Akarps antikvariat
Box 1129, SE-221 04 LUND, Sweden. Tel: Int. + 46 46 211 24 99 or 211 41 33            Email: info@akarpsantikvariat.se
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
2251: DWIGGINS , W. A.: - 22 printers´ marks and seals designed and redrawn.
2252: DWORKIN , GERALD: - The Theory and Practise of Autonomy.
9950: DWYER , F. P. & MELLOR , D. P. ( ED. ): - Chelating Agents and Metal Chelates.
2253: DYGGVE , EJNAR: - Three Sanctuaries of Jelling Type.
2254: DYMLING: - Förteckning över en boksamling som för Teol. Kand. C. Dymlings konkursmassas räkning kommer att försäljas...
2255: DYNKIN , E. B.. & JUSKEWITSCH , A. A.: - Sätze und Aufgaben über Markoffsche Prozesse.
8558: EBENHÖCH , P.: - Menniskan eller Huru det ser ut i vår kropp och huru dess organ arbeta.
8355: EBERLING , C. W.: - Narratio de T. Annio Milone.
2258: EBERSTEIN , CARL JOHAN: - Compendium Theologiae Moralis eller Sammandrag af Den Christeliga Sedoläran til Ungdomens Tjenst.
2256: EBERSTEIN: - Festsskrift tillägnad Gösta Eberstein den 4 december 1950.
2257: EBERSTEIN , CARL CHR.: - ( Dikt ) Vid vår odödlige Tegnérs minnestods aftäckande i Lund den 22 juni 1853.
2259: EBERT , H.: - Magnetische Kraftfelder I - II. Die Erscheinungen des Magnetismus , Elektromagnetismus und der Induktion dargestellt auf Grund des Kraftlinien - Begriffes.
2260: ECKENBRECHER , MAARGARETE VON: - Was Afrika mir gab und nahm. Erlebnisse einer deutschen Frau in Südwestafrika 1902 - 1936.
373: ( ECKERMANN , EBBA U. W. VON): - Ett parti ecarté. Episod från Finska kriget fritt efter Mari Mihis novell Erland Stakes sista spelparti. Dramatiserad i 4 scener av ED.v.E.
9759: EDBERG, GUNILLA LÖF: - Berättaren och Lyssnaren , en bok om själavård och liturgi.
8754: EDDA - TUVESTRAND , BIRGITTA: - Hugsvinnsmál. Handskrifter och kritisk text.
8755: EDDA - UNGER , C. R.: - Konunga sögur. Saeger om Sverre , og hans efterfolgere.
8756: EDDA - PETERSEN , N. M.: - Eyrbyggja saga og Laksdöla saga eller Fotellinger om Eyrbyggerne og Laksdölerne. Efter de islandske grundskrifter.
8750: EDDA - LARSSON , MATS: - Minnet av vikingatiden. De isländska konungasagorna och deras värld.
9794: EDDA - CEDERSCHIÖLD , GUSTAF J. C.: - Bandamanna Saga efter Skinnboken N:o 2845, 4:to å Kongl. Biblioteket i Köpenhamn.
2264: EDDA: - Lodbrokar-Quida; or The Death-Song of Lodbroc;
2263: EDDA: - Laksdöla saga. Översat av Fr. Bie.
8749: EDDA - BÅÅTH , A. U.: - Sagan om Gunnlög Ormtunga och andra sagor.
2269: EDDA - THORDARSON , EINAR ( UTG. ): - Sagan af Agli Skallagrímssyni.
8751: EDDA - SCHONFELD , E. DAGOBERT: - Der isländische Bauernhof und sein Betrieb zur Sagazeit. nach den Quellen dargesstellt.
8752: EDDA - STORM , GUSTAV: - Snorre Sturlassons historieskrvning. En kritisk 8undersögelse.
8753: EDDA - TURVILLE - PETRE , G. ( ED. ): - Víga - Glúms saga.
2267: EDDA - KRÖNINGSSVÄRD , C. G.: - Nordiskt Sago - Bibliotek. Band I: Häfte 1 - 5 ( allt som utkom ).
2266: EDDA: - Sturlunga saga I - II.
2268: EDDA - LÁRUSSON . ĶLAFUR: - Lög og Saga.
2272: EDDINGTON , ARTHUR: - The Philosophy of Physical Science. Tarner Lectures 1938.
10342: EDDINGTON , ARTHUR: - Space Time and Gravitation.
2270: EDDINGTON , A. S.: - Fundamental Theory.
2271: EDDINGTON , A. S.: - The Mathematical Theory of Relativity.
9754: EDDY , MARY BAKER: - Scence and Health with Key to the Scriptures / Science et Santé avec La Clef des Ecritures.
10548: EDENMN , RAGNAR: - Socialdemokratika rilsdagsgruppen 1903 - 1920. En studie i den svenska riksdagens partiväsen.
10288: EDESTRAND , H.: - Minnesord öfver aflidne Kyrkoherden Carl Thure Sjöström talade i Höörs kyrka den 14 Dec. 1882.
2273: EDFELDT , H.: - Kants lära om det moraliskt onda.
2276: EDFELT , JOHANNES: - Brännpunkter.
2275: EDFELT , JOHANNES: - Barndomsminnen.
11237: EDFELT , JOHANNES: - Spelrum.
2274: EDFELT , JOHANNES: - ( Dikter )
2277: EDFELT , JOHANNES: - Tal och texter 20 december 1994.
9226: EDGREN , HJALMAR: - On the verbal roots of the Sanskrit Language and of the Sanskrit Grammarians.
2278: EDHOLM , EDW.: - Bantings kur mot korpulens.
2279: EDINBURGH: - The City of Edinburgh. 12 chromo views & Guide Book.
8953: EDLÉN , BENGT ( ED. ): - Proceedings of the Rydberg Centennial Conference on Atomic Spectroscopy. Papers and Abstracts.,
2281: EDLING , NILS ( UTG. ): - Upplands Lagmansbok 1578 - 79 , jämte inledning,förklaringar och register.
2282: EDLING , NILS ( UTG. ): - Uppländska konungsdomar från Vasatiden intill Svea Hovrätts inrättande.
2280: EDLING , NILS & LJUSTERDAL , WALTER (UTG. ): - Vendels sockens domböcker 1736 - 1737 jämte inledning , förklaringar och register utgivna.
2288: EDLUND , ERIK: - Undersökning om den galvaniska ljusbågen.
8141: EDLUND , ERICUS: - De motu liquidorum in vasis observationes I - II.
2284: EDLUND , ERIK: - Experimentelt bevis för tillvaron af en elektromotorisk kraft i den elektriska gnistan.
2283: EDLUND , ERIK: - Experimentelt bevis att den galvaniska strömmen utvidgar fasta kroppar , oberoende af det utvecklade.
2287: EDLUND , ERIK: - Ueber die elektromotorische Kraft, die beim Strömen von Flüssigkeiten durch Röhren erzeugt wird.
9755: EDLUND , CONNY: - Das Auge der Einfalt. Eine Untersuchung um Matth. 6, 22 -23 und Luk.11 ,34 - 35. -Dissertation.
2285: EDLUND , ERIK: - Om den galvaniska strömmens förmåga att förändra fasta kroppars volum , oberoende af det utvecklade värmet.
2286: EDLUND , ERIK: - Sur la déduction d´un phénomčne électrique.
10984: EDLUND , GUSTAF: - Malmö hamn åren 1775 - 1922.
10985: EDLUND , GUSTAF: - Malmö hamn åren 1775 - 1922.
10964: EDLUND , GUSTAF: - Malmö hamn åren 1775 - 1922.
10965: EDLUND , GUSTAF: - Malmö hamn åren 1775 - 1922.
2290: EDLUND , SVEN: - M. G. De La Gardies inrikespolitiska program 1655. Ett bidrag till den ståndspolitiska och pedagogiska debatten under 1600-talet.
10255: EDLUND , BARBRO: - Lunds Universitets matrikel 1732 - 1830.
2292: EDMAN , L.: - Ueber den Gebrauch des Artikels im Neuohochdeutschen.
2291: EDMAN , L.: - A Specimen of Chaucer' s Language with Explanatory Notes.
9756: EDMAR , BIRGER: - Professor Em.Linderholms tankar och rörande svenska kyrkans ritual.
2293: EDMAR , BIRGER: - Studien zu den Epistulae ad Caesarem senem re publica.
2294: EDMONDS , J. M. ( ED. ): - The Greek Bucolic Poets.
2295: EDQUIST , ELOF ESAIAS: - Om Verldsförklaringens Problem. Akad. afhandling.
2298: EDSMAN M CARL - MARTIN: - Kina i Uppsala.
2297: EDSMAN , CARL-MARTIN: - Ignis divinus. Le feu commemoyen de rajeunissement et d´inmortalité : Contes , légendes , mythes et rites.
2296: EDSMAN , CARL-MARTIN: - Ignis divinus. Le feu commemoyen de rajeunissement et d´inmortalité : Contes , légendes , mythes et rites.
2299: EDSTRÖM , CARIN BARTOSCH: - Kassandra.
374: ( EDSTRÖM , AXEL ): - 303 biförtjänster. En samling tips och uppslag för envar avsedd att utgöra en handledning i konsten att skaffra sig biförtjänster..
2301: EDVARDSSON , VIGO ( UTG. ): - G. A. Falkenberg- Häradshövding i Göinge Domsaga 1741 - 1747. En självbiografi.
2304: EDWARDS , MILNE: - Första grunderna till Zoologien.
2302: EDWARDS , ELWYN HARTLEY: - Hästar. Över 100 hästraser från hela världen i ord och bild.
2303: EDWARDS , HIRAM W.: - Analytical and Vector Mechanics.
2305: EEG-OLOFSSON, LEIF: - The Conception of the Inner Light in Robert Barclay´s Theology.
2306: EEMEREN , FRANS H. VAN ( ED. ): - Advances in Pragma - Dialectics.
9774: EENFELDT ., ANDREAS: - Matrevolutionen. Ät dig frisk med riktig mat.
8925: EFVERGREN , CARL: - Names of places in a transferred sense in English. A sematological study.
12088: EFVERGREN , CARL: - Names of places in a transferred sense in English. A sematological study.
2307: EGARDT , BRITA: - Äkta makars fördel av oskiftat bo. En studie på temat lag - sedvana. .
2308: EGERLAND , VERNER: - The Syntax of Past Particles. A Generative Study of Nonfinite Constructions in Ancient and Modern Italian. .
2309: EGGERS , JOHANN CHRISTIAN: - Von der Wiedererzeugung. Eine mediinisch - physiologische Abhandlung.
2310: EGGERTZ , CARL MAGNUS UNO: - Den grekiska filosofiens betydelse för läran om förnimmelsernas association. Akad. afh.
2311: EGONSSON , DAN: - Interests , Utilitarianism and Moral Standing.
2312: EHLERS , J. & LÄMMERZAHL , C. ( ED. ): - Special Relativity. Will it Survive the Next 101 Years ?
8184: EHNBOM, KJELL: - Studies on the Central and Sympathetic Nervous System and some Sense Organs in the Head of Neuropteroid Insects.
2313: EHNEVID, TORD: - Församlingsetik. Studier över Grundtvig, Morten Pontoppidan och Einar Billing.
9681: EHNMARK , ERLAND: - Anthropomorphism and Miracle.
2314: EHNMARK , ERLAND: - Religionsproblemet hos Nathan Söderblom.
2315: EHRENBERG , VICTOR: - Die Rückversicherung.
376: ( EHRENBORG - POSSE , BETTY ) / UTG. /: - Hwad duger du till ?
375: ( EHRENBORG - POSSE , BETTY ) / UTG. /: - För hwem bugar du dig ?
11928: EHRENCRON - MÜLLER , H.: - Biblioteca Slesvico - Holsatica til 1840 .
2318: EHRENPREIS , MARCUS: - Österlandets själ. Upplevelser och tankar.
2317: EHRENPREIS , MARCUS: - Landet mellan öster och väster.
2316: EHRENPREIS , MARCUS: - desom byggt Israel i - II.
377: ( EHRENSTAM , HEDVIG ): - På Gröna Lund. Scenisk framställning under tal och sång i Twå Akter.
2319: EHRENSTRÖM , MARIANNE D´: - Notices sur la littérature et les beaux-arts en Sučde.
2320: EHRENSVÄRD , CARL AUGUST: - Resa till Italien.
11935: EHRENZELLER , W.: - Schwedische Eindrücke. Beobachtungen auf einer skandinavische Reise.
12468: EHRIG , H. & PFENDER , M.: - Kategorien und Automaten.
11547: EHRLANDE , HELENE & HEDÉN , BIRGER ( RED. ): - Bild och text i Astrid Lindgrens värld.
2321: EHRLICH , ROBERT: - Turning the World Inside Out and 174 other simple physics demonstrations.
2322: EHRLICH , ROBERT: - Turning the World Inside Out and 174 other simple physics demonstrations.
10372: EHRLING , SIGFRID: - Släkten Brask från Nordmarks härad.
2323: EHRNBERG , NICOLAUS: - De Gerundivo et gerundio Latinorum.
2324: EICHENDOFF, JOSEPH VON: - Ausgewählte Werke I - II.
2325: EICHENDORFF , JOSEF VON: - Die Glücksritter. Erzählung.
2327: EICHHORN , CARL: - Nya svenska studier. Strödda bidrag till fäderneslandets odlings- , litteratur- och konsthistoria. Ny samling.
378: ( EICHHORN , CHRISTOFFER ): - Bibliographie des ouvrages de poésie et de théatre francais , Faisant partie de la Bibliothčque de feu M. Le Baron de ***
2326: EICHHORN , C.: - Bellman på Djurgården. Minnesblad vid bystens halvsekelfest.
2328: EICHSTÄDET , FR.: - Über das Krystallsystem und die krystallographischen Konstanten des Gadolinit.
2329: EICHSTÄDT , FR.: - Bidrag till kännedomen om Kaolinlerorna i Skåne.
2331: EICHSTÄDT , FR.: - Über das Kristallsystem und die krystallographischen Konstanten des Gadolinit.
2330: EICHSTÄDT , FR.: - Skånes basalter mikroskopiskt undersökta och beskrifna. Akademisk afhandling.
2332: EIDEVALL GUNNAR: - Amerika i svensk 1900 - talslitteratur. Från Gustaf Hellström tilll Lars Gustafsson.
2333: EIGEN , MANFRED & WINKLER , RUTHILD: - Das Spiel. Naturgesetze steuern den Zufall.
9072: EILE , LENA: - Jando. The rite of Circumcisioan and Initiation in East African Islam.
2334: EILENBERG , SAMUEL & STEENROD , NORMAN: - Foundations of Algebraic Topology.
2335: EINARSSON , OLOV: - The current distribution on cylindrical antennas of arbitrary length.
2336: EINARSSON , TRAUESTI: - A Survey of the Geology of the Area Tjörnes - Bardardalur in Northern Icelan, Including Paleomagnetic Studies.
2337: EINARSSON , TRAUSTI: - Studies of the Pleistocene in Eyjafjördur, middle northern Iceland.
8757: EINARSSON , STEFAN: - Icelandic. Grammar8745 , Text , Glossary.
2338: EINONEN , PIIA: - Poliittiset areenat ja toimtatavat. Tukholman porvaristo vallan käyttäjänä ja vallankäytn kohteena n. 1592 - 1644.
