Akarps antikvariat
Box 1129, SE-221 04 LUND, Sweden. Tel: Int. + 46 46 211 24 99 or 211 41 33            Email: info@akarpsantikvariat.se
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
8902: TAMM , BIRGITTA: - Auditorium and Palatium. A Study on Assembly rooms in Roman Palaces during the 1st Century B.C. and the 1st Century A.D.
7134: TAMM , DITLEV: - Romersk rätt och europeisk rättsutveckling.
11739: TAMM , ADOLF WILHELM: - Anayser af svenska mineralier. Akameisk avhandling.
7135: TAMSEN , MARTIN: - Die deutsche Gesellschaft in Stockholm. Gedenkschrift zur Feier des 75. Stiftungsfastes am 15. November 1937.
10518: TANAKA , TAKESI: - The Systematic Study of the Japanese Protoflorideae.
11430: TANDBERG , JOHN: - Tegnér och kemien. En studie i Tegnérs ställning till kemi , mineralogi och geologi.
7138: TANDBERG , JOHN: - The Absorption of Hard y-rays as studied by means of Nuclear Reactions and Artificial Radioactivity. Iaugerald Dissertation.
7140: TANDBERG , JOHN: - Undersökningar rörande riskerna för fosgenbildning ur klorerade kolväten.
11428: TANDBERG , JOHN: - Tegnér och fysiken.
7139: TANDBERG , JOHN: - The Absorption of Hard y-rays as studied by means of Nuclear Reactions and Artificial Radioactivity. Iaugerald Dissertation.
7136: TANDBERG , CECILIA: - Kring John Tandberg´s The Absorption of Hard y- R till Johays Den 16 Maj 1937.
7137: TANDBERG , JOHN: - Rost och rostning.
7141: TANNER , VÄINÖ: - Socialdemokratin och Finlands svenska befolkning.
7142: TAORMINA: - Album di 12 Cartoline Illustrate.
9951: TARSTAD , HENNING: - Odensvallahult. Människor kring den gamla " Herregården ".
7143: TARTU: - Tartu / Dorpat.
8443: TASSO , T.: - La Gerusalemme liberata I - II.
7144: TATON , RENÉ ( ED. ): - Ancient and Medieval Science from Prehistory to AD 1450.
7145: TAUBE , SVEN - BERTIL ( RED. ): - Kärlekens landskap. Kärlekslyrik i urval.
7146: TAUSON , GUSTAF: - Om Ocker - Lagar.
7147: TAXIDERMY - JONAS BROTHERS: - Art in Taxidermy / Taxidermy as an Art.
7148: TAYLOR , CHARLES: - Hegel och det moderna samhället.
8037: TEALL , J. J. H.: - Geoloogical Map of the British iIslands. Based on the Work of the Geological Survey.
7149: TEDIN , HANS: - Bidrag till kännedomen om primära barken hos vedartade dikotyler , dess anatomi och dess funktioner. Akademisk afhandling.
9623: TEEUW , A.: - Hariwansa. Tekst en critish apparaat + Vertaling en aantekeningen.
7153: TEGNÉR , ESAIAS: - Redevoeringen.
7158: TEGNÉR , ESAIAS: - Reden
7154: TEGNÉR , ESAIAS: - Tal vid Gymnasii Jubelfest i Wexiö den 12 juni 1843
7155: TEGNÉR , ESAIAS: - Axel, en romans.
7152: TEGNÉR , ESAIAS: - Frithiofs Saga , A Legend from The North.
8227: TEGNÉR , ESAIAS: - De nunnatione Arabica.
7151: TEGNÉR , ESAIAS: - Filosofiska och estetiska skrifter.
9485: TEGNÉR , ESAIAS: - Frithiofs Saga.
8103: TEGNÉR , ELOF: - Gudmund Göran Adlerbeth. Lefnadsteckining. ( Ur Historiska anteckningar af G. G. Adlerbeth ).
7156: TEGNÉR , ESAIAS: - Frithiofs Saga.
7150: TEGNÉR: - Förteckning öfver en del af Prosten m.m. hr. Tegnérs boksamling , företrädesvis i teologiska ämnen , hvilken...kommer att färsäljas ....
7159: TEGNÉR , INGEBORG: - George Eliot. En studie i hennes religiösa och filosofiska utveckling.
8978: TEGNÉR , ESAIAS: - Nattvardsbarnen.
8019: TEGNÉR , ESAIAS: - Frithiofs Saga.
8020: TEGNÉR , ESAIAS: - Frithjofs Saga.
9096: TEGNÉR , ESAIAS: - Nattvardsbarnen + Axel + Frithiofs saga.
8509: TEGNÉR , ELOF: - Om Sveriges förbund med Ryssland under konung Carl IX. kkademisk afhandling.
7157: TEGNÉR , ESAIAS: - Frithiofs Saga.
11800: TEGNÉR , ESAIAS: - De vocibus primae radicalis W eearumque declinatione. Questioners semiticae comparativar.
9816: TEGNÉR , ESAIAS: - Ur språkens värld I - III.
7160: TEMPLARORDEN.: - Konstitutioner och tilläggsbestämmelser för Sveriges Nationaltempel samt underlydande Distriktstempel och lokaltempel äfvensom stadgar för Nationaltemplets Lifförsäkringsfond.
8067: TENERZ , HUGO: - Folkupplysningsarbetet i Norrbottens finnbygd från äldsta tid till sekelskiftet 1900.
7976: TENGBERG , NIKLAS: - Om Kejsarinnan Catharin II:s åsyftade stora nordiska alliance. Akademisk afhandling.
8444: TENGBERG , NIKLAS: - Konung Gustaf III:s första regeringstid till och med 1772 års statshvälfning.
8445: TENGBERG , NIKLAS: - Om Sveriges förhållande till främmande magter under Konung Karl XII:s Styrelsetid.
8278: TENGBERG , RUDOLF: - Om den äldsta territoriala indelningen och förvaltningen i Sverige. Akademisk afhandling.
8279: TENGBERG , NIKLAS: - Bidrag till historien om Sveriges krig med Ryssland åren 1741 - 1743. Akademisks avhandling.
7161: TENGBERG , ERIC: - Den källkritiska skolan. Recensioner och studier.
8446: TENGBLAD, ELOV: - Syntaktisch-stilistiche Beiträge zur Kritik und Exegese des Clemens von Alexandrien.
9148: TENGSTRAND , ERIK: - A Contribution to the Study of Genitival Composition in old English Place - Names.
7164: TENGSTRÖM . EMIN: - A Latin Funeral Oration from Early 18th Century Sweden. An interpretative study.
7162: TENGSTRÖM EMIN: - Die Protokollierung der Collatio Carthaginensis. Beiträge zur Kenntnis der römischen Kurzschrift nebst einem Exkurs über das Wort scheda ( schedula ).
7163: TENGSTRÖM , EMIN: - Donatisten und Katholiken. Soziale, wirtschaftliche und politische Aspekte einer nordafrikanischen Kirchenspaltung.
11778: TENGSTRÖM , EMIN: - Bread for the People. Studies of the Corn - Supply of Rome during the Late Empire.
11710: TENGWALL , LARS: - Twistemåls Lagfarenheten utur Swer.iges Rikes Lag och Stadgar uttdragen..
7165: TENNIS: - Spel - Regler för Lawn Tennis antagna och fastställa år 1878 af The Marylebone Cricket Club of The All England Croquett Club.
9252: TENOW , S. W.: - Bidrag till kännedeomen om tandömsningen hos slägtet Phoca L. Akademisk afhandling.
7170: TEODORSSON , SVEN - TAGE ( ED. ): - Greek and Latin Studies in memory of Cajus Fabricius (1925 - 1990).
7166: TEODORSSON , SVEN - TAGE: - Anaxagoras´ Theory of Matter.
7167: TEODORSSON , SVEN - TAGE: - The Phonemic System of the Attic Dialect 400 - 340 B. C.
7169: TEODORSSON , SVEN - TAGE: - The Phonology of Attic in the Hellenistic Period.
8228: TER - MINASYAN , M. E.: - Weevils of the Subfamily Cleoninae in the Fauna of the USSR Tribe LIXINI.
7171: TER HAAR , D. ( ED. ): - Fluctuation , Relaxation and Resonance in Magnetic Systems. Scottish Universities´ Summer School 1961.
8447: TERENTIUS: - Andria.
7172: TERENTIUS: - Flickan från Andros. Lustspel.
7173: TERENTIUS , PUBLIUS: - Comoediae.
521: ( TERNSTEDT , JOHN ): - Tillminne af ett älskadt nattvardsbarn. Tal vid Olivia Ulffs jordfästning i Härlanda kyrka den 14 december 1881.
9701: TERRETT , NICHOLAS K.: - Combinatorial Chemistry.
7174: TERTSCH , H.: - Die Festigkeitserscheinungen der Kristalle.
7175: TESSING , SVEN: - De composotis nominibus Aeschyleis et Pindaricis. Commentatio academica.
9624: TESTA , ALDO: - Critica del linguaggio e nuovi atte testamoniane di Critica della religione.
9625: TESTA , ALDO: - The Dialogic Structure of Language. Words and Men.
8702: TEY , JOSEPHINE: - Oskulden bedrar.
11365: TH0MSON , C. G.: - Skandinaviens Coleoptera sysematiskt bearbetade I - X.
7176: THAARUP , FREDRIIK: - Beskrifning öfver Köpenhamn och Des Nejder.
7178: THAM , C. WILHELM: - Bidrag till Svenska Riksdagarnes Historia 1626 - 1629.
7177: THAM , C. WILHELM: - Bidrag till Svenska Riksdagarnes Historia 1626 - 1629.
7179: THAM , VILHELM: - Quae a tutoribus Caroli XI regis suecam cum exteris populis sin acta. 1 - 4.
7180: THANNER , LENNART: - Revolutionen i Sverige efter Karl XII:s död. Den inrepoliska maktkampen under tidigare delen av Ulrika Eleonora d.y:s regering.
9626: THAUSING , MORITZ: - Das natürliche Lautsystem der menschlichen Sprache mit Bezug auf Brücke´s Physiologie und Systematik der Sprachlaute.
7181: THAVENIUS , CECILIA: - Referential Pronouns in English Conversation.
7182: THE RIVIERA PALACA HOTEL: - Nice , Cimiez / Konte Carla et ses Environs.
7183: THEANDER , CARL: - Plutarch und die geschichte.
8448: THEANDER, CARL: - AA glossarum commentarioli.
9752: THEDENIUS , K. FR.: - Svensk Skol - Botanik innnehållande tvåhundrafemtio planscher och utförliga beskrifningar af svenska växter...i ivenne band.
7184: THÉEL , JOHAN HJALMAR: - Beskrifning öfver hufvudets ben hos Anas Boschas ( Gräsand ).
9627: THELIN , NILS B.: - Notes on General and Russian Morphology.
7185: THEMESTIUS: - Orationes I - III.
7186: THENIUS , GEORG: - Harze und ihre Producte. Deren Abstammung, Gewinnung undteknische Verwerthung
7187: THEOBALD , FRED V.: - An Account of British Flies ( Diptera ). Vol. I.( All pubblished ).
7188: THEOGONIS: - Theogonia Hesiodi svethice reditta 1 - 9.
7190: THEOKRITOS: - Idyller.
10203: THEOLOGISK ORIATORUM: - Gujdstjeneste - kollekterne , den aeldre ocg de yngre raekke.
7191: THEORELL , A. G.: - Mathematiska uppsatser.
7975: ( THEORELL , SVEN LORENS ): - Öfver Svenska national-representationens ombildning : Betraktelser / af författaren till afhandlingarne Om Anckarswärdska politiken
7192: THEORELL , S. L.: - Betraktelser och handlingar hörande till reformen i nationalrepresentationen och allmänna lagen 1 - 3.
7193: THIELE , T. N.: - Elementaer Iagttagelseslaere.
9882: THIELE , T. N.: - Om Nutidens Reform af den iagttagende Astronomi.
7194: THIELE , SUSANNE: - Die Verwicklungen im Denkeb Wittgensteins.
7195: THIELERS , N.: - Bidrag till läran om korresponderande kurvor Akademisk afnhandling.
7197: THIRRING , WALTER: - Einführung in die Quantenelektrodynamik.
7196: THIRRING , GUSTAV: - Neuester F¨hrer durch Budapest und Umgebrung.
7198: THOMA , LUDWIG: - Das Säuglingsheim. Burleske in einem Aufzuge.
8106: ( THOMAEUS , J. J. )S: - Sveriges Historia i Sammandrag.
7200: THOMANDER , JOH. HENR.: - Predikan hållen vid Magister - Promotionen i Upsala Domkyrkan den 13 juni 1839.
7205: THOMANDER , JOH. HENR.: - De Donis Spiritus Sancti. 1 Cor. XII: 8-10 commemoratis.
8449: THOMANDER , JOHAN HENRIK: - Tankar och löjen. Belletristiska drag ur Thomanders och C.F. Dahlgrens brefvexling m.fl. källor.
7199: THOMANDER , JOH. HENR.: - De kyrkliga frågorna.
523: ( THOMANDER , J. H. ): - iI Sånger ifrån den äldsta Kyrkan. Öfversättning.
7202: THOMANDER , JOH. HENR.: - Profpredikan hållen i Stockholms Storkyrka på 25:e söndagen efter trefaldighetsdag 1842.
7201: THOMANDER , JOH. HENR.: - Predikan hållen wid Jubelhögtiden den 20 Ocy. 1841 i Lunds domkyrka.
522: ( THOMANDER , J. H. ): - Anti - Vandalskrift. ( Operiodisk skrift. )
7203: THOMANDER , JOHAN HENRIK: - Högmesso - Predikan hållen på Klagodagen 1844 i Lunds Domkyrka.
7204: THOMANDER , JOH. HENR.: - De Donis Spiritus Sancti. 1 Cor. XII: 8-10 commemoratis.
7206: THOMAS , DYLAN: - Adventures in the Skin Trade.
7207: THOMAS, LOWELL: - Med Lawrence i Arabien. Bemyndigad översättning av Karin Jensen.
7212: THOMASSON , PEHR: - Kung Karl och hans bussar. Rimmade folksägner.
7211: THOMASSON , PEHR: - En läserska. Pennritning.
7208: THOMASSON , BENGT E.: - Die Statthalter der römischen Provinzen Nordafrikas von Augustus bis Diocletanius I.
7210: THOMASSON , PEHR: - En alldeles ny Historia om Hin Håle i Trumman. Folksägen.
11054: THOMPSON , JOHN B.: - The media and Modernity. a Social Theory of the Media.
9149: THOMSEN , OLUF: - Egennavne som sprogrödder i fransk.
8162: THOMSEN , ELLEN: - An experimental and anatomocal study of the Corpus Allatum in the Blow - Fly Calliphora Erythrocephalia Meig.
8163: THOMSEN , MATHIAS: - Effect of Corpus Cardiacum and other Insect organs on the colour - change of the Schrimp, Leander Adspersus.
7215: THOMSON , JOANNES: - De modis temporibusque comparationum Homericarum.
7223: THOMSON , ARTHUR: - Barnkvävningen. En rättshistorisk studie.
