Akarps antikvariat
Box 1129, SE-221 04 LUND, Sweden. Tel: Int. + 46 46 211 24 99 or 211 41 33            Email: info@akarpsantikvariat.se
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
12363: BRERETON , RICHARD G. ( ED. ): - Multivariate pattern recognition in chemometrics, illustrated in case studies.
1625: BREWSTER , DAVID: - Memoirs of the Life , Writings And Discoveries of Sir Isaac Newtton 1 - 2.
1626: BRIDGER , A. E.: - Depression ; what it is and how to cure it.
1627: BRIDGMAN , P. W.: - The Theromodynamics of Electrical Phenomena in Metals and A Condensed Collection of Thermodynamic Formulas.
1628: BRIESKORN , EGBERT: - Lineare Algebra und analytische Geometrie I - II.
1629: BRIESKORN , ROLAND: - Bidrag till den svenska namnhistorien: Borgerliga sammansatt famijjenamn 1. Akademisk avhandling.
1630: BRIFFAULT , ROBERT: - Brittiskt förfall.
1631: BRIGHTON: - Photographic View Album of Brighton.
9195: BRILIOTH , BÖRJE: - A Grammar of the Dialect of Lorton ( Cumberland ) , historical and descriptive with an appendix on the scandinavian element , dialect specimens and a glossary.
1633: BRILIOTH , YNGVE: - Den påfliga beskattningen af Sverige intill den stora schismen.
1634: BRILIOTH , YNGVE: - Den påfliga beskattningen af Sverige intill den stora schismen.
8104: BRILIOTH , YNGDE: - Svensk kyrka , kungadöme och påvemakt 1363 - 1414.
1632: BRILIOTH , HERMAN: - Wreta. Klosterminnen.
1636: BRILLOUIN , MARCEL: - Lecons sur la viscosité des liquides et des gaz 1 - 2.
1635: BRILLOUIN , LÉON: - Les tenseurs en mécanique et en élasticité.
1638: BRINCK , PER: - Coleoptera Rhysodidae.
8175: BRINCK, PER: - Studies on Swedish Stoneflies (Plecoptera).
1643: BRINCK , PER: - Onychophora.
1642: BRINCK , PER: - Onychophora.
1641: BRINCK , PER: - Mallophaga.
1639: BRINCK , PER: - Coleopterqa Lucanidae.
12311: BRING , ERLAND SAMUELD: - De Domo Oldenburgica prologus. Brevem Exhibens Historiam Ceterarum per Europam Familiarum Regnatorum I - II.
9761: BRING: - Nordisk teologi, idéer och män. Till Ragnar Bring den 10 juli 1955.
1645: BRING , E. G.: - Predikan hållen vid Prosten och Kyrkoherden öfver Tygelsjö och Klagstorps församlingar , Magister Jacob B. Kallenbergs Jordfästning i Tygelsjö kyrka den 14 september 1849.
1653: BRING , EBBE SAMUEL: - De ingenti Franco - Gallorum regis , Henrici IV:ti consilio, vulgo: Le grandessein de Henri IV. P. I - V.
1651: BRING , S. L.: - Predikan hållen vid Prosten och Kyrkoherden i Tygelsjö och Klagstorps församlingar Efraim Bagers Begrafningsakt i Tygelsjö kyrka d. 26 November 1890.
1652: BRING , SVEN: - Tal , då Hans Kungl. Höghet Svea Rikes Cron Prins Prins Gustaf Första Gången benådade Kongl. Carolinska Academiens med sin Närvaro d. 3. Oktober 1766.
10046: BRING , RAGNAR M. FL.: - En bok om bibeln.
1646: BRING , EBBE GUSTAF: - Bör utredandet af Unio personalis och Communicatio idomatum qwarstrå i Dogmatiken eller förklaras blott tillhöra Dogmatikens historia ?
1650: BRING , EBBE SAMUEL: - Om Stat , Statsförfattning och Representation med afseende på Sverige.
11970: BRING ., EBBE SA M.: - Granskning af grunderna för del nya förslaget till en förändrad nationalrepresentation 1 - IV.
10597: BRING , OVE: - Folkrätten och världspolitiken.
10598: BRING , OVE: - Nedrustningens folkrätt..
9999: BRING , SVEN ( SVEN LAGERBRING ): - De regnis feudatariis.
9084: BRING , EBBE SAM.: - C. Cormnelius Tacitii Annaliums Liber Primus...Suethice versum.
1649: BRING , EBBE SAMUEL: - De ingenti Franco - Gallorum , Henrici IV:ti consilio , vulgo :le grand dessin de Henri IV. P. 1 - 5.
1647: BRING , EBBE SAM.: - Antiquariska Anteckningar ,hvilka jemte Aphorismer... I - III.
12173: BRING , SAMUEL E.: - Itineraria Svecana. Bibliografisk förteckning över resor i Sverige fram till 1950.
1648: BRING , EBBE SAM.: - De Philosophiska Vetenskapernas Encyclolpedie I - VII.
1644: BRING , SVEN ( LAGERBRING ): - De fundatione et dotatiione altarium.
10210: BRING , SVEN: - Tal , då Hans Kungl. Höghet Svea Rikes Cron Prins Prins Gustaf Första Gången benådade Kongl. Carolinska Academiens med sin Närvaro d. 3. Oktober 1766.
10334: BRING , ERLAND SAMUEL: - Dissertatio historica Viillam Nobilem Borreby et annexa bona leviter adumbrans.
1654: BRINGÉUS , NILS - ARVID: - Järnplogen som innovation.
1655: BRINKMANN , AUGUST JR.: - On some new and little known Dactylocotyle species, with a discussion on the relations between the genus Dactylocotyle and the "Family" Diclidophoridae.
1657: BRIOT , C. & BOUQUET , J. - C.: - Lecons de géométrie analytique.
1656: BRIOT & BOUQUET: - Complément de la géometrie analytique.
1658: BRISSMAN , AXEL: - Sveriges inre styrelse under under Gustaf IV Adolfs förmydareregering. Akademisk afhandling.
12187: BRISSMAN , HENRIK: - Mellan nation och omvärld.Debatt i Sverige om vetenskapens organisering och finansiering samt dess internationella och nationella aspekter under 1900 - talets första hälft.
1659: BRITISH MUSEUM: - Bookbindings from the Library of Jean Grolier, A Loan Exhibition 23 September - 31 October 1965.
1660: BRITTIN , WESLEY E. ( ED. ): - Kinetic Theory. ( Lectures in Theoretical Physics Vol. IX C ).
8075: BRITTON , E. B.: - Melolonthinae ( Coleoptera ) from Westerna Australia )
8295: BRIZEUX , AUGUSTE: - Oeuvres 1 - 4.
1661: BROAD , C. D.: - Five Types of Ethical Theory.
1662: BROCKDORFF , V. & TÄGIL , SVEN: - Gränsland. En historisk resa i skånsk - danska gränstrakter
9760: BROCKINGTON , L. H.: - The Hebrew Text of the Old Testament. The readings adopted by the translators of the new English bible.
9769: BROCKINGTON , J. & STAMPER , P. J.: - Inorganic chemistry for higher education.
1663: BRODÉN , T.: - Om den russellska antinomien.
1664: BRODÉN , T. M. FL.: - De exakta naturvetenskaperna under det nittonde århundradet.
1665: BRODIN , BRITA: - Criaturas ficticias y su mundo en " Rayuela " de Cortázar.
1666: BRODIN , GRETA: - Termini dimostrativi Toscani. Studio storico di morfologia sintassi e semantica.
8334: BRÖDNER , ERIKA: - Die römischen Thermen und das antike Badewesen.
1667: BROGAARD , SARA: - Recent changes in land use and productivity in agro - pastoral Inner Mongolia , China.
1668: BROGLIE , LOUIS DE: - Éléments de théorie des quanta et de mécanique ondulatoire.
1669: BROGLIE , LOUIS DE: - Théorie générale des particules a spin ( methode de fusion ).
1670: BROHED , INGEMAR ( ED. ): - Meeting foreign cultures. A special arrangement tp celebrate the 75th anniversary pf he Royal Society of Letters , Lund.
9758: BROHED , INGMAR: - Prostmötet i svenska kyrkan under 1900 - talet. Dess tillkomst och första verksamhetstid i Lunds stift och dess framväxt i övriga stift.
12097: BROHED , INGEMAR ( UTGIVARE ): - Kyrka och nationalism i Norden. Nationalism och skandnavism i de nordislka folkkyrkorna under1 1800 -talet.
8554: BROLIN, INGER: - Radiologic Reporting.
1672: BROMAN , IVAR: - Ryggradsdjurens byggnad. En handledning vid självstudium av ryggradsjurens anatomi.
1674: BROMAN , STEN: - Den svenska musikforskningen 1750 - 1900.
1671: BROMAN , A. TH: - De ingenio et moribus Socratis commentatio.
10945: BROMAN , ARNE: - On two classes of trigonometrical series. Inaugeral Dissertation.
1673: BROMAN , KNUT ERIK: - Om konvergensen och divergensen af kedjebråk.
1675: BROMME , PAUL: - Potsdam - arvet.
11602: ( BRÖMS , PEHR ): - Den Sluga och Förståndiga Gubben , Som lärer de oförfarna både i Städera och på Landet, at igenom harjehanda Hus - Curer , hela och bota mångfaldiga Sjjkdomar , så wäl hos Människor som Fänad....
12458: BRONOWSKI , JACOB: - The Origins of Knowledge and Imagination.
1676: BROOME , GUSTAV: - De Concilio Lincopensi dissertatio.
9564: BROOMÉ , CATHARINA: - Katolicism. Kyrkan - läran - missionen.
9937: BRORSTRÖM , SVERKER: - The Increasing frenquency of the preposition ABOUT during the modern english period.. With special reference to the verbs Say , Tell , Talk, and Speak.
8271: BROTHERUS , V. F.: - Die Laubmoose der ersten Regnellschen ( nach Südamerika ) Expedition.
10659: BROWN , C. W.: - " The Goat is mine, the Load is Yours ". Morphogenesis of "Bhotiya-Shauka", UI.P., India.
1678: BROWN , ERNEST W.: - An Introductory Treatise on the Lunar Theory.
8712: BROWN , JAMES AMBROSE: - They fought for King and Kaiser. South Africans in German East Africa 1916.
10724: BROWN , C. W.: - " The Goat is mine, the Load is Yours ". Morphogenesis of "Bhotiya-Shauka", UI.P., India.
9196: BROWN , CARLETON ( ED. ): - Religious Lyrics of the XIVth Century.
11264: BROWNE, ANET: - Charles Darwin . A Bibliography 1 - 2.
1679: BROWNE , CHARLES: - Den kristina kyrkans symboliska bilder. Ett föredrag.
1681: BRUCE , LENNART: - Letter of Credit. Poems.
1682: BRUCK , ALBREKT: - München. Originalradierungen.
1684: BRÜGGE , L.: - Kemien tillämpad på Näringarna. En Handbok för Köpmän och Fabriksidkare samt för en hwar , som , utan förberedande kunskaper i ämnet , önskar på fortaste tid...göra sig förtrolig med denna wetenskap.
1683: BRUGGE , EDVIN: - Vokalismus der Mundart von Emmerstedt mit Beiträgen zur Dialektgeographie des östlichen Ostfalen.
8335: BRUGMAN , KARL: - Ein Problem der Homerischen Textkritik und der vergleichenden Sprachwissenschaft.
1685: BRUNDIN , LARS: - Chironomiden und andere Bodentiere der südshwedischen Urgebirgseen. Ein Beitrag zur Kenntnis der bodenfaunistiscen Charakterzüge schwedischen Oligotropher Seeen.
8336: BRUNÉR , E. J. W.: - De clientelae apud Romanos sub Caesaribus
1687: BRUNIUS , JAN MED FLERA: - Svenskt glas.
8337: BRUNIUS , CARL GEORG: - Poemata, partim iam ante , partim nunc primum edita.
11924: BRUNIUS , C. G.: - Konstanteckningar under en resa år 1849 från Lund om Linköping och Streengnäs till Fahlun och åter om Upsala , Stockholm och Vexjö--
1688: BRUNIUS , TEDDY: - David Hume.Människan och filosofen
9494: BRUNIUS , AUGUST: - Engelska Profiler. Ur hundra års prosa.
1690: BRUNIUS . NILSSON , ELISBETH: - DAIMONE. An inquiry into the mode of apostroph in old Greek literaure..
1689: BRUNIUS , C. G.: - Försök till förklaringar öfver hällristningar.
1686: BRUNIUS , JAN: - Bondebygd i förändring. Bebyggelse och befolkning i västra Närke ca. 1300 -1600.
11925: BRUNIUS , C. G.: - Gotlands konsthistoria 1 - 2.
1691: BRUNNER , EMIL: - Rättvisa. En lära om samhällsordningens grundlagar.
1692: BRUNNERUS: - Förteckningm öfver vice - bibliothekarien J. A. Brunnerus boksamling som...kommer att färsäljas ....
11732: BRUNNSTRÖM , LASSE: - Telefonen , en desighistoria.
9561: BRUNO , ARVID: - Josua - Richter - Ruth... Eine rhytmische Untersuchung.
9559: BRUNO , ARVID: - Die Bücher Samuel. Eine rhytmische Untersuchung.
9560: BRUNO , ARVID: - Jeremia.. Eine rhytmische Untersuchung.
9562: BRUNO , ARVID: - Genesis - Exodus.. Eine rhytmische Untersuchung.
9199: BRUNOT , F. & BRUNEAU , CHARLES: - Précis de grammaire historique de la langue francaise.
9197: BRUNOT , F. & BRUNEAU , CHARLES: - Précis de grammaire historique de la langue francaise.
9198: BRUNOT , F. & BRUNEAU , CHARLES: - Précis de grammaire historique de la langue francaise.
1693: BRUNS , F.: - Lübeck. Ein Führer durch die freie und Hansestadt und ohre nähere Umgebung.
1694: BRUNSCHVIGG , LÉON: - Les étapes de la philosophie matématique.
10543: BRUSEWITZ , AXEL ( RED. ): - Studier över de svenska riksdagens sociala sammansättning. Utarbetade inom seminariet för statskunskap i Uppsala..
1695: BRUSEWITZ , GUNNAR: - Lustresa på Göta Kanal.
9200: BRUSS , JÖRN: - Fachdeutsch für Wissenschaftler : Elektrotechnik.
1696: BRUSSELS: - Handy Guide to Brussels and its environs.
10459: BRUUN , ANTON FR.: - Flying - Fishes ( Exocoetidae ) of the Atlantic. Systematical and Biological Studies.
1697: BRUXELLES: - Guide de Bruxelles et de Bélgique. Souvenir du Grand Hotel 1894.
1698: BRUZELIUS, NILS G.: - Allmogelifvet i Ingelstad Härad i Skåne under slutet af förra och början af detta århundrade.
11014: BRYLINSKI JEAN - LUC, ET ALT.: - Advances in Geometry.
