Akarps antikvariat
Box 1129, SE-221 04 LUND, Sweden. Tel: Int. + 46 46 211 24 99 or 211 41 33            Email: info@akarpsantikvariat.se
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
6965: STJERNQUIST , PER: - Legal Contributions to the Structure of Civil Society.
6964: STJERNQUIST , BERTA ET ALIA: - Archaeological and Scientific Studies of Amber from the Swedish Iron Age.
6963: STJERNQUIST , BERTA: - Vä under järnåldern.
6962: STJERNQUIST , BERTA: - The Royal Society of Letters at Lund 1968 - 1993. An historical account.
6961: STJERNQUIST , BERTA: - The Röekillorna Spring. Spring - cults in Scandinavian Prehhistory.
6960: STJERNQUIST , BERTA: - Technical Analysis as a Factor in Archaeological Documentation.
6959: STJERNQUIST , BERTA: - Roman objects from the equipment of a Scandinavian warrior of the second century A.D.
6958: STJERNQUIST , BERTA: - Models of commercial diffusion in prehistoric times.
6957: STJERNQUIST , BERTA: - Gårdlösa , an Iron age Community in its natural and social setting. I - III
6956: STJERNQUIST , BERTA: - Archaeological analysis of prehistoric society.
6955: STJERNQUIST: - Statsvetenskapens mångfald. Festskrift till Nils Stjernquist.
6954: STJERNQUIST: - Statsvetenskapens mångfald. Festskrift till Nils Stjernquist.
12286: STJERNSTEDT , S. F. AUGUST: - Heinrich von Kleist och hans poesi. Akademisk afhandling.
510: ( STJERNSVÄRD , CARL GEORG ): - Engeltofta Förr och Nu.
8542: STJERNSWÄRD , H.: - Skånes hästavel från 1800-talets början till nuvarande tid.
9617: STÖBER , AUGUST: - Elsässisches Volksbuchlein. Kinderwelt und Volksleben in Liedern, Sprüchen, Räthseln, Spielen, Märchen, Schwänken, Sprichwörtern u.s.w.
6971: STOCKENBERG , C. J.: - Skånska Sånger. Ord och Melodi samlaade och utgivna,
6972: STOCKHOLM: - Behändig karta öfver Stockhollm.
6974: STOCKHOLMS GASVERK: - Kan tvätt i hemmet med gasens tillhjälp underlättas ?
6973: STOCKHOLMS BOKAUKTIONSKAMMARE.: - Förteckning öfver en samling sällsynta böcker, småskrifter och biografier , deribland omkring 800 likpredikningar från 1600- och 1700 - talenm.m. hvilken kommer att säljas lördagen den 9 november 1895..
11700: STOCKHOLMS GASVERK: - Några råd och upplysningar för, upplysningar för användning av gasspis samt några anvisningar för gräddning och stekning-.
511: ( STOCKHOLMUTSTÄLLNINGEN 1897 ) .: - Utställningsspelet. Nytt ! Roande ! Intressant !. Vägledande för Utställningsbesökare.
10442: STODDART , D. MICHAEL ( ED. ): - Ecology of Small Animals.
10861: STOLLE , GOTTLIEB: - introductio in historiam litterariam in gratiam cultorum elegantiorum litterarum et philosophiae conscripta.
6975: STOLPE , SVEN: - The Maid of Orleans.
10924: STOLPE , JAN: - Komma. Årgång 1 - 3
6976: STOLT , HELGE: - Ueber den im radialen Magnetfeld rotierenden Lichtbogen und über die Temperaturverhältnisse auf der Kathode eines Lichtobogen.
6977: STOLT, CARL-MAGNUS: - Den beprövade erfarenheten. Medicinsk idéhistoria och läkekonst i Boråsbygden 1780-1900.
8428: STOLT, BIRGIT: - Die Sprachmischung in Luthers Tischreden. Studien zum Problem der Zweisprachigkeit.
11170: STOLT , BENGT: - Geometri , euklidisk och icke - euklidisk.
8523: STOMBERG , A. A..: - Den svenska folkstammmen i Amerika. Några synpunkter.
6978: STONE , MARSHALL HARVEY: - Linear Transformations in Hilbert Space and their Applications to Analysis.
6979: STONOW , E.: - Ur det indiska hvardaagslifvet.
6980: STOPES , MARIE CARMICHAEL: - Lord Alfred Douglas , his poetry and hid personality.
11776: STORAKER, JOH. TH.: - Naturrigene i den norske folketro ( Storakers samlinger IV ).
9814: STORM , JOH.: - Norsk Sprog. Kraakemaal og Landsmaal.
6981: STORM , GUSTAV: - Kritiske bidrag til vikingetidens historie. I: Ragnar Lodbrok og Gange - Rolv. ( allt som utkom ).
9813: STORM , JOH.: - Det nynorske landsmaal. En undersögelse.
9815: STORM , JOHAN: - Ordlister over lyd- og formlaeren i norske bygdemaal.
6983: STORRICK , W. C.: - Gettysburg. The Place - The Battles - The Outcome.
6984: STOUTLAND , FREDERICK ( ED. ): - Philosophical Probings. Essays on von Wrights Later Work.
10119: STOWERS , CARLTON: - The Unsikable Titanic Thompson. A Good Ole Boy Who Became A World Super Star Gambler And Hustler.
9066: STRAETEN , EDMOND VANDER: - Nos périodiques musicaux.
8429: STRANDBERG , CLAS - OVE: - The Queen Lovisa Ulrika Collection of Numismatic Literature. An Illustrated and Annotated Catalogue.
8107: STRANDMAN , E. A.: - Chuandamir´s afhandling Om Quarachitaiska dynastin i Kerman med inledning och anmärknijngar.
6985: STRANG , HENRY ( MRS. ): - Flickorna Robinson.
6986: STRÄNGNÄS - BJÖRNBOM , SVEN: - Beskrivning till jordartskartan Strängnäs SO + karta.
6987: STRATHAUSEN , EWALD: - Hebemaschinen I - III.
6988: STRAUMANN , NORBERT: - General Relativity. With Applications to Astrophysics.
8430: STRELING , JOHAN: - Grammatica latina , på ett lätt och tydligt sätt...
6989: STRID , ARNE: - Studies in the Aegean Flora XVI: Biosystematics of the Nigella Arvensis complex.
6990: STRIDSBERG , SVEN: - Flyget på Hammars backar.
6992: STRINDBERG, GUSTAF: - Det förlovade landet?
6991: STRINDBERG , AUGUST: - Kinesiska språkets härkomst 1 - 2.
6993: STRINNHOLM , A. M.: - Inträdes- Tal i Svenska Akademien ( över Gustaf af Wetterstedt ).
6994: STRMHOLM , STIG ( UTG. ): - Uppsalaskolan - och efteråt. Rättsfilosofiskt symposium Uppsala 23 - 26 mj 1977.
12313: STROH , ALFRTED H. & EKELÖF , GRETA: - An abridged chronological list of the works of Emanuel Swedenborg including manuscripts , original editions and translations prior to 1772.
11761: STROH , ALFRED: - Några vittnesbörd ur vetenskapsmannen Swedenborg.
6995: STROHMAIER , B. & ROSNER , R. ( ED. ): - Marietta Blau - estrellas de desintegraciķn. Biografía de una pionera de la físíca de particulas.
8222: STRÖM,V,: - Danmarks större sommerfugle (Macrolepidoptera) systematisk beskrevne.
11746: STROMBECK , KARL FR. VON: - Anteckningar nder en resa genom Sverige och Danmark jemte några b11752ilagor.
6997: STRÖMBERG , C. A.: - Ingenjörshandboken. 1: Allmän del.
6996: STRÖMBERG , BENGT: - Liturgiska termer i äldre svenska urkunder. Hjälpreda vid arkivforskning.
6999: STRÖMBERG , BENGT: - Magister Mathias och fransk mendikantpredikan.
10925: STRÖMBERG: - Festskrift tillägnad Håkan Strömberg på 75 - årsdagen den 18 Februari 1992.
10533: STRÖMBERG , C. F.: - Utdrag af förspråken till Böckerna i Liscos Nya Testamente , jemte hans Tidstabell.
11254: ( STROMBERG , HELGA ): - Drömda världar. Dikter av Syster Benediction.
7000: STRÖMBERG, BENGT: - Den pontifikala liturgin i Lund och Roskilde under medeltiden.
6998: STRÖMBERG , SIGGE: - Vildhjärnor- Amerikahistorier.
7002: STRÖMER , MÅRTEN: - De sex första jemte elfte och tolfte böckerna af Euclidis Elementa eller grundliga inledning till geometrien, till svenska ungdomens tjenst utgifna.
512: ( STRÖMER , HJALMAR ): - Adelsvälde , Embetslyx och Ordensmakeri m.m. Våra frisinnta riksdagsmän allvarligen att förbehålla. Af Aristides.
513: ( STRÖMER , HJALMAR ): - Adelsvälde , Embetslyx och Ordensmakeri m.m. Våra frisinnta riksdagsmän allvarligen att förbehålla. Af Aristides.
7003: STRÖMFELT , HARALD . G. F: - Om algvegetationen i FIinlands sydvestra skärgård.
10622: STRÖMHOLM , STIG: - A Short History of Legal Thinking in the West.
11053: STROOCK , DANIEL W.: - A Concise Introduction to the Theory of Integration.
7004: STRUIK , DIRK J.: - A Concise History of Mathematics.
7005: STRUIK , DIRK J.: - A Concise History of Mathematics.
7006: STRUIK , DIRK J.: - Lectures on Classical Differential Geometry.
7007: STRUIK , DIRK J.: - Lectures on Classical Differential Geometry.
7008: STUBELIUS , SVERKER: - Lindblads bokstavsväska.. Hjälpmedel för den första läsundervisningen.
7011: STUDENTMÖTEN: - Beretning om Studentermödet 1875.
12108: STUDENTMÖTEN: - Ord för sångerna vid Student - Konserten å Carolikna Rediviva Studentsal iUpsala Lördgen den 1 Juni 1872.
11082: STUDENTMÖTEN: - Vid invigningen af den från Christtiania damer till Upsala Student - Corps förärade fana.
12109: STUDENTMÖTEN: - Ord till Sångerna Student - Konserten Upsala å Carolin Redivivas Sollennitetssal Löregan den 11 Maj 1878 + program för Studentkonseren...1878...
7013: STUDENTMÖTEN: - Ord till sångerna vid Student - Konserterna i mellersta och södra Sverige i juni månad 1873.
7014: STUDENTMÖTEN: - Ord till sångerna vid Studentkonserten den 26:te Maj 1868.
7015: STUDENTMÖTEN: - Studentmötet i Lund och Köpenhamn 1862.
9388: STUDENTMÖTEN: - Student - Sång den 6 Oktober 1862 vid invigningen af den fana som Danmarks Qvinnor förärat åt Upsala Student - Corps.
7010: STUDENTMÖTEN: - Beretning om den nya Studenterforenings Noriskae Höitid den 13de Januar 1845.
11311: STUDENTMÖTEN - ( LINDOW , EMIL ): - Afsked till Upsala af Kunds Stdentkårr. Studentmötet 1856.
11310: STUDENTMÖTEN - ( BRUNIUS , C. G ): - Iter studiosae jventtis Scandinavicae Upsaliam.
7012: STUDENTMÖTEN: - Det skandinaviska student - tåget 1856.
7009: STUDENTMÖTEN: - Berättelse om Upsala - Studenternas Skandinaviska fest Dem 6 April 1848.
7016: STUDENTMÖTEN: - Studentmötet i Lund och Köpenhamn 1862.
10241: STUDENTMÖTEN: - Beretning om Studentermödet 1875.
7017: STUDY , E.: - Die realistische Weltansicht und ie Lehre vom Raum.
7018: STUMPFF , KARL: - Grundlagen un Methoden der Periodenforschung.
7020: STURM , CH.: - Cours de mécanique de l´école polytechnique. I - II.
7021: STURM , CH.: - Cours de mécanique de l´école polytechnique. I - II.
7019: STURM , CH.: - Cours de mécanique de l´école polytechnique. I - II.
514: ( STURTZENBECHER , MÅRTEN ): - Svar på den af Svenska Akademien framställda frågan : Hvilka äro medlen , at hos et folk uppväcka och underhålla Patriotism och en rätt Nationlig Anda ?. Täflings - Skrift år 1812.
11752: STURTZENBECHER , M.: - Försök till Militär -Bibliotek , af arbeten tryckta i Sverige , eller utgifne af Svenska Författare.
515: ( STURZEN - BECKER , O. P. ): - Den skandinaviska frågan. Några betraktelser i sak af Arnliot Gellina.
11912: STURZEN - BECKER , T. P.: - Some notes on the leading grammatical characteristics of the principal early English dialects. An academical dissertation.
7022: STURZENBECKER , O. P.: - Den nyare svenska skön - litteraturen och Tidnings - pressen. En öfversigt i sex föreläsmingar.
8431: STURZENBECKER , O - P.: - Te Deum ! ( 1856 ). En moralité i tre afdelningar jemte dedikation och epilog. + Nordljuset I - II. (Januari - februari 1847 ).
12273: STURZENBECKER WILH. TH. PATRIK: - Om den gascogniska folkskalden Jasmins poesi och språk.
7023: STYFFE , CARL GUSTAF: - Om Sveriges kanalbyggnader intill medlet af adertonde seklet 1- 6.
7024: STYFFE , KNUT: - Kongl. Tekniska Högskolan i Stockholm.
10352: ( STYLIN , OLOF ): - Linköpings - Majgubbarnas åttioårsdag - minnesskrift.
10353: ( STYLIN , OLOF ): - Linköpings - Majgubbarnas åttioårsdag - minnesskrift.
516: ( STYLIN , OLOF ): - Östergötland i saga och dikt. Av STYX. Föredrag hållet i Östgöta Gille i Örebro. Infört i Östgöten 1928.
10348: ( STYLIN , OLOF ) ( RED. ): - Ett tjōg schöttaviser. Gamla och nya öschöttaviser för allsång.
7025: STYLIN , OLOV: - Östgöta Gille i Örebro ( 1925 - 1935 ). Minnesskrift och matrikel.
8601: STYRENIUS , CARL - GUSTAF: - Submycenaean Studies.
11119: SUELTER , CLARENCE H.: - A Prarctical Guide to Enzymology,
7026: SUHR , H. F. C.: - Magische Tändeleien. Anleitung zur Vorführung neuer , überraschender Zauberkunststücke mit und ohne Apparaten, sowie Karten- und Fessletrics..
7027: SUNDBECK , CARL: - Svenskarna i Amerika. Deras land, antal och kolonier. En kort öfversikt till tjänst för emigranter och för våra svensk-amerikanska kolonier intresserade.
7029: SUNDBERG , ANTON NICLAS: - De Paedobaptismo Commentatio Biblica , Historica , Dogmatica I - VII.
7028: SUNDBERG , WALDEMAR: - Kushta. A Monograph on a Pincipal Wrd in Mandaean Texts. II: The Ascending Soul.
12395: SUNDBERG , WALDEMAR: - Mandean Textual Cruces.
7030: SUNDBERG , ANTON NICLAS: - De Paedobaptismo Commentatio Biblica , Historica , Dogmatica I - VII.
7032: SUNDBY , BERTIL ( ED. ): - Christopher Cooper´s "English teacher" (1687).