7222: THOMSON , ARTHUR: - Barnkvävningen. En rättshistorisk studie.
7214: THOMSON , CARL GUSTAF: - Skandinaviens Insecter , en handbok i entomologi till elementär läroverkens tjänst.
7220: THOMSON , A..: - Stöld av annans hustru. Kristoffers landslag Tjuvabalken Kapitel 1.
8292: THOMSON , C. G.: - Skandinaviens Insecter. En handbok entomologi, till elementar - läroverkens tjenst.
7216: THOMSON , JOANNES: - De modis temporibusque comparationum Homericarum.
7217: THOMSON , WILLIAM ( LORD KELVIN ): - Conférences scientifiques et allocutations. Constitution de la matičre.
7218: THOMSON , A.: - Hävdande under äktenskapslöfte. En rättshistorisk studie.
7219: THOMSON , A.: - Hävdande under äktenskapslöfte. En rättshistorisk studie.
7213: THOMSON , C. G.: - Skandinaviens insecter. En handbok i entomologi.... Band I: Coleoptera.
7221: THOMSON , A..: - Stöld av annans hustru. Kristoffers landslag Tjuvabalken Kapitel 1.
9788: THOMSON , W. T.: - Mechanical Vibrations.
7226: THOMSON , RICHARD: - A Lecture on some of the the most characteric Features of the Illuminated Manuscripts , from the VIII to the XVIII Centuries ....to which is added a second Lecrure on the Material and Pratice of Illumination....
7224: THOMSON , ARTHUR: - Fortsatta studier i frihetstidens prästvalslagstiftning.1731 - 1739.
7225: THOMSON , ARTHUR: - Studier i frihetstidens prästvalslagstiftning.
7227: THOMSON , WILLIAM T.: - Vibration Theory and Applications.
7228: THON , C. F. G.: - Den fullstänidga Kitt - Boken. Anwisningar att bereda och med fördel anwända 150 slags kitt, för träwirke och föremål af trä , glas , porslin .stengods , bernsten , sjskum , horn...äfwensom att tiillverka Murbruk , Cement och s. k. Stucco..
7229: THOR , ANDERS J.: - Vektoralgebra.
7231: THORBURN, UNO: - Med Fidra på världsomsegling. Med förord av Sune Tamm.
7230: THORBURN (- BUSCK) , MILDRED: - Stortrollet i Bummeliberg.
8872: THORDÉN , KARL MAGNUS: - Försök till framställning af norska städernas författning. I. (allt som utkom).
7232: THORELL , J. J.: - Alexandrinarn Filo och hans läror. Akademisk afhandling.
7233: THORELLI , J, J.: - Alexandrinarn Filo och hans läror.
8508: THORÉN , CARL MAGNUS: - Öfversigt af Sveriges förhållande till Danmark i politiskt hänseende 1319 . 43. Akademisk afhandling.
11403: THORÉN , JESPER: - Irreducible Representations of Quantum Affine Algebras. Doctoral Dissertation.
7234: THORMÄHLEN , MARIANNE: - The Waste Land : A Fragmentary Wholeness.
8873: THORMAN , OSKAR: - Fram i dagern.
7235: THÖRN , E. S.: - Uppslagsbok för den värnpliktige.
9628: THORN , A. CHR.: - Sartre - Tailleur. Étude de lexicologie et de géographie linguistique.
8450: THÖRNELL, GUSTAUUS: - Studia panegyrica.
8451: THORSBERG , BIRGITTA: - Études sur l´Hymnologie Mozarabe..
9817: THORSEN , P. K.: - Sprogarten på Sejerö.
7236: THOTT , GRETA: - Många ansikten. Minnen berättade för Kerstin Matz.
7237: THUCYDIDIS: - Historiae I - II ( Libri I - VIII ).
7238: THUKYDIDES: - Peleponnesiska krigets historia 1 - 2.
11688: THULE: - Lifförsäkrings - Aktiebolaget Thule , Stockholm.
8452: THULIN , CAROLUS: - De coniunctivo Plautino. I, II.
8453: THULIN , CAROLUS: - De coniunctivo Plautino. I, II.
7239: THULIN , ENOCH & MALMER , IVAR: - Flygmaskinen.
7240: THULIN , OTTO M.: - Om de försök , som under Wasa - regenterna gjordes att ordna formerna för utöfningen af Konungens domsrätt.
8454: THUN , NILS: - Reduplicative Words in English.
7243: THUNBERG , T.: - Bedrägliga läkemedel och läkemetoder jämte rediogörelserför några i vårt land utbjudna läkemedel.
8145: THUNBERG , CARL P.: - Insecta Svecica 1 - 9.
7244: THUNBERG , TORSTEN: - Personlig hälsovård med särskild hänsym till bad och bostad.
7242: THUNBERG , CARL PETER: - De Galipea Cusparia dissertatio botanico medica.
7241: THUNBERG , CARL PETER: - De arbuto uva ursis dissertatio botanico - medica.
7245: THUNBLAD , N. J.: - Handledning för Namndemän, Nämnder och Fjerdingsmän.
7246: THUNBORG , ANNIKA: - Public and Non-Profit Interaction. U.S.Asssitance to Eastern European Media 1989 - 1995.
8152: THUNE , L.: - Praktiska Iakttagelser öfver Cholera Indica.
7247: THUNELL , KARL & ERIKSSON , KARL: - Elementär latisnk grammatik.
8455: THUNELL , KARL: - Sitologen - Papyri aus dem Berliner Museum. Akademische Abhandlung.
7248: THUNMAN: - ( Dikt ) Vid kyrkoherden Carl Johan Thumans död,påskmorgonen den 16 april 1876. ( av ) C. E. A. S.
7249: THURBER , JAMES: - Den store Quillow.
10860: THURÉN , TORSTEN: - Orientering i källkritik. Är det verkligen sant ?
7251: THURESSON , BERTIL: - Middle English Occupational Terms.
7252: THURIN , ERIK INGVAR: - The Universal Autobiography of Ralph Waldo Emerson.
8456: THYLANDER, HILDING: - Études sur l´ épigraphie latine. Dates des inscriptions -nomes et denomation latine - nomes et origine des personnes.
7253: THYLIN , HENNING: - Partiet utan program. En belysning av kilbomarnas insatser och roll i svensk politik.
7254: THYNELL , MARIE: - The Unmanageable Modernity. An Explorative Study of Motorized Mobility in Development.
7258: THYRÉN , JOHAN C. W.: - Le délit de diffamation. Étude de droit comparatif et De lege ferenda..
7259: THYRÉN , JOHAN C. W.: - Skiljelinjer mellan borgerlig politik och socialism.
7255: THYRÉN , JOHAN C. W.: - Det " politiska träsket ". Föredrag i Jänköping den 8. dec. 1928.
7256: THYRÉN , JOHAN C. W.: - Det politiska läget februari 1914. ( Sammanfattning af tal i Lund 23/2 , i Upsala 3/3 och i Enköping 6/3 1914 ).
10626: THYRÉN , JOHAN C. W.: - Remarks on a Swedish Project of Criminal Law ( 1916 ) + Några anmärkningar om straffsystemet i "Utkast till strafflag, allmänna delen " (1916) + Om internering af kroniska förbrytare..
7257: THYRÉN , JOHAN C. W.: - Ett politiskt program. Tal inför Lunds valmän den 15 september 1908
7260: THYRÉN , JOHAN C. W.: - Tal i Gustaf Adolfsföreningen den 6 november 1914.
7261: THYRÉN , JOHAN C. W.: - Akademiska tal (1888 - 1915) + (1916 - 1926).
524: ( TIBULLUS ) - NILSSON , OLOF: - Elegier af Albius Tibullus. Boken Delia. Öfversättning.
7262: TIBULLUS: - Aliorumque carminum libris tres.
7263: TIBULLUS: - Elegiae / Dikter till Delia och Nemesis.
7264: TIDBECK: - Katalog från J. H. Tidbeck AB. Metallduksväveri - Sikt- och Metalltrådvarufabrik.
7265: TIDMAN , YNGVE: - Spräng Amalthea ! Arbete , facklig kamp och strejkbryteri i nordvästeuropeiska hamnar 1870 - 1914.
8457: TIECK , LUWIG: - Befordringarna.
10569: TIECK , LUDWIG: - Mästerkatten eller Katten i Stöflor.
7266: TIETJENS , O. G.: - Fundamentals of Hydro- and Aeromechanics based on the lectures by L. Prandtl.
7267: TIGERSTEDT , ROBERT & SANTESSON , C. G.: - Einige Betrachtungen und Versuche über die Filtration in ihrer Bedeutung fīr die Transsüdationsprocesse in Thierköpfer.
8510: TIGERSTEDT , KARL: - Ett bref från Axel Oxenstjerna till Grefve Per Brahe.
7268: TILANDER , GUNNAR: - Glanures lexicographiques.
7269: TILAS , DANIEL: - Dag - Bok öfver Hans Kungl. Höghet Cronprintsen Prints Gustavs Resa genom Bergslagerne in sept. 1708.
7270: TILLEY , CHRISTOPHER: - An assesment of the Scanian battle axe tradition: Towards a social perpsective.
9912: TILLISCH , PAUL: - Das System der Wissenschaften nach Gegenstämnden und Methoden.
9150: TIMMERMANN , ULF: - De nordfriesische Rufnamenschatz T. 1: De germanischen Namen dänisch - nordischer Herkunft.
9834: TIMMS , EDWARD: - Karl Kraus Apocalypttic Satirist, Culture and Catastreophe in Habsburg Vienna.
7273: TIMOSHENKO , S. & YOUNG , D. H.: - Engineering Mechanics.
7274: TIMOSHENKO , S. & YOUNG , D. H.: - Theory of Structures
7275: TIMOSHENKO , S.: - Vibration problems in engineering.
7271: TIMOSHENKO , S.: - Strength of Materials I - II.
7272: TIMOSHENKO , S.: - Theory of eLASTICITY.
8458: TINGDAL , GUNNAR C.SON: - Ändelsen -is i ackus.plur. hos de efteraugustinska författarne.
7276: TINTNER , GERHARD: - Econometrics.
8073: TIPPMANN , FRIEDRICH: - Über einige Australische Cerambyciden.
11294: TISELIUS , CARL A.: - Bohusläns märkligare gårdar I - II. Bidrag till gårdarnas och släkternas historia.
8602: TISSANDIER , GASTON: - Vetenskapens martyrer.
7277: TISZA , LASZLO: - Generalized Theromdynamics.
10927: TITCHMARSH , E. G.: - The Theory of Functions.
7278: TITCHMARSH , E. C.: - The Theory of Functions.
7279: TITUS , JOHANNA: - Allerlei Getränke.
7281: TITZ , CARL AUGUST: - Bidrag till historien om riksdagen år 1686. Akademisk afhandling.
7280: TITZ , CARL AUGUST: - Bidrag till historien om riksdagen år 1686.
7283: TJÄDER , BÖRJE ( UTG. ): - Smärre texter och undersökningar I - II:
7282: TJÄDER , BÖRJE ( UTG. ): - Latinskt - svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20, Hand 3.
7285: TJERNELD , KARL GUSTAF: - Den egendomliga värmefördelningen i Europa under maj månad 1867.
8459: TOD , MARCUS N.: - A Selection of Greek Historical Inscriptions to the end of the fifth century b.C.,
10627: TODA I GUËLL , EDUARD: - L´Alguer. Un popolo catalano d´Italia.
7287: TODHUNTER , I.: - A Treatise on Analytical Statics with Numerous Examples.
7289: TODHUNTER , I.: - An Elementary Treatise on the Theory of Equations , With a Collection of Examples.
7286: TODHUNTER , I.: - A History of the Mathematical Theory of Probability from the Time of Pascal to that of Laplace.
7290: TODHUNTER , I.: - An Elementary Treatise on the Theory of Equations , With a Collection of Examples.
7291: TOLEDO: - Recuerdo de Toledo. Veinticinco tarjetas postales. Cuarata series.
7293: TOLKIEN , J. R. R.: - Breven från jultomten
7292: TOLKIEN , J. R. R.: - Smith of Wootton Major.
7294: TOLLIN ( ISRAEL ? ): - Sång på Oscars - Dagen då Academiska Föreningen i Lund invigdes Orden af Tollin. Musiken af N. Möller.
8504: TOLLIN , ISRAËL: - Om den asthetiska bildningens inflytande på den moralisk.
7295: TOLMAN , RICHARD C.: - The Principles of Statistical Mechanics.
11726: TOLSTOJ , LEO: - Krig och fred I -III.
9629: TÖNDURY - PEDOTTI , O.: - Valeria. Requint dals temps romauns.
7296: TOOK , J. M. E.: - Birds of Cyprus A simple . concise and fully illustrated guide.
9366: TOOLEY , R. V.: - English Books with Coloured Plates 1790 -1860. A Bibliographical Acount of the most Important Books illustrated by English Artists in Colour Aquatint and Colour Lithography.
8260: TOPELIUS , ZACHARIAS: - Blad ur min tänkebok.
7297: TOPJON , ANN J.: - Carl Larsson. An annotated bibliography.
7311: TOPOGRAFISK KARTA ÖVER SVERIGE. FÄLTKARTA, SKALA 1:50.000.: - 8 A: LYSEKIL NO.
7312: TOPOGRAFISK KARTA ÖVER SVERIGE. FÄLTKARTA, SKALA 1:50.000.: - 8 A: LYSEKIL SO.
7313: TOPOGRAFISK KARTA ÖVER SVERIGE. FÄLTKARTA, SKALA 1:50.000.: - 8 B: VÄNERSBORG NV
7314: TOPOGRAFISK KARTA ÖVER SVERIGE. FÄLTKARTA, SKALA 1:50.000.: - 8 B: VÄNERSBORG SV.
7299: TOPOGRAFISK KARTA ÖVER SVERIGE. FÄLTKARTA, SKALA 1:50.000.: - 10 H: STRÄNGNÄS SO.
7315: TOPOGRAFISK KARTA ÖVER SVERIGE. FÄLTKARTA, SKALA 1:50.000.: - 8 C: LINKÖPING NV.
7300: TOPOGRAFISK KARTA ÖVER SVERIGE. FÄLTKARTA, SKALA 1:50.000.: - 10 I: STOCKHOLM SO
7301: TOPOGRAFISK KARTA ÖVER SVERIGE. FÄLTKARTA, SKALA 1:50.000.: - 10 I: STOCKHOLM SO
7302: TOPOGRAFISK KARTA ÖVER SVERIGE. FÄLTKARTA, SKALA 1:50.000.: - 11 H: ENKÖPING NO.
7303: TOPOGRAFISK KARTA ÖVER SVERIGE. FÄLTKARTA, SKALA 1:50.000.: - 4 B: HALLANDS VÄDERÖ SO o 4 C: HALMSTAD SV.
7307: TOPOGRAFISK KARTA ÖVER SVERIGE. FÄLTKARTA, SKALA 1:50.000.: - 6 J: ROMA NV och NO...
7298: TOPOGRAFISK KARTA ÖVER SVERIGE. FÄLTKARTA, SKALA 1:50.000.: - 10 H. STRÄNGNÄS SV.
