Praktisk Violinskola.
8842: HÖJER , MAGNUS: - Öfversigt af Sveriges yttre politik under åren 1676 - 1680, ett bidrag till Johan Gyllenstiernas historia.
3598: HÖK , GÖSTA: - Zinzendorfs Begriff derr Religion.
9384: HOL,MBERG , OLLE: - Sex kapitel om Stagnelius.
3599: HOLBEIN: - Det Totentanz. Vierzig Holzschnitte von Hans Holbein dem Jüngeren.
10734: HOLBERG , LUDVIG: - Den danske Skueplads eller Ludvig Holbergs samtlige Comoedier i eet Bind.
10668: HOLBERG , LUDVIG: - Dannemarkes Riges Historie. Tomus III. Med et tilstraekkeligt Register over alle III. Tomer.
11898: HOLBERG , LUDVIG: - Don Ranundo de Colibrados eller Fattigdom och Högfärd. Comedie i 5 Aktter.
10733: HOLBERG , LUDVIG: - Dannemarkes Riges Historie. Tomus III. Med et tilstraekkeligt Register over alle III. Tomer.
10669: HOLBERG , LUDVIG: - Den danske Skueplads eller Ludvig Holbergs samtlige Comoedier i eet Bind.
11668: HOLDEN , ALAN: - The Nature of Soiids.
10195: HOLDT , JENS: - Niels Johannes Holm 1778 - 1845. Et blad af Brödremenighedens historie.
3600: HOLL , ALEXANDER: - Maktspråk om älskog. Aforismer.
3601: HOLLANDER , A. G.: - Om Praktiska Filosofiens Grundbegrepp och deras inre förhållande till hvarandra.
3602: HOLLQVIST , HÅKAN: - The Use of English in Three Large Swedish Companies.
3610: HOLM , CARL JOHAN: - Anteckningar öfver fälttågen emot Ryssland Åren 1808 och 1809.
3609: HOLM , THOMAS CAMPANIUS: - Kort Beskrifning Om Provincien Nya Swerige uti America, Som nu förtijden af the Engelske kallas Pensylvania
3605: HOLM , INGVAR: - Litgterärt Österlen.
3608: HOLM , SÖREN: - Kristendim , myt och historia.
9710: HOLM , PELLE: - Viktor Rydberg som språkrensare.
3612: HOLM , GÖSTA: - Uppkomsten av de neutrala verbalabstrakterna på -ande.
3613: HOLM , SÖREN: - Dogmatik
3611: HOLM , CARL JOHAN: - Anteckningar öfver fälttågen emot Ryssland Åren 1808 och 1809.
3606: HOLM , INGVAR: - Tankar och tendenser i Harry Martinsons diktning.
3607: HOLM , SÖREN: - Filosofien i det nittende Aarhundrede.
3603: HOLM: - Konsertsångaren Erik Holms hem i Filipstad. ( Omslagstitel: Några bilder från den numera så populäre konsertsångaren Erik Holms hem i Filipstad. ).
8922: HOLM , GÖSTA: - De nordiska anger - namnen.
10196: HOLM , OSSIAN: - Confessio Augustanas 2. art. om arfsynde.
10197: HOLM , ULLA CARIN: - Hennes verk skall prisa henne. Studier av personlighet och attityder hos kvinnliga präster i svenska kyrkan.
8945: HOLMA , HARRI: - Die Namen der Körperteile im assyrisch-babylonischen. Eine lexikalisch-etymologische Studie.
8923: HOLMA , HARRI: - Die Namen der Körperteile im assyrisch-babylonischen. Eine lexikalisch-etymologische Studie.
3620: HOLMBERG , BÖRJE: - James Douglas on English Pronounciation.
11271: HOLMBERG , AXEL EMANUEL: - Bohusläns historia och beskrifning 1- 3.
12037: HOLMBERG , AXEL EMANUEL: - Bohusläns historia och beskrifning. Del III: Tjönr , Inland , Hisingen.
11500: HOLMBERG , FREDRIK: - Minnen från " hofvet ". Visor och tillfällighetstryck, föredragtna i kamratkretsen..
3615: HOLMBERG , AXEL EMANUEL: - Bohusläns Historia och Beskrifning I - III.
9931: HOLMBERG , BÖRJE: - On the Concept of Standard English and the History of Modern English Pronunciation.
9496: HOLMBERG , OLLE: - Frödings mystik.Några grundlinjer.
11071: HOLMBERG, CLAES-GÖRAN: - Mediekulturer. Hybrider & förvandlingar.
3623: HOLMBERG , MÄRTA ÅSDAHL: - Studien zu den niederdeutschen Handwerkerbezeichnungen des Mittelalters. Leder- und Holzhandwerker.
3622: HOLMBERG , MÄRTA ÅSDAHL: - Karlmeinet - Studien.
3621: HOLMBERG , MÄRTA ÅSDAHL: - Exzipierend - einschränkende Ausdrucksweisen untersucht besonders auf Grund hochdeutscher Bibelübersetzungen bis zum Anfang des 16. Jahrhunderts.
3619: HOLMBERG , OLLE: - Den främmande passageraren. Resonemang om moralen.
3617: HOLMBERG , MÄRTA ÅSDAHL ( HRSG. ): - Der Harffer Sachsenspiegel vom Jahre 1295. Landrecht.
3618: HOLMBERG , NILS: - Medelklassen och proletariatet. Studier rörande 1840 - 1841 års riksdag och dess förutsättningar i svenskt samhällsliv.
8924: HOLMBERG , BENTE: - Stednavne som kulturhistoriusk kilde. En samfaerdselshistorisk undersögelse.
3624: HOLMBERGSSON , JOHAN: - Fröken Florentinas af Ober - Weimar Berättelse om sin befrielse från klostret efter D:r Martin Luhers text med 11 tackningar.
10261: HOLMDAHL , OTTO S.: - Gammal och ny förkunnelse. En studie i nutida svensk predikan.
8266: ( HOLMÉN , BENGT ): - Den swenska land-mannen eller Utdrag af en land-mans bref och påminnelser til en riksdags-man i Stockholm, år 1765. Om grundorsakerna til Sweriges olyckor och allmänna oredor
11878: HOLMÉN , HANS: - Building Organizations for Rural Development. State and Cooperatives in Egypt.
10037: HOLMGREN , K.: - Om elektriciteten som kosmisk kraft.
3626: HOLMGREN , AUG. EMIL: - De för träd och buskar nyttiga och skadliga insekterna jemte utrotningsmedel för de sednare.
3625: HOLMGREN , FRITHIOF: - Vid minnesfesten öfver Magnus Stenbock å Ringstorps Slagfält vid Helsingborg.( Dikt ).
10082: HOLMGREN , NILS: - Termitenstudien 1 - 2 ( of 4 ).
10083: HOLMGREN , NILS: - Termitenstudien 3: Systematik der Termiten: Die Familie Metatermitidae.
10084: HOLMGREN, A.E.: - Atlas öfver Skandinaviens däggdjur.
10262: HOLMGREN , RICHARD & KALIFF , ANDERS: - Arkeologer io Bibelns Sodom. Svenska Dödahavsexpeditionen till Jordanien..
3630: HOLMQUIST , VERNER: - Platotrimetylen-bis-tioglyukolat och dess derivat.
3629: HOLMQUIST , ERIC: - Känt folk på Regnbågen. Ut en hovmästares skissbok.
3628: HOLMQUIST , P. J.: - Om Rödöområdets rapakvi och gångbergarter.
3627: HOLMQUIST , P. J.: - Knoptit , ett perowskit närstående nytt mineral från Alnön.
10198: HOLMQUIST , HJALMAR: - D. Johannes Matthiae Gothus och hans plats i Sveriges kyrkliga utveckling. Studie- och läraretiden ( 1592 - 1643 ).
10200: HOLMQUIST, HJALMAR: - De svenska domkapitlens förvandling till lärarekapitel 1571 - 1687.
10475: HOLMQVIST , OTTO: - Der Musculus Protractor Hyoidei( Geniodyoideus Auctt. ) und der Senkungsmechanismus des Unterkiefers bei den Knochenfischen.
3631: HOLMQVIST , WILHELM: - Övergångstidens metallkonst.
12513: HOLMSTRÖM , RIKARD: - Den skånska Öresundskuayens medeltid.
410: ( HOLMSTRÖM , G. ): - Sa´ han och sa´ hon. Ordstäfsbok innehållande öfver 1200 ordstäf.
411: ( HOLMSTRÖM , C. T. ): - Mina bekymmer. Brev till en tidning från Fabror Karl.
9316: HÖLSCHER , GUSTAV: - Sanhedrin und Makkot. Die Mischnatractade " Sanhedrin " und " Makkot " ins deutsche übersetzt und unter besonderer Berücksichtigung des Verhältnisses zum Neuen Testament mit Anmerkungen versehen.
3634: HÖLSCHER , GUSTAV: - Geschichtsschreibung in Israel. Untersuchungen zum Jahvisten und Elohisten.
412: ( HOLST , NILS OLOF ) HARALD HILDING: - Fröken de la Brache . bedragerska eller konungadotter ? En undersökning med anledning af Emil Hildebrands " Den senaste s. k. Vasasagan ".
8888: HOLST , NILS - OLOF: - Alnarps - floden. En svensk " Cromer - flod ".
3636: HOLST , WALFRID: - Carl Gustaf Tesssin under rese- . rikdsdagssmanana - och tidigare beskickningsåren. Ett bidrag till hans ungdomshistoria och politiska biografi. Akademisk avhandling.
3635: HOLST , GUSTAF: - Zur Photochemie der Reversiben Redoxprozesse. Ein Antagonismus von Strahlen im sichtbaren Spektrum.
9317: HOLT , A.: - Scientific Russian. Grammar , Reading and specially selected scientific exercises and an extensive Glossary.
3637: HOLT , JENS: - Les noms d´action en -sės ( -tís ). Études de linguistique grecque.
10880: HOLTEDAHL , OLAF: - On the Fossil Faunas from Per Schei´s Series B in South Western Ellesmereland.
10879: HOLTEDAHL , OLAF: - Engerdalen. Fjeldbygningen inden rektangelkartet Engerdalens omraade.
9318: HOLTHAUSEN , FERDINAND: - Die Soester Mundart. Laut- und Formenlehre
3638: HOLTON , GERALD & ELKANA , YEHUDA: - Albert Einstein. Historical and Cultural Perspectives.
3641: HOMEROS: - ( Opera V ): Hymnos cyclum fragmenta margiten , Batrachomyomachiam vitas continens.
3642: HOMEROS: - Homeri Odysee. Sång I - VI.
3640: HOMEROS: - ( Opera III - IV ): Odysseae libros I - XXIV.
9319: HONG GAO: - The Physical Foundation of the Pattering of Physical Verbs. A Study of Chinese Verbs.
3643: HONG , KARGOT HÖJFORS: - Ölänningar över haven. Utvandring från Ölands 1840 -1936. Bakgrund , förlopp , effekter.
10428: HOOKE , S. H.: - Babylonian and Assyrian Religion.
3644: HOOKE , S. H.: - Babylonian and Assyrian Religion.
10263: HOOKER , MORNA D.: - The Signs of a Prophet. The Prophetic Actions of Jesus.
9320: HOOPS , JOHANNES: - Kommentar zum Beowulf.
3645: HOPF , EBERHARD: - Mathematical Problems of Radiative Equilibrium.
3646: HÖPKEN , ANDERS JOHAN: - Äre - Minne öfver Framledne......Carl Gustaf Tessin. uprest uti et tal för Kongl. Vetenskaps Acaemien den 21 Martii 1741.
3647: HOPPE , EDMUND: - Geschichte der Optik.
3648: HOPPE , EDMUND: - Mathematik und Astronomie im klassischen Altertum.
8569: HOPPE , ELISABETH: - Året om i örtagården.
8197: HORATIUS - EKELUND, CARL OSCAR: - Horatii Sånger, X - XX i andra boken.
3649: HORATIUS: - Diktkonsten / Ars Poetica.
3651: HORATIUS: - Opera.
3652: HORATIUS: - Satiren und Episteln.
3650: HORATIUS: - Opera omnia.
3653: HÖRBERG , BENGT & WESTBERG , JOSTEIN: - J. R. Capablanca. 73 utvalda partier med kommentarer samt biografi.
3654: HÖRBERG , OLOF: - Radioteknikernas handbok: FM - teknik.
10012: HÖRBERG , BENGT & WESTBERG , JOSTEIN: - Paul Mopfrhy.
3655: HORLEMAN , C.: - Tankar om Förråds - Hus för Säd.
11766: ¨HÖRLÉN , AXEL: - Hur knypplinge kokm tll Blekinge och dess grannbygder + Knyppels krin och knyppelpinnat i sydöstra Skåne.
9859: HÖRMANDER , LARS: - On the Theory of Geeneral Partial Differental Operators.
9321: HÖRMANN , HANS: - Psychologie der Sprache.
3657: HORN AF ÅMINNE , CLAS FREDRIK: - Små Skaldestycken.
3656: HORN , J.: - Partielle Differentialgleichungen.
10640: HORNEMANN , J. W.: - Forsög til en dansk oeconomisk Plantelaere 1 - 2.