7033: SUNDBY , BERTIL ( ED. ): - Front - shifted ing and ed groups in present - day English.
7031: SUNDBY , BERTIL: - `Its Appeal is to the Middlebrow ´. A Study in Text Strategy.
8432: SUNDELIN, TORSTEN: - Ad Theodori Prisciani Euporista adnationes.
7034: SUNDELL , A. F.: - Undersökningar om elektriska disjunktionsströmmar.
7035: SUNDELL , AUGUST FREDRIK: - Undersökning om Det Peltier´ska fenomenet. Akademisk afhandling.
11884: SUNDELL , ÅKE: - Patriarkalism och föreningsrätt. Om produktion och facklig kamp inom handelsträdgårdsnäringen i Malmö med omnejd fram till 1936.
7037: SUNDÉN , J. M.: - De lege Licinia de modo agrorum quaestiones.
7038: SUNDÉN , WILHELM: - Rolands - Sången.
7036: SUNDÉN , D. A.: - Kammarskrifvaren i Stockholms Stads Brandstodsbolag.....Johannes Almén som litteraturhistorisk kritiker afslöjad.
9618: SUNDÉN , KARL: - Contributions to the Study of Elliptical Words in Modern English.
12375: ( SUNDLER ,, ANDERS ): - Flintegubbiana eller några putslustiga anekdoter om Anders S -r. Samlade ch utgifna af Björn Jernsida.
10096: SUNDMARK , STINA FALLBERG: - Sjukbesök och dödsförberedelse. Sockenbudet i svensk medeltida och reformatorsik tradition.
9158: SUNDQVIST , BIRGER: - Deutsche und niederdeutsche Personenbeinamen in Schweden bis 1420. Beinahmen nach Herkunft und Wohnstätte.
8433: SUNDQVIST , GÖSTA ( UTG. ): - Per Gustaf Lindroths resejournal från 1797 utgiven och kommenterad.
7039: SUNDSTRÖM , CARL JOHAN: - Framställning af hufvudpunkterna i Andreae Caesalpini Filosofi.
10623: SUNDSTRÖM , RUDOLF: - På hinsidan Östersjön. Några reseminnen.
12165: SUNESON, SVANTE: - Studien über die Entwicklungsgeschichte der Corallinaceen.
11557: SUNESSON, SUNE: - Byråkrati och historia. Fem studier i politik och organisation.
7040: SUOMEN NÄHTÄVYYKSIÄ: - Koli.
7041: SUSO , HENRIK: - Gudeliga Snilles Väckare ( Horologium aetrnae sapientis ).
7042: SUSO , HENRIK: - Gudeliga Snilles Väckare ( Horologium aetrnae sapientis ).
7043: SUTEJEV , VLADIMIR: - Här var´e hjul. Segelbåtden.
7044: SVAHN , OSCAR: - Monadlärans uppkomst , utveckling och upplösning. Plan till en vetenskaplig förklaring af de väsendtliga motsägelserna i Leibniz´s theoretiskt-philosophiska skrifter.
7046: SVANBERG , INGVAR & TYDÉN , MATTIAS: - Multietnic Studies in Uppsala. Essays Presented in Honour 0f Sven Gustavsson June 1 , 1988.
7047: SVANBERG , JÖNS: - Principia motuum analytice exposita 1 - 5 ( allt som utkom ).
7045: SVANBERG , ADOLF F. & LINDHAGEN , DAN. GEORG.: - De velocitate propagationis son in liquidus disseertatio.
7053: SVANBERG , JÖNS: - De motu projectilium in vacuo.
7051: SVANBERG , JÖNS: - De momento inertiae rectae circa rectam convolventis.
8885: SVANBERG , GUSTAF: - Hannibals tåg från Karthagen till Turin öfver Alperna. Akademisk afhandling.
7054: SVANBERG , JÖNS: - In temperaturam athmosphare disquitiones 1 - IV.
7052: SVANBERG , JÖNS: - De motu pendulorum commentatio.
7048: SVANBERG , OLOF: - Über einige milchsäurebakteriologische Ph - Bestimmungen. Iaugeral Disertation.
7049: SVANBERG , ADOLPH FERD.: - De VI electromagnetica observationes I (all published ).
7050: SVANBERG , GUSTAV: - De correctionibus, quae per sphaeroidicam telluris figuram in parallaxi diurna oriuntur dissertatio. I - II.
7055: SVANEHOLM.: - Wemmenhögs härads Fornminnes-och Hembygdsförenning I - 1:2.
12284: SVÄNGSTA: - Svängsta Manufakturverk. Priskurant å svartsmiden år 1879.
7056: SVANTESSON, NILS: - Studien über die Beziehung zwischen Wind und Meeresstrom.
7057: SVÄRD, ARVID: - Över land och vatten till Basakata-folket.
7058: SVÄRDSTRÖM , ELISABETH: - Skaraborgs läns runstenar. ( Västergötlands runinskrifter del 3 ).
7059: SVARTE PETTER ( PSEUDONYM ).: - Sannsagor från Apamea berättade af Svarte Petter.
9929: SVARTVIK , JAN ET AL.: - Survey of Spoken English. Report on Research 1875 - 1981.
7060: SVARTZ , JOHAN ANSHELM FERDINAND: - M. Tullii Ciceronis Pro Q. Ligario oratio. Suethice reddita adnotationibusque illustrata.
7061: SVARTZ , OLOF: - Tal , om Hushålls - Nyttan af De Däggande Djuren hållit för Kongl. Vetenskaps Akademien..
10926: SVEDBERG , THE: - Die Materie. Ein Forschungsproblem in Vergangenheit und Gegenwart.
7062: SVEDBERG , THE: - Arbetets dekadens. Naturvetenskapliga essayer.
7063: SVEDBERG , THE: - Arbetets dekadens. Naturvetenskapliga essayer.
11242: SVEDBERG , THE: - Les molécules protéiqes.
8434: SVEDBORG , JOHANNES: - De Claudii Claudiani quod " De rapru Prosperponae " inscribitur.
8512: SVEDELIUS , VILHELM ERIC: - K. Carl X Gustafs instruction för Secreteraren Coijet under dess beskickning till England år 1654.
7065: SVEDELIUS , PETRUS P.: - i. n. j. Quaestiones in articulum de fide ejusque fructibus quas in synodo cleri arcchi - dioeceseos die XX junii anni MDCCCXXXII proponet.
8149: SVEDELIUS , W. E.: - Medeltidens feodalsystem med särsklt fästadt afseende på dess inflytelse öfver Sveriges.
11747: SVEDELIUS , VILHELM ERIC: - Några drag af medeltidens feodalsamhälle. Akademisk afhnadling.,0000,
7066: SVEDELIUS , WILHELM ERIC: - Bidrag till historien om riksdagen år 1682.
7067: SVEDELIUS , WILHELM ERIC: - Bidrag till historien om riksdagen år 1682.
8435: SVEDELIUS , WILHELM ERIC: - De falsa , quae dicitur , legatione commentatio.
8436: SVEDELIUS , WILHELM ERIC: - Om Konung Gustaf II Adolfs karaktärsutveckling , särdeles under den tidigare delen af hans lefnad.
8437: SVEDELIUS , WILHELM ERIK: - Underhandlingar och rådslag rörande Sveriges deltagande i det trettioåriga kriget.
7064: SVEDELIUS , PETRUS ( PETER ): - Dissertatio quid linguae lariali debeant artes elegantiores ostendis. P. i.
8511: SVEDELIUS , VILHELM ERIC: - Om orsakerna till Konung Carl X Gustafs anfall på Danmark i Augusti 1658. I - II + bilagor.
7068: SVEDELOIUS , G.: - Handbok för kolare
7069: SVEDENSTJERNA , ERIC TH.: - Resa igenom en del af England och Skottland åren 1802 och 1803.
517: ( SVEDERUS , MAGNUS B. ): - Anteckningar om Westmanlands och Dala Nation i Uppsala under sjuttonde och adertonde århundradet.
11777: SVEDLUND , GERHARD: - The Aramaic Portion of the Pesiqqta de Rab Kahana. According to MS Marshall Or.24. the oldest known manuscript of the Pesiqta de Rab Kahana. With English Translation , Commentary n Introduction.
11867: SVENBERG , EMANUEL: - De latinska Lunaria. Text och studier. Akademisk avhandling.
7071: SVENBRO , JESPER: - Paston min far. Dikter.
11885: SVENGREN , LISBETH: - Industriell design som strategisk resurs. en studie av designprocessens metoder och synsätt som del i företags strategiska utveckling.
11869: SVENNUNG , J.: - Catulls Bildersprache. Vergleichenden Stilstudien. I.
8438: SVENNUNG , J.: - Kleine Beiträge zur Lateinischen Lautlehre.
11868: SVENNUNG: - Donum Natalicium a.d.VII id.ian. CMLX oblatum.
7074: SVENSK FÖRFATTNINGS - SAMLING 1880: NR 48.: - Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse om särskilda föreskrifter angående inrättande och förande af fastighetsbo i fråga om vissa jernvägar.
7073: SVENSK FÖRFATTNINGS - SAMLING 1880: NR 38.: - Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse till Styrelsen för statens jernvägstrafik , med ny taxa för transport å statens jernvägar.
7072: SVENSK FÖRFATTNING - SAMLING 1910: 62: - Kungl. Maj:ts Nådiga Instruktion för kungl. mynt- och justeringsverket ; given Stockholms slott den 18 Juni 1910.
9159: SVENSKA MOTOR KLUBBEN.: - Program Sveriges Grand Prix 1936.
7075: SVENSKA LLOYD: - Svenska Lloyds sällskapsresor till England jämte en resa till Paris och utställningen Sommaren 1925.
518: ( SVENSKA TURISTFÖRENINGEN ): - A River VoyageThrough Northern Sweden.
11698: SVENSKA STÅLBOLAGET: - Utdrag ur Hufvdkatalogen 1916.
7077: SVENSSON , AXEL: - Storgubbar och småfolk, samhällskritik i berättelseform , skämtsamma och allvarliga tidsbilder.
10517: SVENSSON , BENGT - GÖRAN: - Human exposure and certain health implications of some toxic and essential compounds in fish.
7080: SVENSSON , HARALD: - Glaciation och morfologi. En glacialgeografisk studie i ett tvärsnitt genom Skanderna mellan södra Helgelandskusten och Kultsjödalen.
7078: SVENSSON , E. H.: - De usu pronominum reflexivorum tertiae personae apud Homerum , Hesiodum , Pindarum , Herodotum , Thucydidum.
7084: SVENSSON , SVEN: - Utblick från bygd II - X + Därför är jag monarkist.
8223: SVENSSON , GILBERT: - Stildrag hos våra frankotecken.
8224: SVENSSON , JACOB VILHELM: - Om språket i den förra ( merciska ) delen af Rushworth-handskriften. I: Ljudlära.
7085: SVENSSON, CHRISTINA: - Anders Lidbeck och 1700 - talets estetik.
10818: ( SVENSSON , CARL ) CALLE SVEN: - Minnen från ring och arena.
8439: SVENSSON , S. H. B.: - De consecutione temporum apud Homerum Adnotationes.
7081: SVENSSON , J. A.: - Fortsättningskurs till den lille tecknaren. Innehåll: tillskärningsmönster för sömnad ; byggnasdkonst ; planer till uppförande af egna hem ; väfkonst med antydningar till konstväfnad ; kartritning..; gymnastik..; simning , nyttig och hälsosam sport .
10994: SVENSSON SVEN: - Stockholms blodbad i ekonomisk och handelspolitisk belysning.
9620: SVENSSON , PATRIK: - Number and Countability in English Nouns.
7083: SVENSSON , AXEL: - Storgubbar och småfolk, samhällskritik i berättelseform,, skämtsamma och allvarliga tidsbilder.
7079: SVENSSON , FRITZ SAMUEL: - Om elektriska ledningsförmågan hos några elektrolyter. Akademisk afhandling.
9873: SVENSSON , BÖRJE: - Beiträge zu den Studien über den Stark - Effekt am Sauerstoffspektrum I. Akademische Abhandlung.
12396: SVENSSON , SVEN: - Kristian den andres planer på en arktisk expedition och deras förutättningar. Ett bidrag till de Geografika upptäckternas ideologi.
10974: SVENSSPON SVEN: - Stockholms blodbad i ekonomisk och handelspolitisk belysning.
7089: SVERIGES BEBYGGELSE. LANDSBYGDEN.: - Västernorrlands län del 2.
7086: SVERIGES BEBYGGELSE. LANDSBYGDEN.: - Älvsborgs län d. II: Bollebygds, Bredareds, Fristads, Sandhults, Tämta, Töllsjö och Vänga socknar.
7088: SVERIGES BEBYGGELSE. LANDSBYGDEN.: - Uppsala län d. I: Söderfors, Tierps, Tofta, Vendels, Västlanda och Älvkarleby socknar samt Tierps köping.
7087: SVERIGES BEBYGGELSE. LANDSBYGDEN.: - Älvsborgs län d.I: Borås, Caroli församling.
7090: SVETSHIN , M. & ASSANOVITCH ( KAPTEN ).: - Svenska armén 1910.
8158: SVINHUFVUD , ANN CHARLOTTE: - A Late Middle English Treatise on Horses. Edited from British Library MS, Sloane 2584 ff.103-117b.
7091: SWAB , ANDERS: - Undersökning Om rätta och fördelaqktigaste ställningen af Schakt - stänger uti Grufowr.
10624: SWADLING , W. & JONES , G. ( ED. ): - The Search for Principle. Essays in Honour of Lord Goff of Chievely.
7093: SWAHN , C. W.: - De Hippolyto, Senecae fabula, quaestiones.
7094: SWAHN , SIGBRIT: - Proust dans la recherche littéraire. Problčmes , méthodes , approches nouvelles.
7092: SWAHN , JAN ÖJVIND: - Jubelfest. Några notiser till guld- och silverbröllopsfirandets historia.
7095: SWAINGER , KEITH: - Analysis of Deformation. Volume III: Fluidity.
7096: SWÄRD , SVEN OLA: - Latinamerika i svensk politik under 1810- och 1820-talen.
7097: SWART , PEDER: - Gustaf I:s krönika. Fragment slutande med år 1533.
7098: SWEDENBORG , EKY: - Jean Barois de Roger Martin du Gard. Étude de manuscrits et des techniques narratives.
10568: SWEDENBORG , EMANUEL: - Andlig dag - bok.
7099: SWEDNER , HARALD ( RED. ): - Vox III. Kalender utgiven av Litterära Studentklubben i Lund.
11221: SWENANDER , GUST.: - Über die Athecaten hydroiden des Drontheimsfjordes.
7100: SWENANDER , GUST.: - Untersuchungen über den Vorderarm einiger Vögel aus dem Sudan.
7101: SWENSK FÖRFATTNINGS - SAMLING: - Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning angående wilkoren för tillwerkning och försäljning af bränwin. Gifwen Stockholms Slott den 13 Juni 1845.
8870: SWENSK FÖRFATTNINGS - SAMLING: - 1859 nrs 13, 33 o 39.
8871: SWENSK FÖRFATTNINGS - SAMLING 1859.: - Nr 4.
7102: SWENSK FÖRFATTNINGS - SAMLING: - Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelser, rörande illämpningen i wissa fall af Dess under den 30 sistldne Junii utfärdade Nådiga Förordning , angående Mosaiske Trosbekännares rättigheter och skyldigheter här i Riket; Gifwen ... den 21 September 1838.