7304: TOPOGRAFISK KARTA ÖVER SVERIGE. FÄLTKARTA, SKALA 1:50.000.: - 5 I: HOBURGEN NO o 5 J: HEMSE NV..
7317: TOPOGRAFISK KARTA ÖVER SVERIGE. FÄLTKARTA, SKALA 1:50.000.: - 9 I: NYNÄSHAMN NV.
7316: TOPOGRAFISK KARTA ÖVER SVERIGE. FÄLTKARTA, SKALA 1:50.000.: - 9 I: NYNÄSHAMN N0..
7309: TOPOGRAFISK KARTA ÖVER SVERIGE. FÄLTKARTA, SKALA 1:50.000.: - 6 J: ROMA SV.
7308: TOPOGRAFISK KARTA ÖVER SVERIGE. FÄLTKARTA, SKALA 1:50.000.: - 6 J: ROMA SO..
7306: TOPOGRAFISK KARTA ÖVER SVERIGE. FÄLTKARTA, SKALA 1:50.000.: - 5 I: HOBURGEN SO o 5 J: HEMSE SV.
7310: TOPOGRAFISK KARTA ÖVER SVERIGE. FÄLTKARTA, SKALA 1:50.000.: - 7 A: MARSTRAND NO och 7 B: GÖTEBORG NV.
7305: TOPOGRAFISK KARTA ÖVER SVERIGE. FÄLTKARTA, SKALA 1:50.000.: - 5 I: HOBURGEN SO o 5 J: hemse sv
7318: TOPOGRAFISKA KARTAN ÖVER SVERIGE. SKALA 1 : 50,000: - 1 C: TRELLEBORG NO / 2 C: MALMÖ SO
7335: TOPOGRAFISKA KARTAN ÖVER SVERIGE. SKALA 1 : 50,000: - 4 C: HALMSTAD Nv.
7323: TOPOGRAFISKA KARTAN ÖVER SVERIGE. SKALA 1 : 50,000: - 2 D: TOMELILLA NV
7320: TOPOGRAFISKA KARTAN ÖVER SVERIGE. SKALA 1 : 50,000: - 1 D: YSTAD NO / 2 D: TOIMELILLA SO
7326: TOPOGRAFISKA KARTAN ÖVER SVERIGE. SKALA 1 : 50,000: - 3 C: HELSINGBORG SO
7327: TOPOGRAFISKA KARTAN ÖVER SVERIGE. SKALA 1 : 50,000: - 3 C: HELSINGBORG SV
7328: TOPOGRAFISKA KARTAN ÖVER SVERIGE. SKALA 1 : 50,000: - 3 C: MALMÖ NO
7329: TOPOGRAFISKA KARTAN ÖVER SVERIGE. SKALA 1 : 50,000: - 3 C: MALMÖ NV
7331: TOPOGRAFISKA KARTAN ÖVER SVERIGE. SKALA 1 : 50,000: - 3 D: KRISTIANSTAD S0
7338: TOPOGRAFISKA KARTAN ÖVER SVERIGE. SKALA 1 : 50,000: - 5 C : ULLARED SV
7339: TOPOGRAFISKA KARTAN ÖVER SVERIGE. SKALA 1 : 50,000: - 9G KATRINEHOLM NO.
7324: TOPOGRAFISKA KARTAN ÖVER SVERIGE. SKALA 1 : 50,000: - 2 D: TOMELILLA SV
7319: TOPOGRAFISKA KARTAN ÖVER SVERIGE. SKALA 1 : 50,000: - 1 C: TRELLEBORG NV / 2 C: MALMÖ SV
7322: TOPOGRAFISKA KARTAN ÖVER SVERIGE. SKALA 1 : 50,000: - 2 D: TOMELILLA NO
7344: TOPOGRAFISKA KORPSENS KARTA ÖFVER SVERIGE: - Blad 67: TROSA
7336: TOPOGRAFISKA KARTAN ÖVER SVERIGE. SKALA 1 : 50,000: - 4 D: MARKARYD S0
7337: TOPOGRAFISKA KARTAN ÖVER SVERIGE. SKALA 1 : 50,000: - 5 C : ULLARED SO
7332: TOPOGRAFISKA KARTAN ÖVER SVERIGE. SKALA 1 : 50,000: - 3 D: KRISTIANSTAD SV
7325: TOPOGRAFISKA KARTAN ÖVER SVERIGE. SKALA 1 : 50,000: - 3 C: HELSINGBORG NO
7340: TOPOGRAFISKA KARTAN ÖVER SVERIGE. SKALA 1 : 50,000: - 9H NYKÖPING NO.
7341: TOPOGRAFISKA KARTAN ÖVER SVERIGE. SKALA 1 : 50,000: - 9H NYKÖPING NV.
7333: TOPOGRAFISKA KARTAN ÖVER SVERIGE. SKALA 1 : 50,000: - 3 E: KARLSHAMN SV
7330: TOPOGRAFISKA KARTAN ÖVER SVERIGE. SKALA 1 : 50,000: - 3 D: KRISTIANSTAD NO
7334: TOPOGRAFISKA KARTAN ÖVER SVERIGE. SKALA 1 : 50,000: - 4 C: HALMSTAD NO.
7321: TOPOGRAFISKA KARTAN ÖVER SVERIGE. SKALA 1 : 50,000: - 1 E: ÖRNAHUSEN NV / 2 E: SIMRISHAMN SV
7342: TOPOGRAFISKA KORPSENS KARTA ÖFVER SVERIGE: - Blad 3: ENGELHOLM.
7343: TOPOGRAFISKA KORPSENS KARTA ÖFVER SVERIGE: - Blad 5
7345: TORBIÖRNSSON , ERIC AUGUST: - Den til helfvetet tumlande fyllebulten + Tre Tidsbilder: 1: Venuskulten. 2: Orättvisan eller den lagerkrönta Åsnan. 3:Det venerabla tjufskrået.
7346: TORÉN , C. A.: - Predikan och personalier vid Erkebiskopen D:r H. Reuterdahls jordfästning i Upsala Domkyrka den 8 Juli 1870.
525: ( TORÉN , RUDOLF WIHELM ): - Småsaker ur en gammal medikofilares minnen: historietter och anekdoter från hemmet , akademien m. m. antecknade av Rolf.
7347: TORIN , JONAS: - Handlingar vid inwigningen af Nya Gymnasii - och Schol - Huset i Skara den 31 augusti 1833.
8603: TÖRJE , AXEL: - De botaniska institutionerna vid Lunds Universitet.
7348: TÖRJE , AXEL: - Nils Lilja. Klockare , botanist , litteratör.
8874: TORNBERG , C. J.: - Numi Cufici regii numophylacii holmiensis quos omnes in terra Sueciae repertos.
7349: TORNBERG , C. J.: - Arabernas läroanstalter under medeltiden.
8666: TÖRNE . P. O. VON: - Ptolémée Gallio , cardinal du Rome. Étude sur la cour du Rome sur la secrétairie pontificale et sur la politique des papes au XVI:e sičcle.
11299: TÖRNE , NILS VON: - Landthushållningen uti Systematisk Ordning , föreswtäld.
526: ( TÖRNEBLAD , BENGT JOHAN ): - Fribref Till De emot Kejsar Napoleon krigande Bläckhornshjeltar.
527: ( TÖRNEBLAD , BENGT JOHAN ): - Gubben med Skåpet.
7350: TÖRNEBLADH , RAGNAR: - Quaestiones criticae Quintilianeae.
7351: TÖRNEBOHM: - Afl. Stämpelmästaren Herr Assesoren Eric Törnebohms testamente..
7352: TÖRNEBOHM , HÅKAN: - A Logical Analysis of the Theory of Relativity.
7353: TÖRNEBOHM , HÅKAN: - Fysik och filosofi. Ett vetenskapsateoretiskt studium.
7354: TÖRNEBOHM , HÅKAN: - Fysik och filosofi. Ett vetenskapsateoretiskt studium.
7355: TÖRNEBOHM , HÅKAN: - A Logical Analysis og The Theory of Relativity.
7356: TÖRNER , AXEL C. G.: - Simeons Bref om Nestorierna. Öfversättning från Syriskan jemte Kommentarier. Akademisk afhandling.
8022: TÖRNEROS, ADOLPH: - Sommar-odyssé. Bref till C.A.N. (C. A. Nicander)
7357: TÖRNGREN , AUG.: - Liv omedelbart ? eller Uppståndelse på den yttersta dagen ? Två föredrag.
7358: TÖRNGREN , AUG.: - Unmittelbares Leben oder Auferstehung am Jüngsten Tage ? Zwei Vorträge.
10849: TÖRNQVIST , NILS: - Den militära terminologin i svenskan - dess ursprung och ålder.
7360: TÖRNQVIST , NILS: - Cod. pal. Vind. 2682. III: Glossar mit einem Register der wichtigsten lateinisch-mittelhochdeutschen Übersetzungen.
7359: TÖRNQVIST , NILS: - Altmärkische Studien. I: Zum Vokalismus der Tonsilben der Mundart von Arendsee in der Altmark.
7362: TÖRNSTRAND , KNUT: - Beväringsinrättningens införande i Sverige.
7361: TÖRNSTRAND , GUSTAF: - Stunder då det blifver bättre med mennniskan. Högmessopredikan på 21 Söndagen efter Trinitatis , hållen i Westerås Domkyrka år 1839.
7363: TÖRNVALL , FREDRIK: - Doktor Steinnordh. Humoresker och minnen från skollivet.
11779: TÖRNVALL , G. EINAR: - Die beiden ältesten Drucke von Grimmelhausens " Simlicissimus " sprachlich vergleichen.
7364: TORP , ALF: - Gamalnorsk ordavleiding.
9630: TORRENS , R. K. & PARKER , H.: - English Idomatic and Slang Expressions done into German..
11429: TORSSANDER , ERIK: - Gustaf Adolfs - förenigarna. Reseminnen från Tyskland , Polen och Österrike.1911 och 1912 / 1921 och 1922.,
7365: TORSTENDAAHL , ROLF: - Dispersion of Engineers in a Transistional Society. Swedish Tecnichian 1860 - 1940.
7366: TOTTIE , GUNNEL: - Much about Not and Nothing. A Study of the Variation between Analytic and Synthetic Negation in Comtemporary American English.
9631: TOUATI , PAUL: - Structures prosodiques du sučdois et du francais. Profils temporels et configurations tonales.
7369: TOULMIN , STEPHEN: - Foresight and Understanding. An enquiry into the aims of science.
7368: TOULMIN , STEPHEN: - Cosmopolis. The Hidden Agenda of Modernity.
7367: TOULMIN , S. & GOODFIELD , J.: - Människan upptäcker tiden. Utvecklingstankens historia.
7370: TOULMIN , STEPHEN & GOODFIELD , JUNE: - The Fabric of the Heavens.
11080: TOURAINE , ALAIN: - The Voice and the Eye. An analysis of social movements
9991: TOVOTÉ , HANS: - De misskända djurens ABC.
7371: TOWNSEND , M. E.: - Origins of Modern German Colonialism 1871 - 1885.
7372: TRÄDGÅRDH , IVAR: - Monographie derf arktischen Acariden. Inaugeral -Dissertatioen.
10539: ( TRAFVENFELT, CARL): - Sammandrag af Läkarnas sednare åsigter och erfarenhet f den Asiatiska Epidemiska Choleran uti Europa. Tredje delen.
7373: TRÄGÅRD , ELIAS: - Compendium grammaticae ebraeo - biblicae , anomalliarum expertis: omissis tamen notionibus literarum internis.
7374: TRÄGÅRD , IVAR: - Sveriges skogsinsekter
8694: TRÄGÅRDH , IVAR: - Termiten aus dem Sudan.
7375: TRÄGÅRDH , IVAN: - Våra vanligaste skogsinsekter
7376: TRÄGÅRDH , IVAR: - Om Nepticula sericopez Zell , ett skadedjur på lönnens frukter.
8267: TRÄGÅRDH , IVAR: - Zur Kenntniss der Lithoralen Arten der Gattung Boella Latr.
11962: TRÄGÅRDH , A. L.: - Grunddragen till Sjelfspelande Orgel-, Harmonium - samt Pianoinstrumenters Konstruktion. Akademisk afhandling.
7377: TRALAU , HANS: - Asiatic Dicotyledonous Affinities in the Cainozoic Flora of Europe.
10578: TRANAEUS , OLAUS: - Dissertatio philosophico - moralis De Cautelis Nonullis , Quibs Vitia , Saltem Gravoiora , Divina Auxiliante Gratia , Possint Evetari ;
10997: TRANAEUS , OLOF: - Dissertatio philosophico - moralis De Catelis Nonnullis , Quibus Vitia , Saltem Graviora , Divina , Auxiliante Gratia ,Possint Evitare.
10346: TRANBERG JOH. AND.: - De paroecia Elfkarlebyensi diissertatio historici - topographica I - II.
8695: TRANÉR , GUSTAF: - Konung Carl IX:s krig i Livland åren 1602 - 1605.
7378: TRANÉR , JOHANNES: - Veterum poëtarrum in Erinnam, graecicam vatem , encomiastica carmina.
11121: TRANSTRÖMER , TOMAS: - Fängelse. Nio haikudikter från Hällby ungdomsfängelse ( 1959 ).
11120: TRANSTRÖMER , TOMAS: - Dikter och prosa 1954 - 2004.
7380: TRAVERS P. L.: - Mary Poppins från A till Ö.
7381: TRELLEBORG - DANIIEL , ESKO: - Beskrivning till jordartskartan Trelleborg NO + karta.
7382: TRELLEBORG - RINGBERG , BERTIL: - Beskrivning till jordartskartan Trelleborg NV / Malmö SV + karta.
7383: TREMBLOT , JEAN: - Relieures aux arms de la ville de Paris.
7384: TRENCH , CHARLES C.: - Ridkonstens historia.
10887: TREVOR - BATTYE , AUBUN: - Ice-Bound on Kolguev. A Chapter in the Exploration of Arctic Europe to which is added a Record of the Natural History of the Island.
7385: TRIGG , ROGER: - The Shaping of Man. Philosophical Aspects of Sociobiology.
9085: TRITTON , A. S.: - Teach Yourself Arabic.
10387: TROEDSSON , GUSTAF: - On the Höganäs Series of Sweden ( Rhaeto - Lias ).
7386: TROELTSCH , ERNST: - Der Historismus und seine Probleme I: Das logische Problem der Geschichtsphilosophie.
7387: TROELTSCH , ERNST: - Der Historismus und seine überwindung. Fünf Vorträge.
7388: TRÖGE , WALTHER: - Den europeiska fronten. Ett föredrag om soldaten och idealism.
11673: TROLLE, ARVID: - " Marmorns prydnad reslig minnnes -stod träffa ej vid denna graf..."
10350: TROLLE , ALICE: - Sagan om Östergötlands barn.
7389: TROLLE , H. AF & HÄGG , J.: - Minnen och anteckningar från ångkorvetten Gefles expedition till Vestkusten af Afrika och Medelhafvet åren 1864 - 1865.
7390: TROLLHÄTTAN: - Trollhättan.