8898: BSA: - Reklambroschyr fö-r de 12 olika modeller av motporcyklar som generalagenten Fleron hade att erbjuda.
1703: BUBER , MARTIN: - The Way of Response. Selections from his writings.
1699: BUBER , MARTIN: - Det mellanmänskliga.
1700: BUBER , MARTIN: - Jag och du
1704: BUCHAN , JAMES: - A Parish of Rich Women.
9868: BUCHARIN , N.: - Theorie des historischen Materialismus.
1705: BUCHDAHL , GERD: - Metaphysics and the Philosophy of Science. The Classical Origins Descartes to Kanmjt.
1706: BUCHER , SAMUEL FRIDRICH: - Antiquitates passionales sive Dissertationes academicae in passionem Jesu Christi.
1707: BÜCHNER , GEORG: - Woyzeck.
1708: BUCHT , G. V.: - De usu infinitivi apud Ovidium commentatio.
1709: BUCHWALD , JED Z. & COHEN , O. BERNARD ( ED. ): - Isaac Newton´s Natural Philosophy.
1710: BUCHWALD , JED Z. & COHEN , O. BERNARD ( ED. ): - Isaac Newton´s Natural Philosophy.
8493: BUCK , PETER: - The Coming of the Maori by Te Rangi Hiroa..
10946: BUCK , R. CREIGHTON: - Advanced Calculus.
1711: BUCKHAM , JOHN WRIGHT & STRATTON , GEORGE MALCOLM: - Georg Holmes Howison , Philsopher and Teacher. A Selection from his Writings with a Biographical Sketch.
8555: BUCKLAND , FRANCIS: - Buckland´s Curiosities of Natural History. A selection.
1712: BUFFON: - Le Buffon de la jeunesse . ou abrčgé de l ´Histoire des trois régnes de la nature. P. V: Végétaux et Minéraux.
10900: BUGGE , SOPHUS: - Studier over de nordiske Gude- og Heltesagns Oprindelse.
9544: BUGNINI , A. ( ED. ): - Documenta pontificia ad instaurationem liturgicam spectantia ( 1903 - 1953 ).
11319: BUHLE , PAUL: - Marxism in the USA from 1870 to the present day.
8176: BÜHLER , JOSUA: - Altschweiz - was nicht im Katalog steht.
1713: BÜHLMANN , HANS: - Austauschbarae stochaistische Variabeln und ihre Grenzwertsaetze.
1714: BULL: - För Bröderna Vestanfjälls ! En skål vid Studentfesten för Ole Bull i Uppsala d. 17 Febr. 1843 + Till Ole Bill + Afsked till Ole Bull.
1715: BÜLOW , WALDEMAR: - Hallands Väderö , Stenshufvud , Björnekulla Klintr.
1717: BÜLOW , WALDEMAR: - Några skånska sjöar.
1716: BÜLOW , WALDEMAR: - Hängbokar i Skåne.
1720: BÜLOW , WALDEMAR: - Villands och Gärds härader. Natur - Slot och Herresäten.
1719: BÜLOW , WALDEMAR: - Vallfartsorter. Kungsmarken - Fågelsång - Räften - Billebjer - Dalby hage - Rommeleklint.
1721: BÜLOW , A. E.: - Syndfloden ( " Skriften kan ikke rokkes " ).
1718: BÜLOW , WALDEMAR: - Ön Lybeck i Krageholmssjön i Skåne.
9854: BUNIAN , JOHAN ( = BUNYAN , JOHN ): - Den Himmelske Löparen , eller Beskrifning på en Menniska , som sträfwar efter Himmelen och winner sitt ändamål......
9703: BUNN , CHARLES: - Crystals. Their Role in Nature and in Science.
349: ( BUNTH , CHRISTOPHER DANIEL ): - Pensées diverses de l ´homme libre ā la fin du sičcle dix - huitičme.
1722: BURCKHARDT , HEINRICH: - Elliptische Funktionen.
11312: BÜRCKLIN , GEORG CHRIST.: - Lexicon Hebraico - Mnemonicum ; cum Radiciibus deperteditis, Vocalisque harmonicis synonymis , contrariis et paronomasiacis denique & Proverbiis Biblicis...
9592: BURE , NILS: - Rytmiska studier öfver knittelversen i medeltidens svenska rimverk.
1723: BURE , JOHAN GUSTAF ( 1796 - 1819 ): - Korta Anmärkningar öfver Hof - Rådet Herr Doctor Jungs så kallade Ande - Lära.
1724: BUREAU , FLORENT: - Cinématique.
8237: BURGEFF , H.: - Zygaenidae I ( GenerisZygaena palaearctica pars. ).
1725: BURGMAN , TORSTEN: - Japanbilden i Sverige 1667 - 1984.
8283: BURGMAN , TORSTEN: - I revolutionens Ryssland 1917 - 1919. Släkten Wigardts verksamhet som svensk regeringsdelegat i Ufa för tyska civil- och krigsfångar.
8284: BURGMAN , TORSTEN: - Lord Renell´s Diary för år 1905. Utg. med inledning om Lord Raenels roll vid unionsuppösningen 1905.
9201: BURGUN , ACHILLE: - Le développement linguistige en Norvčge depuis 1814. Partie II.
1726: BURKE , JOHN G.: - Origins of the Science of Chrystals.
11468: BURKILL, J. C.: - The Lebesque Integral
1728: BURLÖV: - Bevarandeplan för Burlövs kommun.
1729: BURLÖV: - Bevarandeplan för Burlövs kommun.
1730: BURMAN , ERIK OLOF: - Om kunskapens möjlighet. Akademisk afhandling.
350: ( BURMAN ) , CONNY: - Krumelurer för 1879.
351: ( BURMAN ) , CONNY: - Krumelurer för 1880.
10214: ( BURMAN , ERIK ): - En kort Nerättelse , Utaf Hwad tilfälle De Personers Namn Blifwit införde Uti Almanachen , Som der , för hwarje dag , hela året igenom , stå antecknade. Tillika med Förbrättrad och tilökt Wäderleks - Spåman.
1731: BURMEISTER , H.: - Untersuchungen über die Flügeltypen der Coleopteren. I. Abth. Clavicornia Latr. ( alles erschinen ).
1732: BÜRNER , CARL: - Die natürliche Schöpfungsgeschichetg als Tokontologie. Ein Entwurf.
1733: BURROUGHS , EDGAR RICE: - Tarzan och Opars diamanter.
12029: BURROUGHS , EDGAR RICE: - Tarzan , aporrnas son.
1734: BURROUGHS , EDGAR RICE: - Tarzan och urfolket.
9202: BURT , MARINA K.: - From deep to surface structure. An introduction to transformational structure.
11696: BUSCH & C;O: - Illustrerad Katalog från Busch & C:o, Stockholm. Maskin- , Redskaps-och Oljeaffär
8675: BUSCHOR , ERNST: - Griechische Vasen.
9826: BUTRICK , DAVID: - Homiletic. Moves and Structures.
9488: BUTSCH , JOHAN ALB.: - De fabula Euripidea , quae Hecuba inscribitur , commentatio , quam , additis versibus nonullis ephthallmii Pelei et Theotidos . quod est apud Catulum , graece conversis , atque thesibus....
12443: BUTSCH , JOHANNES ALBERTUS: - Sitne argumentatoio qua deus esse demonstratur disquisitio.
1736: BUTTERFIELD , HERBERT: - The Origins of Modern Science 1300 - 1800.
1737: BÜTTNER , GEORG: - Anleitung zur Lederplastik Nach einer vereinfachten praktischen Methode.
10544: BUXTEHUDE , DIETRICH: - Orgelwerke Ban III: Choralvariationen und Choralfatasien.
1738: BYGDÉN , ANDERS LEONARD: - Benjamin Höijer. En kort framställning af hans lefnad. 1. Akad. afhandling.
1739: BYLANDER , ANDERS: - Europas själ. Essayer.
9203: BYRNE , MARY: - Eureka ! A Dictionary of Latin and Greek Elements in English Words.
1741: BYSVEEN , JOSEF: - Epic Tradition and Innovation in James Macphersons Fingal.
1742: C. C. ( = CEDANT CURAE ): - C. C. 1868 - 1893.Minnesskkrift utgifven med anledning af Sällskapet C.C:s tjugofemårsfest.
1744: C. C. ( = CEDANT CURAE ): - Vi filmer - ! Frit efter " Ingeborg " ( Ved Frithiof ).
1743: C. C. ( = CEDANT CURAE ): - C. C. 1868 - 1893.Minnesskkrift utgifven med anledning af Sällskapet C.C:s tjugofemårsfest.
1746: CACIOPPO , JOHN T. ET ALT. ( ED. ): - Handbook of Psychophysiology.
1745: CACIOPPO , JOHN T. ET ALT. ( ED. ): - Foundations in Social Neuroscience.
8338: CAESAR , JULIUS: - Inbördeskriget.
1748: CAESAR: - Commentarii de bello Gallico.
1751: CAESAR: - Gallic war book V.
1747: CAESAR: - C. Iuli Caesaris commentariarum lars prior qua continentur. Libri VII De Bello Gallico cum A. Hirti supplemnto.
1749: CAESAR: - Commentariorum 1 - 2.
1750: CAESAR: - Gallic War Bok VII.
1752: CAIANIELLO , E. R. ( ED. ): - Lectures on The Many - Body Problem I - II.
1753: CALAPRICE , ALICE ( ED. ): - The New Quotable Einstein.
1754: CALDIROLA , P. ( ED. ): - Proceedings of the International School of Phsyics " Enrico Fermi " , Varenna , Italy. Course XIV: Ergodic Theories.
1755: CALGARY.: - Souvenir of Calgary , Alberta.
12515: CALIDE , CHRISTIN: - Information and Randomness. An Alorithmic Perspective.
1756: CALLAHAN , JOAN C, ( ED. ): - Ethical Issues in Professional Life.
1758: CALLIN , CAROLUS IOHANNES: - Qualis sub primis imperatoribus fuerit condicio senatus romani. Dissertatio academica.
8274: CALLM´E , ALFRED: - Om de nybildade Hjelmar - öarnes vegetation.
1761: CALLMER , CHRISTIAN: - In Orientem. Svenskars färder och forskningar i den europeiska och asiatiska Orienten under 1700 - talet.
8339: CALLMER , CHRISTIAN: - Studien zur Geschichte Arkadiens.
1759: CALLMER , CHRISTIAN: - Abraham Fornander. Thirteen Letters to Erik Ljungstedt edited with introduction and notes.
1760: CALLMER , CHRISTIAN: - Georg Christian Gropius als Agent , Konsul und Archäologe in Griechenland 1803 - 1850.
1764: CALLMER , JOHAN: - Sceatta Problems in the Ligtht of the Finds fråm Åhus.
1763: CALLMER , CHRISTIAN: - Svenska studenter i Wittenberg.
1762: CALLMER , CHRISTIAN: - Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund 1918 - 1968.
10027: CALLMER , CHRISTIAN: - In Orientem. Svenskars färder och forskningar i den europeiska och asiatiska Orienten under 1700 - talet.
1765: CALMARE LÄNS OCH ÖLANDS KONGLIGA HUSHÅLLNINGS - SÄLLSKAP.: - Allmän Kungörelse.
10545: CALVERT , AMELIA SMITH & PHILIP POWELL: - A Year of Costa Rican Natural History.
1766: CALVET , LOUIS - JEAN: - Roland Barthes. En biografi.
9770: CALVIN , MELVIN & PASSHAM , J. A.: - The Photosynthesis of Carbon Compounds.
8806: CAMERON, KENNETH: - The Place-Names of Lincolnshire. Part One - The Place-Names of the County of the City of Lincoln. (The Survey of English Place-Names, Volume LVIII).
8807: CAMERON, KENNETH: - The Place-Names of Lincolnshire. Part Two - The Place-Names of Yarborough Wapentake. (The Survey of English Place-Names, Volume LXIV/LXV).
8808: CAMERON, KENNETH (IN COLLABORATION WITH JOHN FIELD AND JOHN INSLEY): - The Place-Names of Lincolnshire. Part Five - The Wapentake of Bradley. (The Survey of English Place-Names, Volume LXXIII).
8809: CAMERON, KENNETH (IN COLLABORATION WITH JOHN FIELD AND JOHN INSLEY): - The Place-Names of Lincolnshire. Part Four - The Wapentakes of Ludborough and Haverstoe. (The Survey of English Place-Names, Volume LXXI).
8810: CAMERON, KENNETH (IN COLLABORATION WITH JOHN FIELD AND JOHN INSLEY): - The Place-Names of Lincolnshire. Part Three - The Wapentake of Walshcroft. (The Survey of English Place-Names, Volume LXVI).
11680: CAMPANIUS: - Katalog öfver Confektionerande Artiklar från Modevaruhuset F. W. Campanius Västerlånggatan 43 Stockholm.
1769: CAMPBELL , NORMAN ROBERT: - Modern Electrical Theory.
1768: CAMPBELL , GEORGE A. & FOSTER , RONALD M.: - Fourier Integrals for Practical Applications.
1767: CAMPBELL , ÅKE: - Våra bondgårdar. En översikt av den svenska allmogeetnografien samt riktlinjer för uppyeckningsarbetet.
1771: CAMPE , J. H.: - Nyare Geografiskt Bibliotek för Ungdom, eller Samling af Intressanta Resbeskrifnigar till Den uppväxande Ungdomens nytta och nöje. Del 1. Resor till Antillerna.
352: ( CAMPE ): - Robinsono Kruso. Legolibro por geknaboj lau Campe.
1772: CAMPE , J. H.: - Nyare Geografiskt Bibliotek för Ungdom, eller Samling af Intressanta Resbeskrifnigar till Den uppväxande Ungdomens nytta och nöje. Del 1.- 2.
254: ( CAMPE ): - Robinsono Kruso. Legolibro por geknaboj lau Campe kompilita de H. J. Bulthuis.
10252: CANDRÉUS , CECILIA: - De hädangångnas heraldik. En studie av broderade begravningsfanor ca 1670 - 1720.
9666: CANISIUS , PETRUS: - En liten Catechismus, I faksimíle och med en efterskrift av Ragnar Dahlberg.
1773: CANNON , H. GRAHAM: - Lamarck and Modern genetics.
9771: CANTOR , CHARLES R. & SCHIMMEL , PAUL R.: - Biophysical Chemistry I: The Confirmation of Biological Macromolecules.
12436: CANTOR & SCHIMMEL: - Biophysical Chemistry. Part II: Techniques for the study of biological strucureand function..
1774: CANUTO , V.: - Equation of State at Ultra High Densities. Lectures given...at the Niels Bohr Institute and NORDITA Copenhagen.
1775: CAPEK , KAREL: - Dasjenska. En hundvalps liv skriven , ritad , fotograferad och upplevd av Karel Capek.
1777: CAPELLE , TORSTEN: - Die verborgenen Menschen in der germanischen Ornamentenkunst des frühen Mittelalters
1776: CAPELLE , TORSTEN: - Anthropomorphe Holzidole in Mittel- und Nordeuorpa.