2340: EINSTEIN , ALBERT & BORN , MAX: - The Born - Einstein Letters 1916 - 1955.
2341: EINSTEIN , ALBERT: - Out of My Later Years.
2339: EINSTEIN , ALBERT & BORN , MAX: - Briefwechsel 1916 - 1955.
10462: EIS , GERHARD: - Altdeutsche Handschriften. 41 Texte und Tafeln mit einer Einleitung und Erläuterungen.
2343: EISENACH: - Erinnerung an Eisenach und Umgebung.
2342: EISENACH: - Album von Eisenach und Wartburg.
2344: EISENHART , LUTHER PFAHLER: - Continuos Groups of Transformations.
2345: EISENSCHITZ , R.: - Statistcal Theory of Irreversible Processes.
9684: EISLER , RIANE: - Bägaren & Svärdet , vår historia och vår framtid. Med ny epilog för den svenska upplagan.
2349: EJDER , BERTIL ( UTG. ): - Svenska medeltidspostillor. Delarna 6 o 7.
2348: EJDER , BERTIL ( UTG. ): - Svenska medeltidspostillor. Del 8.
8822: EJDER , BERTIL: - Dagens tider och måltider.
8823: EJDER , BERTIL: - Ortnamn kring Norra Öresund.
2346: EJDER , BERTIL: - Ryd och rud.
2347: EJDER , BERTIL: - Det bibliska materialet i de östnordiska postillorna på folkspråken.
2351: EJE, ANDERS: - I Phileas Foggs fotspår. Berättelsen om en kapplöpning jorden runt.
2350: EJE, ANDERS: - Folk, fä och fakirer. Första jorden runt-boken.
2352: EJING , MARGIT: - Som bonapia och kokefru del 2. Vardagsmat och gillesmad. Österländsk matbok.
2353: EK , KARL - GUSTAV: - The Development of OE ũ and eo in South - Eastern Middle English.
2356: EK , SVEN B.: - En skånsk kvarn och dess persiska frände. En studie i folklig uppfinnarkonst.
2357: EK , BRITT - MARIE: - Das deutsche Präsens. Tempus der Nichtvergangenheit.
2354: EK , SVEN: - Herodotismen in der Aechäologie des Dionys von Halikarnass. Ein Beitrag zur Beleuchtung des beginnenden Klassizismus.
2355: EK , SVEN B.: - Den som kommer först till kvarns . Ett ordspråk och dess bakgrunder.
8356: EKBERG, STELLAN & LAURENT , TORBERN: - Telegraf - och telefonteknikens fundamentala principer.
2358: EKBLAD , SVEN: - Studi sui sottofondi strutturali nel " Nome della rosa " di Umberto Eco. Parte 1: " La Divina Commedia " di Dante.
9227: EKBLOM , R.: - Zur bulgarischen Aussprache.
7978: EKBLOM , VILHELM: - Negotia inter Henricum IV , Galliae Navarraque , et Carolum IX , Sveciae Regis. P. I - V.
8824: EKBLOM , R.: - Rus- et Vareg- dans les noms de lieux de la région de Novgorod.
8825: EKBLOM , EINAR: - The Place - Named of Wiltshire. Their origins and history.
9228: EKBO , SVEN: - Studier över uppkomsten av supinum i de germanska språken med utgångspunkt i fornvästnordiskan.
9229: EKDAHL , BERTIL: - Computerized Agents from a Linguistic Perspective.
2359: EKEBERG: - Festsskrift tillägnad hans excellens riksmarskalken juris doktor Birger Ekeberg den 10 augusti 1950.
379: ( EKECRANTZ , THOR ): - Birger Jarl och hans söner eller Påfven och lawn - tennis: Historiskt skådespel i 3 akter..uppfördt å Studentföreningens vid Stockholms högskola Vinterfest den 5 ferbruari 1895.
8123: EKEDAHL , JOSEF: - Molbech den äldre och Sverige. ( Ur de litterära förbindelsernas häfder ). Akademisk afhandling
2361: EKEDAHL , ESAIAS: - De usu pronominum personalium et reflexivorum Herodoteo.
2362: EKEDAHL , ESAIAS: - De usu pronominum personalium et reflexivorum Herodoteo.
2360: EKEDAHL , WALDEMAR: - Studier öfver egoismen och altruismen i Herbert Spencers etiska system.
9678: EKEDAHL , ESAIAS: - Inter Paulum apostolum et Corinthios quae intersesserint nationes ( usque ad missam epistolamm primam can. )
10987: EKELÖF , TAGE: - Gammalt och nytt i Tjust. En bok om smålänningar.
10966: EKELÖF , TAGE: - Albert Engström , hans gubbar och hembygd. Sevärdheter, utflyktsmål och kulturhistoria.
2363: EKELÖF , ADOLF: - Ett år i Stilla hafvet. Reseminnen från Patagonien , Chili , Peru , Californien , Britiska Collumbia och Oceanien.
2364: EKELUND , A. W.: - Lärobok i Fysiken I - II..
2365: EKELUND , VILHELM M.FL.: - I skilda färger. En diktbok.
9682: EKENBERG , ANDERS: - Cur cantantur ? Die Funktionen des liturgischen Gesanes nach den Autoren der Karolingereit.
380: ( EKENSTAM , CARL AF ).: - Om Fördelen af Pottates - Odlling i stort till utfodring; Om Potates - Bränningens Förderflighet . icke endast för Ladugård , utan ock för åkerbruk; samt Nyttan af en annorlund reglerad Bränvins - tillverkning.
2367: EKERMAN , PETER: - De honore agriculturae apud veteres Romanos.
2368: EKEROTH , HJALMAR ( ALMA REK ): - Tio Bellmans imitationer.
8532: EKERWALD , CARL - GÖRAN: - Bela Bartok. Musik och ideologi.
9253: EKHOFF , EMIL: - Beskrifning öfver benbyggnaden hos glansfisken ( Mampris Guttatus Ret. ). I: Skallens ben. Akademisk afhandling.
2369: EKHOLM , N. & CHARLIER , C. V. L. & HAGSTRÖM , K. L.: - Fyrstämmiga logartitmisk - trigonometrtiska handtgabeller jemte några andra tabeller samt formler och konstanter till underflättande af sifferräkningar.
2370: EKHOLM , NILS GUSTAF: - Undersökningar i hygrometri. Akademisk afhandling..
9685: EKLUND , J. A.: - Andelivet i Sveriges kyrka VII Tiden 1675 - 1700.
2374: EKLUND , LUDVIG AUGUST: - Studier rörande den Engelska Litteraturens Tillstånd under Restaurations - Tidehvarfvet ( 1660 - 1688 ). Akademisk afhandling.
2373: EKLUND , HARALD: - Theologie der Entscheiidung zur Anayse und Kritik der "existentiellen" Denkweise.
9686: EKLUND , J. A.: - Andelivet i Sveriges kyrka VI : Tiden 1650 - 1685.
9850: EKLUND , PEHR: - Den apostoliska tron i Martin Luthers katekesutläggning. ( Lekmannabibelns hjärta ). Luthers trosbekännelse 1 - 3.
9677: EKLUND , J. A.: - Biskop Paulus Genberg. Anteckningar till hans levnadshistoria sammanförda.
2372: EKLUND , HANSW: - Wisor tillhörig Gustaf Lindström , Sandhamn.
2371: EKLUND , HANS: - Efterskrift samt Renskriven typografisk text och Bildförteckning till Augustin Ehrensvärds " Anreckningar under En resa till Finland år 1747 I - II.
2375: EKLUND , P.: - De modo Latinorum conjuctivo in absoluta interrogatione usurpato Commentatio.
2377: EKLUNDH , ALBERT: - Så mötte jag dem.
2376: EKLUNDH , ALBERT: - Med bössa och utan. Jakt- och naturskildringar.
10463: EKMAN , SVEN: - Om Torneträsks röding , sjöns naturförhållanden och dess fiske.
2378: EKMAN , E. J. ( UTG. ): - Fridsbasunen. Andliga sånger med melodier i notskrift. satt för sopran , alt , tenor och bas. Första och andra samlingarna.
2388: EKMAN , TH. THORSTEN: - Beiträge zur Kenntnis des Stieles der Brachiopoden.
2386: EKMAN , BARBRO: - The End of a Legend. Ellen Glasgow´s History of Southern Women.
2385: EKMAN , V. W.: - Mekanik.
8559: EKMAN , GUSTAF: - Blomsterbinderiet genom tiderna. En praktisk handledning jämte kort historisk översikt.
8560: EKMAN , GUSTAF & HALLDOR , HENNING: - Blomsterbindaren.
12450: EKMAN , JOHAN AUGUST: - Det kristna prestembetets ursprung , betraktadt från historisk och praktsik synpunkt.
12449: EKMAN , JOHAN AUGUST: - Likheter mellan Esaias kapp. 40 - 66 och Jeremias., betraktade med hänsyn till frågn om de förras ursprung.
11127: EKMAN, MICHEL & MICKWITZ, PETER (RED): - Rudan, vanten och gangstern. Essäer om samtida finlandssvensk litteratur.
2387: EKMAN , SVEN: - Die Phyllopoden , Cladoceren und freilebenden Copepoden der nord-schwedischen Hochgebirge.
2384: EKMAN , STIG: - Slutstriden inom representationsreformen. Akademisk avhandling.
2379: EKMAN , KERSTIN: - Rövarna i Skuleskogen.
2380: EKMAN , OLAUS: - Crux Christi sive Ennaratio historia passionis Christi , In qyae Exegetis perciscue exponitur.....
2381: EKMAN , ROLF: - Bland annat om världens dårskap och de små stegens lyckka.
2382: EKMAN , ROLF: - Den andra Ero.
2383: EKMAN , ROLF: - Utan uniform. Essäbrev och existensbetraktelser.
381: ( EKMARCK , ANDERS )): - Owälduga Swar på Några af Upsala Tryckeri utgifne Betydeligen Frågor angående Präster.
9079: EKMARK , JOHAN OLOF: - Huru i de Skandinaviska rikene , Böndernas ställning utvecklade sig till tiden för enväldet.
8185: EKSTEDT , CAROLUS AXEL: - M. Tulii Ciceronis "Ad Quirites post reditum oratio". Suethice reddita annotationibus illustrata.
2393: EKSTRÖM , GUNNAR & MOHRÉN , ERIK: - Beskrivning till kartbladet Kävlinge..
2389: EKSTRÖM , GUNNAR: - Beskrivning till kartbladet Löberöd.
2392: EKSTRÖM , GUNNAR: - Beskrivning till kartbladet Revinge.
9675: EKSTRÖM , RAGNAR: - The Theology of Charles Gore. A Study in Modern Anglican Theology.
2391: EKSTRÖM , GUNNAR: - Beskrivning till kartbladet Örtofta.
2390: EKSTRÖM , GUNNAR: - Beskrivning till kartbladet Lund.
11877: EKSTRÖMER , MELCHER: - Buskar och fåglar. En socialantropologisk studie av gķrale , bergsfolket i södra Polen.
8827: EKWALL , EILERT: - The Concice Oxford Dictionary of English Place - Names.
8826: EKWALL , EILERT: - Street - Names of the City of London.
2395: EKWALL , EILERT: - Early London Personal Names.
12096: EKWALL , EILERT: - Etymological Notes on English Place - names.
12095: EKWALL , EILERT: - Selected Papers.
12086: EKWALL , EILERT: - Studies on the Population of Medieval London.
9935: EKWALL , BERTIL: - Methods for evaluating indications for rehabilitation in chromnic hemiplegia.
2397: EKWALL , EILERT: - Old English wic in place-names.
2398: EKWALL , EILERT: - Two Early London Subsidy Rolls.
2396: EKWALL , EILERT: - English place-names in -ing.
2399: ELANDER , RUDOLF: - Sturemordens gåta. En granskning av urkunderna.
2401: ELBERLING, C.: - Breve fra en bogelsker.
2400: ELBERLING , CARL: - Breve fra en bogelsker.
2402: ELDBLOM , LARS: - Structure foncičre. Organisation et structure sociale. Une étude comparative sur la vie socio-économique dans les trois oasis libyennes de Ghat, Mourzouk et particuličrement Ghadamčs.
2403: ELDH , GÖSTA M.FL. (RED.): - Smalspårsepoken i Skara i ord och bild.
11701: ELEKTRISKA AKTIEBOLAGET VOLA STOCKHOLM: - Specialkatalo å Elekrislka Strykjäm¨och kokappareter.
2404: ELFQVIST , NALLE: - När ånglokenrullade och skenorna sjöng... Om Byvalla - Långshyttans Järnväg , före och efter nedläggningen. Om människorna som levde och arbetadee vid banan.
8745: ELFVING , FREDRIK: - Studien über die Einwirkung des Lichtes auf die Pilze.
2405: ELFVING , CARL: - Dynamomaskinen. En isärtagbar modell med text.
11506: ELGSTRÖM ,OSSIAN: - Människor and andar. Eskimåmyter i bild.
2406: ELGSTRÖM , ALBIN: - Hermann Lotzes uppfattninng af människans valfrihet. Akaeemisk avhandling.
2407: ELGSTRÖM , OSSIAN: - Ungarna Fex. En barnakrönika från Söderstad.
2408: ELIAS , NORBERT & SCOTSON , JOHN: - Etablerade och outsiders. En sociologisk studie av grannskapsproblem.
2409: ELIASSON , HÅKAN: - Hamiltonian systems with Poisson commuting integrals.
8120: ELITE AUTOFAHRT: - Elite Rundfahrten durch Berlin und nach Potsdam.
2411: ELK , JACOB VAN: - Relaties van fysische grootheden van enkelvoudige stoffen.
9906: ELLEGÅRD, ALVAR: - Darwin and the General Reader.. The eceptioon of Darwin´s Theory of Evolution in the British Periodical Press´, 1859 - 1872.
2412: ELLEGÅRD , ALVAR ( RED. ): - Kan vi lita på vetenskapen ? 14 forskares syn på vetenskapen.
2413: ELLEGÅRD , ALVAR ( RED. ).: - Om själen.
2414: ELLÉN , JONA & LINDER THEODOR: - Carmina Suecaa latine reficta 1 - 2.
9230: ELLENBERGER , BENGT: - The Latin Element in the Vocabulary of the Earlier Makars Henryson and Dunbar.
10549: ELLERSTRÖM , JONAS ( RED. ): - Rilke på Borfgeby. Ernst Norlind - Rainer Maria Rilke.
2415: ELLERTH , EMIL HERMAN: - Dikter.
2416: ELLIS , BRIAN: - Basic Concepts of Measurement
11066: ELLMIN , ROGER: - Läraryrkets tillfredsställelse och påfrestning. En empirisk metodstudie för klassificering av kritiska situationer i lärarens yrkesutövning.
2418: ELMGREN , HANS: - Fysikalisk kemi.
2417: ELMGREN , HANS: - Fysikalisk kemi.
11534: ELMORE, FRANCIS H.: - Shrubs and Trees of the Southwest Uplands(USA ).
2419: ELMQUIST , HÅKAN & LILJEBERG , GÖRAN: - Våra fjärilar. Dagfjärilar i Norden.
