Akarps antikvariat
Box 1129, SE-221 04 LUND, Sweden. Tel: Int. + 46 46 211 24 99 or 211 41 33            Email: info@akarpsantikvariat.se
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
3612: HOLM , GÖSTA: - Uppkomsten av de neutrala verbalabstrakterna på -ande.
3613: HOLM , SÖREN: - Dogmatik
3611: HOLM , CARL JOHAN: - Anteckningar öfver fälttågen emot Ryssland Åren 1808 och 1809.
3606: HOLM , INGVAR: - Tankar och tendenser i Harry Martinsons diktning.
3607: HOLM , SÖREN: - Filosofien i det nittende Aarhundrede.
3603: HOLM: - Konsertsångaren Erik Holms hem i Filipstad. ( Omslagstitel: Några bilder från den numera så populäre konsertsångaren Erik Holms hem i Filipstad. ).
8922: HOLM , GÖSTA: - De nordiska anger - namnen.
10196: HOLM , OSSIAN: - Confessio Augustanas 2. art. om arfsynde.
10197: HOLM , ULLA CARIN: - Hennes verk skall prisa henne. Studier av personlighet och attityder hos kvinnliga präster i svenska kyrkan.
8945: HOLMA , HARRI: - Die Namen der Körperteile im assyrisch-babylonischen. Eine lexikalisch-etymologische Studie.
8923: HOLMA , HARRI: - Die Namen der Körperteile im assyrisch-babylonischen. Eine lexikalisch-etymologische Studie.
3614: HOLMÅSEN , INGMAR: - Träd och buskar. Nordeuropas vildväxande arter.
3616: HOLMBERG , HÅKAN: - Att läsa Karl Popper
3620: HOLMBERG , BÖRJE: - James Douglas on English Pronounciation.
11271: HOLMBERG , AXEL EMANUEL: - Bohusläns historia och beskrifning 1- 3.
11500: HOLMBERG , FREDRIK: - Minnen från " hofvet ". Visor och tillfällighetstryck, föredragtna i kamratkretsen..
3615: HOLMBERG , AXEL EMANUEL: - Bohusläns Historia och Beskrifning I - III.
9931: HOLMBERG , BÖRJE: - On the Concept of Standard English and the History of Modern English Pronunciation.
9496: HOLMBERG , OLLE: - Frödings mystik.Några grundlinjer.
11071: HOLMBERG, CLAES-GÖRAN: - Mediekulturer. Hybrider & förvandlingar.
3623: HOLMBERG , MÄRTA ÅSDAHL: - Studien zu den niederdeutschen Handwerkerbezeichnungen des Mittelalters. Leder- und Holzhandwerker.
3622: HOLMBERG , MÄRTA ÅSDAHL: - Karlmeinet - Studien.
3621: HOLMBERG , MÄRTA ÅSDAHL: - Exzipierend - einschränkende Ausdrucksweisen untersucht besonders auf Grund hochdeutscher Bibelübersetzungen bis zum Anfang des 16. Jahrhunderts.
3619: HOLMBERG , OLLE: - Den främmande passageraren. Resonemang om moralen.
3617: HOLMBERG , MÄRTA ÅSDAHL ( HRSG. ): - Der Harffer Sachsenspiegel vom Jahre 1295. Landrecht.
3618: HOLMBERG , NILS: - Medelklassen och proletariatet. Studier rörande 1840 - 1841 års riksdag och dess förutsättningar i svenskt samhällsliv.
8924: HOLMBERG , BENTE: - Stednavne som kulturhistoriusk kilde. En samfaerdselshistorisk undersögelse.
3624: HOLMBERGSSON , JOHAN: - Fröken Florentinas af Ober - Weimar Berättelse om sin befrielse från klostret efter D:r Martin Luhers text med 11 tackningar.
10261: HOLMDAHL , OTTO S.: - Gammal och ny förkunnelse. En studie i nutida svensk predikan.
8266: ( HOLMÉN , BENGT ): - Den swenska land-mannen eller Utdrag af en land-mans bref och påminnelser til en riksdags-man i Stockholm, år 1765. Om grundorsakerna til Sweriges olyckor och allmänna oredor
11878: HOLMÉN , HANS: - Building Organizations for Rural Development. State and Cooperatives in Egypt.
10037: HOLMGREN , K.: - Om elektriciteten som kosmisk kraft.
3626: HOLMGREN , AUG. EMIL: - De för träd och buskar nyttiga och skadliga insekterna jemte utrotningsmedel för de sednare.
3625: HOLMGREN , FRITHIOF: - Vid minnesfesten öfver Magnus Stenbock å Ringstorps Slagfält vid Helsingborg.( Dikt ).
10082: HOLMGREN , NILS: - Termitenstudien 1 - 2 ( of 4 ).
10083: HOLMGREN , NILS: - Termitenstudien 3: Systematik der Termiten: Die Familie Metatermitidae.
10084: HOLMGREN, A.E.: - Atlas öfver Skandinaviens däggdjur.
10262: HOLMGREN , RICHARD & KALIFF , ANDERS: - Arkeologer io Bibelns Sodom. Svenska Dödahavsexpeditionen till Jordanien..
3630: HOLMQUIST , VERNER: - Platotrimetylen-bis-tioglyukolat och dess derivat.
3629: HOLMQUIST , ERIC: - Känt folk på Regnbågen. Ut en hovmästares skissbok.
3628: HOLMQUIST , P. J.: - Om Rödöområdets rapakvi och gångbergarter.
3627: HOLMQUIST , P. J.: - Knoptit , ett perowskit närstående nytt mineral från Alnön.
10198: HOLMQUIST , HJALMAR: - D. Johannes Matthiae Gothus och hans plats i Sveriges kyrkliga utveckling. Studie- och läraretiden ( 1592 - 1643 ).
10200: HOLMQUIST, HJALMAR: - De svenska domkapitlens förvandling till lärarekapitel 1571 - 1687.
10475: HOLMQVIST , OTTO: - Der Musculus Protractor Hyoidei( Geniodyoideus Auctt. ) und der Senkungsmechanismus des Unterkiefers bei den Knochenfischen.
3631: HOLMQVIST , WILHELM: - Övergångstidens metallkonst.
410: ( HOLMSTRÖM , G. ): - Sa´ han och sa´ hon. Ordstäfsbok innehållande öfver 1200 ordstäf.
411: ( HOLMSTRÖM , C. T. ): - Mina bekymmer. Brev till en tidning från Fabror Karl.
9316: HÖLSCHER , GUSTAV: - Sanhedrin und Makkot. Die Mischnatractade " Sanhedrin " und " Makkot " ins deutsche übersetzt und unter besonderer Berücksichtigung des Verhältnisses zum Neuen Testament mit Anmerkungen versehen.
3634: HÖLSCHER , GUSTAV: - Geschichtsschreibung in Israel. Untersuchungen zum Jahvisten und Elohisten.
412: ( HOLST , NILS OLOF ) HARALD HILDING: - Fröken de la Brache . bedragerska eller konungadotter ? En undersökning med anledning af Emil Hildebrands " Den senaste s. k. Vasasagan ".
8888: HOLST , NILS - OLOF: - Alnarps - floden. En svensk " Cromer - flod ".
3636: HOLST , WALFRID: - Carl Gustaf Tesssin under rese- . rikdsdagssmanana - och tidigare beskickningsåren. Ett bidrag till hans ungdomshistoria och politiska biografi. Akademisk avhandling.
3635: HOLST , GUSTAF: - Zur Photochemie der Reversiben Redoxprozesse. Ein Antagonismus von Strahlen im sichtbaren Spektrum.
9317: HOLT , A.: - Scientific Russian. Grammar , Reading and specially selected scientific exercises and an extensive Glossary.
3637: HOLT , JENS: - Les noms d´action en -sės ( -tís ). Études de linguistique grecque.
10880: HOLTEDAHL , OLAF: - On the Fossil Faunas from Per Schei´s Series B in South Western Ellesmereland.
10879: HOLTEDAHL , OLAF: - Engerdalen. Fjeldbygningen inden rektangelkartet Engerdalens omraade.
9318: HOLTHAUSEN , FERDINAND: - Die Soester Mundart. Laut- und Formenlehre
3638: HOLTON , GERALD & ELKANA , YEHUDA: - Albert Einstein. Historical and Cultural Perspectives.
3641: HOMEROS: - ( Opera V ): Hymnos cyclum fragmenta margiten , Batrachomyomachiam vitas continens.
3642: HOMEROS: - Homeri Odysee. Sång I - VI.
3640: HOMEROS: - ( Opera III - IV ): Odysseae libros I - XXIV.
9319: HONG GAO: - The Physical Foundation of the Pattering of Physical Verbs. A Study of Chinese Verbs.
3643: HONG , KARGOT HÖJFORS: - Ölänningar över haven. Utvandring från Ölands 1840 -1936. Bakgrund , förlopp , effekter.
10428: HOOKE , S. H.: - Babylonian and Assyrian Religion.
3644: HOOKE , S. H.: - Babylonian and Assyrian Religion.
10263: HOOKER , MORNA D.: - The Signs of a Prophet. The Prophetic Actions of Jesus.
9320: HOOPS , JOHANNES: - Kommentar zum Beowulf.
3645: HOPF , EBERHARD: - Mathematical Problems of Radiative Equilibrium.
3646: HÖPKEN , ANDERS JOHAN: - Äre - Minne öfver Framledne......Carl Gustaf Tessin. uprest uti et tal för Kongl. Vetenskaps Acaemien den 21 Martii 1741.
3647: HOPPE , EDMUND: - Geschichte der Optik.
3648: HOPPE , EDMUND: - Mathematik und Astronomie im klassischen Altertum.
8569: HOPPE , ELISABETH: - Året om i örtagården.
8197: HORATIUS - EKELUND, CARL OSCAR: - Horatii Sånger, X - XX i andra boken.
3649: HORATIUS: - Diktkonsten / Ars Poetica.
3651: HORATIUS: - Opera.
3652: HORATIUS: - Satiren und Episteln.
3650: HORATIUS: - Opera omnia.
3653: HÖRBERG , BENGT & WESTBERG , JOSTEIN: - J. R. Capablanca. 73 utvalda partier med kommentarer samt biografi.
3654: HÖRBERG , OLOF: - Radioteknikernas handbok: FM - teknik.
10012: HÖRBERG , BENGT & WESTBERG , JOSTEIN: - Paul Mopfrhy.
3655: HORLEMAN , C.: - Tankar om Förråds - Hus för Säd.
11766: ¨HÖRLÉN , AXEL: - Hur knypplinge kokm tll Blekinge och dess grannbygder + Knyppels krin och knyppelpinnat i sydöstra Skåne.
9859: HÖRMANDER , LARS: - On the Theory of Geeneral Partial Differental Operators.
9321: HÖRMANN , HANS: - Psychologie der Sprache.
3657: HORN AF ÅMINNE , CLAS FREDRIK: - Små Skaldestycken.
3656: HORN , J.: - Partielle Differentialgleichungen.
10640: HORNEMANN , J. W.: - Forsög til en dansk oeconomisk Plantelaere 1 - 2.
11472: HOROWITZ , ELLIS & SAHNI , SARTAJ: - Fundamentals of Computer Algorithms.
3659: HORSLEY , REGINALD: - Till sjöss och lands. John Brooks äfventyr bland röfvare och guldsökare.
3658: HORSLEY , JOHN E.: - Tools of the Mariitime Trades.
10243: HÖRSTEDT , LARS: - Tyska och Norska Fälttågen 1813 och 1814.
3661: HOSEMANN , R. & BAGCHI , S. N.: - Direct Analysis of Difraction by Matter.
3660: HOSEMANN , R. & BAGCHI , S. N.: - Direct Analysis of Difraction by Matter.
3662: HOSPER , JOHN: - An Introduction to Philiosophical Analysis. Revised edition.
11274: HOTZ, GÜNTER & WALTER, HERMANN: - Automatentheorie und formale sprachen. II. Endliche automaten.
11273: HOTZ, GÜNTER & WALTER, HERMANN: - Automatentheorie und formale sprachen. I. Turingmaschinen und rekursive funktionen.
11272: HOTZ, GÜNTER & CLAUS, VOLKER: - Automatentheorie und formale sprachen. III. Formale sprachen.
3663: HOUDIJK , ALEXANDER: - De Brownsche beweging van een draad.
9322: HOUSE , DAVID & TOUATI , PAUL ( ED. ): - European Speech Communication Association . Proceedeing of an ESCA Workshop.Lund 1993.
3664: HOVING , JOHANNES: - I svenskhetens tjänst ( Ur mitt livs dagbok d. III. ).
9867: HOWARD , A. V. ( ED. ): - Chambers´s Dictionary of Scientists.
8843: HOWGEGO , CHRISTOPHER: - Ancient History from Coins.
3665: HOWSON , COLIN & URBACH , PETER: - Scientific Reasoning. The Bayesian Approach.
3666: HOXHA , ENVER: - Speech delivered at the meeting of the electors of the constituency No 179 + 8 other speeches and political pamflets.
3667: HOY , DAVID COUZENS: - The Critical Circle. Literature , History , and Philosophical Hermeneuties.
3668: HSU , JONG - PING & LEONARDO.: - A Broader View of Relativity. General Implications of Lorentz and Poincaré Invariance.
3669: HUBENDICK , BENGT: - Våra snäckor. Snäckor i sött och bräckt vatten.
8076: HUBENDICK , BENGT: - On a small material of fresh water molluscs.
9324: HUBER , P. MICHAEL ( HRGS. ): - Johannes Monachus Liber de Miraculis. Ein neuer Beitrag zur mittellateinischen Mönchsliteratur.
10735: HUC , E. R.: - Resa i Kina.
10670: HUC , E. R.: - Resa i Kina.
3670: HUDSON , STEPHEN D.: - Human Character and Morality. Reflections from the History of Ideas.
9325: HUDSON , JEAN: - Perspectives on fixedness: Applied and theoretical.
3671: HUET , ÉMILE: - Guide Orléanais.
10264: HUGASON , HJALTI: - Bessastadaskolan. Ett försök till prästskola på Island 1805 - 1846.
3673: HUGHES , H. STUART: - Consciousness and Society. The Reorientation of European Social Thought 1890 - 1930.
10018: HUGHES , M. N.: - The Inorganic Chemistry of Biological Processess.
3675: HULDT , BO: - Sweden , the United Nations , and Decolonization. A Study of Swedish Participation in the Fourth Committee of the General Assembly 1946 - 1969.
3676: HULL , DEREK: - Introductions to Dislocations.
3677: HULST , H. C . VAN DE: - Light Scattering by Small Particles.
8080: HULT , JOH. FERD.: - Cornelis Taciti De origine situ moribus ac populis Germaniae Liber Suethice reddita et annotationibus illustratus. Disseratatio Academica.
3678: HULT , KARIN: - Syntactic Variation in Greek of the 5th Century A. D.
11879: HULTÉN , BERTIL: - Från distributionskanaler till orkestrerade nätverk. En studie om fabrikanters kanalval och samarbete med återförsäljare i svensk byggmaterialindustri .
413: ( HULTGREN , TEODOR ) TEODOR I SNARARP: - Glör. En hoper viser te på Ydremål.