7391: TROMP , JAN: - Afrikaans for all.
10115: TRONDJEM: - Trondhjem.
7392: TROTSKIJ , LEO: - Min flykt från Sibirien.
7393: TROTZKI , LEO: - Arbeiterstaat , Thermidor und Bonapartismus. ( Eine geschichtlich-theoretische Umschau ). Im Anhang: Warum siegte Stalin.
7394: TROUP , GORDON: - Masers. Microwave Amplification and Oscillation by Stimulated Emission.
7395: TROUP , GORDON: - Masers. Microwave Amplification and Oscillation by Stimulated Emission.
9356: TROYES , CHRISTIAN VON: - Cliges.
7396: TROZELIUS , C. B.: - Nyttiga Inrättningar vid Kjeflinge Mölna.
9531: TRUBETZKOY , N. S.: - Grundzüge der Phonologie. Publié avec l´appui dur Cercle linguistque de Copenhagen et de la République Tscheco - Slovaque.
11963: TRUELSEN , R. & KOHLER , JOHN ( UTG. ): - Människoanden på uppäcktsfärd. Essäer i Saturday Evening Post.
7397: TRUESDELL , C.: - Rational Thermodynamics. A Course of Lectures on Selected Topics.
7398: TRUESDELL , C. & MUNCASTER , R. G.: - Fundamentals of Maxwell´s Kinetic Theory of a Simple Monomatic Gas. Treated as a Branch of Rational Mechanics.
7399: TRULSSON , SVEN G.: - British and Swedish Policies and Strategies in the Baltic after the Peace of Tilsit in 1807.
7400: TRYGGER , ERNST: - Kommentar till Utsökningslagen.
9632: TRYPUCKO , JOSEF: - O jezyku Wspomnien dziecinstwa Franciszka Mickiewicza.
10866: TSCHICHOLD , JAN: - Bokens proportioner.
10116: TÜBINGEN: - Tübingen. OKonvulut med 10 grossen ( 24 x 18 cm ) photographien
528: ( TUCHOLSKY , KURT ): - Fromme Gesänge von Theobald Tiger.
7401: TUCKER , WARWICK: - The Lorenz attractor exists.
529: ( TUCKER , CHARLOTTE ): - I nästans skor. Af. A. L. O. E.
7402: TUDEER , O. E.: - De dialectorum graecarum digammo testimonia inscriptionum.
11081: TUGENDHAT, CHRISTOPHER: - De multinationella
7405: TULLBERG , TYCHO FREDRIK: - Om skandinaviska podurider af underfamiljen Lipurinae.
8460: TULLBERG , SIGURD: - Handbok för filatelister.
7404: TULLBERG , TYCHO: - Ueber das System der Nagetiere. Eine phylogentische Studie.
7407: TULLGREN , ALBERT: - Kulturväxterna och djurvärlden.
7406: TULLGREN , ALBERT: - Kulturväxterna och djurvärlden.
9385: TULLSTORPS ANTIKVARIAT I MALMÖ - LUND.: - 8 kataloger.
7408: TÜLT , ROBERT: - Botemedel mot förslemning i magen , börstet och uringången med deraf härledande sjukdomart, såsom svag mage ,magkramp , magsyra , maghosta , theumatism , slemkolik , hämmoirider , refformar , nervsvaghet , kort andedrägt, bleksot , hvita flussen ...
7411: TUNELD , JOHN ( UTG. ): - Prästrelationerna från Skåne och Blekinge av år 1624.
10443: TUNELD , ERIK: - Geografi öfver Konungariket Sverige. Åttonde upplagan. Andra bandet innehållande Landskaperna Nerike , Westmanland och Dalrane.
10444: TUNELD , ERIK: - Geografi öfver Konungariket Sverige. Åttonde upplagan. Första bandet innehållande Landskapen Upland och Södermanland.
7409: TUNELD , JOHN: - Skånska prästerskapets insatser i den antikvarisk - historiska forskningen. De skånska prästrelationerna.
7410: TUNELD , JOHN ( UTG. ): - Prästrelationerna från Skåne av år 1667 och1690.
7412: TUNNER , P.: - Das Eisenhüttenwesen in Schweden. Beleuchtet nach einer Bereisung der vorzüglichen Eisenwerke daselBst im Jahre 1857.
7413: TÜRCK , HERMANN: - Der geniale Mensch.
7414: TURESSON , GUNNAR: - Från gustaviansk fältmusik till herrgårdsmusiken i Värmland.
10975: TURGENJEV, IVAN: - Obruten mark
10995: TURGENJEV, IVAN: - Obruten mark
7415: TURKEVICH , JOHN: - Chemistry in the Sovjet Union.
7416: TURKU: - Turku / Åbo
7420: TURNBULL , VICTOR: - Lärobok i personlig magnestism , själfbehärskning och karaktärbildning.
7418: TURNBULL , V.: - Flowers Kollektion 1 - 4.
7419: TURNBULL , VICTOR: - Lärobok i personlig magnestism , själfbehärskning och karaktärbildning.
7417: TURNBULL , H. W.: - The Theory of Determinants , Matrices , and Invariants.
7421: TURNER , M. ( JOHN WILLIAM MALLORD ): - De Första och Enklaste Grunderna för Linear och Perspectiv - Ritning.
7422: TURNER , STEPHEN P. ( ED.): - Social Theory and Sociology. The Classics and Beyond.
7423: TURPAIN , A.: - Éléments du thermodynamique.
8164: TUURALA , OSMO: - Histolotgische und physiologische Untersuchungen über die photomekanischen ERscheinungen den den Augen der Lepidopteren.
11460: TUWINER , SIDNEY B.: - Diffusion and Membrane Technology
7424: TYCHONOFF , A. N. & SAMARSKI , A. A.: - Differentialgleichungen der mathematischen Physik.
7425: UARDA-AKADEMIEN: - Uarda-Akademiens Ordbok. Jubileumsutgåva.
10928: ÜBERLA , K.: - Faktorenanalyse. Eine systematishe Einführung für Psychologen , Mediner , Wirtschats- und Sozialwissenschaafter.
11944: ( UDDDÉN , CATARINA CHRISTINA ): - Famillj - Gåfvan eller Stycken egnade åt högtidligheter inom Familjerna , jeme andra Vitterhets - Försökaf C. C. U.
8604: UDDENBERG , NILS: - Idéer om livet 1 - 2. En svensk biologihistoria.
7426: UDDENBERG , NILS ( RED. ): - Det givna och det föränderliga. En antologi om biologi , människobild och samhälle.
9633: UESSON , ANTS - MICHAEL: - On linguistic affinity. The Indo - Uralic Problem.
9634: UHLENBECK , C. C.: - Kurzgefasstes etymologisches Wörterbuch der gotischen Sprache.
8488: UHLENHUTH , PAUL: - Kartoffelkäfer - Forschung und - Bekämpfung. Ergebnisse von Versuchen im Laboratorium und in der Praxis
7427: UHLHORN , ULF: - Rationell mekanik. Teknisk mekanik 1 F .
7428: UHLIN , MARTIN: - Fostran förr och nu. Hut och hyfs i gången tid. Pjaskopi och pjoskopi i barnens och bovarnas århundrade.
7429: ULBRICHT , WALTER: - Die Staatslehre des Marxismus - Leninismus und ihre Anwendung in Deutschland.
8229: ULFF , HERMAN WILHELM: - Om den babyloniska förbistringen. Ett försök i vår tids språkforskning.
7430: ULFGARD , HÅKAN: - Feast and Future. Revelation 7:9 - 17 and the Feast of Tabernacles.
7431: ULICH , HERMANN: - Kurzes Lehbuch der pshyiskalischen Chemie.
7432: ULLBERG , MATS: - Integral Representations for the Vertex Function.
11250: ULLGREN , CLEMENS: - Organiska Chemien i Sammandrag. Förra afdelningen.( Allt som utkom ).
7433: ULLIN - BOLINDER , GULLAN: - Pepparkakshästen.
10388: ULLMAN , HENRIK: - Till 1919 års studentskor vid Wallinska skolan.
7434: ULLMAN , S.: - The Principles of Semantics.
7435: ULLRICH , HERMANN: - Robinson und Robinsonaden. Teil I: Bibliographie ( alles erschienen ).
530: ( ULRICH , ARVID ): - Silbodalsprästen , min präst och den forne Svartsjöfången av Bertil Boge.
7436: ULRIKA ELEONORA: - Then Stormäktigsta Drottnings och Frus, Drottning Ulricae Eleonorae...Personalier, Upläsne tå Högstsal. hennes Kongl. Maj:ts Lekamen..nedsattes uti Riddareholms Kyrkan....1.Decembris 1742.
7437: ULVROS , EVA HELEN: - Fruar och mamseller. Kvinnor inom sydsvensk borgerlighet 1790 - 1870.
7438: UNDER , JONAS BERNHARD: - Den räta linien , representerad genom afkortad beteckning jemte Theser.
7439: UNDERHILL , HAROLD A.: - Masting and Rigging the Clipper ship & Ocean Carrier. With authentic plans , working draings and details of the nineteenth and twentieth century sailing ships.
7440: UNDHAGEN , LYDIA: - Morale et les autres lexčmes formés sur le radical moral- étudiés dans des dictionnaires et dans des textes littéraires francais de la second moitié du XVIIIe sičcle. Étude de sémantique structurale.
7441: UNGER , JONAS BERNHARD: - Försök till framställning af Cauchys theorie om geometriska qvantiteter.
9635: UNGNAD , ARTHUR: - Aramäische Papyrus aus Elephantine.
11780: UNGNAD , A RTHUR: - Grammatik des akkadischen.
7442: UNION GÉNÉRALE ARMÉNIENNE: - U. G. Arménienne de Culture Physique de de Scoutisme.
7443: UNITED STATES ATOMIC ENERGY COMMISSION: - Research Reactors. Light Water Modertaed and Oil Moderated , Heavy Water Moderated , Graphite Moderated.
7444: UPDIKE , JOHN: - A Month of Sundays.
7446: UPMARK , AUGUST: - Eine Korpuskulartheorie des Lichts auf energetischem Grunde.
7447: UPMARK , AUGUST: - Om några platinmetylseleninföreningar.
9818: UPMARK , GUSTAF: - Upplysningar om Folkspråket i Södertörn.
7448: UPPGREN , ANDERS: - De verborum peculiaribus et propriis numeris ad antiquas linguas et sermones et poesin facta disquisitio et disputatio I.
10445: UPPSALA - EKEBY: - ( Katalog ). Kakelugnar.
7449: UPPSALA - MÖLLER , HANS & STÅLHÖS , GÖRAN: - Beskrivning till geologiska kartbladet Uppsala SO + kartan.
9819: UPPSTRÖM , ANDERS: - Allmogemålet i Ofvansjö. Profföreläsning dden 12 februari 1859.
7450: UPPSTRÖM , ANDREAS ( ED. ): - Codex argenteus sive sacrorum evangeliorum versionis Gothicae fragmenta quae iterum recognita adnotationibusque instructa per lineas singulas ad fidem codicis additis fragmentis evangelicis Codicum Ambrosianorum et tabula lapide expressa
7451: URBAIN - DUBOIS: - La guisine d´aujourd´hui ( Ecole des jeunes Cuisiniers ).
7452: USPENSKII , V. A.: - Some applications of mechanics to mathematics.
8461: USSING , J. L.: - Den egentlige Betydning af af Udtrykket provinciae consulares og pretorius, i anledning af Cic. de prov. cpns. 15,37.
7454: USTINOV , PETER: - The Love of Four Colonels. A Play in Three Acts.
7455: UTRECHT: - Utrecht.
9151: UTTERSTRÖM , GUDRUN: - Dopnamn i Stockholm 1621 - 1810.
7456: UZUNSOY , M. ORHAN: - A Logical Approach to Mechanics, TE = O.
11782: VÄÄNÄNEN , VEIKO: - Introduction au Latin Vulgaire.
7457: VAIHINGER , HANS: - Die Philosophie als ob. System der theoretischen , praktischen , und religiösen Fiktionen der Menschheit auf Grund eines idealistischen Positivismus. Mit enem Anhang über Kant undNietzsche.
7458: VALAORITIS , NANOS: - Hired Hieroglyphs. Peoms & Collages.
7459: VALDÉN , NILS GÖSTA: - Vilhelm Ekelunds boktitlar.
7460: VALENTIJN, FRANCOIS: - Description of Ceylon.
7461: VALENTINER , SIEGFRIED: - Anwendungen der Quantenhypothese in der kinetischen Theorie der festen Körper und der Gase.
7462: VALENTINER , SIEGFRIED: - Die Grundlagen der Quantentheorie in elementaler Darstellung.
9636: VÄLIKANGAS , OLLI: - Les termes d´appellation et d´ interpellation dans "La Comédie Humaine" d´Honore de Balzac.
8896: ( VALLBERG , VIKTOR ): - Hälsoörter. Av Vivos Voco.
7463: VALLBERG , VIKTOR: - Materialismens övervinnande.
7464: VALLBERG , VIKTOR: - Mystik och Realism. Vågrörelser och strålkraft från den ultraröda sfären till den ultravioletta.
8462: VALLEY , GUNNAR: - Über densprachgebrauch des Longus.
7465: VALLIN , JOHAN: - Konung Oskar den Fridsälles minne. En enkel historisk teckning af hans lif och regeringsverksamhet
11295: VALLINKOSKI , J.: - Italia suomen kirjallisuudessa 1640 1953 / L´Italia nella litteratura finlandsese 1840 - 1953.
7466: VALLSTRÖM , AXEL M.: - Om bruket af der relativa pronomina i nyfranskan. Akademisk afhandling.
8463: VALMIN , NATAN: - Det doriska problemet.
8606: VALMIN , NATAN: - Das adriatische Gebiet in Vor- und Frühbronzezeit.
8464: VAN BUREN , A. W.: - A Bibliographical Guide to Latium and Southern Etruria.
8465: VAN BUREN , A. W.: - A Companion to the Study of Pompeii and Herculanum.
7467: VAN DER WAERDEN , B. L.: - Algrebra . Der modernen Algebra I - II.
7468: VAN DER WAERDEN , B. L.: - Algrebra . Der modernen Algebra. Teil I.
10206: VAN REGTEREN ALTENA , J. Q.: - Les dessins italiens de la reine Christine de Sučde.
7469: VÄNERSBORG: - Kongl. Maj:ts Nådiga Reglemente för Wenersborgs Stads Drätsel- Förwaltniung Gifwet Stockholms Slott d. 20 Febr. 1836; jemte deuti d. 18 Mars 1843. i Nåder bifallne ändringar.
7470: VÄNERSBORG - FREDÉN , CURT: - Beskrivning till jordartskartan Vänersborg NO + karta.
7471: VANNÉRUS , ALLEN: - Om erfarenheten. Ett kunskapsteoretiskt studieförsök.
7472: VASENIUS , VALFRID: - Världsbild och poesi. Akademisk afhandling.
8875: VASENIUS , VALFRID: - Fantasiuppfostran. Ett föredrag.
7473: VÄSTERÅS: - Kungl. Västmanlands Regemente Västerås.