2420: ELMQUIST , GUST.: - Drei Gudrunlieder aus dem Mittelhochdeutschen ins Neuhochdeutsche übersetzt und erklärt , mit eingen philogischen Bemerkungen.
12365: ELMQVIST , ANNIKA M. FL.: - Historieboken.
2422: ELMROTH , INGVAR: - Nyrekryteringen tilll de högre ämbetena 1720 - 1809. Akademisk avhandling.
2421: ELMROTH , INGVAR: - Från överklass till medelklass. Studier i den sociala dynamiken ino 1600 - 1900.m Sveriges adel
2423: ELMROTH , INGVAR: - Nyrekryteringen till de högre ämbetena 1720 - 1809. En socialhistorisk studie.
2424: ELMS: - Album von Ems.
10638: ELOWSON , ARNE M. FL. ( RED. ): - Torp och torpare i Torups socken.
2425: ELOWSON , GULLBR.: - Framställning af Grunderna för beräkning af Lifräntor och Lifförsäkringar. Akademisk afhandling.
2426: ELSGOLE , LEV D.: - Calculus of Variations.
12150: ELVERS, IVAR: - On an Application of the Electron Microscope to Plant Cytology.
2427: ELVIUS , AINA ( ED. ): - From Plasma to Planet. Proceedings of the Twenty - First Nobel Symposium held September 6 - 10 , 1971 at Saltsjöbaden , near stockholm , Sweden.
2429: EMANUELSON , KJELL: - Den svensk - norska utrikesförvaltningen 1870 - 1905. Akademisk avhandling.
8561: EMANUELSSON , P. J.: - De ellipsi in lingua hebraica I - II.
2431: EMANUELSSON , PETRUS J.: - De dubiis orationibus Demosthenicas I - III.
2430: EMANUELSSON , P. J.: - Comparatio inter tragoediam Aischyli , que septem ad Thebas inscritur , et Euripidis Phoenissas. I - II.
9947: EMBERGER , JACQUES: - Théses ....I: Esquisse géologique de la partie orientale des Monts des Oulad Naīl.
2432: EMDE , FRITZ ( HRSG. ): - Auszüge aus James Clerk Maxwells Elektrizität und Magnetismus.
9775: EMILIANI , CESARE: - The Scientific Companion. Exploring the Physical orld with Facts , Figures , and Formulas.
2433: EMMELIN , AXEL: - Enhets- och mångfaldsproblemet inom metafysiken.
10603: EMRICH , PHILIPP ( UTG. ): - Från många haf. En tysk sjöofficers resor och äfventyr.
2435: EMS: - Die Königlichen Thermalquellen und Kureinrichtungen zu Bad Ems ( Hessen-Nassau).
2434: EMS: - Bad Ems. Nachrichten für die Kurgäste 1909.
2436: EMT , JEANETTE & HERMERÉN , GÖRAN ( ED. ): - Understanding the Arts. Contemporary Scandinavian Aesthetics.
2445: ENCKELL , RABBE: - Herrar till natt och dag. Noveller.
2443: ENCKELL , RABBE: - Flyende spegel. ( Dikter ).
2437: ENCKELL , RABBE: - Agamemnon. ( Skådespel ).
2448: ENCKELL , RABBE: - Ljusdunkel.
2451: ENCKELL , RABBE: - Relation i det personliga. ( Uppsatser ).
2440: ENCKELL , RABBE: - Det är dags.( Dikter ).
2441: ENCKELL , RABBE: - Dikter.
2447: ENCKELL , RABBE: - Känor av ögonblick.
2438: ENCKELL , RABBE: - Alkman.
2439: ENCKELL , RABBE: - Andedräkt av koppar. ( Dikter ).
2456: ENCKELL , RABBE: - Tillblivelse.
2457: ENCKELL , RABBE: - Traktat. ( Prosa ).
2446: ENCKELL , RABBE: - Kalender i fragment. ( Dikter )
2449: ENCKELL , RABBE: - Mordet på Kiron. ( Skådespel ).
2444: ENCKELL , RABBE: - Hekuba. ( Skådespel ).
2455: ENCKELL , RABBE: - Tillblivelse.
2442: ENCKELL , RABBE: - Essay om livets framfart.
2458: ENCKELL , RABBE: - Valvet. ( Dikter ).
2454: ENCKELL , RABBE: - Tapetdörren.
2452: ENCKELL , RABBE: - Sett och återbördat. ( Dikter ).
2450: ENCKELL , RABBE: - Och sanning ?
2453: ENCKELL , RABBE: - Skuggors lysen. ( Dikter ).
9364: ENEBERG , CAROLUS FR.: - De pronominibus arabicis. III,2: Pronomina personalia.. Disseratatio etymologica.
12380: ENEKVIST , NILS ERIK: - Caricatures ofameicans on the englih stage Prior to 1870.
2459: ENGBERG , ARTHUR: - Tal och skrifter.
9093: ENGELHART , JOH. H.: - Proposita medica.
7950: ENGELHART , JOH. H.: - De exhalatione per cutem.
2462: ENGELMANN , WILHELM: - Bibliotheca scriptorum classicorum et graecorum et latinorum.
2461: ENGELMANN , WILHELM: - Bibliotheca Historico - Naturalis. Verzeichniss der Bücher über Naturgeschichte welche in Deutschland , Scandinavien , Holland , England , Frankreich , Italien und Spanien in den Jahren 1700 - 1846 erschienen sind. Band I:. ( alles arschienen ).
2463: ENGELS , FREDERICK: - Anti - Dühring. Herr Eugen Dühring´s Revolution in science.
2464: ENGELSEN: - Til min bedstemor Andrea Engelsen paa hendes 90 aars födseldag 8. september 1929.
2465: ENGESTRÖM: - Vid Enke-Fru Biskopinnans Välborna Fru Margareta von Engeströms född Benzelstjernas graf, den 7 December 1792 , af studerande Blekingska samhället , hvars Inspector framlidne Herr Biskopen...Johan Engeström i lifstiden varit.
2466: ENGESTRÖM: - Vid Enke-Fru Biskopinnans Välborna Fru Margareta von Engeströms född Benzelstjernas graf, den 7 December 1792 .
382: ( ENGESTRÖM ) MUNTHE , BERENT: - Öfver Enke - Fru Biskopinnans Wälborna Fru Margareta Engeströms född Benzelstiernas graf den 7 decembar 1792.
2467: ENGHOFF , HENRIK: - Der Barospirator. Untersuchungen über seine Wirkungsweise mit besonderer Berücksichtigung der pnemograaphischen Methodik.
2468: ENGHOLM , EDVARD VILHELM: - De Epitaphiis Atheniensium.
11098: ENGLANDER , IRVA: - The Architecture of Computer Hardware and Systems Software. An Information Technology Approach.
10349: ( ENGLUND , CARL JOHAN ): - Några ord om den s. k. Kaga - doktorn. Historier och humoresker berättade af honom själf om sin praktik samt sina resor Sverige och Amerika.
2469: ENGLUND , ERIK: - Sur les méthodes d´intégration die Lie et les problčmes de la mécanique céleste. Thčse pour le doctorat.
2471: ENGSTRAND , CARL JOHAN HENRIK: - Kritik af realismen. En indirect bevisning för den absoluta idealismens sanning och nödvändighet.
2470: ENGSTRAND , C. J. H.: - De libris Ciceronis academicis.
9260: ENGSTRÖKM , ARVID: - Om fjällens byggnad hos Osteopterygii jemte några undersökningar öfer sidolinjens fjäll hos Skandinaviens fiskar I. Akademisk afhandlin.
8648: ENGSTRÖM , BENGT: - Nils Gustaf Bruzelius. Hans erkeologiska , etnografiska och museala verksamhett.
10905: ENGSTRÖM , ARNE & STRANDBERG , BROR ( ED. ): - Symmetry and Function of Biological systems of the Macromolecular Level. Proceedings of the eleventh Nobel Symposium held 26 - 29...at Stockholm.
12012: ENGSTRÖM , ALBERT: - Öl - ländingen Herr Malte Humleknopps Sommarbesök å Prippska Tersassen. Ett Minnesalbum måladt " uppåt väggarna " från Stockholms - Utställningen 1897.
8976: ENGSTRÖM , ALBERT: - Roslagsberättelser.
8977: ENGSTRÖM , ALBERT: - Smålandsberättelser.
2476: ENGSTRÖM , NILS: - Undersökning af några mineral , som innehålla sällsynta jordarter. Akademisk afhandling.
2477: ENGSTRÖM , WILHELM: - Praktisk handbok för svarfvare.
2475: ENGSTRÖM , GÖSTA: - Amund Grefwe. Den förste boktryckaren i Göteborg.
2473: ENGSTRÖM , ARVID: - Om fjällens byggnad hos Osteopterygii jemte några undersökningar öfver sidoliniens fjäll hos Skandinaviens fiskar I. Akademisk afhandling.
2472: ENGSTRÖM , ALBERT: - Gotska Sandön / Anders Zorn.
2474: ENGSTRÖM , BRITA: - Sagor om blommor.
9231: ENGWALL , GUNNEL: - Fréquence et distribution du vocabulaire dans un choix de romans francais.
2478: ENKÖPING - MÖLLER , HANS: - Beskrivning till jordartskartan Enköping SO + karta.
12381: ENKVIST, NILS ERIK: - the Seasons of the Year. Chapter on a motif from Beowulf to the Shepherds calender.
2480: ENTOMOLOGISKA FÖRENINGEN.: - Uppsatser i praktisk entomologi 1 - 23 ( allt som utkom )
2479: ENTOMOLOGISKA FÖRENINGEN.: - Entomologisk tidskrift årgång 1 - 65.
2481: ENVERI: - Laus Melekschah et Bagdad., carmen Enveri: Persicae et Suetice.
2483: EPIKTETOS: - Handbok i livets konst..
2484: ERASMUS: - Bibliotheca Erasmiana Bibliographie des oeuvres d´Ersame.
11149: ERDÉLYI , ARTHUR: - Operational Calculs and Generalized Functions.
8481: ERDMANN , AXEL: - Essay on the History and Modern Use of the Verbal Forms in - ing in the English Language. Part I: Old Anglo - Saxon Period. ( all published ).
383: ( ERDMANN , EDVARD ): - Femtioårsbok eller hopplock af skämt och allvar författad , och vid ett festligt geologsamkväm , till firandet af S. G. U. ´s halfsekelminne år 1908 framlag af En Elak.
2485: ERDMANN , NILS: - Modern realism. En psykologisk litteraturstudie.
8500: ERDMANN , AXEL: - Essay on the History and Modern Use of the Verbal Forms in -ing in the English Lamnguage I Part I: Old Anglo - Saxon Period
2486: ERHARDT , SVEN: - Krigserfarenhet och trupputbildning. En bok för soldater.
2488: ERICSON , LARS ( ED. ): - Solidarity and Defence. Sweden´s Armed Forces in International Peace - keeping Operations during the 19th and 20th Centuries.
2487: ERICSON , AXEL: - Sjette lasset. En samling berättelser.
12238: ERICSSON , GUSTAF: - Alarm. En sista varning.
2491: ERICSSON , GUSTAF: - Bestämning af Upsala observatorii polhöjd. Akademisk afhandling.
2490: ERICSSON , GEORG: - Gustav II Adolf och Sigismund 1621 - 1623. Akademisk avhandling.
2489: ERICSSON , ANNE - MARIE: - Olle Ohlsson , silversmed.
2492: ERIKS , GUSTAF RUNE: - Lindansarens väg .
11025: ERIKSEN , TRĶND BERG: - Freuds retorik. En kritik av naturalismens kulturlära.
2494: ERIKSEN , TROND BERG: - Tidens historia.
2493: ERIKSÉN , SARA: - Knowing and the Art of IT management. An inquiry into work practises in one-stop shops.
2495: ERIKSEN , TROND BERN: - Den usynlige dör og andre essays.
2496: ERIKSON , ALVAR ( ED. ): - Sancti Epiphanii Episcopi Interpretatio Evangeliorum.
2497: ERIKSON , ARTUR: - Om ändringar i elektriska ledningsmotståndet hos antimonit , särskilt vid belysning.
11799: ERIKSON , JOHAN: - En resa genom Tyskland , Schweiz , Luxemburg och österrike - Ungern
2509: ERIKSSON, C. T.: - Mitt Afrika.
2507: ERIKSSON , OLOF S.: - Staden Höganäs.
2504: ERIKSSON , NILS: - Studien zu den Annalen des Tacitus. Inaugeral - Dissertation.
2501: ERIKSSON , HANS & LINDSTRÖM , SVEN: - Frimärken med järnvgsmotiv / Stamps associated with Railways / Briefmarken mit Eisenbahnenmotive.
10579: ERIKSSON , MARIANNE M. FL. ( RED, ): - Först och sist Lennart Hellsing.
11305: ERIKSSON , T.- E.: - Die armenische Büchersammlung der Universiitäts zu Helsinki.
2498: ERIKSSON , BO: - I skuggan av tronen. En biografi över Per Brahe d.å.
2508: ERIKSSON , TOMMY: - Arbetshemmet för kvinnor i Malmköping 1929 - 1964.
2505: ERIKSSON , OLAF: - Dämpningen i kondensatorkratsor med gniststräcka. Akademisk afhandling.
2506: ERIKSSON , OLAF: - Dämpningen i kondensatorkretsar med gniststräcka. Akademisk afhandling.
2502: ERIKSSON , INGVAR: - Nils Bjelke 1644 - 1716. Firad i nådens dagar , fälld i onådens.
2500: ERIKSSON , GUNNAR: - Rudbeck 1630 - 1702. Liv , lärdom , dröm i barocktidens Sverige.
2499: ERIKSSON , ERIK HOMBURGER: - Barnet och samhället.
9232: ERIKSSON , OLOF: - Coordination et subordination dans quelques séquences narratives du francais actuel.
9233: ERIKSSON , OLOF: - L´attribut de localisation et les nexus locatifs en francais moderne.
2512: ERIXON , SIGURD: - Erixoniana I - II. Contributions to the Study of European Ethnology in Memory of Sigurd Erixon.
2511: ERIXON: - Eroxoniana I - II. Contrtibutions to the Study of European Ethnology of Sigurd Erixon.
2513: ERLANDSSON , HANS: - Livet i Tomegap vid sekelsskiftet / Minnestal öber Fredrik Krebs / Katalog , uppsatser och föredrag.
2514: ERLANSSON , ALGOT: - En rätt Katechismi lära. En undersökning om de s. kj. grundböckerna, använda vid konfirmandundervisning av Schartau och i västsvensk tradigtion.
2515: ERLING, BERNHARD: - Nature and History. A Study in Theological Methodology with Special Attention to the Method of Motif Research.
9273: ERMAN , ADOLF & GRAPOW , HERMANN ( HRSG. ): - Ägyptisches Handwörterbuch.
2516: ERMANN, WILHELM: - De titulorum Ionicorum dialecto.
2517: ERNBERG , ALBERT: - Grunder för gruverätt till stenkol och eldfasta leror.
2518: ERNESTI , JOHANN AUGUST: - Theses theologicae dogmaticae.
2519: ERNOUT , ALFRED: - Historische Formenlehre des lateinischen.
2520: ERNOUT , ALFRED: - Historische Formenlehre des lateinischen.
2521: ERNST ,BRUNO: - The Magic Mirror of M.C.Escher.