11472: HOROWITZ , ELLIS & SAHNI , SARTAJ: - Fundamentals of Computer Algorithms.
3659: HORSLEY , REGINALD: - Till sjöss och lands. John Brooks äfventyr bland röfvare och guldsökare.
3658: HORSLEY , JOHN E.: - Tools of the Mariitime Trades.
10243: HÖRSTEDT , LARS: - Tyska och Norska Fälttågen 1813 och 1814.
3661: HOSEMANN , R. & BAGCHI , S. N.: - Direct Analysis of Difraction by Matter.
3660: HOSEMANN , R. & BAGCHI , S. N.: - Direct Analysis of Difraction by Matter.
3662: HOSPER , JOHN: - An Introduction to Philiosophical Analysis. Revised edition.
11274: HOTZ, GÜNTER & WALTER, HERMANN: - Automatentheorie und formale sprachen. II. Endliche automaten.
11273: HOTZ, GÜNTER & WALTER, HERMANN: - Automatentheorie und formale sprachen. I. Turingmaschinen und rekursive funktionen.
11272: HOTZ, GÜNTER & CLAUS, VOLKER: - Automatentheorie und formale sprachen. III. Formale sprachen.
3663: HOUDIJK , ALEXANDER: - De Brownsche beweging van een draad.
9322: HOUSE , DAVID & TOUATI , PAUL ( ED. ): - European Speech Communication Association . Proceedeing of an ESCA Workshop.Lund 1993.
3664: HOVING , JOHANNES: - I svenskhetens tjänst ( Ur mitt livs dagbok d. III. ).
9867: HOWARD , A. V. ( ED. ): - Chambers´s Dictionary of Scientists.
8843: HOWGEGO , CHRISTOPHER: - Ancient History from Coins.
3666: HOXHA , ENVER: - Speech delivered at the meeting of the electors of the constituency No 179 + 8 other speeches and political pamflets.
3667: HOY , DAVID COUZENS: - The Critical Circle. Literature , History , and Philosophical Hermeneuties.
12074: HREINSSPON , EINAR: - Nätverk och nepotism. Den regionala förvaltningen på Island 1770 1870.
12345: HROTSVITHAE: - Opera.
3668: HSU , JONG - PING & LEONARDO.: - A Broader View of Relativity. General Implications of Lorentz and Poincaré Invariance.
3669: HUBENDICK , BENGT: - Våra snäckor. Snäckor i sött och bräckt vatten.
8076: HUBENDICK , BENGT: - On a small material of fresh water molluscs.
9324: HUBER , P. MICHAEL ( HRGS. ): - Johannes Monachus Liber de Miraculis. Ein neuer Beitrag zur mittellateinischen Mönchsliteratur.
10735: HUC , E. R.: - Resa i Kina.
10670: HUC , E. R.: - Resa i Kina.
3670: HUDSON , STEPHEN D.: - Human Character and Morality. Reflections from the History of Ideas.
9325: HUDSON , JEAN: - Perspectives on fixedness: Applied and theoretical.
3671: HUET , ÉMILE: - Guide Orléanais.
10264: HUGASON , HJALTI: - Bessastadaskolan. Ett försök till prästskola på Island 1805 - 1846.
3673: HUGHES , H. STUART: - Consciousness and Society. The Reorientation of European Social Thought 1890 - 1930.
12038: HUGHES , G. E. & CRESSWELL , M. J.: - An introduction to modal logic.
10018: HUGHES , M. N.: - The Inorganic Chemistry of Biological Processess.
3675: HULDT , BO: - Sweden , the United Nations , and Decolonization. A Study of Swedish Participation in the Fourth Committee of the General Assembly 1946 - 1969.
3676: HULL , DEREK: - Introductions to Dislocations.
3677: HULST , H. C . VAN DE: - Light Scattering by Small Particles.
8080: HULT , JOH. FERD.: - Cornelis Taciti De origine situ moribus ac populis Germaniae Liber Suethice reddita et annotationibus illustratus. Disseratatio Academica.
3678: HULT , KARIN: - Syntactic Variation in Greek of the 5th Century A. D.
11879: HULTÉN , BERTIL: - Från distributionskanaler till orkestrerade nätverk. En studie om fabrikanters kanalval och samarbete med återförsäljare i svensk byggmaterialindustri .
413: ( HULTGREN , TEODOR ) TEODOR I SNARARP: - Glör. En hoper viser te på Ydremål.
3679: HULTGREN , F.: - Vem skrev på himlavalvet ? En sällsam syn och upplevelse vid krigsutbrottet i Europa 1939. Med intressanta data om krigshändelserna jämte några citat ur " Führern " Adolf Hitlers tal och skrifter , sådana de offentliggjorts genom radio ...
12297: HULTHÉN , TORE: - Jesu regering. En studie i Henric Schartaus teologiska åskådning i jämförelse med ortodox , pietistisk och wolffiansk lärouppfattning.
3681: HULTHÉN, TORE: - Jesu regering. En studie i Henrik Schartaus teologiska åskådning i jämförelse med ortodox, pietistisk och wolffiansk lärouppfattning.
3680: HULTHÉN , LAMEK: - Über das Austaschproblem eines Kristalles. Akademische Abhandlung.
10265: HULTHÉN, TORE: - Jesu regering. En studie i Henrik Schartaus teologiska åskådning ,Del II: Om sakramenten och om de yttersta tingen.
3682: HULTKRANTZ . C. A.: - Dem kristliga predikan från synpunkten af lagens och evangelii rätta bruk. Akademisk afhandling.
3683: HULTKVIST, K. A. M. FL.: - Ur Växjö stifts folkundervisningshistoria 1795 - 1865.. Acta och skildringar rörande Tegnér , G. Adlerbeth , J. Legegren , J. Rydeman m.fl.
9711: HULTMAN: - Tors bok. Svenska med didaktisk inrikltning. Vänbok till Tor G Hultman.
3686: HULTMAN , JOAHN: - The Echo -Ghost in the Machine. Reflexions in Space and Time in Environmental Geography.
3684: HULTMAN , F. W.: - Matematiska och fysikaliska problem utdelade af Ecklesiastikdepartementet under åren 1864 - 79 för de skriftliga mogenhetsexamina vid de svenska läroverken. Försedda med svar och anmärkningar.
3685: HULTMAN , J. A.: - Solskenssånger.
11455: HULTMARK , DAN: - Insect Immunity: Inducible Antibacterial Proteins from Hyalophora Cecropia.
12366: HULTMARK , DAN: - Insect Immunity: Inducible Antibacterial Proteins from Hyalophora Cecropia.
3687: HULTQVIST , PER: - Försvar och skatter. Studier i svensk riksdagspolitik från representationsreformen till komprimissen 1873. Akademisk avhandling.
3688: HULTSTEDT , C. P.: - Sånglära för Folkskolor , innehållande Underwisningsmethoden och dertill nödige Öfningsexempel jemte Swenska Psalmbokens Melodier uppställde i förenklad sifferskrift..samt Swenska Messan.
3690: HUMBLA , PHILIBERT: - De Caussis Divortii.
3689: HUMBLA: - Förteckning öfver Professoren m.m. D:r Ph. Humblas efterlämnade boksamling som kommer att försäljas...
3691: HUME , DAVID: - Enquiries concerning the Human Understanding and concerning the Principles of morals..
10940: HUND , F.: - Theoretische Physik. Band iiI: Wärmelehre und Qantentheorie.
10938: HUND , F.: - Theoretische Physik. Band I: Mechanik.
10939: HUND , F.: - Theoretische Physik. Band ii: Theorie der Elektrizität und des Lichens.
3693: HUND , FRIEDRICH: - Materie als Feld. Eine Einführung.
3692: HUND , DANIEL HANSSON: - Konung Erik XIV:s krönika n, på rim eller uti en visa författad.
3694: HUNGERSTEDT , OLA: - Diputation Om Gröt , framgifwen Alla sina kära Landsmän til tjenst uti thenna dyra Gryn- och Mjöltiden..År 1771.
3695: HUNT , J. N.: - Incompressible Fluid Dynamics.
3697: HUNT , A. S. & EDGAR , C. C.: - Select papyri Ii. Non - literary papyri , Public documents..
3696: HUNT , A. S. & EDGAR , C. C.: - Select papyri I. Non - literary papyri , Private affairs.
3698: HUNTEMANN , JOHAN: - Oratio De Turtella Sacratissimorum Angelicorum Spirituum prosicua, Festivalis Prima in Celebratissima Universitatate Rostocjiensi....
11471: HUNTER , GEOFFREY: - Metalogic. An introduction to the Metattheory of Standard First Order Logic.
3699: HUON ( LE ROU ) DE CAMBRAI: - Li regkles Nostre Dame.
9502: HURLIMANN , BETTINA: - Three Centuries oof Children´s Books in Europe.
3700: HUSCHKE , KONRAD: - Ernst und Agnes Haeckel. Ein Briefwechsel.
3701: HUSÉN , TORSTEN: - Kriget och den mänskliga faktorn. En psykologisk - pedagogisk studie.
3703: HUSQVARNA: - Handbok för Husqvarna familjesymaskin klass 12 ( CB-N ) skötsel och vård.
3702: HUSQVARNA: - Bruksanvisning för Husqvarna Central Bobhbin Familjesymaskin med fram- och återfende matning.å
3704: HUSSERL , EDMUND: - Logiska undersökningar band 3: Undersökningar kring kunskapens fenomenologi och teori V - VI.
10266: HUSSINETZ: - Magister de Hussinetz´ Historia gestorum Christi för första gången utgifven med inledning af Herman lundström.
10310: HUTCHENS , T. WILLIAM ( ED. ): - Protein Recognitions in Immobilized Ligands. Proceeding of a J. T. Baker - UCLA Colloqium Held at Santa Fe , New Mexico December 2 - 7 , 1987.
3705: HUTTER , K. ( HRSG. ): - Die Anfänge der Mechanik. Newtons Principia gedeutet aus ihrer Zeit und ihrer Wirkung auf die Physik.
3706: HUXLEY , ALDOUS: - Den oförgängliga filosfien.
3707: HUXLEY , JULIAN & KETTLEWELL , H. B. D.: - Charles Darwin. En bildbiografi.
3708: HUYGEN: - Chriiistian Huygens´ nachgelassene Abhandlungen über die Bewegung der Körper durch den StosS / Über die Centrifugalkraft..
7973: HWASSER , ADOLF L.: - De Constituione Hectica. Dissertation Pathologica.
3709: HWASSER , ISR.: - Om facultetsinrättningen och det academiska studium. ( Aftryck ur Allm. Ecclesiastisk Tidning för 1832 ).
3710: HYDÉN , HOLGER , M.FL.: - Tre föreläsningar 1978.
3712: HYLANDER , ANDERS: - Den wälsignada sanning: att Gud alltid och allestädes haft menniskjan kär, förestäld uti en christelig predikan öfwer ewangelium på 10de söndagen efter helga trefalldighets-dag, för garnisons-församlingen i Christianstad, år 1791
3716: HYLANDER , HILMER: - Lod och lödmedel.
3711: HYLANDER , ANDERS: - ( Samling av Tal och Predikingar ) 1 - 3.
3715: HYLANDER , HILMER: - Handbok i metallfärgning
3714: HYLANDER , HILMER: - Handbok i metallfärgning
3713: HYLANDER , ANDERS: - Jesus allena , Med tron omfattad , Enn Sann Christens högsta winning , Förestäldt uti en Christelig Predikan , Då...Kyrkoherden. wid Höjs och Keflinge Församlingar...M. Stoltz Belledsagades till Sitt Hwilorum i Höjs kyrka d.29 April 1814.
10267: HYLDAHL . NIELS: - Philosophie Und Christentum.Eine interpretation der Einleitung zum FDialog Justins.
3718: HYLLERAAS , EGIL: - Matematisk og teoretisk fysikk 1 - 4.
3721: HYLLERAAS . EGIL A.: - Abhandlungen aus den Jahren 1926 - 37.
3720: HYLLERAAS , EGIL A.: - Kvantenmekansike grunnproblemer. Den almindelige ogrelativistiske formulering av kvantmekanikken.
3717: HYLLERAAS , EGIL: - Matematisk og teoretisk fysikk 1 - 4.
9780: HYLLERAAS , EGIL: - Matematisk og teoretisk fysikk. III.Del: Elektrisitet og amgnetisme.
3719: HYLLERAAS , EGIL: - Matematisk og teoretisk fysikk. Del II: Mekanik opg statistikk.
3724: HYLTÉN, PER: - Studien zu Sulpicius Severus.
3722: HYLTÉN - CAVALLIUS , GUNNAR OLOF: - Wärend för 200 år sedan. Föredrag hållet vid soiréen för konstnärernas och litteratörernas pensions - kassa ,lördagen den 1 februari 1851.
3723: HYLTÉN - CAVALLIUS , GUNNAR OLOF & STEPHENS , GEORGE: - Svenska Foklksagor.
3725: HYPERIDIS: - Orationes et fragmenta.
9326: HYRENIUS , HANNES ( ED. ): - Demographic Dictionary in Interlingua, English and French.