1778: CAPITAN , W. H. & MERRILL , D. D.( ED.. ): - Metaphysics and Explanation. Proceedings of the 1964 Oberlin Colloquium in Philosophy.
354: ( CAPPELIN , OLA ): - Kiviks marknad förr och nu.
355: ( CAPPELIN , OLA ): - Kiviks marknad förr och nu.
1780: CAPPELIN , OLA: - Med Skåne - Smålands Järnväg från Åstorp till Vernamo. En järnvägsbeskriving och resehandbok.
1779: CAPPELIN , OLA: - Gammal sed och tro i Kivik.
353: ( CAPPELIN , OLA ): - Kivik. et gamla fiskelägets historia tecknad af en Kivling.
9204: CAPPELLER , CARL ( HRSG. ): - Kalidasa´s Sakuntala ( kürzere Textform ).
1781: CAR LSSON , LIZZIE: - " Jag giver dig min doitter ". Trolovning och äktenskap i den svenska kvinnans äldre historia I - II.
11148: CARATHÉODORY , C.: - Funktionentheorie I - II..
1786: CARATHÉODORY , CONSTANTIN: - Reelle Funktionen. Band I: Zahlen , Punktmengen , Funktionen.
1782: CARATHÉODORY , C.: - Mass und Integral und ihre algebraisierung.
1783: CARATHÉODORY , C.: - Variationsrechnung und partielle Differentialgleichungen erster Ordnung. Band I: Theorie der partiellen Differentialgleichungen erster Ordnung.
1784: CARATHÉODORY , CONSTANTIN: - Calculus of Variations and Partial Differential Equations of the First Order. Part II: Calculus of Variations.
1785: CARATHÉODORY , CONSTANTIN: - Funktionstheorie I - II.
1787: CARGILE , JAMES: - Paradoxes. A study in form and prediction.
10875: CARL XIV JOHAN: - Hans Kongelige Majestaets naadigste Proposition til Norges Riges Storthing, betraeffende en Lov angaaende Religionen og Geistighedens Embede.
253: "CARL GERHARD ": - Algot.
8105: CARLANDER: - Skinn -Möbler.
1788: CARLBERG , A. E.: - Étude sur l´usage syntaxique dans la Chanson du Roland. P. I. ( all published ).
1789: CARLÉN , JOHAN GABRIEL: - Christofer Polhem och hans verk. En teckning för folket.
1792: CARLESON , EDVARD: - Åmmelse - Tal öfver Kongl. Vetenskaps Academiens framledne ledamot....Herr Doct. HENRIC BENZELIUS. .
1790: CARLESON , CARL: - Tal Hålliit Vid Hans Kongl.. Maj:ts och Sveriges Rikes Högsbetrodde Man....Carl Ehrenpreuses Graf Den 24 Februari 1760, Då Dess Greflliga Vapen sönderslog.
1791: CARLESON , EDVARD: - Åimmelse - Tal öfver Kongl. Vetenskaps Academiens ledamot....Herr THOMAS PLOMGREN .
8961: CARLESTAM , GÖSTA: - ... och staden reser sig ur havet. Kartornas Gävle. En berättelse om Gävles 550- åriga historia genom dess kartor.
1793: CARLGREN , OSKAR: - Studien über nordische Actinien I. ( alles erschinen ).
1794: CARLGREN , W. M.: - Ministären Hammarskjöld. Tillkomst - Söndring - Fall. Studier i svensk politik 1914 - 1917.
10461: CARLIN, BÖRJE: - The Planktonrotatorien des Motalaström. Zur Taxonomie und Ökologie der Planktonrotatorien.
8340: CARLIN , SVEN: - Vad kostade brevet ? En bok om inrikes brevportot genom tiderna.
1795: CARLMAN , INGA: - Blåsningen. Svensk vindkraft 1973 - 1990.
1796: CARLOMAGNO , MARCOS CANTERA: - Ett folk av mänsklig granit. Sverige i den italienska utrikespolitiken 1932 - 1936.
1797: CARLQUISR , SVEN: - Karl XII i Ysrad.
1798: CARLQUIST , GUNNAR: - Carl Fredrik Scheffer och Sveriges politiska förbindelser med Danmark åren 1752 - 65.
1800: CARLQUIST , JONAS ( UTG. ): - De fornsvenska helgonlegenderna. Källor, stil och skriftmiljö.
1799: CARLQUIST , GUNNAR ( UTG. ): - Lunds Stifts Herdaminne från reformation till nyaste tid. Serie II : Biografier 14: De obefordrade prästerna.
9577: ( CARLSON , HERMAN IMMANUEL ): - Några Ord om Svenska Språkets Bearbetning i närvarande tid. Af -- -- -- n.
11498: CARLSON , FREDRIK FERDINAND: - Sveriges delagande i trippel - alliansen.
8341: CARLSON , G. W. F.: - Om vegetationen i några småländska sjöar.
11499: CARLSON , FREDRIK FERDINAND: - Om riksdagen i Upsala 1675. Akademisk afhandling.
1806: CARLSON , FREDR. THEOD.: - De contentione Aur. Augustini cum Paganis , praecipue quae in libris ejus "De Civitate Dei " continentur 1 - 2.
1805: CARLSON , ERNST: - Om Karl XII:s vistelse i Sachsen 1706 - 7 med särskild hänsyn till det nordiska krigets inverkan på det spanska tronföljarstriden.
1804: CARLSON , J. S.: - Om filosofien i Amerika, Akademisk afhandling.
1803: CARLSON , GUSTAF WILHELM: - Levnadsminnen.
1802: CARLSON , FRED. F.: - Sveriges historia under Carl den tionde Gustafs regering.
1801: CARLSON , F.: - Rymdgeometri.
11238: CARLSON , STIG: - Förbifarter.
9688: CARLSSON , JENNY ( RED. ): - Från utbildningsinstitut till akademiskt läkemedelscentrum. Farmeceutiska fakuteten 40 år 1968 - 2008.
8177: CARLSSON , GUNNAR: - Studies on Scandinavian Black Flies.
11481: CARLSSON , ANN: - Vilhelm Moberg. En bibliografi 1912 - 2005- Del 2.
8342: CARLSSON , GUNNAR: - Eine Denkschrift an Caesar Über den Staat.
8343: CARLSSON, GUNNAR: - Die Überlieferung der Seneca-Tragödien. Eine textkritische Untersuchung.
8344: CARLSSON, GUNNAR: - Zu Senecas Tragödien. Lesungen und Deutungen.
8345: CARLSSON, GUNNAR: - Zur Textkritik der Pliniusbriefe.
1813: CARLSSON , JOEL: - Handbok i träslöjd
1817: CARLSSON , EINAR: - Den ryska giftermålsfrågan under Gustav IV Adolfs minderårighet och första regeringstid.
1818: CARLSSON , STEFAN: - De generibus verbi Homerici . P. I ( all published )
11096: CARLSSON , GÖRAN & ÅGREN , PER - UNO: - Tankens bilder. Om människans vilja att synliggöra kunskap och idéer att förklara världen i bider.
1814: CARLSSON , K. ALEX: - I öst- och västerled. Berättelser.
1815: CARLSSON , STEN: - Gustaf IV Adolfs fall. Krien i Riksstyrelen, konspirationerna och statsvälvningen ( 1807 - 1809 ).
1810: CARLSSON , GOTTFRID: - Kalmarunionen. Till frågan om rättsgiltigheten av 1397 års unionsavtal.
1816: CARLSSON , CHRISTINA: - Kvinnosyn och kvinnopolitik. En studie av svensk socialdemokrati 1880 - 1910.
1811: CARLSSON , GOTTFRID: - Margareta och Erik av Pommern. Källhänvisningar och kommentarer till Sveriges historia till våra dagar III:1.
1812: CARLSSON , GOTTFRID: - Margareta och Erik av Pommern. Källhänvisningar och kommentarer till Sveriges historia till våra dagar III:1.
1808: CARLSSON , FREDRIK FERD.: - Quae de inuenda pace inde pugna Pulyavensi egerit Carolus XII.
1807: CARLSSON , C. J.: - En omväxlande Levnadsbeskrivning av smeden C. J. Carlsson från Gefle.
356: ( CARLSSON , JOHAN BIRGER ) PIETRO LA TOCE.: - Germaner och Latiner. Ett bidrag till rasernas psykologi.
9660: CARLSTEDT , GUNNAR: - Studier i Kularnava - Tantra.
1819: CARLSTEN , ELIAS AUGUST: - De genere sciendi philosophico I - IV.
1821: CARLSTEN , ELIAS AUGUST & SILLÉN , NILS OTTO: - Om negationen , med särskildt afseende på Hegelska Logiken.
1820: CARLSTEN , ELIAS AUGUST: - De indole et principio ethicae Hegelianae I - II.
1822: CARMELI , MOSHE: - Statistical Theory and Random Matrices.
1825: CARNAP , RUDOLF: - Meaning and Necessity. A Study in Semantics and Modal Logic.
1823: CARNAP: - Logic and Language. Studies dedicated to Professor Rudolf Carnap on the occasion of his seventieth biiirthday.
1826: CARNOT , SADI: - Reflections on the Motive Power of Fire and other Papers on the Second Law of Thermodynamics by E. Clapeyron and R. Clausius.
1827: CAROSSA , HANS: - Der Arzt Gion. Eine Erzählung.
8285: CARPELAN , BO: - Som en dunkel värme.
10546: CARPELAN , BO: - Variationer.
10253: CARPELAN , TOR: - Helsingfors Universitets Studentmatrikel 1828 - 1852 1 - 2.
1828: CARPOVIUS , JACOB: - Illustrationis peccati in spirfitum sanctum, Spec. 9 + 10.
8699: CARR , JOHN DICKSON: - Den ihålige mannen.
8700: CARR , JOHN DICKSON: - Korn åt små fåglar.
12323: CARRÉ , MICHEL & LUCAS , HIPPOLYTE: - Lalla Rokh. Operett i två akter.
11720: CARROLL , LEWIS: - Through the Looking Glass.
9662: CARROLL , JAMES: - Constantine´s Sword. The Chuch and the Jews.
1829: CARSUS OCH MODERUS: - En ömklig och märkwärdig Historia om twenne brödert , Carsus och Modertus i hwilken berättas , huruledes Carsus , som war en wanartig och ogudaktig sälle , wille döda den yngre Moderus ..../ Den förwandlade Kortleken.../ Samt några Spådomar...
1831: CARTAN , HENRI: - Elementare Theorie der analytischen Finktionen einer oder meherer komplexen Veränderlichen.
1830: CARTAN , ÉLIE: - Exposés de géométrie.
8346: CARTER , ROBERT E.: - Codices Chrysostomici Graeci III: Americae et Europae occidentalis.
1832: CARTER , DAVID: - Butterflies and Moths. The visual guide toovar 500 pecies of butterfly and moth from around the world.
1833: CARTERET , PHILIP: - Careteret´s Voyage Round the World 1766 - 1769 I - ii.
9081: CASALIS , EUGENE: - Minnenn från Afrika.
10811: CASANOVA , ( GIOVANNI GIACOMO ): - J. Casanovas vistande uti Blykamrarne i Venedig och Flykt derutur.
11097: CASELLA , GEORGE & BERGER , ROGER: - Statistical Inference.
1834: CASPARSSON , RAGNAR M. FL.: - Erik XIV. En historisk , kulturhistorisk och medicinsk - antropologisk undersökning i samband med gravöppningen i Västerås domkyrkaa.
1836: CASSIRER , ERNST: - Substance and Function and Einstein´s Theory of Relativity.
1835: CASSIRER , ERNST: - Das Erkenntnisproblem I - III.
1837: CASTANEDA , H. - N. & NAKHNIKIAN , G. ( ED. ): - Morality and the Language of Conduct.
8155: CASTELLO , BARTHOLOMAEO: - Lexicon Mediccum graeco -latinum.
1838: CASTIGLIANO , CARLO ALBERTO PIO: - The Theory of Equilibrium of Elastic Systems and its Applications.
10660: CASTRÉN , ZACH.: - Uskonnonfilosofian Käsittestaä ja Metoodista. I ( allt som utkom).
10725: CASTRÉN , ZACH.: - Uskonnonfilosofian Käsittestaä ja Metoodista. I ( allt som utkom).
11240: CASTRO , FIDEL: - In Defence of Socialism. Four speeches on the 30th anniversay of the Cuban revolution.
1839: CATASUS , JUAN: - Luis Garcia Falas.
11535: CATTY , D.: - Antibodies. Volume 1. A practical approach.
1840: CATULLUS: - Carmina.
357: ( CATULLUS ) SELLÉN , JONAS: - Selecta carmina elegiaca C. Valerii Catullus.
8347: CAUER , PAUL: - Delectus inscriptionum graecarum propter dialectum memorabilium.
1841: CAUER, PAULUS: - De dialecto attica vetustiore quaestionum epigraphicarum P. I.
11420: CAVAILLÉS , JEAN: - Méthode axiomatique et formalisme. Essai sur le problčme du fonndeemant des mathématiques.
1843: CAVALLIN , SAMUEL JOHANNIS: - De temporum infinitivi usu Homerico quaestiones.
1842: CAVALLIN , CHR.: - De positione nominum latinorum loci expositi et examanati.
9491: CAVALLIN , CHR.: - De L. Apulejo , scriptoe Latina , Adversario.
1845: CAVALLIN , CHR.: - Om Romarnes parentalia. En föreläsning, med bifogade noter och hänvisningar.
1844: CAVALLIN , CHR.: - De L. Apulejo , scriptore Latino.
9156: CAVALLIN , CHR.: - Om grekiskans futuri optatives. Föreläsning.
8348: CAVALLIN , SAM. ( REC. ): - Vitae Sanctorum Honorati et Hilari episcoporum Arelatensium.
1849: CAVALLIN , S. J.: - De modis atque temporibus orationis obliquae apud Herodotum.
1847: CAVALLIN , PAUL: - Identiska och syntetiska satser. En kritisk - antikritiska undersökning.
9567: CAVALLIN , SAM. ( REC. ): - Vitae Sanctorum Honorati et Hilari episcoporum Arelatensium.
1846: CAVALLIN , CHR.: - Om Romarnes parentalia. En föreläsning, med bifogade noter och hänvisningar.
1850: CAVALLIN , SAMUEL GUSTAV: - Ad libros P. Ovidii Nasonis .
1851: CAVALLIN , SEVERINUS: - De optativo I - II.
1848: CAVALLIN , S.: - Principii Schleieracheri dogmatici expositio critica.
1853: CAVE, HENRY W.: - The Ruined Cities of Ceylon.
1852: CAVE , HENRY W.: - Golden Tips. A Description of Ceylon and its great Tea Industry.
1854: CAVELL , STANLEY: - In Quest of the Ordinary. Lines of Skepticism and Romanticism.