2522: EROTIANUS: - Vocum Hippocraticarum collectio cum fragmentis.
2523: ERSCH , JOHANN SAMUEL: - Bibliographisches Handbuch der philosophichen Literatur der Deutschen von der Mitte des achzehnten Jahrhunderts bis auf die neueste Zeit.
8677: ERSGÅRD , LARS: - Skanör -Falsterbo.
2524: ERSLEV , KR.: - Dronning Margrethe og Kalmarunionens Grndlaeggelse.
2525: ESBEN - PETERSEN , P.: - Netvinger og Skorpionfluger.
2526: ESBERG , JOHAN: - Exercitio Academicum dominiums hominis in amimantia bruta.
12151: ESBO , HARALD: - Livskraften hos timotejfrö under långtidslagring.
11950: ESCOFFIER: - Escoffiers Stora kokbok 1 - 2.
2527: ESENHART , LUTHER PFAHLER: - An Introduction to differential geometry with use of the tensor calculus.
2528: ESENHART , LUTHER PFAHLER: - Non - Riemannian Geometry.
2529: ESKILSTUNA - MAGNUSSON , ERNEST: - Beskrivning till jordartskartan Eskilstuna NV + karta.
10047: ESKING , ERIK: - Glaube und Geschichte in der theologischen Exegese Ernst Lohmeyers. Zugleich eine Beitrag zur Geschichte der neutestamentlichen Interpretation.
558: ´ESPINASSE , MARGARET: - Robert Hooke.
8964: ESSEN , G. VON & HESTER , E.: - Några grävningar och fynd i Falsterbo 1932 - 1934.
10048: ESSEN , JOHAN VON: - Om det ideella arbetets betydelse - en studie om människors livsåskådningar.
2530: ESSÉN , EVA ( RED. ): - Grisboken.
2531: ESSEN - MÖLLER , ELIS: - Drottning Christina. En människostudie ur läkarsynpunkt.
2532: ESSIG , JEAN: - Douze notre dix futur.
10049: ESTBORN , SIGRID: - Evangeliska svenska bönböcker under reformationstidevarvet med en inledande översikt över medeltidens och över reformationstidens evangeliska tyska bönelitteratur.
8499: ESTLANDER , C. G.: - Bidrag till den provencaliska litteraturens historia. Akademisk afhandling.
2533: ETZOLD , SABINE: - " A Commonwealth made at once ". Der Gedanke der gründung in James Harringtons " Oceana ".
2535: EULENPIEGEL: - Kuggad sa´ Höökenberg. En makalös Historia om den i sinnrikhet oöfwerträffade Swenske Ulfspegel , alla putsmakares pappa , Sam Ett kärleksbref, m.m.
2534: EULENPIEGEL: - En högst rolig och underbar Historia , om den i flere Länder så widt beryktade och namnkunnige Ulfspegels märkwärdiga lefnadsöden.
2536: EURENIUS , C. J.: - De Precibus aphorismi.
2537: EURIPIDES: - Tragoediae I - III.
384: ( EURIPIDES ) - EMANUELSSON , P. J.: - Verba Iphigeniae mortem obire ultro statuentis, ex Euripidi Iphigenia in Aulidae svetice versa.
2538: EURIPIDIS: - Fabulae I - III.
10050: EUSEBIUS: - Kirchengeschichte
2539: EUTROPIUS: - Vollständiges Wörterbuch zu Eutropius´kurzen Abrisse der Römischen Geschichte in zehn Büchern. Zum Schulgebrauche bearbeitet.
10051: EVANDER , HJALMAR: - Det kristna dopet, dess uppkomst och betydelse. Några synpunkter tillledning för diskussionen vid prästmötet i Lund den 20.21 och 22 september 1938.
10052: EVANS - WENTZ , W. Y. ( RED. ): - Den tibetanska dödsboken eller Upplevelserna efter döden på Bardo - planet enligt Lama Kazi Dawa - Samdups återgivning.
2540: EVANS - WENTZ . W. Y.: - Milarepa - Tibets store yogi.
11409: EVEN , SHIMON: - Graph Algorithms.
2541: EVENSHAUG , O. & HALLEN , DAG: - Barn- och ungdomspsykologi.
2542: EVENSSON , DAVID: - Högmässo - Predikan Hållen Then XXIV. Söndagen efter Trinitatis Under warande Riksdag 1742. På Kongl. Hofwet. Och efter allernådigsten Befalning til Trycket utgifwen.
2544: EVES , HOWARD: - Great Moments of Mathematics ( before 1650 )
2543: EVES , HOWARD: - Great Moments of Mathematics ( before 1650 )
2546: EWING , GEORGE M.: - Calculus of Variations with Applications.
9849: EWING , GALEN W.: - Instrumental Methods och Chemical Analysis.
9853: EYRING , H. & WALTER , J. & KIMBALL , G.: - Quantum Chemistry.
2547: EYSTER , BILL: - Thataway. The Story of the Magnetic Compass.
2549: FABRICIUS, CAJUS: - Zu den Jugendschriften des Johannes Chrysostomus. Unterschungen zum Klassizismus des vierten Jahrhunderts.
2548: FABRICIUS , KNUD: - Skaanes overgang til Danmark I - IV.
11209: FADDEEVA , V. N.: - Computional Methods of Linear Algrebra.
2550: FAGERENG , EDVIN: - Une famille de dynasties malgaches. Zafindravola , Maroserana , Zafimbolamena , Andrevola , Zafimanely.
2551: FAGERHOLM , JOHAN ALFRED: - Några användningar af theorien för de reciproka polarerna.
2552: FAGERLIND , TORBJÖRN: - Glacial Development in the Pajala District of Northern Sweden.
2553: FAGERLUND , CARL THEODOR: - Om det moraliskt ondas grund enligt Kant , Fichte , Schelling och Scleiermacher. Akademisk afhandling.
2554: FAGERSTRÖM , CARL F.: - Analysis fontis mineralis Gullåkrae.
2555: FAGERSTRÖM , JAKOB: - Några anteckningar om Don Juansagans dramatisk bearbetning under sjuttonde seklet. Akademisk afhandling.
2556: FAGGOT , JACOB: - Åminnelse - Tal öfver Kongl. Vetenskaps Academiens medlem Praesidenten Herr ANDERS von DRAKE.
2558: FAHLBECK , ERIK: - Riksrättsinstitutet i 1809 års författning. Akademisk avhandling.
2560: FAHLBORG , BIRGER: - Sveriges yttre politik 1668 - 1672. 2 delar.
2559: FAHLBORG , BIRGER: - Sveriges yttre politik 1660 - 1664.
2561: FAHLCRANTZ , CARL - JOHAN: - Om de historiska förberedelserna till operadramat. Akademisk afhandling.
2562: FAHLCRANTZ , CHRISTIAN ERIK: - Några ord om universitets och elementarläroverks inbördes förhållanden. Ett votum , jemte sednare rillägg.
11322: FAHLSTRÖM , ÖYVIND: - Minneslista (Till "Dr. Schweitzers sista uppdrag").
2563: FAIDER , PAUL: - Répertoire des index et lexiques d´auteurs latins.
2564: FALANDER , IDA: - Porträtter af Svenska Regenter från Gustaf Wasa till Oskar II utförda i xylografi.
386: ( FALANDER , IDA ): - Femtio porträtt af Ryktbara Svenskar med korta lefnadsteckningar.
387: ( FALB , RUDOLF ): - Falbs Kritiska dagar år 1891.
8828: FALCK - KJÄLLQUIST , BIRGIT: - Studier över ägonamn i sydvästra Värmland.
2570: FALK , JOHAN: - Ser y Estar con atributos adjetivales. Anotaciones sobre el empleo de la cķpula en catalan y en castellano. I.
2568: FALK , AUGUST: - Om strålande värmes diffusion vid dess gång genom dunkla medier.
8829: FALK , KNUT - OLOF: - Dneprforsarnas namn i kejsar Konstantin VII Porfyrogennetos ´ "De administrando imperio ".
2569: FALK , AUGUST: - Om strålande värmes diffusion vid dess gång genom dunkla medier.
2566: FALK , MATTHS: - Bearbetning af några teorier angående differentialeqvationer. Akademisk afhandling.
2565: FALK , CECILIA: - Non - referential subjects in the history of Swedish.
2567: FALK , ALBERT: - Gustaf Vasas utrikespolitik med afseende på handeln.
12312: FALKE , JAKOB: - Om konstsaker.
2572: FALKENHAGEN , HANS & KELBO , G.: - The present state of the theory of electrolytic solutions.
2571: FALKENHAGEN , HANS: - Elektrolyte.
2573: FALKENHOLM , CAROLUS JONAS: - Lysiae oratio ea , quae de tyrannidae affectata vulgo inscribitur.
2574: FALKMAN , LUDWIG B.: - Om Bränntorf. Folkskrift.
8830: FALKMAN , AXEL: - Ortnamnen i Skåne. Etymologiskt försök.
11733: FÄLLMAN , DANIEL: - In romance with the materials of mobile interaction. A phenomenological approach to the design of mobile informaation technology.
10053: FÄLLMAN , FREDRIK: - Salvation and Modernity. Intellectuals and Faith in Contemporary China.
2575: FALLSTEDT - LINDHOLM , GÖSTA ( RED.): - SMCK - SMK. Svenska Motorklubben 1913 - 1948. En återblick på de gångna 35 åren.
12327: FALLSTRÖM , DANIEL: - I Frenze. Opera - comique i en akt.
2576: FALUDI , IVAN: - Med Madrid milisen. ( Ur internationalisten Ivan Onots brev ).
2577: FANGMEIER , JÛRGEN: - Erziehung in Zeuegenschaft. Karl Barth und die Pädagogik.
2588: FANT , ERIK M.: - De antiquitatis in Svecia reliquiis.
2584: FANT , ERIC M.: - Dissertatio de rege Caroli Canuti gedani an. 1457 - 1864 commorante.
8491: FANT , CARL: - L´image du monde. Počme inédit du milieu du XIII:e sičcle. Étudie dans ses diverses rédactions francaises d´aprčs les manuscrits des bibliothéques de Paris et de Stockholom.
8986: FANT , ERIK: - Itinerarium R. Caroli Gustavi , cum prolegomenis et notis I - IIII + De Testamento R. Caroli Gustavi.
2579: FANT , E. M.: - De Christianae religionis in Svecia initus ett effectibus. P. I ( allt som utkom ).
2585: FANT , ERIC M.: - Meditationes circa origines svecanas ex limngua et monumentis.
2586: FANT , ERIK M.: - Cautelae circa vetustissima diplomata svecana.
2587: FANT , ERIK M.: - De Antiquitate et datis diplomatum in Svecia.
10437: FANT , ERIK: - Annales tyopgraphici seculi decimi sexti in Svecia 1 - 6.
2589: FANT , ERIK M.: - De raptu feminarum in Sveica.
2583: FANT , ERIC M.: - Dissertatio de rege Caroli Canuti Gedani an. 1457 - 1864 commorante.
2582: FANT , ERIC M.: - De Canalibus et Cataractis in Suecia generatim , speciatim vero Strömsholmiensibus.
2581: FANT , E. M.: - De vita Jesperi Swedberg , episcopi Scarensis. Pars prior ( alolt som utkom ).
2580: FANT , E. M.: - Diisertatio de paroecia Leksand i Dalecarlia I - II.
2578: FANT , E. M.: - Ad historiam artis homilecticae i Svecia observationes.
10318: FARADAY , MICHAEL: - The Forces of Matter..
2590: FARAMOND , LILE DE: - Resan till Kaninlandet.
2591: FARBER , BARRY ET ALT. ( ED. 9: - The Psychotherapy of Carl Rogers.
12104: FARELIUS , BITGITTA: - Origins of Kingship Traditions abd Symbolism in the Grweat Lake Region of Africa,
2593: FARKAS , H.: - Spinnentiere Eriophydae ( Gallmilben ).
8287: FÄRNSTRÖM , NILS: - Filatelist. En annorlund frimärksbok.
8357: FÄRNSTRÖM , NILS: - Falskt. Frimärksförfalskare och falska frimärken.
10877: FARSTAD , ARNOLD: - Mysteriet i Vestindien. Selfangsttragedien som lamslo nasjonen.
2594: FAXE , VILHELM: - Tal öfver Högstbetrodde Man......Grefve Herr Tage Thott , hållit i Skabersjö kyrka den 19 Mars 1824.
2595: FAXE , WILHELM: - Tal vid invigning af det för Hertig Carls skola i Christianstad nybyggda läroverk..3 maj 1835.
2596: FAXÉN , HILDING: - Einwirkung der Gefässwände auf den Widerstand gegen die Bewegung einer kleine Kugel in einer zähen Flüssigkeit.
2597: FAY , ROBERT O.: - Blaine Formation Northwestern Oklahoma.
2598: FAYE , LYNDSAY: - Tiga är guld.
2599: FECHNER , GUSTAV THEODOR: - Libreto pri transmorta vivo.
2600: FEENBERG , EUGENE & PAKE , GEORGE E.: - Notes on the Quantum Theory of Angular Momentum.
8831: FEHRLE: - Beiträge zur Flurnamenforschung. Eugen Fahrle zum 60. Geburtstag dargebracht.
8480: FEHRMAN , CARL: - Vinglas och timglas i Bellmans värld
2601: FEHRNBORG , O. I.: - De verbis latinis in UO divisas desinentibus.
2602: FEIFFER , JULES: - Passionella and other Stories.
2605: FEIGL , HERBERT & SCRIVEN , MICHAEL ( ED. ): - The Foundations of Science and the Concepts of Psychology and Psychoanalysis.
2604: FEIGL , HERBERT & SCRIVEN , MICHAEL ( ED. ): - Scientific Explanation , Space, and Time.
2603: FEIGL , HERBERT & SCRIVEN , MICHAEL ( ED. ): - Concepts , Theories, and the Mind - Body Problem.
388: ( FEILITZEN , OTTO VON ): - Grannarne i Skärgården. Folkskrift :o 1.
389: ( FEILITZEN , OTTO VON ): - Hult - Eriks och Elins historia. Af Förf. till "Grannarne i Skärgården ". Folkskrift N:o 4.
2607: FEINBERG , JOEL ( ED. ): - Reason and Responsibility. Readings in some basic problems of philoophy.
2608: FEINSTEIN , AMIEL: - Foundations of Information Theory.
2609: FELTENIUS , LEIF: - Intansitivizations in Latin.
11390: FEMÅRS-BERÄTTELSE: - Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Kronobergs Län...år 1828 afgifne Femårs - Berättelse .
11372: FEMÅRS-BERÄTTELSE: - Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Götheborgs Län...afgifne Femårs - Berättelse , för Åren ,1832 , 1833 , 1834 , 1835 och 1836.
11373: FEMÅRS-BERÄTTELSE: - Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Hallands län...afgifne Femårs - Berättelse , för Åren 1832 . 1833 , 1834 , 1835 OCH 1836.
11396: FEMÅRS-BERÄTTELSE: - Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Stockholms Län...år 1828 afgifne Femårs - Berättelse .
11395: FEMÅRS-BERÄTTELSE: - Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Skaraborgs Län...år 1828 afgifne Femårs - Berättelse .
11394: FEMÅRS-BERÄTTELSE: - Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Skaraborgs Län...år 1828 afgifne Femårs - Berättelse .