7474: VÄSTERÅS - MAGNUSSON , E.: - Beskrivning till jordartskartan Västerås SV + karta.
7475: VAUQUOIS , BERNARD: - Probabilités. Avec 31 exerises et 8 problčmes.
7476: VEDEL , VALDEMAR: - Fra Italien. Indtryk og stemninger fra en rejse.
7477: VEENENBOS , J. S.: - A Soild and Land Capability Survey of St. Maarten. St. Eustatius, and Saba.
11300: VEGESACK , EUGČNE VON: - Biografiska anteckningar öfver alla de , hvilka varit kadetter vid Kungl. Krigs - Akademien på Carlberg från dess början 1792 t.o.m. 1845 jemte uppgift på Befäls- och Lärare - personalen under samma tid,
11354: VEIBEL , STIG: - The Determination of Hydroxyl Groups.
9856: VEIT , OTTO: - Über das Problem Wirbeltierkopf.
8112: VEJDE , P. G.: - Gamla herresäten i Urshult.
7478: VELDE , EINAR VAN DE: - Med alibi och utan.
7479: VELLEIUS PATERCULUS: - De historiae romanae libris duobus quae supersunt.
9820: VENDELFELT , E. & BERNER , S.: - Kurs i svenska för polismän.
9863: VENKATARAMAAN , K. ( ED. ): - The Analytical Chemistry of Syntheic Dyes.
7480: VENNBERG , KARL: - Fiskefärd.
7481: VENNBERG , KARL: - Fiskefärd.
10122: VENNBERG , ERIK ( UTG..: - Tabula Mensalis: Thett är The gamblass Bordetafla om höfwiskhet och Bordatucht. jämte Thett gamla Martialis Vitam quae ffaciunt desslikes ock De Potoribus Helluuonibus.
7482: VENTURI , GIAMBATISTA: - Storia de Scandiano ( Reggio, Italy).
10319: VERALL , MICCAEL ( ED. ): - Downstream Processing of Natural Products. A Practical Handbook.
7483: VERBLUNSKY , S.: - An Introduction to the Theory of Functions of a Real Variable.
7484: VERDET , É.: - Théorie mécanique de la chaleur I - II.
7485: VERDIER , NILS DE & LUNDSTRÖM , ERIK: - Handbok för medicinalväxtinsamlaare I Vilka läkedväxter äro fördelaktigast att insamla ?
7486: VERDUN: - De Verdun a Douamont. Le circuit des fortes.
7487: VERGILIUS: - Aeneidos libri I , II , IV och VI.
7488: VERGILIUS: - Buccolica et Georgica
7489: VERGILIUS: - Opera.
7490: VERGILIUS - NORDEN , EDUARD: - P. Vergilius Maro Aeneis Buch VI.
7491: VERGILIUS - ZEDRITZ , C. E.: - P. Virgilii Maronis ut vulgo ferentur Culex svethicae conversa. I - II.
9638: VERMEER , H. J. & SCHMITT , W.: - Einführung in die Hindi-Grammatik.
9105: VERNE , JULES: - Den hemlighetsfulla ön.
10223: VERNE , JULES: - Den hemlighetsfulla ön + Kapten Grants barn.
7492: VERTOT , RENÉ AUBER DE: - Histoire des révolutions de Portugal (1640).
11521: VESLEN , BÖRJE: - Skuggorna. Fragment ur ett händelseförlopp på ännu okänd tid och plats.
7493: VESSBERG , GUSTAV VILHELM: - Om svenska riksdagen, dess sammansättning och verksamhetsformer, 1772 - 1809.
7494: VIANELLO , LUIGI: - Der Eisenbau. Handbuch für den Brückenbauer und der Eisenkonstrukteur. Mit einem Anhang; Zusammenstellung aller von deutschen Walzwerken....
7495: VIBERT , LIONEL: - The Rare Books of Freemasonry.
7496: VICTORIN . J. F.: - Resa i Kaplandet Åren 1853 - 1855.Jagt- och Naturbilder ur den aflidne unge naturforskarens bref- och dagböcker. af J. W. Grull.
7498: VIDE , SVEN - BERTIL: - Ordspråk , ordstäv och talesätt från sydvästra Småland med inledning och kommentar.
7497: VIDE , SVEN - BERTIL: - Adam Jordan Krögers Dialektdikter med språklig kommentar.
11964: VIEIRA , RUI: - Flores da Madeira / Flowers of Madeira / Fleurs de Madeira / Blumen Madeiras.
10034: VIERECK , CARL CHRISTOPH: - Als der Wohl - Edle und Wohlangesehene Kauf- und Handelsmann Herr Johan Albert Kantzow und die Wohl - Edle.....Christina Maria Hebbe zu einem vergnügten ehelichen Leben Durch Priesterliche Hand Verbunden wurde...Den 7 May 1752....
7499: VIKING: - Katalog 21 ( från Industri - Aktebolaget Viking , Örebro , över puts- och konserveringsmedel för skodon och lädervaror ... )
11886: VIKTOROV , ILJA: - Fordismens kris och löntagarfonder i Sverige.
7500: VILKUNA , ASKO: - Das Begräbnistier.
7501: VILLAMIL , R. DE: - Newton : The Man.
7502: VILLAMIL , R. DE: - Newton : The Man.
7503: VILLIERS , MARQ DE: - Water. The Fate of our most precious resource.
7504: VINDEX ( PSEUDONYM ).: - Stalinismen. Socjetpolitiken under det andra världskriget.
7965: VINGE , AXEL: - Bidrag tilol kännedomen om ormbunkarnes bladbyggnade. Akademisk afhandling.
7505: VINGE , LOUISE: - The Five Senses. Studies in Literary Tradition.
10856: VINGEDAL , SVEN ERIK ( RED. ): - Tilll bokens lov.Citat r världslitteraturen.
7506: VINOGRADOV , I. M.: - Elements of Number Theory.
7510: VISBY.: - Visby
7509: VISBY: - Minne från Wisby.
10283: VISTRAND , P. G.: - Smålands nation i Uppsala biografiska och genealogiska anteckningar d. I: 1637 - 1844.
7512: VITESTAM , GÖSTA: - Seconde partie du traité , qui passe sous le nom de " La grand lettre d´Évagre le Pontique á Málanie l´ancienne".
9639: VITESTAM , GÖSTA: - Kitab ar-radd ´ala l-gahmiya des Abu Sa´id ´utman B. Sa´id ad-Darami.
7511: VITESTAM , GÖSTA: - Kanz al-muluk f kaifiyyat as - suluk. The Treasure of Princes on the Fashion of Behaviour ascribed to Sibt Ibn al-Djauzí.
7513: VLECK , EDWARD BURR VAN A.O.: - ( The Boston Colloquium ) Lectures on Mathematics delivered..before members of The American Mathematical Society.
7514: VOELLMY , ERWIN & EXTERMANN , JEAN - PAUL: - Tables numériques et logarithmes a cinc décimales.
11366: VOG , JOHANN NEPOMUK: - Dr. Joh. Nep. Vogl´s poetisch - humoristisch - satirischer J'äger - Kalender für 1862.
7515: VOGEL , ARTHUR I.: - A text - book of qualitative chemical analysis including semimicro qualitative analysis
9844: VOGEL , ANNA: - Swedish Dimensional Adjectives.
10316: VOGEL , STEVEN: - Life´s Devices. The Physical World of Animals and Plants.
7516: VOGT , HELLE & MÜNSTER - SWENDSEN , MIA ( ED. ): - Law and Learning in the Middle Ages. Proceedings of the Second Carlsberg Academy Conference on Medieval LegaL hIstory. 2005.
7517: VOIGT , ERHARD: - Frühdiagenetische Deformation der turonen Plänerkalke bei Halle / Westf. als Folge einer Grossgleitung unter besonderer Berücksichtigung des Phacoid - Problems.
7518: VOIGT , IOHANNES: - Quaestionum de titulis Cypriis particula.
7519: VOIGT , W.: - Thermodynamik I - II.
7520: VOIGT , WOLDEMAR: - Lehrbuch der Kristallphysik ( mit Ausschluss der Kristalloptik ).
7521: VOIGT , WOLDEMAR: - Magneto- und Elektrooptik.
531: ( VOIGT , JOHANNE ): - Från land och haf. Tolf berättelser för barn och ungdom.
7522: VOIGTLÄNDER: - Voigtläder´s Bad Kreuznach und Bad Münster am Stein. Ein Reiseführer durch das Nahetal.
8607: VÖLKER DR.: - Juvenal. Ein Lebens- und Charakterbild aus der römischen Kaiserzeit.
7524: VOLKMANN , PAUL: - Erkenntnistheoretische Grundzüge der Naturwissenschaften und ihre Beziehungen zum Geistesleben der Gegenwart.
7523: VOLKMANN PAUL: - Einführung in das Studium der theoretischen Physik in besondere in das analytischen Mechanik mit einer Einleitung in die Theorie der physikalischen Erkenntnis.
7525: VOLMER , JOHANNES: - Getriebetechnik. Lehrnbuch.
7526: VOLPE , GALVANO DELLA: - Critique of Taste.
9980: VOLPE , E. PETER: - Understanding Evolution.
7528: VOLTAIRE: - Filosofiskt ficklexikon.
7529: VOLTAIRE: - Samtal mellan Euhemeros och Kallikrates. Dialoger om gudomen , universum och människan.
7527: VOLTAIRE: - Den hvide tyr.
8979: VOLTAIRE: - Candide eller optimismen.
8985: VOLTAIRE: - Candide eller optimismen.
7530: VOLTERRA , ENRICO: - Dynamics of Vibrations.
7531: VOLTERRA , VITO: - Theory of Functionals and of Integral and Integro - Differential Equations.
7532: VON NOLCKEN: - Vid Friherrinnan Dorothée von Nolckens , född Grefvinna Ehrensvärd , jordfästning den 19 oktober .
7533: VORBAUM , REINHOLD: - David Brainerd , Aposteln bland Indianerna i Pennsylvanien och New - Jersey.
7534: VORBAUM , REINHOLD: - John Eliot, Aposteln bland Nordamerikas Indianer.
9640: VORETZSCH , CARL: - Einführung in das Studium der altfranzösischen Sprache.
7535: VORMBAUM , R.: - Thomas von Westen , apostel bland norska Lapparna. / Evangelisk missionshistoria uti Lefnadsteckningar häfyr 4 ).
7536: VOSS, A.: - Über das Wesen der Mathematik. Rede.
11870: VOSSIUS: - Elementa rhetorica eller Retorikens grunder.
7537: VRETBLAD , ANDERS: - Algebra och kombinatorik.
7538: VRETLING , ARVID: - Vad vill kommunisterna.
7539: VRIES . HUGO DE: - Die Mutationen und die Mutationsperioden bei der Entstehung der Arten. Vortag.
7540: WAALS , JOHANNES D. VAN DER: - Die Continuität der gasförmigen und flüssigen Zustandes. 2. Theil: Binäre Gemische.
11496: WACHTMEISTER , H. G.: - Bidrag till Carl Gustaf von Brinkmans biografi och karaksteristiik. Akademisk afhandling.
8023: WADMAN , J. A.: - Samlade skrifter I - II.
9822: WADSTEIN , ELIS: - Nordische Bildungen mit dem Präfix ga- .
9821: WADSTEIN , ELIS: - Der Umlaut von A bei nicht synkopiertem U im altnorwegischen.
11410: WAERDEN , B. L. VAN DER: - Algebra I - II.
7542: WAERN , LEONARD MAGNUS: - Shaftesbury´s dygdelära. I: Dygdebegreppet.
10398: WAERN: - Vid Leonard Magnus Waerns bortgång.
7543: WAGNDAL , PER: - Gemenskapsproblemet hos Sören Kierkegaard.
7548: WAGNER , MORITZ: - Resa till Persien och kurdernas land 1 - 2.
7547: WAGNER , JOSEF: - Vad Einstein verkligen sagt.
7549: WAGNER , RICHARD: - Valkyrjan. (NIebelungens ring del 2).
7546: WAGNÉR , GOTTFRID: - Karlskoga.
10633: WAGNER , REINHOLD: - Der grösste Verbrecher an der Menschheit im zwanzigsten Jahrhundert , Köning Eduard VII von England. Eine Flugschrift.
7544: WAGNER , ANDREAS: - Den Mosaiska Berättelsem om Menniskans Urhistoria i sitt förhållande till de Naturvetenskapliga Företeelserna.
7545: WAGNER , BETTY JANE: - Drama i undervisningen. En bok om Dorothy Heatcotes pedagogik.
7551: WAHLBERG , C. J.: - Handledning vid måttagning och ritning af damekostymer hvilka passa utan föregående profning.
7550: WAHLBERG , FERDINAND: - Samhällsuppfostraren. Skådespel i fyra akter.
7552: WAHLBOM , HANS: - Husförhöret under regressionsperioden i Lunds stift.
7555: WAHLÉN , GÖTHE: - Liten violinskola. Del I. Med ett stort antal duetter för nybörjare.
7553: WAHLÉN , CARL JOHAN MORTIMER: - Om funktioners af en oberoende variabel maxima och minima.
7554: WAHLÉN , CARL JOHAN MORTIMER: - Om funktioners af en oberoende variabel maxima och minima.
7556: WAHLENBERG , GEORG: - De notione antidoti , una cum generali expositione rerum , quae hoc nomine signatur.
7559: WAHLENBERG , GEORG: - Om möjligheten att , enligt vegetabiliernes naturliga analogier , a priori bestämma deras egenskaper och verkningar på menskliga organismen I - II.
7557: WAHLENBERG , GEORG: - Denotione antidoti , una cum generali expositione rerum , quae hoc nomine signantur.
7558: WAHLENBERG , GEORG: - Om möjligheten att , enligt vegetabiliernes naturliga analogier , a priori bestämma deras egenskaper och verkningar på menskliga organismen I - II.
8160: WAHLGREN , EINAR: - Collembola. ( Beiträgen zur Fauna der Bären - Insel 4 ).
7562: WAHLGREN , FR.: - Några bidrag till de vilda djurens pathologi.
7561: WAHLGREN , EINAR: - Det öländska alvarets djurvärld.
7560: WAHLGREN , EINAR: - Apterygoten aus Ägypten und dem Sudan nebst Bemerkungen zur Verbreitung und Systematik der Collembolen.,
10864: WAHLGREN , BENGT: - Latinskt morfemlexikon. Med uppgifter om de internattio9nella ordens ursprung och ppbyggnad.
7563: WÅHLIN: - Förteckningm öfver den del af framlidne läroverks - rektorn C. L. Wåhlins efterlämnade boksamling som...kommer att färsäljas ....
7564: WÅHLIN , THEODOR: - Horologium Mirabile Lundense - Det astronomiska uret i Lunds Domkyrka.
7565: WÅHLIN , LAUR.: - De usu modorum apud Apollonium Rhodium.
8543: WAHLROOS , BJÖRN: - Marknader och demokrati. Uppbrott från majoritetens tyranni.
7567: WAHLSTEDT , LARS JOHAN: - Om Characeernas knoppar och öfvervintring.
7566: WAHLSTEDT , LARS JOHAN: - Bidrag till kännedomen om De Skandinaviska Arterna af Växt - familjen Chaeaceae. Akademisk afhandling.