1855: CAVELL , STENLEY: - The Claim of Reason. Wittgenstein , Skepticism , Morality, and Tragedy.
10014: CAVENDISH , CUT: - Den skickliga bridgespelaren. Fullstädig handlednimng i Bridge. Vanlig bridge , träkrlsbridge , misärbridge m. m. Portlands och turfklubbarnas nyaste reviderade regler.
11742: CAVENDISH , CUT: - Bridge - Buch.
1857: CAWALLIN , S.: - Lunds Stifts Herdaminne I - V.
1856: CAWALLIN , S.: - Lunds Stifts Herdaminne I - V.
9205: CAZACU , B. ET ALIA: - Cours de langue roumaine. Introduction ā l´étude du roumain ā la usage des étudiantes étrangers.
10599: CECIL , HENRY: - Friends at Court.
1858: CEDERBERG , IVAR W.: - Die Theromduynamische Berechnung cemischer Affinitiäten von homogenen und heterogenen Gasreaktionen. Inaygerald - Disseratation.
12229: CEDERLUND , JOHAN: - Thureholm under frihetstiden. Återuppbyggnad och nyinredning.
1859: CEDEROTH , ALFRED: - Förtal och skvaller. Föredrag.
9089: CEDERSCHIÖLD , P. G.: - De respiartione I - II.
1860: CEDERSCHIÖLD , FREDRIK JOHAN: - Diss. acad. De depositio I - II.
9088: CEDERSCHJÖLD , P. G.: - De Evacuationum in morbis asthenicis interdum nnecessario usu , doctrinae Brunonis haud inimico.
8991: CEDERSTRÅHLE , ERIK CARL JOHAN: - Bidrag till kännedomeen om underhandlingarne efter freden i Werelä angående förbundet med Ryssland. Akademisk afhandling.
8990: CEDERSTRÖM , JACOB: - Anförande rörande Grunderna för Sveriges StatshushållningsSystem.
9378: CELANDER , HILLDING & OTERDAHL , J.: - Saga och sanning. Läsning för svenska gossar och flickor I - III.
8494: CELSIUS D. Ä. , OLOF: - Diarium öfver sin resa I italien åren 1697 och 1698.
1861: CELSIUS , OLOF: - Åimmelse - Tal öfver Cancellie Rådet----.-Herr Baron SOLOMON von OTTER.
1863: CELSIUS , OLOF: - Åimmelse - Tal öfver Kongl. Vetenskaps Academiens framledne ledamot....Herr LARS BENZELSTIERNA.
1862: CELSIUS , OLOF: - Åimmelse - Tal öfver Hof - Intendenten Herr Gr. FREDRICH SPARRE.
1865: CENTERWALL , JULIUS EBBE: - Den luciliska satirens förutsättningar i Romarnes nationallynne och äldre utveckling. En inledning till den romerska satirens historia.
1864: CENTERWALL , JULIUS: - Quae publica officia ante quaesturam geri solita sint temporibus imperatorum disputatio epigraphica.
1867: CERVANTES SAAVEDRA , MIGUEL DE: - La gitanilla de Madrid. Spanskt original, Svensk öfversättning samt en inledande monografi öfver Cervantes.
1866: CERVANTES SAAVEDRA , MIGUEL DE: - La gitanilla de Madrid. Novell.
10298: CERVIN - STÉENHOFF , N. J.: - Predikan vid Contracts - Prosten , kyrkoherden i Carlshamn och Asarum , Kongl. Hofpredikanten Magister Carl Magnus Westdahls Jordfästning i Carlshamns Kyrko d. 3 Maj 1865.
8811: CHADWICK , OWEN ( ED. ): - Western Asceticism. Selected Translations with Introduction and Notes.
1868: CHALMERS , A. F.: - Vad är vetenskap egentligen ?
1869: CHALMERS , THOMAS: - Prelections on Butler´s Analogy , Paley´s Evidences of Christianity, and Hill´s Lectures in Divinity.
9207: CHAMBERS , R. W. & DAUNT , MARJORIE ( ED. ): - A Book of London English 1384 - 1425.
1870: CHANCE EDGAR: - The Cuckoo´s Secret.
1871: CHANDRASEKHAR , S.: - Radiative Transfer.
1872: CHANGEUX , JEAN - PIERRE & RICOEUR , PAUL: - Ce qui nous fait penser. La nature et la régle.
8178: CHAPMAN , R. F.: - The Insects. Structure and Function.
1873: CHAPMAN , R. F.: - A Biology of Locusts.,.l
1874: CHARBONNIER , P.: - Balistique Extérieure Rationelle.
1875: CHARGAFF , ERWIN: - Über das Lebendige. Ausgewählte Essays.
9568: CHARLES , ROBERT HENRY: - The Greek Versions of The Testaments of the Twelve Patriarchs. Edited from nine MSS together with the VVariants of the Armenian and Slavonic Versions and some Hebrew Fragments.
1876: CHARLESEN , JANNE: - Karlshamns boktryckare 1819 - 1875. En bibliografisk studie.
1877: CHARLIER: - Festskrift tillägnad C. V. L. Charlier...1 april 1927
1892: CHARLIER , C. V. L.: - The Radiation Law applied to Stellar Photometry.
1901: CHARLIER , C. V. L.: - How an Infinite World may be built up.
1902: CHARLIER , C. V. L.: - Utredning angående inrättanded av ett svenskt statslotteri.
1887: CHARLIER , C. V. L.: - On the Dissection of Frequency Functions.
1896: CHARLIER , C. V. L.: - Über die Darstellung willkürlicher Funktionen.
1897: CHARLIER , C. V. L.: - Über die trigonometrische Form der Integrale des Problems der drei Körper.
1898: CHARLIER , C. V. L.: - Wie eine unendliche Welt aufgebaut sein kann.
1899: CHARLIER , C. V. L. & GYLLENBERG , W.: - Die Bewegung der Sterne verschiedner Spektraltypen.
1903: CHARLIER , C. V. L.: - Om proportionella Val.
1904: CHARLIER , C. V. L.: - Vorlesungen über die Grundzüge der mathematischen Statistik.
1883: CHARLIER , C. V. L.: - Die Rotation der Planeten Merkur und Venus.
1886: CHARLIER , C. V. L.: - Note on Statistical Mechanics.
1884: CHARLIER , C. V. L.: - Die Strahlungsgesetz. Zweite Mitteilung.
1878: CHARLIER , C. L.: - Die Mechanik des Himmels. Vorlesungen I - II.
1879: CHARLIER , C. V. L.: - Grunddragen af den matematiska statistiken.
1889: CHARLIER , C. V. L.: - On the Structure of the Universe. Hitchcock Lectures at the University of California April 1i924.
1890: CHARLIER , C. V. L.: - Partikulare Integrale des Rotationsproblems.
1891: CHARLIER , C. V. L.: - Preliminary Satistics of Nebulae and Clusters.
1885: CHARLIER , C. V. L.: - Ein Transformationstheorem in der Mechanik.
1893: CHARLIER , C. V. L.: - Über den Satz von der gleichen Verteilung der Energie.
1900: CHARLIER , C. V. L. & ZINNER, E.: - Entwickelung des Potentials im Rotationsproblem.
1880: CHARLIER , C. V. L.: - Astronomi och kultur. Installationsföreläsning i Lund (1897 ).
1881: CHARLIER , C. V. L.: - Das planetarische Rotationsproblem.
1882: CHARLIER , C. V. L.: - Die analytische Lösung des Bahnbestimmungsproblems I - III.
1888: CHARLIER , C. V. L.: - On the Mean Distances and Luminosties of Stars of Different Spectral Types.
1895: CHARLIER , C. V. L.: - Über die Attraktion zweier festen Centra auf einen beweglichen Punkt und die beziehung dieses problems zum Problem der zwei Körper.
1894: CHARLIER , C. V. L.: - Über die Acceleration det mittleren Bewegung der Kometen.
1905: CHARPENTIER , JARL: - Studien zur Indischen Erzählingslitteratur I: Paccekabuddhageschichten. Inaugeraldissertation
1906: CHARPENTIER , C - J. ( RED. ): - Europas hjärta - fjorton röster om Eslöv.
1907: CHASE , FRANK H.: - A Bibliographical Guide to Old English Syntax.
10790: ( CHATEAUNEUF , AGRICOLE HIPPOLYTE DE LA PIERRE ): - Franska Konungarnes Mätresser , ifrån Agnes Sorel till närwarande tid.
1908: CHAZY , JEAN: - Cours de mécanique rationelle 1 - 2.
9772: CHEREMISINOFF , NICHOLAS P. & PAUL N.: - Water Treatment and Waste Eecovery. Advanced Technology and Applications.,
358: ( CHESNEY , GEORG TOMKYNS ): - Slaget vid Dorking. En skarpskytts minnen.
9942: CHESTERMAN , CHARLES W.: - National Audubon Society Field Guide to North American Rocks and Minerals.
1909: CHEVALLEY , CLAUDE C.: - The Algebraic Theory of Spinors.
1910: CHIA - SHUN YIH ( ED. ): - Advances in Applied Mechanics. Volume 14.
11320: CHIBATA , ICHIRO ( ED. .): - Imobilized Enzyme, Research and Development.
11085: ( CHIEWITZ , E. ): - Bellmans - Galleri. Grupper och Personager ur Fredmans Epistlar och Sånger.
1911: CHIHARA , CHARLES S.: - Ontology and the Vicious - Circle Principle.
1912: CHILSTROM , N. J.: - Lifvet i Nya Sverige. En historisk skildring från den svenska kolonien i Delaware. Bearbetning från engelskan.
10295: CHILSTROM MEIXNER , ESTHER: - Swedish Landmarks in the Delaware Valley
11721: CHIN LONG CHAN: - An Introduction to Stochastic Processes and their Application.
1913: CHINTSCHIN , A. L.: - Mathematische Grundlagen der Quantenstatistik.
1914: CHINTSCHIN , A. J. ET ALTERA: - Arbeiten zur Informationstheorie I - II.
1915: CHOQUET - BRUHAT , Y. , DE WITT - MORETTE , C. & DILLARD - BLEICK , M.: - Analysis , Manifolds and Physics.
1916: CHORIN , A. J. & MARSDEN , J. E.: - A Mathematical Introduction to Fluid Mechanics.
1917: CHORLTON , F.: - Textbook of Fluid Dynamics.
8179: CHRISTENSEN, PAUL J. HOLST: - Embryologische und zytologische Studien über die erste und frühe Eientwicklung bei Orgyia Antiqua Linné.(Fam.Lymantriidae,Lepidoptera).
12186: CHRISTENSEN , ARTHUR: - Heltedigtning og fortaellingslitteratur hos iranerne i oldtiden.
8349: CHRISTENSSON , JAKOB: - Vetenskapen i provinsen. Om baronerna Gyllenstierna på Krapperup och amatörernas tidevarv.
12329: CHRISTERNSSON , HENRIK: - Per Svinaherde. Sångspel i tre akter.
12328: CHRISTERNSSON , HENRIK: - Granadas dotter. Romantisk opera i tre akter.
1920: CHRISTIANSEN , J. A.: - Om kemiske reaktioner og deres hastigheder.
1918: CHRISTIANSEN , C.: - Laerebog i Fyswik til brug ved polyteknisk laereanstalt.
1919: CHRISTIANSEN , C. & MÜLLER , J.: - Elemente der theoretischen Physik.
1921: CHRISTIANSEN, PETER: - Anker Kyster.Smaatraek til en karakteristik.
9661: CHRISTOFFERSEN , LISBET ( RED. ): - Samfundsvidenskabelige syn på det religiöse.
1922: CHRISTOFFERSON , MATS: - Boksamlaren.
1923: CHRISTOFFERSSON , HERMAN: - Studia de fontibus fabularum Barnrianarum. Commentatio acdemica.
11621: CHRONWALL , JOHAN HENRIK: - Några utsökt vackra Visor..N:o.37
11616: CHRONWALL , JOHAN HENRIK: - Lilla , eller Enkla Ordspråksboken från A till H, med flera hundra trefliga och lärorika ordspråk.
11617: CHRONWALL , JOHAN HENRIK: - Modärna Vals-Visor. N:r 124.
11755: CHRONWALL , JOHAN HENRIK: - Ny Visor N:r 147..
11756: CHRONWALL , JOHAN HENRIK: - N:r 4.''
11620: CHRONWALL , JOHAN HENRIK: - Några trefliga och vackra stycken på vers eller Folk -Sånger från bygder , från berg och från dalar, af kända och okända författare.
11619: CHRONWALL , JOHAN HENRIK: - N:r 170.
11612: CHRONWALL , J. H.: - Visor. Häftet N:r 127: Blystedts annons - frieri / Vänninan Frida å ja / Pligg Visan / Visan om försvaret / Svenska Valen från Abbekås / Thyra och Sven / Kicki.
11618: CHRONWALL , JOHAN HENRIK: - N:o 5. Nya vackra Visor och Sånger.
11615: CHRONWALL , JOHAN HENRIK: - Kristids - Visor. N:r 165 A.
11613: CHRONWALL , JOHAN HENRIK: - Fem utsökt vackra och alldeles nya visor.
11622: CHRONWALL , JOHAN HENRIK: - Några vackra och alldeles nytryckta Visor. Nr. 96
11623: CHRONWALL , JOHAN HENRIK: - Nya Sånger och Visor N:r 133.
11614: CHRONWALL , JOHAN HENRIK: - I: Swenska skaldekonsten från forntiden till innewarande tid. II: Edward och Brynhilda, en tafla ur emigrant- och slaflifwet.
11627: CHRONWALL , JOHAN HENRIK: - Sjömans Visor.
11628: CHRONWALL , JOHAN HENRIK: - Sjömans - Visor.
11624: CHRONWALL , JOHAN HENRIK: - Nya Visor. N:r 107.
11625: CHRONWALL , JOHAN HENRIK: - Rosor och Törnen i Sverige. Om en bekant författares lif i med och motgång från vaggan till 20 år i tiden, hans sorglustiga äfventyr under kampen för sin tillvaro och för sina idéer.
11629: CHRONWALL , JOHAN HENRIK: - Sjömans - Visor.
11630: CHRONWALL , JOHAN HENRIK: - Stjernedikter
11631: CHRONWALL , JOHAN HENRIK: - Vishäftet N:r 3.
11632: CHRONWALL , JOHAN HENRIK: - Visor med kända melodier.
11634: CHRONWALL , JOHAN HENRIK: - Visor. N:o 126.
11635: CHRONWALL , JOHAN HENRIK: - Visor. N:o 2.
11636: CHRONWALL , JOHAN HENRIK: - Visor. N.r 52.
11637: CHRONWALL , JOHAN HENRIK: - Wisor. Uppmuntra sången! Lefve den...
11626: CHRONWALL , JOHAN HENRIK: - Sånger eller Visor från Sveriges bygder och dalar. N:o 21,
1926: CHRUSJTJOV , N. S.: - Plansiffrorna för utvecklingen av SSSR:s folkhushållning åren 1959 - 1965. Rapport på Sovjetunionens kommunistiska partis extra 21 kongress den 17 januari 1959.