9791: HYSLOP , JAMES M.: - Infinite Series.
3726: HYSLOP , JAMES M.: - Infinite Series.
3728: IBN KHALDUN: - An Introduction to History. The Muqaddimah.
11691: IBSEN , HENRIK: - Ett dockhem.
3729: IBSEN , HENRIK: - Gengangere. Et familjedrama i tre akter.
9712: IDEFORSS , HJALMAR: - De primära interjektionerna i nysvenskan I: Primära impulsioner och imperationer.
11880: IGELSTRÖM , BENGT: - Resursskapande processer vid företagande i kris.
414: ( IGNATIUS , KARL EMIL FERDINAND ): - Den rätta vägen. Ett svar på Joh. Rich. Danielsons skrift " I hvilken riktning ? " af Toivo.
9694: IHDE , AARON J.: - Development of Modern Chemistry.
3732: IHDE DON: - Postphenomenology. Essays in the Postmodern Context.
3733: IHERING , RUDOLF VON: - Strien för rätten.
3734: IHRE , J. , ARRHENIUS , P. L. & KNÖS , O. A.: - Historia Academiae Upsaliensis I - VIII.
415: ( IHRE , JOHAN ): - Swenskt Dialect Lexicon. Hwarutinnan uppteknade finnas the ord och talesätt , som uti åtskuilliga Svea Rikes landsorter äro brukelige , men ifrån allmänna talesättet afvfika.Til uplysning af vårt språk ,och bevis om thes ömnighet igenom trycket utg.
3738: IHRE , JOHAN: - Dissertatio gradualis, modos acquirendi imperium ordinarios , eorumque inter se collationem.
3737: IHRE , JOHAN: - De tonitru factatio Viburgensi.
3735: IHRE , JOH.: - Swenskt Dialect Lexicon hwarutinnan upptecknade finnas the ord och talesätt , som uti åtskilliga Svea rikes landsorter äro brukelige , men från allmänna talesättet afvika.
3739: IHRFELT , GUSTAF N.SON: - Några nya substitutionsderivat af glykokoll. Akademisk afhandling.
9554: IIVERSEN , GUNILLA: - Tropes de l´Agnus Dei. Édition citiqque suivie d´une étuden analique.
3740: IKENBERRY , E. & TRUESDELL , C.: - On the Pressures and the Flux of Energy on a Gas according to Maxwell´s Kinetic Theory I - II.
3741: IMBERG , RUNE: - Biskops- och domprostutnämningar i Svenska Kyrkan 1866 - 1989.
3743: IMBERG , RUNE: - Tracts for the Times. A Complete Survey of All the Editions.
3742: IMBERG , RUNE: - In Quest of Authority. The " Tracts for the Times " and the Development of the Tractarian Leaders , 1833 - 1841,
3744: IMMERMANN , KARL: - Münchhausen . Eine Geschichte in Arabesken I - II. (.I: Münchuasen 1-2/ II: Münchausen 3-4).
3745: IMMS , A. D.: - Outlines of Entomology.
11443: INBAR , MICHEL: - Routine Decison - Making : The Future of Bureaurazy.
11304: INCE , E. L.: - Intergration of Ordinary Differential Equations.
3747: INCE , E. L.: - Integration of Ordinaty Differential Equations.
3746: INCE , E. L.: - Integration of Ordinary Differential Equations.
11302: INCE , E. L.: - Integration of Ordinary Differential Equations.
3748: INDEBETOU , H. O.: - Anteckningar om svenska almanackan i forna och närvarande tider.
12022: INDISKA NATIONALKOMMITTÉN: - Amerikanska uttalanden om det brittiska herraväldet i Indien.
12077: INGEBRAND , SVEN: - Olavus Petris reformatoriska åskådning.
3749: INGEBRAND , SVEN: - Olavus Petris reformatoriska åskådning.
11104: INGELSTAM , ERIK & SJÖBERG , STIG: - ELFYMA - tabellen.
3750: INGER , GÖRAN: - Das kirchliche Visitationsinstitut im mittelalterlichen Schweden.
10611: INGHAMMAR , ANDREAS: - Funktionshindrad - med rätt till arbete? En komparativ studie av arbetsrättsliga regeringar kring arbete och funktionshinder.
3751: IONESCO , M. A. CECIDOLOGICA.: - Biologia galelor. Monografie
3752: IONESCU , M. A.: - Cynipinae.
3753: IPSEN , JEAN JAQUES: - Filosofi og filosofer.
3754: IRONIE ( = PSEUDONYM ): - Ett ark papper , hvaruti , med anledning af " Bevis att qvinnan icke är menniska " mycket ifrågasättes om det i sjelfva verket är någon heder att vara menniska. Svenskt aktstycke af Ironie.
11297: IRVING , WASHINGTON: - Kriistofer Columbus ´, hans lefnad och resor..
3755: ISAACSON , EUGENE & KELLER , GERBERT BISHOP: - Analysis of Numerical Methods.
11444: ISAACSSON , AUGUST: - Om södra Fjärdhundralands folkmål.
3756: ISAKSSON , FOLKE: - Vinterresa. Dikter.'
11693: ISAKSSON & CO.: - Priskurant från J. Isaksson & Co. Kassaskåpsfabrika.
3757: ISAKSSON , OLOV ( RED. ): - Utvandrare och invandrare i Sveriges historia 1846 - 1996.
3758: ISAKSSON , STIG: - Skånes ortnamn, bebyggelseenamn del 14: Onsjö härad.
3759: ISBERG , ALVIN: - Karl XI och den livländska adeln 1684 - 1695. Studier rörande det karolinska enväldets införande i Livland. Akademisk avhanling.
12078: ISBERG , ALVIN: - Kyrkoförvaltningsproblem i Estland 1561 - 1700.
3760: ISBERG , ORVAR: - Das Vorkommen des Renntiers ( Rangufer Tarandus. L. ) in Schweden während der postarktischen Zeit nebst einem Beitrag zur Kenntnis über das dortige erste Auftreten den Menschen.
10335: ISBERG , A. U.: - Anteckningar om Malmö stad.
3762: ISCHIRKOFF , A.: - La Madédoine et la Constitution de l´Exarchat bulgare ( 1830 ā 1897 ).
3761: ISCHIRKOFF , A.: - La Bulgarie et la Dobroudja. Notices politiques et géographiques.
3763: ISCHIRKOV , A.: - La Doubroudja et les revendications roumaines.
11552: ISHIGURO , HIDÉ: - Leibni´s Philosophy of Logic & Language.
3764: ISING , GUSTAF: - Undersökningar rörande elektrometrar' I, II.
3768: IVARSSON , RUNE: - Jordförvärvslagen , socieldemokratin och bönderna. En studie över jordförvärvslagstiftningen i svensk politik 1945 - 1965. Akademisk avhandling.
3767: IVARSSON , GUSTAF: - Johan III och klosterväsendet.
12189: IVARSSON , HNERIK: - Predikans uppgift. Akademisk avhandling.
9713: IVERSEN , RAGNVALD: - Syntaksen i Tromsø bymaal.
8535: IVERUS , ASTRID: - Min bokstavsbok.
3769: IWANENKO , D. & SOKOLOW , A.: - Klassische Fewldtheorie.
3770: IWINSKI , T.: - Theory of Beams. The Application of the Laplace Transformation Method to Engineering Problems.
3772: J. . A. SJÖBLOMS EFTR.: - Katalog 1: Svensk Vitterhet..
3771: J'ONSSON , FINNUR ( HRSG. ): - Egils Saga Skallagrimssonar nebst den grösseren Gedichten Egils.
3773: JAAKKOLA , K.: - De praepositionibus Zosimi quastiones.
3779: JACKSON , ROBERT (?): - A Ferst Reeder in Simplifyd Speling.
3774: JACKSON , JOHN DAVID: - Classical Electrodynamics.
3775: JACKSON , K. F.: - Die Kunst der Problemlösung.
3776: JACKSON , KATHRYN: - Här var det lastbilar.
3777: JACKSON , WILLIAM HENRY: - Descriptive Catalogue of Photographs of North American Indians.
3778: JACKSON , DONALD: - Skrivkonstens historia.
11406: JACKSON , WILLIAM J.: - Heavens Fractal Net. Retrieving Lost Visions in the Humanities.
11952: JACOB , STANLEY W. & HERSCHLER , ROBERT ( ED. ): - Biological Action of Dimetuũl Sulfoxide.
3781: JACOB , R. A. & ROSENBAUM , P. S.: - Readings in English Transformational Grammar.
3780: JACOB , GEORG: - Der Nordisch - baltische Handel der Araber om Mittelalter.
3782: JACOBOWSKY , C. VILHELM: - J. G. Sparwenfeld. Bidrag till en biografi. Akademisk avhandling.
11672: JACOBOWSKY , C. VILH.: - Ur Skaratryckets historia. Föredrag vid öppnandet av utställningen " Skaratryckets historia " å Västergötlands Museum i Skara 16 Maj 1945.
9695: JACOBS , JOSEPH: - Irish Fairy Talles selected and edited.
12244: JACOBSEN & CO , AKTIEBOLAGET: - Prislista N:o 97 , Juli 1909 å Pumpar , Sprutor och tillbehör.
3783: JACOBSEN , STHEN: - Den Noridske Kriigs Kronicke.
3786: JACOBSON , TORD: - Välviljans förtryck. En fallstudie av allmännyttig bostadspolitik.
417: ( JACOBSON , HARALD ): - Den blommande påfogelsvansen eller det jublande träbelätet eller murfveldjurens tandagnisslan : panegyrisk epopé från Fyris' vall / af Jim
3784: JACOBSON , GUSTAF: - Sverige och Frankrike 1648 - 1652. Alliansens upplösning efter Westfaliska freden. Akademisk avhandling.
3785: JACOBSON , NATHAN: - Lectures in Abstract Algebra. Vol. I: Basic Concepts.
11953: JACOBSSON , NILS: - Bland Svenskamerikander och Gustavianer. Ur Carl Magnus Wrangels levnaadshistoria 1727 - 1786.
3794: JACOBSSON , ULF: - Phonological Dialect Constituents in the Vocabulary of Standard English.
3791: JACOBSSON , JOHN: - Skreamålets ordförråd omkring 1900.
12087: JACOBSSON , MALTE: - Prahgmatismen särskili dess förhållanden till kriticismen.
9329: JACOBSSON , HARRY: - Études d´anthroponyme lorraine Les bans de Tréfonds de Metz ( 1267 - 1298 ).
3789: JACOBSSON , HENRIK: - Om Schleiermachers deduktion af de formala ethiska begreppen.
3788: JACOBSSON , HARRY: - L´expression imagée dans les Thibault de Roger Martin du Gard.
3790: JACOBSSON , JACOB: - Mässans budskap. En studie i de fasta sångpartierna i svenska mässan under reformationstiden.
12076: JACOBSSON , NILS: - Den svenska Herrnhutismens uppkomst- Bidrag till de religiösa rörelsernas historis under 1700 - talet.
12477: JACOBSSON , ROGER: - Then Norrländske Ulysses. Om reseskildringen som edtnologisk källa.
3793: JACOBSSON , SKOTTE: - Mitt system med muskelstärkaren. Lika lämplig för kvinnor och män som män , ung såväl som gammal.
3792: JACOBSSON , RITTA: - Han kallar sig Esmeralda.
12475: JACOBSSON , ROGER: - J. W. Zeterstedt som etnolog.
9328: JACOBSSON , GUNNAR: - Le suffixe verbal -nq en slave.
11542: ( JACOBSSSON , C. A. ): - Carl Ferdinand Lundins äfventyr av JAC. ( Serieabum ).
8373: JÄDERHOLM , ELOF: - Anatomiska studier öfver sydamerikanska Peperomier.
3795: JÄDERIN , EDVARD: - Tabeller för interpolation och utjämning.
3796: JAEGER , F. M.: - Lectures on the Principles of Symmetry and Its Applications in all Natural Sciences.
10523: JAENICKE , R. & HELMREICH , E. ( ED. ): - Protein - Protein Interactions. 23. Colloqium der Gesselschaft für Biologische Chemie 13. - 15. April 1971 in Mosbach / Baden.
9696: JAFFE , BERNHARD: - Crucibles. The Lives and Achievements of the Great Chemists.
3797: JÄGER , G.: - Die Fortschritte der kinetischen Gastheorie.
3798: JÄGERSKIÖLD , L. A.: - Upplevt och uppnått. Ur minne , brev och loggöcker.
3800: JAGLOM , A. M.: - Einfīhrung in die Theorie stationärer Zufallsfunktionen.
3801: JAGO , LUCY: - Norrskenet - berättelsen om Kristian Birkeland - ett bortglömt geni.
12175: JAHANI , CARINA: - Standardization and Orfthography in the Balochi Language ( Iran )
11771: JAHANI, CARINA: - Standardization and Orthography in the Balochi Language.
12004: JAHN , JENS ( HRSG. ): - Colon. Das schwarze Bild vom wissen Mann.
9792: JAHNKE , EUGENE & EMDE , FRITZ: - Tables of Function with Formulae and Curves. ( Funktionstafeln nit Formen und Kurven ).
3802: JAHNKE , E. & EMDE , F.: - Tables of Function with formulae and curves.