11393: FEMÅRS-BERÄTTELSE: - Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Nyköpimns Län...år 1828 afgifne Femårs - Berättelse .
11374: FEMÅRS-BERÄTTELSE: - Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Jemtlands län...afgifne Femårs - Berättelse , för Åren 1832 . 1833 , 1834 , 1835 OCH 1836.
10339: FEMÅRS - BERÄTTELSE: - Kongl. Maj:ts Befallningshafandes i Westmanlands Län .....år afgifne Femårs - Berättelse.för Åren 1832 , 1833 , 1834 , 1835 ochh 1836. .
11368: FEMÅRS-BERÄTTELSE: - Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Christianstads län...afgifne Femårs - Berättelse , för Åren 18,34 , 1835 , 1836 , 1837 och 1838.
11392: FEMÅRS-BERÄTTELSE: - Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Nyköpimns Län...år 1828 afgifne Femårs - Berättelse .
11391: FEMÅRS-BERÄTTELSE: - Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Jönköpings Län...år 1828 afgifne Femårs - Berättelse .
10329: FEMÅRS-BERÄTTELSE: - Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Nyköpings län...afgifne Femårs - Berättelse , för Åren 1828 , 1829 , 1830 , 1831 och 1832.
10330: FEMÅRS-BERÄTTELSE: - Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Nyköpings län...afifne Femårs - Berättelse , för Åren 1833 , 1834 , 1935 , 1836 OCH 1837.
11402: FEMÅRS-BERÄTTELSE: - Kongl. Maj:ts Öfverståthållarei Stockholms Län...år 1828 afgifne Femårs - Berättelse .
11401: FEMÅRS-BERÄTTELSE: - Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Östergöthland med Wadstena Län...år 1828 afgifne Femårs - Berättelse .
11400: FEMÅRS-BERÄTTELSE: - Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Öebro,, Län...år 1828 afgifne Femårs - Berättelse .
11398: FEMÅRS-BERÄTTELSE: - Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Stockholms Län...år 1828 afgifne Femårs - Berättelse .
11397: FEMÅRS-BERÄTTELSE: - Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Upsala Län...år 1828 afgifne Femårs - Berättelse .
11379: FEMÅRS-BERÄTTELSE: - Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Norrbottens län...afgifne Femårs - Berättelse , för Åren 1832 . 1833 , 1834 , 1835 och 1836.
11388: FEMÅRS - BERÄTTELSE: - Kongl. Maj:ts Öfverståthållares Uti Stockholms Stad..afgifne Femårs - Berättelse för åren 1833 , 1834, 1835 , 1836 och 1837.
10935: FEMÅRS-BERÄTTELSE: - Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Norrbottens Län...afgifne Femårs - Berättelse för åren 1837 , 1838 , 1839 , 1840 och 1841. .
11480: FEMÅRS-BERÄTTELSE: - Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Elfsborgs Län...afgifne Femårs - Berättelse .
11587: FEM - ÅRS - BERÄTTELSE: - Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Jönköpings Län , till Kongl. Maj:t ingifne Fem-års-.Berättelse år 1822 och följamnde.
11382: FEMÅRS-BERÄTTELSE: - Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Stockholmss Län...afgifne Femårs - Berättelse , för Åren . 1833 , 1834 , 1835 1836 och 1837.
11381: FEMÅRS-BERÄTTELSE: - Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Skaraborgs Län...afgifne Femårs - Berättelse , för Åren . 1833 , 1834 , 1835 1836 och 1837.
11380: FEMÅRS-BERÄTTELSE: - Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Nyköpings Län...afgifne Femårs - Berättelse , för Åren 1833 , 1834 , 1835 1836 och 1837..
11375: FEMÅRS-BERÄTTELSE: - Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Jönköpings län...afgifne Femårs - Berättelse , för Åren 1833 . 1833 , 1834 , 1835 ,. 1836 och 1837.
11377: FEMÅRS-BERÄTTELSE: - Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Hallands län...afgifne Femårs - Berättelse , för Åren 1832 . 1833 , 1834 , 1835 OCH 1836.
10337: FEMÅRS - BERÄTTELSE: - Kongl. Maj:ts Befallningshafandes i Westerås Län .....år 1828 afgifne Fem - Års - Berättelse.
10338: FEMÅRS - BERÄTTELSE: - Kongl. Maj:ts Befallningshafandes i Westmanlands Län .....år afgifne Femårs - Berättelse.för Åren 1828 , 1829 , 1830 , 1831 , och 1832.
11386: FEMÅRS-BERÄTTELSE: - Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Örebro Län...afgifne Femårs - Berättelse , för Åren . 1832 , 1833 , 1834 , 1835 och 1836
11367: FEMÅRS-BERÄTTELSE: - Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Christianstads län...afgifne Femårs - Berättelse , för Åren 1828 , 1829 , 1830 , 1831 och 1832.
11399: FEMÅRS-BERÄTTELSE: - Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Westerås Län...år 1828 afgifne Femårs - Berättelse .
11378: FEMÅRS-BERÄTTELSE: - Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Kronobergs län...afgifne Femårs - Berättelse , för Åren 1832 . 1833 , 1834 , 1835 och 1836.
10340: FEMÅRS - BERÄTTELSE: - Kongl. Maj:ts Befallningshafandes i Westmanlands Län .....afgifne Femårs...Berättelse för Åren 1839 , 1840 , 1841 , 1842 och 1843,
11383: FEMÅRS-BERÄTTELSE: - Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Stora Kopparbergs Län...afgifne Femårs - Berättelse , för Åren . 1833 , 1834 , 1835 1836 och 1837.
11384: FEMÅRS-BERÄTTELSE: - Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Upsala Län...afgifne Femårs - Berättelse , för Åren . 1833 , 1834 , 1835 1836 och 1837.
11389: FEMÅRS-BERÄTTELSE: - Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Kopparbergs Län...år 1828 afgifne Femårs - Berättelse .
11371: FEMÅRS-BERÄTTELSE: - Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Gefleborgs Län...afgifne Femårs - Berättelse , för Åren 1833 , 1834 , 1835 , 1836 och 1827.
11387: FEMÅRS-BERÄTTELSE: - Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Östergötlands Län...afgifne Femårs - Berättelse , för Åren . 1832 , 1833 , 1834 , 1835 och 1836
12006: FEMÅRS-BERÄTTELSE: - Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Norrbottens län...afgifne Femårs - Berättelse , för Åren 1837 , 1838 , 1839 , 1840 OCH 1841.
12283: FEMÅRS - BERÄTTELSE: - Kong. Maj:ts Befallningshafvandes Uti Wermlands Län...afgifne Femårs - Berättelse för Åren 1833 , 1834 , 1835, 1836 och 1837.
11369: FEMÅRS-BERÄTTELSE: - Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Elfsborgs Län...afgifne Femårs - Berättelse , för Åren 1833 , 1834 , 1835 , 1836.
11370: FEMÅRS-BERÄTTELSE: - Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Elfsborgs Län...afgifne Femårs - Berättelse 10. ( för åren 1822 - 26. ).
11385: FEMÅRS-BERÄTTELSE: - Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Westmanlands Län...afgifne Femårs - Berättelse , för Åren . 1832 , 1833 , 1834 , 1835 och 1836
10332: FEMÅRS-BERÄTTELSE: - Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Nyköpings län...afifne Femårs - Berättelse 9
10331: FEMEÅRS-BERÄTTELSE: - Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Nyköpings län...afifne Femårs - Berättelse , för Åren 1838 , 1839 , 1840 , 1841 och 1842.
8358: FENELON , FRANCOIS DE SALIGNAC DE LA MOTHE: - The Adventures of Telemachus , the Son of Ulysses. In twenty/four books. With the Adventures of Aristonous written by the Archbishop of Cambray.
10054: FENTON , J. C.: - Saint Matthew.
10373: FERGUSON , JOAN P. S.: - Scottish Family Histories held in Scottish Libraries.
2611: FERGUSON , KITTY: - The Fire in the Equations. Sciernce , Religion & The Seatch for God.
2610: FERGUSON , JOHAN: - Bibliotheca Chemica I - II. A Catalogue of the Alchemical , Chemical and Pharmaceutical Books in the Collection of the Late James Young of Klelly and Durris,.
2612: FERMI , ENRICO: - Notes on Thermodynamics and Statistics.
2613: FERMI , ENRICO: - Thermodynamics.
2614: FERNLING , GUSTAF O. F.: - Första kapitlet af Misnatraktaten Pireke ´Abot. Hebräiska texten med paralellställen ur Midras , Misna och Talmud jämte inledning , öfversättning och kommentar.
2615: FERRARI , FULVIO ( ED. ): - Viaggi e viaggiatori nelle lettarture scandinave medievali e moderna.
2616: FERRERO , GUGLIELMO: - Romerska kejsarinnor.
10604: FERRI DE SAINT CONSTANT , I. L.: - London och Engelska Nationen. En Statistisk och Moralisk Beskrifning 1 - 4.
2617: FERRNER , BENGT: - Resa i Europa. En astronom , industrispion och teaterhabiué genom Danmark, Tyskland, Holland, England, Frankrike och Italien 1758 - 1762.
2619: FEUK , JOHAN: - Sverige på kongressen i Wien 1814 - 1815. Ett bidrag till kännedomen om Karl Johans yttre politik.
2618: FEUK HJELMQVIST , ELISABETH: - Något av vad jag minns. För barn och barnbarn.
9274: FEVRELL , WALTER: - Bidrag till de moderna främmande språkets metodik med särskild hänsyn till de svenska läroverkens jämte en inledande historik över språkundervisningens utveckling-
2621: FEYERABEND , PAUL: - Ned med metodologin !
2620: FEYERABEND , PAUL: - Farewell to Reason.
2622: FEYERABEND , PAUL: - Science in a free society.
2623: FFRENCH , RICHARD: - A guide to the Birds och Trnidad and Tobago.
12527: FIALKOWSKI , NIKOLAUS: - Die zeichnende Geometrie ( Konstrukyions - Lehre) mit entsprechenden Beispielen der Anwendung Projekzions, dann Ba
2624: FICHTE , J. G.: - Första inledningen till vetenskapsläran / Vägen till ett saligt liv.
11490: FIEDLER , M. ( ED. ): - Theory of Graphs and its Applications. Proceedings of the Symposium held in Solenice in June 1963,
2625: FIERZ , MARKUS: - Naturwissenschaft und Geschichte.
9377: FIIELD , E. M.: - The Child and His Book. Some Account of the History and Progress of Children´sLiterature in England..
10526: FIIRENZE: - Ricodro di Firenze. 32 vedutte.
2626: FILANGIERI , GAETANO: - Lagstiftningens Vetenskap 1 - 4.
2627: FINEMAN , C. G.: - Spegelnefoskopet och dess användning vid molnobservationer.
2628: FINLEY , M. I.: - Economy and Society in Ancient Greece.
390: ( FISCHER , J. P. ): - Der Menschenspiegel oder praktisches Handbuch , für jene , welche die Menschen auf der Stelle aus den Geschichtszügen zu beurtheilen wünschen. Erster Theil
2630: FISCHER , THEODOR: - Vagabondlif i Australien.
2629: FISCHER , ERNST: - Bokbandets historia.
8562: FISHER , F. J. F.: - The Alpine Ranunculi of New Zealand.
9940: FISHER , ULLA THAGG: - The Sweet Sound of Concord. A Study of Swedish Learner´s Concord Prolems i English.
2631: FITZGERALD , EDWIN: - Particle Waves and Deformation in Chrystalline Solids.
2632: FJELLANDER , AXEL: - Järnet och dess män i Landskrona. Minnesskrift till Sv. Metallindustriarbetareförbundets avd. 40 50-årsjubileum 1941,
2633: FJELLSTRÖM , PHEBE: - Swedish - American Colonization in the San Joaquin Valley in California. A Study of the Acculturation and Assimilation of an Immigrant Group.
11153: FJELNER , ALFRED: - Typer och porträtt.
11156: FJELNER , ALFRED: - Typer och tavlor.
11157: FJELNER , ALFRED: - Typer och stämningar.
11160: FJELNER , ALFRED: - Typer och tillfällen.
11154: FJELNER , ALFRED: - Typer och en del annat.
11161: FJELNER , ALFRED: - Typer och teckningar.
11164: FJELNER , ALFRED: - Typer och toner.
11163: FJELNER , ALFRED: - Typer, loford och elekheter.
11165: FJELNER , ALFRED: - Skånska mannar från Lund
11158: FJELNER , ALFRED: - Typer och tankar.
11159: FJELNER , ALFRED: - Typer och figurer.
11162: FJELNER , ALFRED: - Typer och minnen..
11155: FJELNER , ALFRED: - Typer och texter.
11548: FLAGGOR: - Die Welt in Bildern. Album 7; Flaggen der welr ( Ausasereuropäische Staaaten ).
11549: FLAGGOR: - Die Welt in Bildern. Album 8. Historische Fahnen.
2635: FLEETWOOD , H.: - Svenska medeltida biskopssigill I: Ärkebiskopars av Lund sigill.
2636: FLEISCHMANN , ALBERT: - Die Darwinische Theorie. Gemeinverständliche Vorlesungen über die Naturphilosophie der Gegenwart gehalten vor Studierenden aller Fakultäteten
2637: FLEM , MAGNE & SKARBÖVIK , BJARNE: - Vintersild.
2638: FLEMING , IAN: - Åskbollen.
2639: FLEMMER , H. M.: - Annales Ciceroni
8904: FLEMSTRÖM , BERTL: - Jämtländska ortnamn
2641: FLENSBURG , NILS M.FL.: - Tal i S:t Knuts Gille i Lund 1916 - 1930.
12448: FLENSBURG , WILHELM: - De vero sensu parabolae Luc. XVI : 19 - 31.
10055: FLENSBURG , NILS: - Bidrag till Rigvedas mytologi. Om guden Pusan i Rigveda.
2640: FLENSBURG , NILS: - Studier öfver den fornindiska tempusläran. Lund 1988.
2643: FLETCHER , INGLIS: - Handwritten letter signed by Fletcher.
2645: FLINT , H. T.: - Wave Mechanics , being one aspect of the new quantum theory.
2646: FLINT , H. T.: - Wave Mechanics , being one aspect of the new quantum theory.
2644: FLINT , H. T.: - The Quantum Equation and the Theory of Fields.
2653: FLINTBERG , JACOB ALBRECHT: - Lagfarenhets - Bibliothek , Första Delen , innehållande Hennes Majt:s Kejsarinnan i Ryssland Catharina den Andras år 1757 utfärdade Instruction..
2650: FLINTBERG , JACOB ALBRECHT: - Lagfarenhets - Bibliothek. Tredje Delen , Innefattande Utsöknings och Straff - Balkarne i Sweriges allmänna lag.
2648: FLINTBERG , JACOB ALBRECHT: - Lagfarenhets - Bibliothek. Sjette Delen , Innefattande Giftermåls- och Ärfda - Balkarne i Sweriges allmänna lag.
2652: FLINTBERG , JACOB ALBRECHT: - Anmärkningar Till Sweriges Rikes Sjö - Lag , Jemte Författningarne om hware , å utrikes ort wistande Swensk Agents....med handel och sjöfart gemenskap ägande skyldigheter och rättigheter.