3679: HULTGREN , F.: - Vem skrev på himlavalvet ? En sällsam syn och upplevelse vid krigsutbrottet i Europa 1939. Med intressanta data om krigshändelserna jämte några citat ur " Führern " Adolf Hitlers tal och skrifter , sådana de offentliggjorts genom radio ...
3681: HULTHÉN, TORE: - Jesu regering. En studie i Henrik Schartaus teologiska åskådning i jämförelse med ortodox, pietistisk och wolffiansk lärouppfattning.
3680: HULTHÉN , LAMEK: - Über das Austaschproblem eines Kristalles. Akademische Abhandlung.
10265: HULTHÉN, TORE: - Jesu regering. En studie i Henrik Schartaus teologiska åskådning ,Del II: Om sakramenten och om de yttersta tingen.
3682: HULTKRANTZ . C. A.: - Dem kristliga predikan från synpunkten af lagens och evangelii rätta bruk. Akademisk afhandling.
3683: HULTKVIST, K. A. M. FL.: - Ur Växjö stifts folkundervisningshistoria 1795 - 1865.. Acta och skildringar rörande Tegnér , G. Adlerbeth , J. Legegren , J. Rydeman m.fl.
9711: HULTMAN: - Tors bok. Svenska med didaktisk inrikltning. Vänbok till Tor G Hultman.
3686: HULTMAN , JOAHN: - The Echo -Ghost in the Machine. Reflexions in Space and Time in Environmental Geography.
3684: HULTMAN , F. W.: - Matematiska och fysikaliska problem utdelade af Ecklesiastikdepartementet under åren 1864 - 79 för de skriftliga mogenhetsexamina vid de svenska läroverken. Försedda med svar och anmärkningar.
3685: HULTMAN , J. A.: - Solskenssånger.
11455: HULTMARK , DAN: - Insect Immunity: Inducible Antibacterial Proteins from Hyalophora Cecropia.
3687: HULTQVIST , PER: - Försvar och skatter. Studier i svensk riksdagspolitik från representationsreformen till komprimissen 1873. Akademisk avhandling.
3688: HULTSTEDT , C. P.: - Sånglära för Folkskolor , innehållande Underwisningsmethoden och dertill nödige Öfningsexempel jemte Swenska Psalmbokens Melodier uppställde i förenklad sifferskrift..samt Swenska Messan.
3690: HUMBLA , PHILIBERT: - De Caussis Divortii.
3689: HUMBLA: - Förteckning öfver Professoren m.m. D:r Ph. Humblas efterlämnade boksamling som kommer att försäljas...
3691: HUME , DAVID: - Enquiries concerning the Human Understanding and concerning the Principles of morals..
10940: HUND , F.: - Theoretische Physik. Band iiI: Wärmelehre und Qantentheorie.
10938: HUND , F.: - Theoretische Physik. Band I: Mechanik.
10939: HUND , F.: - Theoretische Physik. Band ii: Theorie der Elektrizität und des Lichens.
3693: HUND , FRIEDRICH: - Materie als Feld. Eine Einführung.
3692: HUND , DANIEL HANSSON: - Konung Erik XIV:s krönika n, på rim eller uti en visa författad.
3694: HUNGERSTEDT , OLA: - Diputation Om Gröt , framgifwen Alla sina kära Landsmän til tjenst uti thenna dyra Gryn- och Mjöltiden..År 1771.
3695: HUNT , J. N.: - Incompressible Fluid Dynamics.
3697: HUNT , A. S. & EDGAR , C. C.: - Select papyri Ii. Non - literary papyri , Public documents..
3696: HUNT , A. S. & EDGAR , C. C.: - Select papyri I. Non - literary papyri , Private affairs.
3698: HUNTEMANN , JOHAN: - Oratio De Turtella Sacratissimorum Angelicorum Spirituum prosicua, Festivalis Prima in Celebratissima Universitatate Rostocjiensi....
11471: HUNTER , GEOFFREY: - Metalogic. An introduction to the Metattheory of Standard First Order Logic.
3699: HUON ( LE ROU ) DE CAMBRAI: - Li regkles Nostre Dame.
9502: HURLIMANN , BETTINA: - Three Centuries oof Children´s Books in Europe.
3700: HUSCHKE , KONRAD: - Ernst und Agnes Haeckel. Ein Briefwechsel.
3701: HUSÉN , TORSTEN: - Kriget och den mänskliga faktorn. En psykologisk - pedagogisk studie.
3703: HUSQVARNA: - Handbok för Husqvarna familjesymaskin klass 12 ( CB-N ) skötsel och vård.
3702: HUSQVARNA: - Bruksanvisning för Husqvarna Central Bobhbin Familjesymaskin med fram- och återfende matning.å
3704: HUSSERL , EDMUND: - Logiska undersökningar band 3: Undersökningar kring kunskapens fenomenologi och teori V - VI.
10266: HUSSINETZ: - Magister de Hussinetz´ Historia gestorum Christi för första gången utgifven med inledning af Herman lundström.
10310: HUTCHENS , T. WILLIAM ( ED. ): - Protein Recognitions in Immobilized Ligands. Proceeding of a J. T. Baker - UCLA Colloqium Held at Santa Fe , New Mexico December 2 - 7 , 1987.
3705: HUTTER , K. ( HRSG. ): - Die Anfänge der Mechanik. Newtons Principia gedeutet aus ihrer Zeit und ihrer Wirkung auf die Physik.
3706: HUXLEY , ALDOUS: - Den oförgängliga filosfien.
3707: HUXLEY , JULIAN & KETTLEWELL , H. B. D.: - Charles Darwin. En bildbiografi.
3708: HUYGEN: - Chriiistian Huygens´ nachgelassene Abhandlungen über die Bewegung der Körper durch den StosS / Über die Centrifugalkraft..
7973: HWASSER , ADOLF L.: - De Constituione Hectica. Dissertation Pathologica.
3709: HWASSER , ISR.: - Om facultetsinrättningen och det academiska studium. ( Aftryck ur Allm. Ecclesiastisk Tidning för 1832 ).
3710: HYDÉN , HOLGER , M.FL.: - Tre föreläsningar 1978.
3712: HYLANDER , ANDERS: - Den wälsignada sanning: att Gud alltid och allestädes haft menniskjan kär, förestäld uti en christelig predikan öfwer ewangelium på 10de söndagen efter helga trefalldighets-dag, för garnisons-församlingen i Christianstad, år 1791
3716: HYLANDER , HILMER: - Lod och lödmedel.
3711: HYLANDER , ANDERS: - ( Samling av Tal och Predikingar ) 1 - 3.
3715: HYLANDER , HILMER: - Handbok i metallfärgning
3714: HYLANDER , HILMER: - Handbok i metallfärgning
3713: HYLANDER , ANDERS: - Jesus allena , Med tron omfattad , Enn Sann Christens högsta winning , Förestäldt uti en Christelig Predikan , Då...Kyrkoherden. wid Höjs och Keflinge Församlingar...M. Stoltz Belledsagades till Sitt Hwilorum i Höjs kyrka d.29 April 1814.
10267: HYLDAHL . NIELS: - Philosophie Und Christentum.Eine interpretation der Einleitung zum FDialog Justins.
3718: HYLLERAAS , EGIL: - Matematisk og teoretisk fysikk 1 - 4.
3721: HYLLERAAS . EGIL A.: - Abhandlungen aus den Jahren 1926 - 37.
3720: HYLLERAAS , EGIL A.: - Kvantenmekansike grunnproblemer. Den almindelige ogrelativistiske formulering av kvantmekanikken.
3717: HYLLERAAS , EGIL: - Matematisk og teoretisk fysikk 1 - 4.
9780: HYLLERAAS , EGIL: - Matematisk og teoretisk fysikk. III.Del: Elektrisitet og amgnetisme.
3719: HYLLERAAS , EGIL: - Matematisk og teoretisk fysikk. Del II: Mekanik opg statistikk.
3724: HYLTÉN, PER: - Studien zu Sulpicius Severus.
3722: HYLTÉN - CAVALLIUS , GUNNAR OLOF: - Wärend för 200 år sedan. Föredrag hållet vid soiréen för konstnärernas och litteratörernas pensions - kassa ,lördagen den 1 februari 1851.
3723: HYLTÉN - CAVALLIUS , GUNNAR OLOF & STEPHENS , GEORGE: - Svenska Foklksagor.
10893: HYLTÉN - CAVALLIUS , CARL & SANDGREN , L.: - Plan geometri för ett och två betyg vid universitett och högskolor.
3725: HYPERIDIS: - Orationes et fragmenta.
9326: HYRENIUS , HANNES ( ED. ): - Demographic Dictionary in Interlingua, English and French.
9791: HYSLOP , JAMES M.: - Infinite Series.
3726: HYSLOP , JAMES M.: - Infinite Series.
10268: IBN-AL.WARDI, UMAR: - Fragmentum libri Margarita mirabilium , auctore Ibn-el-Vardi, proemium , caput sedcundum, tertium , quartam et quintgam continens. P. I.
3728: IBN KHALDUN: - An Introduction to History. The Muqaddimah.
11691: IBSEN , HENRIK: - Ett dockhem.
3729: IBSEN , HENRIK: - Gengangere. Et familjedrama i tre akter.
9712: IDEFORSS , HJALMAR: - De primära interjektionerna i nysvenskan I: Primära impulsioner och imperationer.
11880: IGELSTRÖM , BENGT: - Resursskapande processer vid företagande i kris.
414: ( IGNATIUS , KARL EMIL FERDINAND ): - Den rätta vägen. Ett svar på Joh. Rich. Danielsons skrift " I hvilken riktning ? " af Toivo.
9694: IHDE , AARON J.: - Development of Modern Chemistry.
3732: IHDE DON: - Postphenomenology. Essays in the Postmodern Context.
3733: IHERING , RUDOLF VON: - Strien för rätten.
3734: IHRE , J. , ARRHENIUS , P. L. & KNÖS , O. A.: - Historia Academiae Upsaliensis I - VIII.
415: ( IHRE , JOHAN ): - Swenskt Dialect Lexicon. Hwarutinnan uppteknade finnas the ord och talesätt , som uti åtskuilliga Svea Rikes landsorter äro brukelige , men ifrån allmänna talesättet afvfika.Til uplysning af vårt språk ,och bevis om thes ömnighet igenom trycket utg.
3738: IHRE , JOHAN: - Dissertatio gradualis, modos acquirendi imperium ordinarios , eorumque inter se collationem.
3737: IHRE , JOHAN: - De tonitru factatio Viburgensi.
3735: IHRE , JOH.: - Swenskt Dialect Lexicon hwarutinnan upptecknade finnas the ord och talesätt , som uti åtskilliga Svea rikes landsorter äro brukelige , men från allmänna talesättet afvika.
3739: IHRFELT , GUSTAF N.SON: - Några nya substitutionsderivat af glykokoll. Akademisk afhandling.
9554: IIVERSEN , GUNILLA: - Tropes de l´Agnus Dei. Édition citiqque suivie d´une étuden analique.
3740: IKENBERRY , E. & TRUESDELL , C.: - On the Pressures and the Flux of Energy on a Gas according to Maxwell´s Kinetic Theory I - II.
3741: IMBERG , RUNE: - Biskops- och domprostutnämningar i Svenska Kyrkan 1866 - 1989.
3743: IMBERG , RUNE: - Tracts for the Times. A Complete Survey of All the Editions.
3742: IMBERG , RUNE: - In Quest of Authority. The " Tracts for the Times " and the Development of the Tractarian Leaders , 1833 - 1841,
3744: IMMERMANN , KARL: - Münchhausen . Eine Geschichte in Arabesken I - II. (.I: Münchuasen 1-2/ II: Münchausen 3-4).
3745: IMMS , A. D.: - Outlines of Entomology.
11443: INBAR , MICHEL: - Routine Decison - Making : The Future of Bureaurazy.
11304: INCE , E. L.: - Intergration of Ordinary Differential Equations.
3747: INCE , E. L.: - Integration of Ordinaty Differential Equations.
3746: INCE , E. L.: - Integration of Ordinary Differential Equations.
11302: INCE , E. L.: - Integration of Ordinary Differential Equations.
3748: INDEBETOU , H. O.: - Anteckningar om svenska almanackan i forna och närvarande tider.
3749: INGEBRAND , SVEN: - Olavus Petris reformatoriska åskådning.
11104: INGELSTAM , ERIK & SJÖBERG , STIG: - ELFYMA - tabellen.
3750: INGER , GÖRAN: - Das kirchliche Visitationsinstitut im mittelalterlichen Schweden.
9018: INGERS , INGEMAR: - Ortnamn i Malmö.
10611: INGHAMMAR , ANDREAS: - Funktionshindrad - med rätt till arbete? En komparativ studie av arbetsrättsliga regeringar kring arbete och funktionshinder.
416: ( INGMAN - ) MANDERFELDT , CARL: - Tidens Falska Politik , Ödeläggande Staterna: En Betraktelse , Gjord af det Sunda Förbuftet , besannad af Förfarenheten , samt lagd hwarje Regent , Stats - Minister och Medborgare på hjertat.
3751: IONESCO , M. A. CECIDOLOGICA.: - Biologia galelor. Monografie
3752: IONESCU , M. A.: - Cynipinae.
3753: IPSEN , JEAN JAQUES: - Filosofi og filosofer.
3754: IRONIE ( = PSEUDONYM ): - Ett ark papper , hvaruti , med anledning af " Bevis att qvinnan icke är menniska " mycket ifrågasättes om det i sjelfva verket är någon heder att vara menniska. Svenskt aktstycke af Ironie.
11297: IRVING , WASHINGTON: - Kriistofer Columbus ´, hans lefnad och resor..
3755: ISAACSON , EUGENE & KELLER , GERBERT BISHOP: - Analysis of Numerical Methods.
11444: ISAACSSON , AUGUST: - Om södra Fjärdhundralands folkmål.
3756: ISAKSSON , FOLKE: - Vinterresa. Dikter.'
11693: ISAKSSON & CO.: - Priskurant från J. Isaksson & Co. Kassaskåpsfabrika.
3757: ISAKSSON , OLOV ( RED. ): - Utvandrare och invandrare i Sveriges historia 1846 - 1996.
3758: ISAKSSON , STIG: - Skånes ortnamn, bebyggelseenamn del 14: Onsjö härad.
3759: ISBERG , ALVIN: - Karl XI och den livländska adeln 1684 - 1695. Studier rörande det karolinska enväldets införande i Livland. Akademisk avhanling.
3760: ISBERG , ORVAR: - Das Vorkommen des Renntiers ( Rangufer Tarandus. L. ) in Schweden während der postarktischen Zeit nebst einem Beitrag zur Kenntnis über das dortige erste Auftreten den Menschen.
10335: ISBERG , A. U.: - Anteckningar om Malmö stad.
3762: ISCHIRKOFF , A.: - La Madédoine et la Constitution de l´Exarchat bulgare ( 1830 ā 1897 ).
3761: ISCHIRKOFF , A.: - La Bulgarie et la Dobroudja. Notices politiques et géographiques.
3763: ISCHIRKOV , A.: - La Doubroudja et les revendications roumaines.