12099: JAKOBSON , SVEINN: - The Grimsnes Lavas SW - Iceland.
3803: JAKOBSSON , GUSTAF: - Om Kants " Grundläggning till sedernas metafysik ".
12062: JAKOBSSON , GUSTAV: - Huvuddragen av Herma Schrörders tidigare verksamhet som stiftschef. ( Kalmar stift ).
3804: JAKT: - Årsberättelse för Skånska Jagtföreningen och oologiska Jägaresällskapet i Lund År1910 - 1911.
10989: JAKUBOVITJ, PJOTR FILIPPOVITJ: - I de utstöttas värld
3805: JAMES , WILLIAM: - Pragmatism and four essays from The Meaning of Truth.
3807: JANE CECIL: - Select Documents illustrating the Four Voyages of Columbus including those contained in R. H. Major´s Select Letters of Christopher Columbus. I - II.
3808: JÄNICH , KLAUS: - Lineare Algebra. Ein Skriptum für das erste Semester.
3809: JANIK , A. , & SEEKIRCHER , M. & MARKOWITSCH , J.: - Die Praxis der Physik. Lernen und Lernen im Labor.
3810: JANIK , ALLAN: - Essays on Wittgenstein and Weininger.
9714: JANSEN , MOGENS: - De almindeligste ord i begynderundervisningen i dansk - en oversigt.
12058: JANSON , JAN: - Debatten om civiläktenskapets införande i Sverige.
12535: JANSON , HELGE BONATIUS: - Om Fausti Socini ställning till försoningsläran. Akademisk afhandl.ong-
12501: JANSON , HELGE DONATUS: - Om Fausti Socini ställningar ino9m försoningsläran. Akademisk afhandling.
3816: JANSSON , MARTIN: - Om värmeledningsförmågan hos snö.
3815: JANSSON , BROR: - Johannes Matthiae Gothus och hans plats i gudstänstlivets historia.
3814: JANSSON , SVEN BERTIL ( RED. ): - Erikskrönikan. Redigering , inledning och kommentar.
3813: JANSSON , SAM OWEN: - Måttordboken.
9019: JANSSON , VALTER: - Nordiska vin-namn. En ortnamnstyp och dess historia.
3818: JANSSON, BROR: - Johannes Mathiae Gothus och hans plats i gudstjänstlivets historia.
3817: JANSSON , TOVE: - Vem ska trösta knyttet ?
9020: JANZÉN , ASSAR: - Personnamn.
3820: JANZON , ULLA - BRITT: - Fjärde klass på teatern Tioåriga barns upplevelse av en teateruppsättnng av Astrid Lindgrens Miio , min Mio.
3819: JANZON , LAURENTIUS: - De sensu interpretatando codicis Fridericiani.
3821: JAPAN: - Guidlibreto por Japanlando.
9565: JARLERT , ANDERS ( RED. ): - Arkiv - fakultet - kyrka, Festskrift tilll Ingmar Brohed.
12055: JARLERT , ANDERS: - Ämbete och tro. En undersökning av den kyrliga debatten i Göteborgs stift under slutet av 188 - talet.
3822: JÄRNVÄGAR: - Illustrerad Jernvägskarta Malmö - Nässjö.
3823: JARRING , GUNNAR: - A Tall Tale from Central Asia.
9330: JARRING , GUNNAR: - Studien zu einer Osttürkischen Lautlehre.
7980: JARRING , GUNNAR: - Språkforskaren och orientalisten Philipp Johann von Strahenberg.
3832: JARRING , GUNNAR: - The Theifless City and the Contest between Food and Throat. Four Eastern Turki Texts edited with Translation , Notes and Glossary
3831: JARRING , GUNNAR: - Stimulants among the Turks of Eastern Turkestan. An Eastern Turki text. Edited with translation, notes and glossary..
3829: JARRING , GUNNAR: - Matters of Ethnological Interest in Swedish Missionary Reports from Southern Sinkiang.
3826: JARRING , GUNNAR: - Culture clash in Central Asia. Islamic views on chinese theatre. Eastern turki texts edited and translated with notes and glossary.
3825: JARRING , GUNNAR: - Åter till Kashhgar. Memoarer i nuet.
3824: JARRING , GUNNAR: - Agriculture and Horticulture in Central Asia in the Early Years of the Twentieth Century with an Excursus on Fishing. Edted with Eastern Turki Texts with Transription , Translation , Notes and Glossary.
3833: JARRING , GUNNAR: - The Moen Collection of Eastern Turki ( New Uighur ) Proverbs and Popular Sayings.
3834: JARRING CORONES , EVA: - The Portrayal of Women in the Fiction of Henry Handel Richardson.
8093: JARRING , GUNNAR: - Gustaf Noring - alias Ali Nouri ,och hans turkiska Karl XII forskningar.
3830: JARRING , GUNNAR: - Some Notes on Eastern Turki ( New Uighur ) Munazara Literature.
3827: JARRING , GUNNAR: - Garments from Top to Toe. Eastern Turki texts relating to Articles of Clothing edited with Translation , Notes , and Glossary.
3835: JÄRTA , HANS: - Valda skrifter 1 - 2.
8684: JÄRTA , HANS: - Valda skrifter I - II.
11133: JARVAD , IB MARTIN: - Ret og stat. Tvaervidenskab.
11433: JÄRVHEDEN , BJÖRN: - Elementär kombinatorik.
9266: JARVIK , ERIK: - On the Structure of the Snot of Crossopterygians and lower Gnathosstomes in general.
10476: JARVIK , ERIK: - Dermal Fin-Rays and Holmgren´s Principle of Delamination.
10478: JARVIK , ERIK: - On some Osteolepiform Crossopterygian from the upper old red sandstone of Scotland.
10881: JARVIK , ERIK: - Middle Devonian Vertebrates from Canning Land and Wegeners halvö (East Greenland). Part II: Crossopterygii.
9249: JARVIK , ERIK: - On the Species of Eusthenopteron found in Russia and the Baltic States.
9255: JARVIK, ERIK: - On the fish-like tail in the ichthyostegid Stegocephalians with descriptions of a new Stegocephalian and a new Crossopterrygian from the devonian of East Greenland.
12157: JASCHNOV , W. A.: - Das Zooplankton des Karischen Merres.
3836: JASCOBSSON , GUNNAR: - Studia Gunnaro Jacobsson sexsagenario a discupilis oblata.
3837: JAUCH , J. M. & ROHRLICH , F.: - The Theory of Photons and Electrons. The Relativistic Quantum Field Theory of Charged Particles with Spin Ine - half.
8289: JEANELL , RENÉ: - Un cimetičre d´élephants.
12059: JEANROND , WERNER G.: - Call and Response. The Challenge of Christian Life.
12054: JEANROND , WERNER G.: - Gudstro. Teologiska rexlexioner II.
3839: JEANS , J. H.: - The Mathematical Theory of Electricity and Magnetism.
3838: JEANS , J. H.: - The Dynamical Theory of Gases.
3842: JEANS , JAMES: - The dynamical theory of gases.
3840: JEANS , J. H.: - The Mathematical Theory of Electricity and Magnetism.
3841: JEANS , JAMES: - An Introduction to the Kinetic Theory of Gases.
12061: JEFFNER , ANDERS: - Butler and Hume on Religion. A Comparative Analysis.
3843: JEFFNER: - Nya vägar i teologin. Festskrift till Anders Jefnner.
3846: JEFFREYS , HAROLD: - Theory of Probability.
3844: JEFFREYS , HAROLD: - Asymptotic Approximations.
3847: JENKINS , W. M.: - Matrix and digital computer methods in structural analyis.
12057: JENKINS , DAVIM: - The Scope and Limits of John Macquerrie´s Existential Theology..
3848: JENSEN , AD. S. & SPÄRCK , R.: - Blöddyr II: Saltvandsmuslinger.
3850: JENSEN , F. J. CHR.: - Havebog for Bondcestanden , indeholdende nöjagtige Anwisninger til Dyrkningen og den hensigtsmaessigste Anwendelse af alle saavel nödvendige som nyttige Kjökkenvaegster , Frugttraer samt en kort Veiledning til Biavl.
3853: JENSEN, ALFRED: - Kristo Botjov. En bulgarisk frihetsskald.
3849: JENSEN , ERIC: - Hjärnbaserad undervisning.
8981: JENSEN , JOHANNES V.: - Verdensborgeren.
12158: JENSEN , HJ.: - Onderzoekingen over tabak der Vorstenlanden. Verslag ovet het jaar 1908.
3852: JENSEN, ALFRED: - Kristo Botjov. En bulgarisk frihetsskald.
3851: JENSEN , KELD: - Strukturudviklingen i forsvaret - og dennes betydining for regionalgeografisk forhold.
8570: JENSSEN , J.: - Ordbog for Gartnere og Botaniker.
3854: JENTSCH , GHERHART: - Livsrum.
3855: JEPPSSON , GERT: - Prästrelationerna från Luggude och S. Åsbo av år 1624 utgivna med inledning och noter.
11860: JERNBJELKE , GUSTAF: - En smålänning far det näsan pekar..
3856: JERNECK , MAGNUS: - Kritik som utikespolitiskt medel En studie av de amerikanska reaktioner på den svenska Vietnamkritiken.
3857: JERNECK , MAGNUS: - SAF´s framtidssyn: Förutsägelserf , målsättningar och dilemman. En studie a programarbete och planeringsverksamhet inom Svenska Arbetsgivareföreningen.
11087: JERNRYD , ELISABETH: - " Optimal auktoritets - och propagandaresistens ": En sambaands- och utvecklingsstudie.
559: 1893 ÅR JERNVÄGSKOMITE: - I: Betänkande angående förvärfvande för statens räkning af vissa enskilda jernvägar, afgifvet den 13 januari 1894.
3858: JERSILD , CHRISTIAN: - Min bibel. Häfte 3: Ordet " ande " i Bibeln.
3859: JERVAS , GUNNAR E.: - Internationella konfliktsprocesser. En generell modell för studiet av mellanstatliga konfliktförlopp.
12052: JERVIS , L. ANN: - Galatians. ( New International Biblical Commentary ). Based on the New International Version.
10484: JESPERSEN , OTTO: - A Modern English Grammar on Historical Principles. Part V: Syntax. Fourth volume.
10483: JESPERSEN , OTTO: - A Modern English Grammar on Historical Principles. Part III: Syntax ( second volume ).
10479: JESPERSEN , ÅSE: - On the Male Urogenital Organs of Neoceratodus Forsteri.
10480: JESPERSEN , OTTO: - A Modern English Grammar on Historical Principles. P. II; Syntax p.1.
10481: JESPERSEN , OTTO: - A Modern English Grammar on Historical Principles. P. IV: Syntax 3 (Time and tense)..
10482: JESPERSEN , OTTO: - A Modern English Grammar on Historical Principles. P. VII: Syntax.
3861: JESPERSEN , J.: - ABC og Lesebog.
3860: JESPERSEN , MAGNUS: - Liden geognostisk veiviser paa Bornholm.
9146: JESPERSEN , OTTO: - Rasmus Rask.
11013: JESSEN , BÖRGE: - Larebog i geometri I: Afbildningsmaader og analytiski geometri.
418: ( JESSEN , CARL ARNOLD EDWIN ): - En tur i Sverige. ( Småland , Vermland , Båhuslän ). Af Verax.
12270: JHANSONS , ANDREJS: - Der Schirmherr des Hofes im Volksglauben der Letten. Studien über Orts- , Hof- und Hausgeister.
3862: JIBORN , MAGUS: - Voluntary Coercion. Collective Action and the Social Conract.
3863: JIRLOW , RAGNAR: - Die Geschichte des chwedischen Pfluges.
3864: JOCHMANN , E. & HERMES , O.: - Grundriss der Experimantalphysik und Elemente der chemie sowie die Astronomie und mathematischen Geographie.
3865: JOHANNERYD , BO: - Skriftetalet i funktion.
3866: JOHANNES MAGNUS: - Latin Letter. A Crticical Edition with Introduction and Comentary. By Brita Larsson.
12053: JOHANNES AV KORSET.: - Anslig sång.
3867: JOHANNESSEN , K. S. & NORDENSTAM , T. ( ED. ): - Aesthetics and Transcendental Philosophy / Ästhetik und Transzendentale Philosophie, Proceedings of a Symposium at Bergen 1980.
12060: JOHANNESSON , RUDOLF: - Person och gemeskap enligt romersk - katolsk och luthersk grundåskådning. Akademisk avhandling
3868: JOHANNESSON , KURT: - Saxo Grammticus. Komposition och världsbild i Gesta Danorum.
3870: JOHANNESSON , PAUL: - Bärfverk. Statik och hållfasthetslära fö byggare. ( Läroböcker fö konstruktion B ).
3869: JOHANNESSON , KURT ( RED. ): - Vetenskap och retorik.
9331: JOHANNISSON , TURE: - Verbal och postverbal partikelkomposition i de germanska språken.
3874: JOHANSEN , K. FRIIS: - Sikyoniske vaser. En arkaeologisk undersögelse.
3873: JOHANSEN , MARIA: - Offentlig skrift om det hemliga. Raison d´état , SOU och varulven.