7568: WAHLSTRÖM , GUSTAF ( UTG. ): - Humoristen. Kalender för humorns och skämtens vänner , innehållande en vald samling små godbitar på vers och prosa. Efter äldre och nyare författare samlade.
7569: WAHLSTRÖM , F.: - Länder och folkslag eller scener från alla Werldsdelar för Sveriges ungdom efter Franz Straelse.
10519: WAHLUND: - Ouvrage de philologie romane de textes d´ancien francais faisant partie de la bibliothéque du M. Carl Wahlund a Upsal. Liste dressée s´n aprčs Le Manuel de Littérature Francais au Moyen Age par Gaston Paris. Aven quatre appendices et deux tables....
7570: WAHLUND , CARL: - Due canzoni populari napolitane dal secolo XVI.
7571: WAHLUND , CARL: - Miracle de Nostre Dame, de Saint Jehan Crisothomes & de Arthure , sa mere. Franskt skådespel...efter en handskrift på Nationalbiblioteket i Paris.
9641: WAHLUND , CARL: - Notice sur les Recherches historiques sur les obstacles qu´on ent ā surmonter pour épurer la langue francaise ( par Edmond Cordier de Saint Firmin) Paris 1806.
8240: WAHNLGREN , EINAR: - Aphannipterologische Notizen nebst beschreibung neuer Arten.
8482: WAHRENBERG , C. F. L.: - Bidrag till historien om Sveriges yttre politiska förhållanden från konung Carl XI:s död till freden ii Traventhal. Akademisk afhandling.
7572: WAINIO , EDVARD: - Étude sur la classification naturelle et la morphologie des lichens du Brésil ( I - II ).
7573: WAINIO , EDVARD: - Tutkimus cladonian phylogenetillisestä kehityksestä.
9824: WAISMANN , FRIEDRICH: - Introduction to mathematical thinking. The formattion of concepts in modern mathematics.
9642: WAKE - ABRAHAMS , L.: - De Roberti Wacii carmine , quod inscribitur Brutus , commentatio.
7577: WALBERG , E.: - Deux versions inédites de la Légende de l´Antécrist en vers francais du XIII:e sičcle.
7575: WALBERG , E.: - Contes pieux en vers du XIV:e sičcle tirés du recueil intitulé Le Tombel de Chartrose.
9643: WALBERG , E.: - Franskt riksspråk och franska dialekter. Historisk skiss.
7576: WALBERG , E. ( ED. ): - La Vie de Saint Thomas par Guernes de Pont - Sainte - Maxence. Poéme historique du XII:e siécle ( 1172 - 1174 ).
7578: WALDE: - Till Kal Otto Walde 17 / 11 1910.
7579: WALDÉN , BERTIL: - Askers och Sköllersta tingslag. Minnesskrift.
7580: WALDER , ANNE: - Swinburne´s " Flowers of Evil ". Baudelaire´s Influence on " Poems and Ballads, First series " .
7581: WALDHEIM , MAX SCHÜRER VON: - Prinz Maximilian Emanuel von Württemburg. Ein tapferer Dragonenoberst in Karl XII. Armee.
7582: WALÉN , CLAËS: - On the Theory of Sun - Spots.
7583: WALÉN , CLAËS: - On the Theory of Sun - Spots.
8466: WALFRIDSON , MARGUERITE: - Doft. Kåda och balsam , ros och jasmin , mossa , parfym och annan vällukt.
7584: WALKER , EDWARD: - The Art of Book - Binding , Irs Rise and Progress ; Including a Descriptive Account of the New York Book Bindery.
11228: WALKER , ROBERT J.: - Algebraic Curves.
532: ( WALL , RUDOLF. ): - Nyckel till Almanachan eller Förklaring öfwer tidräkningen jemte en kort historia om uppkomsten af alla högtider och dagarnas namn, hela året igenom.
7585: WALL , KERSTIN: - L´inversion dans la subordonnée en francais contemporain.
11466: WALLACE , D. A. R.: - Groups.
7587: WALLACE , JAMES D.: - Virtues and Vices.
7586: WALLACE , EDGAR: - "Afrika-böckerna "
8088: WALLACE , IV Y L.: - Getup Crusooe.
7588: WALLBECK - HALLGREN , THORGNY: - Kaninskötsel. En lönande binäring.
7590: WALLÉN , PER-EDVIN: - Die Klage gegen den Toten im nordgermanischen Recht.
7589: WALLÉN , PER-EDVIN: - Die Klage gegen den Toten im nordgermanischen Recht.
11914: WALLÉN , ERNST: - Tennis.
7591: WALLENBERG , JACOB: - Min son på galejan eller en ostindisk resa innehållande allehanda smått bläckhornskram samlat på skeppet Finland...1769.
9087: WALLENBERG , JACOB: - Min son på galejan eller en ostindisk resa innehållande allehanda smått bläckhornskram samlat på skeppet Finland...1769.
8230: WALLENGREN,H.D.J.: - Skandinaviens Vecklarefjärilar beskrifna.
7593: WALLENGREN , HANS: - Om instinkten.
7594: WALLENGREN , H. D. J.: - Index specierum Noctuarum et Geometrarum in Scandinvia hucusque detectarum.
7592: WALLENGREN , AXEL: - Bohčme och idyll.
10097: WALLENGREN , H. D. J.: - Skandinaviens Neuroptera beskrifne. I - II.
8737: WALLENGREN , HANS: - Studier över vetemyggorna ( Contarina Triticy Kirby och Sitodiplosis Mosellana Géh. ) II: Larverna i jorden.
10851: WALLER , STURE M.: - Georg Carl von Döbeln. Studier i Sveriges miltäriskia och politiska historia 1808 - 1813.
7595: WALLER , IVAR: - Theoretische Studien zur Interferenz- und Dispersionstheorie der Röntgenstrahlen.
8901: WALLERIUS , JOH. GOTTSCHALK: - De origine fontium.
7596: WALLERIUS , JOH. GOTTSCHALK: - An interitus mundi quaedam indicia in globo terraqueo sint obvia.
7600: WALLERIUS , NICOLAO: - De aeternitate Dei contra Socinianos..
7601: WALLERIUS , NICOLAO: - De providentia Dei speciali contra Bolingbrokum.
7599: WALLERIUS , JOH. GOTTSCHALK: - Diss. physica de incrementis montium dubiis.
7598: WALLERIUS , JOH. GOTTSCHALK: - Diss. grad. de diluvio universali.
7602: WALLERIUS , NICOLAO: - Diss. theologica sistens particulam primam vindiciarum religionis contra D:num de la Mattrie.
7603: WALLERSTEDT , MALCOLM: - Taxar.
7605: WALLERSTRÖM , INGRID: - Lillebrors visor.
7604: WALLERSTRÖM , INGRID: - Bevingat folk. Binas liv.
7606: WALLGREN, ERIK: - Individen och samfundet. Bidrag till kännedomen om samfundstänkandet i Svensk Kyrkotidning 1855-1863.
7610: WALLIN , JOHAN OLOF: - Tal hållit vid Svenska Bibel - Sällskapets Första Allmänna Sammankomst på Stora Börs - Salen den 27 Aprill 1816.
8467: WALLIN , J. O.: - Vitterhets - försök, Förra bandet ( allt som utkom ).
7612: WALLIN , URSULA: - Die semantische-syntaktische Struktur eines lexikalischen Paradigmas. Veränderung der haben-Relation.
7609: WALLIN , JOHAN OLOF: - Tal hållit vid Svenska Bibel - Sällskapets Första Allmänna Sammankomst på Stora Börs - Salen den 27 Aprill 1816.
7607: WALLIN , CURT: - Sydöstra Skåne i litteraturen 1945 - 1950.
7608: WALLIN , JOHAN OLOF: - Bön när det ringer Heligsmål , tillegnad Jerfsö Församling den 22 Juli 1838.
7611: WALLIN , JOHAN OLOF: - Vandraren till fadershemmet stödd wid stafwen Lust och stafwen We.. En betraktelse...
7613: WALLINDER , JOANNES: - De statu plebejorum romanorum ante primam in montem sacrum secessionem quastiones.
8743: WALLIS , CURT: - Om Catanias klimat . Akademisk afhandling..
7614: WALLIS HELEN ( ED. ): - Carteret s Voyage Round the World 1 - 2.
9916: WALLNER , BJÖRN: - An Exposition of Qui Habitat and Bonum Est in English. Edited from the manuscripts with introduction , notes and glossary.
7615: WALLNER , BJÖRN: - The Middle English Translation of Guyd de Chauliac´s Treatise on "Apostemes " P.. I - II.. Book II of the Great Surgery.
7616: WALLS , GEORG: - Rationalitet och språkspel i socialt arbete.
7618: WALLY . GUSTAV: - Gustav Vally presenterar Tom Arnolds Is - Revy Cirkus.
7617: WALLY . GUSTAV: - Gustav Vally presenterar Tom Arnolds Is - Revy Cirkus.
11592: WALTER BLOM: - ( Priskurant för 1908 från )Walter Blom & Sons trädgårds etablieement i Overveen invid Haarlem Hooland
7619: WALTON , WILLIAM: - A Collection of Problems in Illustration of the Principles of Theoretical Mechanics.
10889: WANDEL , C. F. & OSTENFELD , C.: - Iagttagelser over Overfladevandets Temperatur , Saltholdighed og Plankton paa islandske og grönlandske Skibsrouter i 1897.
10888: WANDEL , C. F.: - Om de hydrographiske Forhold i Davis-Straedet (1891 ).
7620: WANDERY , J. A.: - Homeopati.
9823: WANGÖ , JOEL: - Ordbok över Knäredsmålet.
8608: WÅNGSTEDT , STEN V.: - Ausgewählte demotische Ostraka aus der Sammlung des Victoria - Museums zu Uppsala und der staatlichen Papyrussmmlung zu Berlin.
533: ( WARBERG , A. C:SON ): - Skizzer från Nord - Amerikanska kriget 1861 -1865. Bref och anteckningar under en fyraårig vistelse i Förenta Staterna af en i detta krig deltagande svensk officer..
7621: WARBURG , KARL: - Viktor Rydberg , en levnadsteckning 1 - 2.
7622: WARHOL , ANDY: - Andy Warhols filosofi. ( Från A till b och tillbaka igen ).
7623: WARHOLM , CLAS: - Aposteln Johannis Lära om Christi Återkomst.
7624: WARMINGTON , E. H. ( ED. ): - Remains of Old Latin edited and translated. Vol IV: Archaic Inscriptions.
7625: WARN , J. R. W.: - Concise Chemical Thermodynamics in SI Units
7626: WARNER , REX: - The Young Caesar + Imperial Caesar.
7627: WARNKE , GEORGIA: - Hans -Georg Gadamer. Hermeneutik , tradition och förnuft.
11055: WARR , PETER ( ED. ): - Paychology at work.
7628: WARRINGTON , JOHN / ED. ): - ARISTOTLE: Poetics. With: DEMTRIUS: On Style and LONGINUS: On the Sublime.
7629: WARTZ , MARIANNE ENGE ( RED. ): - Elin Wägner. Det första fotstegets moder. En antologi.
7630: WASA FILM AKTIEBOLAG: - Gustaf Wasa. En filmkrönika i två avdelningar av Ivar Johansson.
7996: WASSERMAN , JAKOB: - Renate Fuchs. RoMAN.
11871: WATENPHUL , HEINRICH: - Die Geschichte des Archipoeta kritisch bearbeitet.
7631: WÄTJEN , RICHARD: - Die Dressur des Reitpferdes für Turnier und Hohe Schule.
7632: WATSON , MARRIOTT: - Smugglarbandet.
8609: WATSON , E. VERNON: - British Mosses and Liverworts.
8610: WATTS , DAVID: - Man´s Influence on the Vegetation of Barbados 1627 to 1800.
7633: WAUTERS , A. J.: - Stanley´s expedition till Emin Paschas undsättning.
7634: WAXBERG , HENRY: - Hästen i det karolinska rytteriet. Studier i det indelta rytteriets hästhållning.
11122: WEATHERBURN , C. E.: - A First Course in Mathematical Statistics.
7636: WEATHERBURN , C. E.: - Elementary Vector Analysis with application to geometry and mechanics
7635: WEATHERBURN , C. E.: - Advanced Vector Analysis with application to mathematical physics.
7638: WEBER , MARIANNE: - Max Weber. A biography.
7639: WEBER , ROBERT L. ( ED. ): - Science with a Smile. An Anthology.
7640: WEBER , RUDOLF H. & GANS , RICHARD: - Repertorium der Physik I: Mechanik und Wärme 1 - 2.
7641: WEBER , WILHELM ERNST: - Cato maior sive de M. Porcii Catonis censorii vita et moribus commentatio.
9122: WEBER , JEFF: - The Fore - Edge Painting of John T. Beer. A Biographical & Historical Essay followed by a Catalogue Raisonné based on the sale of his library. With a prologue: The ABC´s of Fore - edge Painting.
7642: WEBER , MAX: - Gesammelte Aufsätze zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte.
7637: WEBER , HEINRICH: - Die Partiellen Differential - Gleichungen der mathematischen Physik I - II.
8611: WEBER , OTTO: - Die Literatur der Babylonier und Assyrer. Ein Überblick.
7643: WEBSTER , ARTHUR GORDON: - Partial differential equations of mathematical physics.
7644: WEBSTER , ARTHUR GORDON: - The Theory of Electricity and Magnetism being Lectures on Mathematical Physics.
7645: WEDAR , SVEN: - Realism and Validity. Studies in the legal theory of Alf Ross.
7646: WEDDIGEN , KLAUS: - Gustula. Lateinisches Lesbuch + Wort- und Sachererläuterungern Lernwortschatz.
9644: WEDDIGEN , F. H. OTTO: - Geschichte der deutschen Volkspoesie seit dem Ausgange des Mittelalters bis auf die Gegenwart in ihren Grundlagen dargestellt.
9504: WEGEHAUPT , HEIZ: - Alte deutsche Kinderbucher. Bibliographie 1507 - 1850. Zugleich Bestandverzeichnis der Kinder- und Jugendbuchabteilung der deutschen Staatsbibliothek zu Berlin.
7647: WEGENER , ALFED & KURT: - Vorlesungen über Physik der Atmosphäre.
7648: WEGENER , C. F.: - Defence for the full hereditary right, according to the Lex regia of the Kings and Royal House of Denmark, especially Prince Christian and his Spouse.
10782: WEIBULL , MARTIN: - Samlingsband med några av hans skrifter.
7649: WEIBULL , JÖRGEN: - Tionden i Skåne under senare hälften av 1600 - talet.
7652: WEIBULL , JÖRGEN: - Carl Johan och Norge 1810-1814. Unionsplanerna och deras förverkligande.
7650: WEIBULL , MARTIN & TEGNÉR , ELOF: - Lunds Universitets Historia 1668 - 1868. 1 - 2.
8468: WEIDNER , ANDREAS: - C. F. Naegelsbachi vita ac disciplina. Accedit: Livianae emendationis corollarium.
7653: WEIERSTRASS , KARL: - Abhandlungen aus der Functtionenlehre.