11552: ISHIGURO , HIDÉ: - Leibni´s Philosophy of Logic & Language.
3764: ISING , GUSTAF: - Undersökningar rörande elektrometrar' I, II.
3768: IVARSSON , RUNE: - Jordförvärvslagen , socieldemokratin och bönderna. En studie över jordförvärvslagstiftningen i svensk politik 1945 - 1965. Akademisk avhandling.
3767: IVARSSON , GUSTAF: - Johan III och klosterväsendet.
9713: IVERSEN , RAGNVALD: - Syntaksen i Tromsø bymaal.
8535: IVERUS , ASTRID: - Min bokstavsbok.
3769: IWANENKO , D. & SOKOLOW , A.: - Klassische Fewldtheorie.
3770: IWINSKI , T.: - Theory of Beams. The Application of the Laplace Transformation Method to Engineering Problems.
3772: J. . A. SJÖBLOMS EFTR.: - Katalog 1: Svensk Vitterhet..
3771: J'ONSSON , FINNUR ( HRSG. ): - Egils Saga Skallagrimssonar nebst den grösseren Gedichten Egils.
3773: JAAKKOLA , K.: - De praepositionibus Zosimi quastiones.
3779: JACKSON , ROBERT (?): - A Ferst Reeder in Simplifyd Speling.
3774: JACKSON , JOHN DAVID: - Classical Electrodynamics.
3775: JACKSON , K. F.: - Die Kunst der Problemlösung.
3776: JACKSON , KATHRYN: - Här var det lastbilar.
3777: JACKSON , WILLIAM HENRY: - Descriptive Catalogue of Photographs of North American Indians.
3778: JACKSON , DONALD: - Skrivkonstens historia.
11406: JACKSON , WILLIAM J.: - Heavens Fractal Net. Retrieving Lost Visions in the Humanities.
11952: JACOB , STANLEY W. & HERSCHLER , ROBERT ( ED. ): - Biological Action of Dimetuũl Sulfoxide.
3781: JACOB , R. A. & ROSENBAUM , P. S.: - Readings in English Transformational Grammar.
3780: JACOB , GEORG: - Der Nordisch - baltische Handel der Araber om Mittelalter.
3782: JACOBOWSKY , C. VILHELM: - J. G. Sparwenfeld. Bidrag till en biografi. Akademisk avhandling.
11672: JACOBOWSKY , C. VILH.: - Ur Skaratryckets historia. Föredrag vid öppnandet av utställningen " Skaratryckets historia " å Västergötlands Museum i Skara 16 Maj 1945.
9695: JACOBS , JOSEPH: - Irish Fairy Talles selected and edited.
3783: JACOBSEN , STHEN: - Den Noridske Kriigs Kronicke.
3786: JACOBSON , TORD: - Välviljans förtryck. En fallstudie av allmännyttig bostadspolitik.
417: ( JACOBSON , HARALD ): - Den blommande påfogelsvansen eller det jublande träbelätet eller murfveldjurens tandagnisslan : panegyrisk epopé från Fyris' vall / af Jim
3784: JACOBSON , GUSTAF: - Sverige och Frankrike 1648 - 1652. Alliansens upplösning efter Westfaliska freden. Akademisk avhandling.
3785: JACOBSON , NATHAN: - Lectures in Abstract Algebra. Vol. I: Basic Concepts.
11953: JACOBSSON , NILS: - Bland Svenskamerikander och Gustavianer. Ur Carl Magnus Wrangels levnaadshistoria 1727 - 1786.
3794: JACOBSSON , ULF: - Phonological Dialect Constituents in the Vocabulary of Standard English.
3791: JACOBSSON , JOHN: - Skreamålets ordförråd omkring 1900.
9329: JACOBSSON , HARRY: - Études d´anthroponyme lorraine Les bans de Tréfonds de Metz ( 1267 - 1298 ).
3789: JACOBSSON , HENRIK: - Om Schleiermachers deduktion af de formala ethiska begreppen.
3788: JACOBSSON , HARRY: - L´expression imagée dans les Thibault de Roger Martin du Gard.
3790: JACOBSSON , JACOB: - Mässans budskap. En studie i de fasta sångpartierna i svenska mässan under reformationstiden.
3793: JACOBSSON , SKOTTE: - Mitt system med muskelstärkaren. Lika lämplig för kvinnor och män som män , ung såväl som gammal.
3792: JACOBSSON , RITTA: - Han kallar sig Esmeralda.
9328: JACOBSSON , GUNNAR: - Le suffixe verbal -nq en slave.
11542: ( JACOBSSSON , C. A. ): - Carl Ferdinand Lundins äfventyr av JAC. ( Serieabum ).
8373: JÄDERHOLM , ELOF: - Anatomiska studier öfver sydamerikanska Peperomier.
3795: JÄDERIN , EDVARD: - Tabeller för interpolation och utjämning.
3796: JAEGER , F. M.: - Lectures on the Principles of Symmetry and Its Applications in all Natural Sciences.
10523: JAENICKE , R. & HELMREICH , E. ( ED. ): - Protein - Protein Interactions. 23. Colloqium der Gesselschaft für Biologische Chemie 13. - 15. April 1971 in Mosbach / Baden.
9696: JAFFE , BERNHARD: - Crucibles. The Lives and Achievements of the Great Chemists.
3797: JÄGER , G.: - Die Fortschritte der kinetischen Gastheorie.
3798: JÄGERSKIÖLD , L. A.: - Upplevt och uppnått. Ur minne , brev och loggöcker.
3800: JAGLOM , A. M.: - Einfīhrung in die Theorie stationärer Zufallsfunktionen.
3801: JAGO , LUCY: - Norrskenet - berättelsen om Kristian Birkeland - ett bortglömt geni.
11771: JAHANI, CARINA: - Standardization and Orthography in the Balochi Language.
9792: JAHNKE , EUGENE & EMDE , FRITZ: - Tables of Function with Formulae and Curves. ( Funktionstafeln nit Formen und Kurven ).
3802: JAHNKE , E. & EMDE , F.: - Tables of Function with formulae and curves.
3803: JAKOBSSON , GUSTAF: - Om Kants " Grundläggning till sedernas metafysik ".
3804: JAKT: - Årsberättelse för Skånska Jagtföreningen och oologiska Jägaresällskapet i Lund År1910 - 1911.
10989: JAKUBOVITJ, PJOTR FILIPPOVITJ: - I de utstöttas värld
3805: JAMES , WILLIAM: - Pragmatism and four essays from The Meaning of Truth.
3807: JANE CECIL: - Select Documents illustrating the Four Voyages of Columbus including those contained in R. H. Major´s Select Letters of Christopher Columbus. I - II.
3808: JÄNICH , KLAUS: - Lineare Algebra. Ein Skriptum für das erste Semester.
3809: JANIK , A. , & SEEKIRCHER , M. & MARKOWITSCH , J.: - Die Praxis der Physik. Lernen und Lernen im Labor.
3810: JANIK , ALLAN: - Essays on Wittgenstein and Weininger.
9714: JANSEN , MOGENS: - De almindeligste ord i begynderundervisningen i dansk - en oversigt.
3811: JANSEN , J. TH. & GOLDSCHMIDT , M. J.: - Latinsk - dansk Ordbog.
3816: JANSSON , MARTIN: - Om värmeledningsförmågan hos snö.
3815: JANSSON , BROR: - Johannes Matthiae Gothus och hans plats i gudstänstlivets historia.
3814: JANSSON , SVEN BERTIL ( RED. ): - Erikskrönikan. Redigering , inledning och kommentar.
3813: JANSSON , SAM OWEN: - Måttordboken.
9019: JANSSON , VALTER: - Nordiska vin-namn. En ortnamnstyp och dess historia.
3818: JANSSON, BROR: - Johannes Mathiae Gothus och hans plats i gudstjänstlivets historia.
3817: JANSSON , TOVE: - Vem ska trösta knyttet ?
9020: JANZÉN , ASSAR: - Personnamn.
3820: JANZON , ULLA - BRITT: - Fjärde klass på teatern Tioåriga barns upplevelse av en teateruppsättnng av Astrid Lindgrens Miio , min Mio.
3819: JANZON , LAURENTIUS: - De sensu interpretatando codicis Fridericiani.
3821: JAPAN: - Guidlibreto por Japanlando.
9565: JARLERT , ANDERS ( RED. ): - Arkiv - fakultet - kyrka, Festskrift tilll Ingmar Brohed.
3822: JÄRNVÄGAR: - Illustrerad Jernvägskarta Malmö - Nässjö.
3823: JARRING , GUNNAR: - A Tall Tale from Central Asia.
9330: JARRING , GUNNAR: - Studien zu einer Osttürkischen Lautlehre.
7980: JARRING , GUNNAR: - Språkforskaren och orientalisten Philipp Johann von Strahenberg.
3832: JARRING , GUNNAR: - The Theifless City and the Contest between Food and Throat. Four Eastern Turki Texts edited with Translation , Notes and Glossary
3831: JARRING , GUNNAR: - Stimulants among the Turks of Eastern Turkestan. An Eastern Turki text. Edited with translation, notes and glossary..
3829: JARRING , GUNNAR: - Matters of Ethnological Interest in Swedish Missionary Reports from Southern Sinkiang.
3826: JARRING , GUNNAR: - Culture clash in Central Asia. Islamic views on chinese theatre. Eastern turki texts edited and translated with notes and glossary.
3825: JARRING , GUNNAR: - Åter till Kashhgar. Memoarer i nuet.
3824: JARRING , GUNNAR: - Agriculture and Horticulture in Central Asia in the Early Years of the Twentieth Century with an Excursus on Fishing. Edted with Eastern Turki Texts with Transription , Translation , Notes and Glossary.
3833: JARRING , GUNNAR: - The Moen Collection of Eastern Turki ( New Uighur ) Proverbs and Popular Sayings.
3834: JARRING CORONES , EVA: - The Portrayal of Women in the Fiction of Henry Handel Richardson.
8093: JARRING , GUNNAR: - Gustaf Noring - alias Ali Nouri ,och hans turkiska Karl XII forskningar.
3830: JARRING , GUNNAR: - Some Notes on Eastern Turki ( New Uighur ) Munazara Literature.
3827: JARRING , GUNNAR: - Garments from Top to Toe. Eastern Turki texts relating to Articles of Clothing edited with Translation , Notes , and Glossary.
3828: JARRING , GUNNAR: - Literary Texts from Kashghar. Edited and Translated with Notes and Glossary.
3835: JÄRTA , HANS: - Valda skrifter 1 - 2.
8684: JÄRTA , HANS: - Valda skrifter I - II.
11133: JARVAD , IB MARTIN: - Ret og stat. Tvaervidenskab.
11433: JÄRVHEDEN , BJÖRN: - Elementär kombinatorik.
9266: JARVIK , ERIK: - On the Structure of the Snot of Crossopterygians and lower Gnathosstomes in general.
10476: JARVIK , ERIK: - Dermal Fin-Rays and Holmgren´s Principle of Delamination.
10478: JARVIK , ERIK: - On some Osteolepiform Crossopterygian from the upper old red sandstone of Scotland.
10881: JARVIK , ERIK: - Middle Devonian Vertebrates from Canning Land and Wegeners halvö (East Greenland). Part II: Crossopterygii.
9249: JARVIK , ERIK: - On the Species of Eusthenopteron found in Russia and the Baltic States.
9255: JARVIK, ERIK: - On the fish-like tail in the ichthyostegid Stegocephalians with descriptions of a new Stegocephalian and a new Crossopterrygian from the devonian of East Greenland.
3836: JASCOBSSON , GUNNAR: - Studia Gunnaro Jacobsson sexsagenario a discupilis oblata.
3837: JAUCH , J. M. & ROHRLICH , F.: - The Theory of Photons and Electrons. The Relativistic Quantum Field Theory of Charged Particles with Spin Ine - half.
8289: JEANELL , RENÉ: - Un cimetičre d´élephants.
3839: JEANS , J. H.: - The Mathematical Theory of Electricity and Magnetism.
3838: JEANS , J. H.: - The Dynamical Theory of Gases.
3842: JEANS , JAMES: - The dynamical theory of gases.
3840: JEANS , J. H.: - The Mathematical Theory of Electricity and Magnetism.
3841: JEANS , JAMES: - An Introduction to the Kinetic Theory of Gases.
3843: JEFFNER: - Nya vägar i teologin. Festskrift till Anders Jefnner.
3846: JEFFREYS , HAROLD: - Theory of Probability.
3844: JEFFREYS , HAROLD: - Asymptotic Approximations.
3847: JENKINS , W. M.: - Matrix and digital computer methods in structural analyis.
3848: JENSEN , AD. S. & SPÄRCK , R.: - Blöddyr II: Saltvandsmuslinger.
9113: JENSEN , GILLIAN FELLOWS: - Scandinavian Personal Names in Lincolnshire and Yorkshire.
3850: JENSEN , F. J. CHR.: - Havebog for Bondcestanden , indeholdende nöjagtige Anwisninger til Dyrkningen og den hensigtsmaessigste Anwendelse af alle saavel nödvendige som nyttige Kjökkenvaegster , Frugttraer samt en kort Veiledning til Biavl.
3853: JENSEN, ALFRED: - Kristo Botjov. En bulgarisk frihetsskald.
3849: JENSEN , ERIC: - Hjärnbaserad undervisning.
8981: JENSEN , JOHANNES V.: - Verdensborgeren.
3852: JENSEN, ALFRED: - Kristo Botjov. En bulgarisk frihetsskald.
3851: JENSEN , KELD: - Strukturudviklingen i forsvaret - og dennes betydining for regionalgeografisk forhold.
8570: JENSSEN , J.: - Ordbog for Gartnere og Botaniker.
3854: JENTSCH , GHERHART: - Livsrum.
3855: JEPPSSON , GERT: - Prästrelationerna från Luggude och S. Åsbo av år 1624 utgivna med inledning och noter.
11860: JERNBJELKE , GUSTAF: - En smålänning far det näsan pekar..
3856: JERNECK , MAGNUS: - Kritik som utikespolitiskt medel En studie av de amerikanska reaktioner på den svenska Vietnamkritiken.
3857: JERNECK , MAGNUS: - SAF´s framtidssyn: Förutsägelserf , målsättningar och dilemman. En studie a programarbete och planeringsverksamhet inom Svenska Arbetsgivareföreningen.
11087: JERNRYD , ELISABETH: - " Optimal auktoritets - och propagandaresistens ": En sambaands- och utvecklingsstudie.
559: 1893 ÅR JERNVÄGSKOMITE: - I: Betänkande angående förvärfvande för statens räkning af vissa enskilda jernvägar, afgifvet den 13 januari 1894.
3858: JERSILD , CHRISTIAN: - Min bibel. Häfte 3: Ordet " ande " i Bibeln.
3859: JERVAS , GUNNAR E.: - Internationella konfliktsprocesser. En generell modell för studiet av mellanstatliga konfliktförlopp.
10484: JESPERSEN , OTTO: - A Modern English Grammar on Historical Principles. Part V: Syntax. Fourth volume.
10483: JESPERSEN , OTTO: - A Modern English Grammar on Historical Principles. Part III: Syntax ( second volume ).