7103: SWENSON , OSCAR "TJABO": - " Tjabos " memoarer, Äventyr till sjöss och hamn.
7104: SWIFT , JONATHAN: - Gullivers resor till Lilliput och Brobdingnag.
7105: SWIFT , JONATHAN: - Sex tidningsartiklar.
12397: SYDOW , CHARLES FRÉDERIC VON: - Exposé des intitution littéraires en France pendant le moyen age.
519: ( SYDOW , WALDE,AR VON ).: - Restaurant Pelikan. Några minnesblad vid dess stängning den 10 september 1931.
7106: SYDSVENSKA DAGBLADET: - Olympia Tabell.
7107: SYLL , LARS PÅLSSON: - Samhälleliga val , värde & exploatering. En ekonomisk - filosofisk kritik.
8226: SYLVÉN , NILS: - Kullabergsområdets zoocecidier.
8225: SYLVÉN , EDVARD: - Studies on Fruit Leaf Tortricids ( Lepidoptera ). With special reference to the periodicity of the adults moths.
7109: SYNGE , J. L.: - The Relativistic Gas.
7110: SYNGE , JOHN & GRIFFITH , BYRON A.: - Principles of Mechanics.
7111: SYNNERBERG, CARL: - De temporibus vitae carminumque D. Junii Juvenalis rite constituendis.
7113: SZABO , ISTVAN: - Höhere Technische Mechanik. Nach Vorlesungen.
7112: SZABO , Z. G.: - Anorganische Chemie. Eine grundlegende Betrachtung.
7114: TA - YOU WU & OHMURA , TAKASHI: - Quantum Theory of Scattering.
8441: TABACHOVITZ , DAVID: - Homerische ei-Sätze.
8442: TABACHOVITZ , DAVID: - Sprachliche und Textkritische Studien zur Chronik des Theophanes confessor.
7115: TABOR , D.: - Gases , liquids and solids.
11520: TAC: - The Agyrotechologists Club.
520: ( TACITUS ) SJÖVALL , HJALMAR: - Taciti Germania. Öfversättning med anmärkningar. Akademisk afhandling.
7119: TACITUS: - Historiarum libri.
7120: TACITUS: - Opera minora. ( Germania - Agricola - Dialogus de oratoribus ).
7116: TACITUS: - Annales Book I.
7118: TACITUS: - De vita Agricolae. Ed. by H. Furneaux.
7117: TACITUS: - Annalium ab excessu divi Augusti libri.
7121: TÄGIL: - Stat - Nation - Konflikt. En festskrift tillägnad Sven Tägil.
7122: TÄGIL , SVEN ( RED. ): - Den problematiska etniciteten. Nationalism , migration och samhällsomvandling.
7123: TÄGIL , SVEN ( UTG. ): - Konflikt och samarbete vid Perisiska viken.
10625: TAINE , H.: - Carnets de voyage. Notes sur la province 1863 - 1865.
7124: TAINE , H.: - Om idealet i kunsten. Forelaesninbger holdte i L´Ecole des Beaux Arts.
7125: TAIT , J. H.: - An Introduction to Neutron Transport Theory.
10848: TALLQVIST , J. V.: - Recherches statistiques sur la tendance a une moindre fécondité des mariages.
7129: TALLQVIST , HJ.: - Lärobok i teknisk mekanik I - II.
7130: TALLQVIST , HJ.: - Undersökningar över spänningslinjer och - ytor , deformationslinjer och -ytor.
7132: TALLQVIST , K. L.: - Die Sprache der Contracte Nabú - ná´ids (555 - 638 v.C.) mit Berücksichtigung der contracte Nebukadrezars and Cyrus.
7127: TALLQVIST , HJ.: - Grunderna af potentialteorin med användning på elektrostatiken och magnetismen.
7126: TALLQVIST , HJ.: - Grunderna af teorin för sferiska funktioner jämte användningen inom fysiken.
7128: TALLQVIST , HJ.: - Högre teknisk dynamik.
7131: TALLQVIST , HJ.: - Yttre ballistik.
7133: TALLROTH , TORE: - Bishop Hill. Anförande...i Patriotiska Sällskapets årsmöte den 14 juni 1985.
9622: TALMOUDI , FATHI: - A Morphosemantic Study of Romance Verbs in the Arabic Dialects of Tunis, Susa and Sfax. Part I: Derived Themes II , V, VI and X.
9787: TAMARU , KENZI & ICHIKAWA , MASARU: - Catalysis by Electron Donor - Acceptor Complexes. Their General Behavior and Biological Roles.
8902: TAMM , BIRGITTA: - Auditorium and Palatium. A Study on Assembly rooms in Roman Palaces during the 1st Century B.C. and the 1st Century A.D.
7134: TAMM , DITLEV: - Romersk rätt och europeisk rättsutveckling.
11739: TAMM , ADOLF WILHELM: - Anayser af svenska mineralier. Akameisk avhandling.
7135: TAMSEN , MARTIN: - Die deutsche Gesellschaft in Stockholm. Gedenkschrift zur Feier des 75. Stiftungsfastes am 15. November 1937.
10518: TANAKA , TAKESI: - The Systematic Study of the Japanese Protoflorideae.
11430: TANDBERG , JOHN: - Tegnér och kemien. En studie i Tegnérs ställning till kemi , mineralogi och geologi.
7138: TANDBERG , JOHN: - The Absorption of Hard y-rays as studied by means of Nuclear Reactions and Artificial Radioactivity. Iaugerald Dissertation.
7140: TANDBERG , JOHN: - Undersökningar rörande riskerna för fosgenbildning ur klorerade kolväten.
11428: TANDBERG , JOHN: - Tegnér och fysiken.
7139: TANDBERG , JOHN: - The Absorption of Hard y-rays as studied by means of Nuclear Reactions and Artificial Radioactivity. Iaugerald Dissertation.
7136: TANDBERG , CECILIA: - Kring John Tandberg´s The Absorption of Hard y- R till Johays Den 16 Maj 1937.
7137: TANDBERG , JOHN: - Rost och rostning.
7141: TANNER , VÄINÖ: - Socialdemokratin och Finlands svenska befolkning.
7142: TAORMINA: - Album di 12 Cartoline Illustrate.
9951: TARSTAD , HENNING: - Odensvallahult. Människor kring den gamla " Herregården ".
7143: TARTU: - Tartu / Dorpat.
8443: TASSO , T.: - La Gerusalemme liberata I - II.
7144: TATON , RENÉ ( ED. ): - Ancient and Medieval Science from Prehistory to AD 1450.
12437: TAUBE , EVERT: - Samlade berättelser med tillhörande visor och ballader 1 - 8.
7145: TAUBE , SVEN - BERTIL ( RED. ): - Kärlekens landskap. Kärlekslyrik i urval.
7146: TAUSON , GUSTAF: - Om Ocker - Lagar.
7147: TAXIDERMY - JONAS BROTHERS: - Art in Taxidermy / Taxidermy as an Art.
8037: TEALL , J. J. H.: - Geoloogical Map of the British iIslands. Based on the Work of the Geological Survey.
7149: TEDIN , HANS: - Bidrag till kännedomen om primära barken hos vedartade dikotyler , dess anatomi och dess funktioner. Akademisk afhandling.
9623: TEEUW , A.: - Hariwansa. Tekst en critish apparaat + Vertaling en aantekeningen.
7153: TEGNÉR , ESAIAS: - Redevoeringen.
7158: TEGNÉR , ESAIAS: - Reden
7154: TEGNÉR , ESAIAS: - Tal vid Gymnasii Jubelfest i Wexiö den 12 juni 1843
7155: TEGNÉR , ESAIAS: - Axel, en romans.
7152: TEGNÉR , ESAIAS: - Frithiofs Saga , A Legend from The North.
8227: TEGNÉR , ESAIAS: - De nunnatione Arabica.
7151: TEGNÉR , ESAIAS: - Filosofiska och estetiska skrifter.
9485: TEGNÉR , ESAIAS: - Frithiofs Saga.
8103: TEGNÉR , ELOF: - Gudmund Göran Adlerbeth. Lefnadsteckining. ( Ur Historiska anteckningar af G. G. Adlerbeth ).
7156: TEGNÉR , ESAIAS: - Frithiofs Saga.
7150: TEGNÉR: - Förteckning öfver en del af Prosten m.m. hr. Tegnérs boksamling , företrädesvis i teologiska ämnen , hvilken...kommer att färsäljas ....
7159: TEGNÉR , INGEBORG: - George Eliot. En studie i hennes religiösa och filosofiska utveckling.
8978: TEGNÉR , ESAIAS: - Nattvardsbarnen.
8019: TEGNÉR , ESAIAS: - Frithiofs Saga.
8020: TEGNÉR , ESAIAS: - Frithjofs Saga.
9096: TEGNÉR , ESAIAS: - Nattvardsbarnen + Axel + Frithiofs saga.
8509: TEGNÉR , ELOF: - Om Sveriges förbund med Ryssland under konung Carl IX. kkademisk afhandling.
7157: TEGNÉR , ESAIAS: - Frithiofs Saga.
11800: TEGNÉR , ESAIAS: - De vocibus primae radicalis W eearumque declinatione. Questioners semiticae comparativar.
9816: TEGNÉR , ESAIAS: - Ur språkens värld I - III.
13: ¨TEH BECIIINGS PF: - Gärsnäs 1893 - 1943 ( Omslagstitel )
7160: TEMPLARORDEN.: - Konstitutioner och tilläggsbestämmelser för Sveriges Nationaltempel samt underlydande Distriktstempel och lokaltempel äfvensom stadgar för Nationaltemplets Lifförsäkringsfond.
8067: TENERZ , HUGO: - Folkupplysningsarbetet i Norrbottens finnbygd från äldsta tid till sekelskiftet 1900.
7976: TENGBERG , NIKLAS: - Om Kejsarinnan Catharin II:s åsyftade stora nordiska alliance. Akademisk afhandling.
8444: TENGBERG , NIKLAS: - Konung Gustaf III:s första regeringstid till och med 1772 års statshvälfning.
8445: TENGBERG , NIKLAS: - Om Sveriges förhållande till främmande magter under Konung Karl XII:s Styrelsetid.
8278: TENGBERG , RUDOLF: - Om den äldsta territoriala indelningen och förvaltningen i Sverige. Akademisk afhandling.
8279: TENGBERG , NIKLAS: - Bidrag till historien om Sveriges krig med Ryssland åren 1741 - 1743. Akademisks avhandling.
7161: TENGBERG , ERIC: - Den källkritiska skolan. Recensioner och studier.
8446: TENGBLAD, ELOV: - Syntaktisch-stilistiche Beiträge zur Kritik und Exegese des Clemens von Alexandrien.
9148: TENGSTRAND , ERIK: - A Contribution to the Study of Genitival Composition in old English Place - Names.
7164: TENGSTRÖM . EMIN: - A Latin Funeral Oration from Early 18th Century Sweden. An interpretative study.
7162: TENGSTRÖM EMIN: - Die Protokollierung der Collatio Carthaginensis. Beiträge zur Kenntnis der römischen Kurzschrift nebst einem Exkurs über das Wort scheda ( schedula ).
7163: TENGSTRÖM , EMIN: - Donatisten und Katholiken. Soziale, wirtschaftliche und politische Aspekte einer nordafrikanischen Kirchenspaltung.
11778: TENGSTRÖM , EMIN: - Bread for the People. Studies of the Corn - Supply of Rome during the Late Empire.
11710: TENGWALL , LARS: - Twistemåls Lagfarenheten utur Swer.iges Rikes Lag och Stadgar uttdragen..
7165: TENNIS: - Spel - Regler för Lawn Tennis antagna och fastställa år 1878 af The Marylebone Cricket Club of The All England Croquett Club.
9252: TENOW , S. W.: - Bidrag till kännedeomen om tandömsningen hos slägtet Phoca L. Akademisk afhandling.
7170: TEODORSSON , SVEN - TAGE ( ED. ): - Greek and Latin Studies in memory of Cajus Fabricius (1925 - 1990).
7166: TEODORSSON , SVEN - TAGE: - Anaxagoras´ Theory of Matter.
7167: TEODORSSON , SVEN - TAGE: - The Phonemic System of the Attic Dialect 400 - 340 B. C.
7169: TEODORSSON , SVEN - TAGE: - The Phonology of Attic in the Hellenistic Period.
8228: TER - MINASYAN , M. E.: - Weevils of the Subfamily Cleoninae in the Fauna of the USSR Tribe LIXINI.
7171: TER HAAR , D. ( ED. ): - Fluctuation , Relaxation and Resonance in Magnetic Systems. Scottish Universities´ Summer School 1961.
8447: TERENTIUS: - Andria.
7172: TERENTIUS: - Flickan från Andros. Lustspel.
7173: TERENTIUS , PUBLIUS: - Comoediae.
521: ( TERNSTEDT , JOHN ): - Tillminne af ett älskadt nattvardsbarn. Tal vid Olivia Ulffs jordfästning i Härlanda kyrka den 14 december 1881.
9701: TERRETT , NICHOLAS K.: - Combinatorial Chemistry.
7174: TERTSCH , H.: - Die Festigkeitserscheinungen der Kristalle.
7175: TESSING , SVEN: - De composotis nominibus Aeschyleis et Pindaricis. Commentatio academica.
9624: TESTA , ALDO: - Critica del linguaggio e nuovi atte testamoniane di Critica della religione.
9625: TESTA , ALDO: - The Dialogic Structure of Language. Words and Men.
8702: TEY , JOSEPHINE: - Oskulden bedrar.
11365: TH0MSON , C. G.: - Skandinaviens Coleoptera sysematiskt bearbetade I - X.
7176: THAARUP , FREDRIIK: - Beskrifning öfver Köpenhamn och Des Nejder.
7178: THAM , C. WILHELM: - Bidrag till Svenska Riksdagarnes Historia 1626 - 1629.
7177: THAM , C. WILHELM: - Bidrag till Svenska Riksdagarnes Historia 1626 - 1629.
7179: THAM , VILHELM: - Quae a tutoribus Caroli XI regis suecam cum exteris populis sin acta. 1 - 4.
7180: THANNER , LENNART: - Revolutionen i Sverige efter Karl XII:s död. Den inrepoliska maktkampen under tidigare delen av Ulrika Eleonora d.y:s regering.
9626: THAUSING , MORITZ: - Das natürliche Lautsystem der menschlichen Sprache mit Bezug auf Brücke´s Physiologie und Systematik der Sprachlaute.
7181: THAVENIUS , CECILIA: - Referential Pronouns in English Conversation.
7182: THE RIVIERA PALACA HOTEL: - Nice , Cimiez / Konte Carla et ses Environs.
7183: THEANDER , CARL: - Plutarch und die geschichte.
8448: THEANDER, CARL: - AA glossarum commentarioli.
9752: THEDENIUS , K. FR.: - Svensk Skol - Botanik innnehållande tvåhundrafemtio planscher och utförliga beskrifningar af svenska växter...i ivenne band.
7184: THÉEL , JOHAN HJALMAR: - Beskrifning öfver hufvudets ben hos Anas Boschas ( Gräsand ).
9627: THELIN , NILS B.: - Notes on General and Russian Morphology.
