Deutsch  Français  Nederlands 

GILLIAMS MAURICE - MARIA GEVERS : - Brief van Maurice Gilliams aan Marie Gevers. (Originele getypte brief met briefomslag bewaard).

Originele brief van Maurice Gilliams gericht aan Marie Gevers. In-4° , één getypte pagina, ondertekend door Gilliams in inkt, gedateerd 11 September 1965, vanuit ''Het Zoute''. De gedrukte enveloppe wordt bijgevoegd ; deze omslag is ook getekend door Gilliams (voor portvrijdom, in zijn hoedanigheid als secretaris van de Academie, met gedrukt briefhoofd van de Academie). Op de enveloppe heeft Marie Gevers genoteerd; '' de Maurice Gilliams ; rep[ondu] le 15/9/65''. In de brief, met aanspreektitel '' Hoogvereerde Dichteres'', filosofeert Gilliams over zijn schrijverschap en de keuze van de taal hierbij ; Frans (Latijnse geest) of Nederlands (Germaanse geest). Hij schrijft ondermeer dat hij die zeer rijke en moeilijke (Nederlandse) taal nooit grondig heeft geleerd. Interessante brief die een illustratie geeft van de ietwat bizarre situatie waarin sommige Vlaamse auteurs zich bevonden nog tot laat in de 20e eeuw en dit met betrekking tot de taalkeuze bij hun schrijverschap. Gilliams beklaagt zich dat zijn werk in Vlaanderen/Nederland niet erkend wordt, omdat, zo vermoedt hij, het een te Latijnse inslag heeft. De geadresseerde, de Vlaamse schrijfster Maria Gevers, publiceert in het Frans werken over Vlaamse situaties . Zij kent geen Nederlands, alleen het dialect van de Antwerpse gemeente waar zij opgroeide. (cfr. Interview met Joos Florquin). .
EUR 475.00 [Appr.: US$ 569.01 | £UK 420.5 | JP¥ 63631] Book number 40032

is offered by:


Antiquariaat W. de Goeij
Amerikalei 108 # 2D, B-2000, Antwerpen, België Tel.: +32 (0)3 238 21 15 | Fax: +32 (0)3 293 31 53
Email: wim.de.goeij@pandora.be
Member of ILAB 
  Order this book

Ask for information

Back to your search results