2651: FLINTBERG , JACOB ALBRECHT: - Anmärkningar Till Sweriges Rikes Sjö - Lag , Jämte Författningarne om hwarje , å utrikes ort wistande Swensk Agents , Handels-Agents eller General - Agents,..skyldigheter och rättiigheter ..tillika med Orda - Register.
2649: FLINTBERG , JACOB ALBRECHT: - Lagfarenhets - Bibliothek. Sjette Delen , Innefattande Handels - Balken i Sweriges allmänna lag.
10364: FLODÉN , ALEXIS: - Ett Jönköpingsminne. Skiss.
10605: FLODERUS , ERIK: - En bok om kräftor.
12528: FLODERUS , JOHAN: - Pauli logos elengktikos Gal. II: 14. sequ. Dissertatione academica illustratus.
2654: FLODERUS , MATTS: - ûber die Bildung der Follikelhüllen bei den Ascidien.
12472: FLODERUS , JOHAN: - Pauli logos elengktikos Gal. II: 14. sequ. Dissertatione academica illustratus.
391: ( FLODIN , SIGFRID ): - Ett ark papper hvaruti , med anledning af " Bevis att qvinnan icke är menniska " mycket ifrågasättes , om det i sjelfva verket är någon heder att vara människa. Svenskt aktstycje af Ironie.
2655: FLODIN , MATS: - On Valid Law and Valid Moral Norms.
2656: FLORBY , GUNILLA: - The Painful Passage to Virtue. A Study of George Chapman´s "The Tragedy of Bussy D´Ambois" and "The Revenge of Bussy D´Ambois".
2657: FLORENCE: - Practical guide to Florence and environs with map and illustration.
11977: FLORENS: - Ricordo di Firenze, 32 vedute,
9886: FLORIDI , LUCIANO: - Philosophy of Computing 5 Questiones.
9887: FLORIDI , LUCIANO: - Philosophy and computing. An introduction.
10000: FLORMAN , ARV. HENR.: - Obsevationes circa doctrinam de articulationibus ossium ab osteologis receptam.
2658: FLORMAN , ARVID HENRIK: - Tal hållit wid Lunds Nykterhetssällskaps Sammanträd den 16 November 1837.
11897: ( FLÜCKIGER , G. ): - Schweizerische Alpenposten. St. Gotthard Poststrasse Andermatt - Aiolo.
2659: FLÜGGE , S.: - Handbuch der Physik I - II: Mathematischen Methoden I - II ( Encyclopedia of Physics I - II ).
392: ( FLYBORG , HANS ANDREAS ): - Poëmer öfver åtskilliga ämnen och ställen ur Den. Hel. Skrift af H. A. F.
11709: FLYGARE: - Priskurant å Hönsringar m. m. från E. Flygare , Degeberg.
2661: FLYGARE , EUGČNE: - Hviderup. Kåseri 16/5 1977. + Königsmarcks saga i Sverige.
393: ( FOA , EUGENIE ): - The Little Robinson of Paris ; Or , Industry´s Triumph.
11031: FODOR , JERRY: - The mind doesn + t work that way. The scope and limits of computional psychology.
10425: FOGELMARK , K. L. S.: - Erfarenheter frå min prästtid med akt på predikan m. m.
2666: FOGELMARK , STAFFAN: - Studies in Pindar with particular reference to Paean VI and Nemean VII.
2664: FOGELMARK , STAFFAN: - Chrysaigis. IG XII, v , 611.
11217: FOGELQUIST, JÖRGEN: - Spår och tecken
2667: FOGELQVIST , INGVAR: - Apostasy and Reform in the Revelations of St. Birgitta.
2668: FOGELSTRÖM , PER ANDERS & MORELL , ROLAND: - I stället för atombomb. Ett förslag.
10056: FOHRER , GEORG: - Hebrew & Aramaic Dictionary of the Old Testament.
10057: FOHRER , HEORG: - Das Buch Hiob.
2669: FOI ( FOA ), EUGENIE: - Den lille Pariser - Robinson eller Vindskibeligheds Triumph.
2670: FOLCKE , NILS MAGNUS: - Albert och Ellen och Stockholms stad.
2671: FOLCKER , ERIK: - Katalog öfver Grafiska utställningen i Nationalmuseum 1889.
8359: FOLIN , THORILD: - Hieracia Vulgata efter Ume älvs övre lopp.
2672: FOLKDRÄKTER: - 11 ( av 12 ) stycken färgkort.
2673: FOLKDRÄKTER: - 12 stycken färgkort.
2674: FOLKE , ERIK: - Midtens rike. En blick på dess folk och förhållanden.
2675: FOLKSKRIFT: - Dumpelle á la Grinnarnisse.
11759: FOLKSKRIFTER N:O 15.: - Hvita Frun. Några berättelser ur andevärldens fördolda lif.
12404: FOLKSKRIFTER N:O 20.: - Den oskyldigt dödsdömda Hrefvinnan Genovevas underbera räddning-.
2676: FOLKSKRIFTER: - Den lyckliga Resan eller En högst nöjsam och rolig Historia , om Tre fattige Skräddare , whilka , då der förnummo att deras Profession ej längre wiste tillräckligen föda dem , beslöto att företaga en längre Resa , för att i främmande länder söka....
2682: FOLKSKRIFTER N:O 2: - Blomsterspråket eller Blommornas betydelse. Efter Wilhelmina och imé Martin m.fl.
2683: FOLKSKRIFTER N:O 3: - Kortspråket eller Kortens betydelse.
2684: FOLKSKRIFTER N:O 4: - Kortprofeten eller Konsten att spå i kort.
2685: FOLKSKRIFTER N:O 5: - Punkterkonsten eller Sättet att föutsäga egna och andras öden.
2686: FOLKSKRIFTER N:O 6: - Kärleks - Telef onen. Nyaste Brefstälare för Älskande innehållande 79 mönsterbref för älskande af båda könen. Af Lycko - Per.
2687: FOLKSKRIFTER N:O 9: - Kärlekens underliga vägar. En vacker och rörande både sorglig och lustig berättelse om två älskande som alldeles icke kunna få hvarandra, och som derför ville taga lifvet af sig medels kolos..
2681: FOLKSKRIFTER N:O 18: - Emigrantskeppet Atlantis undergång.
2680: FOLKSKRIFTER N:O 16: - Preciosa. En Zigenarflickas underbara öden.
2678: FOLKSKRIFTER: - Nödwändigheten af Huslig Andakt.
2677: FOLKSKRIFTER: - En ynkelig doch mycket Skjön Historia , Om den Tolamodiga Helene Af Constantinopel , En Konungs Dotter som, som i långan tid måste lida stor armod.........
2688: FÖLLESDAHL , DAGFINN M FL.: - Argumentationsteori , språk och vetenskapsfilosofi.
9275: FOLLETT , WILLIAM: - Modern American Usage.
2689: FOLSACH , KJELD VON: - Fra Nyklassicisme til Historicisme. Arkitekten G. F. Hetsch.
2691: FONG , PETER: - Foundations of thermodynamics.
2692: FONTAINE , JEAN DE LA: - Fabler i fri gengivelse ved Samauel Prahl.
11032: FONTANILLE , JACQUES: - Sémiotique du visible. Des mondes de lumičre.
2693: FÖPPL , AUG.: - Vorlesungen über technische Mechanik 1 - 6.
12030: FÖRBUD: - Kongl. Maj:ts Nådige Förbud , emot Spanske Fårs och tItika Getters utförsel utur Riket.
12031: FÖRBUD: - Kongl. Maj:ts Nådige Förbud, Tils widare, Emot Slakt - Creaturs utförsel ifrån Skåne.
2695: FORD , HUGH: - Advanced Mechanics of Materials.
9888: FORELL , URBAN: - Wunderbegriffe und logische Analyse. Logisch - philosophische Analyse von Begriffen und Begriffsbildungeen aus der deutschen protestantische Theologie des 20. Jahrhunderts.
2697: FÖRENINGEN FÖR GRAFISK KONST.: - Meddelanden IV från Föreningen för Grafisk Konst.
2698: FÖRENINGEN FÖR GRAFISK KONST.: - Meddelanden V från Föreningen för Grafisk Konst.
2696: FÖRENINGEN FÖR GRAFISK KONST.: - Meddelanden ii från Föreningen för Grafisk Konst.
2699: FÖRENINGEN FÖR GRAFISK KONST.: - Meddelanden X från Föreningen för Grafisk Konst.
2700: FORESTER , C. S.: - Hornblower and the Hotspur.
2701: FORESTER , C. S.: - Kommendör Hornblower.
2702: FORGAS , JOSEPH P. ET ATL.: - Social motivation. Concious and Unconcious processes.
2703: FORGUS , RONALD H.: - Perception. The Basic Process in Cognitive Development.
10058: FORKMAN , GÖRAN: - The Limits of the Religious Community. Expulsion from the religious community within the Qumran sect , within rabbinic judaism, and within primitive christianity.
11067: FORNÄS , JOHAN: - Cultural Theory and Late Modernity.
2705: FORNBERG , TORD: - An Early Church in a Pluralistic Society. A Study of 2 Peter.
8303: ( FORNELL , BROR EDVARD ): - Dramatiska etyder af Jeremias Munter.
9015: FORNER , LARS: - De svenska spannmålsmåtten. En ordhistorisk och dialektgeografisk undersökning.
2706: FORNERET , XAVIER: - Le diamant de l´herbe.
10821: FÖRORDNING: - Kong. Maj.ts Nåd. Förordning Om Straff för the , som hemligen och olofligen skjuta och fälla andras tama Renar.
11734: FÖRORDNING: - Kongl. Maj:ts Nåiga Förordning Om theet , som ytterligare till Stor - skifts Delningars befordrande och Hushållningen uphjelpande i Finand kommer at i akt tagas.
10727: FÖRORDNING: - Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning Om Sättet till Skattläggningarnes förättande i Savolax och Carelen, jemte Förbud emot thet så här, som annorstädes i Finland oloflige Kyttande.
8832: FÖRORDNING: - Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning , angående answar för utprångling af efterapade eller förfalskade Riksgäldssedlar.
10662: FÖRORDNING: - Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning Om Sättet till Skattläggningarnes förättande i Savolax och Carelen, jemte Förbud emot thet så här, som annorstädes i Finland oloflige Kyttande.
10663: FÖRORDNING: - Kongl., Maj:ts Nådiga Förordning Angående Storskifts-delningar i Finland och hwad therwid i akttagas bör.
12017: FÖRORDNING: - Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning Angående Fångars Forslande och Wård.
12032: FÖRORDNING: - Kongl. ;Maj:ts Nådiga Förordning , angående Myntfoten:
10413: FÖRORDNING: - Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning , Angående Straffet för dem , som efterapa eller förfalska Riksens Ständers Riksgälds Contoirs Sedlar.
2707: FÖRORDNING: - Kongl. Maj:ts Förnyade Förordning Angåene En Allmän Ek- och Bokeplanteringsanställande , hägnande och wid macht hållande uti Götheborgs och Bahus - Lähn , samt Elfsborgs - Lähn och Halland.
10728: FÖRORDNING: - Kongl., Maj:ts Nådiga Förordning Angående Storskifts-delningar i Finland och hwad therwid i akttagas bör.
8360: FORSBERG , CARL PETER: - De Campanulis Svecanis dissertatio.
2710: FORSBERG , SIGNE: - Råd och anvisningar för en lönande fjäderfäskötsel.
2709: FORSBERG , N. A.: - Jemförande Betraktelse af Spinozas och Malebranches metafysiska principer.
8563: FORSBERG , HANS G. & STENSSON , PER: - Idéernas innovatör. Sven Brohult och IVA. En levnadsteckning och en bild av Ingenjörsvetenskapsakademien 1960 - 1970.
11128: FORSER, TOMAS & HEED,SVEN ÅKE (RED): - Ny svensk teaterhistoria 1-3
2711: FORSGREN , MATS: - La place de l´adjectif épithčte en francais contemporain. Étude quantative et sémantique.
2712: FORSHEDA: - Stambok för ny kyrkobyggnad i Forsheda Församling af Jönköpings Län och Wexjö Stift.
2713: FORSLIN , JAN & THULESTEDT , BRITT - MARIE: - Lärande organisation. Att utveckla kompetens tillsammans.
10729: FORSMAN , JAAKKO: - Pakkotilasta kriminaali-oikeudessa.
2715: FORSMAN , CAROLUS: - De Aristarcho Lexici Apolloniani fonte.
2714: FORSMAN , LIL , GÖRMAN , C. M. FL. ( RED. ): - Kräftans lov. En kulinarik och historisk resa i kräftans värld.
2718: FORSSANDER , J - E.: - Der Ostskandinavische Norden während der ältesten Metallzeir Europas.
2717: FORSSANDER ( ? ): - En ny , Lustig och Märckwärdig Wisa, Huru en gammal Bonde Benämnder Ottto , Lärde sin Fördräng John Elof till att bli en god Rusthållare. Sjunges som: Jag sjunger till positivets toner. . Tryckt samma år.
2719: FORSSANDER , J - E.: - Die schwedische Bootaxtkultur und ihre Kontinentaleuropäischen Voraussetzungen.
2720: FORSSELL , OLOF H.: - Arithmetik för Begynnare.
2721: FORSSELL , OLOF HANSSON: - Algebra för begynnare.
2722: FORSSTRAND , CARL: - En gustaviansk ädlings ungdomshistoria. Några anteckninga av och om Gustaf Adolf Reuterholm.
2723: FORSSTRÖM , GÖSTA: - The Verb "to be" in Middle English. A Survey of the Forms.
2725: FORSYTH , ANDREW RUSSELL: - Lehrbuch der Differential - Gleichungen.
2724: FORSYTH , A. R.: - Lectures Introductory to the Theory of Functions of two Complex Variables delivered to the University of Calcutta.
10636: ( FORTIA DE PILES , A. ): - Reisen und merkwürdige Nachrichten zweier Neufranken durch Schweden währen des jetzigen französchen Krieges.
10059: FORTUNE , DION: - Esoteric Orders and Their Work.
2726: FOSSUM , KARIN: - Helveteselden.
2727: FOSSUM , KARIN: - Natt till den fjärde november..
2728: FOSTER , MULFORD & RACINE: - Brazil : Orchid of the Tropics.
2729: FOURNIER , ALFRED: - Die Vererbung des Syphilis.
2730: FOWLES , GRANT R.: - Analytical Mechanics.
11033: FOX, CHARLES: - An Introduction to the Calculus of Variations.
2731: FOX , E. A.: - Mechanics.
9595: FRÅN FILOLOGISKA FÖRENINGEN I LUND: - Språkliga uppsatser 1 - 4.
10550: FRAENCKEL , GÖSTA: - Till Ishavet genom färgade glasögon.
2732: FRAENKEL , ADOLF: - Einleitung in die Mengenlehre.
8905: FRAMME , GÖSTA: - Ödegårdar i Vätte härad.
2733: FRANCE , ANNATOLE: - Gudarna törsta.
2734: FRANCE , ANATOLE: - Thaīs .
10060: FRANCE , R. T.: - The Gospel According to Matthew. An Introduction and a Comentary.
9277: FRANCK , J.: - Altfränkische Grammatik. Laut- und Flexionslehre.
10061: FRANCK , ESKIL: - Revelation Taught. The Paraclete in the Gospel of John.