7185: THEMESTIUS: - Orationes I - III.
7186: THENIUS , GEORG: - Harze und ihre Producte. Deren Abstammung, Gewinnung undteknische Verwerthung
7187: THEOBALD , FRED V.: - An Account of British Flies ( Diptera ). Vol. I.( All pubblished ).
7188: THEOGONIS: - Theogonia Hesiodi svethice reditta 1 - 9.
7190: THEOKRITOS: - Idyller.
10203: THEOLOGISK ORIATORUM: - Gujdstjeneste - kollekterne , den aeldre ocg de yngre raekke.
7191: THEORELL , A. G.: - Mathematiska uppsatser.
7975: ( THEORELL , SVEN LORENS ): - Öfver Svenska national-representationens ombildning : Betraktelser / af författaren till afhandlingarne Om Anckarswärdska politiken
7192: THEORELL , S. L.: - Betraktelser och handlingar hörande till reformen i nationalrepresentationen och allmänna lagen 1 - 3.
7193: THIELE , T. N.: - Elementaer Iagttagelseslaere.
9882: THIELE , T. N.: - Om Nutidens Reform af den iagttagende Astronomi.
7194: THIELE , SUSANNE: - Die Verwicklungen im Denkeb Wittgensteins.
7195: THIELERS , N.: - Bidrag till läran om korresponderande kurvor Akademisk afnhandling.
7197: THIRRING , WALTER: - Einführung in die Quantenelektrodynamik.
7196: THIRRING , GUSTAV: - Neuester F¨hrer durch Budapest und Umgebrung.
7198: THOMA , LUDWIG: - Das Säuglingsheim. Burleske in einem Aufzuge.
8106: ( THOMAEUS , J. J. )S: - Sveriges Historia i Sammandrag.
7200: THOMANDER , JOH. HENR.: - Predikan hållen vid Magister - Promotionen i Upsala Domkyrkan den 13 juni 1839.
7205: THOMANDER , JOH. HENR.: - De Donis Spiritus Sancti. 1 Cor. XII: 8-10 commemoratis.
8449: THOMANDER , JOHAN HENRIK: - Tankar och löjen. Belletristiska drag ur Thomanders och C.F. Dahlgrens brefvexling m.fl. källor.
7199: THOMANDER , JOH. HENR.: - De kyrkliga frågorna.
523: ( THOMANDER , J. H. ): - iI Sånger ifrån den äldsta Kyrkan. Öfversättning.
7202: THOMANDER , JOH. HENR.: - Profpredikan hållen i Stockholms Storkyrka på 25:e söndagen efter trefaldighetsdag 1842.
7201: THOMANDER , JOH. HENR.: - Predikan hållen wid Jubelhögtiden den 20 Ocy. 1841 i Lunds domkyrka.
522: ( THOMANDER , J. H. ): - Anti - Vandalskrift. ( Operiodisk skrift. )
7203: THOMANDER , JOHAN HENRIK: - Högmesso - Predikan hållen på Klagodagen 1844 i Lunds Domkyrka.
7204: THOMANDER , JOH. HENR.: - De Donis Spiritus Sancti. 1 Cor. XII: 8-10 commemoratis.
7206: THOMAS , DYLAN: - Adventures in the Skin Trade.
7207: THOMAS, LOWELL: - Med Lawrence i Arabien. Bemyndigad översättning av Karin Jensen.
7212: THOMASSON , PEHR: - Kung Karl och hans bussar. Rimmade folksägner.
7211: THOMASSON , PEHR: - En läserska. Pennritning.
7208: THOMASSON , BENGT E.: - Die Statthalter der römischen Provinzen Nordafrikas von Augustus bis Diocletanius I.
7210: THOMASSON , PEHR: - En alldeles ny Historia om Hin Håle i Trumman. Folksägen.
11054: THOMPSON , JOHN B.: - The media and Modernity. a Social Theory of the Media.
9149: THOMSEN , OLUF: - Egennavne som sprogrödder i fransk.
8162: THOMSEN , ELLEN: - An experimental and anatomocal study of the Corpus Allatum in the Blow - Fly Calliphora Erythrocephalia Meig.
8163: THOMSEN , MATHIAS: - Effect of Corpus Cardiacum and other Insect organs on the colour - change of the Schrimp, Leander Adspersus.
7215: THOMSON , JOANNES: - De modis temporibusque comparationum Homericarum.
7223: THOMSON , ARTHUR: - Barnkvävningen. En rättshistorisk studie.
7222: THOMSON , ARTHUR: - Barnkvävningen. En rättshistorisk studie.
7214: THOMSON , CARL GUSTAF: - Skandinaviens Insecter , en handbok i entomologi till elementär läroverkens tjänst.
7220: THOMSON , A..: - Stöld av annans hustru. Kristoffers landslag Tjuvabalken Kapitel 1.
8292: THOMSON , C. G.: - Skandinaviens Insecter. En handbok entomologi, till elementar - läroverkens tjenst.
7216: THOMSON , JOANNES: - De modis temporibusque comparationum Homericarum.
7217: THOMSON , WILLIAM ( LORD KELVIN ): - Conférences scientifiques et allocutations. Constitution de la matičre.
7218: THOMSON , A.: - Hävdande under äktenskapslöfte. En rättshistorisk studie.
7219: THOMSON , A.: - Hävdande under äktenskapslöfte. En rättshistorisk studie.
7213: THOMSON , C. G.: - Skandinaviens insecter. En handbok i entomologi.... Band I: Coleoptera.
7221: THOMSON , A..: - Stöld av annans hustru. Kristoffers landslag Tjuvabalken Kapitel 1.
9788: THOMSON , W. T.: - Mechanical Vibrations.
7226: THOMSON , RICHARD: - A Lecture on some of the the most characteric Features of the Illuminated Manuscripts , from the VIII to the XVIII Centuries ....to which is added a second Lecrure on the Material and Pratice of Illumination....
7224: THOMSON , ARTHUR: - Fortsatta studier i frihetstidens prästvalslagstiftning.1731 - 1739.
7225: THOMSON , ARTHUR: - Studier i frihetstidens prästvalslagstiftning.
7227: THOMSON , WILLIAM T.: - Vibration Theory and Applications.
7228: THON , C. F. G.: - Den fullstänidga Kitt - Boken. Anwisningar att bereda och med fördel anwända 150 slags kitt, för träwirke och föremål af trä , glas , porslin .stengods , bernsten , sjskum , horn...äfwensom att tiillverka Murbruk , Cement och s. k. Stucco..
7229: THOR , ANDERS J.: - Vektoralgebra.
7231: THORBURN, UNO: - Med Fidra på världsomsegling. Med förord av Sune Tamm.
7230: THORBURN (- BUSCK) , MILDRED: - Stortrollet i Bummeliberg.
8872: THORDÉN , KARL MAGNUS: - Försök till framställning af norska städernas författning. I. (allt som utkom).
7232: THORELL , J. J.: - Alexandrinarn Filo och hans läror. Akademisk afhandling.
7233: THORELLI , J, J.: - Alexandrinarn Filo och hans läror.
8508: THORÉN , CARL MAGNUS: - Öfversigt af Sveriges förhållande till Danmark i politiskt hänseende 1319 . 43. Akademisk afhandling.
11403: THORÉN , JESPER: - Irreducible Representations of Quantum Affine Algebras. Doctoral Dissertation.
7234: THORMÄHLEN , MARIANNE: - The Waste Land : A Fragmentary Wholeness.
8873: THORMAN , OSKAR: - Fram i dagern.
7235: THÖRN , E. S.: - Uppslagsbok för den värnpliktige.
9628: THORN , A. CHR.: - Sartre - Tailleur. Étude de lexicologie et de géographie linguistique.
8450: THÖRNELL, GUSTAUUS: - Studia panegyrica.
8451: THORSBERG , BIRGITTA: - Études sur l´Hymnologie Mozarabe..
9817: THORSEN , P. K.: - Sprogarten på Sejerö.
7236: THOTT , GRETA: - Många ansikten. Minnen berättade för Kerstin Matz.
12340: THUCYDIDES: - Historiae ( Lib. I - VIII ).
7237: THUCYDIDIS: - Historiae I - II ( Libri I - VIII ).
7238: THUKYDIDES: - Peleponnesiska krigets historia 1 - 2.
11688: THULE: - Lifförsäkrings - Aktiebolaget Thule , Stockholm.
8452: THULIN , CAROLUS: - De coniunctivo Plautino. I, II.
8453: THULIN , CAROLUS: - De coniunctivo Plautino. I, II.
7239: THULIN , ENOCH & MALMER , IVAR: - Flygmaskinen.
7240: THULIN , OTTO M.: - Om de försök , som under Wasa - regenterna gjordes att ordna formerna för utöfningen af Konungens domsrätt.
8454: THUN , NILS: - Reduplicative Words in English.
7243: THUNBERG , T.: - Bedrägliga läkemedel och läkemetoder jämte rediogörelserför några i vårt land utbjudna läkemedel.
12287: THUNBERG , CARL: - Pindari Nemeorum ode sexta svethice reditta.
7244: THUNBERG , TORSTEN: - Personlig hälsovård med särskild hänsym till bad och bostad.
7242: THUNBERG , CARL PETER: - De Galipea Cusparia dissertatio botanico medica.
7241: THUNBERG , CARL PETER: - De arbuto uva ursis dissertatio botanico - medica.
7245: THUNBLAD , N. J.: - Handledning för Namndemän, Nämnder och Fjerdingsmän.
7246: THUNBORG , ANNIKA: - Public and Non-Profit Interaction. U.S.Asssitance to Eastern European Media 1989 - 1995.
8152: THUNE , L.: - Praktiska Iakttagelser öfver Cholera Indica.
7247: THUNELL , KARL & ERIKSSON , KARL: - Elementär latisnk grammatik.
8455: THUNELL , KARL: - Sitologen - Papyri aus dem Berliner Museum. Akademische Abhandlung.
7248: THUNMAN: - ( Dikt ) Vid kyrkoherden Carl Johan Thumans död,påskmorgonen den 16 april 1876. ( av ) C. E. A. S.
7249: THURBER , JAMES: - Den store Quillow.
10860: THURÉN , TORSTEN: - Orientering i källkritik. Är det verkligen sant ?
7251: THURESSON , BERTIL: - Middle English Occupational Terms.
7252: THURIN , ERIK INGVAR: - The Universal Autobiography of Ralph Waldo Emerson.
8456: THYLANDER, HILDING: - Études sur l´ épigraphie latine. Dates des inscriptions -nomes et denomation latine - nomes et origine des personnes.
7253: THYLIN , HENNING: - Partiet utan program. En belysning av kilbomarnas insatser och roll i svensk politik.
7254: THYNELL , MARIE: - The Unmanageable Modernity. An Explorative Study of Motorized Mobility in Development.
7258: THYRÉN , JOHAN C. W.: - Le délit de diffamation. Étude de droit comparatif et De lege ferenda..
7259: THYRÉN , JOHAN C. W.: - Skiljelinjer mellan borgerlig politik och socialism.
7255: THYRÉN , JOHAN C. W.: - Det " politiska träsket ". Föredrag i Jänköping den 8. dec. 1928.
7256: THYRÉN , JOHAN C. W.: - Det politiska läget februari 1914. ( Sammanfattning af tal i Lund 23/2 , i Upsala 3/3 och i Enköping 6/3 1914 ).
10626: THYRÉN , JOHAN C. W.: - Remarks on a Swedish Project of Criminal Law ( 1916 ) + Några anmärkningar om straffsystemet i "Utkast till strafflag, allmänna delen " (1916) + Om internering af kroniska förbrytare..
7257: THYRÉN , JOHAN C. W.: - Ett politiskt program. Tal inför Lunds valmän den 15 september 1908
7260: THYRÉN , JOHAN C. W.: - Tal i Gustaf Adolfsföreningen den 6 november 1914.
7261: THYRÉN , JOHAN C. W.: - Akademiska tal (1888 - 1915) + (1916 - 1926).
524: ( TIBULLUS ) - NILSSON , OLOF: - Elegier af Albius Tibullus. Boken Delia. Öfversättning.
7262: TIBULLUS: - Aliorumque carminum libris tres.
7263: TIBULLUS: - Elegiae / Dikter till Delia och Nemesis.
12051: TIDANDER , L. G. T.: - Resningen 1568. Historisk skildring.
7264: TIDBECK: - Katalog från J. H. Tidbeck AB. Metallduksväveri - Sikt- och Metalltrådvarufabrik.
7265: TIDMAN , YNGVE: - Spräng Amalthea ! Arbete , facklig kamp och strejkbryteri i nordvästeuropeiska hamnar 1870 - 1914.
8457: TIECK , LUWIG: - Befordringarna.
10569: TIECK , LUDWIG: - Mästerkatten eller Katten i Stöflor.
7266: TIETJENS , O. G.: - Fundamentals of Hydro- and Aeromechanics based on the lectures by L. Prandtl.
7267: TIGERSTEDT , ROBERT & SANTESSON , C. G.: - Einige Betrachtungen und Versuche über die Filtration in ihrer Bedeutung fīr die Transsüdationsprocesse in Thierköpfer.
8510: TIGERSTEDT , KARL: - Ett bref från Axel Oxenstjerna till Grefve Per Brahe.
7268: TILANDER , GUNNAR: - Glanures lexicographiques.
7269: TILAS , DANIEL: - Dag - Bok öfver Hans Kungl. Höghet Cronprintsen Prints Gustavs Resa genom Bergslagerne in sept. 1708.
7270: TILLEY , CHRISTOPHER: - An assesment of the Scanian battle axe tradition: Towards a social perpsective.
9912: TILLISCH , PAUL: - Das System der Wissenschaften nach Gegenstämnden und Methoden.
9150: TIMMERMANN , ULF: - De nordfriesische Rufnamenschatz T. 1: De germanischen Namen dänisch - nordischer Herkunft.
9834: TIMMS , EDWARD: - Karl Kraus Apocalypttic Satirist, Culture and Catastreophe in Habsburg Vienna.
7271: TIMOSHENKO , S.: - Strength of Materials I - II.
8458: TINGDAL , GUNNAR C.SON: - Ändelsen -is i ackus.plur. hos de efteraugustinska författarne.
7276: TINTNER , GERHARD: - Econometrics.
8073: TIPPMANN , FRIEDRICH: - Über einige Australische Cerambyciden.
11294: TISELIUS , CARL A.: - Bohusläns märkligare gårdar I - II. Bidrag till gårdarnas och släkternas historia.
8602: TISSANDIER , GASTON: - Vetenskapens martyrer.
7277: TISZA , LASZLO: - Generalized Theromdynamics.
10927: TITCHMARSH , E. G.: - The Theory of Functions.
7279: TITUS , JOHANNA: - Allerlei Getränke.
7281: TITZ , CARL AUGUST: - Bidrag till historien om riksdagen år 1686. Akademisk afhandling.
7280: TITZ , CARL AUGUST: - Bidrag till historien om riksdagen år 1686.
7283: TJÄDER , BÖRJE ( UTG. ): - Smärre texter och undersökningar I - II:
7282: TJÄDER , BÖRJE ( UTG. ): - Latinskt - svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20, Hand 3.
7285: TJERNELD , KARL GUSTAF: - Den egendomliga värmefördelningen i Europa under maj månad 1867.