10479: JESPERSEN , ÅSE: - On the Male Urogenital Organs of Neoceratodus Forsteri.
10480: JESPERSEN , OTTO: - A Modern English Grammar on Historical Principles. P. II; Syntax p.1.
10481: JESPERSEN , OTTO: - A Modern English Grammar on Historical Principles. P. IV: Syntax 3 (Time and tense)..
10482: JESPERSEN , OTTO: - A Modern English Grammar on Historical Principles. P. VII: Syntax.
3861: JESPERSEN , J.: - ABC og Lesebog.
3860: JESPERSEN , MAGNUS: - Liden geognostisk veiviser paa Bornholm.
9146: JESPERSEN , OTTO: - Rasmus Rask.
11013: JESSEN , BÖRGE: - Larebog i geometri I: Afbildningsmaader og analytiski geometri.
418: ( JESSEN , CARL ARNOLD EDWIN ): - En tur i Sverige. ( Småland , Vermland , Båhuslän ). Af Verax.
3862: JIBORN , MAGUS: - Voluntary Coercion. Collective Action and the Social Conract.
3863: JIRLOW , RAGNAR: - Die Geschichte des chwedischen Pfluges.
3864: JOCHMANN , E. & HERMES , O.: - Grundriss der Experimantalphysik und Elemente der chemie sowie die Astronomie und mathematischen Geographie.
3865: JOHANNERYD , BO: - Skriftetalet i funktion.
3866: JOHANNES MAGNUS: - Latin Letter. A Crticical Edition with Introduction and Comentary. By Brita Larsson.
3867: JOHANNESSEN , K. S. & NORDENSTAM , T. ( ED. ): - Aesthetics and Transcendental Philosophy / Ästhetik und Transzendentale Philosophie, Proceedings of a Symposium at Bergen 1980.
3868: JOHANNESSON , KURT: - Saxo Grammticus. Komposition och världsbild i Gesta Danorum.
3870: JOHANNESSON , PAUL: - Bärfverk. Statik och hållfasthetslära fö byggare. ( Läroböcker fö konstruktion B ).
3869: JOHANNESSON , KURT ( RED. ): - Vetenskap och retorik.
9331: JOHANNISSON , TURE: - Verbal och postverbal partikelkomposition i de germanska språken.
3874: JOHANSEN , K. FRIIS: - Sikyoniske vaser. En arkaeologisk undersögelse.
3873: JOHANSEN , MARIA: - Offentlig skrift om det hemliga. Raison d´état , SOU och varulven.
3872: JOHANSEN , E. S.: - Laren om vaedskers bevaegelse.
3871: JOHANSEN , E. S.: - Grundrids af den almindelige Bevaegelselaere.
11861: JOHANSON , AMANDUS: - The Swedes on the Delaware 1638 - 1664.
3876: JOHANSON , THOMAS & MIEGEL , FREDRIK: - Kuturosiologi.
3875: JOHANSON , C. H.: - Odonata Sueciae. Sveriges trollsländor besrifne.
9915: JOHANSSON , STIG: - Papers in Contrastive Linguistics and Language Testing.
8005: JOHANSSON , ADOLF: - De röda huvudena, En vildmarks- och släkthistoria I - III.
8006: JOHANSSON , ADOLF: - Smyckena i djupet.
10485: JOHANSSON , KARL: - Nya hieracier från Medelpad.
11215: JOHANSSON , ROLF & TORHILLEN , HEDVIG: - Vi båda... Äventyr i skogarna sammt brevväxling med henna...
3890: JOHANSSON , K. H.: - Svensk sockensjälvstyrelse 1686 - 1862. Studier med särskild hänsyn till Linköpings stift.
3887: JOHANSSON , EVALD: - Die Deutschordenschronik des Nicolaus von Jeroschin. Ein Beitrag zur Erforschung der ordenssprache und ihrer Rolle in der Entwicklung der Nhd. Schriftsprache.
9333: JOHANSSON , STIG: - Studies of Error Gravity. Native Reactions to Errors produced by Swedish Learners of English.
3892: JOHANSSON , NILS: - Det urkristna nattvardsfirandet. Dess religionshistoriska bakgrund, dess ursprung och innebörd.
10379: JOHANSSON , O.: - Hälsinglands Ansgariiförbunds 50-årsminne 1879 - 1928.
3893: JOHANSSON, ALBERT: - Consensus, qui potest inveniri inter accentumet ictum apud comicos latinos, utrum fortuitus sit necne.
3891: JOHANSSON , KARL: - ( Dikter )
3889: JOHANSSON , J.: - Kants etiska åsikt i historisk och kritisk belysning I. ( Allt utgivet ).
3888: JOHANSSON , EVALD: - Studien zu Nicolaus von Jeroschins Adalbert- Übersetzung.
3880: JOHANSSON , GILLIS: - Operationsförstärkare vid instrumentering , mätning , reglering.
3877: JOHANSSON , ARNDT: - Vika i historisk belysning. En berättelse om socknen , kyrkan och församlingen.
3879: JOHANSSON , CURT R. , M.FL. ( RED. ): - Kontoret , tekniken och människan.
3894: JOHANSSON, HILDING: - Den medeltida liturgien i Skara stift. Studier i mässa och helgonkult.
9715: JOHANSSON , FAITH ANN: - Immigrant Swedish Phonology. A Study in Multiple Contact Analysis.
10882: JOHANSSON , SÖLVE M.M.: - Bjersjöholm. Gods och gård.
9021: JOHANSSON , GUST: - Svenska ortnamn jämförda med irländska gudanamn. Lekmannafunderingar.
3885: JOHANSSON , RUNE & PERSSON , HANS - ÅKE ( RED. ): - Nordisk flyktingpolitik i världskrigens epok.
3886: JOHANSSON , AXEL: - Waldenströms kristendomstolkning. En systematisk undersökning.
3881: JOHANSSON , HÅKAN: - Folket och makten. En skildring av den svenska historien med tonvikt på hur fokets förhållande till makten och överheten varit under olika tider.
3882: JOHANSSON , JOHAN FREDRIK: - Minnes - tal öfver.... Wilhelm Fredrik Palmblad , vid allmännt prestmöte i Linköping , den 24 Augusti 1853.
3884: JOHANSSON , OSCAR: - Tankar och toner. Dikter.
3878: JOHANSSON , BENGT O. H.: - Det svenska palatset i Konstantinopel. Sveriges kyrka och ministerhus i Konstantinopel under 1700 och 1800 - talen.
3895: JOHN FRÖBERG: - Vintern 1918 - 19.. Katalog No.24.
11084: JOHNNSSON , PEHR: - Skogen i kulturhistoria och tradition.
3896: JOHNS , OLIVER DAVIS: - Analytical Mechanics for Relativity and Quantum Mechanics.
3897: JOHNSEN , ARNE ODD: - Krabbekrigen og gjenerobringen av Jämtland.
3904: JOHNSON, MARTIN: - SAFARI. Äventyr från Afrikas fria vidder. Bemyndigad översättning från engelskan av Bertel Gripenberg.
3902: JOHNSON, MARTIN: - Congorilla. Äventyr bland dvärgar och gorillor i Afrika. Översättning av Karl Fägersten.
3905: JOHNSON, WILLIAM ALEXANDER: - Nature and the Supernatural in the Theology of Horace Bushnell.
3903: JOHNSON, MARTIN: - Lejon. Äventyr med djurens konung i Afrika. Bemyndigad översättning från engelskan av Bertel Gripenberg.
3901: JOHNSON, BO: - Die hexaplarische Rezension des 1. Samuelbuches der Septuaginta.
3900: JOHNSON , BO: - Die armenische Bibelübersetzung als hexaplarischer Zeuge im 1. Samuelbuch.
3899: JOHNSON , SEVED: - Sverige och stormakterna 1800 - 1804. Studier i svensk handels- och utrikespolitik. Akademisk avhandling.
3898: JOHNSON , ( SAMUEL ): - Prose and Poetry.
11491: JOHNSON , SAMUEL: - The Idller. Two volumes in one with Addittional Essayd. To which is prefixed the life and writings of the Author..
9781: JOHNSON , WILLIAM WOOLSEY: - A Treatise on Ordinary and Partial Differential Equations.
8571: JOHNSON , EBBE: - Örtagården. Läke- och kryddväxter presenterade i text och bild , sådana gångna och nuvarande tider föreställt sig dem och deras krafter.
10221: JOHNSON , MAGNUS: - Handbok över vildflor.
3906: JOHNSSON , PEHR: - Gården och byn. Några drag ur dess utvecklingshitoria.
3907: JOHNSSON, KARIN: - Kärlek i Österland.
3908: JOHNSTON , T. L.: - Collective Bargaining in Sweden. A tudy of the Labor Market and its Institutions.
3909: JONARE , BIRGITTA: - L´inversion dans la principale non-interrogative en fracais contemporain.
3910: JONAS , HANS: - Ansvarets princip. Utkast till en etik för den teknologiska civilisationen.
3911: JONASON , ROBERT V.: - Alone in Scandinavia.
3914: JONASSON , STIG: - Dr Goebbels ministerium. Dokument om nazitysk propaganda sammanställda , översatta och kommenterade.
3912: JONASSON , GUATAV: - I väntan på uppbrott ? Bondeförbundet / Centerpartiet i regeringskoalitionens slutskede 1956 - 1957.
3913: JONASSON , JONAS: - Islenzkir tjodhaettir.
419: ( JONES , LEROI ): - Raise , Race , Rays , Raze. Essays since 1965 by Imamu Amiri Baraka.
3915: JONES , GARETH S. ET ALT.: - Western Marxism. A Critical Reader. Studies on G. Lukacs , M. Horkheimer , H. Marcue , A. Gransci , Sartre , L. Althausser and L. Colletti.
3916: JONSON , ERIK: - Skärgårdskriget. Rysshärjingarna 1719.
11936: JONSON , ERIK: - På söndagstripp med motorbåten. Sjutton sommarutflylkter i Saltsjön.
9953: JÖNSSON , LARS - INGVAR: - Kulan från Mareds kärr och problem kring densamma.
9022: JONSSON , HANS: - Nordiska ord för vattensamling.
7951: JÖNSSON , B.: - Om befruktningen hos slägtet Najas samt hos Callitriche aurumnalis.
3922: JÖNSSON , GABRIEL: - Porträtt
3917: JONSSON , B ENGT R.: - Kom följ med mej på sjöen ut. Till den svenska sjömansvisans historia.
3919: JÖNSSON , BODIL: - Axplock ur Naturvetenskapens histora.
3921: JÖNSSON , BODIL & REISTAD , NINA: - Expromentell fysik.
3920: JÖNSSON , BODIL & REISTAD , NINA: - Experimentell fysik.
3928: JONSSON , SUNE & STINA: - Örtabok. Blombilder..
3927: JÖNSSON , NILS - OLOF: - La vie Saint Germer et la vie de Saint Josse de Pierre de Beauvais.
3931: JÖNSSON , TOMAS: - Jordstugor i Sydsverige. Den ingrävda bostadens utbredning , form , funktion och konstruktion.
3926: JÖNSSON , NILS: - " Nu är det jul igen...". Gamla julseder från nordöstra Skåne.
3930: JONSSON , KJELL: - Vid vetandets gräns. Om skiljelinjen mellan naturvetenskap och metafysik i svensk kulturdebatt 1870 - 1920.
3929: JÖNSSON , AMBROSIUS: - Om den förnuftiga känslan.
11881: JONSSON , CHRISTER: - Ledning i folkrörelseorganisationer - den interaktiva ledningslogiken.
11899: ( JONSSON , HANS ): - Jakobs brev Kortfattad framställning af dess uppkomst , betydelse och innehåll. Af J.
3924: JONSSON , GUSTAF: - Karl XII och hans rådgivare. Den utrikespolitiska maktkampen i Sverige 1897 - 1702. Akademisk avhandling.
3918: JÖNSSON , B.: - Gagnväxter , särskilt utländska , deras förekomst , egenskaper och användning.
3923: JÖNSSON , GÖRAN: - Atomfysikens grunder. Del ett.
3932: JONZON , ISRAEL: - Greven i Bäck.
3933: JOOS , GEORG: - Lehrbuch der theoretischen Physik.
9603: JORDAENS , WILLEM: - Confictus virtutum et viciorum.
3934: JORDAN , THOMAS F.: - Linear Operations for Quantum Mechanics.
9334: JORDAN , RICHARD: - Handbuch der Mittel - Englischen Grammatik I: Lautlehre.
3935: JÖRESKOG , K. G. M. FL.: - Methods in Geomathematics 1: Geological Factor Analysis.
9335: JORET , CHARLES: - Des caractčres et de l´extension du patois Normand. Étude de phonétique et d´éthnographie.
3937: JÖRGENSEN , NILS: - Studier över textstrukturen i medeltida svensk historigrafi.
3936: JÖRGENSEN , WILH.: - Teknos´ Stora räkneboken.
3938: JOSEFSON , EVA - KARIN: - La vision citadine et sociale dans l´oeuvre d´Emile Verhaeren.
3939: JOSEFSSON , JAN & ZETTERBERG , MATS: - Behöver vänstern gå i terapi ?
3945: JOSEPHSON , RAGNAR: - Per Hallström. Inträdestal i Svenska akademien.
3940: JOSEPHSON , ÅKE: - Casae litterarum opuscula ex corpore agrimensorum Romanorum selecta. Recensuit et germanice vertit.
9336: JOSEPHSON , FOLKE: - The Function of the Sentence Particles in Old and Middle Hittite.
3942: JOSEPHSON , OLOF: - Studier öfver elastiska rotationskroppars deformation.
3943: JOSEPHSON , OLOF: - Studier öfver elastiska rotationskroppars deformation.
3944: JOSEPHSON , RAGNAR: - Bellman - Kellgren - Sergel.
3941: JOSEPHSON , ÅKE: - Casae litterarum. Studien zum corpus agrimensorum romanorum.
3947: JUBILEUMSUTSTÄLLNINGEN I ÖREBROL 1947: - Mot ljusare tider. Officiell katalog.
8198: JUDEICH , J. F. & NITSCHE , H.: - Lehrbuch der Mitteleuropäischen Forstinsektenkunde I-II.
11015: JUDSON , THOMAS W.: - Abstract Algebra. Theory and Apllications.
3949: JUEL - HANSEN , N..: - Erik Sjöblads Haendelser. En Robinsonade. Fortalt för Ungdommen.
3948: JUEL , HANS OSCAR: - Beiträge zur Anatomie der trematodengattung Apoblema ( Dujard ).
3950: JUHLIN , JULIUS: - Bestämning af vattenångans maximi - spänstighet öfver i mellan 0 och - 50 C. samt öfber vatten mellan + 20 och - 13 C.
3951: JULIA , GASTON: - Introduction Mathématique aug théories quantiques 1 - 2.
3952: JULIAN OF NORWICH: - Revelations of Divine God shewed to a devout ankress by name of Julian of Norwich.
11906: JULIUS ZINTGRAFF: - Spezial - Fabrikation sanitärer Anlagen für Fabriken , Schulen , Kasernen , Irrenantstalten u.s.w.