3872: JOHANSEN , E. S.: - Laren om vaedskers bevaegelse.
3871: JOHANSEN , E. S.: - Grundrids af den almindelige Bevaegelselaere.
11861: JOHANSON , AMANDUS: - The Swedes on the Delaware 1638 - 1664.
3876: JOHANSON , THOMAS & MIEGEL , FREDRIK: - Kuturosiologi.
3875: JOHANSON , C. H.: - Odonata Sueciae. Sveriges trollsländor besrifne.
9915: JOHANSSON , STIG: - Papers in Contrastive Linguistics and Language Testing.
8005: JOHANSSON , ADOLF: - De röda huvudena, En vildmarks- och släkthistoria I - III.
8006: JOHANSSON , ADOLF: - Smyckena i djupet.
10485: JOHANSSON , KARL: - Nya hieracier från Medelpad.
11215: JOHANSSON , ROLF & TORHILLEN , HEDVIG: - Vi båda... Äventyr i skogarna sammt brevväxling med henna...
12289: JOHANSSON , J.: - De Choephoris Aeschyli et Electris Sophoclis atque Euripidis inter se comparativis.
3887: JOHANSSON , EVALD: - Die Deutschordenschronik des Nicolaus von Jeroschin. Ein Beitrag zur Erforschung der ordenssprache und ihrer Rolle in der Entwicklung der Nhd. Schriftsprache.
9333: JOHANSSON , STIG: - Studies of Error Gravity. Native Reactions to Errors produced by Swedish Learners of English.
3892: JOHANSSON , NILS: - Det urkristna nattvardsfirandet. Dess religionshistoriska bakgrund, dess ursprung och innebörd.
10379: JOHANSSON , O.: - Hälsinglands Ansgariiförbunds 50-årsminne 1879 - 1928.
3893: JOHANSSON, ALBERT: - Consensus, qui potest inveniri inter accentumet ictum apud comicos latinos, utrum fortuitus sit necne.
3891: JOHANSSON , KARL: - ( Dikter )
3889: JOHANSSON , J.: - Kants etiska åsikt i historisk och kritisk belysning I. ( Allt utgivet ).
3888: JOHANSSON , EVALD: - Studien zu Nicolaus von Jeroschins Adalbert- Übersetzung.
3877: JOHANSSON , ARNDT: - Vika i historisk belysning. En berättelse om socknen , kyrkan och församlingen.
3879: JOHANSSON , CURT R. , M.FL. ( RED. ): - Kontoret , tekniken och människan.
3894: JOHANSSON, HILDING: - Den medeltida liturgien i Skara stift. Studier i mässa och helgonkult.
9715: JOHANSSON , FAITH ANN: - Immigrant Swedish Phonology. A Study in Multiple Contact Analysis.
10882: JOHANSSON , SÖLVE M.M.: - Bjersjöholm. Gods och gård.
9021: JOHANSSON , GUST: - Svenska ortnamn jämförda med irländska gudanamn. Lekmannafunderingar.
3885: JOHANSSON , RUNE & PERSSON , HANS - ÅKE ( RED. ): - Nordisk flyktingpolitik i världskrigens epok.
3886: JOHANSSON , AXEL: - Waldenströms kristendomstolkning. En systematisk undersökning.
3881: JOHANSSON , HÅKAN: - Folket och makten. En skildring av den svenska historien med tonvikt på hur fokets förhållande till makten och överheten varit under olika tider.
3882: JOHANSSON , JOHAN FREDRIK: - Minnes - tal öfver.... Wilhelm Fredrik Palmblad , vid allmännt prestmöte i Linköping , den 24 Augusti 1853.
3884: JOHANSSON , OSCAR: - Tankar och toner. Dikter.
3878: JOHANSSON , BENGT O. H.: - Det svenska palatset i Konstantinopel. Sveriges kyrka och ministerhus i Konstantinopel under 1700 och 1800 - talen.
3895: JOHN FRÖBERG: - Vintern 1918 - 19.. Katalog No.24.
11084: JOHNNSSON , PEHR: - Skogen i kulturhistoria och tradition.
3896: JOHNS , OLIVER DAVIS: - Analytical Mechanics for Relativity and Quantum Mechanics.
3897: JOHNSEN , ARNE ODD: - Krabbekrigen og gjenerobringen av Jämtland.
3904: JOHNSON, MARTIN: - SAFARI. Äventyr från Afrikas fria vidder. Bemyndigad översättning från engelskan av Bertel Gripenberg.
3902: JOHNSON, MARTIN: - Congorilla. Äventyr bland dvärgar och gorillor i Afrika. Översättning av Karl Fägersten.
3905: JOHNSON, WILLIAM ALEXANDER: - Nature and the Supernatural in the Theology of Horace Bushnell.
3903: JOHNSON, MARTIN: - Lejon. Äventyr med djurens konung i Afrika. Bemyndigad översättning från engelskan av Bertel Gripenberg.
3901: JOHNSON, BO: - Die hexaplarische Rezension des 1. Samuelbuches der Septuaginta.
3900: JOHNSON , BO: - Die armenische Bibelübersetzung als hexaplarischer Zeuge im 1. Samuelbuch.
3899: JOHNSON , SEVED: - Sverige och stormakterna 1800 - 1804. Studier i svensk handels- och utrikespolitik. Akademisk avhandling.
3898: JOHNSON , ( SAMUEL ): - Prose and Poetry.
11491: JOHNSON , SAMUEL: - The Idller. Two volumes in one with Addittional Essayd. To which is prefixed the life and writings of the Author..
9781: JOHNSON , WILLIAM WOOLSEY: - A Treatise on Ordinary and Partial Differential Equations.
8571: JOHNSON , EBBE: - Örtagården. Läke- och kryddväxter presenterade i text och bild , sådana gångna och nuvarande tider föreställt sig dem och deras krafter.
10221: JOHNSON , MAGNUS: - Handbok över vildflor.
12412: JOHNSSON: - Pehr Johnssons i Broby boksamling 1 - II.
3906: JOHNSSON , PEHR: - Gården och byn. Några drag ur dess utvecklingshitoria.
3907: JOHNSSON, KARIN: - Kärlek i Österland.
12425: JOHNSSON , PEHR: - Collectio Ledngertziana Scania. Bibliotek och arkiv. 100 meter skånsk litteraztur.
3908: JOHNSTON , T. L.: - Collective Bargaining in Sweden. A tudy of the Labor Market and its Institutions.
3909: JONARE , BIRGITTA: - L´inversion dans la principale non-interrogative en fracais contemporain.
3910: JONAS , HANS: - Ansvarets princip. Utkast till en etik för den teknologiska civilisationen.
3911: JONASON , ROBERT V.: - Alone in Scandinavia.
3914: JONASSON , STIG: - Dr Goebbels ministerium. Dokument om nazitysk propaganda sammanställda , översatta och kommenterade.
3912: JONASSON , GUATAV: - I väntan på uppbrott ? Bondeförbundet / Centerpartiet i regeringskoalitionens slutskede 1956 - 1957.
3913: JONASSON , JONAS: - Islenzkir tjodhaettir.
419: ( JONES , LEROI ): - Raise , Race , Rays , Raze. Essays since 1965 by Imamu Amiri Baraka.
3915: JONES , GARETH S. ET ALT.: - Western Marxism. A Critical Reader. Studies on G. Lukacs , M. Horkheimer , H. Marcue , A. Gransci , Sartre , L. Althausser and L. Colletti.
3916: JONSON , ERIK: - Skärgårdskriget. Rysshärjingarna 1719.
11936: JONSON , ERIK: - På söndagstripp med motorbåten. Sjutton sommarutflylkter i Saltsjön.
9953: JÖNSSON , LARS - INGVAR: - Kulan från Mareds kärr och problem kring densamma.
9022: JONSSON , HANS: - Nordiska ord för vattensamling.
7951: JÖNSSON , B.: - Om befruktningen hos slägtet Najas samt hos Callitriche aurumnalis.
3922: JÖNSSON , GABRIEL: - Porträtt
3917: JONSSON , B ENGT R.: - Kom följ med mej på sjöen ut. Till den svenska sjömansvisans historia.
3919: JÖNSSON , BODIL: - Axplock ur Naturvetenskapens histora.
3921: JÖNSSON , BODIL & REISTAD , NINA: - Expromentell fysik.
3920: JÖNSSON , BODIL & REISTAD , NINA: - Experimentell fysik.
3928: JONSSON , SUNE & STINA: - Örtabok. Blombilder..
3927: JÖNSSON , NILS - OLOF: - La vie Saint Germer et la vie de Saint Josse de Pierre de Beauvais.
3931: JÖNSSON , TOMAS: - Jordstugor i Sydsverige. Den ingrävda bostadens utbredning , form , funktion och konstruktion.
12100: JONSSON , HEDVIG BRANDER , ELLENIUS ALLAN M.FL.: - Visual Paraphrases. Studies in mass media imagery
3926: JÖNSSON , NILS: - " Nu är det jul igen...". Gamla julseder från nordöstra Skåne.
3930: JONSSON , KJELL: - Vid vetandets gräns. Om skiljelinjen mellan naturvetenskap och metafysik i svensk kulturdebatt 1870 - 1920.
3929: JÖNSSON , AMBROSIUS: - Om den förnuftiga känslan.
11881: JONSSON , CHRISTER: - Ledning i folkrörelseorganisationer - den interaktiva ledningslogiken.
11899: ( JONSSON , HANS ): - Jakobs brev Kortfattad framställning af dess uppkomst , betydelse och innehåll. Af J.
3924: JONSSON , GUSTAF: - Karl XII och hans rådgivare. Den utrikespolitiska maktkampen i Sverige 1897 - 1702. Akademisk avhandling.
3918: JÖNSSON , B.: - Gagnväxter , särskilt utländska , deras förekomst , egenskaper och användning.
3923: JÖNSSON , GÖRAN: - Atomfysikens grunder. Del ett.
3932: JONZON , ISRAEL: - Greven i Bäck.
3933: JOOS , GEORG: - Lehrbuch der theoretischen Physik.
9603: JORDAENS , WILLEM: - Confictus virtutum et viciorum.
3934: JORDAN , THOMAS F.: - Linear Operations for Quantum Mechanics.
9334: JORDAN , RICHARD: - Handbuch der Mittel - Englischen Grammatik I: Lautlehre.
3935: JÖRESKOG , K. G. M. FL.: - Methods in Geomathematics 1: Geological Factor Analysis.
9335: JORET , CHARLES: - Des caractčres et de l´extension du patois Normand. Étude de phonétique et d´éthnographie.
3937: JÖRGENSEN , NILS: - Studier över textstrukturen i medeltida svensk historigrafi.
3936: JÖRGENSEN , WILH.: - Teknos´ Stora räkneboken.
3938: JOSEFSON , EVA - KARIN: - La vision citadine et sociale dans l´oeuvre d´Emile Verhaeren.
3939: JOSEFSSON , JAN & ZETTERBERG , MATS: - Behöver vänstern gå i terapi ?
3945: JOSEPHSON , RAGNAR: - Per Hallström. Inträdestal i Svenska akademien.
3940: JOSEPHSON , ÅKE: - Casae litterarum opuscula ex corpore agrimensorum Romanorum selecta. Recensuit et germanice vertit.
9336: JOSEPHSON , FOLKE: - The Function of the Sentence Particles in Old and Middle Hittite.
3942: JOSEPHSON , OLOF: - Studier öfver elastiska rotationskroppars deformation.
3943: JOSEPHSON , OLOF: - Studier öfver elastiska rotationskroppars deformation.
3944: JOSEPHSON , RAGNAR: - Bellman - Kellgren - Sergel.
3941: JOSEPHSON , ÅKE: - Casae litterarum. Studien zum corpus agrimensorum romanorum.
3947: JUBILEUMSUTSTÄLLNINGEN I ÖREBROL 1947: - Mot ljusare tider. Officiell katalog.
8198: JUDEICH , J. F. & NITSCHE , H.: - Lehrbuch der Mitteleuropäischen Forstinsektenkunde I-II.
11015: JUDSON , THOMAS W.: - Abstract Algebra. Theory and Apllications.
3949: JUEL - HANSEN , N..: - Erik Sjöblads Haendelser. En Robinsonade. Fortalt för Ungdommen.
3948: JUEL , HANS OSCAR: - Beiträge zur Anatomie der trematodengattung Apoblema ( Dujard ).
3950: JUHLIN , JULIUS: - Bestämning af vattenångans maximi - spänstighet öfver i mellan 0 och - 50 C. samt öfber vatten mellan + 20 och - 13 C.
3951: JULIA , GASTON: - Introduction Mathématique aug théories quantiques 1 - 2.
3952: JULIAN OF NORWICH: - Revelations of Divine God shewed to a devout ankress by name of Julian of Norwich.
11906: JULIUS ZINTGRAFF: - Spezial - Fabrikation sanitärer Anlagen für Fabriken , Schulen , Kasernen , Irrenantstalten u.s.w.
3953: JULIUS VALERIUS: - Res gestae Alexandrfi Macedonis.
3954: JULLIEN , FRANCOIS: - En vis är utan idé Eller det andra hos filosofin .