11423: CHURCHMANN , C. WEST: - Prediction and Optimal Decision. Philosophical Issued of a Science of Values. The problem of modern decision making value vs. fact.
1927: CHWOLSON , O. D.: - Hegel , Häckel , Kossuth of Tolfte budet.
1930: CICERO: - ( Scripta...fasc.42 ): Academicorum reliquiae cum Lucullo.
11768: CICERO , MARCUD TULLIUS: - Om Talaren. Tre Samtal.
1936: CICERO: - Orationes in Catilinam prima et secunda.
11938: CICERO - BRING , EBBE SAM.: - M. Tullii Ciceronis de Re publica Liber I ( i svensk översättening.). P. I - V.
8350: CICERO: - De officiis libri tres.
8351: CICERO: - M. Tulli Ciceronis ad M. Brutum et M. Brutii ad M. Tullium Ciceronem epistularum liber nonus.
8352: CICERO: - M. Tulli Ciceronis ad Q. Fratrem epistularum libris tres.
8353: CICERO: - Tusculanarum disputationum ad M. Brutum libri quinque.
1929: CICERO: - ( Scripta...fasc.39 ): De re publica.librorum sex quae manserunt..
1932: CICERO: - Cicero in his letters.
1939: CICERO , MARFCUS TULLIUS: - Abhandlung über die menschlichen Pflichten in drey Büchern.
1938: CICERO - FACCIOLATI , JACOBI: - De Ratione regendae provinciae. Epistola M.T. Ciceronis Ad Quintum Fratrem Asiae praetorem.
1933: CICERO: - De senectute / De amicitia / De divinatione.
1940: CICERO , M. T.: - De finibus bonorum et malorum libri quinque.
12355: CICERO: - Scripta quae manserunt omnia Fasc.. 45: De natura deorum.
1935: CICERO: - Orationes 1 - 3 ( of 6 ).
8556: CICERO: - Orationes selectae VIII. In Catilinam I - IV , Pro archia poeta , De imperio Cn.Pompeii , Pro Sexto roscio amerrino , Pro milone.
8767: ( CICERO ) - FORSLUND , JOH. AUGUST: - Somnium Scipionis, e sexto De Republica libro.
1928: CICERO: - ( Scripta...fasc.1 ): Incerti auctoris de ratione dicendi ad. C. Herrenium lib. IV.
1931: CICERO: - Ad Quintum fratrem dialogi tres de oratore
8557: CICERO: - Tusculanarum disputationum librie quinque.
1941: CINTHIO , ERIK: - Étude sur un crucifix roman.
1943: CLAËSON , KRISTIAN: - Om möjligheten af en filosofisk rättslära. Akademisk afjhandling.
1942: CLAËSON , K.: - Om möjligheten af en filosofisk rättslära. Akademisk afjhandling.
1944: CLAËSON , SARA: - Pappslöjd I - II. Serie i två delar för barnen i hemmet och skolan.
1945: CLAESSON , STIG ( ED. ): - Fast Reactions and Primary Processes in Chemical Kinetics. Proceedings of the Fifth Nobel Symposium held August 28 - September 2, 1967 at Södergarn , Lidingö , in the County of Stockholm.
12307: CLAIRVILLE & THIBOUST: - Den svage side, Farce med Sange i 1 act.
10323: CLARK , ALFRED: - The Chemisorptive Bond. Basic Concepts
1946: CLARKE , C.: - Elementary General Relativity.
10219: CLARKE , WILLIAM: - William Clarke´s Twenty - Eight Windsor Views.
1947: CLAS OHLSSON & C:0: - Handbok i möbelmålning för amatörer.
1948: CLASON , SAM.: - Till reduktionens förhistoria. Gods och ränteafsöndringar.
1949: CLASON , SAM.: - Till reduktionens förhistoria. Gods och ränteafsöndringar.
1950: CLAUSEN , H. V.: - Sönderjylland. En rejsehådbog.
359: ( CLEANTHES ) TRANÉR , JOHANNES: - Cleanthis, philosophi stoici . in Deum suprenum hymnus.
11769: CLEARY: - Prussian Militarism at Work.
1951: CLEMENS , GÜNTHER: - Technische Mechanik für Bauingenieure. Band I: Statik des starren Körpers.
1952: CLEMENSSON , PER ( UTG. ): - Två göteborgare på resa i Nya och Gamla Werlden. Olof Wijk d.ä:s resejournal 1828 -1830/ Hilda Wijks reseagbok 1832 - 33.
12092: CLEMENSSON , GUSTAF: - Flottans förläggning till Karlskrona. En studie i flottstationsfrågan före år 1685.
1953: CLEMENT , AD. ( UDG. ): - W. C. Zeise og J. Jac. Berzelius breve 1823 - 1847.
1954: CLËSSOM , JOHAN PETER: - Om fenyl- och etylsulfacetsyror samt af dem erhållna sulfonföreningar. Akadeemisk afhandling-
1955: CLIFFORD , WILLIAM KINGDON: - The Sommon Sense of the Exact Sciences.
9667: CNATTINGIUS , HANS: - Diakoni och Venia Concionandi i Sverige intill 1800 - talets mitt.
1956: CNATTINGIUS , A. J.: - Konung Carl XIV Johans minne. En folkskrift.
1957: COBBIN , INGAM: - Det syndiga, fäfängliga och skadliga i skådespel : Predikan, hållen uti södra Molton, i Devonshire, söndagsafton d. 4 april 1802.
9392: COBET , CAOLUS GABRIEL: - Oratio de arte interpretandi grammatices et critices fundamenti innixa primario philologi officio.
9865: COFFEY , S. ( ED. ): - Rodd´s Chemistry of Carbon Cmpunds. Vol 1; Aliphatic compounds, P. B: Monohydric alcohols, their ethes and esthers. Sulphur analogues, nitogen deratives,organometallic compounds.
9208: COHEN , MARCEL: - Le subjonctif en vrancais contemporain. Tableau documentaire.
1961: COHEN , J. BERNARD: - Revolution in Science.
1959: COHEN , I. B. & WATSON , F. G. ( ED. ): - General Education in Science.
1960: COHEN , I. BERNHARD & SMITH , GEORGE E. ( ED. ): - The Cambridge Companion to Newton.
1962: COHN , P. M.: - Lie Groups.
9658: COLDÉN , LISA: - Un condené des caractéristiques essentielles des conceptions religeuses du peuple des Sakata.
8181: COLLAN , K.: - Könighofer- och Grünberger-Handskriften. Från fornböhmiskan öfversatta , jemte litterärhistorisk inledning och upplysande noter.
8130: COLLAN , K.: - Om Bibliographiska Systemer och Bibliotheksmethoder. Akademisk afhandling.
1963: COLLATZ , LOTHAR: - Eigenwertprobleme und ihre numerische Behandlung.
10902: COLLATZ , LOTHAR: - Funktionanalysis und numerische Mathematik.
1964: COLLBERG , SVEN: - Tang. Pastischer.
360: ( COLLÉN , MATHIAS WILHELM ): - Silhouetter af framstående personligheter i Falu stad och omnejd + Gamla förhållanden och personligheter i Falu stad med omnejd.
9209: COLLIANDER , SELMA: - Der Parallelismus im Heliand.
9362: COLLIANDER ,O. I.: - Om den kyrkliga psalmen jemte inledning till evangelisk luthersk hymnologi. Akademisk afhandling.
1965: COLLIANDER , J.: - Predikan vid fru Emilia Ahnfelt - Laurins jordfästning i Kells Nöbbelöfs kyrka den 5. Jan. 1895.
1967: COLLIJN , ISAK: - Katalog öfver Linköpings Stifts - och Läroverksbiblioteks inkunabler.
1971: COLLIJN , ISAK: - Svenska Fornskriftsällskapet 1843 - 1943. Historik.
1968: COLLIJN , ISAK ( UTG. ): - Handlingar röranded Helga Lekamens Gille i Stockholm I - IV.
1969: COLLIJN , ISAK: - Bibliografiska miscellanea. ( Första samlingen ).).
8262: COLLIJN , ISAK: - Det äldsta svenska trycket. Ett nyunnet remigusfragment..
9210: COLLIJN , ISAK: - Les suffixes toponymiques dans les langues francaise et provencale. Part I: Développement des suffixes latins -anus, -inus, ensis.
12000: COLLIN , MARIA: - Våra hemväfnader i lärft , ypert och atlas innefattande bindningar för klädnings, - kostymtyger , mattor , möbelöfverdrag samt duktyg m.m. med 18 planscher och talrika beskrifningar.
1972: COLLIN , A. Z.: - Sur les conjonctions Gothiques.
9593: COLLIN , Z.: - Examen critique des Étymologies islandaises proposées dans le Dictionnaire du Patois Normand de MM Duméril.
9107: COLLIN , CARL S. R.: - Anekdoter om ord 1 - 3.
11999: COLLIN , MARIA: - Skånsk Konstväfnad i allmogestil med beskrifningar och talrika mönster.i färgtryck samt fullständig beskrifning öfver Rosengng , Skälblads- och Snårväfnader , Röllakan och Flossa.
10237: COLLIN , JEPPE & PLANTIN , OLOF: - Wid Prostens och Kyrkoherdens i Åsums och Skipparslöfs Församlingar Högärewördige och Höglärde Herr Magister Samuel Sinii Begrafning uti Åsums Kyrka den 28 Sept. 1796 af Dess sörjande Swär Söner.
9363: COLLINDER , GUSTAV LEOPOLD: - Om det Evangeliskt - Lutherska Skriftermålet. Akademisk afhandling.
1975: COLLINGWOOD , C. A.: - The Formicidae ( Hymenoptera ) of Fennoscandia and Denmark.
1978: COLLINS , HARRY & PINCH , TREVOR: - The Golem. What Everyone should know about Science.
1976: COLLINS , H. M.: - Artificial Experts. Social Knowledge and Intelligent Machines.
1977: COLLINS , H. M.: - Chaning order. Replication and Induction in Scientific Practice.
1979: COLODNY , ROBERT G. ( ED. ): - Paradigms & Paradoxes. The Philosophical Challange of the Quantum Domain.
9968: COMAR , C. L. & BRONNER , FELIX: - Mineral Metabolism. An advanced treatise. Volume 1: Principles , Processes , and Systems. Part A.
1981: COMRIE , L. J.: - Chambers´s shorter six-figure mathematical tables.
1982: CONDON , E. U. & SHORTLEY , G. H.: - The Theory of Atomic Spectra.
12002: CONEY ISLAND: - Views of Coney Island-
1983: CONFUCIUS: - L´invariable milieu. Tchoung - Young.
1984: CONFUCIUS: - The Sayings of Confucius.
1986: CONGRESS: - Tolfte Skandinaviska Matematikerkongressen i Lund 10 - 15 augusti 1953 / Compres rendus du douzieme Congrčs des mathématiciens scandinaves.
1987: CONNERTON , PAUL: - How Societies Remember.
1988: CONNETT , WENDY: - A search for the true identity and whereabouts in time, and place , of the Tibetan Mastiff.
1989: CONNOLD , EDAWARD T.: - Britis Vegetable Galls. An introduction to heir study.
1990: CONRADI , F. W.: - Das Universum der Magie.
1991: CONSTANT , BENJAMIN: - Journal intime précédé du Cahier Rouge et de Adolphe.
8676: COOK , R. M.: - Greek Painted Pottery.
1993: COOK , ALAN: - The Observational Foundations of Physics.
1995: COOKE , RICHARD G.: - Linear Operators. Spectral Theory and some other Applications.
1994: COOKE , RICHARD G.: - iNFINITE mATRICES AND sEQUENCE sPACES.
1996: COOPER , DAVID E. ( ED. ): - Education , Values and Mind. Essays for R. S. Peters.
12416: COOPER , FENIMORE: - Banditen. En venetiansk berättelse 1 - 2.
12433: COOPER, JACK R. ET ALT.: - The Biochemical Basis of Neuropharmacology.
1997: COOS , NILS: - Undersökning af termoelektriska krafter. Akademisk afhandling.
1998: COPINGER , H. B.: - The Elzevier Press. A Handlist of the Productions of the Elzevier Presses at Leyden , Amsterdam , The Hague and Utrecht with References to Willems , Berghman , Rahir and other Bibliographies.
11948: COPP , NEWTON H. & ZANELLA , ANDREW W.: - Discovery , Innovation , and Risk. Case Studies in Science and Technology.
1999: CORBEN , H. C. & STEHLE , PH.: - Classical Mechanics.
2000: CORDIER , HENRI: - Bibliotheca Japonica. Dictionnaire bibliographique des ouvrages relatifs a l´empire japonais rangés par ordre chronologique jusqu´a 1870.
2002: CORNELIUS NEPOS: - De vita excellentium imperatorum.
2004: CORNELIUS NEPOS: - Om berömda män / De viris illustris.
2005: CORNELIUS NEPOS: - Vitae.
2001: CORNELIUS , CARL ALFRED: - Den Tyska Medeltids - Mystikens förnämsta läropunkter.
2003: CORNELIUS NEPOS: - Miltiades , Themistocles , Aristides , Pausanias , Cimon och Hannibal.
2006: CORNFORTH , MAURICE: - Dialectical materialism I - III. An introduction.
361: ( CORNWALL ): - Guide to St.Ives, Carbis bay, Penzance Land´s End and the Isles of Scilly.
11982: CORONA: - Bruksanvisning och Behandlingstabell för Elektro - Medicinska Apparaten CORONA. Elektrisk högfrekvensbestrålning.
2007: CORONA , H. C. ( PSEUDONYM ): - Atlantdeklaraionen.
10600: CORONES , S. G.: - Competition Law and Policy in Australia.
10601: CORONES , S. G.: - Restrictive Trade practises Law.
2008: CORSON , E. M.: - Introduction to tensors , spinors , and relativistic wave-euations.( Relation structure ).
2009: CORSON , E. M.: - Perturbation methods in the quantum nechanics of n-elecftron systems.
11436: CORTAZAR , JULIO: - Samlade noveller 1 - 2.
11803: COSTA Y LLOBERA , MIGUEL: - Als joves / A los jovene4s.
2010: CÖSTER , HENRY: - Människa , hopp , befrielse. En systematisk studie i Ernst Blochs spekulativa marxism med speciell hänsyn till hans kristendomstolkning.
2011: COSTER, CHARLES DE: - Ulenspiegel. Die Legende und die heldenhaften, förlichen und rumreichen Abenteuer von Ulenspigel un Lamme Godzak im flandrischen Lande und anderswo.
8530: CÖSTER , HENRY: - Kyrkans historia och historiens kyrka.
10547: COTT , HUGH B.: - Adaptive Coloration in Animals.
2012: COTTERILL , JAMES H. & SLADE , JOHN HENRY: - Lessons in Applied Mechanics.