3953: JULIUS VALERIUS: - Res gestae Alexandrfi Macedonis.
3954: JULLIEN , FRANCOIS: - En vis är utan idé Eller det andra hos filosofin .
3955: JUNBECK , P. J: - 5 häften med rättegångshandlingar.
3956: JUNEL, BERTIL: - In Cassium Felicem studia.
11750: JUNG , VICTOR: - De optativo ´an in absolutis interrogationibus posito.
3957: JUNG , VICTOR: - Om Kejsar Claudius Julianus. Akademisk afhandling.
8086: JÜNGER , ERNST: - Psykonauterna. Rus och droger.
3958: JUNK , W. ( ANTIQUARIAT ): - Bibliographia Lepidopterologica.
3959: JUNKERS: - Festschrift Hugo Junkers zum 70. Geburtstage.
10949: JUNNILA , AA.: - Über das Anwachsen einer analytischen Funktion in einer gegebenen Punktfolge. Akademische Abhandlung..
420: ( JUVENALIS ) - TENGMAN, C. J.: - Satira Juvenalis quarta suethicis expressa.
3960: JUVENALIS - BRAUNE , FR. EM.: - Satirae D. Junii Juvenalis cum commentatio et interpretationes suecana.
3973: KÅLLERSTAD: - Stambok för ny Kyrko- och Tornbyggnad i Kållerstads Församling af Åhs Pastorat i Jönköpings Län.
3961: KABELL , AAAGE: - Metrische Studien II: Antiker Form sich nähernd.
3962: KAC , MARK: - Probability and Related Topics in Physical Sciences.
3963: KACZMARZ , STEFAN & STEINHAUS . HUGO: - Theorie der Orthogonalreihen.
3964: KAENELLIS , ANT. & HATZISSORANTOS , CHOR.: - Bibliographia faunae graecae ( 1800 - 1950 ).
11012: KAHAN , JEAN - PIERRE & SALEM , RAPHAÉL.: - Ensembles parfaits et séries trigonométriques.
8029: ( KAHL , ACHATIUS ): - Vid en prostinnan Ulrika Dorothea Nibelii ( född Kullberg ) graf den 14 Maj 1852.
9672: ( KAHL , ACHATIUS ): - Ord vid Carolinska Akademiens Jubelfest den 27 , 28 och 29 Maj 1868.
421: ( KAHL , ACHATIUS ): - Den Gamla och den Nya Domkyrkan i Lund. Skaldestycke tillegnadt...C. G. Brunius....
7986: ( KAHL , ACHATIUS ): - Vid Enkefru Assessorskan Maria Elisabeth Mecks graf den 3 October 1860.
7985: KAHL . ACHHATIUS: - Vid min son , Anders Gust. Maur. Kahls graf den 3. November 1857.
422: ( KAHLSON , GUSTAF ): - Flodagubbens testamente. Innehållande väderleksprofetior jemte andra anteckningar.
3965: KAHN , PETER J.: - Introduction to Linear Algebra.
11187: KÅHRSTRÖM , OLOF: - Ekonomiska skildringar ur Sveriges historia. Landshövdingeberättelser ,läromedel , tävlingsskrifter , reseberättelser och andra skrifter i Kungl. Skogs- och antbruksakademiens arkiv
3966: KAILA , EINO: - Den mänskliga kunskapen. Vad den är och vad den icke är.
3967: KAINBACHER , PAUL: - Die Erforschung Afrikas. Die Afrika - Literatur über Geographie und Reisen 1500 - 1945.
3968: KAINZ , FRIEDRICH: - Vorlesungen über Ästhetik.
8995: KAKELFABRIKS- AKTIEBOLAGET I >KARLSKRONA.: - Illustrerad katalog över dekorativa kakelugnar.
8994: KAKELFABRIKS- AKTIEBOLAGET I >KARLSKRONA.: - Illustrerad katalog över öppna spisar.
3969: KAKRIDIS , JOHANNES TH.: - Homer revisited.
3970: KALÉN , TURE: - Berliner Leihgabe griechischer Papyrir. T.I.
3971: KALIDASA: - Meghaduta der Wolkenbote.
3972: KALLENBERG , FRIEDRICH: - Auf dem Kriegspfad gegen die Massai. Eine frühlingfahrt nach Deutsch - Ostafrika.
3974: KALLIMACHOS: - Hymner.
9716: KALLSTENIUS , GOTTFRID: - Värmlands svenska dialekter.
9717: KALLSTENIUS , GOTTFRID ( UTG. ): - Gudmundi Olaui Thesaurus Adagiorum, Linguae septentrioinalis antique et moderne.
3976: KÄLLSTRÖM , ERIK: - Tillfällighetsdikter.
3975: KÄLLSTRÖM , ANDREAS: - De arcu fornicis disquisitio.
3977: KALMAN , HILDUR: - The Structure of Knowing. Existential Trust as an Epistemological Category.
3980: KAMKE , E.: - Theory of Sets.
3979: KAMKE , E.: - Differentialgleichungen reeller Funktionen.
3978: KAMKE , E.: - Das Lebesguesche Integral. Eine Einführung in die neurere Theorie der reellen Funktionen.
8239: KAMNER , N. A.: - Atlas över fjärilar och larver 25 tavlor i färg med 326 naturtrogna 263avbildningar jämte förklarande text av N. A. Kemner samt förord av docent Simon Bengtsson.
3981: KANGER , STIG: - Handbok i logik. Del I: Logisk konsekvens.
3982: KANNELES , A, & CHATZESARANTOS CH.: - Bibliographiae Faunae Graecae ( 1800 - 1950 ).
3987: KANT , IMMANUEL: - Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik die als Wissenschaft wird auftreten können.
3984: KANT , IMMANUEL: - Kritik der praktischen Vernunft.
3985: KANT , IMMANUEL: - Kritik der reinen Vernunft. Vollständige Ausgabe.
3983: KANT , IMMANUEL: - Grundlegung zur Metaphysik der Sitten.
3988: KAPLAN , IRVING: - Nuclear Physics.
3989: KAPPOS , DEMETRIOS A.: - Strukturtheorie der Wahrscheinlichkeitsfelder und -Räume.
3990: KARADIMAS , DIMITRIOS: - Eros and Rhetoric: From Gorgias to Plato.
3991: KARADIMAS , DIMITRIOS: - Tatian´s Oratio ad graecos: Rhetoric and Philosophy / Theology.
3992: KARAGEORGHIS , V KARAGEORGHIS , VASSOS: - The Goddess with Uplifted Arms in Cyprus.
3993: KARAGNIADDIDES, A.: - Die nichteuklidische Geometri von Altertümer bis zum Gegenwart. Ein historisch - kritische Studie.
3994: KARDELL , S. J.: - Minnen från fjällbygden och Fyrisvall. Professor Carl Zettertröm och hans tid.
3998: KARITZ , ANDERS: - Tankelinjer hos Thorild. Ungdomsårens filosofi.
3999: KARITZ , ANDERS: - Till tolkningen av Berkeley och Hume.
3997: KARITZ , ANDERS: - Mytos och logos. Filosofiens dubbeluppgift.
3995: KARITZ: - Festskrift till Anders Karitz.
3996: KARITZ , ANDERS: - Mytos och logos. Filosofiens dubbeluppgift.
11644: KARL H. NYMAN: - Priskurant från Karl H. Nymans garn-, väfnads- , trikå- och hvitvaruaffärer Drottninggatan 13 och Hamngatan 17 Stockholm.
11920: KARL GERHARD: - Progrtam och kupletter. Karl Gerhards revy.
11916: KARL GERHARD: - Program och kupletter.
11915: KARL GERHARD: - Mitt vänliga fönster. Karl Gerhards sommarrevy 1934. Program.
11918: KARL GERHARD: - Jubikleumsrevy-. Program och kupletter.
11917: KARL GERHARD: - Program och kupletter.
4001: KARL XII: - Ihro Königl. May:tt von Schweden Schutz und Versicherungs Brief An alle , in denen Chur-Fürstl. Sächsischen Ländern ,befindliche Ständen und Einwohnern.
4000: KARL ( STOLP ) , O.: - Zweiflügler oder Diptera IIII: Muscidae,
11919: KARL GERHARD: - Program och kupletter. Karl Gerhards revy.
11226: KARLANDER , JOHAN: - Zero - one matrices maroids and chaqracterization problems. Thesis.
8877: KARLBERG , GSTAF: - Den långa historiska inskriften i Ramses III:s tempel i Medinet - Habu. Öfversatt och kommenterad.
4003: KARLBERG , GUSTAF: - Minne af f. d. kyrkoherdarne i Arvika Daniel Lagerlöf , Erik Carlgrund , Andreas Lagerlöf , Daniel Johan Lagerlöf och Erland Lagerlöf. Gamla dödsboanteckningar utgifna.
4007: KARLSKOGA - ERICSSON , B. & LIDÉN , E.: - Beskrivning till jordartskartan Karlskoga SV + karta.
4006: KARLSKOGA - ERICSSON , B. & GRÅNÄS , K.: - Beskrivning till jordartskartan Karlskoga NV + karta.
4005: KARLSKOGA - ERICSSON , B.: - Beskrivning till jordartskartan Karlskoga SO + karta.
4008: KARLSON , K. F. & THUNANDER , KARL: - Minnen från Örebro , Nyköpings och Jönköpings läroverk samt Uppsala universitet,
4014: KARLSSON , KLAS - GÖRAN M. FL.: - Historieforskning på nya vägar.
9023: KARLSSON , HUGO: - Ortnamn i Åmål.
8294: KARLSSON , LARS: - Leka , lära , öva , arbeta , verkskapa. Elsa Köhler en österriikisk aktivitetspedagog i Sverige.
4009: KARLSSON , LENNART: - Dream Experience. Phenomenology meets Cognitive Neuroscience.
8968: KARLSSON , BENGT: - Kaféer , Kondis & Krogar i Lund.
4012: KARLSSON , A. J.: - Fyra alldeles nya Visor. 1: Berättelse jeme sång öfver explosionen på VCaxholm den 11 Augusti 1887 / 2: En julafton i armodets koja. / 3: Den trötte Ynglingen. / 4; Slottet och kojan.
4013: KARLSSON , K. H. ( UTG. ): - Arvstvisten mellan Erik Eriksson Gyllenstjerna och Ture Tureson Bielke (1451 - 1480).
4015: KARLZÉN , JOHN: - Insikter olch färdigheter. Ur min dosa.
9337: KÄRRE , KARL: - Nomina agentis in old English P. 1. ( all published ).
4016: KARSTEN , H. A.: - Karl Gustaf Wrangel. Hans ungdomstid och första krigarbana 1613 - 1638.
10736: KASKÖ: - Kongl. Maj:ts Nådiga Fundations-Bref för Kaskö Stapel-Stad i Wasa Län
10671: KASKÖ: - Kongl. Maj:ts Nådiga Fundations-Bref för Kaskö Stapel-Stad i Wasa Län
4017: KASNER , EDWARD: - Differential - Geometric Aspects of Dynamics.
11489: KASTLER , ALFRED: - Denna underliiga materia.
4018: KASTNER, JOSEPH: - The Bird Illustrated 1550 - 1900. From the Collections of The New York Public Library.
4019: KASTRUP , N. P: - Kort Anvisning för Allmogen till Boskapsafvelns Förädling och Mejeriprodukternas Förökning och Förbättring.
11134: KATEDRALSKOLAN: - Katalog över Karolinska Katedralskolan i Lund HT/1924 - HT/1932.
4021: KATRINEHOLM - PERSSON , CHRISTER: - Beskrivning till jordartskartan Katrineholm NV + karta.
4023: KATRINEHOLM - PERSSON , CHRISTER: - Beskrivning till jordartskartan Katrineholm SV + karta.
4020: KATRINEHOLM - PERSSON , CHRISTER: - Beskrivning till jordartskartan Katrineholm NO + karta.
4022: KATRINEHOLM - PERSSON , CHRISTER: - Beskrivning till jordartskartan Katrineholm S0 + karta.
4025: KATZ , MICHAEL J.: - Elements of the Scientific Paper. A Ste-by-Step Guide for Students and Professionals.
4024: KATZ , HAROLD W. ( ED. ): - Solid State Magnetic and Dielecti Devices.
4026: KAUDER , E.: - Reisebilder aus Persien , Turkestan und der Türkei.
4027: KAUDERN, WALTER: - På Madagaskar. Med 103 bilder och 2 kartor.
10394: KAUFFMANN , FRIEDRICH: - Deutsche Grammatik. Kurzgefasste Laut- und Fomenlehre der Gotischen ., Alt- . Mittel- u. Neuhochdeutschen..
11105: KAUFMANN , GEORGE B. ( ED. ): - Classics in Coordination Chemistry. Part 1: The seleted papers of Afred Werner.
4028: KAZINSKI , A. J.: - Sömnen och döden.
4029: KEIJSER , GUSTAF JACOB: - Försök till en kortfattad öfversigt af hufvudframstegen inom den menskliga philosophiens historia I. (Allt som utkom).
4030: KEKES , JOHN: - Moral Tradition and Individuality.
4031: KELDYSCH , M. W.: - Repetiorium der elementaren Funktionentheorie.
4032: KELLBERG , CHRISTINA: - Vi ska bygga landet. Invandrarnas barn berättar.
10871: KELLEY , J. L. & NAMIOKA , I. ET ALT.: - Linear Topologgical Spaces.
4033: KELLGREN , JOHAN HENRIK: - Samlade skrifter I - III.
4034: KELLNER , SVEN: - " Le docteur Pascal " de Zola: Rétrospective des Rougon - Macquart .Livre de Documents , Roman ā Thése.
4035: KELVIN , LORD & TAIT , PETER GUTHRIE: - Elements of Natural Philosophy.
4036: KEMBLE , EDWIN C.: - Physical Science, Its Structure and Development. Vol1: From Geometric Astronomy to the Mechanical Theory of Heat.
4037: KEMBLE , EDWIN C.: - The Fundamental Principles of Quantum Mechanics. Withe Elementary Applications.
4039: KEMENY , JOHN G. ET ALTERA: - Finite Mathematical Structures.
4038: KEMENY , JOHN G. & SNELL , J. LAURIE: - Finite Markov Chains.
8199: KEMNER,N.A.: - Vergleichende Studien über das Analsegment und das Pygopodium einiger Koleopterenlarve.
4040: KEMNER , N. A.: - Systematische und Biologische studien über die Termiten Javas und Celebes.
4041: KEMPE , ARVID: - Hvad man ser från tåget III: Stockholm - Göteborg ( Västra stambanan ).
4042: KEMPE , ARVID: - Studier över den isländska juryn enligt Grågås.
423: ( KEMPE , JOHAN: - Kongl. Swenska Envoijen Ludwich Fabritti lefwerne.
4043: KEMPE , ERIK: - Studier angående de svenska hushållningssällskapen med särskild hänsyn till ett århundrades förvaltningspolitik på lantbrukets område. Akademisk avhandling.
8889: KENNAN: - George F. Kennan. Ansprächen aus Anlase der Verleiniung des Friedenpreises des deutschen buchhandels
4044: KENNAN , GEORGE F.: - Ansprachen aus Anlass der Verleihung des Friedenpreises des deutschen Buchhandels.