8459: TOD , MARCUS N.: - A Selection of Greek Historical Inscriptions to the end of the fifth century b.C.,
10627: TODA I GUËLL , EDUARD: - L´Alguer. Un popolo catalano d´Italia.
7287: TODHUNTER , I.: - A Treatise on Analytical Statics with Numerous Examples.
7286: TODHUNTER , I.: - A History of the Mathematical Theory of Probability from the Time of Pascal to that of Laplace.
7290: TODHUNTER , I.: - An Elementary Treatise on the Theory of Equations , With a Collection of Examples.
7291: TOLEDO: - Recuerdo de Toledo. Veinticinco tarjetas postales. Cuarata series.
7293: TOLKIEN , J. R. R.: - Breven från jultomten
7292: TOLKIEN , J. R. R.: - Smith of Wootton Major.
7294: TOLLIN ( ISRAEL ? ): - Sång på Oscars - Dagen då Academiska Föreningen i Lund invigdes Orden af Tollin. Musiken af N. Möller.
8504: TOLLIN , ISRAËL: - Om den asthetiska bildningens inflytande på den moralisk.
7295: TOLMAN , RICHARD C.: - The Principles of Statistical Mechanics.
9629: TÖNDURY - PEDOTTI , O.: - Valeria. Requint dals temps romauns.
7296: TOOK , J. M. E.: - Birds of Cyprus A simple . concise and fully illustrated guide.
9366: TOOLEY , R. V.: - English Books with Coloured Plates 1790 -1860. A Bibliographical Acount of the most Important Books illustrated by English Artists in Colour Aquatint and Colour Lithography.
8260: TOPELIUS , ZACHARIAS: - Blad ur min tänkebok.
7297: TOPJON , ANN J.: - Carl Larsson. An annotated bibliography.
7311: TOPOGRAFISK KARTA ÖVER SVERIGE. FÄLTKARTA, SKALA 1:50.000.: - 8 A: LYSEKIL NO.
7312: TOPOGRAFISK KARTA ÖVER SVERIGE. FÄLTKARTA, SKALA 1:50.000.: - 8 A: LYSEKIL SO.
7313: TOPOGRAFISK KARTA ÖVER SVERIGE. FÄLTKARTA, SKALA 1:50.000.: - 8 B: VÄNERSBORG NV
7314: TOPOGRAFISK KARTA ÖVER SVERIGE. FÄLTKARTA, SKALA 1:50.000.: - 8 B: VÄNERSBORG SV.
7299: TOPOGRAFISK KARTA ÖVER SVERIGE. FÄLTKARTA, SKALA 1:50.000.: - 10 H: STRÄNGNÄS SO.
7315: TOPOGRAFISK KARTA ÖVER SVERIGE. FÄLTKARTA, SKALA 1:50.000.: - 8 C: LINKÖPING NV.
7300: TOPOGRAFISK KARTA ÖVER SVERIGE. FÄLTKARTA, SKALA 1:50.000.: - 10 I: STOCKHOLM SO
7301: TOPOGRAFISK KARTA ÖVER SVERIGE. FÄLTKARTA, SKALA 1:50.000.: - 10 I: STOCKHOLM SO
7302: TOPOGRAFISK KARTA ÖVER SVERIGE. FÄLTKARTA, SKALA 1:50.000.: - 11 H: ENKÖPING NO.
7303: TOPOGRAFISK KARTA ÖVER SVERIGE. FÄLTKARTA, SKALA 1:50.000.: - 4 B: HALLANDS VÄDERÖ SO o 4 C: HALMSTAD SV.
7307: TOPOGRAFISK KARTA ÖVER SVERIGE. FÄLTKARTA, SKALA 1:50.000.: - 6 J: ROMA NV och NO...
7298: TOPOGRAFISK KARTA ÖVER SVERIGE. FÄLTKARTA, SKALA 1:50.000.: - 10 H. STRÄNGNÄS SV.
7304: TOPOGRAFISK KARTA ÖVER SVERIGE. FÄLTKARTA, SKALA 1:50.000.: - 5 I: HOBURGEN NO o 5 J: HEMSE NV..
7317: TOPOGRAFISK KARTA ÖVER SVERIGE. FÄLTKARTA, SKALA 1:50.000.: - 9 I: NYNÄSHAMN NV.
7316: TOPOGRAFISK KARTA ÖVER SVERIGE. FÄLTKARTA, SKALA 1:50.000.: - 9 I: NYNÄSHAMN N0..
7309: TOPOGRAFISK KARTA ÖVER SVERIGE. FÄLTKARTA, SKALA 1:50.000.: - 6 J: ROMA SV.
7308: TOPOGRAFISK KARTA ÖVER SVERIGE. FÄLTKARTA, SKALA 1:50.000.: - 6 J: ROMA SO..
7306: TOPOGRAFISK KARTA ÖVER SVERIGE. FÄLTKARTA, SKALA 1:50.000.: - 5 I: HOBURGEN SO o 5 J: HEMSE SV.
7310: TOPOGRAFISK KARTA ÖVER SVERIGE. FÄLTKARTA, SKALA 1:50.000.: - 7 A: MARSTRAND NO och 7 B: GÖTEBORG NV.
7305: TOPOGRAFISK KARTA ÖVER SVERIGE. FÄLTKARTA, SKALA 1:50.000.: - 5 I: HOBURGEN SO o 5 J: hemse sv
7318: TOPOGRAFISKA KARTAN ÖVER SVERIGE. SKALA 1 : 50,000: - 1 C: TRELLEBORG NO / 2 C: MALMÖ SO
7335: TOPOGRAFISKA KARTAN ÖVER SVERIGE. SKALA 1 : 50,000: - 4 C: HALMSTAD Nv.
7323: TOPOGRAFISKA KARTAN ÖVER SVERIGE. SKALA 1 : 50,000: - 2 D: TOMELILLA NV
7320: TOPOGRAFISKA KARTAN ÖVER SVERIGE. SKALA 1 : 50,000: - 1 D: YSTAD NO / 2 D: TOIMELILLA SO
7326: TOPOGRAFISKA KARTAN ÖVER SVERIGE. SKALA 1 : 50,000: - 3 C: HELSINGBORG SO
7327: TOPOGRAFISKA KARTAN ÖVER SVERIGE. SKALA 1 : 50,000: - 3 C: HELSINGBORG SV
7328: TOPOGRAFISKA KARTAN ÖVER SVERIGE. SKALA 1 : 50,000: - 3 C: MALMÖ NO
7329: TOPOGRAFISKA KARTAN ÖVER SVERIGE. SKALA 1 : 50,000: - 3 C: MALMÖ NV
7331: TOPOGRAFISKA KARTAN ÖVER SVERIGE. SKALA 1 : 50,000: - 3 D: KRISTIANSTAD S0
7338: TOPOGRAFISKA KARTAN ÖVER SVERIGE. SKALA 1 : 50,000: - 5 C : ULLARED SV
7339: TOPOGRAFISKA KARTAN ÖVER SVERIGE. SKALA 1 : 50,000: - 9G KATRINEHOLM NO.
7324: TOPOGRAFISKA KARTAN ÖVER SVERIGE. SKALA 1 : 50,000: - 2 D: TOMELILLA SV
7319: TOPOGRAFISKA KARTAN ÖVER SVERIGE. SKALA 1 : 50,000: - 1 C: TRELLEBORG NV / 2 C: MALMÖ SV
7322: TOPOGRAFISKA KARTAN ÖVER SVERIGE. SKALA 1 : 50,000: - 2 D: TOMELILLA NO
7344: TOPOGRAFISKA KORPSENS KARTA ÖFVER SVERIGE: - Blad 67: TROSA
7336: TOPOGRAFISKA KARTAN ÖVER SVERIGE. SKALA 1 : 50,000: - 4 D: MARKARYD S0
7337: TOPOGRAFISKA KARTAN ÖVER SVERIGE. SKALA 1 : 50,000: - 5 C : ULLARED SO
7332: TOPOGRAFISKA KARTAN ÖVER SVERIGE. SKALA 1 : 50,000: - 3 D: KRISTIANSTAD SV
7325: TOPOGRAFISKA KARTAN ÖVER SVERIGE. SKALA 1 : 50,000: - 3 C: HELSINGBORG NO
7340: TOPOGRAFISKA KARTAN ÖVER SVERIGE. SKALA 1 : 50,000: - 9H NYKÖPING NO.
7341: TOPOGRAFISKA KARTAN ÖVER SVERIGE. SKALA 1 : 50,000: - 9H NYKÖPING NV.
7333: TOPOGRAFISKA KARTAN ÖVER SVERIGE. SKALA 1 : 50,000: - 3 E: KARLSHAMN SV
7330: TOPOGRAFISKA KARTAN ÖVER SVERIGE. SKALA 1 : 50,000: - 3 D: KRISTIANSTAD NO
7334: TOPOGRAFISKA KARTAN ÖVER SVERIGE. SKALA 1 : 50,000: - 4 C: HALMSTAD NO.
7321: TOPOGRAFISKA KARTAN ÖVER SVERIGE. SKALA 1 : 50,000: - 1 E: ÖRNAHUSEN NV / 2 E: SIMRISHAMN SV
7342: TOPOGRAFISKA KORPSENS KARTA ÖFVER SVERIGE: - Blad 3: ENGELHOLM.
7343: TOPOGRAFISKA KORPSENS KARTA ÖFVER SVERIGE: - Blad 5
7345: TORBIÖRNSSON , ERIC AUGUST: - Den til helfvetet tumlande fyllebulten + Tre Tidsbilder: 1: Venuskulten. 2: Orättvisan eller den lagerkrönta Åsnan. 3:Det venerabla tjufskrået.
7346: TORÉN , C. A.: - Predikan och personalier vid Erkebiskopen D:r H. Reuterdahls jordfästning i Upsala Domkyrka den 8 Juli 1870.
525: ( TORÉN , RUDOLF WIHELM ): - Småsaker ur en gammal medikofilares minnen: historietter och anekdoter från hemmet , akademien m. m. antecknade av Rolf.
7347: TORIN , JONAS: - Handlingar vid inwigningen af Nya Gymnasii - och Schol - Huset i Skara den 31 augusti 1833.
12044: TÖRJE , AXEL: - Gamla botaniska trädgården i Lund. Lunds botaniska trädgård 1690 - 1867.
8603: TÖRJE , AXEL: - De botaniska institutionerna vid Lunds Universitet.
7348: TÖRJE , AXEL: - Nils Lilja. Klockare , botanist , litteratör.
8874: TORNBERG , C. J.: - Numi Cufici regii numophylacii holmiensis quos omnes in terra Sueciae repertos.
7349: TORNBERG , C. J.: - Arabernas läroanstalter under medeltiden.
8666: TÖRNE . P. O. VON: - Ptolémée Gallio , cardinal du Rome. Étude sur la cour du Rome sur la secrétairie pontificale et sur la politique des papes au XVI:e sičcle.
11299: TÖRNE , NILS VON: - Landthushållningen uti Systematisk Ordning , föreswtäld.
526: ( TÖRNEBLAD , BENGT JOHAN ): - Fribref Till De emot Kejsar Napoleon krigande Bläckhornshjeltar.
527: ( TÖRNEBLAD , BENGT JOHAN ): - Gubben med Skåpet.
7350: TÖRNEBLADH , RAGNAR: - Quaestiones criticae Quintilianeae.
7351: TÖRNEBOHM: - Afl. Stämpelmästaren Herr Assesoren Eric Törnebohms testamente..
7352: TÖRNEBOHM , HÅKAN: - A Logical Analysis of the Theory of Relativity.
7353: TÖRNEBOHM , HÅKAN: - Fysik och filosofi. Ett vetenskapsateoretiskt studium.
7354: TÖRNEBOHM , HÅKAN: - Fysik och filosofi. Ett vetenskapsateoretiskt studium.
7355: TÖRNEBOHM , HÅKAN: - A Logical Analysis og The Theory of Relativity.
7356: TÖRNER , AXEL C. G.: - Simeons Bref om Nestorierna. Öfversättning från Syriskan jemte Kommentarier. Akademisk afhandling.
8022: TÖRNEROS, ADOLPH: - Sommar-odyssé. Bref till C.A.N. (C. A. Nicander)
7357: TÖRNGREN , AUG.: - Liv omedelbart ? eller Uppståndelse på den yttersta dagen ? Två föredrag.
7358: TÖRNGREN , AUG.: - Unmittelbares Leben oder Auferstehung am Jüngsten Tage ? Zwei Vorträge.
10849: TÖRNQVIST , NILS: - Den militära terminologin i svenskan - dess ursprung och ålder.
7360: TÖRNQVIST , NILS: - Cod. pal. Vind. 2682. III: Glossar mit einem Register der wichtigsten lateinisch-mittelhochdeutschen Übersetzungen.
7359: TÖRNQVIST , NILS: - Altmärkische Studien. I: Zum Vokalismus der Tonsilben der Mundart von Arendsee in der Altmark.
7362: TÖRNSTRAND , KNUT: - Beväringsinrättningens införande i Sverige.
7361: TÖRNSTRAND , GUSTAF: - Stunder då det blifver bättre med mennniskan. Högmessopredikan på 21 Söndagen efter Trinitatis , hållen i Westerås Domkyrka år 1839.
7363: TÖRNVALL , FREDRIK: - Doktor Steinnordh. Humoresker och minnen från skollivet.
11779: TÖRNVALL , G. EINAR: - Die beiden ältesten Drucke von Grimmelhausens " Simlicissimus " sprachlich vergleichen.
7364: TORP , ALF: - Gamalnorsk ordavleiding.
9630: TORRENS , R. K. & PARKER , H.: - English Idomatic and Slang Expressions done into German..
11429: TORSSANDER , ERIK: - Gustaf Adolfs - förenigarna. Reseminnen från Tyskland , Polen och Österrike.1911 och 1912 / 1921 och 1922.,
7365: TORSTENDAAHL , ROLF: - Dispersion of Engineers in a Transistional Society. Swedish Tecnichian 1860 - 1940.
12180: TORSTENDAHL , ROLF: - Källkritik och vetenskapssyn i svensk historisk forskning n1820 - 1920.
7366: TOTTIE , GUNNEL: - Much about Not and Nothing. A Study of the Variation between Analytic and Synthetic Negation in Comtemporary American English.
9631: TOUATI , PAUL: - Structures prosodiques du sučdois et du francais. Profils temporels et configurations tonales.
7369: TOULMIN , STEPHEN: - Foresight and Understanding. An enquiry into the aims of science.
7368: TOULMIN , STEPHEN: - Cosmopolis. The Hidden Agenda of Modernity.
7367: TOULMIN , S. & GOODFIELD , J.: - Människan upptäcker tiden. Utvecklingstankens historia.
7370: TOULMIN , STEPHEN & GOODFIELD , JUNE: - The Fabric of the Heavens.
11080: TOURAINE , ALAIN: - The Voice and the Eye. An analysis of social movements
9991: TOVOTÉ , HANS: - De misskända djurens ABC.
7371: TOWNSEND , M. E.: - Origins of Modern German Colonialism 1871 - 1885.
7372: TRÄDGÅRDH , IVAR: - Monographie derf arktischen Acariden. Inaugeral -Dissertatioen.
10539: ( TRAFVENFELT, CARL): - Sammandrag af Läkarnas sednare åsigter och erfarenhet f den Asiatiska Epidemiska Choleran uti Europa. Tredje delen.