11479: WEIGBERGK , P. A. VON: - Lärbok i räknekonsten med talrika öfvnings - exempel.
7654: WEIGEL , M.: - Führer durch Rothenburg o. T.
7655: WEILBACH , PH.: - Kortfattet Litteraturlexicon indeholdende Fortegnelse over de vigtigste Forfattarne i Danmark og et Udvalg af deres Skrifter. ( Naermest bestemt til Boghandleres Brug ).
7656: WEIMARCK , G.: - Studier över landskapets förändring inom Lönsboda, Örkeneds socken, nordöstra Skåne.
7657: WEIMARCK , HENNING & GUNNAR: - Atlas över Skånes flora.
7658: WEINSTEIN , MAX B.: - Kräfte und Spannungen. Das Gravitations- und Strahlenfeld.
7659: WEINSTOCK , ROBERT: - Calculus of Variations. With Applications to Physics and Engineering.
7660: WEIZSÄCKER , CARL FRIEDRICH FREIHERR VON: - Zum Weltbild der Physik.
10976: WELANDER , T. B.: - Engelsk postteknisk ordlista.
10996: WELANDER , T. B.: - Engelsk postteknisk ordlista.
7661: WELANDER , P.: - Bibliska Historier med Tillämpningar och Förklaringar samt Bibelspråk och Psalmverser.
7662: WELBOURNE , MICHAEL: - The Community of Knowledge.
8612: WELIN , ERIK: - Studien zur Topographie des Forum Romanum.
7663: WELLS , A. F.: - The Third Dimension in Chemistry.
7664: WELTZIN , CAROLIN: - Anwising till tarfwelig matredning jemte beskrifning om bärs och frukters syltning, grönsakers och rötters föwarngssätt , kötts och fisks saltning...om brödbakning, smör tillredning och ostgöring , om ttickor , bränwiner...
7665: WEN - HSIUNG , LI & SAU - HAI , LAM: - Principles of Fluid Mechanics.
7666: WENDELBERGER , E.: - Läkeväxter i färg. Några vanliga läkeväxter i färg , deras utbredning , läkande förmåga samt användning.
7667: WENDELL , HENNING: - Étude sur la langue dess éssais de Michel de Montaigne.
9645: WENDT , G.: - Syntax des heutigen English I - II.
8050: WENNBERG , GUNNAR: - Differentialrörelser i inlandsisen. Sista istiden i Danmark , Skåne och Östersjön.
7668: WENNER , CARL - GÖSTA: - Pollen Diagramsm from Labrador. A Contribution to the Quaternary Geology of Newfoundland - Labrador , with Comparisons betwwen Nort America and Europe.
7669: WENNERSTRÖM , STIG: - Morgondagens flyg. Sett miot bakgrunden av teknikens utveckling och andra världskriget.
7670: WENSHEIM , GÖRAN: - Studier kring freden i Nystad.
7671: WENTZEL , GREGOR: - Quantum Theory of Fields.
11689: WENTZELS: - KATALOG " A ". Modllflyg , modllbåtar , motorer , mdllbilar , vrktyg , littratur , tillbhör...
7672: WERDELIN , INGVAR: - Geometrical Ability and the Space Factors in Boys and Girls.
7673: WERDELIN , INGVAR: - The Mathematical Ability. Experimental and factorial studies.
10406: WERDENFELS, ÅKE: - P. G. Vejdes samlingar i Lunds Universitetsbibliotek.
7674: WERIN , ALGOT: - Frans G. Bengtssons poetiska år.
7675: WERKSTRÖM, BERTIL: - Bekännelse och avlösning. En typologisk undersökning av Luthers, Thurneysens och Buchmans biktuppfattningar.
11208: WERNE , BO: - Tron och gärning i Islam. Det religiösa budskapet i Eric Hermelins översättningar. Del I - II. ( Text och Kommentarer ).
7676: WERNER , ARNO: - Kunskapsteoriens historia 2 :Från Aristoteles till Kant.
7678: WERNER , SIMON: - Über lichtelektrische Elektronenemission bei Kathodenzerstäubungsschichten.
10100: WERSÄLL , JOHAN: - Plan Trigometri till den studerande ungdomens tjenst.
11727: ¨¨WERUP , JACQUES: - Den sjungande kroppen.
7679: WESELGREN , HARALD OSSIAN: - Hemliga krigs - konseljen på Haga 1788. Akademisk avhandling.
8161: WESENBERG - LUND , C.: - Biologische Studien über Dytiselden.
8258: WESENBERG - LUND , C.: - Danmarks rotifera. 1: Grundtreekeei Rotiferernes Okologi , Morfologi och Systematk.
8231: WESENBERG -LUND , C.: - Biologie der Süsswasserinsekten.
7681: WESENBERG-LUND, C.: - Insektlivet i ferskevande.
7682: WESENBERG-LUND,C.: - Ferskvandsfaunaen biologiisk belyst. Invertebrata 1-2.
7680: WESENBERG .- LUND , CARL: - Bondelandets fauna.
9067: WESSÉN , ELIAS: - Nordiska namnstudier.
7683: WESSLINGS: - Basarkatalog och rådgivare. Priskurant och rådgivare för basar- & tombolaanordnare.
10929: WESSON , ROBERT: - Beyond natural selection.
7684: WESTBERG , JOSTEIN: - Första schackboken + Andra schackboken + Tredje schackboken,
7991: WESTDAHL , CHRISTER: - Från Norrtjän till Konstantiopel. Mathias Norberg ( 1747 - 1726 ).
7686: WESTER , ANDERS MAGNUS: - I Stockholm ! Minnen från Wärmland 1844 - 1863 af Anders Magnus Wester från Mankom. 1: Barndomsminnen. 2: Mina studier. 3: Mina taflor. Andra boken.
7685: WESTER , A. G.: - The Dynamics of Particles and of Rigid , Elastic , and Fluid Bodies being Lectures on Mathemaical Physics.
10446: WESTERBERG , L.: - Utförlig Brefställare och Rådgifware i lifwets förhållanden. En Praktisk Hjelprea wid författandet af Alla slags Bref, Uppsatser och Juridiska skrifter....
7687: WESTERDAHL , FRANS: - Underrättelse om hälsans bevarande. Grundad på de berömllgaste äldre och nyare Auctorers erfarenhet.
7689: WESTERLIND , FREDRIK: - Ideam systematis feudalis in Sviogothia.
7690: WESTERLING , JOACKIM: - Om nyttan af Spannemålens anwändande till måttstock för wärdet af penningar , Fastigheter , Lönewilkor, Skatter m.m.
7691: WESTERLUND , C. A.: - Sibiriens land- och sötvatten - mollusker. I. ( Allt som utkom ).
7692: WESTERLUND , KERTSTIN: - Escaping the Castle of Patriarchy. Patterns of Development in the Novels of Gail Godwin.
11922: WESTERMARCK , EDVARD: - Det menskliga äktenskapets historia.
10850: WESTERMARCK , EDVARD: - The History of Human Marriage Part 1: The Origin of Human Marriage
7694: WESTGERBERG , ROLF: - Historien om Breguet B 1.
7696: WESTGREN , ARNE: - Untersuchungen über die Brownsche Bewegung besonders als Mittel zur Bestimmung der avogabroschen Konstante.
7697: WESTGREN , ULF: - On the Production of Thyroxine , Active and Unactive Triiodothyronomine i Man.
7695: WESTGREN , ARNE: - Untersuchungen über die Brownsche Bewegung besonders als Mittel zur Bestimmung der avogabroschen Konstante.
7698: WESTIN , CHARLES: - De besvikna.
7700: WESTIN , FOLKE: - Den speciella relativitetsteorin. En vidräkning för alla.
7699: WESTIN , GUNNAR T.: - Dagböcker som källor för Karl XII:s ryska fälttåg.
7701: WESTIN, GUNNAR T.: - Historieskrivaren Olaus Petri.
7702: WESTLING , B. G. W.: - Om svenska riksrådets ställning efter statshvälfningen 1772.
11222: WESTLING , HÅKAN: - Från Intighet till Ideon. Promenadhistorik genom det akademiska Lund.
8613: WESTMAN , ROLF: - Das Futurpartizip als Ausdrucksmittel bei Seneca.
11872: WESTMAN , ERIK G.: - Succčsturnén Genom Sverige 1920.. En rikt illustrerad skildring utarbetad för The Swedish Choral Club of Chicago
7704: WESTMAN , OLAO: - Oratio funebris in memoriam viri, dum vixy summe reverendi , domini OLAI EKEBOM , S.S. Theologiae Doctoris, et Archi - Praepositi Gothpburgensis , in conventu cleri sunodali die XII junii anni 1785.
7703: WESTMAN , K. G.: - Svenska Rådets Historia till år 1306. Akademisk afhandling.
7705: WESTPHAL , WILHELM: - Phsyik. Ein Lehrbuch.
8614: WESTPHAL , J. H.: - Die römische Kampagne in topographischer und antiquarischer Hinsicht. dargestellt.
7707: WESTRIN , THEODOR: - Om G. M. Sprengtportens tillämnade deltagande i nordamerikanska frihetskriget.
7708: WESTRIN , JOHAN THEODOR: - Om 1688 års engelska revolution.
7706: WESTRIN , MAIBRIT: - Étude sur la concurrence de davantage avec plus dans la période allant de 1200 a la révolution.
7710: WESTRUP , WILHELM: - Den 25 maj 1882 - 1922. Minnesskrift på fyrtioårsdagen av studentexamen vid Lunds privata elementarskola den 27 maj 1882.
7709: WESTRUP , ADOLF: - Anteckningar från en sextioårig , skiftesrik lefnad på fädernesjorden och under främmande zoner.
7711: WETTER , W. A. G.: - I Småland och Skåne hittills iakttagne spindlar jemte några ord om deras lefnadssätt. Akademisk afhandling.
534: ( WETTERBERGH , CARL ANTON ): - Tre ! Berättelser af Onkel Adam.
535: ( WETTERSTEDT , NILS ERIK WILHELM AF ): - Några ord i Öresundska lotsfrågan. Af en svensk f.d. Diplomat.
10204: WEYER: - Weyers Flotten Taschenbuch 1979/81. Warships of ythe rold.
7715: WEYL , HERMANN: - The Classical Groups , Their Invariants and Representations.
7712: WEYL , HERMANN: - Gruppentheorie und Quantenmechanik.
7713: WEYL , HERMANN: - Raum - Zeit - Materie. Vorlesungen über allgemeine Relativitätstheorie.
7714: WEYL , HERMANN: - Space - Time - Matter.
7718: WHEATLEY , DENNIS: - Ondskans redskap.
7717: WHEATLEY , DENNIS: - Old Rowley ". A Private Life of Charles II.
7716: WHEATLEY , DENNIS: - Bakom skräckridån.
11355: WHEATLEY , DENNIS ( ED. ): - A Century of Spy Stories.
11873: WHITE , TRUMBULL: - Våra nya besittningar - Fyra böcker i en.En skildring , beskrifvande och historiek , af de tropiska öar som tillkommit Förenta Staterna...Filippinerna - Puerto Rico - CuBa - Hawaii - öarne.
7719: WHITE , MARK & ARP , ROBERT ( ED. ): - Batman and Philosophy. The Dark Knight of the Soul.
7720: WHITE , PATRICK: - A Fringe of Leaves.
9408: WHITE , RICHARD E.: - A Field Guide to the Beetles of North America.
7721: WHITEHEAD & RUSSELL: - Principia Mathematica to * 56.
11421: WHITESITT , J. ELDON: - Boolean Algebra and Its Applications.
11783: WHITNEY , A. H.: - Colloquial Hungarian
7724: WHITTAKER , EDMUND: - History of the Theories of Aether and Electricity : From The Age of Descartes To The Close of the Nineteenth Century .
7726: WHITTAKER , EDMUND: - The Theory Of Optical Instruments.
7725: WHITTAKER , EDMUND: - History of the Theories of Aether and Electricity I: The Classical Theories.
7722: WHITTAKER , E. T.: - A Treatise on the Analytical Dynamics of Particles and Rigid Bodies with an Introduction to the Problem of Three Bodies.
7723: WHITTAKER , EDMUND: - From Euclid to Eddington. A Study of Conceptions of the External World.
7727: WIBERG , EVA: - Il riferimento temporale nel dialogo. Un confronto tra giovani bilingui italo-svedesi i gioavani monolingui romani.
8697: WIBLING , CARL: - Ur Fältmarskalken Fabian Wredes papper.
7729: WICHMANN , YRJÖ: - Zur Geschichte des Vokalismus der ersten Silbe im Wotjakischen mit Rücksicht auf das Syrjänische.
7728: WICHMANN , E. H.: - Lectures on Selected Topics in the Theory of Partcles and Fields given at Universitetets Institut for Teoretisk Fysik and NORDITA , Copenhagen.
8232: WICKBERG , RT.: - Ueber den ursprunbg der schwachen präteriitalbildung in den germanischen sprachen.
8615: WICKBERG , RUDOLF: - Ueber den Ursprung der swachen Präteritalbildung in den germansichen Sprachen.
7730: WICKRAM , JÖRG: - Der Goldfaden. Eine liebliche und kurzweilige Geschichte.
536: ( WICKSELL , KNUT ): - Nya Berättelser ur Bibliska Historien för större barn av Tante Malin, genomsedda samt med anmärkningar försedda aav Ign. L. Klipping, Utnämnd Kyrkoherde i Fåhrvalla och Bondpine församlingar.
8975: WICKSELL , KNUT: - Den politiska rösträtten och skatterna.
11056: WICKSELL , KNUT: - Föreläsningar i nationalekonomi I - II.
7733: WICKSTRÖM , VICTOR HUGO: - Det skönas begrepp.
7731: WICKSTRÖM , VICTOR HUGO: - Giordano Brunos metafysik. Akademisk afhandling.
7732: WICKSTRÖM , VICTOR HUGO: - Giordano Brunos metafysik. Akademisk afhandling.
7734: WIDDER , DAVID VERNON: - The Laplace Transform.
7735: WIDE , SAM.: - De Sacris Troezeniorum , Hermionensium , Epidauriorum.
7736: WIDEGREN , GUNNAR: - De numero et confirmatione pedum solutorum in senariis Aristoiphanes.
7737: WIDELL , CARL GÖSTA: - Staten och partiväsendet.
8469: WIDELL , LUDVIG: - Sveriges finanser under senare hälften av 1800-talet. Ett försök till en allmän svensk finansstatistik. Del 1 ( allt som utkom )
7738: WIDÉN , ALBIN: - Svenskar som erövrat Amerika.
7740: WIDÉN , JOHAN: - Dagboksanteckningar 1901 - 1913 samt 1914 - 1917.
7739: WIDÉN , BERTIL: - Studies on the Dorset Dialect.
11664: WIDERBERG , BERTIL: - Sydsvenska utflygter.
537: ( WIDERSTRÖM , CARL HENRIK: - Minne af Kongl. Dramatiska Theatern med en Repertoire aå väl på alla Dramatiska Pjeser , som....under de sednare åren uppförde Sång - pjeser och Baletter... + Supplement.