10800: KENNEDY: - Official Program Inaugeral Ceremonies of John F. Kennedy...and Lyndon B. Johnson + A Pictorial Review 1961 Inaugeration..
10613: KENNETT , WENDY: - Enforcement of Judgments in Europe.
8090: KERESSELIDZÉ , LEO: - Österländska fantasier. Efter " Fantasies orientales ".
4047: KERLER: - Altclassische Philologie II Häfte: Lateinsiche Philologie.
4046: KERLER: - Altclassische Philologie I: Griechische Philologie.
4048: KESKINEN , KALEVI: - Suomen ilmavoimien lentokoneet 1939 - 1972.
4049: KESSEL , EDWARD LUTHER: - Autobiographical Anecdotes. ( I was a preacher´s kid ).
4050: KEXÉL , OLOF: - Skrifter I - II.
4053: KEY - ÅBERG , KARL VILH. VIKT.: - Om konungar- och tronföljareval ur svensk historisk och statsrättslig synpunkt. Akademisk afhandling.
4052: KEY , MAC: - Myten om Ubsola.
4051: KEY , ELLEN: - " Missbrukad Kvinnokraft " och " Naturenliga arbetsoråden för kvinnan ", Tvenne föredrag.
10085: KEY - ÅBERG , HANS: - Mars och Asklepios.
11248: KEYSER , CARL JOHAN: - Organisk kemi I - II. Ett sammandra för tekniska elementar - läroverk och sjelfstudiier.
9962: KHAN , M. M.. TAQUI & MARTELL , ARTHUR E.: - Homogenous Catalysis by Metal Complexes. Vol. II: Activation 0f Alkenes and Alkynes..
4054: KHINCHIN , A. I.: - Mathematical Foundations of Statistical Mechanics.
4055: KHINCHIN , A. YA.: - Continued Fractions.
4056: KIEFFER , RENÉ: - Au delá des recensions ? L´évolution de la tradition textuelle dans Jean VI , 52 - 71.
4057: KIEFFER , RENÉ: - Essais de méthodologie néo-testamentaire.
4058: KIELSEN , OLE VALENTIN: - Om de bestemte Ligninger. Förste del. ( allt som utkom ).
4059: KIERKEGAARD , SÖREN: - Skrfter i urval I - II.
425: ( KIHLBERG, CARL ): - Minnen ur en gammal landtbrukares sjelfbiografi. Upptecknade af Max.
4060: KILANDER , SVENBJÖRN: - " En nationalrikedom av hälsoskatter ". Jämtland och industrisamhället 1882 - 1910.
4061: KILMISTER , C. W.: - Lagrangian Dynamics. An introductiojn for students.
4062: KIMMINS , D. E.: - A Revised Key to the Adults of the British Species of Ephemeroptera with Notes on their Ecology.
4063: KINDBERG , N. C.: - Skandinavisk bladmossflora i kort öfversigt.
4064: KING , ARTHUR H.: - The Language of Satirized Characters in Poëtaster, a socio-stylistic analysis 1597 - 1602.
4065: KING , ERNEST J.: - Förenta Staternas flotta i krig. Rapport till Marinministern omfattande tiden till den 1 mars 1944 / med tillägg , daterat 1 september 1944 ).
7988: KINMARK: - Memoriae Rectoris Magnifici Academiae Regiae Upsaliensis......Dom. Erici Kinmark.....
4066: KINZEL , KARL: - Wie reist men in Norwegen und Schweden ? Ein Buch zum Lust- unc Planmachen. Mit Berücksichtigung von Finnland , der Einreisewegung und Kopenhagen.
9976: KIRBY , W. F.: - A Hand - Book of the Order Lepidoptera. Vol. V: Moths - part III. ( Noctuae )..
4067: KIRCHHOFF , GUSTAV: - Vorlesungen über Mechanik.
4068: KIRCHMAIER, GEORG. CASP.: - De paradiso , ave paradisi manucodiata , imperio antediluviano , & arca Noae , cum descriptione diluviii.
4069: KITTEL , C.: - Elementary Statistical Physics.
10201: KIVI , ALEKSIS: - Sju bröder.
9024: KIVINIEMI , EERO M.FL.: - Nimistöntutkimuksen terminologia / Terminologin inom namnforskningen.
9338: KJÄR , UWE: - "Der schrank Seufzt". Metapheren im bereich des Verbs und ihre Übersetzung.
9339: KJEDERQVIST , JOHN: - Untersuchungen über den Gebrauch des konjunktivs bei Berthold von Regensburg. I: Der konjunktiv in Hauptsätzen , indirekter Rede und Absichtssätzen.
4071: KJELLANDER , J.: - En god Jesu Christyi Stridsmans vädjobana och segerlön. Christelig Likpredikan vid Biskopen öfver Skara Stift...Sven Lundblads Begrafning i Skara domkyrka den 12 maj 1837.
4072: KJELLANDER , SVEN: - Predikan vid inwigningen af Nya Gymnasii - och Schol - Huset i Skara den 31 augusti 1833.
4073: KJELLBERG , LENNART: - De cyclo epico quaestiones I. Commentatio academica.
4074: KJELLBERG , G.: - Några ord om Idioti och Uppfostrings för sinnesslöa bar. I: Om idiotins utbredning.
11188: KJELLBERG , ANDERS: - Facklga organisationer och medlemmar i dagens Sverige.
4075: KJELLBERG , SVEN T.: - Ull och Ylle. Bidrag till den svenska yllemanufakturens historia.
10586: ( KJELLBERG , LARS ): - Internationella adoptionsärenden.
10487: KJELLGREN , WILHELM: - Frankrikes historia omfattande tiden från monarkins grundläggning till Napoleon III.
4078: KJELLIN , MAJA: - Gegerfeltska villan vid Arkitektgatan.
4076: KJELLIN , CARL ERIC: - De intergratione formularum differentialium ex hyperbola I -II.
4079: KJELLIN , HELGE: - Die Kirche zu Karris auf Oesel und ihre Beziehungen zu Gotland.
4077: KJELLIN , CARL F.: - De convenientia doctrinae proportionum Euclideae principitque arithmetici , demonstratio geometrica.
4080: KJELLMAN, ADOLF FREDRIK: - Iakttagelser vid studiet af foglarnes digestionsorganer I.
10360: KJELLMARK , KNUT: - Fornlämningar och fynd från Urshult
10555: KJELLQVIST , ELSE - BRITT: - Glöd i mörker. Konstnärssjälen , skapandet och psykoanalysen.
4081: KJÖLLERSTRÖM , SVEN: - Gustav Vasa , klockskatten och brytningen med Lübeck.
4082: KJÖLLERSTRÖM , SVEN: - Sigfridslegenden.
4086: KJÖLLERSTRÖM , SVEN: - Missa Lincopensis. En liturgi-historisk studie.
4087: KJÖLLERSTRÖM , SVEN: - Svenska förarbeten till Kyrkoordningen av år 1571.
4084: KJÖLLERSTRÖM , SVEN: - Biskopstillsättningar i Sverige 1531 - 1951.
4083: KJÖLLERSTRÖM , SVEN: - " Sätt att ordinera en vald biskop " 1561 - 1942.
4085: KJÖLLERSTRÖM , SVEN: - Kräkla och mitra. En undersökning om biskopsinvignningar i Sverige under reformationstidevarvet.
9340: KLAEBER , FR.: - Beowulf and the Fight at Finnsburg.
4088: KLAIDMAN , STEPHEN & BEAUCHAMP , TOM L.: - The Virtuous Journalist.
11135: KLAREN , GEORG: - Otto Weininger. Der Mensch , Sein Werk und sein Leben.,
4089: KLASSENBACH , GÜNTHER: - Griechische Epigraphik.
4090: KLAUSNITZER , BERNHARD: - Die Larven der Käfer Mitteleuropas. Band 4: Polyphaga Teil 3 , sowie Ergänzerungen zum 1. bis 3. Band.
8845: KLAWANS , ZANDER H.: - Handbook of Ancient Greek & Roman Coins.
8091: KLEBERG , TÖNNES: - Svenskar i Pompeji.
4092: KLEBERG , TÖNNES: - Värdshus och värdshusliv i den romerska antiken.
4091: KLEBERG , OLOF ( RED. ): - Stridsfrågor och stilbildare. Liberal press i 100 års samhällsdebatt.
8477: KLEEMANN , GUSTAV MAXIMILIAN: - De universa creticae dialecti indole adiecta glossarum creticarum collectione.
9404: KLEEN , EMIL: - Vildvin och Vallmo. Dikter.
4094: KLEIN , FELIX: - Vorlesungen über nicht- euklidischeFeometrie.
4093: KLEIN GEORG: - Utvägen.
8846: KLEIN: - Opera Meddelade angående Ernst Kleins...Tryckta Skrifter på vänners begäran med anledning av dennes 40:e Födelsedag sammandragen julafton MCMXXVII av Blomstedt, General.
4095: KLEINPAUL, RUDOLF: - roma Capitale. Römische ebens- und Landschaftsbilder.
11445: KLEIST , HENRICH VON: - Dramer i överättning och med inledning av Horace Engdahl.
4096: KLEMENC , ALFONS: - Anorganische Chemie auf physikalisch - chemischer Grundlage.
4097: KLEMMIMNG , G. E. & ANDERSSON , AKSEL: - Sveriges bibliografi 1481 - 1600. Band I: Häfte 1 - 4 , 1481 - 1530. ( allt som utkom ).
4104: KLEMMING , G. E. ( UTG. ): - Svenska Medeltidens dikter och rim.
4102: KLEMMING , G. E. ( UTG. ): - Prosadikter från Sveriges medeltid 1 - 3.
4103: KLEMMING , G. E. ( UTG. ): - Konung Alexander. En medeltids dikt från latinet vänd i svenska rim omkring år 1380.
4101: KLEMMING , G. E. ( UTG. ): - Namnlös och Valentin. En medeltidsroman. Efter gamla handskrifter utgifven.
4099: KLEMMING , G. E. & NORDIN , J. G.: - Svensk Boktryckeri - Historia 1483 - 1883 med inledande allmän öfversigt.
4098: KLEMMING , G. E.: - Bibliografi: Sveriges äldre liturgiska litteratur.
4100: KLEMMING , G. E. ( UTG. ): - Bonaventuras betraktelser öfver Christi lefverne. Legenden om Gregorius af Armenien.
4105: KLEMMINGS ANTIKVARIAT: - August Strindberg.
4106: KLERCKER , JOHN E. F. AF: - Studien über die Gerbstoffvakualen.
4107: KLEUKENS , CHRISTIAN HEINRICH: - Reinke Voss eene ole Geschichte , nee vertellt.
4108: KLIBANSKY , RAYMOND ( ED. ): - Contemporary Philosophy. A Survey. I :Logic and Foundations of Mathematics.
4109: KLICKOWSTROEM , CARL VON: - Bibliographie der Wünschelrute.
4110: KLINE , MORRIS: - Matematiken i den västerländska kulturen.
4111: KLINE , MORRIS: - Matematiken i den västerländska kulturen.
4112: KLING , H.: - Populäre Instrumentationslehre mit genauer Beschreibung der Eigentīümlichkeiten jeden Instrumentes sowie einer Anleitung zum Dirigieren , bearbeitet und durch viele Notenbeospoele erläutert.
9372: KLINGBERG , GÖTE: - Folklig vers i svensk barnlitteratur.
4113: KLINGBERG , ANDERS GUSTAF: - Kants kritik af leibnizianismen.
9371: KLINGBERG , GÖTE: - Besök i Brittiska Barnbokslandskap.
4114: KLINGENBERG , WILHELM: - Eine Vorlesung über Differentialgeometrie.
4115: KLINGHAMMAR , H. P.: - Minnen från åren 1829 - 1839.
4116: KLINGSPOR , BOGISLAW: - Grundsdragen av Sveriges äldsta beyggelsehistoria i geografisk - arkeologisk belysning.
10359: KLINGSPOR , D. M: - Fruktodlingens uppkomst och utveckling i Ushultsbygden.
4117: KLINOWSKA , MARGARET ( COMP. ): - Dolphins , Porpoises and Whales of the World.The IUCN Red Data Book.
8572: KLINT , AXEL HENRI: - Le miracle de Théopile de rutebeuf.
4118: KLINTBERG , J. O.: - De formis enunciationum condicionalium apud Tacitum.
4119: KLINTHE , PAUL JOHAN: - Ålandsdelegationen och dess verksamhet men en exkurs över landskapet Ålands statsrättsliga st'llning. Akademisk avhadling.
4120: KLINTHE , PAUL JOHAN: - Om territorialkorporationer med särskild hänsyn till landskapet Ålands statsrättsliga ställning. Akademisk avhandling.
4121: KLOOT , CLAUDIUS: - Then Swenska Lagfarenheetz Spegel ; Uthi Fyra Böcker fördeelt och beskrifwen.
10422: KLOPSTOCK: - Messias. Första sången.
426: ( KLOSTERBORG ) OLOF ERSSON: - Gissa ! En liten samling charader , gåtor , logogryfer , palindromer och rebus.
4122: KLOSTERMANN , R. A.: - Erzbischof Basileios von Smyrna. Ein neugriechischer Prediger.
4123: KLOTS , ALEXANDER B.: - A Field Guide to the Butterflies of North America East of the Great Plains.
9341: KLUGE , FRIEDRICH: - Geschichte der englischen Sprache.
4124: KNAPP , MARK L. & HALL , JUDITH: - Nonverbal Communication in Human Interaction.
4125: KNARRSTRÖM , BO: - Slagfältet. Om bataljen i Landskrona 1677 och fyden från den första arkeologiska undersökningen av ett svenskt slagfält.
4126: KNEBEL , FLETCHER: - Night of Camp David.
4127: KNEIP , RUTH: - Der Konsekutivsatz.. Folge oder Folgerung?
4128: KNEZEVIC , BOZIDAR: - History , the Anatomy of Time. The Final Phase of Sunlight.
4129: KNIBERG , ADOLF FREDRIK: - Conditiones , sub quibus , Plana rectilinea , aequilatera circulisque circumscripta , numeo laterum pari , sunt aequiangula.
4130: KNIBERG , ADOLF FREDRIK: - De planis regularibus in genere I - II.
9342: KNIEZSA , STEFAN: - Die Slawenapostel und die Slowaken.
4131: KNOF , HANS: - Thermodynamics of Irreversible Processes in Liquis Metals.
4132: KNOPP , KONRAD: - Infinite Sequences and Series.
11143: KNOPP , KONRAD: - Theorie und Anwendung der unendlichens Reihen.
8200: KNÖS , OLAUS VILHELMUS: - De digammo Homerico quastioner I - II.
4133: KNÖS , GUSTAV: - Demosthenis Oratio de Halaneso I - IIi.
9243: KNÖS , GUSTAV: - Loca Herodoti suethica tradita.. ( Herod. Hist.8-9 + 10 ).
4135: KNOTT , J. F.: - Fundamentals of Fracture Mechanics.
4136: KNOWLES , DAVID: - The Revolution of medieval Thought.
4137: KNOX , GEORGE A. & STAHL, HERBERT M.: - Dos Passos and " The Revolting Playwrights ".