12495: COUGHLAN , MICHAEL ( ED. ): - Molybdenium and Molybdenium - containing Enzymes.
2013: COULSON , C. A.: - Waves .A Mathematical Account of the Common Types of Wave Mation.
2014: COUPE , WILLIAM A.: - The German Illustrated Broadsheet in the Seventeenth Century I - II. Historical and Iconographical Studies.
2015: COURANT , R. & HILBERT , D.: - Methoden der mathematischen Physik I - II.
11227: COURANT , R. & HILBERT, D..: - Methhods of Maqthematicval Physics. Volumwe II: Partial diifferential equations..
2016: COURTNEY , JANET E.: - Freethinkers of the Nineteenth Century.
2017: COVELL , CHARLES: - A Field guide to the Moths of Easten North America.
8812: COX, BARRIE: - The Place-Names of Leicestershire. Part One: The Borough of Leicester. (The Survey of English Place-Names, Volume LXXV).
8813: COX, BARRIE: - The Place-Names of Leicestershire. Part Three - East Goscote Hundred. (The Survey of English Place-Names, Volume LXXXI).
8814: COX, BARRIE: - The Place-Names of Rutland. For 1989-90, 1990-1 & 1991-2. (The Survey of English Place-Names, Volume LXVII/LXVIII/LXIX).
2018: COX , K. G. , PRICE , N. B. & HARTE , B.: - An Introduction to the Practical Study of Chrystals , Minerals , and Rocks.
10661: CRAEMER , CURT: - Aus meiner Wanderzeit. Reiseeindrücke eines jungen Kaufmanns in Süd-Afrika, Indien, Ceylon, Singapore, Java, China, Japan, Australien, Neuseeland, Samoa, Hawaii, den Vereinigten Staaten, und Canada.
10726: CRAEMER , CURT: - Aus meiner Wanderzeit. Reiseeindrücke eines jungen Kaufmanns in Süd-Afrika, Indien, Ceylon, Singapore, Java, China, Japan, Australien, Neuseeland, Samoa, Hawaii, den Vereinigten Staaten, und Canada.
2019: CRAMÉR , H.: - Random Variables and Proability Distributions.
2020: CRAMÉR , HARALD: - Sannolikhetskalkylen och några av dess användningar.
2021: CRAMPA, JONAS: - The Greek Inscription. Part I: 1-12 ( Period of Olympichus).
6064: CREGNÉLL , O. G.: - Lunds Universitets , Akademiska förenings , studentnationers och domkapitels stipendier och premier. Historiska upplysningar samt utdrag ur reglementen och räkensakper.
2023: CROCE , BENEDETTO: - Randbemerkungen eines Philosophen zum Weltkriege 1914 - 1920. Mit Genehmigung des Verfassers.
2022: CROCE , BENEDETTO: - Estetiskt breviarum.
2024: CROFTON , H. D.: - Nematodes.
2025: CROLL , JAMES: - The Philosophical Basis of Evolution
2026: CROMPTON , JOHN: - The Hunting Wasp.
2027: CROMPTON , MARGARET: - Children and Counselling.
8042: CRONHOLM , ABRAHAM: - De Suecorum , intra annos MCLX - LXXXII , CUM Gallis foederibus 1 - 4.
362: ( CRONHOLM , BERNHARD ): - Små Bref från Skåne, af B. C. I: Ramlösa. ( Aftryck af Snällpsten ).
2028: CRONHOLM M AVRAHAM: - De varia societatum medii aevi monasticarum indole I - II + De suecorum intra annos MDCLX - LXXXII , cum gallis foederibus.
2029: CROSS , J. E.: - Aelfric and the mediaeval Homiliary - Objection and Contribution.
9773: CROWE MICHAEL J.: - A History fo Vecor Analysis The Evolution of the Idea of a Vectorial System.
2030: CROWTHER , J. G.: - British Scientists of the Twentieth Century.
2031: CRUICKSHANK , JOHN: - The Novelist as Philosopher. Studies in French Fiction 1935 - 1960.
363: ( CRULL , JODOCUS ): - Méemoires de Dannemark , contenant la vie et le regne de defunt Christiierne V......avec une rélation....du trogrčs...entre les deux Maisons de Dannemarck & de Holstein - Gottorp....
2032: CRUSENSTOLPE , M. J.: - Carl XIII och Hedvig Elisabeth Charlotta.
2033: CRUSENSTOLPE , M. J.: - Stamfadrens antecedentia. ( Historiska personligheter del II ):
9211: CSAPLAROS , ISTVAN: - Zarys elementarnej gramatyki jezyka wegierskiego. Wydanie III.
10903: CSIBI , SANDOR: - Stochastic proceses with learning properties.
10101: CULBERTSON , ELY: - Mina sju iv. En självbiografi.
2034: CULIN , ANDERS MAGNUS: - Om Periodindelning i Philosophiens Historia. Akad. afhandling.
12178: CULLHED , SIGRUD SCHOTTENIUS: - Proba the Prophet. Studies in the Christian Virgilian Cento of Faltonia Betitia Proba.
9555: CULLMAN , OSCAR: - Les Premičres Confession de foi Chrétiennes.
2035: CUMMING , ROUALEYN GORDON: - Fem års jägarlif i det inre af Syd-Afrika.
2036: CUMMINS , J. S.( ED. ): - The Travels and Controversies of Friar Domingo Navarrete 1618 - 1696. I - II.
2037: CUNLIFFE , RICHARD JON: - Homeric Proper and Place Names. A Supplement to " A Lexicon of the Homeric Dialect ".
2038: CUNNINGHAM , E.: - Relativity and the Electron Theory.
2039: CURLE , N. & DAVIES , H. J.: - Modern Fluid Dynamics. Vol. I: Incompressible Flow.
9212: CURME , GEORGE 0.: - Syntax.
2040: CURTELIUS , ELISABETH: - Små Mostrar. Minnen och intryck från en långresa i Norrbotten år 1922.
2041: CURTIUS: - Historiarum Alexandri Magni Macedonis liber tertius.
8650: CYGNAEUS , FREDRIK: - Det historiska dramat i Tyskland. Akademisk afhandling.
2042: CYGNAEUS , FREDRIK: - Indernes föreställningar om verldsskapelsen jemförda med Finnarnes. Akademiska Afhandling.
2043: CYGNAEUS , FREDRIK: - Om kunskapens möjlighet.
2044: CZUBER , EMANUEL: - Wahrscheinlichkeitsrechnung.. Band I: Wahrscheinlichkitstheorie - Fehleraisgleichning Kollektivmasslahre.
2048: D´URVILLE . DUMONT: - Verldsomseglaren , eller Sammandrag af de Upptäcktsresor som blifvit verkställda kring Jorden, och förnämligast i Stilla Hafvet , ifrån och med 1520 till och med 1831 af Magellan , Tasman , Dampier , Anson , Byron , Wallis , Carteret m. fl. 1 - 8.
2045: D´ABRO , A.: - The Evolution of Scientific Thought from Newton to Einstein.
2046: D´OHSSON , C.: - Kort Öfversigt af Chemiens Historia ifrån de äldsta tider. Tal hållit vid presidii nedläggande vid Kongl. Vetenskaps - Academien den 5 April 1826.
2047: D´OLIVET , FABRE: - Den Babyloniska Drottningen , Semiramis´s Leffnadshistoria + Några af Semiramis´s efterträdares Lefnadshistoria jemte Beskrifning öfver Staden Babylon.
10322: D´ALEMBERT: - Inledning till Encyklopedien.
8739: DACIA , PETRUS DE: - De gratia naturam ditante sive De virtutibus Christiae Stumbelensis.
2049: DACQUÉ , EDGAR: - Natur und Seele. Ein Beitrag zur magische Weltlehre.
10794: DAEHNERT , JOH. CARL: - Vocabularium Elleer Tysk , Latinsk och Swenkst Orda - Box / Liber Memorialis germanico - latino - svecicus./ Deutsch, Lateinisch und Schwedisches Vacabularium.
2050: DAGERMAN , STIG: - Nattens lekar. Novelller.
12440: DAGLGREN , WILHELM: - Konung Davids adertonde psalm, från grundtexten öfversatt och kommenterad.
12090: DAHL , IVAR: - Substantival Inflexion in Early Old English. Vocalic Stems.
10370: DAHL MARIA: - Slaegtsminder samlede til Hulda Granzow´s hundredaarsdag.
11561: DAHL , SVEN: - Torna och Bara. Studier i skånsk bebyggelse- och näringsgeografi före 1860.
2055: DAHL , FOLKE: - A Bibliography of English Corantos and Periodical Newsbooks 1620 - 1642.
2053: DAHL , GÖRAN: - Begär och kritik. Avhandlingsupplaga.
9213: DAHL , JOHANNES: - Die Abtönungspartikeln im Deutschen. Ausdrucksmittel für Sprechereinstellungen - mit einem Kontrastiven Teil, deutsch-serbokroatisch.
2054: DAHL , FOLKE: - A Bibliography of English Corantos and Periodical Newsbooks 1620 - 1642.
2051: DAHL , AXEL: - Odödlighetsproblemet hos Plotinos jämte en kort framställning av samma problem hos Augustinus.
10254: DAHL , YGVE ( UTG. ): - Lärarmatrikeln 1922.
2056: DAHLBÄCK , GÖRAN: - Uppsala domkyrkas godsinnehav med särskild hänsyn till perioden 1344 - 1527.
9550: DAHLBÄCK , GUSTAF: - Den gamla och den nya människan i Lars Levi Laestadiuss teologi.
2057: DAHLBERG , .M.: - Jag gör allting själv VII: Hur jag binder böcker , uppfodrar kartor på väv , tillverkar och dekorerar lampskärmar .m.m.
2058: DAHLBERG , BROR HERMAN: - Bidrag till svenska fattiglagstiftningens historia intill midten ag adertonde århundradet.
2060: DAHLBERG , TORSTEN: - Die Mundart von Dorste. Studien über die niederdeutschen Mundarten an der oberen Leine ( Das sog. göttingisch-grubenhagensche Dialektgebiet).
2062: DAHLBERG , TORSTEN: - Zum dänischen Lavrin und niederdeutschen Lorin. Mit einem Neudruck des einzig erhaltenen niederdeutschen exemplars (Hamburg um 1560)..
2061: DAHLBERG , TORSTEN: - Göttingisch-Grubenhagensche Studien. ( Die Mundart von Dorste Teil 2 )
9215: DAHLBERG , TORSTEN: - Zwei unberücksichtigte mittelhochdeutsche Laurin-Versionen. Untersucht und herausgegeben.
9214: DAHLBERG , TORSTEN: - Mittelhochdeutsch Wurpoz "Radix" , Boze " Flachsbündel ", Boz " Stoss ". Geographie und Etymologie.
2063: DAHLBOM , BO ET AL.: - Artifacts and Artificial Science.
9552: DAHLBY , FRITHIOF: - Ord och namn i psalmboken.
9553: DAHLBY , F. & LUNDBERG , L - Å.: - Nya Kyrkokalendern.
2065: DAHLÉN, ERIC: - Rémarques syntaxiques sur certains verbes pronominaux en latin et en langues romanes.
2064: DAHLÉN , ERIC: - Études syntaxiques sur les pronoms reflechis pleonastiques en latin.
2070: DAHLGREN , E. W.: - Antikvastilens införande i svenskt boktryck.
2067: DAHLGREN , STELLAN M. FL- ( RED. ): - Makt & Vardag. Hur man styrde , levde och tänkte undder svensk stormaktstid.
8286: DAHLGREN , E. W.: - Svenska Vetenskapsakademiens portokoll för åren 1739 , 1740 och 1741 med anmärkningar uthifna.
2069: DAHLGREN , C. F.: - Tumme - Liten. Poetisk Riksdags - Kalender för år 1841.
9548: DAHLGREN , CURT . M. FL. ( RED. ): - Religion och sociologi. Ett fruktbart möte. Festskrift till Göran Gustafsson.
2066: DAHLGREN , CARL FREDRIK: - Erke - Biskopen m. m. Johan Olof Wallins afskeds - helsning till S:t Nicolai Församling från sin graf den 19 Juli 1939 samt församlingens återsvar. Poęm.
2073: DAHLGREN , F. A.: - Värmlinningarna. En filmberättelse efter F. A. Dahlgrens sorglustiga yal- , sång- och dansspel av Sölve Cederstrand.
2071: DAHLGREN , F. A. ( UTG. ): - Konung Erik XIV:s krönika. På rim eller uti en visa författad af Daniel Hansson Hund till Romelberg.
9549: DAHLGREN , CURT & GUSTAFSSON , GÖRAN ( RED. ): - Kring begravningar i nutid. Tre studier..
2068: DAHLGREN , SVEN: - De imaginibus Aeschyli I ( all published ).
2072: DAHLGREN , F. A. ( UTG.): - Skrifter till Läsning för klosterfolk. Efter gamla handskrifter utgivna.
11022: DAHLKVIST , TOBIAS: - Förtvivlans filosofi. Vilhelm Ekelund och mottagandet av Giacomo Leopardi i Skandinavian.
2075: DAHLLÖF, NILS: - Tempora och modi hos Columella.
2074: DAHLLÖF , SIGURD: - Sagor och äventyr. Samling I - II.
2076: DAHLMAN , AXEL: - Studia critica in M. Tulli Ciceronis ad Atticam epistulas.
12379: DAHLMAN , LARS: - Disertation gradualis,de vitio polypragmosynes .
364: ( DAHLMAN , NILS ): - En brottningskamp med påven. Av " en man i norden ".
2077: DAHLQUIST , GERMUND: - Stability and Error Bounds in the Numerical Integration of Ordinary Differential Equations.
2078: DAHLQVIST, STEN: - Fingeravtryck och Signalementslära.
2079: DAHLQVIST, STEN: - Fingeravtryck och Signalementslära.
2080: DAHLSTEIN , HERMAN: - Konsthistoriska anteckningar om Varnhems kyrka. Akademisk afhandling.
365: ( DAHLSTJERNA , GUNNO ): - Giöta Kiämpa - Wijsa , om Konungen å Herr Pådar , den 20 Now. 1700.
2086: DAHLSTRÖM , STURE: - Målarnas republik.
8952: DAHLSTRÖM , STURE: - Änglar blåser hårt.
2085: DAHLSTRÖM , STURE: - Kattens skratt.
2088: DAHLSTRÖM , STURE: - Tango för enbenta.
2084: DAHLSTRÖM , STURE: - Jag tänker ofta på Céline.
2081: DAHLSTRÖM , STURE: - Cyklonmannen.
2082: DAHLSTRÖM , STURE: - Han log i D-moll.
2083: DAHLSTRÖM , STURE: - Huggormens tid.
2087: DAHLSTRÖM , STURE: - Stilla dagar på floden.
2089: DAHLSTRÖM , STURE: - Tuppdagg.
8182: DAHMÉN , ELOF: - De verbis latinis suffixo - sco formatis.
2090: DAHMÉN , GUNNAR: - Gladstone: Rättvisa , fred , frihet.
