Deutsch  Français  Nederlands 
INTHIEMA, HERO AB - Circa gentilitiae familiarum domos (...), Disquisitio juridica, ortu suo producta ex causa nobilissimi & strenui herois D. Georgii a Lyauckema (...) contra nobil. Camsteranos a Senatu Frisiorum. Leeuwarden, A. Radaeus, 1619. [gebonden met:] Dezelfde, Responsum juridicum secundum pro maturanda Phrisiorum supremae curiae sententiae executione, adversus frivolas Camsteranorum exceptionis. Leeuwarden, A. Radaeus 1618. [en met:] Dezelfde, Responsum breve tertium & postemum hac in executionis causa Laucumana contra Camsteranos. Leeuwarden, A. Radaeus, 1618.

4°, geheel perkamenten band uit de tijd, (8)+288+(7)+(8)+36 pag. + pp. 37-107+(5) pag. Mooi exemplaar. Dekkers pag. 89; Niet in Roberts; NNBW VI 838 Hero ab Inthiema (ca. 1576 - na 1626) was bibliothecaris en secretaris van de hogeschool van Franeker van 1618 tot 1621. De hier aangeboden werken betreffen o.a. de eigendom van Liauckama state te Sexbierum. In 1599 vererfde de state op Tjallingh van Camstra waartegen diens oom Jarich van Liauckama in het geweer komt, gebaseerd op het testament van overgrootvader Schelte Liauckama (gestorven 1479). Het proces voor het Hof van Friesland duurde bijna 20 jaar, waarna Jarich van Liauckama in het gelijk gesteld werd en de Camstra's het veld moesten ruimen. Price outside EU (no VAT): euro 795
EUR 842.70 [Appr.: US$ 1091.79 | £UK 672.25 | JP¥ 117094] Book number 54436

is offered by:


Antiquariaat A.G. van der Steur
Kruisstraat 3, 2011 PV Haarlem, The Netherlands Tel.: +31 (0)23 5311470 | Fax: +31 (0)23 5420670
Email: antiquariaat@vandersteur.nl
Member of ILAB 
  Order this book

Ask for information

Back to your search results