3955: JUNBECK , P. J: - 5 häften med rättegångshandlingar.
3956: JUNEL, BERTIL: - In Cassium Felicem studia.
11750: JUNG , VICTOR: - De optativo ´an in absolutis interrogationibus posito.
3957: JUNG , VICTOR: - Om Kejsar Claudius Julianus. Akademisk afhandling.
8086: JÜNGER , ERNST: - Psykonauterna. Rus och droger.
3958: JUNK , W. ( ANTIQUARIAT ): - Bibliographia Lepidopterologica.
3959: JUNKERS: - Festschrift Hugo Junkers zum 70. Geburtstage.
10949: JUNNILA , AA.: - Über das Anwachsen einer analytischen Funktion in einer gegebenen Punktfolge. Akademische Abhandlung..
420: ( JUVENALIS ) - TENGMAN, C. J.: - Satira Juvenalis quarta suethicis expressa.
3960: JUVENALIS - BRAUNE , FR. EM.: - Satirae D. Junii Juvenalis cum commentatio et interpretationes suecana.
3973: KÅLLERSTAD: - Stambok för ny Kyrko- och Tornbyggnad i Kållerstads Församling af Åhs Pastorat i Jönköpings Län.
3961: KABELL , AAAGE: - Metrische Studien II: Antiker Form sich nähernd.
3962: KAC , MARK: - Probability and Related Topics in Physical Sciences.
3963: KACZMARZ , STEFAN & STEINHAUS . HUGO: - Theorie der Orthogonalreihen.
3964: KAENELLIS , ANT. & HATZISSORANTOS , CHOR.: - Bibliographia faunae graecae ( 1800 - 1950 ).
11012: KAHAN , JEAN - PIERRE & SALEM , RAPHAÉL.: - Ensembles parfaits et séries trigonométriques.
8029: ( KAHL , ACHATIUS ): - Vid en prostinnan Ulrika Dorothea Nibelii ( född Kullberg ) graf den 14 Maj 1852.
9672: ( KAHL , ACHATIUS ): - Ord vid Carolinska Akademiens Jubelfest den 27 , 28 och 29 Maj 1868.
421: ( KAHL , ACHATIUS ): - Den Gamla och den Nya Domkyrkan i Lund. Skaldestycke tillegnadt...C. G. Brunius....
7986: ( KAHL , ACHATIUS ): - Vid Enkefru Assessorskan Maria Elisabeth Mecks graf den 3 October 1860.
7985: KAHL . ACHHATIUS: - Vid min son , Anders Gust. Maur. Kahls graf den 3. November 1857.
422: ( KAHLSON , GUSTAF ): - Flodagubbens testamente. Innehållande väderleksprofetior jemte andra anteckningar.
3965: KAHN , PETER J.: - Introduction to Linear Algebra.
11187: KÅHRSTRÖM , OLOF: - Ekonomiska skildringar ur Sveriges historia. Landshövdingeberättelser ,läromedel , tävlingsskrifter , reseberättelser och andra skrifter i Kungl. Skogs- och antbruksakademiens arkiv
3966: KAILA , EINO: - Den mänskliga kunskapen. Vad den är och vad den icke är.
3967: KAINBACHER , PAUL: - Die Erforschung Afrikas. Die Afrika - Literatur über Geographie und Reisen 1500 - 1945.
3968: KAINZ , FRIEDRICH: - Vorlesungen über Ästhetik.
12159: KAJANUS , BIRGER: - ûber die Vererbungsweise gewisser Merkmale der Beta- und Brassica-Rüben.
8995: KAKELFABRIKS- AKTIEBOLAGET I >KARLSKRONA.: - Illustrerad katalog över dekorativa kakelugnar.
8994: KAKELFABRIKS- AKTIEBOLAGET I >KARLSKRONA.: - Illustrerad katalog över öppna spisar.
3969: KAKRIDIS , JOHANNES TH.: - Homer revisited.
3970: KALÉN , TURE: - Berliner Leihgabe griechischer Papyrir. T.I.
3971: KALIDASA: - Meghaduta der Wolkenbote.
3972: KALLENBERG , FRIEDRICH: - Auf dem Kriegspfad gegen die Massai. Eine frühlingfahrt nach Deutsch - Ostafrika.
3974: KALLIMACHOS: - Hymner.
12125: KALLIO , AILI NENOLA.: - Studies Ingrian Lament.s.
9716: KALLSTENIUS , GOTTFRID: - Värmlands svenska dialekter.
9717: KALLSTENIUS , GOTTFRID ( UTG. ): - Gudmundi Olaui Thesaurus Adagiorum, Linguae septentrioinalis antique et moderne.
3976: KÄLLSTRÖM , ERIK: - Tillfällighetsdikter.
3975: KÄLLSTRÖM , ANDREAS: - De arcu fornicis disquisitio.
3977: KALMAN , HILDUR: - The Structure of Knowing. Existential Trust as an Epistemological Category.
3980: KAMKE , E.: - Theory of Sets.
3979: KAMKE , E.: - Differentialgleichungen reeller Funktionen.
3978: KAMKE , E.: - Das Lebesguesche Integral. Eine Einführung in die neurere Theorie der reellen Funktionen.
8239: KAMNER , N. A.: - Atlas över fjärilar och larver 25 tavlor i färg med 326 naturtrogna 263avbildningar jämte förklarande text av N. A. Kemner samt förord av docent Simon Bengtsson.
12089: KAMPPINEN , MARTI: - Cognitive Systems and Cultural Models of Illness.A Study of Two Mestizo Peasants Communities ofg the Peruvia Amazon
3981: KANGER , STIG: - Handbok i logik. Del I: Logisk konsekvens.
3982: KANNELES , A, & CHATZESARANTOS CH.: - Bibliographiae Faunae Graecae ( 1800 - 1950 ).
3987: KANT , IMMANUEL: - Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik die als Wissenschaft wird auftreten können.
3984: KANT , IMMANUEL: - Kritik der praktischen Vernunft.
3985: KANT , IMMANUEL: - Kritik der reinen Vernunft. Vollständige Ausgabe.
3983: KANT , IMMANUEL: - Grundlegung zur Metaphysik der Sitten.
3988: KAPLAN , IRVING: - Nuclear Physics.
3989: KAPPOS , DEMETRIOS A.: - Strukturtheorie der Wahrscheinlichkeitsfelder und -Räume.
3990: KARADIMAS , DIMITRIOS: - Eros and Rhetoric: From Gorgias to Plato.
3991: KARADIMAS , DIMITRIOS: - Tatian´s Oratio ad graecos: Rhetoric and Philosophy / Theology.
3992: KARAGEORGHIS , V KARAGEORGHIS , VASSOS: - The Goddess with Uplifted Arms in Cyprus.
3993: KARAGNIADDIDES, A.: - Die nichteuklidische Geometri von Altertümer bis zum Gegenwart. Ein historisch - kritische Studie.
3994: KARDELL , S. J.: - Minnen från fjällbygden och Fyrisvall. Professor Carl Zettertröm och hans tid.
3998: KARITZ , ANDERS: - Tankelinjer hos Thorild. Ungdomsårens filosofi.
3999: KARITZ , ANDERS: - Till tolkningen av Berkeley och Hume.
3997: KARITZ , ANDERS: - Mytos och logos. Filosofiens dubbeluppgift.
3995: KARITZ: - Festskrift till Anders Karitz.
3996: KARITZ , ANDERS: - Mytos och logos. Filosofiens dubbeluppgift.
11644: KARL H. NYMAN: - Priskurant från Karl H. Nymans garn-, väfnads- , trikå- och hvitvaruaffärer Drottninggatan 13 och Hamngatan 17 Stockholm.
11920: KARL GERHARD: - Progrtam och kupletter. Karl Gerhards revy.
11916: KARL GERHARD: - Program och kupletter.
11915: KARL GERHARD: - Mitt vänliga fönster. Karl Gerhards sommarrevy 1934. Program.
11918: KARL GERHARD: - Jubikleumsrevy-. Program och kupletter.
11917: KARL GERHARD: - Program och kupletter.
4001: KARL XII: - Ihro Königl. May:tt von Schweden Schutz und Versicherungs Brief An alle , in denen Chur-Fürstl. Sächsischen Ländern ,befindliche Ständen und Einwohnern.
4000: KARL ( STOLP ) , O.: - Zweiflügler oder Diptera IIII: Muscidae,
11919: KARL GERHARD: - Program och kupletter. Karl Gerhards revy.
11226: KARLANDER , JOHAN: - Zero - one matrices maroids and chaqracterization problems. Thesis.
8877: KARLBERG , GSTAF: - Den långa historiska inskriften i Ramses III:s tempel i Medinet - Habu. Öfversatt och kommenterad.
4007: KARLSKOGA - ERICSSON , B. & LIDÉN , E.: - Beskrivning till jordartskartan Karlskoga SV + karta.
4006: KARLSKOGA - ERICSSON , B. & GRÅNÄS , K.: - Beskrivning till jordartskartan Karlskoga NV + karta.
4005: KARLSKOGA - ERICSSON , B.: - Beskrivning till jordartskartan Karlskoga SO + karta.
4008: KARLSON , K. F. & THUNANDER , KARL: - Minnen från Örebro , Nyköpings och Jönköpings läroverk samt Uppsala universitet,
4014: KARLSSON , KLAS - GÖRAN M. FL.: - Historieforskning på nya vägar.
9023: KARLSSON , HUGO: - Ortnamn i Åmål.
8294: KARLSSON , LARS: - Leka , lära , öva , arbeta , verkskapa. Elsa Köhler en österriikisk aktivitetspedagog i Sverige.
4009: KARLSSON , LENNART: - Dream Experience. Phenomenology meets Cognitive Neuroscience.
8968: KARLSSON , BENGT: - Kaféer , Kondis & Krogar i Lund.
4012: KARLSSON , A. J.: - Fyra alldeles nya Visor. 1: Berättelse jeme sång öfver explosionen på VCaxholm den 11 Augusti 1887 / 2: En julafton i armodets koja. / 3: Den trötte Ynglingen. / 4; Slottet och kojan.
4013: KARLSSON , K. H. ( UTG. ): - Arvstvisten mellan Erik Eriksson Gyllenstjerna och Ture Tureson Bielke (1451 - 1480).
4015: KARLZÉN , JOHN: - Insikter olch färdigheter. Ur min dosa.
9337: KÄRRE , KARL: - Nomina agentis in old English P. 1. ( all published ).
12269: KARSTADT , ANGELA: - Tracking Swedish - American Englsh. A Longitudinal Study of Linguistic Variation and Identity.
4016: KARSTEN , H. A.: - Karl Gustaf Wrangel. Hans ungdomstid och första krigarbana 1613 - 1638.
10736: KASKÖ: - Kongl. Maj:ts Nådiga Fundations-Bref för Kaskö Stapel-Stad i Wasa Län
10671: KASKÖ: - Kongl. Maj:ts Nådiga Fundations-Bref för Kaskö Stapel-Stad i Wasa Län
4017: KASNER , EDWARD: - Differential - Geometric Aspects of Dynamics.
11489: KASTLER , ALFRED: - Denna underliiga materia.
4018: KASTNER, JOSEPH: - The Bird Illustrated 1550 - 1900. From the Collections of The New York Public Library.
4019: KASTRUP , N. P: - Kort Anvisning för Allmogen till Boskapsafvelns Förädling och Mejeriprodukternas Förökning och Förbättring.
11134: KATEDRALSKOLAN: - Katalog över Karolinska Katedralskolan i Lund HT/1924 - HT/1932.
4021: KATRINEHOLM - PERSSON , CHRISTER: - Beskrivning till jordartskartan Katrineholm NV + karta.
4023: KATRINEHOLM - PERSSON , CHRISTER: - Beskrivning till jordartskartan Katrineholm SV + karta.
4020: KATRINEHOLM - PERSSON , CHRISTER: - Beskrivning till jordartskartan Katrineholm NO + karta.
4022: KATRINEHOLM - PERSSON , CHRISTER: - Beskrivning till jordartskartan Katrineholm S0 + karta.
4025: KATZ , MICHAEL J.: - Elements of the Scientific Paper. A Ste-by-Step Guide for Students and Professionals.
4024: KATZ , HAROLD W. ( ED. ): - Solid State Magnetic and Dielecti Devices.
4026: KAUDER , E.: - Reisebilder aus Persien , Turkestan und der Türkei.
4027: KAUDERN, WALTER: - På Madagaskar. Med 103 bilder och 2 kartor.
10394: KAUFFMANN , FRIEDRICH: - Deutsche Grammatik. Kurzgefasste Laut- und Fomenlehre der Gotischen ., Alt- . Mittel- u. Neuhochdeutschen..
11105: KAUFMANN , GEORGE B. ( ED. ): - Classics in Coordination Chemistry. Part 1: The seleted papers of Afred Werner.
4028: KAZINSKI , A. J.: - Sömnen och döden.
4029: KEIJSER , GUSTAF JACOB: - Försök till en kortfattad öfversigt af hufvudframstegen inom den menskliga philosophiens historia I. (Allt som utkom).
4031: KELDYSCH , M. W.: - Repetiorium der elementaren Funktionentheorie.