7373: TRÄGÅRD , ELIAS: - Compendium grammaticae ebraeo - biblicae , anomalliarum expertis: omissis tamen notionibus literarum internis.
7374: TRÄGÅRD , IVAR: - Sveriges skogsinsekter
8694: TRÄGÅRDH , IVAR: - Termiten aus dem Sudan.
7375: TRÄGÅRDH , IVAN: - Våra vanligaste skogsinsekter
7376: TRÄGÅRDH , IVAR: - Om Nepticula sericopez Zell , ett skadedjur på lönnens frukter.
8267: TRÄGÅRDH , IVAR: - Zur Kenntniss der Lithoralen Arten der Gattung Boella Latr.
11962: TRÄGÅRDH , A. L.: - Grunddragen till Sjelfspelande Orgel-, Harmonium - samt Pianoinstrumenters Konstruktion. Akademisk afhandling.
7377: TRALAU , HANS: - Asiatic Dicotyledonous Affinities in the Cainozoic Flora of Europe.
10578: TRANAEUS , OLAUS: - Dissertatio philosophico - moralis De Cautelis Nonullis , Quibs Vitia , Saltem Gravoiora , Divina Auxiliante Gratia , Possint Evetari ;
10997: TRANAEUS , OLOF: - Dissertatio philosophico - moralis De Catelis Nonnullis , Quibus Vitia , Saltem Graviora , Divina , Auxiliante Gratia ,Possint Evitare.
10346: TRANBERG JOH. AND.: - De paroecia Elfkarlebyensi diissertatio historici - topographica I - II.
8695: TRANÉR , GUSTAF: - Konung Carl IX:s krig i Livland åren 1602 - 1605.
7378: TRANÉR , JOHANNES: - Veterum poëtarrum in Erinnam, graecicam vatem , encomiastica carmina.
11120: TRANSTRÖMER , TOMAS: - Dikter och prosa 1954 - 2004.
7380: TRAVERS P. L.: - Mary Poppins från A till Ö.
7381: TRELLEBORG - DANIIEL , ESKO: - Beskrivning till jordartskartan Trelleborg NO + karta.
7382: TRELLEBORG - RINGBERG , BERTIL: - Beskrivning till jordartskartan Trelleborg NV / Malmö SV + karta.
7383: TREMBLOT , JEAN: - Relieures aux arms de la ville de Paris.
7384: TRENCH , CHARLES C.: - Ridkonstens historia.
10887: TREVOR - BATTYE , AUBUN: - Ice-Bound on Kolguev. A Chapter in the Exploration of Arctic Europe to which is added a Record of the Natural History of the Island.
7385: TRIGG , ROGER: - The Shaping of Man. Philosophical Aspects of Sociobiology.
9085: TRITTON , A. S.: - Teach Yourself Arabic.
10387: TROEDSSON , GUSTAF: - On the Höganäs Series of Sweden ( Rhaeto - Lias ).
7386: TROELTSCH , ERNST: - Der Historismus und seine Probleme I: Das logische Problem der Geschichtsphilosophie.
7387: TROELTSCH , ERNST: - Der Historismus und seine überwindung. Fünf Vorträge.
7388: TRÖGE , WALTHER: - Den europeiska fronten. Ett föredrag om soldaten och idealism.
11673: TROLLE, ARVID: - " Marmorns prydnad reslig minnnes -stod träffa ej vid denna graf..."
10350: TROLLE , ALICE: - Sagan om Östergötlands barn.
7389: TROLLE , H. AF & HÄGG , J.: - Minnen och anteckningar från ångkorvetten Gefles expedition till Vestkusten af Afrika och Medelhafvet åren 1864 - 1865.
7390: TROLLHÄTTAN: - Trollhättan.
7391: TROMP , JAN: - Afrikaans for all.
10115: TRONDJEM: - Trondhjem.
7392: TROTSKIJ , LEO: - Min flykt från Sibirien.
7393: TROTZKI , LEO: - Arbeiterstaat , Thermidor und Bonapartismus. ( Eine geschichtlich-theoretische Umschau ). Im Anhang: Warum siegte Stalin.
7394: TROUP , GORDON: - Masers. Microwave Amplification and Oscillation by Stimulated Emission.
7395: TROUP , GORDON: - Masers. Microwave Amplification and Oscillation by Stimulated Emission.
9356: TROYES , CHRISTIAN VON: - Cliges.
7396: TROZELIUS , C. B.: - Nyttiga Inrättningar vid Kjeflinge Mölna.
9531: TRUBETZKOY , N. S.: - Grundzüge der Phonologie. Publié avec l´appui dur Cercle linguistque de Copenhagen et de la République Tscheco - Slovaque.
11963: TRUELSEN , R. & KOHLER , JOHN ( UTG. ): - Människoanden på uppäcktsfärd. Essäer i Saturday Evening Post.
7397: TRUESDELL , C.: - Rational Thermodynamics. A Course of Lectures on Selected Topics.
7398: TRUESDELL , C. & MUNCASTER , R. G.: - Fundamentals of Maxwell´s Kinetic Theory of a Simple Monomatic Gas. Treated as a Branch of Rational Mechanics.
12177: TRULSSON , LARS: - Ulrik Schefffer som hatttpolitiker. Studier i hattregimens politiska och diplomatiska historia.
7399: TRULSSON , SVEN G.: - British and Swedish Policies and Strategies in the Baltic after the Peace of Tilsit in 1807.
7400: TRYGGER , ERNST: - Kommentar till Utsökningslagen.
9632: TRYPUCKO , JOSEF: - O jezyku Wspomnien dziecinstwa Franciszka Mickiewicza.
10866: TSCHICHOLD , JAN: - Bokens proportioner.
10116: TÜBINGEN: - Tübingen. OKonvulut med 10 grossen ( 24 x 18 cm ) photographien
528: ( TUCHOLSKY , KURT ): - Fromme Gesänge von Theobald Tiger.
7401: TUCKER , WARWICK: - The Lorenz attractor exists.
529: ( TUCKER , CHARLOTTE ): - I nästans skor. Af. A. L. O. E.
7402: TUDEER , O. E.: - De dialectorum graecarum digammo testimonia inscriptionum.
11081: TUGENDHAT, CHRISTOPHER: - De multinationella
7405: TULLBERG , TYCHO FREDRIK: - Om skandinaviska podurider af underfamiljen Lipurinae.
8460: TULLBERG , SIGURD: - Handbok för filatelister.
7404: TULLBERG , TYCHO: - Ueber das System der Nagetiere. Eine phylogentische Studie.
7407: TULLGREN , ALBERT: - Kulturväxterna och djurvärlden.
7406: TULLGREN , ALBERT: - Kulturväxterna och djurvärlden.
9385: TULLSTORPS ANTIKVARIAT I MALMÖ - LUND.: - 8 kataloger.
7408: TÜLT , ROBERT: - Botemedel mot förslemning i magen , börstet och uringången med deraf härledande sjukdomart, såsom svag mage ,magkramp , magsyra , maghosta , theumatism , slemkolik , hämmoirider , refformar , nervsvaghet , kort andedrägt, bleksot , hvita flussen ...
7411: TUNELD , JOHN ( UTG. ): - Prästrelationerna från Skåne och Blekinge av år 1624.
10443: TUNELD , ERIK: - Geografi öfver Konungariket Sverige. Åttonde upplagan. Andra bandet innehållande Landskaperna Nerike , Westmanland och Dalrane.
10444: TUNELD , ERIK: - Geografi öfver Konungariket Sverige. Åttonde upplagan. Första bandet innehållande Landskapen Upland och Södermanland.
7409: TUNELD , JOHN: - Skånska prästerskapets insatser i den antikvarisk - historiska forskningen. De skånska prästrelationerna.
7410: TUNELD , JOHN ( UTG. ): - Prästrelationerna från Skåne av år 1667 och1690.
7412: TUNNER , P.: - Das Eisenhüttenwesen in Schweden. Beleuchtet nach einer Bereisung der vorzüglichen Eisenwerke daselBst im Jahre 1857.
7413: TÜRCK , HERMANN: - Der geniale Mensch.
7414: TURESSON , GUNNAR: - Från gustaviansk fältmusik till herrgårdsmusiken i Värmland.
10975: TURGENJEV, IVAN: - Obruten mark
10995: TURGENJEV, IVAN: - Obruten mark
7415: TURKEVICH , JOHN: - Chemistry in the Sovjet Union.
7416: TURKU: - Turku / Åbo
7420: TURNBULL , VICTOR: - Lärobok i personlig magnestism , själfbehärskning och karaktärbildning.
7418: TURNBULL , V.: - Flowers Kollektion 1 - 4.
7419: TURNBULL , VICTOR: - Lärobok i personlig magnestism , själfbehärskning och karaktärbildning.
7417: TURNBULL , H. W.: - The Theory of Determinants , Matrices , and Invariants.
7421: TURNER , M. ( JOHN WILLIAM MALLORD ): - De Första och Enklaste Grunderna för Linear och Perspectiv - Ritning.
7422: TURNER , STEPHEN P. ( ED.): - Social Theory and Sociology. The Classics and Beyond.
7423: TURPAIN , A.: - Éléments du thermodynamique.
8164: TUURALA , OSMO: - Histolotgische und physiologische Untersuchungen über die photomekanischen ERscheinungen den den Augen der Lepidopteren.
12371: TUWINER , SIDNEY B.: - Diffusion and Membrane Technology
11460: TUWINER , SIDNEY B.: - Diffusion and Membrane Technology
7424: TYCHONOFF , A. N. & SAMARSKI , A. A.: - Differentialgleichungen der mathematischen Physik.
7425: UARDA-AKADEMIEN: - Uarda-Akademiens Ordbok. Jubileumsutgåva.
10928: ÜBERLA , K.: - Faktorenanalyse. Eine systematishe Einführung für Psychologen , Mediner , Wirtschats- und Sozialwissenschaafter.
11944: ( UDDDÉN , CATARINA CHRISTINA ): - Famillj - Gåfvan eller Stycken egnade åt högtidligheter inom Familjerna , jeme andra Vitterhets - Försökaf C. C. U.
8604: UDDENBERG , NILS: - Idéer om livet 1 - 2. En svensk biologihistoria.
7426: UDDENBERG , NILS ( RED. ): - Det givna och det föränderliga. En antologi om biologi , människobild och samhälle.
9633: UESSON , ANTS - MICHAEL: - On linguistic affinity. The Indo - Uralic Problem.
9634: UHLENBECK , C. C.: - Kurzgefasstes etymologisches Wörterbuch der gotischen Sprache.
8488: UHLENHUTH , PAUL: - Kartoffelkäfer - Forschung und - Bekämpfung. Ergebnisse von Versuchen im Laboratorium und in der Praxis
7427: UHLHORN , ULF: - Rationell mekanik. Teknisk mekanik 1 F .
7428: UHLIN , MARTIN: - Fostran förr och nu. Hut och hyfs i gången tid. Pjaskopi och pjoskopi i barnens och bovarnas århundrade.
7429: ULBRICHT , WALTER: - Die Staatslehre des Marxismus - Leninismus und ihre Anwendung in Deutschland.
8229: ULFF , HERMAN WILHELM: - Om den babyloniska förbistringen. Ett försök i vår tids språkforskning.
7431: ULICH , HERMANN: - Kurzes Lehbuch der pshyiskalischen Chemie.
7432: ULLBERG , MATS: - Integral Representations for the Vertex Function.
11250: ULLGREN , CLEMENS: - Organiska Chemien i Sammandrag. Förra afdelningen.( Allt som utkom ).
7433: ULLIN - BOLINDER , GULLAN: - Pepparkakshästen.
10388: ULLMAN , HENRIK: - Till 1919 års studentskor vid Wallinska skolan.
7434: ULLMAN , S.: - The Principles of Semantics.
7435: ULLRICH , HERMANN: - Robinson und Robinsonaden. Teil I: Bibliographie ( alles erschienen ).
7436: ULRIKA ELEONORA: - Then Stormäktigsta Drottnings och Frus, Drottning Ulricae Eleonorae...Personalier, Upläsne tå Högstsal. hennes Kongl. Maj:ts Lekamen..nedsattes uti Riddareholms Kyrkan....1.Decembris 1742.
7437: ULVROS , EVA HELEN: - Fruar och mamseller. Kvinnor inom sydsvensk borgerlighet 1790 - 1870.
7438: UNDER , JONAS BERNHARD: - Den räta linien , representerad genom afkortad beteckning jemte Theser.
7439: UNDERHILL , HAROLD A.: - Masting and Rigging the Clipper ship & Ocean Carrier. With authentic plans , working draings and details of the nineteenth and twentieth century sailing ships.
7440: UNDHAGEN , LYDIA: - Morale et les autres lexčmes formés sur le radical moral- étudiés dans des dictionnaires et dans des textes littéraires francais de la second moitié du XVIIIe sičcle. Étude de sémantique structurale.
12456: UNESCO: - Vår skapande mångfald. Världskommissionen för kultur och utveckling.
7441: UNGER , JONAS BERNHARD: - Försök till framställning af Cauchys theorie om geometriska qvantiteter.
9635: UNGNAD , ARTHUR: - Aramäische Papyrus aus Elephantine.
11780: UNGNAD , A RTHUR: - Grammatik des akkadischen.
7442: UNION GÉNÉRALE ARMÉNIENNE: - U. G. Arménienne de Culture Physique de de Scoutisme.
7443: UNITED STATES ATOMIC ENERGY COMMISSION: - Research Reactors. Light Water Modertaed and Oil Moderated , Heavy Water Moderated , Graphite Moderated.
7444: UPDIKE , JOHN: - A Month of Sundays.
7446: UPMARK , AUGUST: - Eine Korpuskulartheorie des Lichts auf energetischem Grunde.
7447: UPMARK , AUGUST: - Om några platinmetylseleninföreningar.
9818: UPMARK , GUSTAF: - Upplysningar om Folkspråket i Södertörn.
7448: UPPGREN , ANDERS: - De verborum peculiaribus et propriis numeris ad antiquas linguas et sermones et poesin facta disquisitio et disputatio I.
10445: UPPSALA - EKEBY: - ( Katalog ). Kakelugnar.
7449: UPPSALA - MÖLLER , HANS & STÅLHÖS , GÖRAN: - Beskrivning till geologiska kartbladet Uppsala SO + kartan.
9819: UPPSTRÖM , ANDERS: - Allmogemålet i Ofvansjö. Profföreläsning dden 12 februari 1859.
7450: UPPSTRÖM , ANDREAS ( ED. ): - Codex argenteus sive sacrorum evangeliorum versionis Gothicae fragmenta quae iterum recognita adnotationibusque instructa per lineas singulas ad fidem codicis additis fragmentis evangelicis Codicum Ambrosianorum et tabula lapide expressa
7451: URBAIN - DUBOIS: - La guisine d´aujourd´hui ( Ecole des jeunes Cuisiniers ).
7452: USPENSKII , V. A.: - Some applications of mechanics to mathematics.
8461: USSING , J. L.: - Den egentlige Betydning af af Udtrykket provinciae consulares og pretorius, i anledning af Cic. de prov. cpns. 15,37.
7454: USTINOV , PETER: - The Love of Four Colonels. A Play in Three Acts.
7455: UTRECHT: - Utrecht.
9151: UTTERSTRÖM , GUDRUN: - Dopnamn i Stockholm 1621 - 1810.