4138: KNOZ , JAN: - To Identification of Czechoslovakian Black -Flies ( Diptera , simuliidae ).
11106: KNUDSEN , MARTIN: - Mekanisk fysik ur Laerebog i Fysik.
4141: KNUDSEN , TH.: - Danmarks nordiske forpligtelse. Neutralitetskrisen.
4139: KNUDSEN , K.: - Skal vi saa skrive norsk eller dansk i Norge ?
8900: KNUTSSON , KNUT: - 1700 - talskartorna över Dalby by , Torn härad.
427: ( KNUTSSON , GÖSTA ): - Pelle Svanslös´ målarbok.
9344: KNUTSSON , KNUT: - Die germanischen Lehnwörter im slavischen vom Typus Buky.
4144: KNUTSSON , GÖSTA: - Nalle Lufs.
4143: KNUTSSON , GÖSTA: - Johan och Pegg.
4142: KNUTSSON , GÖRSTA: - Alla tiders Pelle Svanslös.
9343: KNUTSSON , K.: - Zur Etymologie von slav. vitedzb.
4145: KOBB , GUSTAF: - Om maxima och minima af dubbelintregaler.
4146: KOBELT . W.: - Reiseerinnerungen aus Algerien und Tunis
4147: KOCH , WOLFGANG: - Kasus - Kognition - Kausalität. Zur semantischen Analyse der instrumentalen "mit" - Phrase.
4148: KOCH, GABRIEL: - Die indo-australische Lepidopteren-Fauna in ihrem Zusammanhang mit den drei Hauptfaunen der Erde nebst Abhandlung über die Entstehung der Farben in der Puppe.
11969: KOCH - GOTHA , FRITZ & ANDREAS , WALTER: - " Waldi ". Ein lustiges Dackelbuch.
9718: KOCH , AXEL: - Umlaut und Brechung im Altschwedischen.
10086: KOCH FREDRIK: - Clinical and roentgenological studies of acute obstruction of the small intestines due to adhesions and bands.
4149: KOCK: - Konsertsångaren och sångpedagogen Augustin Kock. Biografisk skizz , in- och utländsk press i urval , tidningsartiklar och intyg. Verksamhetsåren 1911 - 1941.
4151: KOCK , ERNST A.: - Plain Points and Puzzles. 60 notes on old english poetry.
4150: KOCK , ANDERS: - Synthetic Differential Geometry.
9345: KOCK , ERNST A.: - Die Skeireins. Text nebst Übersetzung und anmerkungen.
9721: KOCK , AXEL: - Till frågan om u-omljudet i fornsvenskan.
9722: KOCK , AXEL & AF PETERSENS , CARL: - Östnordiska och latinska medeltidsordspråk. Peder Låles ordspråk och en motsvarande svensk samling. Del I - II. Texter med inledning samt kommentar.
9720: KOCK: - Studier tillägnade Axel Kock.
9719: KOCK: - Studia Germanica tillägnade Ernst Albin Kock den 6 november 1934.
4152: KOCK , ERNST ALBIN: - The English Relative Pronouns. A Critical Essay.
8573: KOCKUM , AXEL: - Läkare och apotekare vid Gustav Vasas och hans söners hov. Bidrag till medicinens och farmaciens historia i Sverige under 1500-talet.
4153: KODAIKÁNAL: - Guide to Kadaikánal and it´s history. by E. M. M. L.
4154: KOEHLER: - Das Buchhandlungshau K. F. Koehler in Leipzig 1789 - 1914.
4155: KOEHLER , WILHELM: - Personifikationen abstrakter Begriffe auf römischen Münzen.
4156: KOEHN , HENRY: - Sylt. Eine Wanderung durch die Natur- und Kuturwelt der Insel.
4159: KOENIG , THĶDORE: - Le Subjectif Présent.
4158: KOENIG , THĶDORE: - L´aphorismose.
4157: KOENIG , THĶDORE: - Feronie
4160: KOENIGS , GABRIEL: - Lecons de cinématique professées a la Sorbonne. Cinématique théorique.
4161: KOENIGSBERGER , LEO: - Hermann von Helmholtz.
4162: KOENIGSBERGER , LEO: - Hermann von Helmholz I - III.
11189: KOENIGSBERGGER , LEO: - Hermann v. Helmholtz´s Untersuchungen über die Grundlagen der Mathematik und Mechanik. Rede ...am 22 November 1895.
4163: KOEPCKE , HANS - WILHELM: - Die Lebensformen I - IV. Grundlagen zu einer universell gültigen biologischen Theorie.
4164: KOERSNER , VILH.: - Dalarne. En vägvisare för resande...med två kartor och en stadsplan.
8537: KOESTLER , ARTHUR: - The Case of the Midwife Toad.
4166: KOESTLER , ARTHUR: - Twilight Bar. An Escapade in Four Acts.
4165: KOESTLER , ARTHUR: - Janus. A Summing Up.
11966: KOHL , K. G.: - Resor i Skottland.
4168: KÖHLER: - Köhlers Illustrierte Flotten Kalender für 1937. ( 35. Jahrgang ).
4169: KÖHLER.: - En liden men gemytlig vise om de Kohlerske Konserier.
4167: KÖHLER: - Köhler´s illustrierte Deutsche Kalender 1934.
4170: KOHT , HALVDAN: - Dronning Margareta og Kalmar - unionen.
4171: KOKEN , ERNST: - Palaeontologie und Descendenzlehre. Vortrag gehalten in der allgemeinen Sitzung der naturwissenschaftlichen Hauptgruppe der Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Hamburg am 20. September 1901.
11510: KOKWAO , J. O.: - Medicinal Plants of East Efrica.
4172: KOLBERG , JOSEPH: - Nach Ecuador. Reisebilder.
10380: KÖLGREN , EDV. & TENGSTRÖM , C. G. ( UTG. ).: - Läroverks- och seminarie - matrikel 1914 - 1915.
8515: KOLMODIN , OLAVO: - P. Cornelii Sciponis , consulis romani, et Hannibalies , poenorum duvcis ad suos cujusque milites , ante pugnam ad TicinumAmnem , orationes ex Liv. ..XXI c. 40 - 44 , suethice reddita.
8139: KOLMODIN , OL.: - Loca Taciti Suethice tradita.
8140: KOLMODIN , OLAVO: - De vita civis privata.
8138: KOLMODIN , OL.: - Loca Taciti Suethice tradita.
8137: KOLMODIN , OL.: - Loca Taciti Suethice tradita.
8136: KOLMODIN , OL.: - Loca Taciti Suethice tradita.
8133: KOLMODIN , OL.: - Loca Taciti Suethice tradita.
8135: KOLMODIN , OL.: - Loca Taciti Suethice tradita.
8134: KOLMODIN , OL.: - Loca Taciti Suethice tradita.
4173: KOLMODIN , JOHANNES: - Traditions de Tsazegga et Hazzega, annales et documents. Thés poul le doctorat.
4174: KOLMODIN , OLOF: - Diss. de potestate parentum I - II.
4175: KOLMOGOROV , A. N. & FOMIN S. V.: - Elements of the Theory of Functions and Functional Analysis. Vol. I: Metric and Normed Spaces.
4176: KÖLN.: - Köln am Rhein. 12 der schönsten Ansichten in Postkartenform in feinstem Chromo - Violett - Verfahren.
4177: KOLTHOFF , I. M. & SANDELL , E. B.: - Textbook of Quantitative Inorganic Analysis.
4178: KÖMMERT: - Cochem a.d. Mosel.
4179: KOMPANEYETS , A. S.: - Theoretical Physics.
11683: KONFEKTIONSAKTIEBOLAGETT UNION.: - Katalog 1910.
4181: KONGL. VETENSKAPS ACADEMIENS NYA HANDLINGAR: - Tom.XXXII. För År 1811 (första kvartalet).
4180: KONGL. KRIGS - VETTENSKAPS AKADEMIEN: - ( Tal 1811 - 1815 )
4182: KÖNIG , DÉNES: - Theorie der endlichen und unendlichen Graphen. Kombinatorische Topologie der Streckenkmplex.
4183: KÖNIGSSON , LARS - KÖNIG: - The Holocene History ofn the Greart Alvar of Öland.
10313: KONUNGENS NÅDIGA STADSFÄSTELSE / KUNINGAAN ARMOLLINEN WAHWISTUS: - å det med de Rustande wid en del av Nylands och Tawastehus Läns Dragone Regementet öfwerenskomne Contract...befrielse från underhållande af Hästar och Häste-Monderingar..under en tid af Femtio år.
10314: KONUNGENS NÅDIGA STADSFÄSTELSE / KUNINGAAN ARMELLINEN WAHWISTUS: - å det med de Rustande wid Lif Dragone Regementet öfwerenskomne Contract...befrielse från underhållande af Hästar och Häste-Monderingar..under en tid af Femtio år.
11684: KÖPINGS AXELFABRIK.: - Piskurant å Köpings Axelfabriks tillverknigar af Vagns- och kärr - axlar samt vagns- och kärr - fjädrar N.o 16, 15 FebrariI 1881.
4184: KORKKANEN , IRMA: - Studier i de svenska översättningarna av VERGILIUS Aeneis I , II , VI , VII , XI , XII och Bucolica,.
4187: KORLÉN , GUSTAV: - Norddeutsche Stadtrechte I: Das Stader Stadtrecht vom Jahre 1279.
4186: KORLÉN , GUSTAV: - Norddeutsche Stadtrechte I: Das Stader Stadtrecht vom Jahre 1279.
4185: KORLÉN , GUSTAV: - Die Mittelniederdeutschen Texte des 13. Jahrhunderts. Beiträge zur Quellenkunde und Grammatik des Frühmitelniederdeutschen.
4188: KÖRLING . FELIX: - Snipp - snapp - snorum. Text och musik.
11325: KORNBERG , ARTHUR: - For the Love of Enzymes. The Odyssey of a Biochemist
4189: KÖRNER , S.: - The Philosophy of Mathematics.
4190: KÖRNER , STEPHAN ( ED. ): - Philosophy of Logic. Papers and discussions.
10556: KORNHALL , DAVID: - Vers och tonaccent. Om den svenska tonala ordaccenten som poetiskt verkningmedel.
9723: KORNHALL , DAVID: - Den fornsvenska sagan om Karl Magnus. Handskrifter och texthistoria.
4191: KORNHALL , DAVID: - Karl Magnus enligt Codex Verelianus och Fru Ellens bok.
9246: KORNHALL , DAVID: - Sydsvensk fisknamn.
10087: KORNIG , TH. G.: - Kyskhetens hygien.
4192: KOSIK , KAREL: - Det konkretas dialektik. En studie i människans och världens problematik.
4193: KOSKENNIEMI , HEIKKI: - Der nominale Numerus in der Sprache und im Stil des Curtius Rufus.
4194: KOSMANN , JOHANN WIHELM ANDREAS: - Konung Fredrik Wilhelm den Andres i Preussen Lefverne.
4195: KOSTER , TONY: - Slutspel i schack.
11107: KOSTOPOULOS , TRYPHON: - The Decline of the Market: The ruin of capitalism and anticapitalism.
4196: KOTSCHACK , JACK: - Handbok i Squash - sguash rackets.
9724: KOURIMSKY , J.: - The Illustrated Encyclopedia of Minerals and Rocks.
4198: KOWALEWSKI , GERHARD: - Einführung in die Deteriminantentheorie einschliesslich der Fredholmschen Determinanten.
4199: KOZLOW , P. K.: - Mongolei , Amdo und die Tote Stadt Chara - Choto. Die Expedition der Russischen Geographichen Gesellschaft 1907 - 1909.
8099: KRAEMER, A. VON: - Villiers de l´Isle Adam. En litteraturhistorisk studie.
4200: KRAFT , FERDINAND: - Sammlung von Problemen der analytischen Mechanik I - II.
4201: KRAKOW: - Almbum Krakowa, Cykl artystycznych widokow.
4202: KRAMERS , H. A.: - Die Grundlagen der Quantetheorie. Quantentheorie des Elektrons und der Strahlung.
4203: KRAMERS , H. A.: - Quantim Mechanics.
4206: KRANTZ , CLAES: - Oden till zodiaken. Bilder och vers.
4205: KRANTZ , OLLE & OHLSSON , ROLF ( RED. ): - Ekonomisk - historiska vingslag.. Festskrift tillägnad Gunnar Fridlizius och Lennar,t Jörberg.
4204: KRANTZ , LARS & ERICSON , NINA: - Rosendahls Trädgård.
4208: KRAPOTKIN , PETER: - Anarkism och moderna vetenskap.
4207: KRAPOTKIN: - En anarkists minnen.
9346: KRAPP , GEORGE PHILIP: - Andreas and the Fates of the Apostles. Two Anglo - Saxon Narrative Poems.
9347: KRAPP , GEORGE PHILIP ( ED. ): - The Junius Manuscript.
4209: KRAUSE , M JONNY: - Auto Union A-G
4210: KREIDOLF ERNST: - Blumenmärchen + Der Traumgarten.
4211: KRENK , STEEN: - Non - Linear Analysis with Finite Elements.
8263: KREUGER , TORSTEN: - Ville Bonniersw sälja till Tyskland 1940. De viktigaste handlingarna.
4212: KREÜGER , J.: - Studier rörande de agrariska förhållandenas utveckling i Sverige i slutet af unionstiden.
9825: KRISTENSEN , W. BREDE: - The Meaning of Religion. Lectures in the Phenomenology of Religion.
11108: KRISTENSEN , MARIUS: - Folkemål og sproghistorie.
4214: KRISTENSSON , GILLIS: - Studies on the early 14th - century population of Lindsey ( Lincolnshire ).
4215: KRISTENSSON , GILLIS: - A Survey of Middle English Dialects 1290 - 1350. The Six Northern Counties and Lincolnshire.
4213: KRISTENSSON , GILLIS: - A Survey of Middle English Dialects 1290 - 1350 (p.II ): The West Midland Counties.
9025: KRISTENSSON , GILLIS: - Studies on Middle English Topographical Terms.
11806: KRISTIANIA: - Pharus - Plan over Kristiania,
9604: KRISTIANSEN , V.: - Ordbog over gadesproget og saakaldt daglig tale.
10269: KRISTIANSTAD: - Katalog öfver Högre Allmänna Läroverket i Kristianstad HT 1899 - VI 1905.
4216: KRISTOFERSON, HANS: - Declamatio in L. Sergium Catilinam. Text och tradition.
4217: KRISTOFERSSON , STURE: - Psalmboksförslagen av år 1765-67 och 1793.
4218: KROG , HELGE: - 60 bridge - opgaver med lösninger.
8201: KROGERUS,HARRY: - Ökologische Untersuchungen über Uferinsekten.
8202: KROGERUS,ROLF: - Ueber die Ökologie und Verbreitung der Arthropoden des Triebsandgebiete an den Küsten Finnlands.
4220: KROHN , KAARLE: - Finnische Beiträge zur Germanischen Mythologie.
4221: KROHN , SVEN: - Der logische Empirismus. Eine kritische Untersuchung. Erster Theil.
4219: KROHN: - Studia philosophica in honorem Sven Krohn.