4032: KELLBERG , CHRISTINA: - Vi ska bygga landet. Invandrarnas barn berättar.
10871: KELLEY , J. L. & NAMIOKA , I. ET ALT.: - Linear Topologgical Spaces.
4033: KELLGREN , JOHAN HENRIK: - Samlade skrifter I - III.
4034: KELLNER , SVEN: - " Le docteur Pascal " de Zola: Rétrospective des Rougon - Macquart .Livre de Documents , Roman ā Thése.
4035: KELVIN , LORD & TAIT , PETER GUTHRIE: - Elements of Natural Philosophy.
4036: KEMBLE , EDWIN C.: - Physical Science, Its Structure and Development. Vol1: From Geometric Astronomy to the Mechanical Theory of Heat.
4037: KEMBLE , EDWIN C.: - The Fundamental Principles of Quantum Mechanics. Withe Elementary Applications.
4039: KEMENY , JOHN G. ET ALTERA: - Finite Mathematical Structures.
4038: KEMENY , JOHN G. & SNELL , J. LAURIE: - Finite Markov Chains.
8199: KEMNER,N.A.: - Vergleichende Studien über das Analsegment und das Pygopodium einiger Koleopterenlarve.
4040: KEMNER , N. A.: - Systematische und Biologische studien über die Termiten Javas und Celebes.
4041: KEMPE , ARVID: - Hvad man ser från tåget III: Stockholm - Göteborg ( Västra stambanan ).
4042: KEMPE , ARVID: - Studier över den isländska juryn enligt Grågås.
423: ( KEMPE , JOHAN: - Kongl. Swenska Envoijen Ludwich Fabritti lefwerne.
4043: KEMPE , ERIK: - Studier angående de svenska hushållningssällskapen med särskild hänsyn till ett århundrades förvaltningspolitik på lantbrukets område. Akademisk avhandling.
12268: KEMPFF , MARGARETA: - Attribueringarnas mångfald. Johannes Stenrat och Hans Hesse. Den senmedeltida verkstadens produktion.
8889: KENNAN: - George F. Kennan. Ansprächen aus Anlase der Verleiniung des Friedenpreises des deutschen buchhandels
4044: KENNAN , GEORGE F.: - Ansprachen aus Anlass der Verleihung des Friedenpreises des deutschen Buchhandels.
10800: KENNEDY: - Official Program Inaugeral Ceremonies of John F. Kennedy...and Lyndon B. Johnson + A Pictorial Review 1961 Inaugeration..
10613: KENNETT , WENDY: - Enforcement of Judgments in Europe.
8090: KERESSELIDZÉ , LEO: - Österländska fantasier. Efter " Fantasies orientales ".
4047: KERLER: - Altclassische Philologie II Häfte: Lateinsiche Philologie.
4046: KERLER: - Altclassische Philologie I: Griechische Philologie.
4048: KESKINEN , KALEVI: - Suomen ilmavoimien lentokoneet 1939 - 1972.
4049: KESSEL , EDWARD LUTHER: - Autobiographical Anecdotes. ( I was a preacher´s kid ).
4050: KEXÉL , OLOF: - Skrifter I - II.
4053: KEY - ÅBERG , KARL VILH. VIKT.: - Om konungar- och tronföljareval ur svensk historisk och statsrättslig synpunkt. Akademisk afhandling.
4052: KEY , MAC: - Myten om Ubsola.
4051: KEY , ELLEN: - " Missbrukad Kvinnokraft " och " Naturenliga arbetsoråden för kvinnan ", Tvenne föredrag.
10085: KEY - ÅBERG , HANS: - Mars och Asklepios.
11248: KEYSER , CARL JOHAN: - Organisk kemi I - II. Ett sammandra för tekniska elementar - läroverk och sjelfstudiier.
12105: KHAN , JAMIL: - Local Politics of renewable Energy. Project Planning :, Siting Conflicta abd Citzen Participation.
9962: KHAN , M. M.. TAQUI & MARTELL , ARTHUR E.: - Homogenous Catalysis by Metal Complexes. Vol. II: Activation 0f Alkenes and Alkynes..
12121: KHAN , JAMIL: - Loca lPolitica o Renweable Energy. Project Planning , Siting Conflicta and Citizen Participation.
4054: KHINCHIN , A. I.: - Mathematical Foundations of Statistical Mechanics.
4055: KHINCHIN , A. YA.: - Continued Fractions.
4056: KIEFFER , RENÉ: - Au delá des recensions ? L´évolution de la tradition textuelle dans Jean VI , 52 - 71.
4057: KIEFFER , RENÉ: - Essais de méthodologie néo-testamentaire.
4058: KIELSEN , OLE VALENTIN: - Om de bestemte Ligninger. Förste del. ( allt som utkom ).
4059: KIERKEGAARD , SÖREN: - Skrfter i urval I - II.
425: ( KIHLBERG, CARL ): - Minnen ur en gammal landtbrukares sjelfbiografi. Upptecknade af Max.
4060: KILANDER , SVENBJÖRN: - " En nationalrikedom av hälsoskatter ". Jämtland och industrisamhället 1882 - 1910.
4061: KILMISTER , C. W.: - Lagrangian Dynamics. An introductiojn for students.
4062: KIMMINS , D. E.: - A Revised Key to the Adults of the British Species of Ephemeroptera with Notes on their Ecology.
4063: KINDBERG , N. C.: - Skandinavisk bladmossflora i kort öfversigt.
4064: KING , ARTHUR H.: - The Language of Satirized Characters in Poëtaster, a socio-stylistic analysis 1597 - 1602.
4065: KING , ERNEST J.: - Förenta Staternas flotta i krig. Rapport till Marinministern omfattande tiden till den 1 mars 1944 / med tillägg , daterat 1 september 1944 ).
7988: KINMARK: - Memoriae Rectoris Magnifici Academiae Regiae Upsaliensis......Dom. Erici Kinmark.....
4066: KINZEL , KARL: - Wie reist men in Norwegen und Schweden ? Ein Buch zum Lust- unc Planmachen. Mit Berücksichtigung von Finnland , der Einreisewegung und Kopenhagen.
9976: KIRBY , W. F.: - A Hand - Book of the Order Lepidoptera. Vol. V: Moths - part III. ( Noctuae )..
4067: KIRCHHOFF , GUSTAV: - Vorlesungen über Mechanik.
4068: KIRCHMAIER, GEORG. CASP.: - De paradiso , ave paradisi manucodiata , imperio antediluviano , & arca Noae , cum descriptione diluviii.
4069: KITTEL , C.: - Elementary Statistical Physics.
10201: KIVI , ALEKSIS: - Sju bröder.
9024: KIVINIEMI , EERO M.FL.: - Nimistöntutkimuksen terminologia / Terminologin inom namnforskningen.
9338: KJÄR , UWE: - "Der schrank Seufzt". Metapheren im bereich des Verbs und ihre Übersetzung.
9339: KJEDERQVIST , JOHN: - Untersuchungen über den Gebrauch des konjunktivs bei Berthold von Regensburg. I: Der konjunktiv in Hauptsätzen , indirekter Rede und Absichtssätzen.
4071: KJELLANDER , J.: - En god Jesu Christyi Stridsmans vädjobana och segerlön. Christelig Likpredikan vid Biskopen öfver Skara Stift...Sven Lundblads Begrafning i Skara domkyrka den 12 maj 1837.
4072: KJELLANDER , SVEN: - Predikan vid inwigningen af Nya Gymnasii - och Schol - Huset i Skara den 31 augusti 1833.
4073: KJELLBERG , LENNART: - De cyclo epico quaestiones I. Commentatio academica.
11188: KJELLBERG , ANDERS: - Facklga organisationer och medlemmar i dagens Sverige.
4075: KJELLBERG , SVEN T.: - Ull och Ylle. Bidrag till den svenska yllemanufakturens historia.
10586: ( KJELLBERG , LARS ): - Internationella adoptionsärenden.
10487: KJELLGREN , WILHELM: - Frankrikes historia omfattande tiden från monarkins grundläggning till Napoleon III.
4078: KJELLIN , MAJA: - Gegerfeltska villan vid Arkitektgatan.
4076: KJELLIN , CARL ERIC: - De intergratione formularum differentialium ex hyperbola I -II.
4079: KJELLIN , HELGE: - Die Kirche zu Karris auf Oesel und ihre Beziehungen zu Gotland.
4077: KJELLIN , CARL F.: - De convenientia doctrinae proportionum Euclideae principitque arithmetici , demonstratio geometrica.
4080: KJELLMAN, ADOLF FREDRIK: - Iakttagelser vid studiet af foglarnes digestionsorganer I.
10360: KJELLMARK , KNUT: - Fornlämningar och fynd från Urshult
10555: KJELLQVIST , ELSE - BRITT: - Glöd i mörker. Konstnärssjälen , skapandet och psykoanalysen.
4081: KJÖLLERSTRÖM , SVEN: - Gustav Vasa , klockskatten och brytningen med Lübeck.
4082: KJÖLLERSTRÖM , SVEN: - Sigfridslegenden.
4086: KJÖLLERSTRÖM , SVEN: - Missa Lincopensis. En liturgi-historisk studie.
4087: KJÖLLERSTRÖM , SVEN: - Svenska förarbeten till Kyrkoordningen av år 1571.
4084: KJÖLLERSTRÖM , SVEN: - Biskopstillsättningar i Sverige 1531 - 1951.
4083: KJÖLLERSTRÖM , SVEN: - " Sätt att ordinera en vald biskop " 1561 - 1942.
4085: KJÖLLERSTRÖM , SVEN: - Kräkla och mitra. En undersökning om biskopsinvignningar i Sverige under reformationstidevarvet.
9340: KLAEBER , FR.: - Beowulf and the Fight at Finnsburg.
4088: KLAIDMAN , STEPHEN & BEAUCHAMP , TOM L.: - The Virtuous Journalist.
11135: KLAREN , GEORG: - Otto Weininger. Der Mensch , Sein Werk und sein Leben.,
4089: KLASSENBACH , GÜNTHER: - Griechische Epigraphik.
4090: KLAUSNITZER , BERNHARD: - Die Larven der Käfer Mitteleuropas. Band 4: Polyphaga Teil 3 , sowie Ergänzerungen zum 1. bis 3. Band.
8845: KLAWANS , ZANDER H.: - Handbook of Ancient Greek & Roman Coins.
8091: KLEBERG , TÖNNES: - Svenskar i Pompeji.
4092: KLEBERG , TÖNNES: - Värdshus och värdshusliv i den romerska antiken.
4091: KLEBERG , OLOF ( RED. ): - Stridsfrågor och stilbildare. Liberal press i 100 års samhällsdebatt.
8477: KLEEMANN , GUSTAV MAXIMILIAN: - De universa creticae dialecti indole adiecta glossarum creticarum collectione.
9404: KLEEN , EMIL: - Vildvin och Vallmo. Dikter.
4094: KLEIN , FELIX: - Vorlesungen über nicht- euklidischeFeometrie.
4093: KLEIN GEORG: - Utvägen.
8846: KLEIN: - Opera Meddelade angående Ernst Kleins...Tryckta Skrifter på vänners begäran med anledning av dennes 40:e Födelsedag sammandragen julafton MCMXXVII av Blomstedt, General.
4095: KLEINPAUL, RUDOLF: - roma Capitale. Römische ebens- und Landschaftsbilder.
11445: KLEIST , HENRICH VON: - Dramer i överättning och med inledning av Horace Engdahl.
4096: KLEMENC , ALFONS: - Anorganische Chemie auf physikalisch - chemischer Grundlage.
4097: KLEMMIMNG , G. E. & ANDERSSON , AKSEL: - Sveriges bibliografi 1481 - 1600. Band I: Häfte 1 - 4 , 1481 - 1530. ( allt som utkom ).
4104: KLEMMING , G. E. ( UTG. ): - Svenska Medeltidens dikter och rim.
4102: KLEMMING , G. E. ( UTG. ): - Prosadikter från Sveriges medeltid 1 - 3.
4103: KLEMMING , G. E. ( UTG. ): - Konung Alexander. En medeltids dikt från latinet vänd i svenska rim omkring år 1380.
4101: KLEMMING , G. E. ( UTG. ): - Namnlös och Valentin. En medeltidsroman. Efter gamla handskrifter utgifven.
4099: KLEMMING , G. E. & NORDIN , J. G.: - Svensk Boktryckeri - Historia 1483 - 1883 med inledande allmän öfversigt.
4098: KLEMMING , G. E.: - Bibliografi: Sveriges äldre liturgiska litteratur.
4100: KLEMMING , G. E. ( UTG. ): - Bonaventuras betraktelser öfver Christi lefverne. Legenden om Gregorius af Armenien.
4105: KLEMMINGS ANTIKVARIAT: - August Strindberg.
4106: KLERCKER , JOHN E. F. AF: - Studien über die Gerbstoffvakualen.
4107: KLEUKENS , CHRISTIAN HEINRICH: - Reinke Voss eene ole Geschichte , nee vertellt.
4108: KLIBANSKY , RAYMOND ( ED. ): - Contemporary Philosophy. A Survey. I :Logic and Foundations of Mathematics.