7456: UZUNSOY , M. ORHAN: - A Logical Approach to Mechanics, TE = O.
11782: VÄÄNÄNEN , VEIKO: - Introduction au Latin Vulgaire.
7457: VAIHINGER , HANS: - Die Philosophie als ob. System der theoretischen , praktischen , und religiösen Fiktionen der Menschheit auf Grund eines idealistischen Positivismus. Mit enem Anhang über Kant undNietzsche.
7458: VALAORITIS , NANOS: - Hired Hieroglyphs. Peoms & Collages.
7459: VALDÉN , NILS GÖSTA: - Vilhelm Ekelunds boktitlar.
7460: VALENTIJN, FRANCOIS: - Description of Ceylon.
7461: VALENTINER , SIEGFRIED: - Anwendungen der Quantenhypothese in der kinetischen Theorie der festen Körper und der Gase.
7462: VALENTINER , SIEGFRIED: - Die Grundlagen der Quantentheorie in elementaler Darstellung.
9636: VÄLIKANGAS , OLLI: - Les termes d´appellation et d´ interpellation dans "La Comédie Humaine" d´Honore de Balzac.
8896: ( VALLBERG , VIKTOR ): - Hälsoörter. Av Vivos Voco.
7463: VALLBERG , VIKTOR: - Materialismens övervinnande.
7464: VALLBERG , VIKTOR: - Mystik och Realism. Vågrörelser och strålkraft från den ultraröda sfären till den ultravioletta.
8462: VALLEY , GUNNAR: - Über densprachgebrauch des Longus.
7465: VALLIN , JOHAN: - Konung Oskar den Fridsälles minne. En enkel historisk teckning af hans lif och regeringsverksamhet
11295: VALLINKOSKI , J.: - Italia suomen kirjallisuudessa 1640 1953 / L´Italia nella litteratura finlandsese 1840 - 1953.
7466: VALLSTRÖM , AXEL M.: - Om bruket af der relativa pronomina i nyfranskan. Akademisk afhandling.
8463: VALMIN , NATAN: - Det doriska problemet.
8606: VALMIN , NATAN: - Das adriatische Gebiet in Vor- und Frühbronzezeit.
8464: VAN BUREN , A. W.: - A Bibliographical Guide to Latium and Southern Etruria.
8465: VAN BUREN , A. W.: - A Companion to the Study of Pompeii and Herculanum.
7467: VAN DER WAERDEN , B. L.: - Algrebra . Der modernen Algebra I - II.
7468: VAN DER WAERDEN , B. L.: - Algrebra . Der modernen Algebra. Teil I.
10206: VAN REGTEREN ALTENA , J. Q.: - Les dessins italiens de la reine Christine de Sučde.
7469: VÄNERSBORG: - Kongl. Maj:ts Nådiga Reglemente för Wenersborgs Stads Drätsel- Förwaltniung Gifwet Stockholms Slott d. 20 Febr. 1836; jemte deuti d. 18 Mars 1843. i Nåder bifallne ändringar.
7470: VÄNERSBORG - FREDÉN , CURT: - Beskrivning till jordartskartan Vänersborg NO + karta.
7471: VANNÉRUS , ALLEN: - Om erfarenheten. Ett kunskapsteoretiskt studieförsök.
7472: VASENIUS , VALFRID: - Världsbild och poesi. Akademisk afhandling.
8875: VASENIUS , VALFRID: - Fantasiuppfostran. Ett föredrag.
7473: VÄSTERÅS: - Kungl. Västmanlands Regemente Västerås.
7474: VÄSTERÅS - MAGNUSSON , E.: - Beskrivning till jordartskartan Västerås SV + karta.
7475: VAUQUOIS , BERNARD: - Probabilités. Avec 31 exerises et 8 problčmes.
7476: VEDEL , VALDEMAR: - Fra Italien. Indtryk og stemninger fra en rejse.
7477: VEENENBOS , J. S.: - A Soild and Land Capability Survey of St. Maarten. St. Eustatius, and Saba.
11300: VEGESACK , EUGČNE VON: - Biografiska anteckningar öfver alla de , hvilka varit kadetter vid Kungl. Krigs - Akademien på Carlberg från dess början 1792 t.o.m. 1845 jemte uppgift på Befäls- och Lärare - personalen under samma tid,
11354: VEIBEL , STIG: - The Determination of Hydroxyl Groups.
9856: VEIT , OTTO: - Über das Problem Wirbeltierkopf.
8112: VEJDE , P. G.: - Gamla herresäten i Urshult.
7478: VELDE , EINAR VAN DE: - Med alibi och utan.
7479: VELLEIUS PATERCULUS: - De historiae romanae libris duobus quae supersunt.
9820: VENDELFELT , E. & BERNER , S.: - Kurs i svenska för polismän.
9863: VENKATARAMAAN , K. ( ED. ): - The Analytical Chemistry of Syntheic Dyes.
7480: VENNBERG , KARL: - Fiskefärd.
7481: VENNBERG , KARL: - Fiskefärd.
10122: VENNBERG , ERIK ( UTG..: - Tabula Mensalis: Thett är The gamblass Bordetafla om höfwiskhet och Bordatucht. jämte Thett gamla Martialis Vitam quae ffaciunt desslikes ock De Potoribus Helluuonibus.
7482: VENTURI , GIAMBATISTA: - Storia de Scandiano ( Reggio, Italy).
10319: VERALL , MICCAEL ( ED. ): - Downstream Processing of Natural Products. A Practical Handbook.
7483: VERBLUNSKY , S.: - An Introduction to the Theory of Functions of a Real Variable.
7484: VERDET , É.: - Théorie mécanique de la chaleur I - II.
7485: VERDIER , NILS DE & LUNDSTRÖM , ERIK: - Handbok för medicinalväxtinsamlaare I Vilka läkedväxter äro fördelaktigast att insamla ?
7486: VERDUN: - De Verdun a Douamont. Le circuit des fortes.
7487: VERGILIUS: - Aeneidos libri I , II , IV och VI.
7488: VERGILIUS: - Buccolica et Georgica
7489: VERGILIUS: - Opera.
7490: VERGILIUS - NORDEN , EDUARD: - P. Vergilius Maro Aeneis Buch VI.
7491: VERGILIUS - ZEDRITZ , C. E.: - P. Virgilii Maronis ut vulgo ferentur Culex svethicae conversa. I - II.
9638: VERMEER , H. J. & SCHMITT , W.: - Einführung in die Hindi-Grammatik.
9105: VERNE , JULES: - Den hemlighetsfulla ön.
10223: VERNE , JULES: - Den hemlighetsfulla ön + Kapten Grants barn.
7492: VERTOT , RENÉ AUBER DE: - Histoire des révolutions de Portugal (1640).
11521: VESLEN , BÖRJE: - Skuggorna. Fragment ur ett händelseförlopp på ännu okänd tid och plats.
7493: VESSBERG , GUSTAV VILHELM: - Om svenska riksdagen, dess sammansättning och verksamhetsformer, 1772 - 1809.
7494: VIANELLO , LUIGI: - Der Eisenbau. Handbuch für den Brückenbauer und der Eisenkonstrukteur. Mit einem Anhang; Zusammenstellung aller von deutschen Walzwerken....
7495: VIBERT , LIONEL: - The Rare Books of Freemasonry.
7496: VICTORIN . J. F.: - Resa i Kaplandet Åren 1853 - 1855.Jagt- och Naturbilder ur den aflidne unge naturforskarens bref- och dagböcker. af J. W. Grull.
7498: VIDE , SVEN - BERTIL: - Ordspråk , ordstäv och talesätt från sydvästra Småland med inledning och kommentar.
7497: VIDE , SVEN - BERTIL: - Adam Jordan Krögers Dialektdikter med språklig kommentar.
11964: VIEIRA , RUI: - Flores da Madeira / Flowers of Madeira / Fleurs de Madeira / Blumen Madeiras.
10034: VIERECK , CARL CHRISTOPH: - Als der Wohl - Edle und Wohlangesehene Kauf- und Handelsmann Herr Johan Albert Kantzow und die Wohl - Edle.....Christina Maria Hebbe zu einem vergnügten ehelichen Leben Durch Priesterliche Hand Verbunden wurde...Den 7 May 1752....
7499: VIKING: - Katalog 21 ( från Industri - Aktebolaget Viking , Örebro , över puts- och konserveringsmedel för skodon och lädervaror ... )
11886: VIKTOROV , ILJA: - Fordismens kris och löntagarfonder i Sverige.
7500: VILKUNA , ASKO: - Das Begräbnistier.
7501: VILLAMIL , R. DE: - Newton : The Man.
7502: VILLAMIL , R. DE: - Newton : The Man.
7503: VILLIERS , MARQ DE: - Water. The Fate of our most precious resource.
7504: VINDEX ( PSEUDONYM ).: - Stalinismen. Socjetpolitiken under det andra världskriget.
7965: VINGE , AXEL: - Bidrag tilol kännedomen om ormbunkarnes bladbyggnade. Akademisk afhandling.
10856: VINGEDAL , SVEN ERIK ( RED. ): - Tilll bokens lov.Citat r världslitteraturen.
7506: VINOGRADOV , I. M.: - Elements of Number Theory.
7510: VISBY.: - Visby
7509: VISBY: - Minne från Wisby.
10283: VISTRAND , P. G.: - Smålands nation i Uppsala biografiska och genealogiska anteckningar d. I: 1637 - 1844.
7512: VITESTAM , GÖSTA: - Seconde partie du traité , qui passe sous le nom de " La grand lettre d´Évagre le Pontique á Málanie l´ancienne".
9639: VITESTAM , GÖSTA: - Kitab ar-radd ´ala l-gahmiya des Abu Sa´id ´utman B. Sa´id ad-Darami.
7511: VITESTAM , GÖSTA: - Kanz al-muluk f kaifiyyat as - suluk. The Treasure of Princes on the Fashion of Behaviour ascribed to Sibt Ibn al-Djauzí.
7513: VLECK , EDWARD BURR VAN A.O.: - ( The Boston Colloquium ) Lectures on Mathematics delivered..before members of The American Mathematical Society.
7514: VOELLMY , ERWIN & EXTERMANN , JEAN - PAUL: - Tables numériques et logarithmes a cinc décimales.
11366: VOG , JOHANN NEPOMUK: - Dr. Joh. Nep. Vogl´s poetisch - humoristisch - satirischer J'äger - Kalender für 1862.
7515: VOGEL , ARTHUR I.: - A text - book of qualitative chemical analysis including semimicro qualitative analysis
9844: VOGEL , ANNA: - Swedish Dimensional Adjectives.
10316: VOGEL , STEVEN: - Life´s Devices. The Physical World of Animals and Plants.
7516: VOGT , HELLE & MÜNSTER - SWENDSEN , MIA ( ED. ): - Law and Learning in the Middle Ages. Proceedings of the Second Carlsberg Academy Conference on Medieval LegaL hIstory. 2005.
7517: VOIGT , ERHARD: - Frühdiagenetische Deformation der turonen Plänerkalke bei Halle / Westf. als Folge einer Grossgleitung unter besonderer Berücksichtigung des Phacoid - Problems.
7518: VOIGT , IOHANNES: - Quaestionum de titulis Cypriis particula.
7519: VOIGT , W.: - Thermodynamik I - II.
7520: VOIGT , WOLDEMAR: - Lehrbuch der Kristallphysik ( mit Ausschluss der Kristalloptik ).
7521: VOIGT , WOLDEMAR: - Magneto- und Elektrooptik.
531: ( VOIGT , JOHANNE ): - Från land och haf. Tolf berättelser för barn och ungdom.
7522: VOIGTLÄNDER: - Voigtläder´s Bad Kreuznach und Bad Münster am Stein. Ein Reiseführer durch das Nahetal.
8607: VÖLKER DR.: - Juvenal. Ein Lebens- und Charakterbild aus der römischen Kaiserzeit.
7524: VOLKMANN , PAUL: - Erkenntnistheoretische Grundzüge der Naturwissenschaften und ihre Beziehungen zum Geistesleben der Gegenwart.
7523: VOLKMANN PAUL: - Einführung in das Studium der theoretischen Physik in besondere in das analytischen Mechanik mit einer Einleitung in die Theorie der physikalischen Erkenntnis.
7525: VOLMER , JOHANNES: - Getriebetechnik. Lehrnbuch.
12508: VOLNEY , C. F.: - Les Ruines , ou Méditation sur les Révolutions des Empires.
7526: VOLPE , GALVANO DELLA: - Critique of Taste.
9980: VOLPE , E. PETER: - Understanding Evolution.
7528: VOLTAIRE: - Filosofiskt ficklexikon.
7529: VOLTAIRE: - Samtal mellan Euhemeros och Kallikrates. Dialoger om gudomen , universum och människan.
7527: VOLTAIRE: - Den hvide tyr.
8979: VOLTAIRE: - Candide eller optimismen.
8985: VOLTAIRE: - Candide eller optimismen.
7530: VOLTERRA , ENRICO: - Dynamics of Vibrations.
7531: VOLTERRA , VITO: - Theory of Functionals and of Integral and Integro - Differential Equations.
7532: VON NOLCKEN: - Vid Friherrinnan Dorothée von Nolckens , född Grefvinna Ehrensvärd , jordfästning den 19 oktober .
7533: VORBAUM , REINHOLD: - David Brainerd , Aposteln bland Indianerna i Pennsylvanien och New - Jersey.
7534: VORBAUM , REINHOLD: - John Eliot, Aposteln bland Nordamerikas Indianer.
9640: VORETZSCH , CARL: - Einführung in das Studium der altfranzösischen Sprache.
7535: VORMBAUM , R.: - Thomas von Westen , apostel bland norska Lapparna. / Evangelisk missionshistoria uti Lefnadsteckningar häfyr 4 ).
7536: VOSS, A.: - Über das Wesen der Mathematik. Rede.
11870: VOSSIUS: - Elementa rhetorica eller Retorikens grunder.
7537: VRETBLAD , ANDERS: - Algebra och kombinatorik.
7538: VRETLING , ARVID: - Vad vill kommunisterna.
7539: VRIES . HUGO DE: - Die Mutationen und die Mutationsperioden bei der Entstehung der Arten. Vortag.
7540: WAALS , JOHANNES D. VAN DER: - Die Continuität der gasförmigen und flüssigen Zustandes. 2. Theil: Binäre Gemische.
11496: WACHTMEISTER , H. G.: - Bidrag till Carl Gustaf von Brinkmans biografi och karaksteristiik. Akademisk afhandling.
8023: WADMAN , J. A.: - Samlade skrifter I - II.
9822: WADSTEIN , ELIS: - Nordische Bildungen mit dem Präfix ga- .
9821: WADSTEIN , ELIS: - Der Umlaut von A bei nicht synkopiertem U im altnorwegischen.
11410: WAERDEN , B. L. VAN DER: - Algebra I - II.
7542: WAERN , LEONARD MAGNUS: - Shaftesbury´s dygdelära. I: Dygdebegreppet.
10398: WAERN: - Vid Leonard Magnus Waerns bortgång.
7543: WAGNDAL , PER: - Gemenskapsproblemet hos Sören Kierkegaard.
7548: WAGNER , MORITZ: - Resa till Persien och kurdernas land 1 - 2.
7547: WAGNER , JOSEF: - Vad Einstein verkligen sagt.