2735: FRANCK , INGEMAR: - Mikaelidagens predikan.
2736: FRANCKE , JULIUS: - Köpmannensgyllene bok. Råd och anvisningar huru man arbetar sig till en stor och vinstgivande omsättning, jämte anvisningar på biförtjänster för personer af alla samhällsklasser.
11550: FRANCO , EDGAR: - Dictionnaire de termes et usage dans le commerce des livres anciens en francais , anglais , allemand et italien / Dictionay of terms & expression commonly used in the antiquarian booktrade in French , English , German , and Italian.
8361: FRÄNGSMYR , TORE: - Geologi och skapelsetro. Föreställningar om jordens historia från Hiärne till Bergman.
2737: FRÄNGSMYR , TORE: - Á la recherche des Lumiéres. Une perspective sučdoise.
2740: FRANK , PHILIPP & MISES , RICHARD VON: - Die Differential- und Integralgleichungen der Mechanik und Physik I - II.
2739: FRANK , PHILIPP: - Philosophy of Science. The Link Between Science and Philosophy.
2741: FRANKELL , TOMAS: - Att leva i tillit - en resa genom våra chakran.
8362: FRANKENHAUER , MARIANNE: - Estimation of Time. An experimental study.
10062: FRANKFORT , HENRI: - Kíngship and the Gods. A Study of Ancient Near Eastern Religion and the Integrationj of Society and Nature.
2743: FRANKFURT: - Erinnerung an Frankfurt a. M. 36 Ansichten.
2742: FRANKFURT: - Alt Frankfurt a. M. 20 Ansichtskarten in braunem Gravuredruck.
2745: FRANKLIN , BENJAMIN: - Gamle Richards Konst att blifwa rik olch lycklig.
2744: FRANKLIN , BENJAMIN: - Benjamin rankkin´s Gyldene regler att blifwa rik och lycklig.
12465: FRANKSEN , OLE IMMANUEL: - Mr. Babbage´s Secret. The Tale of a Cypher - and APL.
2746: FRANYO & SNELL: - Frühgriechische Lyrike I - II.
12382: FRANZ , C.: - Illustrierter Münchener Gratisführer..
2747: FRANZ , W.: - Quantentheorie.
2748: FRANZÉN , FRANS M.: - Om Svenska Drotttningar. Historiskt Tal , i anledning af Konung Gustaf IV Adolfs Förmälning med Prinsessan Frderika Dorothea Wilhelmina af Baden, hållit den 4 November 1797...i Åbo.
2749: FRANZÉN , CHRISTER & MATTSSON , P - O.: - Leo Trotskij på svenska. En bibliografi.
11034: FRANZÉN , MATS: - Den folkliga staden.
8928: FRANZÉN , GÖSTA: - Runö ortnamn. The Placenames of Runö.
10063: FRED , STIG: - Varför säger Herren så ? Profeterna , kontexterna , retoriken. En jämförelse mellan Amos och Malaki.
2750: FRED , LERIK: - Turist i Egypten. Guide för skandinaviska turister.
12243: FREDFORS FABRIKS AKTIEBOLAG , STOCKHOLM.: - ( Priskurant ).
2752: FREDHOLM , AXEL: - Beyond the Catchwords. Adjustment and Community Response to Participatory Development in Post - Suharto Indonesia.
2753: FREDLUND , S. F.: - Om tron. Dess väsen, begrundning och uppkomst.
2754: FREDRIK I: - Den Stormäktigaste Konungs och Herres Konung Friedrich Den Förstes ,....Personalier , Upläsne Wid Des Kongl. Begrafning, Som skedde Uti Kongl. Riddarholms Kyrkan..27 September 1751.
10064: FREDRIKSEN , PAULA & REINHARZ , ADELE ( ED. ): - Jesus , Judaism & Christian Anti - Judaism. Reading The New Testament after the Holocaust.
8929: FREDRIKSSON , INGWAR: - Svenskt dopnamnsskick vid 1500-talets slut.
10065: FREDRIKSSON , HENNING: - Jahwe als krieger. Studien zum Alttetstamentlichen Gottesbild.
10066: FREDRIKSSON , HENNING: - Jahwe als krieger. Studien zum Alttetstamentlichen Gottesbild.
2755: FREDSFÖRDRAG: - Handels- och Wänskaps-Convention..emellan Hans Maj:t Konungen af Swerige och Norrige, åp ena sidan, samt Hans Majestät Kejsaren af Ryssland å andra sidan afhandlad och sluten i S:t Petersburg .14-16 Februari 1828.
395: ( FREDSFÖRDRAG ): - Instrument foederis... Eller: Förbundz Instrument emellan..Swerige..och..Store Britannien..1.Octobris 1661.
394: ( FREDSFÖRDRAG ): - Cartel , Emellan..Swerige och Dannemarck , Om Deseurteurers och Grofwe Missgiärningsmäns utlefvererande..10 April 1738
10067: FREEMAN , THEODOR: - Pehr Säve och John Niclas Cramér. Studier i den religiösa rationalism i Visby stift.
2756: FREIBURG: - Album von Freiburtg i. B.
11099: FREISER , HENRY: - Concepts & Calculations in analytical Chemistry. A Spreadssheet Approach.
2757: FREMBERG , MONICA: - On the colour change of the Eel , ( Anguilla anguilla ). An experimental study using brain lesions and fluorescence histochemistry.
2758: FREMBERG , NILS ERIK: - A Study of Generalized Hyperbolic Potentials with some Physical Applications.
2759: FRENCH , A. P.: - Newtonian Mechanics.
10606: FREUCHEN , PETER ( RED. ): - Jorden rundt paa aeventyr med The Adventurers´ Club I - II.
2760: FREUD , SIGMUND & BREUER , JOSEF: - Studier i hysteri.
9596: FREUDENTHAL , AXEL OLOF: - ûber den Närpesdialect.
2761: FREYE , KARL: - Sturm und Drang I-IV. Dichtungen aus der Geniezeit.
2762: FREYTAG - BERNDT: - Führer durch Wien und Umgeung.
10907: FRIBERG , JÖRAN: - Estimates for partially hypoelleptic differential operators.
11418: FRIBERG , CHARLOTTA: - Konsten som heterokosmos och spegel. C. . L. Almqvist ch drömmen om den oändliga texten.
2764: FRIBERG , G.: - Handbok i mordern ytbehandling ( av trä ) för amatörer och nybörjare.
2765: FRIBERG , STEN: - Messungen der Refraktion und Dispersionin in gasförmigen Kohlernwasserstoffen. Akademische Abhandlung.
2763: FRIBERG , CHRISTER: - I Pans rike.
2766: FRICHET , HENRY: - Paris och dess sevärdheter. Vägvisare för turister.
2767: FRID , BO: - Ten Uppsala Papyri ( P. Ups. Frid ) edited with Translations and Notes.
2771: FRIDH, ÅKE: - Opera minora.
2770: FRIDH, ÅKE: - Le problčme de la passion des saintes Perpétue et Félicité.
2769: FRIDH, ÅKE: - L´emploi causal de la conjonction ut en latin tardif.
9927: FRIDNER , ELIS: - An English Fourteenth Cenury Apocalypse Version with a Prose Commentary. Edited from MS Harley 874 and ten other MSS..
12464: FRIEDEN . B. ROY: - Physics from Fisher Informatiom. A Unification.
2772: FRIEDLÄNDER , HERBERT: - En Hjalmar Söderberg bibliografi
12529: FRIEDLANDER , KYRKOADJUNKT: - Tal vid Ruth Laurells bår 15 / 7 1905.
2773: FRIEDLANDER , B. E.: - Predikan vid Prosten och Kyrkoherden i Wärö pastorat Johannes Söhrmans Jordfästning i Wärö kyrka den 22 Maj 1902.
2774: FRIEDMAN , JONATHAN: - System , Structure and Contradition. The Evolution of `Asiatic´ Social Formations.
2775: FRIEDRICHS , K. O.: - Mathematical Aspects of the Quantum Theory of Fields.
2776: FRIEDRICHSEN , STEFAN & JÖNRUP , HANS: - Tabeller i SannolIkhetslära och Statistik.
8908: FRIES , SIGURD: - Växtnamn då och nu. Artiklar sammanställda till Sigurd Fries sjuttioårsdag den 22 april 1994..
8909: FRIES , SIGURD: - Studier över nordiska trädnamn.
8911: FRIES , SIGURD M. FL.: - Aspekter på växtnamn.
8363: FRIES , TH. M.: - Naturalhistorien i Sverige intill medlet af 1600-talet.
8364: FRIES , ELIAS: - Symbolae ad Floram Daliae.
8932: FRIES , SIGURD ( UTG. ): - Om växtnamn. Tio föredrag vid växtnamnssymposiet i Umeå den 6-7 december 1988.
2782: FRIES , ELIAS MAGNUS: - Synopsis generis lentinorum.
2780: FRIES , ELIAS MAGNUS: - Mongraphia Mycenarum Sueciae. P. I. ( all published ).
8758: FRIES , ELIAS: - Flora Femsionensis eller Förteckning på de i Femsjö Pastorat wildt wäxande Vegetabilier.
2784: FRIES , THEODOR MAGNUS: - Genera heterolichenum Europaea recognita.
2781: FRIES , ELIAS MAGNUS: - Monographia Tricholomatum Sueciae I - III.
2783: FRIES , MARTIN: - Verklighetsbegreppet enligt Hägerström.
2779: FRIES , ELIAS MAGNUS: - Adam Afzelii... Fungi Guineenses P. I ( all published ).
2777: FRIES , ELIA: - De historia naturalis tudio controversiae. Fragmenta.
2778: FRIES , ELIAS: - Kritisk ordbok öfver svenska växtnamnen.
10124: FRIESEN ,, ADAM OSSIAN VON: - Niciae at Alchiabiadis de profectione in Siciliam Atheniensium orationes, quae sunt apud Thucydidem libr. VI Capp. IXX - XVIII ., latine redittae et annotationibus illustrate.
2786: FRIESEN , SIXTEN GABRIEL VON: - Studier öfver De Negativa Kvantiterna.
2785: FRIESEN , CARL VON: - Jemförande framställning af de olika åsigterna om det sublima 1: Åsigter före pantheismen.
2787: FRIGELL , ANDREAS: - Livianorum libroroum primae decadis emendnandae ratio.
10464: FRINGS , THEODOR: - Germania romana I.
10465: FRINGS , THEODOR: - Sprache und Geschichte I - III.
8186: FRISENDAHL , ESBJÖRN: - Det i den masorethiska texten antagna punkteringssystemets betydelse för kännedom om det fornhebräiska språket.
2788: FRISK , HJALMAR: - Papyrus grecs de la Bibliothčque Municipale de Gothembourg.
12152: FRISTEDT , KONRAD: - Bidrag till kännedomen om de vid Sveriges vestra kust lefvande spongiae,
8912: FRISTRÖM , SUNE ( UTG. ): - Gator och vägar i Kristianstadsbygden.
8934: FRISTRÖM , SUNE ( UTG. ): - Gator och vägar i Kristianstadsbygden.
2789: FRITHZ , CARL-GÖSTA: - Till frågan om det s.k. Helgeandshusmissalets liturgihistoriska ställning.
10068: FRITZ , BIRGITTA & ELFBING , LARS ( UTG. ): - Den stora kyrkfesten för Sankta Katarina i adstena år 1489. Samtida texter med översättning och kommentar.
10908: FRÖBERG , CAL - ERIK: - Lärobok i numerisk analys.
2791: FRÖBERG , INGRID: - Une "histoire secrčt " ā matičre nordique.: Gustave Vasa , histoire de Sučde (1697), roman attribué ā Charlotte Rose de Caumont La Force ( vers 1650 - 1724 ).
2790: FRÖBERG , LARS: - Blekinges flora.
11639: FRÖBERG: - Utdrag ur priskuranten 1912 - 13 från John Fröberg , Finspång.
12153: FRÖDIN , JOHN: - Über das Verhältnis zwischen Vegetation und Erdfliessen in den alpinen Regionen des schwedischen Lappland
2793: FRODIN , EMIL: - Om Tempusföljden i Franskan.
2792: FRÖDIN , OTTO & FÜRST , CARL M.: - Har skalpering förekommit i Norden under stenåldern.
8533: FRÖDING , GUSTAF: - Räggler å Paschaser på vårat mål tå En Bonne.
2797: FRÖDING , GUSTAF: - Reconvalescentia. Gutaf Frödings sista dikter.
2794: FRÖDING , GUSTAF: - Grillfängerier I - II.
2800: FRÖDING , O. H.: - Några tillägg till de eliptiska funktionernas teori. Akademisk afhandling.
2798: FRÖDING , GUSTAF: - Dikter från Värmland.
2796: FRÖDING , GUSTAF: - Räggler å paschaser I - II.
2795: FRÖDING , GUSTAF: - Guitarr och Dragharmonika.
2799: FRÖDING , O. H.: - Några tillägg till de eliptiska funktionernas teori. Akademisk afhandling.
9278: FROELICHOWA , M. ET ALT.: - Gramatyka jesyka rosyjskiego.
10069: FROHM , KNUT: - Livsstil eller organisation. En studie av några kristna gemenskapsgrupper i 1980-talets Sverige.
2801: FROHNERT , PÄR: - Kronans skatter och bondens nöd. Den lokala förvaltningen och bönderna i Sverige 1719 - 1775. Akademisk avhandling.
2802: FROM , PETER: - Katastrofen vid Poltava. Karl XII:s ryska fälttåg 1707 - 1709.
2806: FRÖMAN , NANNY & PER OLOF: - Physical Problems Solved by the Phase - Integral Method.
2803: FRÖMAN , NANNY & PER OLOF: - ( JWKB Approximation. Contributions to thye Theory.) A Russian translation of this title.
2805: FRÖMAN , NANNY & PER OLOF: - Phase - Integral Method. Allowing Nearlying Transition Points.
2807: FRÖMAN , NANNY & PER OLOF: - Stark Effect in a Hydrogenic Atom or Ion. Treated by the Phase - Integral Method with Adjoined Papers by A. Hökback and P. O. Fröman.
2804: FRÖMAN , NANNY & PER OLOF: - JWKB Approximation. Contributions to thye Theory.
8039: FROMMELT , F.: - Florilegium latinum sive Thesaurus sentiarum quae in veterum poetarum romanorum scriptis exstant.
2811: FRONDIN , ELIAS: - Östhammar , oppidum Roslagiae , specimen historico.
2809: FRONDIN , ELIA: - De Birgero Jarl juniori.
2810: FRONDIN , ELIAS: - De Helsingia. P. I.
2812: FROST , PETER NICOLAI: - Om Nödvendigheden og Nytten af en Borgerskoles Oprettelse i Aalborg , samt Plan til dennes hensigtsmaessige Indretning. Et Indbydelseskrift til den offentlige Examen i Aalborg latinske Skole den 3dje September 1804.
2813: FROSTERUS , BENJAMIN: - De concilio quo conscripserit Pailus epostolam ad Romanos.
10070: FROSTIN , PER: - Politik och hermeneutik. En systematisk studie i Rudolf Boltmanns teologi med särskild hänsynn till hans Luthertolkning.
2816: FRYKHOLM , G. A. M. FL.: - Ur Fryksände , Lena , Skultuna ,Snavlunda och Välinge skolhistoria. Anteckningar ur Acta , sägner och minne.