4109: KLICKOWSTROEM , CARL VON: - Bibliographie der Wünschelrute.
4110: KLINE , MORRIS: - Matematiken i den västerländska kulturen.
4111: KLINE , MORRIS: - Matematiken i den västerländska kulturen.
4112: KLING , H.: - Populäre Instrumentationslehre mit genauer Beschreibung der Eigentīümlichkeiten jeden Instrumentes sowie einer Anleitung zum Dirigieren , bearbeitet und durch viele Notenbeospoele erläutert.
9372: KLINGBERG , GÖTE: - Folklig vers i svensk barnlitteratur.
4113: KLINGBERG , ANDERS GUSTAF: - Kants kritik af leibnizianismen.
9371: KLINGBERG , GÖTE: - Besök i Brittiska Barnbokslandskap.
4114: KLINGENBERG , WILHELM: - Eine Vorlesung über Differentialgeometrie.
4115: KLINGHAMMAR , H. P.: - Minnen från åren 1829 - 1839.
4116: KLINGSPOR , BOGISLAW: - Grundsdragen av Sveriges äldsta beyggelsehistoria i geografisk - arkeologisk belysning.
10359: KLINGSPOR , D. M: - Fruktodlingens uppkomst och utveckling i Ushultsbygden.
4117: KLINOWSKA , MARGARET ( COMP. ): - Dolphins , Porpoises and Whales of the World.The IUCN Red Data Book.
8572: KLINT , AXEL HENRI: - Le miracle de Théopile de rutebeuf.
4118: KLINTBERG , J. O.: - De formis enunciationum condicionalium apud Tacitum.
4119: KLINTHE , PAUL JOHAN: - Ålandsdelegationen och dess verksamhet men en exkurs över landskapet Ålands statsrättsliga st'llning. Akademisk avhadling.
4120: KLINTHE , PAUL JOHAN: - Om territorialkorporationer med särskild hänsyn till landskapet Ålands statsrättsliga ställning. Akademisk avhandling.
12301: KLOOS , WERNER: - Das Bremer Tabak - Kollegium und die Historie vom Tabak in ddr freien Hansestadt. Ein Handbuch für Raucjher und die Freunde des Bremer Tabak - Kollegiums.
4121: KLOOT , CLAUDIUS: - Then Swenska Lagfarenheetz Spegel ; Uthi Fyra Böcker fördeelt och beskrifwen.
10422: KLOPSTOCK: - Messias. Första sången.
426: ( KLOSTERBORG ) OLOF ERSSON: - Gissa ! En liten samling charader , gåtor , logogryfer , palindromer och rebus.
4122: KLOSTERMANN , R. A.: - Erzbischof Basileios von Smyrna. Ein neugriechischer Prediger.
4123: KLOTS , ALEXANDER B.: - A Field Guide to the Butterflies of North America East of the Great Plains.
9341: KLUGE , FRIEDRICH: - Geschichte der englischen Sprache.
4124: KNAPP , MARK L. & HALL , JUDITH: - Nonverbal Communication in Human Interaction.
4125: KNARRSTRÖM , BO: - Slagfältet. Om bataljen i Landskrona 1677 och fyden från den första arkeologiska undersökningen av ett svenskt slagfält.
4126: KNEBEL , FLETCHER: - Night of Camp David.
4127: KNEIP , RUTH: - Der Konsekutivsatz.. Folge oder Folgerung?
4128: KNEZEVIC , BOZIDAR: - History , the Anatomy of Time. The Final Phase of Sunlight.
4129: KNIBERG , ADOLF FREDRIK: - Conditiones , sub quibus , Plana rectilinea , aequilatera circulisque circumscripta , numeo laterum pari , sunt aequiangula.
4130: KNIBERG , ADOLF FREDRIK: - De planis regularibus in genere I - II.
9342: KNIEZSA , STEFAN: - Die Slawenapostel und die Slowaken.
4131: KNOF , HANS: - Thermodynamics of Irreversible Processes in Liquis Metals.
4132: KNOPP , KONRAD: - Infinite Sequences and Series.
11143: KNOPP , KONRAD: - Theorie und Anwendung der unendlichens Reihen.
8200: KNÖS , OLAUS VILHELMUS: - De digammo Homerico quastioner I - II.
9243: KNÖS , GUSTAV: - Loca Herodoti suethica tradita.. ( Herod. Hist.8-9 + 10 ).
4135: KNOTT , J. F.: - Fundamentals of Fracture Mechanics.
4136: KNOWLES , DAVID: - The Revolution of medieval Thought.
4137: KNOX , GEORGE A. & STAHL, HERBERT M.: - Dos Passos and " The Revolting Playwrights ".
4138: KNOZ , JAN: - To Identification of Czechoslovakian Black -Flies ( Diptera , simuliidae ).
11106: KNUDSEN , MARTIN: - Mekanisk fysik ur Laerebog i Fysik.
4141: KNUDSEN , TH.: - Danmarks nordiske forpligtelse. Neutralitetskrisen.
4139: KNUDSEN , K.: - Skal vi saa skrive norsk eller dansk i Norge ?
8900: KNUTSSON , KNUT: - 1700 - talskartorna över Dalby by , Torn härad.
427: ( KNUTSSON , GÖSTA ): - Pelle Svanslös´ målarbok.
9344: KNUTSSON , KNUT: - Die germanischen Lehnwörter im slavischen vom Typus Buky.
4143: KNUTSSON , GÖSTA: - Johan och Pegg.
9343: KNUTSSON , K.: - Zur Etymologie von slav. vitedzb.
4145: KOBB , GUSTAF: - Om maxima och minima af dubbelintregaler.
4146: KOBELT . W.: - Reiseerinnerungen aus Algerien und Tunis
4147: KOCH , WOLFGANG: - Kasus - Kognition - Kausalität. Zur semantischen Analyse der instrumentalen "mit" - Phrase.
4148: KOCH, GABRIEL: - Die indo-australische Lepidopteren-Fauna in ihrem Zusammanhang mit den drei Hauptfaunen der Erde nebst Abhandlung über die Entstehung der Farben in der Puppe.
11969: KOCH - GOTHA , FRITZ & ANDREAS , WALTER: - " Waldi ". Ein lustiges Dackelbuch.
9718: KOCH , AXEL: - Umlaut und Brechung im Altschwedischen.
10086: KOCH FREDRIK: - Clinical and roentgenological studies of acute obstruction of the small intestines due to adhesions and bands.
4149: KOCK: - Konsertsångaren och sångpedagogen Augustin Kock. Biografisk skizz , in- och utländsk press i urval , tidningsartiklar och intyg. Verksamhetsåren 1911 - 1941.
4151: KOCK , ERNST A.: - Plain Points and Puzzles. 60 notes on old english poetry.
4150: KOCK , ANDERS: - Synthetic Differential Geometry.
9345: KOCK , ERNST A.: - Die Skeireins. Text nebst Übersetzung und anmerkungen.
9721: KOCK , AXEL: - Till frågan om u-omljudet i fornsvenskan.
9722: KOCK , AXEL & AF PETERSENS , CARL: - Östnordiska och latinska medeltidsordspråk. Peder Låles ordspråk och en motsvarande svensk samling. Del I - II. Texter med inledning samt kommentar.
9720: KOCK: - Studier tillägnade Axel Kock.
9719: KOCK: - Studia Germanica tillägnade Ernst Albin Kock den 6 november 1934.
4152: KOCK , ERNST ALBIN: - The English Relative Pronouns. A Critical Essay.
8573: KOCKUM , AXEL: - Läkare och apotekare vid Gustav Vasas och hans söners hov. Bidrag till medicinens och farmaciens historia i Sverige under 1500-talet.
4153: KODAIKÁNAL: - Guide to Kadaikánal and it´s history. by E. M. M. L.
4154: KOEHLER: - Das Buchhandlungshau K. F. Koehler in Leipzig 1789 - 1914.
4155: KOEHLER , WILHELM: - Personifikationen abstrakter Begriffe auf römischen Münzen.
4156: KOEHN , HENRY: - Sylt. Eine Wanderung durch die Natur- und Kuturwelt der Insel.
4159: KOENIG , THĶDORE: - Le Subjectif Présent.
4158: KOENIG , THĶDORE: - L´aphorismose.
4157: KOENIG , THĶDORE: - Feronie
4160: KOENIGS , GABRIEL: - Lecons de cinématique professées a la Sorbonne. Cinématique théorique.
4161: KOENIGSBERGER , LEO: - Hermann von Helmholtz.
4162: KOENIGSBERGER , LEO: - Hermann von Helmholz I - III.
11189: KOENIGSBERGGER , LEO: - Hermann v. Helmholtz´s Untersuchungen über die Grundlagen der Mathematik und Mechanik. Rede ...am 22 November 1895.
4163: KOEPCKE , HANS - WILHELM: - Die Lebensformen I - IV. Grundlagen zu einer universell gültigen biologischen Theorie.
4164: KOERSNER , VILH.: - Dalarne. En vägvisare för resande...med två kartor och en stadsplan.
8537: KOESTLER , ARTHUR: - The Case of the Midwife Toad.
4166: KOESTLER , ARTHUR: - Twilight Bar. An Escapade in Four Acts.
4165: KOESTLER , ARTHUR: - Janus. A Summing Up.
11966: KOHL , K. G.: - Resor i Skottland.
4168: KÖHLER: - Köhlers Illustrierte Flotten Kalender für 1937. ( 35. Jahrgang ).
4169: KÖHLER.: - En liden men gemytlig vise om de Kohlerske Konserier.
4167: KÖHLER: - Köhler´s illustrierte Deutsche Kalender 1934.
4170: KOHT , HALVDAN: - Dronning Margareta og Kalmar - unionen.
4171: KOKEN , ERNST: - Palaeontologie und Descendenzlehre. Vortrag gehalten in der allgemeinen Sitzung der naturwissenschaftlichen Hauptgruppe der Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Hamburg am 20. September 1901.
11510: KOKWAO , J. O.: - Medicinal Plants of East Efrica.
4172: KOLBERG , JOSEPH: - Nach Ecuador. Reisebilder.
10380: KÖLGREN , EDV. & TENGSTRÖM , C. G. ( UTG. ).: - Läroverks- och seminarie - matrikel 1914 - 1915.
8515: KOLMODIN , OLAVO: - P. Cornelii Sciponis , consulis romani, et Hannibalies , poenorum duvcis ad suos cujusque milites , ante pugnam ad TicinumAmnem , orationes ex Liv. ..XXI c. 40 - 44 , suethice reddita.
8139: KOLMODIN , OL.: - Loca Taciti Suethice tradita.
8140: KOLMODIN , OLAVO: - De vita civis privata.
8138: KOLMODIN , OL.: - Loca Taciti Suethice tradita.
8137: KOLMODIN , OL.: - Loca Taciti Suethice tradita.
8136: KOLMODIN , OL.: - Loca Taciti Suethice tradita.
8133: KOLMODIN , OL.: - Loca Taciti Suethice tradita.
8135: KOLMODIN , OL.: - Loca Taciti Suethice tradita.
8134: KOLMODIN , OL.: - Loca Taciti Suethice tradita.
4173: KOLMODIN , JOHANNES: - Traditions de Tsazegga et Hazzega, annales et documents. Thés poul le doctorat.
4174: KOLMODIN , OLOF: - Diss. de potestate parentum I - II.
4175: KOLMOGOROV , A. N. & FOMIN S. V.: - Elements of the Theory of Functions and Functional Analysis. Vol. I: Metric and Normed Spaces.
4176: KÖLN.: - Köln am Rhein. 12 der schönsten Ansichten in Postkartenform in feinstem Chromo - Violett - Verfahren.
4177: KOLTHOFF , I. M. & SANDELL , E. B.: - Textbook of Quantitative Inorganic Analysis.
4178: KÖMMERT: - Cochem a.d. Mosel.
4179: KOMPANEYETS , A. S.: - Theoretical Physics.
11683: KONFEKTIONSAKTIEBOLAGETT UNION.: - Katalog 1910.
4181: KONGL. VETENSKAPS ACADEMIENS NYA HANDLINGAR: - Tom.XXXII. För År 1811 (första kvartalet).
4180: KONGL. KRIGS - VETTENSKAPS AKADEMIEN: - ( Tal 1811 - 1815 )
4182: KÖNIG , DÉNES: - Theorie der endlichen und unendlichen Graphen. Kombinatorische Topologie der Streckenkmplex.
4183: KÖNIGSSON , LARS - KÖNIG: - The Holocene History ofn the Greart Alvar of Öland.
10313: KONUNGENS NÅDIGA STADSFÄSTELSE / KUNINGAAN ARMOLLINEN WAHWISTUS: - å det med de Rustande wid en del av Nylands och Tawastehus Läns Dragone Regementet öfwerenskomne Contract...befrielse från underhållande af Hästar och Häste-Monderingar..under en tid af Femtio år.

Next 1000 books from Akarps antikvariat


Hundreds of the world's finest antiquarian and used booksellers offer their books on Antiqbook. They offer full satisfaction and normal prices - no markups, no hidden costs, no overcharged shipping costs. 8 million books at your fingertips!
Search all books at Antiqbook

6/1