11743: DAILY NEWS: - Souvenir Guide to The British Empire Exhibition ( at Wembley ).
2091: DAIMLER -BENZ: - Mercedes - Benz Type 2505 - 250SE - 300SEb. Catalog "A".
8236: DAL , BJÖRN: - Fjäriar i Naturen. Europas dagfjärilar : Nordeuropa ( utom den fennoskandiska bergskedjan ).
2093: DAL , BJÖRN M. FL.: - Ritade efter naturen. Magnus Körners & Sven Nilssons zoologiska planscher.
2092: DAL , BJÖRN: - Fjärilar i naturen 2: Europas dagfjärilar - Mellaneuropa.
8815: DALBERG , VIBEKE: - Stednavneaendringer og funktionalitet.
11064: DALE, ERLING LARS: - Pedagogisk profesjonalitet. Om pedagogikkens identitet og anvendelse
11671: DALHEIM , RAGNAR: - Visa till minne av skeppet " Smålands Gilles " 65 - åriga seglats 1873 - 1938-
10635: ( DALIN , OLOF VON ).: - Then Swenska Argus ( 1 ): Nrs 1 - 52 + register.
2094: DALIN , OLOF VON: - Svenska Friheten jemte Auctors Lefverne.
2095: DALLBY , ANDERS: - The Anatomy of Evil. A Study of John Webster´s "The White Devil".
366: ( DALMAN , W. P. ): - Några anteckningar från Riksdagarne 1859 - 1860 , 1862 - 1863 samt 1865 - 186 af -lm-.
2097: DALSJÖ , MAGNUS: - Theocriti primum Idyllium. Latino carmine redditum commentariis explicatum.
2096: DALSJÖ , MAGNUS: - Theocritus primum Idyllion latino carmine redditum commentariis explicatum.
2098: DAM , PEDER M. FL. ( RED. ): - Torp som ortnamn och bebyggelse. Konferensrapport.
2099: DAMANN , MED. DR.: - Nervsvaghet hos män (Sexuell Neurasteni) och dess botande .
2101: DAMASIO , ANTONIO R.: - Descartes´ Error. Emotion , Reason , and the Human Brain.
2100: DAMASIO , ANTONIO: - Looking for Spinoza. Joy , Sorrow and the Feeling Brain.
9216: DAMBERG , JOHANN: - Versuch einer Geschichte der Russischen Ilja - Sage.
367: ( DAMM , JANNE ): - Ett Äfventyr på Ulriksdal, sann tilldragelse ur franlidne Konung Carl den femtondes enskilda lif. Bearbetning efter lustspelet med samma namn , med författarens tillåtelse utförd af Löjtnant Frisk.
9014: DAMMS ANTIKVARIAT: - Catalogue 550: Geography, Voyages and Travels through 500 years.
8531: DANCE , E. H.: - History of the Betrayer. A study of bias.
10405: DANIELS , CARRNGTON ET ALT.: - Experimental Physical Chemistry.
2103: DANIELSSON , O. A.: - Zu de venetischen unc lepontischen INschriften.
2106: DANIELSSON , BROR: - Studies on the Accentuation of Polysyllabic Latin, Greek, and romance Loan-Words in English with a special reference to those ending in -able, -ate , ator , -ible , -ic , -ical , and -ize.
9934: DANIELSSON , B. && ALSTON , R. C.: - The Works of William Bulllokar. Vol 1: A Short Introduction of Guding 1580 - 1581.
2102: DANIELSSON: - Vid Johannes Danielssons jordfästning i Lunds domkyrka den 29 Maj 1885 från Skånska nationen.
2105: DANIELSSON , RAGNAR M. FL.: - Räkna med VUX. Grundbok etapp 2.
2104: DANIELSSON , O. A.: - Zu den lydischen Inschriften.
2107: DANNEMANN , FRIEDRICH: - Vom Werden det naturwissenschaftlichen Probleme. Grundriss einer Geschichte der Naturwissenschaften.
12093: DANNESKIOLD - SAMSOE , J. E. C.: - Muses and Patrons. Cutures of Natural Philosophy in Seventeenth - Century Scandinavia.
10876: DANSGAARD , W.: - The Isotopic Composition of Natural Waters with special Reference to the Greenland Ice Cap.
2110: DARBOUX , GASTON: - Lecons sur les systčmes orhtogonaux et les et les coordonnées curvilignes. Tome I.
2109: DARBOUX , GASTON: - Lecons sur la théorie général des surfaces et les applications géométrique de calcul infinitésimal. 4:e partie: Déformation infinment petite et réprésentation sphérique.
2108: DARBOUX , GASTON: - Lecons sur la théorie général des surfaces et les applications géométrique de calcul infinitésimal. 1:e partie: Généralités, coordonnées curvilignes , sureface minima.
2111: DARIN , ROBERT: - Observations sur la syntaxe du verbe dans l´ancien francais.
2112: DARLINGTON , P. J.: - The Carabid Beetles of New Guinea. Part I: Cicindelinae , Carabinae , Harpalinae trough Pterostichini.
2113: DARMOIS , E. & G.: - Électrochimie théorique.
2114: DARROW , KARL K.: - Elementare Einführung in die physikalische Statistik inbesondere in die Theorie des metallischen zustandes.
9374: DARTON , F. J. HARVEY: - Cildren´s Books in England.
2115: DARWIN , CHARLES: - The Autobiographyand selected letters.
2117: DARWIN, CHARLES: - Insectsfressende Pflanzen.
8354: DARWIN , CHARLES: - Die Entstehung der Arten durch Naturauslese oder die Enthaltung de begünstigsten Rassen im Kampf ums Dasein.
2116: DARWIN, CHARLES: - Insectsfressende Pflanzen.
2118: DAUBE , DAVID ( ED. ): - Studies in the Roman Law of Sale. Dedicated to the memory of Francis de Zulueta.
9217: DAUZAT , ALBERT: - Le génie de la langue francaise.
2120: DAVID , D. DWIGHT: - Mammals of the lowlad Rain - Forest of North Borneo.
2119: DAVID: - Symbolae iuridicae et historicae Martino David dedicatae I - II.
2121: DAVID - BEY , MELIK S.: - Manuel de la Langue Arménienne. Grammaire - Conversation - Vocabulaire.
2122: DAVIDSSON , JAN: - af Chapman. ex Dunboyne , ex G. D. Kennedy.
2123: DAVIDSSON , PÅKE: - Das Typenmaterial des älteren nordischen Musikdruckes.
2124: DAVIDSSON , PÅKE: - Utlänningars Uppsalaskildringar som bibliotekshistorisk källa.
10130: DAVIES , STEFAN: - The Gospel of Thomas. Annotated and Explained.
11065: DAVIS , ANGELA M.FL.: - Om dom kommer i gryningen.
12364: DAVIS , HAROLD T.: - Introduction to Nonlinear Differential and Integral Equations.
11453: DAVIS , HAROLD T.: - Introduction to Nonlinear Differential and Integral Equations.
2125: DAVY , HUMPHRY: - Scandinavia assessed in 1824.
9828: DAWKINS , RICHARD: - Nyfikenhet och förundran. Så formades en vetenskapsman.
9829: DAWKINS , RICHARD: - Illusionen om gud.
9830: DAWKINS , RICHARD: - Nyfikenhet och förundran. Så formades en vetenskapsman.
2126: DAY , WILLIAM ALAN: - A Commentary on Thermodynamics.
2129: DE GEER , LOUIS: - Minnesteckning öfver Hans Järta föredragen på Kongl. Vetenskap - Akadmiens högtidsdag den 31 mars 1874.
2132: DE SOTO, FERDINAND: - Histoire de la Floride: ou Relation de ce qui s´eft passé dans la Découverte de ce Paīs, par Ferdinand de Soto; Composée en Espagnol par L´Inca Garcilasso de la Vega, & traduite en Francois Par St. Pierre Richelet.
11949: DE CSERNA , ZOLTAN: - Tectonica de la Sierra Madres oriental de mexio , entre Torreon y Monterrey.
2127: DE GEER , LOUIS: - Valda skrift I - II.
10371: DE GEER: - Anteckningar om framlidne Hofmarskalken Friherre Gerhard De Geer af Finspong och hans maka Henriette Charlotte Lagerstråle samt deras afkomlingar och med dessa genom giftermål förenade personer.
2128: DE GEER , LOUIS: - Valda Skrifter 1 - 2.
368: ( DE THÉBES ): - Världskriget 1914: Den berömda franska sierskande Thébes föutsäger Europas öde.
2130: DE GROOT , S. R. ( ED. ): - Termodinamioca dei processi irreversibili. ( Rendiconti della Scuola Internzionale di fisica " Enrico Fermi " Corso X.
12474: DE COULANGES , F.: - Staten i Forntiden. Studie Greklands och Roms kulr, rärr och institutioner .
2131: DE MORGAN , AUGUSTUS: - OnSyllogism and Other Logical Writings.
11638: DE LAVAL: - Separator. G de Lavals patent.
2133: DEAR , PETER: - Discipline & Experience. The Mathematical Way in the Scientific Revolution.
11023: DEBRAY , RÉGIS: - Media Manifestos.
2134: DECARY, RAYMOND: - La faune malgache. Son role dans les croyances et les usages indigčnes.
2135: DEFANT , A.: - Volume II of Physical Oceanography.
11546: DEFARES, J. G. 6 SNEDDON , I. N.: - an Introduction to the Mathematics of Medicine and Biology..
11930: DEFOE , DANIEL: - Den verklige Robinson Crusoe´s Lefverne och Äfventyr samt tjugoåttiga vistande på en öde ö.
12233: DEFOE, DANIEL: - Robinson Crusoe.
2138: DEFOE , DANIEL: - Robinson Crusoe.
12236: DEFOE , DANIEL: - Robinson Crusoe. An adventure story with a press out model to make.
11913: DEFOE , DANIEL: - Den verklige Robinson Crusoe´s Lefverne och Äfventyr samt tjugoåttiga vistande på en öde ö.
369: ( DEFOE , DANIEL ): - Robinson Crusoe´s märkwärdigaste äfwentyr.
370: ( DEFOE , DANIEL ): - Robinson Kruse.
2139: DEFOE , DANIEL: - Sjömannen Robinson Crusoe från York...
12234: DEFOE , DANIEL: - Robinson Crusoe.
12235: DEFOE , DANIEL: - Robinson Crusoe.
2136: DEFOE: - A Short Robinson Crusoe. Retold by F. H. Lee.
12237: DEFOE , DANIEL: - Robinson Crusoe.
2141: DEGERSTEDT , OLOF: - Ett besök hos Palomino. Ett spanskt reseminne 1959.
9361: DEGERSTEDT , OLOF: - Upplevelser kring en bokbandsutställningen i Spaniens huvudstad Madrid år 1963.
2140: DEGERSTEDT , OLOF: - Ett besök hos Brugalla. Ett spanskt reseminne 1960.
2142: DELAPALME , M.: - Premier livre de l´enfance de exercises de lecture et lessons de moral a l´usage des écoles primares.
9218: DELBOUILLE , MAURICE: - Sur la genčse de la Chanson Roland. Essai critqiue.
2143: DELLDÉN , CARL OLOF & BERGSTRÖM , CARL ANTON: - Strödda Aacemiska Afhandlingar i Allmän och Economisk Lagfarenhey . 1 Fl. ( allt som utkom ).
9546: DELLNER , JOHAN: - Sven Baelter. En homiletisk studie. Akademisk avhandling.
11265: DEMBOWSKI, PETER: - Kombinatorik
12149: DEMISSEW , SEBSEBE: - The Genus Maytenus ( Celastraceae ) in NE Tropical Africa and Tropical Arabia.
11674: DEMMEREC , M. & KAFMANN , R. P.: - Drosophila Guide. Introduction to te Genetics and Cytolotgy of Drosophila melanogaster,
9219: DEMONGÉ , GASTON ( " MAIT´ ARSČNE " ): - Les Terreux & Panoramas Cauchois. Le patois Normand ā travers Poétes et Conteurs.
2144: DEMOSTHENES: - Orationes I - III.
2145: DEN DANSKE TURISTFORENING: - Danmark. Haandbog for rejsende. Del I: Sjaelland med omliggende öer og Bornholm.
2146: DEN DANSKE TURISTFORENING: - Danmark. Haandbog for rejsende. Del II: Fyen och Jylland.
2147: DEN HARTOG , J. P.: - Mechanics
2148: DENBIGH , KENNETH: - The Principles of Chemical Equilibrium. With Applications in Chemistry and Chemical Engineering.
2149: DENISSE , J. F. & DELCROIX , J. L.: - Plasma Waves.
12319: DENNERY & BRÉSIL: - Konung för en dag ( Si j´étais Roi ). Komisk opera i tre akter och fyra tablåeer.
11407: DEO , NARSINGHH: - Graph Theory With Applications to Engineeing and Compter Science.
9545: DEPPER , HANS CHRISTOPH: - Wächter und Späher. Studien zu Einar Billing vor dem Hintergrund theologischer Strömungen aAuf dem Kontinent.
2153: DESCARTES: - Key Philosophical Writings.
2152: DESCARTES: - Discourse on Method , Optics , Geometry , and Meteorology.
2154: DESCOMBES , VINCENT: - Modern fransk filosofi 1933 - 1978.
2155: DESHA , LUCIUS JUNIUS: - Organic Chemistry. The Chemistry of the Compounds of Carbon.
2156: DESMOND ADRIAN: - Archetypes and Ancestors. Palaeontology in Victorian London 1850 - 1875.
2157: DESMOND , ADRIAN J.: - The Hot - Blooded Dinosaurs. A Revolution in Palaeontology.
2158: DESSAUER , FRIEDRICH: - Weltfahrt der Erkenntnis. Leben und Werk Isaac Newtons.
12246: DESSLES: - Priskurant å duktyger och lärfter från J. A. Dessles bosättningsmagasin , Stockholm , Drottninggatan 61.
11681: DESSLES: - Priskurant å duktyger och lärfter från J. A. Dessles Bosättningsmagasin Stockholm.
12048: DESTRÉ , JULES & DUPIERREUX , RICHARD: - To the Italian Armies.
11411: DEUSSEN , PETER: - Halbgruppen und Atomaten.
2159: DEVAS , R. P.: - Birds of British Honduras.
2160: DEVAS , RAYMUND P.: - Birds of Grenada , St. Vincent and the Grenadines.
2162: DHEJNE , HANS: - Resa till Avignon. Text och teckningar.
9220: DICKE , L.: - Mir oder Mich? oder der unentbehrliche Ratgeber in der deutschen Sprache.
2164: DICKE , R. H. & WITTKE , J. P.: - Introduction to Quantum Mechanics.
11266: DICKENS , CARLES: - Jesu liv berättad för mina barn.
2166: DICKENS,CHARLES: - The Personal History of David Copperfield.
2165: DICKENS , CHARLES: - Det förtrollade fiskbenet. Romantisk berättelse om fröken Alice Rainbird ( 7 år ).