2817: FRYKSTRAND , .KERSTIN: - Guldlock och de tre björnarna. Efter en gammal saga.
10795: FRYXELL , ANDERS: - Svensk Språklära , till skolornas tjenst utgifven.
2818: FRYXELL , AND.: - Svensk Språklära , till skolornas tjenst utgifven.
2819: FRYXELL , ANDERS: - Min historias historia. Autobiografisk uppsats.
2820: FUCHS , ALBRECHT: - Von der Geschichtsmusjkulatur dreier Papua - Melanesier und eines Europäers.
9279: FUHR , GERGARD: - Bausteine. Fachbuch für Wissenschaftler : Grammatik des Wissenschaftsdeutschen.
2821: FUHRMANN , ARWED: - Aufgaben aus der analytischen Mechanik. Übinhgsbuch und Literaturnachweis. Teil I: Aufgaben aus der analytischen Statik fester Körper.
11323: FUKUDA , M. & KOBATA , A., ( ED. ): - Glycobiology. A Practtical Approach.
2822: FULLING , S. A. 6 NARCOWICH , F. J. ( ED. ): - Forty More Years of Ramifications: Spectral Asymptotics and Its Applications.
2823: FUNCH , ELSBETH: - Från tempel och théhus.
2824: FUNCK , WALTHER U. A.: - Wirtschaft im neuen Europa.
2825: FUNK , J. A. L.: - Wer sind und was wollen die Wiedertäufer oder Baptisten ?
9933: FUNKE , OTTO: - Englische Sprachkunde. Ein Überblick ab 1935.
2826: FUNKQUIST , HERMAN: - Arter och rase af nötkreatur , får , getter och svin.
2827: FURÅKER , BENGT: - Stat och arbetsmarknad. Studier i svensk rörlighetspolitik.
11439: FURBERG , MATS: - CaOx. Språkanalytisk filosofi i Cambridge och Oxford.
2828: FURBERG , MATS: - Allting en trasa ? En bok om livets mening.
2829: FURBERG , MATS: - Nedom vara och böra ? Om " Humes lag " , förnuftets maktlöshet och wittgensteinska responsioner eller om Jane Austen i filosofin.
2831: FURBERG , INGEMAR: - Das Pater Noster in der Messe.
2830: FURBERG , MATS: - Säga , förstå , tolka. Till yttrandets och textens problem.
8495: FÜRST , CARL M.: - En kongressresa och en dag i Vogeserna.
2834: FÜRST , CARL M. ( UTG.): - Arvid Henrik Flormans bref till Anders Retzius
2833: FÜRST , CARL M.: - Über die Schädelform der Nordländer und ihre Veränderungen während prähistorischer Zeit und dem Mittelalter. Beurteilt nach den drei Dimensionen der Schädels in ihren Verhältnissen zueinander ( Tres Indices , Tri ).
2832: FÜRST , CARL M.: - Bidrag till kännedomen om sädeskropparnas struktur och utveckling.
2835: FURUSKOG , JALMAR: - En bergmästarrelation om dryckenskapen. Kulturbild från Filipstads Bärgslag på 1600 - talet .
2836: GABRIEL , LEO: - Existenzphilosophie. Kierkegaard - Heidegger - Jasper - Sartre. Dialog der positionen.
2837: GADAMER , HANS - GEORG: - Förnuftet i vetenskapens tidsålder.
9489: GADD , JOHANNES N.: - De Joh. VI. Cap. cum notis historico - criticis , Hebraeum et Graecum fontem spectantibus.
8275: GADDE, FREDRIK OHLSSON: - Bidrag till kännedomen om Tungans beväpning hos Pulomnaterna. Akademisk afhandling.
2839: GADOLIN , GUSTAF: - Oratio panegyrica in fest reformationis ter - seculari Die 1 Nov. MDCCCXVII. Aboe in atrio academico solennibus agendis dicato habita.
12064: GAGNÉR , ANDERS: - Florilegium Gallicum. Untersuchungen und Text zur Geschichte der mittellateinischen Floririlegienllitteratur.
2841: GAGNÉR , ANDERS: - Gai Institutiones och Corpus iurus civilis. Urval för juris studerande med inledning och förklaringar.
2840: GAGNER , L. P.: - Comminion- och Bönebok till Uppbyggelse och Andakt för Dem som begå Herrans Heliga Nattward.
2842: GAHN , JOHAN GOTTLIEB: - Brev. Del I.
2843: GALBRAITH , ROBERT: - Gökens rop.
2844: GALBRUN , H.: - Introduction á la théorie de la relativité. Calcul différentiel absolu et géométrie.
2845: GALE , RICHARD M.: - The Language of Time.
2846: GALENOS: - Peri kriseon.
11907: GALERIES LAFAYETTE: - Aux Galeries Lafayette. Blanc.
8564: GALILEO GALILEI: - Breven om solfläckarna.
2847: GALISON , PETER: - Einstein´s Clocks , Poincaré´s Maps. Empires of Time.
2848: GALLAVOTTI , GIOVANNI: - The Elements of Mechanics.
2849: GALLICO , PAUL: - Too Many Ghosts.
10466: GAMILLSCHEG , ERNST: - Romania Germinica. Sprach und Siedlungsgeschichte der Germanen auf dem Boden des alten Römerreichs I - III.
2850: GAN - GÖSTA ADRIAN NILSSON.: - Egenhändigt brev.
2851: GANDOGER , MICHAELE: - Rosae novae Gallia austro - orientalem colentes I - II.
9891: GANI , J. ( ED. ): - Perspectives in Probabilty and Statistics. Papers in honour of M. S. Bartlett.
2852: GANOT , A.: - Traité élémentaire de Physique.
2854: GANS , RICHARD: - Einführung in die Vektoranalysis mit Anwendungen auf diew mathematische Physik.
2853: GANS , RICHARD: - Einführung in die Theorie des Magnetismus.
9280: GARBELL , ADOLF: - Das russische Zeitwort ( Konjugations - Betonung - Rektion ).
2855: GARDBERG , CARL - RUDOLF: - Kring några bokliga minnen från stormaktstiden.
12065: GARDEBERG , PERNILLA: - Mirakel , mysterier och moderniteter. Från puritanism till New Age - en religionshistorisk studie av Helena Shucman och Á Course in Miracle.
2856: GARDEMEISTER , CHRISTER: - Den suveräne Guden. En studie i Olavus Petrus teologi.
2857: GÄRDENFORS , PETER: - Den meningssökande människan.
10909: GARDINER , A.: - Infinite Processes. Background to Analysis.
9281: GARDINER , ALAN: - The Theory of Speech and Language.
10948: GÅRDING , LARS: - On a Class of Linear Transformations Conected with Group Representations.
9597: GÅRDING , EVA ET ALTERA ( ED. ): - Nordic prosody. Papers from a Symposium
9917: GÅRDING , EVA: - Internal Juncture in Swedish.
2859: GARDNER , MARTIN: - Vetenskap och humbug.
2860: GAROFANO , R. & DE PARAMO , J R.: - La Constitucion Gaditana de 1812.
9777: GARROD , D. R. ( ED. ): - Specifiity of Embryological Interactions.
10374: GARTING , BENGT ( RED. ): - Ordensliv i Carlscrona.
10132: GÄRTNER , BERTIL: - Die rätselhaften Termini , Nazoräer und Iskariot. + John & and the Jewish Passover.
2861: GARYAYEV, V. P. ( GARJAJEFF , W. ): - Gammaridy ozyera Baikala ( Die Gammariden des Baikalsees , erster Theil: Acanthogammarinae ).
12066: GASI , ASK: - Melamisufism i Bosnien. En dold gemenskap.
2862: GASKELL , PHILIP: - John Baskerville. A Bibliography.
11531: GASS , SAUL I.: - Linear Programming. Methodss and Applications.
2863: GATTERMANN , L.: - Die Praxis des organischen Chemikers.
2864: GATTESCHI , CAMILLO: - Foglie sparse.
2866: GAUFFIN , J. B. ( UTG. ): - Barnavännen. Veckotidning för de små i Hem och Söndagsskolor.
2865: GAUFFIN , J. B. ( UTG. ): - Barnavännen. Veckotidning för de mså i Hem och Söndagsskolor.
2869: GAUNITZ , SVEN: - Under nordisk himmel. ( Dikter ).
2868: GAUNITZ , SVEN: - Under nordisk himmel. ( Dikter ).
2870: GAUNITZ , BERTIL: - Baggar olchg fjärilar. Om fångst och samlingar.
2867: GAUNITZ , SVEN: - Sådana var deras öden.
2871: GAUTHIER - PILTERS & DAGG , ANNE INNIS: - The Camel, Its Evolution , Ecology , Behaviour , and Relationship to Man.
2872: GÄVLE.: - Minne från Gefle 1901.
9282: GAWRO´NSKA , BARBARA: - An MT Oriented Model of Aspect and Article Semantics.
9283: GAZDARU , DEMETRIO: - Ensayos de filología y lingüistica románicas I.
2873: GEACH , P. T.: - Logic Matters.
9284: GEBHARDT , AUGUST: - Beitrage zue Bedeutungslehre der altwestnordischen Präpositionen mit Berücksichtigung der selbständichen Adverbia.
8365: GEERTS , G.: - Genus en geslacht in de Gouden Eeuw. Een bijdrage tot de studie van de nominale klassifikatatie en daarmee sammenhangende adnominale flexievormen en pronominale verschijnselen in Hollands taalgebruik van de zeventiende eeuw.
2878: GEETE , ROBERT ( UTG. ): - Historia Trojana. En medeltidsroman om trojanska kriget från latinet översatt till svenska år 1529.
2876: GEETE , ROBERT ( UTG. ): - Svenska kyrkobruk under medeltiden. En samling af utläggningar på svenska öfver kyrkans lärobegrepp, sakrament, ceremonier, botdisciplin m.m.
2877: GEETE , ROBERT ( UTG. ): - Helige Mäns Lefverne jämte legender och järtecken.
2874: GEETE , ROBERT & COLLIN , ISAK: - Fornsvensk bibliografi-. Förteckning öfver Sveriges medeltida boksskatt på modersmålet samt dertill hörande litterära hjälpmedel + Supplement I samt Supplement II.
2881: GEETE , ROBERT ( UTG.. ): - Hel. Mechtilds uppenbarelser ( Liber spiritualis gratiae ).
2879: GEETE , ROBERT ( UTG. ): - Jungfru Marie Örtagård. Vadstensanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från 1510.
2880: GEETE , ROBERT ( UTG. ): - Speculum Virginnum - Jungfruspegel.
2875: GEETE , ROBERT ( UTG. ): - Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. En samling af moralteologiska traktater på svenska.
8098: GEETE , KNUT ROBERT: - Studier rörande Sveriges romantiska medeltidsdiktning I: Eufemia-visorna.
2882: GEFFCKEN , JOHANNES: - Griechische Epigramme.
2884: GEGERFELT , J. G. M. VON: - Elementerne i Dynamiken.
2883: GEGERFELT , J. G. M. VON: - Lineamenta mathematica quae thesibus physicis adjunbctis.
2885: GEIGER , TH.: - Debat med Uppsala om moral og ret.
9285: GEIJER: - Uppsatser i romansk filologi tillägnade Professor P. A. Geijer på hans sextioårsdag den 9 april 1901.
8144: GEIJER, ERIK GUSTAF: - Mores heoiicae aetatis apud veteres graecos et scandinavos compaarati 1 -- 9.
8661: GEIJER , ERIK GUSTAV: - Privilegia urbis Stockholmensis tempore Stenonis Sture Senioris confirmata.
9490: GEIJER , ERIK GUSTAF: - Praerogativarum lege majorum , quas , tempore unionis Calmarriensis , ad se vindecarunt ordines populi svecani potiores wexpositio. P. I. ( allt som utkom ).
2894: GEIJER , REINHOLD: - Hermann Lotze´s Philosopheme über die Raumanschauung.
2888: GEIJER , ERIK GUSTAF: - Den blå boken. Strödda anteckningar.
2890: GEIJER , ERIK GUSTAF: - Minnen . Utdrag af Bref och Dagböcker , minnestal öfver Esaias Tegnér , Personalier öfver Bengt Gustaf Geijer
12423: GEIJER , ERIK GUSTAF: - Ad historiam Coenobii Birgittini Wadstenensis accessiones.
2886: GEIJER , EIK GUSTAF: - Svenska Folkets Historia 1 - 3 ( Allt som utkom ).
11770: GEIJER , AGNES: - Medeltidens färgkonts - några sypunkter.
2893: GEIJER , K. R.: - Huru förhåller sig Leibnitz´ metafysik till de första förutsättningarna för möjligheten af praktisk filosofi ?
2891: GEIJER , ERIK GUSTAF: - Om vår tids inre samhällsförhållanden i synnerhet med afseende på fäderneslandet. Tre föreläsningar ur den hösten 1944 i Upsala föredragna historiska kurs.
2889: GEIJER , ERIK GUSTAF: - Magistratus academici mutationem. Auspice et duce serenissimo pricipe ac domoni Carolo Ludovico Eugenio Sueciae et Norbegiae principe succesore academiae cancellario.
2887: GEIJER , ERIK GUSTAF: - De bello revolutionis et foedere trium civitatum contra Ludovicum XIV Galliae regem annis MDCLXVII - MDCLXVIII.
11722: GEIJERSTAM , GUSTAF AF ( UTG.): - Nutid. en samling brättelser.
2895: GEIJERSTAM: - 1885. Revy i literära och sociala frågor . Under medverkan av flere författare utgifven af Gustaf af Gijerstam.
8109: GEITLIN , GABRIEL: - De viris illustribus in libro Arabico Tar´gamatn al-mutaqaddimin min a´s-´su´ara´commentatio dissertatio.
10071: GELLERSTAM , G. & GÖRMAN , ULF: - Textsamling till kristendomens historia med allmän idéhistoria.
2899: GELLERSTEDT , PEHR ERIK: - Om lungbrand. Akademisk afhandling.
2898: GELLERSTEDT , PEHR ERIK: - Om ett sjukdomsfall af Vitium organicum cordiis. Akademisk afhandling.
2897: GELLERSTEDT , A. T.: - Eftersommar. En skizzbok på vers.
2900: GELLERSTEDT , PEHR ERIK: - Om Ukcus Vestriculi perdorans. Akademisk afhandling.
2901: GELLERT , W. U.A.: - Handbuch der Mathematik.
8835: GELLING, MARGARET (IN COLLABORATION WITH THE LATE H.D.G. FOXALL): - The Place-Names of Shropshire. Part Three - Telford New Town, the Northern Part of Munslow Hundred and the Franchise of Wenlock. (The Survey of English Place-Names, Volume LXXVI).
8834: GELLING, MARGARET (IN COLLABORATION WITH H.D.G. FOXALL): - The Place-Names of Shropshire. Part Two - The Hundreds of Ford and Condover. (The Survey of English Place-Names, Volume LXXVI).

Next 1000 books from Akarps antikvariat


Hundreds of the world's finest antiquarian and used booksellers offer their books on Antiqbook. They offer full satisfaction and normal prices - no markups, no hidden costs, no overcharged shipping costs. 8 million books at your fingertips!
Search all books at Antiqbook

6/1