428: ( KROK , JOHAN PETER ): - Riksdags - Maskraden. Dröm.
429: ( KROK , JOHAN PETER ): - Tidnings - Koncerten. Dröm.
8047: ( KROK , . P. ): - Riksdags - Maskeraden. Dröm.
9348: KROMAN , ERIK ( UDG. ): - Middelalderlig skrift. Skriftpröver og transkriptioner.
4222: KRONHOLM , TRYGGVE: - Seder R. Amran Gaon . Part II: The Order of Sabbath Prayer.
4223: KRONIG , R. DE L.: - Band Spectra and Molecular Structure.
4225: KROOK , HANS & OHLSSON , CURT ( RED. ): - Borgmästare Gustaf Dahl ( i Sigtuna ) 100 år. Festskrift.
4224: KROOK , HANS: - Jacob Berzelius.
4226: KROON , JOHN: - Om utstyrseln av festskrifter och förnämliga bokarbeten.
4227: KROON , SIGURD: - Breviarum Lincopense 1493. De förlorade partierna.
4228: KROON , SIGURD: - Det svenska prästmötet under medeltiden.
9389: KRÜGER - HANSSON , KARL: - Pensionärsdikter.
9123: KRÜGER - HANSSON , KARL: - Konungens porträtt och andr dikter.
10112: KRÜGER - HANSSON , KARL: - Resor i Sverige.
10113: KRÜGER - HANSSON , KARL: - Vid kyrkoårets slut.
10114: KRÜGER - HANSSON , KARL: - Von Gottesdiensten und Beerdigungen in der Allerheiligen - Kirche zu Lund 1938 - 1939.
10109: KRÜGER - HANSSON , KARL: - Från planteringar och gator i staden Lund.
10102: KRÜGER - HANSSON , KARL: - Dikter.
10111: KRÜGER - HANSSON , KARL: - Resan till Åsljunga.
10106: KRÜGER - HANSSON , KARL: - Lyriska dikter.
10107: KRÜGER - HANSSON , KARL: - Från mina resor.
10104: KRÜGER - HANSSON , KARL: - Gruss aus Schweden.. Gedichte.
10105: KRÜGER - HANSSON , KARL: - Inre upplevelser. Psykolotgiskt - pedagogiskt.
4230: KRÜGER - HANSSON , KARL: - Svenska och tyska dikter.
4229: KRÜGER - HANSSON , KARL: - Religiösa stämningsdikter.
10110: KRÜGER - HANSSON , KARL: - Min farbrors trädgård.
9349: KRUISINGA , E.: - A Handbook of Present - Day English I - II ( in 4 volumes ).
11190: KRUKA , EMIL & RÖSSLER , EBRHARD: - Walter - U - Boote.
4231: KRÜMMEL , OTTO: - De Aequatorialen Meeresströmmungen des Atlantischen Oceans und das allgemeine System der Meerescirculation.
4232: KRUSENSTJERNA , AGNES VON: - Egenhändigt brev.
11446: KRUSKA , EMIL & RÖSSLER , EBERHARD: - Walter - U - Bote.
4233: KRYGER , JOHAN FREDRIC: - Åminnelse - Tal öfver Kongl. Vetenskaps Academiens framl. ledamot...Herr ULRIC RUDENSKJÖLD.
4234: KRZEMINSKA , EWA ET ALT.: - Las fantomes de l´ambre.Inscetes fossiles dans l´ambre de la Baltique
4235: KUENEN , J. P.: - Die Zustandsgleichung der Gase und Flüssigkeiten und die Kontinuitätstheorie.
4238: KUHN , THOMAS S.: - The Copernican Revolution. Planetary Astronomy in the Devleopment of Western Thought.
4237: KUHN , THOMAS S.: - Black - Body Theory and the Quantum Discontinuity 1894 - 1912.
4236: KUHN , HELMUT: - Der Staat. Eine philosophische Darstellung.
4242: KUHR , VICTOR: - Aesthetisk opleven og kunstnerisk skaben.
8538: KULICK , DON: - Travesti. Sex , Gender and Culture among Brazilian Transgendered Prostitutes.
4243: KULLBERG , INGVAR: - Spela fiol. Första boken.
4244: KULLBERG , ISAC: - Propria circuli principalia exd uno theoremate deducta.P. I ( allt somj utkom ).
10002: KULLBERG , NILS AXEL: - Slaget vid Uddevallaa åår 1677. Akasdemisk afhandlinfg.
10293: KULLBERG , CARL: - En ny Sång af Helgonen Förestäld då Prosten och Kyrkoherden wid Harlösa och Hammarlunda Församlingar....Pehr W. Stevenius Til Sin Sämrre del Begrofs Den 18 Martii 1789 uti Harlösa Kyrka.
4245: KULLENDORFF , ERIK: - Textkritische Beiträge zu Verecundus Tuncensis.
10852: KUMLIEN, AKKE: - Bokstav och ande.
4246: KUMLIN , LARS FREDRIK: - Quae fuerit educandi ratio romanorum ante libertatem amissam, adumbrata descriptio ( I - IV ).
10574: KUMLIN , LARS FREDRIK: - Quae fuerit educandi ratio romanorum ante libertatem amissam , adumbrata descriptio.
11932: KUNDGÖRELSE: - Kongl. Maj:ts och Riksens Commerce - Collegii Kundgörelse Angående Frihet för Tobaks - Fabriques Idkare at får införskrifwa Tobaksstjelkar.
9254: KUNDGÖRELSE: - Kongl. Maj:ts och Riksens Commerce - Collegii Kundgörelse Angående Ytterlligare upmuntringar för Fiskeri - Idkare Samt Hwad som bör a akttagas i anseende til obetalt Fiskeri - Pramier.
4247: KUNGL. AUTOMOBIL KLUBBEN: - Im auto durch Schweden.
4249: KUNGL. MEDICINALSTYRELSEN.: - Lärobok i förgörande av ohyra.
4248: KUNGL. JÄRNVÄGSSTYRELSEN ( MASKINBYRÅN).: - Illustrerad förteckning över Statens Järnvägars lokomotiv. Del I: Ånglokomotiv och tendrar.
8847: KUNGÖRELSE: - Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse , Angående De til Vaccinationens och Koppympningens befrämjande i Stor-Förstendömet Finland widtagne anstalter. Gifwen...3 April 1804.
10677: KUNGÖRELSE: - Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, angående Dem af Kongl. Maj:ts Undersåtare i Storförstendömet Finland , som åt Kejsaren i Ryssland Tro- och Huldhets-Ed aflagt.
10678: KUNGÖRELSE: - Kongl. Maj:ts och Rikets Krigs-Collegii Kungörelse Om Det nu i Nåder tillförordnade Krigs-Departementet.
10672: KUNGÖRELSE: - Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse Rörande Landtwärns - Inrättning.
10673: KUNGÖRELSE: - Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse , Angående Strömrensningar i Stor - Furstendömet Finland.
4250: KUNGÖRELSE: - Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse , angående en förändrad pregel å det nya Koppar-skiljemyntet af en Sjettedels skilling Banco.. Gifwen Stockholms Slott den 31 Mars 1832.
4255: KUNGÖRELSE: - Kongl. Maj:ts..Kungörelse angående tullen för Hästkreatur, som från utrikes orter införas.
4254: KUNGÖRELSE: - Kongl. Maj:ts...Kungörelse , Angående Förändring i Författningen , rörande Ryttare-Hästars utsläppnade å Gräsbete efter Michaeli-tiden. Gifwen..26 Junii 1819.
4251: KUNGÖRELSE: - Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse , angående förändrade föreskrifter till iakttagande för städernes innewånare , som biwista marknader. Gifwen Stockholms Slott den 7 December 1813.
4252: KUNGÖRELSE: - Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse Om Krig emot Konungen af Dannemark. Gifwen Haga Slott den 15 September 1813.
4253: KUNGÖRELSE: - Kongl. Maj:ts oc h Rikets Kammar - Collegii Kungörelse Angående Stängsel - skyldigheten för kungsgårds- och Boställs-Innehafware , samt Krono-Hemmans Åboer på Öland.
10305: KUNGÖRELSE: - Öfwer -Ståthållare Embetets Kungörelse , Angående Den efter Kongll. Maj:ts Nådiga Befallning å Kongl. Djurgården skeende Geometriska mätning och affattning.
11213: KUNGÖRELSE: - Kongl. Maj:ts och Rikets Commerce - Collegii Kungörelse , Angående Förbud emot Införsel af broderade Nätteldukar.
10743: KUNGÖRELSE: - Kongl. Maj:ts och Rikets Krigs-Collegii Kungörelse Om Det nu i Nåder tillförordnade Krigs-Departementet.
10827: KUNGÖRELSE: - Öfwer - Ståthållare Embetets Kungörelse Och Förbud Emot Grönsakers utbiudande til salu på gatorne och inne i husen af obehöriga personer.
10676: KUNGÖRELSE: - Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse Til Samtelige Dess trogne Undersåtare i anledning af Sveaborgs Fästnings öfwergång.
11566: KUNGÖRELSE: - Kongl.Maj:ts och Riksens Commerce - Collegii Kungörelse , Angående Frihet för Tobak - Fabriques Idkare at får införskrifwa Tobaksstjelkar.
10824: KUNGÖRELSE: - Kongl. Maj:ts...Kundgiörelse, Huru hädanefter bör förhållas med the Praemier, som, til Fåre-Afwelens förbättrande i Riket , komma at bestås.
10823: KUNGÖRELSE: - Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, Angående Öppnandet af den nya Segelleden imellan Mälaren och Saltsjön genom Södertelge Canal och Slusswerk.
10675: KUNGÖRELSE: - Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse och Warning Til Thess trogne undersåtare , af Frälse- och andre Landtbönder i Finland , at ware sine husbönder hörsamme och til them utgöra sine skyldigheter.
11736: KUNGÖRELSE: - Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse. Om Krig emot Kejsaren i Ryssland. Gifwen Gripsholms slott dem 5 Mars 1808.
10741: KUNGÖRELSE: - Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse Til Samtelige Dess trogne Undersåtare i anledning af Sveaborgs Fästnings öfwergång.
10740: KUNGÖRELSE: - Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse och Warning Til Thess trogne undersåtare , af Frälse- och andre Landtbönder i Finland , at ware sine husbönder hörsamme och til them utgöra sine skyldigheter.
10739: KUNGÖRELSE: - Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse Angående En nödig befunnen fördelning af Länen i Finland, så wäl som then i Wasa Stad anlagde Kongl. Hof-Rätten.
10738: KUNGÖRELSE: - Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse , Angående Strömrensningar i Stor - Furstendömet Finland.
10826: KUNGÖRELSE: - Kongl.Maj:ts...Kungörelse , angående wisse förmoner för dem , som wid Veterinaire -inrättningarne i Riket förwärfwat sig insig t Hofslagare - handtverket.
10674: KUNGÖRELSE: - Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse Angående En nödig befunnen fördelning af Länen i Finland, så wäl som then i Wasa Stad anlagde Kongl. Hof-Rätten.
10737: KUNGÖRELSE: - Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse Rörande Landtwärns - Inrättning.
10742: KUNGÖRELSE: - Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, angående Dem af Kongl. Maj:ts Undersåtare i Storförstendömet Finland , som åt Kejsaren i Ryssland Tro- och Huldhets-Ed aflagt.
10315: KUNGÖRELSE: - Konl. Maj:ts och Rikets Commerce - Collegii Kungörelse , Angående Uphörandet wid nästa September Månads slut , af all försälgning utaf wissa Städer til införsel tillåtit utrikes Sädes- Brännwin.
10825: KUNGÖRELSE: - Kongl. Maj:ts...Kundgörelse Angående Then goda utländska Får- och Get-Afwelens ytterligare befrämjande, samt om ymnognare (sic!) tllgång och förråd af inhemsk Ull för Fabriquerne.
4256: KUNGSBACKA - FREDÉN , C.: - Beskrivning till jordartskartan Kungsbacka NO + karta.
4257: KUNTZE , PAUL H.: - Das Voklsbuch unserer Kolonien.
4258: KUNTZMANN , JEAN: - Systčmes différentiels. Avec 88 exercises et 40 problčmes.
4259: KUNZ , BARBARA: - Kind words , cruise missiles and everything in between. A neoclassical realist study of the use of power resources in U.S. policies towards Poland , Ukarine and Belarus 1989 - 2008.
11926: KUPFER , E.: - La Macédoine et las Bulgares.
4260: KUPHALDT , HANS HEINRICH: - Die Flora von Plön.
4261: KUPRADSE , W. D.: - Randwertaufgaben der Schwinnungstheorie und Integralgleichungen.
9390: KURAT , AKDES NIMET: - Isvec krali XII Karl´in hayati ve faalieti 1682 - 1718.
4262: KURSCH , MARTIN: - Psychologism. A Case Story in the Sociology of Philosophical Knowledge.
4263: KUSSMAUL , PETER: - Synthekai. Beiträge zur Geschichte des attischen Obligationenrechtes.
4264: KUYLENSTIERNA , ALEXIS: - Svenska bragder och stordåd ute och hemma , ikrig och fred.
4265: KUYPERS , FRIEDHEIM: - Klassische Mechanik.
9725: KVILLERUD , REINERT: - Bohusländska. Språkprov med kommentar.
4266: KWANT , REMY C.: - The Phenomenological Philosophy of Merleau - Ponty.
4267: KYLANDER , THURE FREDRIK: - Sextus Propertius. En literatur-historisk studie. I.
4268: KYLE , JÖRGEN: - Striden om hemmanen. Studier kring 1700 - talets skatteköp i västra Sverige. Akademisk avhandling.
10488: KYLIN , HARALD: - Die Phaeophyceen der Schwedischen Westküste.
4269: KYLIN , HARALD: - Über den Bau der Spermatozoiden der Fucaceen.
4270: KYPENGREN: - Samhället som det blev. En bok om boende , bostadspolitik och bostadskooperation. En vänbok till Sven Kypengren.
4271: L. M. ERICSSON: - Katalog 704. September 1943.
4275: LA SALLE , JOSEPH & LEFSCHETZ , SOLOMON: - Stability by Liapunov´s Direct Method. With Applications.
4276: LA VALLÉE POUSSIN , CH.- J. DE: - Cours d´Analyse Infinitésimale I - II.
11151: LA VALLÉE POUSSIN , CH. J. DE: - Cours d´Analyse Infinitésimale. Tokme I.
4277: LA VALLÉE POUSSIN , CH.- J. DE: - Int'egrales de Lebesque. Fonctions d´ensemble classes de Baire.
4273: LA BRUYERE, JEAN DE: - Karaktärer och tidsbilder I - II.
4272: LA ROCHEFAUCAULD , FRANCOIS DE: - Maximer.
11511: LA NOSTRA TERRA.: - Revista Mensualde Litteratura , Art i Ciencies.
4274: LA COUR , POUL & APPEL , JACOB: - Historisk fysik i den aeldre naturforskning 1 - 2.

Next 1000 books from Akarps antikvariat


Hundreds of the world's finest antiquarian and used booksellers offer their books on Antiqbook. They offer full satisfaction and normal prices - no markups, no hidden costs, no overcharged shipping costs. 8 million books at your fingertips!
Search all books at Antiqbook

12/15