2167: DICKER, JOEL: - Sanningen om fallet Harry Quebert.
2168: DICKSON , LEONARD E.: - Algebraic Theories.
9594: DIDERICHSEN , PAUL ( UDG. ): - Fragmenter af gammeldanske haandskrifter 1 - 3.
9547: DIEH , CARL GUSTAV: - Church and Shrine. Intermingling patterns of culture in the life of some christtian groups in south India.
10131: DIEHL , CARL GUSTAV: - Instrumen and Purpose. Studies on Rites and Rituals in South India.
2169: DIETERICH , CONRAD: - Institutiones Catecheticae , deprompte e. B. Luther Catechesi. et variis recenter etiam B. Dn. Christiani Chemnetii notis illustratae.
2170: DIETRICH , ALBERT: - Erinnerungen an Johannes Brahms in Briefen besonders aus seiner Jugendzeit.
8026: DIETRICHSON , LORENTZ HENRIK: - Sångarens dröm.
12046: DIETZ , EDUARD: - Drei Reden über Sozialdemokratie und Religion / Sozialdemokratie und Bürgertum / Frauenwahlrecht und Sozialdemokratie.
2171: DIETZ , CARL: - Die Lateinische Vorlage Des Althochdeutschen Tatian. Inaugeral -Dissertation zur Erlkangung des Doctorsgrade.
9836: DIIXON , RICHARD: - Power Unseen. How Microbes Rule the World.
2172: DIKTIONIUS , ELMER: - Ringar i stubben. Dikter ocks småprosa 1918 - 1953.
8159: DIKTONIUS , ELMER: - Höstlig bastu.
2182: DIKTONIUS , ELMER: - Medborgare i republiken Finland.
2190: DIKTONIUS , ELMER: - Varsel.
2183: DIKTONIUS , ELMER: - Medborgare. Andra samlingen.
2185: DIKTONIUS , ELMER: - Novembervår.
2186: DIKTONIUS , ELMER: - Onnela.
2188: DIKTONIUS , ELMER: - Stenkol.
2189: DIKTONIUS , ELMER: - Taggiga lågor.
2180: DIKTONIUS , ELMER: - Jordisk ömhet.
2175: DIKTONIUS , ELMER: - Gräs och granit. Valda dikter och nya.
2174: DIKTONIUS , ELMER: - Annorlunda.
2176: DIKTONIUS , ELMER: - Hård början.
2177: DIKTONIUS , ELMER: - Höstlig bastu.
2179: DIKTONIUS , ELMER: - Janne Kubik.
2184: DIKTONIUS , ELMER: - Mull och moln.
2181: DIKTONIUS , ELMER: - Jordisk ömhet.
2178: DIKTONIUS , ELMER: - Ingenting.
2187: DIKTONIUS , ELMER: - Opus 12 Musik.
2173: DIKTONIUS , ELMER: - Brödet och elden.
8183: DILLNER , G.: - Geometrisk kalkyl eller Geometriska qvantiteters räknelagar.
8664: DIMBLEBY , R. & BURTON , G.: - Kommunikation är mer äm ord.
12169: DINAB , M.: - Die Ornamentik der Ägyptischen Wollwirkereien. Stilprobleme der Spätantiken und Kopåtschen Kundst.
2191: DIODORUS SICULIS: - Bibliothecae Historicae libri qui supersunt I - II.
12353: DIONIS CHRYSOSTOMI: - Orationes i - ii.
2192: DIONYSIUS LONGINUS: - Libellus de Sublimitate Dionysio Longino fere adsriptus accedunt excerpta quaedam Cassii Longini operibus.
9375: DISNEY , WALT: - The Nutcracker Suite from Walt Disney´s Fantasia.
2194: DISNEY , WALT: - Snövit och de sju dvärgarna.
2193: DISNEY , WALT: - Snehvide og de syv Dvaerge.
2195: DISNEY , WALT: - Gubben Noaks ark.
9221: DITVALL , CORALIA: - Études sur la syntaxe sémantque de TOT en roumain ancien et moderne.
2197: DIXMIER , JACQUES: - Les algčbres d´operateurs dans l´éspace Hilbertien ( Algčbres de von Neumann ).
2200: DIXON , A. F. G.: - Biology of Aphids.
9704: DIXON , D. & BERNOR , R.: - The Practica Geologist.
2198: DIXON , MIRIAM: - Nalle Brm och Ville Vove.
2199: DIXON , W. & MASSEY , F. J.: - Introduction to Statistical Analysis.
12461: DJURFELDT , GÖRAN M. FL.: - Statistisk verktygslåda - samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder.
2201: DJURFELDT , GÖRAN: - Boström och kaminen. En introduktion till realistisk vetenskapsteori.
371: ( DOBBIN , LOUISE CHARLOTTE ): - En döfstum man. Dram i fem akter. Svensk original. Af L. D.
2202: DOBENECK , A. VON: - Die Raupen der Tagfalter, Schwärmer und Spinner des Mitteleuropäischen Faunen-Gebietes.
8818: DODGSON, JOHN MCN.: - The Place-Names of Cheshire. Part Four - The Place-Names of Broxton Hundred and Wirral Hundred. (The Survey of English Place-Names, Volume XLVII).
8821: DODGSON, JOHN MCN. (COMPLETED AND EDITED BY ALEXANDER R. RUMBLE): - The Place-Names of Cheshire. Part Five - Section 2: Introduction, Linguistic Notes and Indexes with Appendices. (The Survey of English Place-Names, Volume LXXIV).
8816: DODGSON, J. MCN.: - The Place-Names of Cheshire. Part Five (Section 1: i) - The Place-Names of the City of Chester, the Elements of Cheshire Place-Names (A-Gylden). (The Survey of English Place-Names, Volume XLVIII).
8817: DODGSON, J. MCN.: - The Place-Names of Cheshire. Part Five (Section 1: ii) - The Elements of Cheshire Place-Names (Haca-Yolden), Analysis of Field-Name Types, the Personal-Names in Cheshire Place-Names. (The Survey of English Place-Names, Volume LIV).
8820: DODGSON, JOHN MCN.: - The Place-Names of Cheshire. Part Two - The Place-Names of Bucklow Hundred and Northwich Hundred. (The Survey of English Place-Names, Volume XLV).
8819: DODGSON, JOHN MCN.: - The Place-Names of Cheshire. Part Three - The Place-Names of Nantwich Hundred and Eddisbury Hundred. (The Survey of English Place-Names, Volume XLVI).
2204: DOLEZAL , VACLAV: - Dynamics of Linear Systems.
11236: DOMAR , TORGNY: - Matematik för samhällsvetare.
2205: DONDER , TH. DE: - Théorie nouvelle de la mécanique statistique.
8079: DONNER , J. O. E.: - Der Einfluss Wilhelm Meisters auf den Roman der Romantiker. Akademische Abhandlung.
2206: DONOVAN , B.: - Elementary Theory of Metals.
9222: DÖRING , F. W.: - Anleitung zum Uebersetzen aus dem Deutschen ins Lateinische 1 - 2.
2207: DORNER , AUGUST: - De Baconis , Baronis de Verulamio philosophia.
2208: DOROSZ , KRISTOFER: - Malcolm Lowry´s Infernal Paradise. Doctoral Disseration.
2209: DORST , CHR.: - 125 Rezepte verschiedene Käse - Speisen für Hors - d´euvre und Entremets.
2210: DOSI , GIOVANNI: - Technical Change and Industrial Transformation. The Theory and an Application to the Semiconductor.
8065: DOSTOJEVSKIJ , FJODOR: - Dubbelgångaren.
8060: DOSTOJEVSKIJ , FJODOR: - Folket i Stepajntjikovo.
8062: DOSTOJEVSKIJ , FJODOR: - Farbrors dröm.
8063: DOSTOJEVSKIJ , FJODOR: - En liten hjälte.
8064: DOSTOJEVSKIJ , FJODOR: - Förödmujkade och förnedrade.
8058: DOSTOJEVSKIJ , FJODOR: - Den evige äkta mennen.
8059: DOSTOJEVSKIJ , FJODOR: - Spelaren.
8052: DOSTOJEVSKIJ , FJODOR.: - Anteckningar från ett källarhål.
8061: DOSTOJEVSKIJ , FJODOR: - Värdinnan.
2211: DOSTOJEVSKIJ , FJODOR: - Värdinnan.
2213: DOUGLAS , R. J. H.: - The Works of George Cruikshank Classified and Arranged with References to Reid´s Catalogue and Their Approximate Values.
12491: DOUZOU , PIERRE: - Cryobiochedmistrty. An introduction.
12091: DOVRING , FOLKE: - Attungen och Marklandet. Studier över agrara förhållanden i medeltidens Sverige..
2214: DOVRING , FOLKE: - De stående skatterna på jord 1400 - 1600.
2215: DOWSON , ERNEST: - The Complete Lyrics of Ernest Dowson.
2216: DOYLE JAMES F. ( ED. ): - Educational judgments. Papers in the philosophy of education.
10947: DOYLE , A. CONAN: - De fyras tecken.
2219: DOYLE , CONAN: - Sherlock Homles och Dr, Watson.
2218: DOYLE , CONAN: - Selected adventures and memoirs of Sherlock Hoklmes.
9223: DRAKE , ALLISON: - The authorship of the West Saxon Gospels.
2220: DRAKE , AXEL: - Bidrag tilkl historien om Riksdagen år 1649. Akademisk afhandling.
2221: DRAPER , NORMAN & SMITH , HARRY: - Applied Regression Analysis.
9224: DRAVINS , KARLIS & RUKE , VELTA: - Laut und Nominalformen der Mundart von Stenden I: Einleitung , Akzent und Intonation , Lautlehere.
2222: DREBORG , KARL HENRIK: - Scenarios and Structural Uncertainty. Explorations in the Field of Sustainable Transport.
2223: DRESDEN: - Dresden , Deutschlands Wundervolle Kunststadt.
2224: DRESDEN.: - Album von Dresden.
9838: DREWS , JÜRGEN: - Immunopharmacology. Principles and Perspectives.
10602: DRINKER , HENRY S.: - Legal Ethics
11505: DRLICA , KARL: - Understanding DNA and gene cloning. A Guide for the curious.
2225: DRÖMBOK: - Ny Dröm- och Spåbok eller Underwisning i flera olika Spådomskonster med kort , jemte ett förr okänt sätt att spå i kaffe.
2226: DROSINIS , GEORGIOS: - Amaryllis. Novell.
2227: DRUDE , PAUL: - Lehrbuch der Optik.
2228: DRUDES , PAUL: - Physik des Aethers auf elektromagnetischer Grundlage.
2229: DRVENKAR , ZORAN: - Sorry.
2230: DRYDEN , H. L. , MURNAGHAN , F. D. & BATEMAN , H.: - Hydrodynamics.
2232: DU CHAILLU , PAUL B.: - Forskningsresor och Öfventyr i mellersta Afrika.
9225: DUBB , P. J. C.,: - Handbok i Tyska Språket och Litteraturen för Skolan, Akademien och Hemmet.
2233: DUBB , P.-J.-CHR.: - Considérations sur quelques points relatifs ā l´étude des langues francaise et anglaise.
2234: DUBBEL , H.: - Taschenbuch für den Maschinenbau I - II.
2235: DÜBEN , GUSTAF VON: - Om behofvet af physiologiskt - pathologiskt imstitut i hufvidstaden i samband med derfvarande medicinska skola och kliniker.
10410: DÛBEN , M. W. VON: - Handbok i växtrikets natyrliga familjer , dess förvandtskaper , geografiska utbredning , egenskaper och viktigaste användande i medicinskt , ekonomiskt och tekniskt afseende.
2236: DUBISCH , ROY: - Lattices To Logic.
372: ( DUBREUIL , JEAN ): - Pakten mot Europa. Några ord om fördraget mellan England och Sovjetryssland av den 26.5. 1942. Av Sven Karlsson.
9884: DUBROCHET , ( HENRI ): - Rapport sur divers travaux entepris au sujet de la maladie der vers a soie , Connue vulgairement sous le nome de Muscardine.
11437: DUDEK , PETER: - Naturwissenschaften und Gesellschaftsformation, Zum Problem der historischen und begrifflichen Konstitution der klassischen bürgerlichen Naturwisenschaften.
2239: DUFF , CHARLES: - A Handbook on Hanging. Being a short Introduction to the Fine Art of Execution, containing much useful Information on Nack-breaking, Throttling, Strangling.....
2238: DUFF , P. W.: - Personality in Roman Law.
2237: DUFF , G. F. D.: - Partial Differential Equations.
10904: DUFOUR , L.: - Atlas des champignons comestibles et vénéneuc. 80 planches coloroiées representant 191 champignons communs en France.
2242: DUHEM , PIERRE: - Traité d´énergétique ou de thermodynamique générale I - II.
2240: DUHEM , P.: - Lecons sur l´Éctricité de la magnestime. Tome II: Les aimants et les corps diélectriques.
2241: DUHEM , P.: - Lecons sur l´Éctricité de la magnestime. Tome III : Les courants linéaires.
2243: DUMAS , ALEXANDRE: - Sagan om Wilhelm Tell och det schweiziska edsförbundets uppkomst berättad för ungdom.
2244: DUNCAN , DABID EWING: - Kalendern. Människans 5000 - åriga kamp att rätta klockan efter himlen - och vart de tio förstvunna dagarna tog vägen.
9245: DUNCKER , GEORG & LADIGES , W.: - Die Fische der Nordmark.
2246: DURAMEL , P. & ENJELVIN, P.: - Växter och djur i och kring sötvatten.
9757: DUREAU , JEAN: - Till bords med Kristus. Jesu måltider i evangelierna.
2247: DURELL , CLEMENT V.: - Readable relativity.
2249: DÜRKEN , BERNHARD: - Allgemeine Abstammungslehre. Zugleich eine gemeinverständliche Kritik des Darwinismus und des Lamarckismus.
12424: DURRELL , LAWRENCE: - Clea , a Novel.
2250: DUSCHEK , A. & HOCHRAINER , A.: - Grundzüge der Tensorsreching om analytischer Darstellung. Teil III: Anwendungen in Physik und Technik.
11745: DUSE , S. A.: - Bland pingviner och sälar. Minnen från svenska Sydpolarexpeditionen 1901 -1903.
12085: DUSENBERRY , VERNETHE MONTANA CREE.: - The Montana Cree. A Study in relgious persistinence.
8282: DVOARK Z BORU , ANTONING.: - Divotvorne´ vi´tezstvi´ medotekouci´ho ucitele a claravallenske´ho opata Sv. Bernarda nad hru°zoplnou smrti´

Next 1000 books from Akarps antikvariat


Hundreds of the world's finest antiquarian and used booksellers offer their books on Antiqbook. They offer full satisfaction and normal prices - no markups, no hidden costs, no overcharged shipping costs. 8 million books at your fingertips!
Search all books at Antiqbook

6/1