7741: WIDERSTRÖM , CARL WILHELM: - Förhållandet emellan v. Hofmanns och Schleiermachers försoningstheorier. Profföreläsning.
7742: WIDFELDT , BO M. FL.: - J 22.
7743: WIDGREN , JONAS: - Svensk invandrarpolitik. En faktabok.
7744: WIDMARK , E. & WÅHLIN , TH.: - Les instituts de chimie médicale et de pharmacologie de l´Université de Lund.
7745: WIDMARK , ELOF: - Historisk och kritisk öfversigt af Herbarts metaphysik.
8233: WIDMARK , FREDRIK: - Om den ursprungliga betydelsen af så kallad stark och svag verbal- och nominal-flexion i de germanska språken med serskildt afseende å den nu varande svenska ordböjningens hufvudarter.
7746: WIEBE , FRIEDRICH KARL: - Deutschland und die Judenfrage.
7747: WIEDE , ROLF: - Altartaflan i Bo.
9077: WIEDEL , BJÖRN: - Bön och tradition. En empirisk religionspsyokologisk undersäkning av gudsbild och gudförhållande i samband med bönen form och funktion inom Svensk aLLIANSMISSIONENJ.
11461: WIEGEL , FREDERIK W.: - Fluid Flow Through Porous Macromolecular Systems,
11562: WIELANDT , HELMUT: - Finite Permutation Groups.
7748: WIEN: - Album mit zwanzig künstlerischen Aufnahmen von Wien .
7749: WIEN: - Neuestes Monumental Album von Wien.
7750: WIEN: - Wien und seine Umgebung. Eine auswahl vond Stads- un Landschaftsbildern.
7751: WIEN , W.: - Aus der Welt der Wissenschaft. Vorträge und Aufsätze.
7752: WIEN , W.: - Die Relativitätstheorie vom Standpunkte der Physik und Erkenntnislehre.
7753: WIEN , W.: - Über die Gesetze der Wärmestrahlung. Nober - Vortag .
7756: WIENER , NORBERT: - The Fourier Integral and Certain of it´s Application.
7755: WIENER , NORBERT: - Materia , maskiner , människor. Cybernetiken och samhället,
7754: WIENER , NORBERT: - Extrapolation , Interpolation, and Smoothing of Stationary Time Series. With Engineering Application.
7757: WIENS , H.: - Förteckning över en synnerligen värtdefull samling böcker och planschverk sammanbragt av Kanslirådet H. Wiens på Löberöds slott.
7758: WIESBADEN: - Album von Wiesbaden ( Album No 12 ).
7759: WIESEL , ELIE: - The Oath. A Novel.
7760: WIESELGREN , P.: - Bref till en samvetsgrann Vän som , genom att läsa V. Rydbergs s.k. Bibellära om Kristus och Victor Rydbergs uppsats om Jehovahtjensten hos gebréerna före babyloniska fångenskapen , erkännt sitg hafva blifvit " en man som tviflar ".
7763: WIESELGREN , H. ( UTG. ).: - Helige Bernhards skrifter i svensk öfversättning från medeltiden. Efter gamla handskrifter utg. af Harald Wieselgren.
7764: WIESELGREN , HARALD ( UTG. ): - Helige Bernhards skrifter i svensk öfversättning från Medeltiden
7762: WIESELGREN , GRETA: - Sten Sture d.y. och Gustav Trolle ( 1516 - 1519 )..
11941: WIESELGREN , PETRUS: - Catalogus Manuscriptorum Bibliothecae Lundensis I - II.
8072: WIESELGREN , PETER: - Phlanthropinismo nondum succubuisse Universitates exterus I - III.
9152: WIESELGREN , PER: - Ortnamn och bebyggelse i Estlands forna och hittillsvarande svenskbygder Ostharrien med Nargö.
7765: WIESELGREN , PER: - Ormsö ortnamn och bebyggelsehistoria.
7761: WIESELGREN , PETER ( PER ): - Bref i bunden stil till C. W. Skarstedt och Th. A. V. Norlin i anledning af Lunds Akademis jubelfest 1868.
7766: WIESSNER , AMADEMUS: - Handbuch der Definitionen aller in der christlichen Galubens- und Sitten -Lehre und in den mit ihnen verwandten philosophischen Wissenschaften vorkommende Begriffe... Teil I: A - L.
7767: WIFSTRAND , ALBERT: - Eikota. Emendationen und Interpretationen zu griechischen Prosaikern der Kaiserzeit VII: Weieteres zu den Hippokrateskommentaren des Galenos.
7768: WIFSTRAND , ALBERT: - Eikota. Emendationen und Interpretationen zu griechischen Prosaikern der Kaiserzeit VIII: Galenos zum dritten mal.
7769: WIFSTRAND , ALBERT: - Laonikos Chalkokondyles , der letzte Athener. Ein Vortrag.
7770: WIFSTRAND , ALBERT: - Andlig talekonst. Bidrag till den svenska predikostilens historia.
7771: WIGER , JOHAN: - Embryological Studies on the famiies Buxaceae , Mliaceae , Simarbacceae and Burseraceae.
7773: WIGFORSS , ERNST: - Ha vi råd att arbeta ? Något om sparsamhet och offentliga arbeten.
8254: WIGFORSS , ERNST: - De intellektuella och Socialismen.
7772: WIGFORSS , ERNST: - Folkpensionering och statsmonopol.
7774: WIGFORSS , ERNST: - Rättvisa skatter.
7775: WIGFORSS , FRITZ: - Matematisk statistik för pedagoger.
8234: WIGGLESWORTH , V. B.: - Insects and the Life of Man. Collected essays on Pure Science and Applied Biology.
7776: WIGNER , EUGEN: - Gruppentheorie und ihre Anwendung auf die Quantenmechanik der Atomspektren.
540: ( WIGSTRÖM , EVA ): - Utan anförare. Fem svenskors fjellvandring i Norge skildrad af Ave.
538: ( WIGSTRÖM , EVA ): - Utan anförare. Fem svenskors fjellvandring i Norge skildrad af Ave.
539: ( WIGSTRÖM , EVA ): - Utan anförare. Fem svenskors fjellvandring i Norge skildrad af Ave.
7777: WIGSTRÖM , EVA: - För " fyrtio " , nu sjuttio år sedan. Taflor ur skånska folklifvet ånyo utgifna.
7778: WIIG , ARNE: - Promise , Protection , and Prosperity. Aspects of the " Shield " as a Religious Relational Methaphor in an Ancient Near Eastern Perspective. An Iconographical and Textual Analysis.
7779: WIJK , MARGARETH: - Guillaume Apollinaire et l´esprit nouveau.
10890: WIJKANDER , AUGUST: - Iakttagelser öfver luftelektriciteten under den svenska polarexpeditionen ( till Spetsbergen ) 1872- 73 + Bidrag till kännedomen om vindförhållanden i de Spetsbergen omgifvande delarna af Norra Ishafvet.
8617: WIJKSTRÖM, BERTIL: - Studier över parafrasen i latinsk prosa.
8616: WIJKSTRÖM, BERTIL: - Studier över parafrasen i latinsk prosa.
7780: WIKANDER , ÖRJAN: - Vattenmöllor och möllare i det romerska riket.
11874: WIKÉN , ERIK: - Die Kunde der Hellennen von dem Lande und den Völken der Apenninenhalbinsel bis 300 v. Chr.
7781: WIKERSTÅL, ARVID: - Verbum och Filius Incarnandus. En studie i Luthers utläggningar av Genesis.
8618: WIKGREN , ALLEN: - Hellenistic Greek Texts.
7782: WIKHOLM , KARL - ERIK: - Källkritiska studier till Gustav Vasatidens historia.
7783: WIKLANDER , SVEN: - Bokband av sälskinn , tränsband och genomträdda bind. Erfarenheter av medeltida inbindningsmetoder i Kungliga Bibliotekets bokbinderi.
7784: WIKLUND MARTIN: - I det modernas landskap - historisk orientering och krtiska beättelser om det moderna Sverige mellan 1960 och 1990.
8280: WIKLUND , C. L.: - Bidrag till kännedom om mossjorden och dess egenskaper.
7787: WIKMARK , GUNNAR: - Pastoralexemenstryck i Kungliga Biblioteket , Lund universitetsbibliotek , Uppsala universitet.
7786: WIKMARK , GUNNAR: - Den svenska pastoralexamens historia
7788: WIKNER , PONTUS: - Tal vid Svenska Bibel - Sällskapets Almänna Sammankomst den 5 April 1871.
7791: WIKNER , PONTUS: - Uppsatser i religiösa ämnen.
7790: WIKNER , PONTUS: - Undersökningar om Enhet och Mångfald. Akademisk afhandling.
7789: WIKNER , PONTUS: - Undersökningar om Enhet och Mångfald. Akademisk afhandling.
8619: WIKSTRÖM , TAGE: - In Firmicum Maternum studia critica.
9904: WIKTORSSON , PER: - Magnus Erikssons landslag enligt Cod. Ups. B 23
8620: WILAMOWITZ - MOELLENDORFF , U. VON: - Griechisches Lesebuch I - II ( Text 1 - 2 und Erläuterungen 1 - 2. )
8621: WILCKEN , ULRICH: - Griechische geschichte im Rahmen der Altertumsgeschichte.
8622: WILDEMAN, É DE.: - Contribution a l´étude de la flore du Katanga.
8623: WILHELMSSON, INGRID: - Studien zu Mutianus dem Chrysostomosübersetzer.
7792: WILHELMSSON, INGRID: - Studien zu Muthianus dem Chrysostomosübersetzer.
7793: WILKINS , WILLIAM CLYDE: - First and Early American Editions of the Works of Charles Dickens.
11784: WILKINSON . RICHARD H.: - Hieroglyfernas värld. Nyckeln till Egyptisk konst och kultr.
7795: WILKS , S. S.: - Elementary Statistical Analysis.
7794: WILKS , J.: - The Third Law of Thermodynamics.
7796: WILLEMSEN , HEINRICH: - Lateinische Inschriften für den Gebrauch im Schulunterricht.
7797: WILLIAM MARINER , JOHN MARTIN: - Mariners Tonga. En robinsonad från Söderhavet.
10953: WILLIAM - OLSSON , MAGNUS: - Texter om poesi.
9498: WILLIAMS , KAY: - Just Richmal. The Life and Work of Richmal Crompton Lamburn.
8763: WILLIAMS , RAYMOND: - TV . Teknik och kulturell form.
7798: WILLIAMS , GORDON: - Tradition and Originlaity in Roman Poetry.
7799: WILLIAMSON , KENNETH: - The Atlantic Islands. A Study of the Faeroe Life and Scene.
9368: WILLKE , INGEBORG: - ABC - Bücher in Schweden. Ihre Enticklung is Ende des 19. Jahrhunderts und ihre Beziehungen zu Deutschland.
7800: WILLMORE , T. J.: - An Introduction to Differential Geometry.
11424: WILLMORE , T. J.: - An introduction to differential geometry..
7801: WILLS , A. P.: - Vector Analysis to Tensor Analysis.
10284: WILNER , P.: - Lunds Universitets matrikel 1667 - 1732.
7802: WILSON , CHARLES BRANCH: - Water Beetles in Relation to Pondfish Culture , with Life Histories of those found in Fishpounds at Fairport , Iowa.
7803: WILSON , H. A.: - Modern Physics.
7805: WILSTADIUS , PAUL: - Smålands Nation i Åbo 1640 - 1978. Biografiska anteckningar.
7806: WILSTADIUS , PAUL: - Smålandspostens veckobilaga Hembygden 1910 - 1945. Register utarbetad.
8624: WIMAN, GERHARD: - Textkritiska studier till Apuleius.
7807: WIMAN , ANDERS: - Klassifikation af regelytorna af sjette graden.
9155: WIMMER , RAINER: - Der Eigenname im Deutschen. Ein Beitrag zu seiner linguistischen Beschreibung.
9154: WIMMER , OTTO: - Handbuch der Namen und Heiligen. 1500 Namen der Heilige....
9153: WIMMER , OTTO: - Handbuch der Namen und Heiligen mit einer Geschichte des christlichen Kalenders.
7808: WIMMERSTEDT , V.: - Om Haslidalen och traditionen om Schweizarnas Svenska Härkomst. Akademisk afhandlng.
7809: WINBERG , HUGO: - Öfversigt af de viktigaste företeelserna vid urtima riksdagen i Örebro 1812.
9647: WINCHESTER , SIMON: - The Meaning of Everything. The Story of the Oxford English Dictionary.
7811: WINDELBAND , WILHELM: - Einleitung in die Philosophie.
7810: WINDELBAND , WILHELM: - Die Phiolosophie im deutschen Geistesleben des XIX. Jahrhunderts. Fünf Vorlesungen.
7812: WINGÅRD: - Betsning - Boning - Polering - Lackering.
7813: WINGÅRDH , KARL AXEL: - Experimentelle Untersuchungen über die Schwächung der Röntgenstrajlen. Inaugeral Dissertation.
7814: WINGE , KNUT: - Franz von Schéele.
7815: WINKLER , CLEMENS: - Praktische ûbungen in der Massanalyse..
7816: WINQUIST , MARGARETA: - Den engelske Robinson Crusoes sällsamma öden och äventyr genom svenska språket.
10628: WINROTH , A. O.: - Familjerätt: Äktenskaps ingående.
10629: WINROTH , A. O.: - Om arfvingarnes ansvarighet för arflåtarens förbindelser. Akademisk afhandling.
11488: WINTER , ROLF G.: - Quantum Physics.
7817: WINTER , EDUARD: - Der Bolzanoprozess.Dokumente zur Geschichte der Prager Karlsuniversität im Vormärtz.
9648: WINTER , SIMON: - Expectations and Linguistics meaning.
7818: WINTERNITZ , JOSEF: - Relativitätstheorie und Erkenntnislehre. Eine Untersuchung über die erkenntistheoretischen Grundlagen der Einsteinschen Theroie und die Bedeutung ihrer Ergebnsse für die allgemeinen Probleme des Naturekennens.
7819: WINTHER , PAUL ( = CLARA ELISABET ANDERSEN ): - Noveller. Kammerraadindnes Dottre / Kunstnerens haevn / En diplomatisk Soirée.
9367: WINTLE , JUSTIN & FIISHER , EMMA: - The Pied Pipers. Interviews with the influential creators of childrens literature.
7820: WINTNER , AUREL: - The Analytical Foundations of Celestial Mechanics.
7822: WINTZELL , CANUTUS: - Studia Theocritea.
7823: WINTZELL , CANUTUS: - Studia Theocritea.
7821: WINTZELL , CANUTUS: - Studia Theocritea.
8642: ( WIRSÉN , CARL DAVID AF ): - Axel Oxenstierna. ( Dikt ).
7824: WIRSING , GISELHER: - 100 familjer behärska imperiet. Parlamentet - ett familjebolag.

Next 1000 books from Akarps antikvariat


Hundreds of the world's finest antiquarian and used booksellers offer their books on Antiqbook. They offer full satisfaction and normal prices - no markups, no hidden costs, no overcharged shipping costs. 8 million books at your fingertips!
Search all books at Antiqbook

12/15