7549: WAGNER , RICHARD: - Valkyrjan. (NIebelungens ring del 2).
7546: WAGNÉR , GOTTFRID: - Karlskoga.
10633: WAGNER , REINHOLD: - Der grösste Verbrecher an der Menschheit im zwanzigsten Jahrhundert , Köning Eduard VII von England. Eine Flugschrift.
7544: WAGNER , ANDREAS: - Den Mosaiska Berättelsem om Menniskans Urhistoria i sitt förhållande till de Naturvetenskapliga Företeelserna.
7545: WAGNER , BETTY JANE: - Drama i undervisningen. En bok om Dorothy Heatcotes pedagogik.
12332: WAGNER , RICHARD: - Ragnarök. Musikdrama.
7551: WAHLBERG , C. J.: - Handledning vid måttagning och ritning af damekostymer hvilka passa utan föregående profning.
7550: WAHLBERG , FERDINAND: - Samhällsuppfostraren. Skådespel i fyra akter.
7552: WAHLBOM , HANS: - Husförhöret under regressionsperioden i Lunds stift.
7555: WAHLÉN , GÖTHE: - Liten violinskola. Del I. Med ett stort antal duetter för nybörjare.
7553: WAHLÉN , CARL JOHAN MORTIMER: - Om funktioners af en oberoende variabel maxima och minima.
7554: WAHLÉN , CARL JOHAN MORTIMER: - Om funktioners af en oberoende variabel maxima och minima.
7556: WAHLENBERG , GEORG: - De notione antidoti , una cum generali expositione rerum , quae hoc nomine signatur.
7559: WAHLENBERG , GEORG: - Om möjligheten att , enligt vegetabiliernes naturliga analogier , a priori bestämma deras egenskaper och verkningar på menskliga organismen I - II.
7557: WAHLENBERG , GEORG: - Denotione antidoti , una cum generali expositione rerum , quae hoc nomine signantur.
7558: WAHLENBERG , GEORG: - Om möjligheten att , enligt vegetabiliernes naturliga analogier , a priori bestämma deras egenskaper och verkningar på menskliga organismen I - II.
8160: WAHLGREN , EINAR: - Collembola. ( Beiträgen zur Fauna der Bären - Insel 4 ).
7562: WAHLGREN , FR.: - Några bidrag till de vilda djurens pathologi.
7561: WAHLGREN , EINAR: - Det öländska alvarets djurvärld.
7560: WAHLGREN , EINAR: - Apterygoten aus Ägypten und dem Sudan nebst Bemerkungen zur Verbreitung und Systematik der Collembolen.,
7563: WÅHLIN: - Förteckningm öfver den del af framlidne läroverks - rektorn C. L. Wåhlins efterlämnade boksamling som...kommer att färsäljas ....
7564: WÅHLIN , THEODOR: - Horologium Mirabile Lundense - Det astronomiska uret i Lunds Domkyrka.
7565: WÅHLIN , LAUR.: - De usu modorum apud Apollonium Rhodium.
8543: WAHLROOS , BJÖRN: - Marknader och demokrati. Uppbrott från majoritetens tyranni.
7567: WAHLSTEDT , LARS JOHAN: - Om Characeernas knoppar och öfvervintring.
7566: WAHLSTEDT , LARS JOHAN: - Bidrag till kännedomen om De Skandinaviska Arterna af Växt - familjen Chaeaceae. Akademisk afhandling.
7568: WAHLSTRÖM , GUSTAF ( UTG. ): - Humoristen. Kalender för humorns och skämtens vänner , innehållande en vald samling små godbitar på vers och prosa. Efter äldre och nyare författare samlade.
7569: WAHLSTRÖM , F.: - Länder och folkslag eller scener från alla Werldsdelar för Sveriges ungdom efter Franz Straelse.
10519: WAHLUND: - Ouvrage de philologie romane de textes d´ancien francais faisant partie de la bibliothéque du M. Carl Wahlund a Upsal. Liste dressée s´n aprčs Le Manuel de Littérature Francais au Moyen Age par Gaston Paris. Aven quatre appendices et deux tables....
7570: WAHLUND , CARL: - Due canzoni populari napolitane dal secolo XVI.
7571: WAHLUND , CARL: - Miracle de Nostre Dame, de Saint Jehan Crisothomes & de Arthure , sa mere. Franskt skådespel...efter en handskrift på Nationalbiblioteket i Paris.
9641: WAHLUND , CARL: - Notice sur les Recherches historiques sur les obstacles qu´on ent ā surmonter pour épurer la langue francaise ( par Edmond Cordier de Saint Firmin) Paris 1806.
8240: WAHNLGREN , EINAR: - Aphannipterologische Notizen nebst beschreibung neuer Arten.
8482: WAHRENBERG , C. F. L.: - Bidrag till historien om Sveriges yttre politiska förhållanden från konung Carl XI:s död till freden ii Traventhal. Akademisk afhandling.
7572: WAINIO , EDVARD: - Étude sur la classification naturelle et la morphologie des lichens du Brésil ( I - II ).
7573: WAINIO , EDVARD: - Tutkimus cladonian phylogenetillisestä kehityksestä.
9824: WAISMANN , FRIEDRICH: - Introduction to mathematical thinking. The formattion of concepts in modern mathematics.
9642: WAKE - ABRAHAMS , L.: - De Roberti Wacii carmine , quod inscribitur Brutus , commentatio.
12550: WAKEMAN FREDERIC: - The Fall of Imperial China.
7575: WALBERG , E.: - Contes pieux en vers du XIV:e sičcle tirés du recueil intitulé Le Tombel de Chartrose.
7576: WALBERG , E. ( ED. ): - La Vie de Saint Thomas par Guernes de Pont - Sainte - Maxence. Poéme historique du XII:e siécle ( 1172 - 1174 ).
7577: WALBERG , E.: - Deux versions inédites de la Légende de l´Antécrist en vers francais du XIII:e sičcle.
9643: WALBERG , E.: - Franskt riksspråk och franska dialekter. Historisk skiss.
7578: WALDE: - Till Kal Otto Walde 17 / 11 1910.
7579: WALDÉN , BERTIL: - Askers och Sköllersta tingslag. Minnesskrift.
7580: WALDER , ANNE: - Swinburne´s " Flowers of Evil ". Baudelaire´s Influence on " Poems and Ballads, First series " .
7581: WALDHEIM , MAX SCHÜRER VON: - Prinz Maximilian Emanuel von Württemburg. Ein tapferer Dragonenoberst in Karl XII. Armee.
7582: WALÉN , CLAËS: - On the Theory of Sun - Spots.
7583: WALÉN , CLAËS: - On the Theory of Sun - Spots.
8466: WALFRIDSON , MARGUERITE: - Doft. Kåda och balsam , ros och jasmin , mossa , parfym och annan vällukt.
7584: WALKER , EDWARD: - The Art of Book - Binding , Irs Rise and Progress ; Including a Descriptive Account of the New York Book Bindery.
11228: WALKER , ROBERT J.: - Algebraic Curves.
532: ( WALL , RUDOLF. ): - Nyckel till Almanachan eller Förklaring öfwer tidräkningen jemte en kort historia om uppkomsten af alla högtider och dagarnas namn, hela året igenom.
7585: WALL , KERSTIN: - L´inversion dans la subordonnée en francais contemporain.
12309: WALL , BENGT V.: - Mirakelmannen.
11466: WALLACE , D. A. R.: - Groups.
7587: WALLACE , JAMES D.: - Virtues and Vices.
7586: WALLACE , EDGAR: - "Afrika-böckerna "
8088: WALLACE , IV Y L.: - Getup Crusooe.
7588: WALLBECK - HALLGREN , THORGNY: - Kaninskötsel. En lönande binäring.
7590: WALLÉN , PER-EDVIN: - Die Klage gegen den Toten im nordgermanischen Recht.
7589: WALLÉN , PER-EDVIN: - Die Klage gegen den Toten im nordgermanischen Recht.
11914: WALLÉN , ERNST: - Tennis.
7591: WALLENBERG , JACOB: - Min son på galejan eller en ostindisk resa innehållande allehanda smått bläckhornskram samlat på skeppet Finland...1769.
9087: WALLENBERG , JACOB: - Min son på galejan eller en ostindisk resa innehållande allehanda smått bläckhornskram samlat på skeppet Finland...1769.
8230: WALLENGREN,H.D.J.: - Skandinaviens Vecklarefjärilar beskrifna.
7593: WALLENGREN , HANS: - Om instinkten.
7594: WALLENGREN , H. D. J.: - Index specierum Noctuarum et Geometrarum in Scandinvia hucusque detectarum.
7592: WALLENGREN , AXEL: - Bohčme och idyll.
10097: WALLENGREN , H. D. J.: - Skandinaviens Neuroptera beskrifne. I - II.
8737: WALLENGREN , HANS: - Studier över vetemyggorna ( Contarina Triticy Kirby och Sitodiplosis Mosellana Géh. ) II: Larverna i jorden.
10851: WALLER , STURE M.: - Georg Carl von Döbeln. Studier i Sveriges miltäriskia och politiska historia 1808 - 1813.
7595: WALLER , IVAR: - Theoretische Studien zur Interferenz- und Dispersionstheorie der Röntgenstrahlen.
12407: WALLER , STURE M.: - Georg Carl von Döbeln. Studier i Sveriges miltäriskia och politiska historia 1808 - 1813.
8901: WALLERIUS , JOH. GOTTSCHALK: - De origine fontium.
7596: WALLERIUS , JOH. GOTTSCHALK: - An interitus mundi quaedam indicia in globo terraqueo sint obvia.
7600: WALLERIUS , NICOLAO: - De aeternitate Dei contra Socinianos..
7601: WALLERIUS , NICOLAO: - De providentia Dei speciali contra Bolingbrokum.
7599: WALLERIUS , JOH. GOTTSCHALK: - Diss. physica de incrementis montium dubiis.
7598: WALLERIUS , JOH. GOTTSCHALK: - Diss. grad. de diluvio universali.
7602: WALLERIUS , NICOLAO: - Diss. theologica sistens particulam primam vindiciarum religionis contra D:num de la Mattrie.
7603: WALLERSTEDT , MALCOLM: - Taxar.
7605: WALLERSTRÖM , INGRID: - Lillebrors visor.
7604: WALLERSTRÖM , INGRID: - Bevingat folk. Binas liv.
7606: WALLGREN, ERIK: - Individen och samfundet. Bidrag till kännedomen om samfundstänkandet i Svensk Kyrkotidning 1855-1863.
7610: WALLIN , JOHAN OLOF: - Tal hållit vid Svenska Bibel - Sällskapets Första Allmänna Sammankomst på Stora Börs - Salen den 27 Aprill 1816.
8467: WALLIN , J. O.: - Vitterhets - försök, Förra bandet ( allt som utkom ).
7612: WALLIN , URSULA: - Die semantische-syntaktische Struktur eines lexikalischen Paradigmas. Veränderung der haben-Relation.
7609: WALLIN , JOHAN OLOF: - Tal hållit vid Svenska Bibel - Sällskapets Första Allmänna Sammankomst på Stora Börs - Salen den 27 Aprill 1816.
7607: WALLIN , CURT: - Sydöstra Skåne i litteraturen 1945 - 1950.
7608: WALLIN , JOHAN OLOF: - Bön när det ringer Heligsmål , tillegnad Jerfsö Församling den 22 Juli 1838.
7611: WALLIN , JOHAN OLOF: - Vandraren till fadershemmet stödd wid stafwen Lust och stafwen We.. En betraktelse...
7613: WALLINDER , JOANNES: - De statu plebejorum romanorum ante primam in montem sacrum secessionem quastiones.
8743: WALLIS , CURT: - Om Catanias klimat . Akademisk afhandling..
7614: WALLIS HELEN ( ED. ): - Carteret s Voyage Round the World 1 - 2.
9916: WALLNER , BJÖRN: - An Exposition of Qui Habitat and Bonum Est in English. Edited from the manuscripts with introduction , notes and glossary.
11993: WALLNER , BJÖRN: - A Commentary on the " Benedictus " edited from the two extant Middle English manuscripts with introduction , notes and Glossary.
11992: WALLNER , BJÖRN: - An Interpolated Middle English Version of the Anantomy of Guy de Chauliac. Part II: Introduction , Notes , Glossary.
7615: WALLNER , BJÖRN: - The Middle English Translation of Guyd de Chauliac´s Treatise on "Apostemes " P.. I - II.. Book II of the Great Surgery.
11989: WALLNER , BJÖRN: - The Middle English Translation of Guy de Chauliac´s Treatise of Wound. Part II: Notes , Glossary and Latin Appendix. Book III of rjhe Grreat Surgery.
11991: WALLNER , BJÖRN: - The Middle English Translationof Guy de Chauliac´s Anatomy. With Guiy´s Essy on the History of Medicine.
11990: WALLNER , BJÖRN: - The Middle English Translation of Guy de Chauliac´s Treatise on Fractures and Dislocations. Bolok V of The Great Surgery.
7616: WALLS , GEORG: - Rationalitet och språkspel i socialt arbete.
7617: WALLY . GUSTAV: - Gustav Vally presenterar Tom Arnolds Is - Revy Cirkus.
11592: WALTER BLOM: - ( Priskurant för 1908 från )Walter Blom & Sons trädgårds etablieement i Overveen invid Haarlem Hooland
7619: WALTON , WILLIAM: - A Collection of Problems in Illustration of the Principles of Theoretical Mechanics.
10889: WANDEL , C. F. & OSTENFELD , C.: - Iagttagelser over Overfladevandets Temperatur , Saltholdighed og Plankton paa islandske og grönlandske Skibsrouter i 1897.
10888: WANDEL , C. F.: - Om de hydrographiske Forhold i Davis-Straedet (1891 ).
7620: WANDERY , J. A.: - Homeopati.
9823: WANGÖ , JOEL: - Ordbok över Knäredsmålet.
8608: WÅNGSTEDT , STEN V.: - Ausgewählte demotische Ostraka aus der Sammlung des Victoria - Museums zu Uppsala und der staatlichen Papyrussmmlung zu Berlin.
11984: WAPA: - Wapa strålaren , den modrerna högfrekvens- apparaten. ( Omslagstitel ). Apparaten som lindrar, botar , stärker och förskönar.! En trotjänare i hem och familj.
533: ( WARBERG , A. C:SON ): - Skizzer från Nord - Amerikanska kriget 1861 -1865. Bref och anteckningar under en fyraårig vistelse i Förenta Staterna af en i detta krig deltagande svensk officer..
7622: WARHOL , ANDY: - Andy Warhols filosofi. ( Från A till b och tillbaka igen ).
7623: WARHOLM , CLAS: - Aposteln Johannis Lära om Christi Återkomst.
7624: WARMINGTON , E. H. ( ED. ): - Remains of Old Latin edited and translated. Vol IV: Archaic Inscriptions.
7625: WARN , J. R. W.: - Concise Chemical Thermodynamics in SI Units
7626: WARNER , REX: - The Young Caesar + Imperial Caesar.

Next 1000 books from Akarps antikvariat


Hundreds of the world's finest antiquarian and used booksellers offer their books on Antiqbook. They offer full satisfaction and normal prices - no markups, no hidden costs, no overcharged shipping costs. 8 million books at your fingertips!
Search all books at Antiqbook

6/1